Eerste Wereldoorlog

Eerste Wereldoorlog
WWImontage.jpg
Met de klok mee vanaf de bovenkant:
Datum 28 juli 1914 - 11 november 1918
(4 jaar, 3 maanden en 2 weken)
Vredesverdragen
Plaats
Europa, Afrika, het Midden -Oosten, de Stille Oceaan, China, de Indische Oceaan, Noord- en Zuid -Atlantische Oceaan
Resultaat

Geallieerde krachten zege

Territoriaal
veranderingen
Strijdlustig
Geallieerde krachten:
Centrale krachten:
Commandanten en leiders
Kracht
Totaal: 42.928.000[1] Totaal: 25,248.000[1]
68,176.000 (totaal alles)
Slachtoffers en verliezen
 • Militaire doden: 5.525.000
 • Militair gewonden: 12.832.000
 • Totaal: 18.357.000 Kia, Wia en Mia
 • Civilian Dead: 4.000.000
verdere details ...
 • Militaire doden: 4.386.000
 • Militaire gewonden: 8.388.000
 • Totaal: 12.774.000 Kia, Wia en Mia
 • Civilian Dead: 3.700.000
verdere details ...

Eerste Wereldoorlog (De Grote Oorlog;28 juli 1914 - 11 november 1918) was een wereldwijd conflict dat ongekende vernietiging en dood achterliet, met miljoenen mensen gedood.Zijn oorlogschendenten omvatten veel van Europa, de Russische Rijk, de Verenigde Staten, en de Ottomaanse Rijk.Vechten vonden plaats in Europa, de Midden-Oosten, Afrikaen delen van Azië.Nieuwe technologie, inclusief de recente uitvinding van het vliegtuig, loopgravenoorlog, En in het bijzonder chemische wapens maakte het een van de Dodelijkste conflicten in de geschiedenis.Naar schatting 9 miljoen soldaten stierven in een gevecht, met nog eens 5 miljoen burgerdoden als gevolg van militaire acties, honger, en ziekte.[2] Miljoenen meer stierven in Genociden binnen het Ottomaanse rijk en de 1918 Influenza Pandemic, welke was verergerd door de beweging van strijders tijdens de oorlog.[3][4]

Tegen 1914, de Europeaan Grote krachten werden verdeeld tussen de Triple Entente, bestaande Frankrijk, Rusland, en Brittannië, en de Drievoudig Verbondbevatten Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, en Italië.Spanningen in de Balkan kwam tot een hoogtepunt op 28 juni 1914 na de Moord op aartshertog Franz Ferdinand, de Oostenrijks-Hongaarse erfgenaam, door Gavrilo Princip, a Bosnische Servische.Oostenrijk-Hungary beschuldigde Servië, wat leidde tot de Juli Crisis, een mislukte poging om conflicten te voorkomen door diplomatie.Op 28 juli 1914 verklaarde Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Servië en kwam Rusland ter verdediging van de laatste.Tegen 4 augustus trok het systeem van verwarrende allianties in Duitsland, Frankrijk en Groot -Brittannië, samen met hun respectieve koloniën, hoewel Italië aanvankelijk neutraal bleef.In november 1914, het Ottomaanse rijk, Duitsland, en Oostenrijk-Hongarije vormde de Centrale krachten, en in April 1915, Italië trad toe tot Groot -Brittannië, Frankrijk, Rusland en Servië als de Bondgenoten van de Eerste Wereldoorlog I.

Geconfronteerd met een oorlog op twee fronten, Duitse strategie in 1914 was om zijn krachten te concentreren op het verslaan van Frankrijk in zes weken voordat ze naar de Oostfront en hetzelfde doen met Rusland.[5] Maar het Duits aanstootgevend in Frankrijk kon dit niet bereiken en tegen het einde van 1914 stonden de twee partijen tegenover elkaar langs de Westfront, een continue reeks van geullijnen uitstrekkend van de Engels kanaal tot Zwitserland, resulterend in een patstelling en het veranderen van weinig tot 1917. Daarentegen was het oostelijke front veel vloeibaarder, waarbij de Oostenrijk-Hongarije en Rusland grote delen van grondgebied wonnen en verliezen.Andere belangrijke theaters waren de Midden -Oosterse theater, de Italiaans front, de Aziatisch en Pacific Theatre, en de Balkan theater, tekening Bulgarije, Roemenië, en Griekenland in de oorlog.

Tegen het einde van 1915 hadden zowel Rusland als Oostenrijk-Hongarije enorme slachtoffers geleden in het oosten, terwijl geallieerde offensieven tegen de Ottomanen en aan het westelijke voorkant eindigde in mislukking.Een grote Duitse aanval op Verdun in 1916 en een Brits offensief op de Somme bereikte ook niets, wat resulteerde in verwoestende aantallen slachtoffers aan beide kanten, terwijl een Russisch offensief in de oostelijke grond tot stilstand na enig eerste succes.Begin 1917 stond Rusland op het punt van revolutie, terwijl het falen van de 1917 Nivelle offensief en dure Britse aanvallen in Vlaanderen Door nu bedoeld was alle partijen in toenemende mate tekort aan mankracht en onderworpen aan economische stress.

Tekorten veroorzaakt door de geallieerde marineblokkade bracht Duitsland ertoe om te beginnen Onbeperkte onderzeeëroorlog Begin 1917, De eerder neutrale Verenigde Staten in de oorlog brengen op 6 april 1917. In Rusland, de Bolsjewieken In beslag genomen in de macht in 1917 Oktoberrevolutie en verliet de oorlog met de maart 1918 Verdrag van Brest-Litovsk, het vrijmaken van een groot aantal Duitse troepen.De Duitse algemeen staf pakte de offensief In maart 1918. Ondanks het eerste succes werd de Duitse opmars gestopt;In augustus lanceerden de geallieerden de Honderd dagen offensief. Hoewel de Imperial Duitse leger bleef hard vechten, het kon de geallieerde opmars alleen maar vertragen, niet stoppen.[6]

Tegen het einde van 1918 begonnen de centrale mogendheden in te storten;Bulgarije ondertekende een wapenstilstand op 29 september, gevolgd door de Ottomanen op 31 oktober en vervolgens op 3 november Oostenrijk-Hongarije.Geïsoleerd, tegenover de Duitse revolutie thuis en een leger op de rand van muiterij, Kaiser Wilhelm Afgeslagen op 9 november, en de nieuwe Duitse regering ondertekende de Wapenstuur van 11 november 1918, het conflict afsluiten.De Paris Peace Conference van 1919–1920 legde verschillende nederzettingen op aan de verslagen bevoegdheden, met de bekendste van deze zijn de Verdrag van Versailles.De ontbinding van de Russische, Duitse, Ottomaanse en Oostenrijks-Hongaarse rijken leidde tot talloze opstanden en het creëren van onafhankelijke staten, inclusief Polen, Tsjechoslowakije, en Joegoslavië.Om nog steeds gedebatteerde redenen, het niet beheren van de instabiliteit die voortvloeit uit deze omwenteling tijdens de interbellumperiode eindigde met het uitbreken van Tweede Wereldoorlog In september 1939.

Namen

De voorwaarde Wereldoorlog werd voor het eerst bedacht in september 1914 door de Duitse bioloog en filosoof Ernst Haeckel.Hij beweerde dat "er geen twijfel over bestaat dat de koers en het karakter van de gevreesde 'Europese oorlog' ... de Eerste Wereldoorlog zal worden in de volle zin van het woord", "[7] in De Indianapolis -ster op 20 september 1914.

De voorwaarde Eerste Wereldoorlog (vaak afgekort als WWI of WW1), was gebruikt door LT-Col. Charles à Court Repington, als titel voor zijn memoires (gepubliceerd in 1920);Hij had zijn discussie hierover opgemerkt met een grote Johnstone van Harvard universiteit In zijn dagboekinvoer van 10 september 1918.[8][9] Vóór Tweede Wereldoorlog, de gebeurtenissen van 1914–1918 waren algemeen bekend als de Grote Oorlog of gewoon de Wereldoorlog.[10][11] In augustus 1914, De onafhankelijke Magazine schreef: "Dit is de Grote Oorlog. Het noemt zichzelf".[12] In oktober 1914, The Canadian Magazine Maclean's Evenzo schreef: "Sommige oorlogen noemen zelf. Dit is de Grote Oorlog."[13] Hedendaagse Europeanen noemden het ook "De oorlog om de oorlog te beëindigen"En het werd ook omschreven als" de oorlog om alle oorlogen te beëindigen "vanwege hun perceptie van de toengeparte schaal, verwoesting en verlies van leven.[14] Na de wereldoorlog II begon in 1939, de voorwaarden werden meer standaard, met het Britse rijkshistorici, waaronder Canadezen, die de voorkeur geven aan de "Eerste Wereldoorlog" en Amerikanen "Wereldoorlog L".[15][mislukte verificatie]

Achtergrond

Politieke en militaire allianties

Map of Europe focusing on Austria-Hungary and marking the central location of ethnic groups in it including Slovaks, Czechs, Slovenes, Croats, Serbs, Romanians, Ukrainians, Poles.
Rivaliserende militaire coalities in 1914: Triple Entente in het groen; Drievoudig Verbond in bruin.Alleen de drievoudige alliantie was een formele "alliantie";De genoemde anderen waren informele steunpatronen.

Gedurende een groot deel van de 19e eeuw handhaafden de grote Europese machten een zwak machtsverhoudingen onderling, bekend als de Concert van Europa.[16] Na 1848 werd dit uitgedaagd door verschillende factoren, waaronder de terugtrekking van Groot-Brittannië in zogenaamde perfecte isolatie, de achteruitgang van het Ottomaanse rijk en de opkomst van Pruisen onder Otto von Bismarck.1866 Oostenrijks-Pruisische oorlog gevestigde Pruisische hegemonie in Duitsland, terwijl de overwinning in 1870-1871 Franco-Pruisische oorlog stond Bismarck toe consolideren de Duitse staten in een Duitse Keizerrijk onder Pruisisch leiderschap.Aweng de nederlaag van 1871, of revanchismeen het herstellen van de provincies van Elzas-Lorraine werden de belangrijkste objecten van het Franse beleid voor de komende veertig jaar.[17]

Om Frankrijk te isoleren en een oorlog op twee fronten te voorkomen, onderhandelde Bismarck over de League van de drie keizers (Duits: Dreikaiserbund) tussen Oostenrijk-Hongarije, Rusland en Duitsland.Na de Russische overwinning in 1877-1878 Russo-Turkse oorlog, de competitie werd ontbonden vanwege de Oostenrijkse bezorgdheid over de Russische invloed in de Balkan, een gebied dat ze van essentieel strategisch belang vonden.Duitsland en Oostenrijk-Hongarije vormden vervolgens de 1879 Dubbele alliantie, die de Drievoudig Verbond Toen Italië in 1882 werd toegetreden.[18] Voor Bismarck was het doel van deze overeenkomsten om Frankrijk te isoleren door ervoor te zorgen dat de drie rijken alle geschillen tussen hen oploegen;Toen dit in 1880 werd bedreigd door Britse en Franse pogingen om rechtstreeks met Rusland te onderhandelen, hervormde hij de Liga in 1881, die werd vernieuwd in 1883 en 1885. Nadat de overeenkomst in 1887 was vervallen, verving hij het door de Herverzekeringsverdrag, een geheime overeenkomst tussen Duitsland en Rusland om neutraal te blijven als een van beide werd aangevallen door Frankrijk of Oostenrijk-Hongarije.[19]

Bismarck beschouwde vrede met Rusland als de basis van het Duitse buitenlands beleid, maar nadat hij was geworden Kaiser in 1890, Wilhelm II dwong hem met pensioen te gaan en werd overgehaald om het herverzekeringsverdrag niet te vernieuwen door Leo von Caprivi, zijn nieuwe Kanselier.[20] Dit bood Frankrijk de gelegenheid om de Triple Alliance tegen te gaan, door de Franco-Russische alliantie in 1894, gevolgd door de 1904 Entente Cordiale met Groot -Brittannië, en de Triple Entente werd voltooid tegen de 1907 Anglo-Russische conventie.Hoewel dit geen formele allianties waren, door al lang bestaande koloniale geschillen te regelen Afrika en Azië, Britse toegang tot een toekomstig conflict waarbij Frankrijk of Rusland betrokken was, werd een mogelijkheid.[21] Britse en Russische steun voor Frankrijk tegen Duitsland tijdens de Agadir -crisis In 1911 versterkte hun relatie en verhoogde de Anglo-Duitse vervreemding, waardoor de verdeeldheid die in 1914 zouden uitbarsten, verdiepen.[22]

Wapenwedloop

smsRheinland, a Nassau-klas Battleship, de eerste reactie van Duitsland op de Britten Dreadnought

Na 1871, de oprichting van een verenigd Reich, ondersteund door Franse schadevergoeding betalingen en de annexatie van Elzas-Lorraine, leidde tot een enorme toename van de Duitse industriële kracht.Gesteund door Wilhelm II, admiraal Alfred von Tirpitz zocht om dit te exploiteren om een Kaiserliche Marine, of Imperial Duitse marine, in staat om te concurreren met de Britten Koninklijke Marine voor wereld van de Naval Supremacy.[23] Hij werd sterk beïnvloed door de Amerikaanse marine -strateeg Alfred Thayer Mahan, die het bezit van een blauwwater marine was van vitaal belang voor wereldwijde machtsprojectie;Tirpitz liet zijn boeken in het Duits vertalen, terwijl Wilhelm hen maakte om te lezen voor zijn adviseurs en senior militairen.[24]

Het was echter ook een emotionele beslissing, gedreven door Wilhelms gelijktijdige bewondering voor de Koninklijke Marine en het verlangen om het te overtreffen.Bismarck berekende Groot -Brittannië zou zich niet in Europa bemoeien zolang de maritieme suprematie veilig bleef, maar zijn ontslag in 1890 leidde tot een wijziging in het beleid en een Anglo-Duitse marine-wapenwedloop.[25] Ondanks de enorme bedragen die door Tirpitz zijn uitgegeven, de lancering van HmDreadnought In 1906 gaf de Britten een technologisch voordeel ten opzichte van hun Duitse rivaal dat ze nooit hebben verloren.[23] Uiteindelijk heeft de race enorme middelen afgeleid om een Duitse marine te creëren die groot genoeg is om Groot -Brittannië tegen te gaan, maar het niet te verslaan;in 1911, kanselier Theobald von Bethmann Hollweg erkende nederlaag, wat leidt tot de Rüstungswende of 'bewapeningspunt', toen hij uitgaven van de marine overstapte naar het leger.[26]

Dit werd gedreven door bezorgdheid over het herstel van Rusland van de nederlaag in de 1905 Russisch-Japanse oorlog en de daaropvolgende revolutie.Economische hervormingen ondersteund door de Franse financiering leidden tot een aanzienlijke uitbreiding van spoorwegen en infrastructuur na 1908, met name in de westelijke grensregio's.[27] Duitsland en Oostenrijk-Hongarije vertrouwden op snellere mobilisatie om minder cijfers te compenseren en het was de potentiële dreiging van de sluiting van deze kloof die leidde tot het einde van de marine-race, in plaats van een vermindering van de spanningen.Toen Duitsland zijn staande leger in 1913 met 170.000 troepen uitbreidde, verlengde Frankrijk de verplichte militaire dienst van twee tot drie jaar;vergelijkbare maatregelen genomen door de Balkan Powers en Italië, wat leidde tot verhoogde uitgaven door de Ottomanen en Oostenrijk-Hongarije.Absolute cijfers zijn moeilijk te berekenen vanwege verschillen in het categoriseren van uitgaven, omdat ze vaak civiele infrastructuurprojecten weglaten met militair gebruik, zoals spoorwegen.Van 1908 tot 1913 stegen de defensie -uitgaven door de zes grote Europese mogendheden echter in reële termen met meer dan 50%.[28]

Conflicten in de Balkan

Photo of large white building with one signs saying "Moritz Schiller" and another in Arabic; in front is a cluster of people looking at poster on the wall.
Sarajevo -burgers die een poster lezen met de proclamatie van de Oostenrijkse annexatie in 1908

De jaren vóór 1914 werden gekenmerkt door een reeks crises op de Balkan, omdat andere machten wilden profiteren van de Ottomaanse achteruitgang.Terwijl Pan-Slavisch en Orthodox Rusland beschouwde zichzelf als de beschermer van Servië en andere Slav staten, zij gaven de voorkeur aan strategisch vitaal Bosporus Straat worden gecontroleerd door een zwakke Ottomaanse regering, in plaats van een ambitieuze Slavische macht zoals Bulgarije.Omdat Rusland zijn eigen ambities had in Oost -Turkije En hun klanten hadden claims op de Balkan overdreven, in evenwicht tussen verdeelde Russische beleidsmakers en toegevoegd aan regionale instabiliteit.[29]

Oostenrijkse staatslieden beschouwden de Balkan als essentieel voor het voortbestaan van hun rijk en Servische expansie als een directe bedreiging.De 1908–1909 Bosnische crisis begon toen Oostenrijk het voormalige Ottomaanse grondgebied van annexeerde Bosnië-Herzegovina, welke het had bezet sinds 1878. Timed om samen te vallen met de Bulgaarse onafhankelijkheidsverklaring Uit het Ottomaanse rijk werd deze unilaterale actie door de Europese mogendheden aan de kaak gesteld, maar aanvaardde omdat er geen consensus was over hoe het om te keren.Sommige historici zien dit als een belangrijke escalatie, die een kans beëindigen dat Oostenrijk samenwerkt met Rusland in de Balkan, terwijl ze de betrekkingen met Servië en Italië beschadigen, die allebei hun eigen expansionistische ambities in het gebied hadden.[30]

De spanningen namen toe na de 1911 tot 1912 Italo-Turkse oorlog aangetoonde Ottomaanse zwakte en leidde tot de vorming van de Balkan League, een alliantie van Servië, Bulgarije, Montenegro, en Griekenland.[31] De competitie heeft snel het grootste deel van het Europese Turkije overtroffen in 1912 tot 1913 Eerste Balkanoorlog, tot de verrassing van externe waarnemers.[32] De Servische verovering van poorten op de Adriaat- resulteerde in gedeeltelijke Oostenrijkse mobilisatie op 21 november 1912, inclusief eenheden langs de Russische grens in Galicië.In een vergadering de volgende dag, de Russische regering Besloten om niet te mobiliseren als reactie, niet bereid om een oorlog neer te slaan waarvoor ze nog niet waren voorbereid.[33]

De grote krachten probeerden de controle door de 1913 opnieuw te maken Verdrag van Londen, die een onafhankelijke creëerde Albanië, tijdens het vergroten van de gebieden van Bulgarije, Servië, Montenegro en Griekenland.Geschillen tussen de overwinnaars hebben echter de 33-dagen aangewakkerd Tweede Balkanoorlog, toen Bulgarije Servië en Griekenland op 16 juni 1913 aanviel;het werd verslagen, het meeste verliezen Macedonië naar Servië en Griekenland, en Zuidelijke dobruja naar Roemenië.[34] Het resultaat was dat zelfs landen die profiteerden van de Balkanoorlogen, zoals Servië en Griekenland, zich bedrogen voelden van hun "rechtmatige winst", terwijl het voor Oostenrijk de schijnbare onverschilligheid aantoonde waarmee andere machten hun zorgen bekeken, inclusief Duitsland.[35] Deze complexe mix van wrok, nationalisme en onveiligheid helpt verklaren waarom de Balkan van vóór 1914 bekend werd als de "Poederkat van Europa".[36]

Inleiding

Sarajevo Assassinatie

Traditioneel gedacht om de arrestatie van te tonen Gavrilo Princip (rechts), historici geloven nu dat deze foto een onschuldige omstander weergeeft, Ferdinand Behr[37][38]

Op 28 juni 1914, Aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk, erfgenaam vermoedelijk voor keizer Franz Joseph, bezocht Sarajevo, kapitaal van de onlangs bijgevoegde provincies van Bosnië-Herzegovina.Zes moordenaars[m] van de beweging die bekend staat als Jonge Bosnië, of Mlada Bosna, nam posities op langs de route die door de motorcade van de aartshertog werd genomen, met de bedoeling hem te vermoorden.Geleverd met wapens door extremisten binnen de Serviër Zwarte Hand Inlichtingenorganisatie, ze hoopten dat zijn dood Bosnië zou bevrijden van de Oostenrijkse heerschappij, hoewel er weinig overeenstemming was over wat het zou vervangen.[40]

Nedeljko čabrinović gooide een granaat bij de auto van de aartshertog en verwondden twee van zijn assistenten, die naar het ziekenhuis werden gebracht terwijl het konvooi doorging.De andere moordenaars waren ook niet succesvol, maar een uur later, toen Ferdinand terugkeerde van het bezoeken van de gewonde officieren, nam zijn auto een verkeerde beurt in een straat waar Gavrilo Princip stond.Hij stapte naar voren en schoot twee pistoolschoten af, waardoor Ferdinand en zijn vrouw fataal verwondden Sophie, die beiden kort daarna stierven.[41] Hoewel keizer Franz Joseph geschokt was door het incident, betekenden politieke en persoonlijke verschillen dat de twee mannen niet dichtbij waren;Naar verluidt was zijn eerste gerapporteerde opmerking: "een hogere macht heeft de bestelling hersteld die ik helaas niet kon behouden".[42]

Volgens historicus Zbyněk Zeman, zijn reactie werd breder weerspiegeld in Wenen, waar "het evenement bijna geen indruk maakte. Op zondag 28 juni en maandag 29, luisterde de menigten naar muziek en dronk wijn, alsof er niets was gebeurd."[43][44] Desalniettemin was de impact van de moord op de erfgenaam op de troon aanzienlijk en is door historicus beschreven Christopher Clark als een "9/11 effect, een terroristische gebeurtenis beschuldigd van historische betekenis, die de politieke chemie in Wenen transformeert ".[45]

Uitbreiding van geweld in Bosnië en Herzegovina

Drukte op straat in de nasleep van de Anti-SERB-rellen in Sarajevo, 29 juni 1914

De Oostenrijks-Hongaarse autoriteiten moedigden de daaropvolgende aan Anti-SERB-rellen in Sarajevo, waarin Bosnische Kroaten en Bosniaks gedood twee Bosnische Serviërs en beschadigde talloze gebouwen van Servische eigendom.[46][47] Gewelddadige acties tegen etnische Serviërs werden ook georganiseerd buiten Sarajevo, in andere steden in Oostenrijks-Hongaarse gecontroleerde Bosnië en Herzegovina, Kroatië en Slovenië.Oostenrijks-Hongaarse autoriteiten in Bosnië en Herzegovina hebben ongeveer 5.500 prominente Serviërs opgesloten en uitgeleverd, waarvan 700 tot 2.200 in de gevangenis stierven.Nog eens 460 Serviërs werden ter dood veroordeeld.Een overwegend Bosniak speciale militie bekend als de Schutzkorps werd opgericht en de vervolging van Serviërs uitgevoerd.[48][49][50][51]

Juli Crisis

De moord initieerde de Juli Crisis, een maand diplomatiek manoeuvreren tussen Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië.Gelovige Servische intelligentie hielp bij het organiseren van de moord op Franz Ferdinand, de Oostenrijkse ambtenaren wilden de kans gebruiken om hun interferentie in Bosnië te beëindigen en zagen oorlog als de beste manier om dit te bereiken.[52] echter, de Buitenlands ministerie Had geen solide bewijs van Servische betrokkenheid en een dossier dat werd gebruikt om de zaak te maken, was vol fouten.[53] Op 23 Juli, Oostenrijk heeft een ultimatum Aan Servië, vermelding van tien eisen die opzettelijk onaanvaardbaar zijn gemaakt om een excuus te bieden voor het starten van vijandelijkheden.[54]

Ethno-linguïstische kaart van Oostenrijk-Hongarije, 1910. Bosnia-Herzegovina werd bijgevoegd in 1908.

Servië bestelde algemene mobilisatie op 25 Juli, maar aanvaardde alle voorwaarden, behalve voor degenen die Oostenrijkse vertegenwoordigers in staat stellen "subversieve elementen" in Servië te onderdrukken en deel te nemen aan het onderzoek en het proces van Serviërs die verband houden met de moord.[55][56] Claimde dat dit neerkwam op afwijzing, brak Oostenrijk diplomatieke betrekkingen af en bestelde de volgende dag gedeeltelijke mobilisatie;Op 28 juli verklaarden ze de oorlog aan Servië en begonnen ze te beschieten Belgrado.Na de voorbereidingen van de oorlog op 25 juli heeft Rusland nu algemene mobilisatie opdracht gegeven ter ondersteuning van Servië op 30e.[57]

Angstig om de steun van de SDP Politieke oppositie door Rusland te presenteren als de agressor, vertraagde Bethmann-Hollweg het begin van de oorlogsvoorbereidingen tot 31 juli.[58] Die middag kreeg de Russische regering een briefje dat hen moest stoppen met "alle oorlogsmaatregelen tegen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije" binnen 12 uur.[59] Een verdere Duitse vraag naar neutraliteit werd geweigerd door de Fransen die de algemene mobilisatie bestelden, maar de verklaring van de oorlog vertraagden.[60] De Duitse algemeen staf had al lang aangenomen dat ze geconfronteerd werden met een oorlog op twee fronten;de Schlieffen -plan Bevestig gebruik van 80% van het leger om Frankrijk in het Westen te verslaan en vervolgens over te schakelen naar Rusland.Aangezien dit vereiste dat ze snel moesten bewegen, werden die middag mobilisatie -orders uitgegeven.[61]

Crowds in juichen Londen en Parijs Op de dag werd oorlog verklaard.

Tijdens een vergadering op 29 juli had het Britse kabinet zijn verplichtingen jegens België onder de 1839 nauwkeurig besloten Verdrag van Londen Vereiste niet dat het zich zou verzetten tegen een Duitse invasie met militaire strijdmacht.Dit werd echter grotendeels aangedreven door premier Alshet verlangen om eenheid te behouden;Hij en zijn senior kabinetsministers waren al toegewijd om Frankrijk te steunen, de Koninklijke Navy was gemobiliseerd en de publieke opinie was sterk in het voordeel van interventie.[62] Op 31 juli stuurde Groot -Brittannië aantekeningen naar Duitsland en Frankrijk en vroeg hen om de Belgische neutraliteit te respecteren;Frankrijk beloofde dit te doen, Duitsland antwoordde niet.[63]

Zodra het Duitse ultimatum naar Rusland in de ochtend van 1 augustus verliep, waren de twee landen in oorlog.Later op dezelfde dag werd Wilhelm geïnformeerd door zijn ambassadeur in Londen, Prins Lichnowsky, dat Groot -Brittannië neutraal zou blijven als Frankrijk niet zou worden aangevallen, en in elk geval zou kunnen worden gebleven door een Crisis in Ierland.[64] Jubelend bij dit nieuws, hij bestelde generaal Moltke, de Duitse stafchef, om 'de hele van de hele ... leger in het oosten ". Moltke protesteerde dat" het niet kan worden gedaan.De inzet van miljoenen kan niet worden geïmproviseerd. "[65] Lichnowsky realiseerde zich in elk geval al snel dat hij zich vergiste.Hoewel Wilhelm erop stond te wachten op een telegram van zijn neef George V, Eenmaal ontvangen, bevestigde het dat er een misverstand was geweest en hij zei tegen Moltke: "Doe nu wat je wilt."[66]

Zich bewust van Duitse plannen om door België aan te vallen, Franse opperbevelhebber Joseph Joffre vroeg zijn regering om toestemming om de grens over te steken en een dergelijke beweging te voorkomen.Om een schending van de Belgische neutraliteit te voorkomen, werd hem verteld dat elke voorschot pas na een Duitse invasie kon komen.[67] Op 2 augustus, Duitsland bezet Luxemburg en ruilde vuur uit met Franse eenheden;op 3 Augustus verklaarden ze de oorlog aan Frankrijk en eisten ze vrije doorgang in België, dat werd geweigerd.Vroeg op de ochtend van 4 Augustus vielen de Duitsers binnen en Albert I van België riep op tot hulp onder de Verdrag van Londen.[68][69] Groot -Brittannië stuurde Duitsland een ultimatum dat eiste dat ze zich terugtrokken uit België;Toen dit om middernacht zonder reactie verliep, waren de twee rijken in oorlog.[70]

Voortgang van de oorlog

Vijandigheden openen

Verwarring onder de centrale krachten

De strategie van de centrale machten leed aan miscommunicatie.Duitsland had beloofd de invasie van Servië van Oostenrijk-Hongarije te steunen, maar interpretaties van wat dit betekende verschilden.Eerder geteste implementatieplannen waren begin 1914 vervangen, maar die waren nooit getest in oefeningen.Oostenrijks-Hongaarse leiders geloofden dat Duitsland zijn noordelijke flank tegen Rusland zou dekken.[71] Duitsland stelde de Oostenrijk-Hongarije echter voor die de meeste van zijn troepen tegen Rusland leidde, terwijl Duitsland met Frankrijk te maken had.Deze verwarring dwong de Oostenrijks-Hongaarse leger om zijn krachten te verdelen tussen de Russische en Servische fronten.

Servische campagne

Servisch leger Blériot XI "Oluj", 1915

Vanaf 12 augustus botsten de Oostenrijkse en Serviërs in de gevechten van de Cer en Kolubara;In de komende twee weken werden Oostenrijkse aanvallen afgestoten met zware verliezen, hun hoop op een snelle overwinning en markeerden de eerste grote verbonden overwinningen van de oorlog.Als gevolg hiervan moest Oostenrijk aanzienlijke krachten op het Servische front behouden, waardoor zijn inspanningen tegen Rusland werden verzwakt.[72] De nederlaag van Servië over de invasie van 1914 is een van de belangrijkste overstuur overwinningen van de twintigste eeuw genoemd.[73] In het voorjaar van 1915 zag de campagne het eerste gebruik van luchtafweer oorlogvoering Nadat een Oostenrijk vliegtuig was neergeschoten grond-tot-lucht vuur, evenals de eerste medische evacuatie door het Servische leger in de herfst 1915.[74][75]

Duits offensief in België en Frankrijk

Duitse soldaten op weg naar het front in 1914;In dit stadium verwachtten alle partijen dat het conflict kort zou zijn.

Bij mobilisatie in 1914, 80% van de Duitse leger bevond zich aan het westfront, met de rest als een screeningkracht in het oosten;officieel getiteld Aufmarsch II West, het is beter bekend als de Schlieffen -plan na zijn maker, Alfred von Schliefffen, Hoofd van de Duitse algemeen staf van 1891 tot 1906. In plaats van een directe aanval over hun gedeelde grens, zou de Duitse rechtervleugel door de Nederland en België, sling dan naar het zuiden, omringt Parijs en valt het Franse leger op tegen de Zwitserse grens.Schlieffen schatte dat dit zes weken zou duren, waarna het Duitse leger zou overstappen naar het oosten en de Russen zou verslaan.[76]

Het plan werd aanzienlijk gewijzigd door zijn opvolger, Helmuth von Moltke de jongere.Onder Schlieffen werd 85% van de Duitse troepen in het westen toegewezen aan de rechtervleugel, waarbij de rest langs de grens vasthield.Door zijn linkervleugel opzettelijk zwak te houden, hoopte hij de Fransen naar een offensief te lokken naar de "verloren provincies" van Elzas-Lorraine, wat in feite de strategie was die door hun was beschouwd Plan XVII.[76] Moltke werd echter bezorgd dat de Fransen misschien te hard op zijn linkerflank zouden kunnen duwen en naarmate het Duitse leger van 1908 tot 1914 in grootte toenam, veranderde hij de toewijzing van troepen tussen de twee vleugels van 85:15 tot 70:30.[77] Hij beschouwde ook Nederlandse neutraliteit die essentieel was voor de Duitse handel en annuleerde de inval in Nederland, wat betekende dat vertragingen in België de gehele levensvatbaarheid van het plan bedreigden.[78] Historicus Richard Holmes betoogt dat deze veranderingen betekenden dat de rechtervleugel niet sterk genoeg was om beslissend succes te bereiken en dus tot onrealistische doelen en timings leidde.[79]

Franse bajonet laadt tijdens de Battle of the Frontiers;Tegen het einde van augustus overschreden de Franse slachtoffers 260.000, inclusief 75.000 doden.

De eerste Duitse opmars in het westen was zeer succesvol en tegen eind augustus links, waaronder de Britse expeditiekracht, of "bef", was binnen Volledige terugtocht.Tegelijkertijd was het Franse offensief in Elzas-Lorraine een rampzalige mislukking, met slachtoffers van meer dan 260.000, waaronder 27.000 gedood op 22 augustus tijdens de Battle of the Frontiers.[80] De Duitse planning gaf brede strategische instructies, terwijl het legercommandanten aanzienlijke vrijheid toestond om ze aan de voorkant uit te voeren;Dit werkte goed in 1866 en 1870 maar in 1914, von kluck gebruikte deze vrijheid om bevelen te ongehoorzaamheid, een opening tussen de Duitse legers te openen terwijl ze op Parijs sloten.[81] De Franse en Britten hebben deze kloof uitgebuit om de Duitse opmars ten oosten van Parijs te stoppen bij de Eerste strijd om de Marne Van 5 tot 12 september en duw de Duitse troepen terug ongeveer 50 km (31 km).

In 1911, de Rus Stavka had het met de Fransen afgesproken om Duitsland binnen vijftien dagen na mobilisatie aan te vallen, tien dagen voordat de Duitsers hadden verwacht, hoewel het de twee Russische legers betekende die binnenkwamen Oost -Pruisen Op 17 augustus deed dit zonder veel van hun steunelementen.[82] Hoewel de Russisch tweede leger werd effectief vernietigd bij de Battle of Tannenberg Op 26-30 augustus zorgde hun opmars ervoor dat de Duitsers hun omkorten 8e veldleger Van Frankrijk tot Oost -Pruisen, een factor in de geallieerde overwinning op de Marne.

Tegen het einde van 1914 bekleedden Duitse troepen sterke defensieve posities in Frankrijk, beheersten het grootste deel van de binnenlandse kolenvelden van Frankrijk en hadden 230.000 meer slachtoffers toegebracht dan het zichzelf verloor.Communicatieproblemen en twijfelachtige commandobeslissingen kosten Duitsland echter de kans op een beslissende uitkomst, terwijl het niet was om de primaire doelstelling te bereiken om een lange, twee-front oorlog te vermijden.[83] Zoals duidelijk was voor een aantal Duitse leiders, kwam dit neer op een strategische nederlaag;Kort na de Marne, Kroonprins Wilhelm vertelde een Amerikaanse verslaggever;"We hebben de oorlog verloren. Het zal lange tijd doorgaan, maar het is al verloren."[84]

Azië en de Stille Oceaan

World Empires and Colonies rond 1914

Op 30 augustus 1914, Nieuw -Zeeland bezette Duitse samoa, nu de onafhankelijke staat van Samoa.Op 11 september, de Australische marine- en militaire expeditiekracht Landde op het eiland Nieuw -Groot -Brittannië, dan een deel van Duitse Nieuw -Guinea.Op 28 oktober, de Duitse kruiser smsEmden zonk de Russische cruiser Zhemchug in de Battle of Penang.Japan verklaarde de oorlog aan Duitsland voordat hij gebieden in de Stille Oceaan in beslag nam, die later de South Seas Mandaat, evenals Duits Verdragspoorten op de Chinezen Sandong schiereiland op Tsingtao.Nadat Wenen weigerde zijn cruiser terug te trekken smsKaiserin Elisabeth Uit Tsingtao verklaarde Japan ook de oorlog aan Oostenrijk-Hongarije en het schip werd verzonken in Tsingtao in november 1914.[85] Binnen een paar maanden hadden de geallieerde troepen alle Duitse gebieden in de Stille Oceaan in beslag genomen, waardoor alleen geïsoleerde handelsovervallers en enkele holdouts in Nieuw -Guinea achterbleven.[86][87]

Afrikaanse campagnes

Sommige van de eerste botsingen van de oorlog betroffen Britse, Franse en Duitse koloniale troepen in Afrika.Op 6-7 augustus vielen Franse en Britse troepen het Duitse beschermende binnenvallen van Togoland en Kamerun.Op 10 augustus, Duitse troepen in Zuidwest-Afrika Zuid -Afrika aangevallen;Sporadische en felle gevechten bleven de rest van de oorlog.De Duitse koloniale krachten in Duits Oost -Afrika, geleid door kolonel Paul von Lettow-Vorbeck, vocht een Guerrilla -oorlogvoering Campagne tijdens de Eerste Wereldoorlog Ik gaf zich pas twee weken na de wapenstilstand over in Europa.[88]

Indiase steun voor de geallieerden

Brits Indisch leger infanteriedivisies in Frankrijk;Deze troepen werden in december 1915 teruggetrokken en dienden in de Mesopotamische campagne.

Voorafgaand aan de oorlog had Duitsland geprobeerd het Indiase nationalisme en het pan-islamisme in zijn voordeel te gebruiken, een beleid dat na 1914 werd voortgezet door Het aanzetten tot opstanden in India, Terwijl de Niedermayer -Hentig -expeditie drong er bij Afghanistan op aan om deel te nemen aan de oorlog aan de kant van centrale machten.In tegenstelling tot de Britse angsten voor een opstand in India, zag het uitbreken van de oorlog echter een vermindering van de nationalistische activiteiten.[89][90] Dit kwam grotendeels omdat leiders van de Indian National Congress en andere groepen geloofden dat steun voor de Britse oorlogsinspanning zou haasten Indiase thuisregel, een belofte naar verluidt expliciet gedaan in 1917 door Edwin Montagu, dan Staatssecretaris voor India.[91]

In 1914, de Indisch leger was groter dan het Britse leger zelf, en tussen 1914 en 1918 dienden naar schatting 1,3 miljoen Indiase soldaten en arbeiders in Europa, Afrika en het Midden-Oosten, terwijl de Britse gecontroleerde Overheid van India en hun prinselijke bondgenoten leverde grote hoeveelheden voedsel, geld en munitie.In totaal dienden 140.000 soldaten aan het westfront en bijna 700.000 in het Midden -Oosten, met 47.746 gedood en 65.126 gewond.[92] Het lijden veroorzaakte door de oorlog, evenals het falen van de Britse regering om zelfbestuur te verlenen aan India na het einde van de vijandelijkheden, gefokt desillusie en gevoed De campagne voor volledige onafhankelijkheid dat zou worden geleid door Mahatma Gandhi en anderen.[93]

Westfront 1914 tot 1916

Trench Warfare begint

Loopgraven van de 11e Cheshire Regiment bij Ovillers-La-Boisselle, op de Somme, Juli 1916

Vooroorlogse militaire tactieken die de nadruk legden op open oorlogvoering en de individuele rifleman bleek verouderd toen ze werden geconfronteerd met aandoeningen die in 1914 heersten. Technologische vooruitgang liet het creëren van sterke verdedigingssystemen die grotendeels ongevoelig zijn voor massale infanterie-vooruitgang, zoals zoals de vooruitgang van de infanterie, zoals, zoals zoals vooruitgang prikkeldraad, machine geweren en vooral veel krachtiger artillerie, die het slagveld domineerde en het oversteken van open grond extreem moeilijk maakte.[94] Beide partijen worstelden om tactieken te ontwikkelen voor het overtreden van diepgewortelde posities zonder zware slachtoffers te lijden.Na verloop van tijd begon technologie echter nieuwe aanvallende wapens te produceren, zoals gasoorlog en de tank.[95]

Na de Eerste strijd om de Marne In september 1914 probeerden geallieerde en Duitse troepen zonder succes elkaar te flankeren, een reeks manoeuvres die later bekend staat als de "Race naar de zee". Tegen het einde van 1914 confronteerden de tegengestelde krachten elkaar langs een ononderbroken lijn van diepgewortelde posities van de Kanaal naar de Zwitserse grens.[96] Omdat de Duitsers normaal gesproken konden kiezen waar ze moesten staan, hielden ze over het algemeen de hoge grond;Bovendien waren hun loopgraven meestal beter gebouwd, omdat Anglo-Franse loopgraven aanvankelijk bedoeld waren als "tijdelijk" en alleen nodig zouden zijn tot het breken van Duitse verdedigingen.[97]

Beide partijen probeerden de patstelling te breken met behulp van wetenschappelijke en technologische vooruitgang.Op 22 april 1915, op de Tweede slag om Ieper, de Duitsers (overtreden van de Haagse Verdrag) gebruikt chloor- Gas voor het eerst op het westfront.Verschillende soorten gas werden al snel op grote schaal gebruikt door beide partijen, en hoewel het nooit een beslissend, gevechtswapen bleek, werd gifgas een van de meest gevoeld en best herinnerde gruwelen van de oorlog.[98][99]

Voortzetting van Trench Warfare

Mud stained British soldiers at rest
Royal Irish Rifles in een communicatie -geul, Eerste dag op de Somme, 1916

Geen van beide partijen bleek de komende twee jaar een beslissende klap te geven.Gedurende 1915–17 leden het Britse rijk en Frankrijk meer slachtoffers dan Duitsland, vanwege zowel de strategische als de tactische standpunten die door de zijkanten zijn gekozen.Strategisch, terwijl de Duitsers slechts één groot offensief monteerden, deden de geallieerden verschillende pogingen om door de Duitse lijnen te breken.

In februari 1916 vielen de Duitsers Franse verdedigende posities aan bij de Battle of Verdun, duurde tot december 1916. De Duitsers behaalden initiële winst, voordat Franse tegenaanvallen de zaken terugbrachten naar hun startpunt.De slachtoffers waren groter voor de Fransen, maar de Duitsers bloedden ook zwaar, met ergens tussen de 700.000[100] tot 975.000[101] Slachtoffers leden tussen de twee strijders.Verdun werd een symbool van Franse vastberadenheid en zelfopoffering.[102]

Dode Duitse soldaten in Somme 1916

De Battle of the Somme was een Anglo-Franse offensief van juli tot november 1916. De openingsdag van het offensief (1 juli 1916) was de bloedigste dag in de geschiedenis van de Brits leger, lijden 57.470 slachtoffers, waaronder 19.240 doden.Het hele Somme -offensief kostte het Britse leger ongeveer 420.000 slachtoffers.De Fransen leed nog een geschatte 200.000 slachtoffers en de Duitsers naar schatting 500.000.[103] Wapenvuur was niet de enige factor die levens droeg;De ziekten die in de loopgraven ontstonden, waren een grote moordenaar aan beide kanten.De levensomstandigheden maakten het zo dat talloze ziekten en infecties plaatsvonden, zoals geulvoet, shell shock, blindheid/brandwonden van mosterdgas, luizen, geulkoorts, "koets"(lichaamsluizen) en de 'Spaanse griep'.[104][onbetrouwbare bron?]

Marineoorlog

Koning George V (vooraan links) en een groep ambtenaren inspecteren in 1917 een Britse munitiefabriek.

Aan het begin van de oorlog had het Duitse rijk cruisers Over de hele wereld verspreid, waarvan sommige vervolgens werden gebruikt om geallieerde aan te vallen koopman verzending.De Britse Royal Navy jaagde ze systematisch op, hoewel niet zonder enige schaamte door zijn onvermogen om de geallieerde scheepvaart te beschermen.Vóór het begin van de oorlog werd algemeen begrepen dat Groot -Brittannië de positie bekleedde van de sterkste, meest invloedrijke marine ter wereld.[105][onbetrouwbare bron?] Het publiceren van het boek De invloed van zeemacht op geschiedenis Door Alfred Thayer Mahan was in 1890 bedoeld om de Verenigde Staten aan te moedigen zijn maritieme macht te vergroten.In plaats daarvan haalde dit boek Duitsland en inspireerde de lezers om te proberen de Britse Royal Navy te overdragen.[106] Bijvoorbeeld de Duitse vrijstaande lichtkruiser smsEmden, deel van de Oost -Azië Squadron Gestationeerd in Qingdao, in beslag genomen of vernietigd 15 koopman, evenals het zinken van een Russische cruiser en een Franse torpedojager.De meeste van de Duitse squadron in Oost-Azië—Consisting van de gepantserde cruisers smsScharnhorst en Gneisenau, lichte cruisers Nürnberg en LEIPZIG en twee transportschepen - hadden geen bevelen om de verzending te overvallen en was in plaats daarvan aan Duitsland aan de gang toen het Britse oorlogsschepen ontmoette.De Duitse vloot en Dresden zonk twee gepantserde cruisers bij de Battle of Coronel, maar werd vrijwel vernietigd bij de Battle of the Falkland Islands in december 1914, met alleen Dresden en een paar hulpmiddelen ontsnappen, maar na de Battle of Más a tierra Ook deze waren vernietigd of geïnterneerd.[107]

Slagschepen van de Hochseeflotte, 1917
U-155 Tentoongesteld in de buurt van Tower Bridge in Londen, na de wapenstilstand van 1918

Kort na het uitbreken van de vijandelijkheden begon Groot -Brittannië een marine Blokkade van Duitsland.De strategie bleek effectief, waardoor vitale militaire en civiele benodigdheden werden afgesneden, hoewel deze blokkade het aanvaard internationaal recht heeft geschonden, gecodificeerd door verschillende internationale overeenkomsten van de afgelopen twee eeuwen.[108] Groot -Brittannië heeft internationale wateren gedolven om te voorkomen dat schepen hele delen van de oceaan binnengaan, wat gevaar veroorzaakt voor zelfs neutrale schepen.[109] Omdat er een beperkte reactie was op deze tactiek van de Britten, verwachtte Duitsland een soortgelijke reactie op de onbeperkte onderzeeëroorlogvoering.[110]

De Battle of Jutland (Duits: Skagerrakschrijtof "Battle of the Skagerrak") In mei/juni 1916 ontwikkelde zich tot de grootste marine-strijd om de oorlog. Het was de enige volledige botsing van slagschepen tijdens de oorlog, en een van de grootste in de geschiedenis. De Kaiserliche Marine's Volle zee vloot, onder bevel van vice -admiraal Reinhard Scheer, vocht tegen de Royal Navy's Grote vloot, geleid door admiraal meneer John Jellicoe.De verloving was een stand -off, omdat de Duitsers werden overtroffen door de grotere Britse vloot, maar wisten te ontsnappen en meer schade aan de Britse vloot toe te brengen dan ze ontvingen.Strategisch beweerden de Britten echter hun controle over de zee, en het grootste deel van de Duitse oppervlaktevloot bleef beperkt tot de haven voor de duur van de oorlog.[111]

Duits U-boten probeerde de bevoorradingslijnen tussen Noord -Amerika en Groot -Brittannië te verminderen.[112] De natuur van onderzeeëroorlog betekende dat aanvallen vaak zonder waarschuwing kwamen, waardoor de bemanningen van de koopvaardij weinig hoop op overleven kregen.[112][113] De Verenigde Staten lanceerden een protest en Duitsland veranderde zijn regels van betrokkenheid.Na het zinken van het passagiership Rms Lusitania In 1915 beloofde Duitsland zich niet te richten op passagiersvoering, terwijl Groot -Brittannië zijn koopvaardijschepen bewapende en ze voorbij de bescherming van de "plaatste.Cruiser Rules", die waarschuwing en beweging van bemanningen eiste naar" een plaats van veiligheid "(een standaard die reddingsboten niet voldeden).[114] Eindelijk, begin 1917, heeft Duitsland een beleid aangenomen van Onbeperkte onderzeeëroorlog, het realiseren van de Amerikanen zou uiteindelijk de oorlog betreden.[112][115] Duitsland probeerde Allied te wurgen zeeveren Voordat de Verenigde Staten een groot leger in het buitenland konden vervoeren, maar na de eerste successen dit uiteindelijk niet.[112]

De U-Boat-dreiging werd verminderd in 1917, toen handelaarschepen begonnen te reizen konvooien, begeleid door vernietigers.Deze tactiek maakte het voor U-boten moeilijk om doelen te vinden, wat de verliezen aanzienlijk verminderde;na de hydrofoon en Diepte -ladingen werden geïntroduceerd, bijbehorende torpedojagers konden een ondergedompelde onderzeeër aanvallen met enige hoop op succes.Konvooien vertraagden de stroomvoorraden omdat schepen moesten wachten terwijl konvooien werden geassembleerd.De oplossing voor de vertragingen was een uitgebreid programma voor het bouwen van nieuwe vrachtschepen.Troopships waren te snel voor de onderzeeërs en reisden niet in de Noord -Atlantische Oceaan in konvooien.[116] De U-boten hadden meer dan 5.000 geallieerde schepen gezonken, voor een bedrag van 199 onderzeeërs.[117]

Wereldoorlog I zag ook het eerste gebruik van vliegdekschepen in een gevecht, met HmWoest lancering Sopwith kamelen in een succesvolle inval tegen de Zeppelin hangars bij Tondern in juli 1918, evenals blimps voor Antisubmarine Patrol.[118]

Zuidelijke theaters

Oorlog in de Balkan

Vluchtelingentransport vanuit Servië in Leibnitz, Styrie, 1914
Bulgaarse soldaten in een geul, die zich voorbereiden op een binnenkomende vliegtuig
Oostenrijks-Hongaarse troepen die gevangen Serviërs uitvoeren, 1917. Servië verloor ongeveer 850.000 mensen tijdens de oorlog, een kwart van de vooroorlogse bevolking.[119]

Geconfronteerd met Rusland in het oosten, zou Oostenrijk-Hongarije slechts een derde van zijn leger kunnen sparen om Servië aan te vallen.Na zware verliezen te hebben gehad, bezetten de Oostenrijkers kort de Servische hoofdstad, Belgrado.Een Servische tegenaanval in de Slag om Kolubara slaagde erin hen eind 1914 uit het land te rijden. De eerste tien maanden van 1915 gebruikte Oostenrijk-Hongarije de meeste militaire reserves om Italië te bestrijden.Duitse en Oostenrijks-Hongaarse diplomaten scoorden echter een staatsgreep door Bulgarije te overtuigen om deel te nemen aan de aanval op Servië.[120] De Oostenrijks-Hongaarse provincies van Slovenië, Kroatië en Bosnië voorzag troepen voor Oostenrijk-Hongarije in het gevecht met Servië, Rusland en Italië.Montenegro verbond zich met Servië.[121]

Bulgarije verklaarde de oorlog aan Servië op 14 oktober 1915 en trad toe tot de aanval door het Oostenrijks-Hongaarse leger onder Mackensen's leger van 250.000 die al aan de gang was.Servië werd in iets meer dan een maand veroverd, omdat de centrale mogendheden, nu Bulgarije, in totaal 600.000 troepen stuurden.Het Servische leger, vecht op twee fronten en geconfronteerd met bepaalde nederlaag, trok zich terug in het noorden Albanië.De Serviërs leden een nederlaag in de Battle of Kosovo.Montenegro bedekte de Servische retraite naar de Adriatische kust in de Battle of Mojkovac In 6-7 januari 1916, maar uiteindelijk veroverden de Oostenrijkers ook Montenegro.De overlevende Servische soldaten werden per schip naar Griekenland geëvacueerd.[122] Na verovering was Servië verdeeld tussen Oostenrijk-Hongarije en Bulgarije.[123]

Eind 1915 landde een Franco-Britse kracht op Salonica in Griekenland om hulp te bieden en haar regering onder druk te zetten om oorlog tegen de centrale machten te verklaren.De pro-Duitse Koning Constantijn I ontsloeg de pro-geallieerde regering van Eleftherios Venizelos Voordat de geallieerde expeditiekracht arriveerde.[124] De wrijving tussen de koning van Griekenland en de geallieerden bleef zich ophopen met de Nationaal schisma, die Griekenland effectief verdeelde tussen regio's die nog steeds loyaal zijn aan de koning en de nieuwe voorlopige regering van Venizelos in Salonica.Na intense onderhandelingen en een gewapende confrontatie in Athene tussen geallieerde en royalistische troepen (een incident bekend als Noemvriana), de koning van Griekenland nam ontslag en zijn tweede zoon Alexander nam zijn plaats in;Griekenland trad officieel toe tot de oorlog aan de kant van de geallieerden in juni 1917.

Het Macedonische front was aanvankelijk meestal statisch.Franse en Servische strijdkrachten hebben beperkte gebieden van Macedonië teruggegooid door te heroveren Bitola op 19 november 1916 na de kostbare Monastir offensief, die stabilisatie van de voorkant bracht.[125]

Servische en Franse troepen maakten eindelijk een doorbraak in september 1918 in de Vardar offensief, nadat de meeste Duitse en Oostenrijks-Hongaarse troepen waren ingetrokken.De Bulgaren werden verslagen bij de Battle of Dobro Pole, en tegen 25 september waren Britse en Franse troepen de grens overgestoken naar Bulgarije, terwijl het Bulgaarse leger instortte.Bulgarije capituleerde vier dagen later, op 29 september 1918.[126] Het Duitse hoge commando reageerde door het verzending van troepen om de lijn te houden, maar deze krachten waren veel te zwak om een front te herstellen.[127]

Het verdwijnen van het Macedonische front betekende dat de weg naar Boedapest en Wenen werd nu geopend voor geallieerde krachten.Hindenburg en Ludendorff concludeerden dat het strategische en operationele evenwicht nu beslist was verschoven tegen de Centrale krachten En een dag na de Bulgaarse ineenstorting stond op een onmiddellijke vredesregeling.[128]

Ottomaanse Rijk

Australische troepen die in de buurt van een Turkse geul die tijdens de Gallipoli -campagne

De Ottomanen bedreigden die van Rusland Kaukasisch gebieden en de communicatie van Groot -Brittannië met India via de Suezkanaal.Naarmate het conflict vorderde, profiteerde het Ottomaanse rijk van de preoccupatie van de Europese mogendheden met de oorlog en voerde het grootschalige etnische zuivering van de inheemse reiniging uit Armeens, Grieks, en Assyrisch Christelijke populaties, bekend als de Armeense genocide, Griekse genocide, en Assyrische genocide.[129][130][131]

De Britse en Fransen openden overzeese fronten met de Gallipoli (1915) en Mesopotamische campagnes (1914).In Gallipoli heeft het Ottomaanse rijk met succes de Britse, Franse, en Australisch en Nieuw -Zeeland Army Corps (Anzacs).In Mesopotamie, daarentegen, na de nederlaag van de Britse verdedigers in de belegering van kut Door de Ottomanen (1915–16) reorganiseerd en gevangen genomen en gevangen genomen Bagdad In maart 1917. De Britten werden geholpen in Mesopotamië door lokale Arabische en Assyrische stamleden, terwijl de Ottomanen lokaal werkten Koerdisch en Turcoman stammen.[132]

Mehmed v groet Wilhelm II Bij zijn aankomst bij constant in Opel

Verder naar het westen werd het Suezkanaal verdedigd tegen Ottomaanse aanvallen in 1915 en 1916;In augustus werd een Duitse en Ottomaanse strijdmacht verslagen bij de Battle of Romani Door de Anzac gemonteerde divisie en de 52e (laagland) infanteriedivisie.Na deze overwinning, een Egyptische expeditiekracht Gaf over de Sinaï schiereiland, duwen Ottomaanse troepen terug in de Battle of Magdhaba in december en de Battle of Rafa op de grens tussen de Egyptenaar Sinaï en Ottomaanse Palestina in januari 1917.[133]

Russische legers hadden over het algemeen succes in de Kaukasuscampagne. Enver Pasha, opperbevelhebber van de Ottomaanse strijdkrachten, was ambitieus en droomde van het opnieuw veroveren van Centraal-Azië en gebieden die eerder verloren waren gegaan door Rusland.Hij was echter een arme commandant.[134] Hij lanceerde een offensief tegen de Russen in de Kaukasus in december 1914 met 100.000 troepen en drong aan op een frontale aanval op bergachtige Russische posities in de winter.Hij verloor 86% van zijn kracht bij de Battle of Sarikamish.[135]

Kaiser Wilhelm II Inspecteert Turkse troepen van het 15e korps in Oost-Galicië, Oostenrijk-Hongarije (nu Polen).Prins Leopold van Bavaria, de opperbevelhebber van het Duitse leger aan het oostfront, is tweede van links.

Het Ottomaanse rijk, met Duitse steun, viel Perzië binnen (modern Iran) in december 1914 in een poging om Britse en Russische toegang te verminderen petroleumreservoirs in de omgeving van Baku in de buurt van de Kaspische Zee.[136] Perzië, ogenschijnlijk neutraal, was al lang onder de bollen van Britse en Russische invloed.De Ottomanen en Duitsers werden geholpen door Koerdisch en Azeri krachten, samen met een groot aantal grote Iraanse stammen, zoals de Qashqai, Tangistani, Folie, en Khamseh, terwijl de Russen en Britten de steun hadden van de Armeense en Assyrische troepen.De Perzische campagne moest tot 1918 duren en eindigen in mislukking voor de Ottomanen en hun bondgenoten.De Russische terugtrekking uit de oorlog in 1917 leidde echter tot Armeense en Assyrische strijdkrachten, die tot nu toe een reeks nederlagen hadden toegebracht aan de troepen van de Ottomanen en hun bondgenoten, afgesneden van supply -lijnen, overtroffen, overtreding en geïsoleerd, hen dwingen, waardoor ze werden gedwongen, die hen dwong, waardoor ze werden gedwongen, die hen dwong, waardoor ze werden gedwongen, die hen dwong, hen dwingen,om te vechten en te vluchten naar Britse lijnen in het noorden van Mesopotamië.[137]

Russische bosgeul bij de Battle of Sarikamish, 1914–1915

Algemeen Yudenich, de Russische commandant van 1915 tot 1916 dreef de Turken uit het grootste deel van de zuiden Kaukasus met een reeks overwinningen.[135] Tijdens de campagne van 1916 versloegen de Russen de Turken in de Erzurum offensief, ook bezetten Trabzon.In 1917, Russisch Grand Duke Nicholas Aangenomen commando van het front van de Kaukasus.Nicholas plande een spoorweg van Russische Georgië naar de veroverde gebieden zodat nieuwe voorraden in 1917 voor een nieuw offensief konden worden opgevoed. Echter, in maart 1917 (februari in de pre-revolutionaire Russische kalender), heeft de tsaar afgebak Revolutie in februari, en de Russisch Kaukasus leger begon uit elkaar te vallen.

De Arabische opstand, opgezet door het Arabische bureau van de Britten Buitenlands kantoor, begon juni 1916 met de Battle of Mekka, geleid door Sharif Hussein van Mekkaen eindigde met de Ottomaanse overgave van Damascus. Fakhri Pasha, de Ottomaanse commandant van Medina, weerstaan meer dan twee en een half jaar tijdens de belegering van Medina Voordat u zich overgaf in januari 1919.[138]

De Senussi stam, langs de grens van Italiaans Libië en Brits Egypte, ingericht en gewapend door de Turken, voerde een kleinschalige guerrillaoorlog tegen geallieerde troepen.De Britten werden gedwongen om 12.000 troepen te sturen om hen te verzetten in de Senussi -campagne.Hun opstand werd eindelijk verpletterd medio 1916.[139]

Totale geallieerde slachtoffers op de Ottomaanse fronten bedroegen 650.000 mannen.De totale Ottomaanse slachtoffers waren 725.000 (325.000 doden en 400.000 gewonden).[140]

Italiaanse deelname

Hoewel Italië in 1882 bij de Triple Alliance kwam, was een verdrag met zijn traditionele Oostenrijkse vijand zo controversieel dat daaropvolgende regeringen het bestaan ervan ontkenden en de voorwaarden alleen openbaar werden gemaakt in 1915.[141] Dit kwam voort uit nationalist ontwerpen op Oostenrijks-Hongaarse grondgebied in Trentino, de Oostenrijkse kust-, Rijeka en Dalmatië, die als essentieel werden beschouwd om de randen vast te stellen die zijn vastgesteld in 1866.[142] In 1902 stemde Rome in het geheim met Frankrijk in om neutraal te blijven als deze door Duitsland werd aangevallen, waardoor zijn rol in de Triple Alliance effectief werd vernietigd.[143]

Toen de oorlog begon in 1914, beweerde Italië dat de drievoudige alliantie defensief van aard was en het was niet verplicht om een Oostenrijkse aanval op Servië te ondersteunen.De oppositie tegen het toetreden tot de centrale machten nam toe toen Turkije in september lid werd, sindsdien 1911 Italië had Ottomaanse bezittingen bezet in Libië en de Dodecanees eilanden.[144] Om de Italiaanse neutraliteit te waarborgen, boden de centrale krachten hen de Franse protectoraat van Tunesië, terwijl in ruil voor een onmiddellijke toegang tot de oorlog, kwamen de geallieerden overeen met hun eisen voor Oostenrijks grondgebied en soevereiniteit over de Dodecanese.[145] Hoewel ze geheim bleven, werden deze bepalingen opgenomen in april 1915 Verdrag van Londen;Italië trad toe tot de drievoudige entente en verklaarde op 23 mei de oorlog aan Oostenrijk-Hongarije,[146] gevolgd door Duitsland vijftien maanden later.

Het Italiaanse leger van vóór 1914 was het zwakste in Europa, tekort aan officieren, opgeleide mannen, voldoende transport en moderne wapens;Tegen april 1915 waren sommige van deze tekortkomingen verholpen, maar het was nog steeds onvoorbereid voor het grote offensief dat het Verdrag van Londen vereist was.[147] Het voordeel van superieure cijfers werd gecompenseerd door het moeilijke terrein;Veel van de gevechten vonden plaats op hoogtes van meer dan 3000 meter in de Alpen en Dolomieten, waar geullijnen door rots en ijs moesten worden gesneden en troepen moesten worden geleverd, was een grote uitdaging.Deze kwesties werden verergerd door fantasierijke strategieën en tactieken.[148] Tussen 1915 en 1917, de Italiaanse commandant, Luigi Cadorna, ondernemen Een reeks frontale aanvallen langs de Isonzo die weinig vooruitgang boekte en vele levens kostte;Tegen het einde van de oorlog bedroegen de totale Italiaanse gevechtsdoden ongeveer 548.000.[149]

Oostenrijks-Hongaarse geul op 3.850 meter in de Ortler Alpen, een van de meest uitdagende fronten van de oorlog

Hoewel een Italiaans korps naar het zuiden bezet Albanië In mei 1916 was hun belangrijkste focus het Isonzo -front dat na de Capture of Gorizia In augustus 1916 bleef statisch tot oktober 1917. Nadat een gecombineerde Oostenrijks-Duitse troepen een grote overwinning won bij Caporetto, Cadorna werd vervangen door Armando Diaz die meer dan 100 kilometer (62 km) terugtrokken voordat ze posities in het hoofd hielden langs de Piave River.[150] Een tweede Oostenrijker aanstootgevend werd afgeslagen In juni 1918 en in oktober was het duidelijk dat de centrale machten de oorlog hadden verloren.Op 24 oktober lanceerde Diaz de Battle of Vittorio Veneto en in eerste instantie de koppige weerstand, [151] Maar met het instorten van Oostenrijk-Hongarije, eisten Hongaarse divisies in Italië nu dat ze naar huis werden gestuurd.[152] Toen dit werd verleend, volgden vele anderen en het keizerlijke leger daalden uiteen, de Italianen namen meer dan 300.000 gevangenen.[153] Op 3 November, de Wapenstilstand van villa giusti beëindigde vijandelijkheden tussen Oostenrijk-Hongarije en Italië die bezetten Trieste en gebieden langs de Adriatische Zee toegekend aan het in 1915.[154]

Roemeense deelname

World War I is located in Romania
Bucharest
Boekarest
Timișoara (Banat)
Timișoara (Banat)
Cluj (Transylvania)
Cluj (Transylvania)
Chișinău (Moldova)
Chișinău (Moldavië)
Constanța (Dobruja)
Constanța (Dobruja)
Bulgaria
Bulgarije
Hungary
Hongarije
Mărășești
MĂrĂșești
Oituz
Oituz
class = NotPageImage |
Roemenië Key Locations 1916–1918 (Opmerking; met behulp van 2022 randen)

Ondanks het stiekem akkoord om de Triple Alliance in 1883 te steunen, stond Roemenië in toenemende mate op gespannen voet met de centrale mogendheden over hun steun voor Bulgarije in de Balkanoorlogen van 1912 tot 1913 en de status van etnische Roemeense gemeenschappen in Hongaars-controle Transylvania,[155] die naar schatting 2,8 miljoen van de 5,0 miljoen bevolking bestond.[156] Met de heersende elite opgesplitst in pro-Duitse en pro-tente facties, bleef Roemenië in 1914 neutraal en voerde als Italië aan dat omdat Oostenrijk-Hongarije de oorlog had verklaard aan Servië, het niet verplicht was zich bij hen aan te sluiten.[157] Ze handhaafden deze positie voor de komende twee jaar, terwijl Duitsland en Oostenrijk militaire benodigdheden en adviseurs over het Roemeense grondgebied konden vervoeren.[158]

In september 1914 had Rusland de Roemeense rechten op Oostenrijks-Hongaarse gebieden erkend, waaronder Transylvania en Banat, wiens acquisitie wijdverbreide populaire steun had, [156] en Russisch succes tegen Oostenrijk bracht Roemenië ertoe om zich bij de Entente aan te sluiten in het Verdrag van Augustus 1916 van Boekarest.[158] Onder het strategische plan dat bekend staat als Hypothese Z, het Roemeense leger plande een offensief in Transsylvanië, terwijl het zuiden verdedigde Dobruja en Giurgiu tegen een mogelijke Bulgaarse tegenaanval.[159] Op 27 augustus 1916, zij Transsylvanië aangevallen en bezet aanzienlijke delen van de provincie voordat ze werden teruggestuurd door de onlangs gevormde Duits 9e leger, geleid door voormalig stafchef Falkenhayn.[160] Een gecombineerd Duits-Bulgarian-Turkachtig offensief gevangen genomen Dobruja en Giurgiu, hoewel het grootste deel van het Roemeense leger erin slaagde om te ontsnappen en zich terug te trekken Boekarest, welke zich overgeven aan de centrale machten op 6 december 1916.[161]

Ongeveer 16% van de vooroorlogse Oostenrijks-Hongaarse bevolking bestond uit etnische Roemenen, wiens loyaliteit vervaagde naarmate de oorlog vorderde;Tegen 1917 vormden ze meer dan 50% van de 300.000 deserteurs van het keizerlijke leger.[162] Oorlogsgevangenen van het Russische rijk vormden de Roemeens vrijwilligerskorps die in 1917 naar Roemenië werden gerepatrieerd.[163] [164] [n] Velen vochten in de gevechten van MĂrăști, MĂrĂșești en Oituz, waar met Russische steun het Roemeense leger erin slaagde een offensief door de centrale machten te verslaan en zelfs wat territorium terug te nemen.[167] Links geïsoleerd na de oktoberrevolutie dwong Rusland de oorlog uit, Roemenië tekende een wapenstilstand op 9 december 1917.[168] Kort daarna brak de gevechten uit op het aangrenzende Russische grondgebied van Bessarabia tussen bolsjewieken en Roemeense nationalisten, die militaire hulp van hun landgenoten hebben gevraagd.Na hun interventie werd de onafhankelijke Moldavische Democratische Republiek gevormd in februari 1918, die op 27 maart voor Union met Roemenië stemde.[169]

Roemeense troepen tijdens de Battle of MĂrĂșești, 1917

Op 7 mei 1918 ondertekende Roemenië de Verdrag van Boekarest met de centrale machten, die de Roemeense soevereiniteit over Bessarabia erkenden in ruil voor het afwijzen van de controle over passen in de Karpaten aan Oostenrijk-Hongarije en het verlenen van olie-concessies aan Duitsland.[170] Hoewel goedgekeurd door parlement, Ferdinand i weigerde het verdrag te ondertekenen, in de hoop op een geallieerde overwinning;Roemenië kwam op 10 november 1918 opnieuw binnen aan de kant van de geallieerden en het Verdrag van Boekarest werd formeel geannuleerd door de wapenstilstand van 11 november 1918.[171] [O] Tussen 1914 en 1918 dienden naar schatting 400.000 tot 600.000 etnische Roemenen bij het Oostenrijks-Hongaarse leger, van wie tot 150.000 in actie werden gedood;De totale militaire en burgerlanden binnen hedendaagse Roemeense grenzen worden geschat op 748.000.[173]

Oostfront

Eerste acties

Keizer Nicholas II en opperbevelhebber Nikolai Nikolaevich In de gevangene przemysl.De Rus belegering van przemyśl was de langste belegering van de oorlog.

Russische plannen voor de start van de oorlog riepen op tot gelijktijdige invasies van Oostenrijks Galicië en Oost -Pruisen.Hoewel de initiaal van Rusland Ga naar Galicië was grotendeels succesvol, het werd door Hindenburg uit Oost -Pruisen en Ludendorff bij de gevechten van Tannenberg en de Masurische meren in augustus en september 1914.[174][175] De minder ontwikkelde industriële basis en ineffectief militair leiderschap van Rusland speelden een belangrijke rol bij de gebeurtenissen die zich ontvouwden.Tegen het voorjaar van 1915 hadden de Russen zich teruggetrokken uit Galicië, en in mei bereikten de centrale machten een opmerkelijke doorbraak op de zuidelijke grenzen van Polen met hun Gorlice - Tarnów offensief.[176] Op 5 Augustus hebben ze gevangen genomen Warschau en dwongen de Russen zich terug te trekken uit Polen.

Ondanks het succes van Rusland in juni 1916 Brusilov offensief tegen de Oostenrijkers in Oost -Galicië,[177] Het offensief werd ondermijnd door de terughoudendheid van andere Russische generaals om hun troepen te plegen om de overwinning te ondersteunen.Omdat het het grootste en meest dodelijke offensief was tijdens het WW1, waren de effecten van het Brusilov -offensief verreikend, het hielp de Duitse druk op te verlichten Battle of Verdun, hielp ook om de Oostenrijks-Hongaarse druk op de Italianen te verlichten, als gevolg daarvan waren de Oostenrijkse Hongaarse strijdkrachten dodelijk verzwakt, uiteindelijk besloot Roemenië de oorlog aan de zijkant van de geallieerde troepen te betreden, maar de Russische menselijke en materiële verliezen ookheeft sterk bijgedragen aan de Russische revoluties.[178] Geallieerde en Russische troepen werden slechts kort nieuw leven ingeblazen Roemenië's toegang tot de oorlog op 27 augustus en eerste winst in Transylvania, zoals Roemenië snel werd teruggeduwd door een gecombineerde Centrale krachten aanstootgevend tot alleen de regio van Moldavië was achtergelaten.Ondertussen groeide onrust in Rusland als de tsaar bleef aan de voorkant.De steeds meer incompetente regel van Keizerin Alexandra trok protesten en resulteerde in de moord op haar favoriet, Rasputin, eind 1916.

Centrale bevoegdheden vredesvergrotingen

"Zij zullen niet voorbijgaan", een zin die meestal wordt geassocieerd met de verdediging van Verdun

Op 12 december 1916, na tien brutale maanden van de slag om Verdun en een succesvol offensief tegen Roemenië, Duitsland probeerde over een vrede met de geallieerden te onderhandelen.[179] Deze poging werd echter uit de hand afgewezen als een "dubbele oorlogsstang".[179]

Kort daarna probeerde de Amerikaanse president, Woodrow Wilson, in te grijpen als een vredestichter en vroeg in een notitie voor beide partijen om hun eisen te stellen. Lloyd George's Oorlogskabinet beschouwde het Duitse aanbod als een truc om verdeeldheid tussen de geallieerden te creëren.Na aanvankelijke verontwaardiging en veel beraadslaging namen ze de notitie van Wilson als een afzonderlijke inspanning, wat aangeeft dat de Verenigde Staten op het punt stonden om de oorlog tegen Duitsland te betreden na de "onderzeeër wreed".Terwijl de geallieerden debatteerden over een reactie op het aanbod van Wilson, kozen de Duitsers ervoor om het af te stemmen ten gunste van "een directe uitwisseling van standpunten".Het leren van de Duitse reactie, de geallieerde regeringen waren vrij om duidelijke eisen te stellen in hun reactie van 14 januari.Ze zochten herstel van schadevergoeding, de evacuatie van bezette gebieden, herstelbetalingen voor Frankrijk, Rusland en Roemenië, en een erkenning van het principe van nationaliteiten.[180] Dit omvatte de bevrijding van Italianen, Slaven, Roemenen, Tsjecho-Slovaks en de oprichting van een "vrij en verenigd Polen".[180] Wat de beveiliging betreft, zochten de geallieerden garanties die toekomstige oorlogen zouden voorkomen of beperken, compleet met sancties, als voorwaarde voor een vredesregeling.[181] De onderhandelingen mislukten en de Entente Powers verwierpen het Duitse aanbod op grond van het feit dat Duitsland geen specifieke voorstellen had gedaan.

1917;Tijdlijn van belangrijke ontwikkelingen

Maart tot november 1917;Russische revolutie

Tegen het einde van 1916 bedroegen Russische slachtoffers bijna vijf miljoen doden, gewond of gevangen, met grote stedelijke gebieden die getroffen zijn door voedseltekorten en hoge prijzen.In maart 1917 beval Tsar Nicholas het leger om een golf van stakingen in te onderdrukken Petrograd Maar de troepen weigerden op de menigte te schieten.[182] Revolutionairen opgezet Petrograd Sovjet en bang voor een linkse overname, de Staat doema gedwongen Nicholas om af te sluiten en de Russische voorlopige regering, die de bereidheid van Rusland om de oorlog voort te zetten bevestigde.De Sovjet van Petrograd weigerde echter te ontbinden, creëren concurrerende machtscentra en veroorzaakte verwarring en chaos, waarbij frontlinie -soldaten in toenemende mate gedemoraliseerd en niet bereid werden om op te vechten.[183]

In de zomer van 1917 a Centrale krachten Offensief begon in Roemenië onder het bevel van August von Mackensen om Roemenië uit de oorlog te slaan.Resulterend in de gevechten van Oituz, MĂrăști en MĂrĂșești waar maximaal 1.000.000 centrale machten troepen aanwezig waren.De veldslagen duurden van 22 juli tot 3 september en uiteindelijk overwon het Roemeense leger. August von Mackensen Kon niet plannen voor een ander offensief omdat hij troepen naar het Italiaanse front moest overbrengen.[184]

Na de abdicatie van de tsaar, Vladimir Lenin- Met de hulp van de Duitse regering - werd op 16 april 1917 met de trein van Zwitserland ingeluid vanuit Zwitserland naar Rusland. Onvriendelijke en de zwakke punten van de voorlopige regering leidden tot een toename van de populariteit van de bolsjewistische partij, geleid door Lenin, die een onmiddellijke aanvraagde een onmiddellijke aanvraageindigen aan de oorlog.De revolutie van november werd in december gevolgd door een wapenstilstand en onderhandelingen met Duitsland.Aanvankelijk weigerden de bolsjewieken de Duitse term Verdrag van Brest-Litovsk op 3 Maart 1918. Het verdrag gaf enorme gebieden af, waaronder Finland, Estland, Letland, Litouwen, delen van Polen en Oekraïne aan de centrale machten.[185] Ondanks dit enorme Duitse succes, kan de mankracht die de Duitsers nodig hebben om het gevangen genaapte territorium te bezetten, hebben bijgedragen aan het falen van hun Lentebekleding, en beveiligde relatief weinig voedsel of ander materieel voor de centrale krachtenoorlogsinspanning.

Met de Russische Rijk Uit de oorlog bevond Roemenië zich alleen aan het oostfront en ondertekende de Verdrag van Boekarest met de centrale machten in mei 1918, beëindigd de staat van oorlog tussen Roemenië en de Centrale krachten.Volgens de voorwaarden van het verdrag moest Roemenië territorium geven aan Oostenrijk-Hongarije en Bulgarije en zijn oliereserves leasen aan Duitsland.De voorwaarden omvatten echter ook de centrale bevoegdhedenherkenning van de Unie van Bessarabia met Roemenië.[186][187]

April 1917: De Verenigde Staten gaan de oorlog in

President Wilson vragen Congres om de oorlog te verklaren aan Duitsland, 2 april 1917

De Verenigde Staten waren een belangrijke leverancier van oorlogsmateriel aan de geallieerden, maar bleven neutraal in 1914;Velen verzetten zich tegen het idee van betrokkenheid bij "buitenlandse oorlogen", terwijl Duitse Amerikanen maakte meer dan 10% van de totale bevolking in 1913.[188] Op 7 Mei 1915, 128 Amerikanen stierven toen de Britten Passagiersschip Lusitania was verzonken door een Duits onderzeeër. President Woodrow Wilson eiste een verontschuldiging en waarschuwde dat de Verenigde Staten geen onbeperkte onderzeeëroorlogvoering zouden tolereren, maar weigerden in de oorlog te worden getrokken.[189] Toen meer Amerikanen stierven na het zinken van SS Arabisch In augustus beval Bethman-Hollweg een einde aan dergelijke aanvallen.[190] Wilson beweerde dat hij "te trots was om te vechten", hoewel voormalig president Theodore Roosevelt keurde het idee aan om "een spiritueel voorbeeld te stellen [aan anderen] door inactief te zitten, goedkope gemeenplaatsen uit te spreken en hun handel op te pakken".[191] Ondanks het groeien van het pro-oorlogssentiment, werd Wilson nauw herkozen als president in 1916.[192]

Tegen het einde van 1916 veroorzaakte de Britse marineblokkade ernstige tekorten in Duitsland en Wilhelm keurde de hervatting van onbeperkte onderzeeëroorlog goed [p] op 1 februari 1917.[194] Terwijl de Duitse regering erkende dat deze actie waarschijnlijk Amerika in de oorlog zou brengen, beweerde de marine dat ze Groot -Brittannië in minder dan zes maanden in onderwerping konden verhongeren.[195] De militaire positie leek ook stabiel, althans voor de nabije toekomst.Ondanks zware verliezen bij Verdun en de Somme in 1916, intrekking naar de nieuw gecreëerde Hindenburg -lijn zou de Westerse om zijn troepen te behouden, terwijl het duidelijk was dat Rusland op de rand van de revolutie stond.De combinatie betekende dat Duitsland bereid was te gokken, het kon de geallieerden dwingen om vrede te sluiten voordat de VS op een zinvolle manier konden ingrijpen.[196]

Hoewel Wilson diplomatieke betrekkingen op 2 februari verbrak, was hij terughoudend om vijandelijkheden te starten zonder overweldigende publieke steun.Op 24 februari kreeg hij de Zimmermann Telegram;Opgesteld in januari door de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Zimmermann, het werd onderschept en gedecodeerd door de Britse inlichtingen, die het deelden met hun Amerikaanse tegenhangers.Financiering van Russisch al Bolsjewieken en anti-Britse Ierse nationalisten, Zimmermann hoopte nationalistische gevoelens te exploiteren Mexico veroorzaakt door Amerikaanse invallen tijdens de Pancho Villa Expedition.Hij beloofde president Carranza steun voor een oorlog tegen de Verenigde Staten en hulp bij het herstellen Texas, New Mexico, en Arizona, hoewel dit aanbod onmiddellijk werd afgewezen.[197] Publicatie van het telegram op 1 maart veroorzaakte een toename ter ondersteuning van oorlog, maar dit nam snel af.[193]

The Allied Avenue, 1917 schilderen door Childe Hassam, dat wordt weergegeven Manhattan's Fifth Avenue versierd met vlaggen van geallieerde naties

De belangrijkste factor bij het creëren van de ondersteuning die Wilson nodig had, was het Duitse onderzeeëroffensief, dat niet alleen het Amerikaanse leven kostte, maar ook verlamde handel omdat schepen terughoudend waren om op zee te zetten.Dit veroorzaakte voedseltekorten in steden langs de oostkust en op 22 maart, Congres keurde het bewapening van koopvaardijschepen goed.[198] Nu toegewijd aan oorlog, presenteerde Wilson in zijn toespraak tot het Congres het als een kruistocht "tegen menselijke hebzucht en dwaasheid, tegen Duitsland en voor gerechtigheid, vrede en beschaving".[199] Op 6 april, congres verklaarde oorlog tegen Duitsland als een "bijbehorende kracht" van de geallieerden.[200] In dit stadium waren ze niet in oorlog met de andere centrale krachten.[193]

De Verenigde Staten marine stuurde een slagschipgroep tot SCAPA -stroom om lid te worden van de Grand Fleet en voorzag van konvooi escorts.In april 1917, de Verenigde Staten leger had minder dan 300.000 mannen, inclusief nationale Garde Eenheden, vergeleken met respectievelijk Britse en Franse legers van 4,1 en 8,3 miljoen.De Selective Service Act van 1917 2,8 miljoen mannen opgesteld, hoewel het trainen en uitrusten van dergelijke cijfers een enorme logistieke uitdaging was.Tegen juni 1918, meer dan 667.000 leden van de Amerikaanse expeditiekrachten, of AEF, was naar Frankrijk getransporteerd, een cijfer dat eind november 2 miljoen bereikte.[201] De Amerikaanse tactische doctrine was echter nog steeds gebaseerd op principes van vóór 1914, een wereld weg van de Gecombineerde armen Benadering gebruikt door de Franse en Britten in 1918.[202] Amerikaanse commandanten waren aanvankelijk traag om dergelijke ideeën te accepteren, wat leidde tot zware slachtoffers en het was pas in de laatste maand van de oorlog dat deze tekortkomingen werden verholpen.[203]

Ondanks zijn overtuiging moet Duitsland worden verslagen, voerde Wilson ten strijde om ervoor te zorgen dat de VS een leidende rol speelden bij het vormgeven van de vrede, wat betekende dat de AEF het bewaren als een afzonderlijke militaire strijdmacht, in plaats van op te worden geabsorbeerd in Britse of Franse eenheden zoals zijn bondgenoten wilden.[204] Hij werd sterk ondersteund door AEF -commandant -generaal John J. Pershing, een voorstander van vóór 1914 'Open Warfare' die de Franse en Britse nadruk op artillerie beschouwden als misleid en onverenigbaar met de Amerikaanse 'aanvallende geest'.[205] Tot grote frustratie van zijn bondgenoten, die in 1917 zware verliezen hadden geleden, stond hij erop de controle over Amerikaanse troepen te behouden en weigerde ze zich aan de frontlinie te binden totdat ze als onafhankelijke eenheden konden werken.Als gevolg hiervan was de eerste belangrijke betrokkenheid van de VS de Meuse - Argonne offensief Eind september 1918.[206]

April tot juni;Nivelle offensief en Franse leger muiterijen

Franse infanterie vooruit op de Chemin des dames, April 1917

Verdun kostte de Fransen bijna 400.000 slachtoffers, terwijl de gruwelijke omstandigheden het moreel ernstig beïnvloedden, wat leidde tot een aantal incidenten van indiscipline.Hoewel relatief klein, weerspiegelden ze een geloof onder de rang en dossier dat hun offers niet werden gewaardeerd door hun regering of hoge officieren.[207] Strijders aan beide kanten beweerden dat de strijd de meest psychologisch vermoeiende van de hele oorlog was;Dit herkennen, Philippe Pétain vaak geroteerde divisies, een proces dat bekend staat als de Noria systeem.Hoewel dit ervoor zorgde dat eenheden werden ingetrokken voordat hun vermogen om te vechten aanzienlijk werd geërodeerd, betekende dit dat een groot deel van het Franse leger werd getroffen door de strijd.[208] Begin 1917 was het moreel bros, zelfs in divisies met goede gevechtsrecords.[209]

In december 1916, Robert Nivelle Pétain vervangen als commandant van Franse legers aan het westfront en begon een lente -aanval in Champagne, onderdeel van een gezamenlijke Franco-Britse operatie.Nivelle claimde de verovering van zijn hoofddoel, de Chemin des dames, zou een enorme doorbraak bereiken en niet meer dan 15.000 slachtoffers kosten.[210] Slechte beveiliging betekende dat Duitse inlichtingendienst goed op de hoogte was van tactieken en tijdschema's, maar ondanks dit, toen de aanval op 16 april begon, verdienden de Fransen aanzienlijke winst, voordat ze werden gestopt door de nieuw gebouwde en extreem sterke verdediging van de Hindenburg -lijn.Nivelle bleef bestaan met frontale aanvallen en tegen 25 april hadden de Fransen bijna 135.000 slachtoffers geleden, waaronder 30.000 doden, het meest gemaakt in de eerste twee dagen.[211]

Gelijktijdige Britse aanvallen op Arras waren succesvoller, hoewel uiteindelijk van weinig strategische waarde.[212] Voor het eerst werken als een afzonderlijke eenheid, de Canadese korps veroveren van Vimy Ridge Tijdens de strijd wordt door veel Canadezen gezien als een bepalend moment bij het creëren van een gevoel van nationale identiteit.[213][214] Hoewel Nivelle het offensief voortzette, op 3 mei de 21e divisie, die betrokken was geweest bij een aantal van de zwaarste gevechten bij Verdun, weigerde bevelen om de strijd aan te gaan en de initiëren van de Franse leger muiterijen;Binnen enkele dagen hadden handelingen van "collectieve indiscipline" zich verspreid naar 54 divisies, terwijl meer dan 20.000 verlaten.[215] Onrust was bijna volledig beperkt tot de infanterie, wiens eisen grotendeels niet-politiek waren, waaronder betere economische steun voor gezinnen thuis, en reguliere verlofperioden, die Nivelle was afgelopen.[216]

Files of soldiers with rifles slung follow close behind a tank, there is a dead body in the foreground
Canadese korps troepen bij de Battle of Vimy Ridge, 1917

Hoewel de overgrote meerderheid bereid bleef om hun eigen lijnen te verdedigen, weigerden ze deel te nemen aan offensieve actie, wat een volledige afbraak van vertrouwen in het legerleiderschap weerspiegelt.[217] Nivelle werd op 15 mei uit het commando verwijderd en vervangen door Pétain, die zich verzette tegen de eisen voor drastische straf en begon het moreel te herstellen door de omstandigheden te verbeteren.Hoewel exacte cijfers nog steeds worden besproken, werden slechts 27 mannen daadwerkelijk geëxecuteerd, met nog eens 3.000 veroordeeld tot perioden van gevangenisstraf;De psychologische effecten waren echter langdurig, een veteraan die zei: "Pétain heeft de ongezonde sfeer gezuiverd ... maar ze hebben het hart van de Franse soldaat verpest".[218]

Het laatste grootschalige offensief van deze periode was een Britse aanval (met Franse steun) bij Passchendaele (Juli - november 1917).Dit offensief werd geopend met grote belofte voor de geallieerden, voordat hij vastzat in de modder van oktober.De slachtoffers, hoewel betwist, waren ongeveer gelijk, op ongeveer 200.000 - 400.000 per kant.

De overwinning van de centrale machten in de Slag om Caporetto leidde de geallieerden ertoe de Rapallo -conferentie waarop ze de Supreme War Council om de planning te coördineren.Eerder hadden Britse en Franse legers onder afzonderlijke commando's geopereerd.

In december ondertekenden de centrale machten een wapenstilstand met Rusland, waardoor grote aantallen Duitse troepen werden vrijgemaakt voor gebruik in het Westen.Met Duitse versterkingen en nieuwe Amerikaanse troepen die binnenstromen, moest de uitkomst worden beslist aan het westelijke front.De centrale krachten wisten dat ze geen langdurige oorlog konden winnen, maar ze hadden hoge verwachtingen van succes op basis van een laatste snel offensief.Bovendien werden beide partijen in toenemende mate bang voor sociale onrust en revolutie in Europa.Beide partijen zochten dus dringend een beslissende overwinning.[219]

In 1917, keizer Charles I van Oostenrijk Stiekem geprobeerd afzonderlijke vredesonderhandelingen met Clemenceau, via de broer van zijn vrouw Sixtus in België als tussenpersoon, zonder de kennis van Duitsland.Italië verzette zich tegen de voorstellen.Toen de onderhandelingen faalden, werd zijn poging aan Duitsland onthuld, wat resulteerde in een diplomatieke catastrofe.[220][221]

Ottoman Empire Conflict, 1917–1918

10,5 cm Feldhaubitze 98/09 en Ottomaanse artillerymen in Hareira in 1917 voor het zuidelijke Palestina -offensief
Britse artilleriebatterij op Mount Scopus in de Battle of Jeruzalem, 1917. Voorgrond, een batterij van 16 zware kanonnen.Achtergrond, conische tenten en ondersteunende voertuigen.

In maart en april 1917, op de Eerst en Tweede veldslagen van Gaza, Duitse en Ottomaanse troepen stopten de opmars van de Egyptische expeditiekracht, die in augustus 1916 was begonnen in de Slag om Romani.[222][223] Eind oktober de Sinaï en Palestina -campagne hervat, wanneer algemeen Edmund Allenby's XXTH CORPS, XXI Corps en Woestijn gemonteerd korps won de Battle of Beersheba.[224] Twee Ottomaanse legers werden enkele weken later verslagen op de Battle of Mughar Ridge En, begin december, Jeruzalem werd gevangen genomen na een andere Ottomaanse nederlaag bij de Battle of Jeruzalem.[225][226][227] Rond deze tijd, Friedrich Freirerr Kress von Krassenstein werd verlicht van zijn taken als commandant van het achtste leger, vervangen door Djevad Pashaen een paar maanden later de commandant van de Ottomaanse leger in Palestina, Erich von Falkenhayn, werd vervangen door Otto Liman von Sanders.[228][229]

Begin 1918 was de frontlinie verlengd en de Jordan Valley was bezet, na de Eerste Transjordan en de Tweede Transjordan Aanvallen door Britse Empire Forces in maart en april 1918.[230] In maart, het grootste deel van de Britse infanterie van de Egyptische expeditiekracht en Yeomanry Cavalerie werd naar het westfront gestuurd als gevolg van het veeroffensief.Ze werden vervangen door Indiase legereenheden.Gedurende enkele maanden van reorganisatie en training van de zomer, een Aantal aanvallen werden uitgevoerd op delen van de Ottomaanse frontlinie.Deze duwden de frontlinie naar het noorden naar meer voordelige posities voor de Entente ter voorbereiding op een aanval en om de nieuw aangekomen Indiase legerinfanterie te acclimatiseren.Het was pas in september september dat de geïntegreerde kracht klaar was voor grootschalige operaties.

Ottomaanse troepen in Jeruzalem

De gereorganiseerde Egyptische expeditiekracht, met een extra gemonteerde divisie, brak Ottomaanse troepen bij de Battle of Megiddo in september 1918. In twee dagen brak de Britse en Indiase infanterie, ondersteund door een kruipende spervuur, de Ottomaanse frontlinie en veroverde het hoofdkwartier van de Achtste leger (Ottoman Empire) Bij Tulkarm, de continue geullijnen bij Tabsor, Arara, en de Seventh Army (Ottoman Empire) hoofdkantoor op Nablus.De woestijn gemonteerde korps reed door de pauze in de frontlinie gecreëerd door de infanterie.Tijdens vrijwel continue bewerkingen door Australisch licht paard, Brits gemonteerde yeomanry, Indian Lancersen Nieuw -Zeeland Gemonteerd geweer Brigades in de Jezreel Valley, ze gevangen genomen Nazareth, Afulah en Beisan, Jenin, samen met Haifa aan de mediterrane kust en Daraa ten oosten van de Jordan River op de Hejaz -spoorweg. Samakh en Tiberias op de Zee van Galilea werden gevangen genomen op weg naar het noorden Damascus. In de tussentijd, Chaytor's Force van Australisch licht paard, Nieuw -Zeeland gemonteerde geweren, India Jordan River, Es zout, Amman en in Ziza het grootste deel van de Vierde leger (Ottomaanse rijk). De Wapenstilstand van mudros, ondertekend eind oktober, beëindigde de vijandelijkheden met het Ottomaanse rijk toen het vechten ten noorden van was Aleppo.

15 augustus 1917: vredesaanbod van de paus

Op of kort voor 15 augustus 1917 Paus Benedict XV een vredesvoorstel gedaan[231] suggereren:

 • Geen annexaties
 • Geen schadevergoeding, behalve om ernstige oorlogsschade te compenseren in België en delen van Frankrijk en van Servië
 • Een oplossing voor de problemen van Elzas-Lorraine, Trentino en Trieste
 • Herstel van de Koninkrijk Polen
 • Duitsland om zich terug te trekken uit België en Frankrijk
 • De overzeese koloniën van Duitsland worden teruggebracht naar Duitsland
 • Algemene ontwapening
 • Een Hooggerechtshof van arbitrage om toekomstige geschillen tussen naties te regelen
 • De vrijheid van de zeeën
 • Schrijf alle vergeldingsoverschrijdende economische conflicten af
 • Het heeft geen zin om herstelbetalingen te bestellen, omdat er zoveel schade aan alle oorlogvoerende stoffen was veroorzaakt

Juli tot november;Brits offensief in Passchendaele

Hoofd artikel: Battle of Passchendaele

De slag om Passchendaele was een campagne van de Eerste Wereldoorlog, gevochten door de Bondgenoten tegen de Duitse Keizerrijk.De strijd vond plaats op de Westfront, van juli tot november 1917, voor controle over de Ridges ten zuiden en ten oosten van de Belgische stad van Ieper in West Vlaanderen, als onderdeel van een strategie bepaald door de bondgenoten op conferenties in november 1916 en mei 1917. Passchendaele ligt op de laatste nok ten oosten van Ieper, 5 km (8,0 km) van Roulers (nu Roeselare), een kruising van de Bruggen-(Brugge) -to-Kortrijk spoorweg.Het station bij Roulers was op de hoofdvoorraadroute van de Duits 4e leger.Nadat Passchendaele Ridge was gevangen genomen, moest de geallieerde voorschot een lijn van Thourout gaan doorgaan (nu Gordel) aan Couckelaere (Koekelare).

1918;Tijdlijn van belangrijke ontwikkelingen

Duits lente offensief

Franse soldaten onder Algemene Gouraud, met machinegeweren onder de ruïnes van een kerk in de buurt van de Marne, 1918

Ludendorff heeft plannen opgesteld (codenaam Operatie Michael) voor het offensief van 1918 aan het westfront.Het lente -offensief probeerde de Britse en Franse troepen te verdelen met een reeks feints en vooruitgang.Het Duitse leiderschap hoopte de oorlog te beëindigen voordat belangrijke Amerikaanse troepen arriveerden.De operatie begon op 21 maart 1918 met een aanval op Britse troepen in de buurt Saint-Quentin.Duitse troepen bereikten een ongekende opmars van 60 kilometer (37 mi).[232] Door troepen over te dragen naar het westfront, de Duitse algemeen staf Ik hoopte een beslissende overwinning te winnen vóór de komst van belangrijke Amerikaanse versterkingen.

Britse en Franse loopgraven werden doorgedrongen met behulp van roman infiltratietactiek, ook genoemd Hutier Tactiek na generaal Oskar von Hutier, door speciaal getrainde eenheden genaamd Stormtroopers.Eerder waren aanvallen gekenmerkt door lange artilleriebombardementen en massale aanvallen.In het voorjaarsoffensief van 1918 gebruikte Ludendorff echter slechts kort artillerie en infiltreerde kleine groepen infanterie op zwakke punten.Ze vielen commando- en logistieke gebieden aan en omzeilden punten van ernstige weerstand.Meer zwaar bewapende infanterie vernietigde vervolgens deze geïsoleerde posities.Dit Duitse succes was enorm gebaseerd op het verrassingselement.[233]

Brits 55e (West Lancashire) Divisie soldaten verblind door traangas tijdens de Battle of Estaires, 10 april 1918

De voorkant ging naar binnen 120 kilometer (75 mi) van Parijs.Drie zwaar Krupp spoorwapens ontslagen 183 granaten op de hoofdstad, waardoor veel Parijzenaars vluchten.Het aanvankelijke offensief was zo succesvol dat Kaiser Wilhelm II op 24 maart een verklaarde nationale feestdag.Veel Duitsers dachten dat de overwinning in de buurt was.Na zware gevechten werd het offensief echter gestopt.Zonder tanks of gemotoriseerde artillerie, de Duitsers konden hun winst niet consolideren.De problemen van heraanbieding werden ook verergerd door toenemende afstanden die zich nu over het terrein uitstrekten dat scheurd werd en vaak onbegaanbaar was voor het verkeer.[234]

Na operatie Michael lanceerde Duitsland Operatie Georgette tegen het noordelijke Engels kanaal poorten.De geallieerden stopten de rit na beperkte territoriale winst door Duitsland.Het Duitse leger in het zuiden voerde vervolgens Operations Blücher en Yorck, breed naar Parijs duwen.Duitsland lanceerde operatie Marne (Tweede Battle of the Marne) op 15 juli, in een poging om te omringen Reims.De resulterende tegenaanval, die de Honderd dagen offensief, markeerde het eerste succesvolle geallieerde offensief van de oorlog.Tegen 20 juli hadden de Duitsers zich teruggetrokken over de Marne in hun startlijnen,[235] Nadat hij weinig heeft bereikt en het Duitse leger nooit het initiatief heeft herwonnen.Duitse slachtoffers tussen maart en april 1918 waren 270.000, waaronder veel hoog opgeleide stormtroopers.

Ondertussen viel Duitsland thuis uit elkaar. Anti-oorlog Marches werden frequent en moraal in het leger viel.Industriële output was de helft van de niveaus van 1913.

Honderd dagen offensief

Tussen april en november 1918 verhoogden de geallieerden hun front-line geweersterkte, terwijl de Duitse kracht met de helft daalde.[236]
Luchtweergave van ruïnes van Vaux-devant-damloup, Frankrijk, 1918

De geallieerde tegenoffensief, bekend als de Honderd dagen offensief, begon op 8 Augustus 1918, met de Battle of Amiens.De strijd omvatte meer dan 400 tanks en 120.000 Britten, Heerschappij, en Franse troepen, en tegen het einde van de eerste dag was een opening 24 kilometer (15 km) lang gecreëerd in de Duitse lijnen.De verdedigers vertoonden een duidelijke ineenstorting in het moreel, waardoor Ludendorff naar deze dag verwijst als de "zwarte dag van het Duitse leger".[237][238][239] Na een opmars tot 23 kilometer (14 km) verstijfde de Duitse weerstand en de strijd werd op 12 augustus gesloten.

In plaats van de Amiens -strijd te vervolgen langs het punt van het eerste succes, zoals in het verleden zo vaak was gedaan, verlegden de geallieerden de aandacht elders.Geallieerde leiders hadden zich nu gerealiseerd dat het voortzetten van een aanval nadat de weerstand was gehard een verspilling van levens was, en het was beter om een lijn te draaien dan te proberen erover te rollen.Ze begonnen aanvallen uit te voeren in snelle volgorde om te profiteren van succesvolle vooruitgang op de flanken en braken ze vervolgens af toen elke aanval zijn eerste impuls verloor.[240]

De dag nadat het offensief begon, zei Ludendorff: "We kunnen de oorlog niet meer winnen, maar we moeten het ook niet verliezen."Op 11 augustus bood hij zijn ontslag aan de Kaiser, die het weigerde en antwoordde: "Ik zie dat we een evenwicht moeten vinden. We hebben bijna de limiet van onze weerstandsbevoegdheden bereikt. De oorlog moet worden beëindigd."[241] Op 13 augustus, op Spa, Hindenburg, Ludendorff, de kanselier en minister van Buitenlandse Zaken Hintz waren het erover eens dat de oorlog niet militair kon worden beëindigd en de volgende dag besloot de Duitse kroonraad dat de overwinning in het veld nu het meest onwaarschijnlijk was.Oostenrijk en Hongarije waarschuwden dat ze de oorlog pas tot december konden voortzetten, en Ludendorff beval onmiddellijke vredesonderhandelingen aan. Prins Rupprecht gewaarschuwd Prins Maximilian van Baden: "Onze militaire situatie is zo snel verslechterd dat ik niet langer geloof dat we het in de winter kunnen volhouden; het is zelfs mogelijk dat een catastrofe eerder zal komen."[242]

Battle of Albert

Britse en Dominion -strijdkrachten lanceerden de volgende fase van de campagne met de Battle of Albert op 21 augustus.[243] De aanval werd verbreed door het Frans[242] en dan verdere Britse troepen in de volgende dagen.Tijdens de laatste week van augustus was de geallieerde druk langs een 110 kilometer (68 km) front tegen de vijand zwaar en onverbiddelijk.Uit Duitse verslagen, "werd elke dag doorgebracht in bloederige vechten tegen een altijd en opnieuw in-stormende vijand, en nachten zonder slaap in pensionering naar nieuwe lijnen."[240]

Geconfronteerd met deze vorderingen, op 2 september het Duits Oberste HeerSleitung ("Supreme Army Command") heeft bevelen uitgegeven om zich in het zuiden terug te trekken naar de Hindenburg -lijn.Dit is uitgegeven zonder een gevecht de saillant in beslag genomen in april.[244] Volgens Ludendorff: "We moesten de noodzaak toegeven ... om het hele front terug te trekken van de Scarpe naar de vesle."[245][pagina nodig] In bijna vier weken vechten vanaf 8 Augustus werden meer dan 100.000 Duitse gevangenen ingenomen.Het Duitse hoge commando realiseerde zich dat de oorlog verloren ging en deed pogingen om een bevredigend einde te bereiken.Op 10 september drong Hindenburg aan op vredesbewegingen naar keizer Charles van Oostenrijk, en Duitsland deed een beroep op Nederland voor bemiddeling.Op 14 september stuurde Oostenrijk een briefje naar alle strijdlustige en neutralen die een vergadering suggereren voor vredesbesprekingen over neutrale grond, en op 15 september deed Duitsland een vredesaanbod aan België.Beide vredesaanbiedingen werden afgewezen.[242]

Geallieerde vooruitgang naar de Hindenburg -lijn

Een Amerikaanse major, die een observatieballon aan de voorkant, 1918

In september de geallieerden Gevorderd naar de Hindenburg -lijn in het noorden en midden.De Duitsers bleven sterke achter-guard-acties bestrijden en lanceerden talloze tegenaanvallen, maar posities en buitenposten van de lijn bleven vallen, waarbij alleen al 30.441 gevangenen in de laatste week van september gebruikten.Op 24 september kwam een aanval van zowel de Britten als het Frans binnen 3 kilometer (2 km) van St. Quentin.De Duitsers hadden zich nu teruggetrokken in posities langs of achter de Hindenburg -lijn.Diezelfde dag informeerde het commando van het Supreme Army de leiders in Berlijn dat wapenstudies onvermijdelijk waren.[242]

De Eindaanval Op de Hindenburg begon lijn met de Meuste-Argonne offensief, gelanceerd door Franse en Amerikaanse troepen op 26 september.De volgende week braken samenwerkende Franse en Amerikaanse eenheden door in Champagne bij de Battle of Blanc Mont Ridge, het dwingen van de Duitsers van de indrukwekkende hoogten en sluiten naar de Belgische grens.[246] Op 8 Oktober de lijn werd opnieuw doorboord door Britse en Dominion -troepen op de Battle of Cambrai.[247] Het Duitse leger moest zijn voorkant verkorten en de Nederlandse grens gebruiken als een anker om achterafacties te bestrijden terwijl het terugviel in de richting van Duitsland.

Toen Bulgarije op 29 september een afzonderlijke wapenstilstand ondertekende, leed Ludendorff, die maandenlang onder grote stress was, iets vergelijkbaars met een storing.Het was duidelijk dat Duitsland niet langer een succesvolle verdediging kon opzetten.De ineenstorting van de Balkan betekende dat Duitsland op het punt stond zijn belangrijkste voorraden olie en voedsel te verliezen.De reserves waren opgebruikt, zelfs toen Amerikaanse troepen bleven aankomen met een snelheid van 10.000 per dag.[248][249][250] De Amerikanen leverden tijdens de oorlog meer dan 80% van geallieerde olie en er was geen tekort.[251]

Duitse revolutie 1918–1919

Duitse revolutie, Kiel, 1918

Nieuws over de aanstaande militaire nederlaag van Duitsland verspreidde zich over de Duitse strijdkrachten.De dreiging van muiterij was wijdverbreid.Admiraal Reinhard Scheer en Ludendorff besloten een laatste poging te doen om de "moed" van de Duitse marine te herstellen.

In Noord -Duitsland, de Duitse revolutie van 1918–1919 begon eind oktober 1918. Eenheden van de Duitse marine weigerden te varen voor een laatste, grootschalige operatie in een oorlog die zij zo goed als verloren dachten, met de opstand.De opstand van zeilers, die vervolgens volgde in de marinepoorten van Wilhelmshaven en Kiel, verspreid over het hele land binnen enkele dagen en leidde tot de proclamatie van een republiek op 9 November 1918, kort daarna naar de afbraak van Kaiser Wilhelm IIen aan Duitse overgave.[252][253][254][250]

Nieuwe Duitse regering geeft zich over

Met het militaire wankelen en met wijdverbreid verlies van vertrouwen in de Kaiser die leidt tot zijn afbraak en vluchten van het land, ging Duitsland naar overgave.Prins Maximilian van Baden nam de leiding over een nieuwe regering op 3 Oktober als kanselier van Duitsland om met de geallieerden te onderhandelen.Onderhandelingen met president Wilson begonnen onmiddellijk, in de hoop dat hij betere voorwaarden zou bieden dan de Britten en het Frans.Wilson eiste een constitutionele monarchie en parlementaire controle over het Duitse leger.[255] Er was geen weerstand toen de Sociaal -democraat Philipp Scheidemann op 9 November verklaarde Duitsland als een republiek.De kaiser, koningen en andere erfelijke heersers werden allemaal uit de macht verwijderd en Wilhelm vluchtte naar ballingschap in de Nederland.Het was het einde van het keizerlijke Duitsland;Een nieuw Duitsland was geboren als de Weimar Republiek.[256]

Wapenstillen en capitulaties

Italiaanse troepen bereiken Trento tijdens de Battle of Vittorio Veneto, 1918. De overwinning van Italië markeerde het einde van de oorlog aan het Italiaanse front en verzekerde de ontbinding van het Oostenrijks-Hongaarse rijk.

De ineenstorting van de centrale krachten kwam snel.Bulgarije was de eerste die een wapenstilstand ondertekende, de Wapenstilstand van Salonica op 29 september 1918.[257] Duitse keizer Wilhelm II in zijn telegram Bulgaarse tsaar Ferdinand I Beschreven situatie: "Schandelijke! 62.000 Serviërs besloten de oorlog!".[258][259] Op dezelfde dag, de Duits Supreme Army Commando op de hoogte Kaiser Wilhelm II en de Keizerlijke kanselier Graaf Georg von Hertling, dat de militaire situatie voor Duitsland hopeloos was.[260]

Op 24 oktober begonnen de Italianen een duwtje die snel herstelde territorium verloor na de slag om Caporetto.Dit culmineerde in de Slag om Vittorio Veneto, die het einde van het Oostenrijks-Hongaarse leger markeerde als een effectieve vechtkracht.Het offensief veroorzaakte ook de desintegratie van het Oostenrijks-Hongaarse rijk.Tijdens de laatste week van oktober werden de onafhankelijkheidsverklaringen afgelegd in Boedapest, Praag en Zagreb.Op 29 oktober vroegen de keizerlijke autoriteiten Italië om een wapenstilstand, maar de Italianen bleven op weg naar Trento, Udine en Triëst.Op 3 November, Oostenrijk-Hongarije stuurde een vlag van wapenstilstand om een wapenstilstand (Wapenstilstand van Villa Giusti).De voorwaarden, geregeld door Telegraph bij de geallieerde autoriteiten in Parijs, werden meegedeeld aan de Oostenrijkse commandant en aanvaard.De wapenstilstand met Oostenrijk werd ondertekend in de villa giusti, nabij Padua, op 3 November.Oostenrijk en Hongarije ondertekenden afzonderlijke wapenstappen na de omverwerping van de Habsburgse monarchie.In de volgende dagen bezet het Italiaanse leger Innsbruck en alles Tirol met meer dan 20.000 soldaten.[261]

Op 30 oktober capituleerde het Ottomaanse rijk en ondertekende de wapenstilstand van Mudros.[257]

Ferdinand Foch, tweede van rechts, afgebeeld buiten de koets in Compiègne Na akkoord te gaan met de wapenstilstand die de oorlog daar beëindigde.De koets werd later gekozen door nazi Duitsland als de symbolische setting van Pétain's wapenstilstand in juni 1940.[262]

Op 11 november, om 5:00 uur, een Wapenstuur met Duitsland werd ondertekend in een spoorwegwagen bij Compiègne.Om 11.00 uur op 11 november 1918 - "Het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand" - een staakt -het -vuren werd van kracht.Tijdens de zes uur tussen de ondertekening van de wapenstilstand en de inwerkingtreding ervan, begonnen tegengestelde legers aan het westelijke front zich terug te trekken uit hun posities, maar vechten gingen verder langs vele gebieden van het front, omdat commandanten het territorium wilden vangen voordat de oorlog eindigde.De bezetting van het Rijnland vond plaats volgens de wapenstilstand.De bezettende legers bestonden uit Amerikaanse, Belgische, Britse en Franse troepen.

In november 1918 hadden de geallieerden voldoende voorraden mankracht en materieel om Duitsland binnen te vallen.Maar ten tijde van de wapenstilstand was geen geallieerde troepen overgestoken de Duitse grens, het westelijke front was nog steeds ongeveer 720 kilometer (450 km) van Berlijn, en de legers van de Kaiser hadden zich in goede staat teruggetrokken uit het slagveld.Met deze factoren konden Hindenburg en andere senior Duitse leiders het verhaal verspreiden dat hun legers niet echt waren verslagen.Dit resulteerde in de Stab-in-the-back mythe,[263][264] die de nederlaag van Duitsland niet toeschreef aan zijn onvermogen om te blijven vechten (hoewel maximaal een miljoen soldaten leed aan de 1918 Flu Pandemic en ongeschikt om te vechten), maar op het falen van het publiek om te reageren op zijn "patriottische roeping" en de veronderstelde opzettelijke sabotage van de oorlogsinspanning, met name door joden, socialisten en bolsjewieken.

De geallieerden hadden veel meer potentiële rijkdom die ze aan de oorlog konden besteden.Een schatting (met behulp van 1913 Amerikaanse dollars) is dat de geallieerden $ 58 miljard uitgaven aan de oorlog en de centrale bevoegdheden slechts $ 25 miljard.Onder de geallieerden heeft het VK $ 21 miljard uitgegeven en de US $ 17 miljard;Onder de centrale bevoegdheden heeft Duitsland $ 20 miljard uitgegeven.[265]

Nasleep

In de nasleep van de oorlog verdwenen vier rijken: de Duitse, Oostenrijkse Hongaarse, Ottomaanse en Russisch.[q] Talrijke naties herwonnen hun vroegere onafhankelijkheid en er werden nieuwe gecreëerd.Vier dynastieën, samen met hun aanvullende aristocratieën, vielen als gevolg van de oorlog: de Romanovs, de Hohenzollerns, de Habsburgers, en de Ottomanen.België en Servië waren zwaar beschadigd, net als Frankrijk, met 1,4 miljoen soldaten dood,[266] geen andere slachtoffers tellen.Duitsland en Rusland werden op dezelfde manier getroffen.[1]

Formeel einde van de oorlog

De ondertekening van de Verdrag van Versailles in de Spiegelhal, Versailles, 28 juni 1919, door meneer William Orpen

Een formele oorlogstoestand tussen de twee partijen bleef nog zeven maanden bestaan, tot de ondertekening van de Verdrag van Versailles met Duitsland op 28 juni 1919. De Senaat van de Verenigde Staten heeft het verdrag niet ratificeerd, ondanks publieke steun daarvoor,[267][268] en beëindigde formeel niet formeel zijn betrokkenheid bij de oorlog tot de Knox -Porter -resolutie werd ondertekend op 2 Juli 1921 door president Warren G. Harding.[269] Voor het Verenigd Koninkrijk en het Britse rijk stopte de staat van oorlog onder de bepalingen van de Beëindiging van de huidige oorlog (definitie) Act 1918 rekeninghoudend met:

 • Duitsland op 10 januari 1920.[270]
 • Oostenrijk op 16 juli 1920.[271]
 • Bulgarije op 9 augustus 1920.[272]
 • Hongarije op 26 juli 1921.[273]
 • Turkije op 6 augustus 1924.[274]
Griekse premier Eleftherios Venizelos het ondertekenen van de Verdrag van Sèvres

Na het Verdrag van Versailles werden verdragen met Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse rijk ondertekend.Het Ottomaanse rijk uiteenviel, met veel van zijn Levant Territorium toegekend aan verschillende geallieerde machten als protectoraten.De Turkse kern in Anatolië werd gereorganiseerd als de republiek van Turkije.Het Ottomaanse rijk moest worden verdeeld door de Verdrag van Sèvres van 1920. Dit verdrag werd nooit geratificeerd door de Sultan en werd afgewezen door de Turkse nationale beweging, leidend tot de overwinning Turkse onafhankelijkheidsoorlog en de veel minder stringente 1923 Verdrag van Lausanne.

Sommige oorlogsmonumenten Datum het einde van de oorlog zoals toen het Verdrag van Versailles werd ondertekend in 1919, dat was toen veel van de troepen die in het buitenland dienden, eindelijk naar huis kwamen;De meeste herdenkingen van het einde van de oorlog concentreren zich daarentegen op de wapenstilstand van 11 november 1918.[275] Juridisch gezien was de formele vredesverdragen pas voltooid tot het laatste, het verdrag van Lausanne, werd ondertekend.Onder zijn voorwaarden vertrokken de geallieerde krachten constant in Opel op 23 augustus 1923.

Vredesverdragen en nationale grenzen

Na de oorlog groeide er een zekere hoeveelheid academische focus op de oorzaken van oorlog en op de elementen die de vrede konden laten floreren.Gedeeltelijk leidden deze tot de institutionalisering van vredes- en conflictstudies, veiligheidsstudies en internationale betrekkingen (IR) in het algemeen.[276] De Paris Peace Conference legde een reeks vredesverdragen op aan de centrale machten die officieel de oorlog beëindigen.1919 Verdrag van Versailles behandeld met Duitsland en, bouwen aan Wilson's 14e punt, ontstaat de Volkenbond op 28 juni 1919.[277][278]

De centrale bevoegdheden moesten de verantwoordelijkheid erkennen voor "alle verlies en schade waaraan de geallieerde en bijbehorende regeringen en hun onderdanen zijn onderworpen als een gevolg van de oorlog die hen werd opgelegd door" hun agressie.In het Verdrag van Versailles was deze verklaring Artikel 231.Dit artikel werd bekend als de War Guilt -clausule omdat de meerderheid van de Duitsers zich vernederd en wrok voelde.[279] Over het algemeen vonden de Duitsers dat ze ten onrechte waren aangepakt door wat ze de "noemden"diktat van Versailles ". Duitse historicus Hagen Schulze zei dat het verdrag Duitsland werd geplaatst" onder juridische sancties, beroofd van militaire macht, economisch geruïneerd en politiek vernederd. "[280] De Belgische historicus Laurence van Ypersele benadrukt de centrale rol die wordt gespeeld door de herinnering aan de oorlog en het Versailles -verdrag in de Duitse politiek in de jaren 1920 en 1930:

Actieve ontkenning van oorlogsschuld in Duitsland en Duitse wrok bij zowel herstelbetalingen als de voortgezette geallieerde bezetting van het Rijnland maakte een wijdverbreide herziening van de betekenis en het geheugen van de oorlog problematisch.De legende van de "Steek achterin"En de wens om de" Versailles Diktat "te herzien, en het geloof in een internationale dreiging gericht op de eliminatie van de Duitse natie bleef in het hart van de Duitse politiek bestaan. Zelfs een man van vrede zoals [Vlinder] Stresemann verwierp publiekelijk Duitse schuld.Wat de nazi's betreft, ze zwaaiden met de banners van binnenlands verraad en internationale samenzwering in een poging de Duitse natie in een geest van wraak te galvaniseren.Net als een fascistisch Italië, probeerde nazi -Duitsland de herinnering aan de oorlog om te leiden naar het voordeel van zijn eigen beleid.[281]

Ondertussen beschouwden nieuwe naties die van de Duitse heerschappij bevrijd het verdrag als erkenning van fouten die tegen kleine naties zijn gepleegd door veel grotere agressieve buren.[282] De vredesconferentie vereiste alle verslagen bevoegdheden om te betalen herstelbetalingen voor alle schade die burgers is aangericht.Vanwege economische moeilijkheden en Duitsland is echter de enige verslagen macht met een intacte economie, de last viel echter grotendeels op Duitsland.

Oostenrijk-Hongarije werd verdeeld in verschillende opvolgerstaten, grotendeels maar niet volledig langs etnische lijnen.Afgezien van Oostenrijk en Hongarije, kregen Tsjechoslowakije, Italië, Polen, Roemenië en Joegoslavië gebieden van de dubbele monarchie (de voorheen gescheiden en autonome Kingdom van Kroatië-Slavonia werd opgenomen in Joegoslavië).De details waren opgenomen in de Saint-Germain-en-Laye en de Verdrag van Trianon.Als gevolg hiervan verloor Hongarije 64% van de totale bevolking, daalde van 20,9 miljoen tot 7,6 miljoen en verloor 31% (3,3 van de 10,7 miljoen) van zijn etnische Hongaren.[283] Volgens de volkstelling van 1910 omvatten sprekers van de Hongaarse taal ongeveer 54% van de gehele bevolking van de Koninkrijk van Hongarije.Binnen het land waren talloze etnische minderheden aanwezig: 16,1% Roemenen, 10,5% Slowaken, 10,4% Duitsers, 2,5% Ruthenians, 2,5% Serviërs en 8% anderen.[284] Tussen 1920 en 1924 vluchtten 354.000 Hongaren voormalige Hongaarse gebieden verbonden aan Roemenië, Tsjechoslowakije en Joegoslavië.[285]

Het Russische rijk, dat zich in 1917 na de revolutie van oktober had teruggetrokken, verloor veel van zijn westelijke grens als de nieuw onafhankelijke naties van Estland, Finland, Letland, Litouwen, en Polen werden ervan gesneden.Roemenië nam de controle over Bessarabia in april 1918.[286]

Nationale identiteiten

Kaart van Territoriale veranderingen in Europa Na de wereldoorlog I (vanaf 1923)

Na 123 jaar kwam Polen opnieuw op als een onafhankelijk land.Het koninkrijk van Servië en zijn dynastie, als een "kleine entente natie" en het land met de meeste slachtoffers per hoofd van de bevolking,[287][288][289] werd de ruggengraat van een nieuwe multinationale staat, de Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen, Later omgedoopt tot Joegoslavië.Tsjechoslowakije, combineren van de Koninkrijk van Bohemen Met delen van het koninkrijk van Hongarije werd een nieuwe natie.Roemenië zou verenigen Alle Roemeens-sprekende mensen onder een enkele staat die leidt tot Groter Roemenië.[290] Rusland werd de Sovjet Unie en verloren Finland, Estland, Litouwen en Letland, die onafhankelijke landen werden.De Ottomaanse Rijk werd al snel vervangen door Turkije en verschillende andere landen in het Midden -Oosten.

In het Britse rijk ontketende de oorlog nieuwe vormen van nationalisme.In Australië en Nieuw -Zeeland werd de slag om Gallipoli bekend als het "doop van vuur" van die naties.Het was de eerste grote oorlog waarin de nieuw opgerichte landen vochten, en het was een van de eerste keren dat Australische troepen als Australiërs vochten, niet alleen onderwerpen van de Britse kroon. Anzac -dag, ter herdenking van het Australische en Nieuw -Zeelandse Army Corps (ANZAC), viert dit bepalende moment.[291][292]

Na de Slag om Vimy Ridge, waar de Canadese divisies voor het eerst als een enkel korps samenvochten, begonnen Canadezen naar hun land te verwijzen als een natie "vervalst uit vuur".[293] Nadat hij op hetzelfde slagveld was geslaagd waar de "Moederlanden" eerder waren wankeld, werden ze voor het eerst internationaal gerespecteerd voor hun eigen prestaties. Canada ging de oorlog in als een heerschappij van het Britse rijk en bleef zo, hoewel het naar voren kwam met een grotere mate van onafhankelijkheid.[294][295] Toen Groot -Brittannië in 1914 de oorlog verklaarde, waren de heerschappijen automatisch in oorlog;Aan de conclusie waren Canada, Australië, Nieuw -Zeeland en Zuid -Afrika individuele ondertekenaars van het Verdrag van Versailles.[296]

Lobbyen door Chaim Weizmann en vrezen dat Amerikaanse joden de Verenigde Staten zouden aanmoedigen om Duitsland te ondersteunen, culmineerde in de Britse regering Balfour -verklaring van 1917, het onderschrijven van de creatie van een Joodse thuisland in Palestina.[297] Een totaal van meer dan 1.172.000 Joodse soldaten dienden in de geallieerde en centrale krachtkrachten in de wereldoorlog Ik, waaronder 275.000 in Oostenrijk-Hongarije en 450.000 in tsaristisch Rusland.[298]

De oprichting van de moderne staat Israël en de wortels van de voortdurende Israëlisch -Palestijnse conflict zijn gedeeltelijk gevonden in de onstabiele machtsdynamiek van het Midden -Oosten die het gevolg is van de Eerste Wereldoorlog L.[299] Voor het einde van de oorlog had het Ottomaanse rijk een bescheiden niveau van vrede en stabiliteit in het Midden -Oosten gehandhaafd.[300] Met de val van de Ottomaanse regering ontwikkelden machtsvacuums en ontstonden tegenstrijdige claims op land en natie.[301] De politieke grenzen getrokken door de overwinnaars van de wereldoorlog Ik werd snel opgelegd, soms na alleen vluchtige overleg met de lokale bevolking.Deze blijven problematisch in de 21e-eeuwse strijd voor nationale identiteit.[302][303] Terwijl de ontbinding van het Ottomaanse rijk aan het einde van de wereldoorlog Ik was cruciaal in het bijdragen aan de moderne politieke situatie van het Midden -Oosten, inclusief de Arabisch-Israëlisch conflict,[304][305][306] Het einde van de Ottomaanse heerschappij bracht ook minder bekende geschillen over water en andere natuurlijke hulpbronnen voort.[307]

Het prestige van Duitsland en Duitse dingen in Latijns Amerika bleef hoog na de oorlog maar herstelde niet naar zijn vooroorlogse niveaus.[308][309] Inderdaad, in Chili De oorlog kocht een einde aan een periode van intense wetenschappelijke en culturele invloedsschrijver Eduardo de la Barra minachtend "de Duitse betwitment" genoemd (Spaans: el embrujamiento alemán).[308]

Tsjechoslowak Legion, Vladivostok, 1918

De Tsjechoslowak Legion Vochten aan de zijkanten van de Entente, op zoek naar steun voor een onafhankelijke Tsjechoslowakije.Het legioen in Rusland werd opgericht in september 1914, in december 1917 in Frankrijk (inclusief vrijwilligers uit Amerika) en in april 1918 in Italië.Tsjechoslovak Legion -troepen versloeg de Oostenrijks-Hongaarlijk leger in het Oekraïense dorp van Zoriv, in juli 1917. Na dit succes nam het aantal Tsjechoslowak -legionairs toe, evenals de Tsjechoslowaakse militaire macht.In de Battle of Bakhmach, het Legion versloeg de Duitsers en dwong hen om een wapenstilstand te maken.

In Rusland waren ze zwaar betrokken bij de Russische burgeroorlog en koos ze aan bij de blanken tegen de Bolsjewieken, soms het beheersen van het grootste deel van de Trans-Siberische spoorweg en het veroveren van alle grote steden van Siberië.De aanwezigheid van het Tsjechoslowak -legioen in de buurt Yekaterinburg lijkt een van de motivaties voor de bolsjewist te zijn geweest uitvoering van de tsaar en zijn familie in juli 1918. Legionaria arriveerden minder dan een week daarna en veroverden de stad.Omdat de Europese havens van Rusland niet veilig waren, werd het korps geëvacueerd door een lange omweg via de haven van Vladivostok.Het laatste transport was het Amerikaanse schip Heffron in september 1920.

De Transylvaniaanse en Bukovijnse Roemenen die werden genomen Roemeens vrijwilligerskorps in Rusland, Roemeens legioen van Siberië en het Roemeense legioen in Italië.Deelnemen aan het oostfront als onderdeel van de Russische leger en sinds zomer 1917 in het Roemeense front als onderdeel van de Roemeens leger. Als een voorstander van de Witte beweging met de Tsjechoslowak Legion tegen de rode Leger tijdens de Russische burgeroorlog.In de veldslagen van Montello, Vittorio Veneto, Sisemolet, Piave, Cimone, Monte Grappa, Nervesa en Ponte Delle Alpi als onderdeel van de Italiaans leger tegen Oostenrijk-Hongarije en in 1919 als onderdeel van de Roemeens leger in de Hongaarse Romeinse oorlog.[310][311]

In het late voorjaar van 1918 werden drie nieuwe staten gevormd in de Zuid -Kaukasus: de Eerste Republiek Armenië, de Azerbeidzjan Democratische Republiek, en de Democratische Republiek Georgië, die hun onafhankelijkheid van het Russische rijk verklaarde.Twee andere kleine entiteiten werden opgericht, de Centraspische dictatuur en Zuidwest -Kaukasische Republiek (De eerste werd in het najaar van 1918 door Azerbeidzjan geliquideerd en de laatste door een gezamenlijke Armeense-Britse taskforce begin 1919).Met de terugtrekking van de Russische legers van het front van de Kaukas in de winter van 1917-18 Transcaucasian Federatieve Republiek werd opgericht in het voorjaar van 1918, maar dit stortte in mei in toen de Georgiërs Gevraagd om en ontvangen bescherming Uit Duitsland en de Azerbeidzjanis concludeerde een verdrag met het Ottomaanse rijk dat meer verwant was aan een militaire alliantie.Armenië werd achtergelaten om voor zichzelf te zorgen en worstelde vijf maanden tegen de dreiging van een volwaardige bezetting door de Ottomaanse Turken voordat hij hen versloeg bij de Battle of Sardarabad.[312]

Gezondheidseffecten

Ottomaanse gewonden transporteren Sirkeci

Van de 60 miljoen Europese militairen die werden gemobiliseerd van 1914 tot 1918, 8 miljoen werden gedood, 7 miljoen waren permanent gehandicapt en 15 miljoen raakten ernstig gewond.Duitsland verloor 15,1%van zijn actieve mannelijke bevolking, Oostenrijk-Hongarije verloor 17,1%en Frankrijk verloor 10,5%.[313] Frankrijk mobiliseerde 7,8 miljoen mannen, waarvan 1,4 miljoen stierf en 3,2 miljoen gewond raakte.[314] Onder de soldaten verminkten en overleefden in de loopgraven, liepen ongeveer 15.000 gruwelijke gezichtswonden op, waardoor ze sociaal stigma en marginalisering ondergaan;Ze werden de Gueulen Cassées.In Duitsland waren de civiele sterfgevallen 474.000 hoger dan in vredestijd, grotendeels vanwege voedseltekorten en ondervoeding die de weerstand tegen ziekte verzwakte.Deze overtollige sterfgevallen worden geschat op 271.000 in 1918, plus nog eens 71.000 in de eerste helft van 1919 toen de blokkade nog steeds van kracht was.[315] Tegen het einde van de oorlog had de honger veroorzaakt door hongersnood ongeveer 100.000 mensen in Libanon gedood.[316] Tussen 5 en 10 miljoen mensen stierven in de Russische hongersnood van 1921.[317] Tegen 1922 waren er tussen de 4,5 miljoen en 7 miljoen dakloze kinderen in Rusland als gevolg van bijna een decennium van verwoesting uit de Eerste Wereldoorlog Ik, de Russische burgeroorlog en de daaropvolgende hongersnood van 1920–1922.[318] Talrijke anti-Sovjet-Russen ontvluchtten het land na de revolutie;Tegen de jaren dertig, de noordelijke Chinese stad van Harbin Had 100.000 Russen.[319] Duizenden meer emigreerden naar Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten.

Emergency militair ziekenhuis tijdens de Spaanse griep Pandemie, die alleen al in de Verenigde Staten ongeveer 675.000 mensen doodde, Camp Funston, Kansas, 1918

De Australische premier, Billy Hughes, schreef aan de Britse premier, David Lloyd George, "Je hebt ons verzekerd dat je geen betere voorwaarden kunt krijgen. Ik heb er veel spijt van, en hoop zelfs dat er nu een manier kan worden gevonden om overeenstemming te bevatten voor het eisen van herstel die evenredig is met de enorme offers die het Britse rijk en haar bondgenoten hebben gebracht."Australië ontving £ 5.571.720 oorlogsherstel, maar de directe kosten van de oorlog voor Australië waren £ 376.993.052 en tegen het midden van de jaren dertig waren repatriëringen, oorlogsmijen, rente en zinkende fondsenkosten £ 831,280,947.[320] Van ongeveer 416.000 Australiërs die dienden, werden ongeveer 60.000 gedood en nog eens 152.000 gewond.[1]

Ziekten bloeiden in de chaotische oorlogstijd.Alleen al in 1914, door luis overgebracht epidemische tyfus gedood 200.000 in Servië.[321] Van 1918 tot 1922 had Rusland ongeveer 25 miljoen infecties en 3 Miljoen sterfgevallen door epidemische tyfus.[322] In 1923 liepen 13 miljoen Russen malaria op, een sterke toename ten opzichte van de vooroorlogse jaren.[323] Vanaf begin 1918, een belangrijke griepepidemie bekend als Spaanse griep Verspreid over de hele wereld, versneld door de beweging van een groot aantal soldaten, vaak gepropt in kampen en transportschepen met slechte sanitaire voorzieningen.Over het algemeen heeft de Spaanse griep ten minste 17 miljoen tot 25 miljoen mensen gedood,[3][324] inclusief naar schatting 2,64 miljoen Europeanen en maar liefst 675.000 Amerikanen.[325] Bovendien, tussen 1915 en 1926, een epidemie van encefalitis lethargica Verspreid over de hele wereld die bijna vijf miljoen mensen treft.[326][327] De sociale verstoring en wijdverbreide geweld van de Russische revolutie van 1917 en de daaropvolgende Russische burgeroorlog leidde meer dan 2.000 pogroms In het voormalige Russische rijk, meestal in Oekraïne.[328] Naar schatting werden 60.000 - 200.000 civiele joden gedood in de wreedheden.[329]

In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, Griekenland bevochten tegen Turkse nationalisten onder leiding van Mustafa Kemal, een oorlog die uiteindelijk resulteerde in een Massale bevolkingsuitwisseling tussen de twee landen onder het verdrag van Lausanne.[330] Volgens verschillende bronnen,[331] Enkele honderdduizend Grieken stierven in deze periode, die werd vastgebonden met de Griekse genocide.[332]

Technologie

Grondoorlog

Tanks op parade in Londen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog I

Wereldoorlog begon ik als een botsing van de 20e-eeuwse technologie en 19e-eeuwse tactiek, met het onvermijdelijk grote resulterende slachtoffers.Tegen het einde van 1917 waren de belangrijkste legers, die nu miljoenen mannen namen, gemoderniseerd en gebruikten ze telefoon, draadloze communicatie,[333] gepantserde auto's, tanks (vooral met de komst van de eerste prototypetank, Kleine Willie),[334] en vliegtuigen.Infanterieformaties werden gereorganiseerd, zodat 100-man bedrijven niet langer de hoofdeenheid van manoeuvre waren;In plaats daarvan hadden squadrons van ongeveer 10 mannen, onder het bevel van een junior NCO, de voorkeur.

Artillerie onderging ook een revolutie.In 1914 werden kanonnen in de frontlinie geplaatst en direct op hun doelen schoten.Tegen 1917, indirect vuur Met wapens (evenals mortieren en zelfs machinegeweren) was gebruikelijk, met behulp van nieuwe technieken voor het spotten en variërend van name vliegtuigen en de vaak over het hoofd gezien veldtelefoon.[335] Tegenbodem Missies werden ook gemeengoed en geluidsdetectie werd gebruikt om vijandelijke batterijen te vinden.

Een Russische gepantserde auto, 1919

Duitsland was de geallieerden ver vooruit bij het gebruik van zwaar indirect vuur.Het Duitse leger had 150 mm (6 in) en 210 mm (8 in) Houwitsers In 1914, toen typische Franse en Britse kanonnen slechts 75 mm (3 in) en 105 mm (4 in) waren.De Britten hadden een huiler van 6 inch (152 mm), maar het was zo zwaar dat het in stukken naar het veld moest worden getrokken en geassembleerd.De Duitsers speelden ook de Oostenrijkse 305 mm (12 in) en 420 mm (17 in) kanonnen en hadden, zelfs aan het begin van de oorlog, voorraden van verschillende kalibres van Monenwerfer, die ideaal geschikt waren voor trenchoorlogvoering.[336][337]

38-cm "Lange Max" van Koekelare (LEUGENBOOM), het grootste pistool ter wereld in 1917

Op 27 juni 1917 gebruikten de Duitsers het grootste pistool ter wereld, Batterie Pommern, bijgenaamd "Lange Max". Dit pistool van Krupp kon 750 kg schelpen schieten van Koekelare tot Duinkerken, een afstand van ongeveer 50 km (31 km).

Veel van de gevechten omvatten Trench Warfare, waarin honderden vaak stierven voor elke behaalde meter.Veel van de dodelijkste veldslagen in de geschiedenis vonden plaats tijdens de wereldoorlog I. Dergelijke gevechten omvatten Ieper, de Marne, Cambrai, de Somme, Verdun en Gallipoli.De Duitsers werkten de Haber -proces van stikstoffixatie om hun troepen een constant voorraad buskruit te bieden ondanks de Britse marineblokkade.[338] Artillery was verantwoordelijk voor het grootste aantal slachtoffers[339] en verbruikt enorme hoeveelheden explosieven.Het grote aantal hoofdwonden veroorzaakt door exploderende schelpen en fragmentatie dwong de strijderlanden om de moderne stalen helm te ontwikkelen, geleid door de Fransen, die de introduceerde Adrian helm in 1915. Het werd snel gevolgd door de Brodie -helm, gedragen door Britse keizerlijke en Amerikaanse troepen, en in 1916 door de onderscheidende Duits Stahlhelm, een ontwerp, met verbeteringen, nog steeds in gebruik vandaag.

Gas!GAS!Snel, jongens!- Een extase van fomple,
Het passen van de onhandige helmen net op tijd;
Maar iemand schreeuwde nog steeds uit en struikelde,
En vloeien als een man in vuur of limoen ...
Dim, door de mistige ruiten en dik groen licht,
Als onder een groene zee zag ik hem verdrinken.

Een Canadese soldaat met mosterdgas Burns, c.1917–1918

Het wijdverbreide gebruik van chemische oorlogvoering was een onderscheidend kenmerk van het conflict.Gebruikte gassen omvatten chloor, mosterdgas en fosgeen.Relatief weinig oorlogsslachtoffers werden veroorzaakt door gas,[341] Omdat er snel effectieve tegenmaatregelen voor gasaanvallen werden gecreëerd, zoals, zoals gasmaskers. Het gebruik van chemische oorlogsvoering en kleinschalig strategische bombardementen (in tegenstelling tot tactische bombardementen) werden beide verboden door de Haagse conventies van 1899 en 1907, en beide bleken van beperkte effectiviteit te zijn,[342] hoewel ze de publieke verbeelding hebben gevangen.[343]

De krachtigste wapens op het land waren spoorwegpistolen, met een gewicht van tientallen tonnen per stuk.[344] De Duitse versie kreeg de bijnaam Big Bertha's, hoewel de naamgenoot geen spoorwegpistool was.Duitsland ontwikkelde de Parijse pistool, in staat om Parijs te bombarderen vanaf meer dan 100 kilometer (62 km), hoewel schelpen relatief licht waren bij 94 kilogram (210 lb).

Loopgraven, machinegeweren, luchtverkenning, prikkeldraad en moderne artillerie met fragmentatie schalen hielp bij het brengen van de strijdlijnen van de wereldoorlog Ik tot een patstelling.De Britten en de Fransen zochten een oplossing met de oprichting van de tank en gemechaniseerde oorlogvoering. De Britten Eerste tanks werden gebruikt tijdens de Slag om de Somme op 15 september 1916. Mechanische betrouwbaarheid was een probleem, maar het experiment bewees de waarde.Binnen een jaar vonden de Britten honderden tanks, en ze toonden hun potentieel tijdens de Slag om Cambrai in november 1917, door de Hindenburg -lijn te breken, terwijl Gecombineerde armen Teams veroverden 8.000 vijandelijke soldaten en 100 kanonnen.Ondertussen introduceerden de Fransen de eerste tanks met een roterend torentje, de Renault ft, die een beslissend hulpmiddel van de overwinning werd.Het conflict zag ook de introductie van Licht automatische wapens en machinepistolen, zoals de Lewis -pistool, de M1918 Browning automatisch geweer, en de MP 18.

Nog een nieuw wapen, de vlammenwerper, werd voor het eerst gebruikt door het Duitse leger en later overgenomen door andere troepen.Hoewel niet van hoge tactische waarde, was de vlammenwerper een krachtig, demoraliserend wapen dat angst veroorzaakte op het slagveld.

Trenchspoorwegen geëvolueerd om de enorme hoeveelheden voedsel, water en munitie te leveren die nodig zijn om grote aantallen soldaten te ondersteunen in gebieden waar conventionele transportsystemen waren vernietigd.Interne verbrandingsmotoren en verbeterde tractiesystemen voor auto's en vrachtwagens/vrachtwagens maakten uiteindelijk geulspoorwegen verouderd.

Marine-

Duitsland is ingezet U-boten (onderzeeërs) Nadat de oorlog begon.Afwisselend tussen beperkte en onbeperkte onderzeeëroorlogvoering in de Atlantische Oceaan, de Imperial Duitse marine had hen in dienst om de Britse eilanden van vitale benodigdheden te ontnemen.De dood van Britse koopvaardijzeilers en de schijnbare onkwetsbaarheid van U-boten leidde tot de ontwikkeling van Diepte -ladingen (1916), hydrofoons (sonar, 1917), blimps, jager-moordenaar onderzeeërs (Hm R-1, 1917), voorwaarts gooien anti-submarijn wapensen dompelende hydrofoons (de laatste twee beide verlaten in 1918).[118] Om hun activiteiten uit te breiden, stelden de Duitsers de onderzeeërs voor (1916) voor.De meeste hiervan zouden worden vergeten in de interbellumperiode tot de wereldoorlog II heeft de behoefte nieuw leven ingeblazen.[345]

Luchtvaart

Koninklijke luchtmacht Sopwith kameel.In april 1917 was de gemiddelde levensverwachting van een Britse piloot aan de westfront 93 vlieguren.[346]

Vliegtuig met vaste vleugels werden voor het eerst militair gebruikt door de Italianen in Libië op 23 oktober 1911 tijdens de Italo-Turkse oorlog voor verkenning, al snel gevolgd door het vallen van granaten en luchtfotografie het volgende jaar.Tegen 1914 was hun militaire nut duidelijk.Ze werden aanvankelijk gebruikt voor verkenning en grondaanval.Om vijandelijke vliegtuigen neer te schieten, luchtafweergeschut en jachtvliegtuigen werden ontwikkeld. Strategische bommenwerpers werden gecreëerd, voornamelijk door de Duitsers en Britten, hoewel de eerste gebruikte Zeppelins ook.[347] Tegen het einde van het conflict werden vliegdekschepen voor het eerst gebruikt, met HMS Woest lancering Sopwith kamelen In een inval om de Zeppelin Hangars te vernietigen Tønder in 1918.[348]

Luftstreitkräfte Fokker Dr.i worden geïnspecteerd door Manfred von Richthofen, ook bekend als de Red Baron.

Bemand Observatieballonnen, hoog boven de loopgraven, werden gebruikt als stationaire verkenningsplatforms, rapporteerden vijandelijke bewegingen en het regisseren van artillerie.Ballonnen hadden gewoonlijk een bemanning van twee, uitgerust met parachutes,[349] zodat als er een vijandelijke luchtaanval was, de bemanning tot veiligheid kon parachute.Destijds waren parachutes te zwaar om te worden gebruikt door piloten vliegtuigen (met hun marginale vermogen), en kleinere versies werden niet ontwikkeld tot het einde van de oorlog;Ze werden ook tegengewerkt door de Britse leiderschap, die vreesden dat ze lafheid zouden bevorderen.[350]

Erkend voor hun waarde als observatieplatforms, waren ballonnen belangrijke doelen voor vijandelijke vliegtuigen.Om hen te verdedigen tegen luchtaanval, werden ze zwaar beschermd door luchtafweergeschut en patrouilleerd door vriendelijke vliegtuigen;Om hen aan te vallen, ongebruikelijke wapens zoals Air-Air Rockets werden geprobeerd.Aldus heeft de verkenningswaarde van blimps en ballonnen bijgedragen aan de ontwikkeling van lucht-luchtgevechten tussen alle soorten vliegtuigen en aan de hekel aan de geul, omdat het onmogelijk was om een grote aantallen onopgemerkt te verplaatsen.De Duitsers voerden in 1915 en 1916 luchtaanvallen uit op Engeland met luchtschepen, in de hoop het Britse moraal te beschadigen en ervoor te zorgen dat vliegtuigen van de frontlinie worden afgeleid, en inderdaad leidde de resulterende paniek tot de omleiding van verschillende squadrons vechters uit Frankrijk.[347][350]

Radiotelecommunicatie

Mobiel radiostation in het Duitse Zuidwest -Afrika, met behulp van een waterstofballon om de antenne op te tillen

De introductie van Radio Telegraphy was een belangrijke stap in communicatie tijdens de Eerste Wereldoorlog. De stations die op dat moment werden gebruikt, waren Spark-Gap-zenders.Als voorbeeld is de informatie van het begin van de Eerste Wereldoorlog overgedragen Duits Zuidwest -Afrika op 2 augustus 1914 via radio -telegrafie van de Nauen zenderstation via een estafettestation in Kamina en Lomé in Gaan naar de radiostation in Windhoek.

Oorlogsmisdaden

Verkrachting van België

De Duitse indringers behandelden elk verzet - zoals het saboteren van spoorlijnen - als illegaal en immoreel, en schoten de daders en verbrande gebouwen als vergelding.Bovendien hadden ze de neiging te vermoeden dat de meeste burgers potentieel waren francs-tireurs (guerrilla's) en dienovereenkomstig, nam en doodde soms gijzelaars uit de burgerbevolking.Het Duitse leger executeerde tussen augustus en november 1914 meer dan 6.500 Franse en Belgische burgers, meestal in bijna-random grootschalige schietpartijen van burgers besteld door junior Duitse officieren.Het Duitse leger vernietigde 15.000 - 20.000 gebouwen - het meest beroemd de universitaire bibliotheek bij Leuven- en genereerde een golf van vluchtelingen van meer dan een miljoen mensen.Meer dan de helft van de Duitse regimenten in België waren betrokken bij grote incidenten.[351] Duizenden werknemers werden naar Duitsland verzonden om in fabrieken te werken.Britse propaganda die de Verkrachting van België trok veel aandacht in de Verenigde Staten, terwijl Berlijn zei dat het zowel wettig als noodzakelijk was vanwege de dreiging van frank-tiireurs zoals die in Frankrijk in 1870.[352] De Britten en Fransen hebben de rapporten vergroot en hen thuis en in de Verenigde Staten verspreid, waar ze een belangrijke rol speelden bij het oplossen van steun voor Duitsland.[353][354]

Oostenrijks-Hongaarse oorlogsmisdaden in Servië

Oostenrijks-Hongaarse soldaten die mannen en vrouwen uitvoeren in Servië, 1916[355]

De propaganda-machines van Oostenrijk verspreiden anti-SERB-sentiment, met andere dingen, de slogan "Serbien Muss Sterbien" (Servië moet sterven).[356] Tijdens de oorlog beval Oostenrijks-Hongaarse officieren in Servië troepen om "alles uit te roeien en te verbranden wat Servisch is", en hangende en massale schietpartijen waren dagelijkse gebeurtenissen.[356] De Oostenrijkse historicus, Anton Holzer, schreef dat het Oostenrijks-Hongaarse leger "talloze en systematische slachtingen uitvoerde ... tegen de Servische bevolking. De soldaten vielen dorpen binnen en verzamelden ongewapende mannen, vrouwen en kinderen. Ze werden ofwel doodgeschoten, gebayoneted ter dood ofopgehangen. De slachtoffers werden opgesloten in schuren en levend verbrand. Vrouwen werden naar de frontlinie gestuurd en in massa-verkrachting. De inwoners van hele dorpen werden genomen als gijzelaars en vernederd en gemarteld. "[357]

Een claim van een lokale spion dat "verraders" zich in een bepaald huis verstopten, was voldoende om het hele gezin dood te veroordelen door te hangen.Priesters werden vaak opgehangen, onder de beschuldiging van het verspreiden van de geest van verraad onder de mensen.Meerdere bron stellen dat 30.000 Serviërs, voornamelijk burgers, alleen al in het eerste jaar van de oorlog door Oostenrijks-Hongaarse troepen werden opgehangen.[356]

Baralong incidenten

Hm Baralong

Op 19 augustus 1915, de Duitse onderzeeër U-27 werd gezonken door de Britten Q-schip HmBaralong.Alle Duitse overlevenden waren Summier uitgevoerd door Baralong'S bemanning op bevel van luitenant Godfrey Herbert, de kapitein van het schip.De schietpartij werd aan de media gemeld door Amerikaanse burgers die aan boord waren Nicosia, een Brits vrachtschip vol met oorlogspoers, die door werd tegengehouden U-27 Slechts enkele minuten voor het incident.[358]

Op 24 september, Baralong vernietigd U-41, die bezig was met het zinken van het vrachtschip Urbino.Volgens Karl Goetz, de commandant van de onderzeeër, Baralong bleef de Amerikaanse vlag vliegen na het schieten U-41 En toen ramde de reddingsboot - met de Duitse overlevenden, zinkend.[359]

Torpedoing van HMHS Llandovery Castle

Het Canadese ziekenhuisschip HMHSLlandovery Castle werd getorpedeerd door de Duitse onderzeeër SM U-86 op 27 juni 1918 in strijd met het internationale recht.Slechts 24 van de 258 medisch personeel, patiënten en bemanning overleefden.Overlevenden meldden dat de U-boot opdook en de reddingsboten afliep, machinaal-gunnende overlevenden in het water.De U-boot kapitein, Helmut Brümmer-Patzig, werd beschuldigd van oorlogsmisdaden in Duitsland na de oorlog, maar ontsnapte aan de vervolging door naar de Gratis stad van Danzig, voorbij de jurisdictie van Duitse rechtbanken.[360]

Blokkade van Duitsland

Na de oorlog beweerde de Duitse regering dat ongeveer 763.000 Duitse burgers stierven honger en ziekte tijdens de oorlog vanwege de geallieerde blokkade.[361][362] Een academische studie uitgevoerd in 1928 bracht de dodental op 424.000.[363] Duitsland protesteerde dat de geallieerden honger als oorlogswapen hadden gebruikt.[364] Sally Marks betoogde dat de Duitse verslagen van een hongerblokkade een 'mythe' zijn, omdat Duitsland niet geconfronteerd werd met het hongerniveau van België en de regio's van Polen en Noord -Frankrijk die het bezet.[365] Volgens de Britse rechter en juridische filosoof Patrick Devlin, "De oorlogsbevelen gegeven door de Admiraliteit op 26 augustus [1914] waren duidelijk genoeg. Alle voedsel die via neutrale havens naar Duitsland was verstrekt, moesten worden gevangen en alle voedsel naar Rotterdam moest worden verondersteld te worden verzonden naar Duitsland."Volgens Devlin was dit een ernstige schending van het internationale recht, gelijk aan de Duitse Minelaying.[366]

Chemische wapens in oorlogvoering

Franse soldaten die een gas- en vlamaanval maken op Duitse loopgraven in Vlaanderen

Het Duitse leger was de eerste die met succes chemische wapens inzet tijdens de Tweede Slag om Ieper (22 april - 25 mei 1915), nadat Duitse wetenschappers onder de leiding werkten Fritz Haber bij de Kaiser Wilhelm Institute Een methode ontwikkeld om te bewapenen chloor-.[r][367] Het gebruik van chemische wapens werd bestraft door het Duitse hoge commando in een poging geallieerde soldaten uit hun diepgewortelde posities te dwingen, als aanvulling in plaats van meer dodelijke conventionele wapens te vervangen.[367] Na verloop van tijd werden chemische wapens ingezet door alle grote oorlogvoerende middelen gedurende de oorlog, met ongeveer 1,3 miljoen slachtoffers, maar relatief weinig dodelijke slachtoffers: in totaal ongeveer 90.000.[367] Er waren bijvoorbeeld naar schatting 186.000 Britse chemische wapens slachtoffers tijdens de oorlog (waarvan 80% het gevolg was van blootstelling aan de blaartrekkend zwavelmosterd, geïntroduceerd in het slagveld door de Duitsers in juli 1917, die de huid op elk punt van contact verbrandt en meer ernstige longschade toebrengt dan chloor of fosgeen),[367] en tot een derde van de Amerikaanse slachtoffers werden door hen veroorzaakt.Het Russische leger heeft naar verluidt ongeveer 500.000 chemische wapenslachtoffers in de wereldoorlog geleden L.[368] Het gebruik van chemische wapens in oorlogvoering was in directe schending van de 1899 Den Haagse Verklaring met betrekking tot verstikking gassen en het Haagse Verdrag van 1907 voor landoorlogvoering, dat het gebruik ervan verbood.[369][370]

Het effect van gifgas was niet beperkt tot strijders.Burgers liepen het risico op de gassen terwijl de winden de gifgassen door hun steden blies en ze kregen zelden waarschuwingen of waarschuwingen van potentieel gevaar.Naast afwezige waarschuwingssystemen hadden burgers vaak geen toegang tot effectieve gasmaskers.Naar schatting 100.000 - 260.000 burgerslachtoffers werden veroorzaakt door chemische wapens tijdens het conflict en tienduizenden meer (samen met militairen) stierven aan littekens van de longen, huidschade en cerebrale schade in de jaren na het einde van het conflict.Veel commandanten aan beide kanten wisten dat dergelijke wapens grote schade zouden toebrengen aan burgers, maar desalniettemin bleven ze gebruiken.Brits Veldmaarschalk Douglas Haig Schreef in zijn dagboek: "Mijn officieren en ik wisten dat dergelijke wapens schade zouden toebrengen aan vrouwen en kinderen die in nabijgelegen steden wonen, omdat sterke wind gebruikelijk was in de Battlefront. Echter, omdat het wapen tegen de vijand moest worden gericht, geenvan ons waren überhaupt bezorgd. "[371][372][373][374]

Het prestige van de oorlog beschadigde chemie in Europese samenlevingen, met name de Duitse variëteit.[375]

Genocide en etnische reiniging

Ottomaanse Rijk

Armeniërs gedood tijdens de Armeense genocide.Afbeelding genomen van Ambassadeur Morgenthau's verhaal, geschreven door Henry Morgenthau Sr. en gepubliceerd in 1918.[376]

De Etnische reiniging Van de Armeense bevolking van het Ottomaanse rijk, inclusief massale deportaties en executies, wordt tijdens de laatste jaren van het Ottomaanse rijk overwogen genocide.[377] De Ottomanen voerden georganiseerde en systematische slachtingen van de Armeense bevolking uit aan het begin van de oorlog en gemanipuleerde daden van het Armeense verzet door ze af te schilderen als opstand om verdere uitroeiing te rechtvaardigen.[378] Begin 1915 bood een aantal Armeniërs zich aan om zich bij de Russische troepen aan te sluiten en de Ottomaanse regering gebruikte dit als een voorwendsel om de uit te geven Tehcir -wet (Wet op deportatie), die de deportatie van Armeniërs uit de oostelijke provincies van het rijk tot Syrië toestemming gaf tussen 1915 en 1918. De Armeniërs waren opzettelijk marcheerde dood en een aantal werd aangevallen door Ottomaanse brigands.[379] Hoewel een exact aantal sterfgevallen onbekend is, is de International Association of Genocide Scholars schat 1,5 miljoen.[377][380] De regering van Turkije heeft consequent ontkende de genocide, beweren dat degenen die stierven het slachtoffer waren van interetnische gevechten, hongersnood of ziekte tijdens de wereldoorlog L;Deze claims worden door de meeste historici afgewezen.[381]

Andere etnische groepen werden in deze periode op dezelfde manier aangevallen door het Ottomaanse rijk, waaronder Assyriërs en Grieken, en sommige wetenschappers beschouwen die gebeurtenissen als onderdeel van hetzelfde beleid van uitroeiing.[382][383][384] Minstens 250.000 Assyrische christenen, ongeveer de helft van de bevolking en 350.000 - 750.000 Anatolisch en Pontische Grieken werden gedood tussen 1915 en 1922.[385]

Russische Rijk

Veel pogroms vergezelden de Russische revolutie van 1917 en de daaropvolgende Russische burgeroorlog.60.000-200.000 civiele joden werden gedood in de wreedheden in het voormalige Russische rijk (meestal binnen de Bleek van de nederzetting in het huidige Oekraïne).[386] Er waren naar schatting 7-12 miljoen slachtoffers tijdens de Russische burgeroorlog, meestal burgers.[387]

Ervaringen van soldaten

De Britse soldaten van de oorlog waren aanvankelijk vrijwilligers, maar waren er steeds vaker voor dienstplichtig in dienst.Overlevende veteranen, terugkeren naar huis, ontdekten vaak dat ze hun ervaringen alleen onderling konden bespreken.Groeperend samen, vormden ze "veteranenverenigingen" of "legioenen".Een klein aantal persoonlijke accounts van Amerikaanse veteranen is verzameld door de Library of Congress Veterans History Project.[388]

Krijgsgevangenen

Duitse gevangenen in een Frans gevangeniskamp in het latere deel van de oorlog

Ongeveer acht miljoen soldaten gaven zich over en werden vastgehouden Pow -kampen tijdens de oorlog.Alle landen beloofden de Haagse conventies bij een eerlijke behandeling van krijgsgevangenen, en de overlevingspercentage voor krijgsgevangenen was over het algemeen veel hoger dan die van strijders aan de voorkant.[389] Individuele overgaven waren ongewoon;Grote eenheden hebben zich meestal overgegeven massaal. Bij de belegering van maubeuge Ongeveer 40.000 Franse soldaten gaven zich over, op de Battle of Galicia Russen namen ongeveer 100.000 tot 120.000 Oostenrijkse gevangenen, in het offensief van Brusilov ongeveer 325.000 tot 417.000 Duitsers en Oostenrijkers gaven zich over aan Russen, en bij de Slag om Tannenberg gaven 92.000 Russen zich over.Toen het belegerde garnizoen van Kaunas overgegaan in 1915, ongeveer 20.000 Russen werden gevangenen, bij de strijd in de buurt Przasnysz (Februari - maart 1915) Gegeven 14.000 Duitsers zich over aan Russen, en bij de eerste slag om de Marne gaven ongeveer 12.000 Duitsers zich over aan de geallieerden.25–31% van de Russische verliezen (als een deel van de gevangen, gewonden of gedood) waren de status van gevangenen;voor Oostenrijk-Hongarije 32%, voor Italië 26%, voor Frankrijk 12%, voor Duitsland 9%;voor Groot -Brittannië 7%.Gevangenen uit de geallieerde legers bedroegen ongeveer 1,4 miljoen (exclusief Rusland, die 2,5-3,5 miljoen soldaten als gevangenen verloor).Van de centrale machten werden ongeveer 3,3 miljoen soldaten gevangenen;De meesten van hen gaven zich over aan Russen.[390] Duitsland had 2,5 miljoen gevangenen;Rusland had 2,2-2,9 miljoen;terwijl Groot -Brittannië en Frankrijk ongeveer 720.000 hadden.De meesten werden gevangen net voor de wapenstilstand.De Verenigde Staten hadden 48.000.Het gevaarlijkste moment was de overgave toen hulpeloze soldaten soms werden neergeschoten.[391][392] Toen gevangenen eenmaal een kamp bereikten, waren de omstandigheden in het algemeen bevredigend (en veel beter dan in de wereldoorlog Ii), mede dankzij de inspanningen van de Internationaal Rode Kruis en inspecties door neutrale landen.De omstandigheden waren echter verschrikkelijk in Rusland: uithongering was gebruikelijk voor zowel gevangenen als burgers;Ongeveer 15-20% van de gevangenen in Rusland stierf en in centrale bevoegdheden gevangenisstraf 8% van de Russen.[393] In Duitsland was voedsel schaars, maar slechts 5% stierf.[394][395][396]

Britse gevangenen bewaakt door Ottomaanse troepen na de Eerste slag om Gaza in 1917

Het Ottomaanse rijk behandelde POWS vaak slecht.[397] Ongeveer 11.800 Britse rijkssoldaten, de meeste van hen Indianen, werden gevangenen na het beleg van Kut in Mesopotamië in april 1916;4.250 stierf in gevangenschap.[398] Hoewel velen in een slechte staat waren toen ze gevangen werden genomen, dwongen Ottomaanse officieren hen tot maart 1,100 kilometer (684 km) naar Anatolië.Een overlevende zei: "We werden meegedreven als beesten; vallen was om te sterven."[399] De overlevenden werden vervolgens gedwongen om een spoorweg door de Taurus Mountains.

In Rusland, wanneer de gevangenen van de Tsjechoslowak Legion Van het Oostenrijks-Hongaarse leger werden in 1917 vrijgelaten, ze werden zich opnieuw bewapend en werden kort een militaire en diplomatieke kracht tijdens de Russische burgeroorlog.

Terwijl de geallieerde gevangenen van de centrale machten snel naar huis werden gestuurd aan het einde van actieve vijandelijkheden, werd dezelfde behandeling niet verleend aan centrale machtgevangenen van de geallieerden en Rusland, van wie velen dienden als dwangarbeid, bijvoorbeeld in Frankrijk tot 1920. Ze werden pas na vele benaderingen van het Rode Kruis vrijgelaten aan de Supreme War Council.[400] Duitse gevangenen werden nog in 1924 in Rusland vastgehouden.[401]

Militaire attachés en oorlogscorrespondenten

Militaire en civiele waarnemers uit elke grote macht volgden de loop van de oorlog.Velen konden rapporteren over gebeurtenissen vanuit een perspectief enigszins verwant aan modern "ingebed"Posities binnen het tegengestelde land- en marinestroepen.

Steun voor de oorlog

Poster die vrouwen aanspoort om deel te nemen aan de Britse oorlogsinspanning, gepubliceerd door de Young Women's Christian Association

In de Balkan, Joegoslavische nationalisten zoals de leider, Ante Trumbić, steunde sterk de oorlog, die de vrijheid van verlangen van Joegoslavs van Oostenrijk-Hongarije en andere buitenlandse bevoegdheden en de oprichting van een onafhankelijk Joegoslavië.De Joegoslavische commissie, geleid door Trumbić, werd op 30 april 1915 opgericht in Parijs, maar verhuisde kort zijn kantoor naar Londen.[402] In april 1918 kwam het Rome -congres van onderdrukte nationaliteiten bijeen, inclusief Tsjechoslowaak, Italiaans, Pools, Transylvanisch, en Joegoslavische vertegenwoordigers die de geallieerden aanspoorden om National te ondersteunen zelfbeschikking voor de volkeren die in Oostenrijk-Hongarije wonen.[403]

In het midden Oosten, Arabisch nationalisme Stechter in Ottomaanse gebieden in reactie op de opkomst van het Turkse nationalisme tijdens de oorlog, waarbij Arabische nationalistische leiders pleiten voor de oprichting van een pan-arab staat.In 1916 begon de Arabische opstand in Ottomaanse gereguleerde gebieden in het Midden-Oosten in een poging om onafhankelijkheid te bereiken.[404]

In Oost -Afrika, Iyasu v van Ethiopië ondersteunde de Derwish -staat die in oorlog waren met de Britten in de Somaliland -campagne.[405] Von Syburg, de Duitse gezant in Addis Ababa, zei: "Nu is het tijd voor Ethiopië om de kust van de Rode Zee te herwinnen die het huis van de Italianen drijft, om het rijk naar zijn oude grootte te herstellen."Het Ethiopische rijk stond op het punt om de wereldoorlog in te gaan Ik aan de zijkant van de centrale krachten voordat Iyasu omverwerping Battle of Segale vanwege de geallieerde druk op de Ethiopische aristocratie.[406] Iyasu werd beschuldigd van het omzetten van Islam.[407] Volgens Ethiopische historicus Bahru Zewde, het bewijsmateriaal dat werd gebruikt om de bekering van Iyasu te bewijzen, was een geëxciteerde foto van Iyasu die een tulband droeg die door de geallieerden werd geleverd.[408] Sommige historici claimen de Britse spion T. E. Lawrence gesmeed de Iyasu -foto.[409]

Bermuda Vrijwilliger Rifle Corps Eerste contingent in Bermuda, winter 1914–1915, voordat hij lid wordt van 1 Lincolnshire Regiment in Frankrijk in juni 1915. De dozijn overgebleven na Guedecourt Op 25 september 1916, samengevoegd met een tweede contingent.De twee contingenten leden 75% slachtoffers.

Een aantal socialistische partijen steunde aanvankelijk de oorlog toen het begon in augustus 1914.[403] Maar Europese socialisten splitsen zich op nationale lijnen, met het concept van klassenconflict gehouden door radicale socialisten zoals marxisten en syndicalisten Overboren zijn door hun patriottische steun voor de oorlog.[410] Toen de oorlog begon, volgden Oostenrijkse, Britse, Franse, Duitse en Russische socialisten de opkomende nationalistische stroom door de interventie van hun landen in de oorlog te ondersteunen.[411]

Italiaans nationalisme werd bewogen door het uitbreken van de oorlog en werd aanvankelijk sterk ondersteund door een verscheidenheid aan politieke facties.Een van de meest prominente en populaire Italiaanse nationalistische aanhangers van de oorlog was Gabriele d'Annunzio, die promootte Italiaans irredentisme en hielp het Italiaanse publiek te beïnvloeden om de interventie in de oorlog te ondersteunen.[412] De Italiaanse liberale partijonder leiding van Paolo Boselli, bevorderde interventie in de oorlog aan de kant van de geallieerden en gebruikte de Dante Alighieri Society om het Italiaanse nationalisme te bevorderen.[413] Italiaanse socialisten waren verdeeld over het al dan niet steunen van de oorlog of zich ertegen verzetten;Sommigen waren militante aanhangers van de oorlog, waaronder Benito Mussolini en Leonida Bissolati.[414] echter, de Italiaanse socialistische partij besloot zich te verzetten tegen de oorlog nadat anti-militaristische demonstranten waren gedood, wat resulteerde in een algemene staking genaamd Rode Week.[415] De Italiaanse socialistische partij zuiverde zich van pro-oorlog nationalistische leden, waaronder Mussolini.[415] Mussolini, een syndicalist die de oorlog steunde op grond van irredentistische claims op Italiaans bevolkte regio's van Oostenrijk-Hongarije, vormde de pro-interventionist Il Popolo d'Italia en de Fasci Rivoluzionario d'Azione internazionalista ("Revolutionair Fasci voor internationale actie ") in oktober 1914 die zich later ontwikkelde tot de Fasci Italiani di combattimento In 1919, de oorsprong van het fascisme.[416] Het nationalisme van Mussolini stelde hem in staat om geld in te zamelen Ansaldo (een bewapeningsbedrijf) en andere bedrijven om te creëren Il Popolo d'Italia om socialisten en revolutionairen te overtuigen om de oorlog te ondersteunen.[417]

Patriottische fondsen

Aan beide kanten was er grootschalige fondsenwerving voor het welzijn van soldaten, hun personen ten laste en voor degenen die gewond raakten.De Nagelmannen waren een Duits voorbeeld.Rond het Britse rijk waren er veel patriottische fondsen, waaronder de Royal Patriotic Fund Corporation, Canadees patriottisch fonds, Queensland Patriotic Fund En in 1919 waren er 983 fondsen in Nieuw -Zeeland.[418] Aan het begin van de volgende Wereldoorlog werden de Nieuw -Zeelandse fondsen hervormd, omdat ze worden bekritiseerd als overlappende, verspillende en misbruikte,[419] Maar 11 functioneerden nog steeds in 2002.[420]

Oppositie tegen de oorlog

Sackville Street (nu O'Connell Street) na de 1916 Pasen stijgt in Dublin

Zodra de oorlog was verklaard, steunden veel socialisten en vakbonden hun regeringen.Een van de uitzonderingen waren de Bolsjewieken, de Socialistische Partij van Amerika, de Italiaanse socialistische partij, en mensen zoals Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, en hun volgelingen in Duitsland.

Paus Benedict XV, verkozen tot het pausdom minder dan drie maanden in de wereldoorlog Ik maakte de oorlog en de gevolgen ervan de belangrijkste focus van zijn vroege pontificaat.In schril contrast met de zijne voorganger,[421] Vijf dagen na zijn verkiezing sprak hij over zijn vastberadenheid om te doen wat hij kon om vrede te brengen.Zijn eerste encycliek, Ad Beatissimi apostolorum, gegeven 1 November 1914 hield zich bezig met dit onderwerp.Benedictus XV vond zijn capaciteiten en unieke positie als een religieuze afgezant van de vrede genegeerd door de oorlogvoerende krachten.Het Verdrag van Londen van 1915 tussen Italië en de drievoudige entente omvatte geheime bepalingen waarbij de geallieerden het met Italië eens waren om pauselijke vredesbewegingen naar de centrale machten te negeren.Bijgevolg de publicatie van de voorgestelde Benedictus Zevenpuntige vredesnoot van augustus 1917 werd ronduit genegeerd door alle partijen behalve Oostenrijk-Hongarije.[422]

De deserteur, 1916: Anti-oorlog cartoon die Jezus weergeeft, geconfronteerd met een executiepeloton met soldaten uit vijf Europese landen

In Brittannië in 1914, de Openbare scholen Officieren trainingskorps Jaarlijks kamp werd gehouden in Tidworth Pennings, nabij Salisbury Plain.Hoofd van het Britse leger, Lord Kitchener, was om de kadetten, maar de immine van de oorlog verhinderde hem.Algemeen Horace Smith-Dorrien werd in plaats daarvan verzonden.Hij verraste de twee of drie duizend cadetten door te verklaren (in de woorden van Donald Christopher Smith, een Bermudiaans cadet die aanwezig was),

Die oorlog zou tegen bijna elke prijs moeten worden vermeden, dat oorlog niets zou oplossen, dat heel Europa en meer daarnaast zou worden gereduceerd tot ruïne, en dat het verlies van het leven zo groot zou zijn dat hele populaties zouden worden gedecimeerd.In onze onwetendheid voelde ik en velen van ons zich bijna schaamde voor een Britse generaal die zulke deprimerende en niet-patriottische gevoelens uitte, maar gedurende de komende vier jaar hebben degenen onder ons die de Holocaust hebben overleefd-waarschijnlijk niet meer dan een kwart van ons-leerde hoe goed de prognose van de generaal was en hoe moedig hij was geweest om het uit te spreken.[423]

Het uiten van deze gevoelens belemmerde de carrière van Smith-Dorrien niet, of verhinderde dat hij zijn plicht in de wereldoorlog doet Ik naar beste vaardigheden.

Mogelijke uitvoering op Verdun Ten tijde van de muiterij in 1917. De originele Franse tekst bij deze foto merkt echter op dat de uniformen die van 1914-15 zijn en dat de uitvoering die van een spion kan zijn aan het begin van de oorlog.

Veel landen hebben degenen die zich uitspraken tegen het conflict gevangen gezet.Deze inbegrepen Eugene Debs in de Verenigde Staten en Bertrand Russell in Groot-Britannië.In de VS, de Spionage Act van 1917 en Sedition Act van 1918 maakte het een federale misdaad om zich te verzetten tegen militaire werving of verklaringen te doen die als "ontrouw" worden beschouwd.Publicaties die helemaal kritisch zijn over de overheid werden uit de circulatie verwijderd door postcensoren,[424] en velen dienden lange gevangenisstraffen voor feitelijke verklaringen die als onpatriottisch werden beschouwd.

Een aantal nationalisten verzetten zich tegen interventie, met name binnen staten waar de nationalisten vijandig tegen stonden.Hoewel de overgrote meerderheid van de Ierse instemde om deel te nemen aan de oorlog in 1914 en 1915, een minderheid van geavanceerde Ierse nationalisten stevig tegen deelname.[425] De oorlog begon te midden van de thuisregelcrisis in Ierland die in 1912 was opgedoken, en in juli 1914 was er een ernstige mogelijkheid van een uitbraak van burgeroorlog in Ierland.Ierse nationalisten en marxisten probeerden de Ierse onafhankelijkheid na te streven, met als hoogtepunt Pasen stijgt van 1916, waarbij Duitsland 20.000 geweren naar Ierland stuurt om onrust in Groot -Brittannië te wekken.[426] De Britse regering plaatste Ierland onder staat van beleg In reactie op de Pasen Rising, hoewel zodra de onmiddellijke dreiging van revolutie was verdwenen, de autoriteiten probeerden concessies te doen aan het nationalistische gevoel.[427] De oppositie tegen betrokkenheid bij de oorlog nam echter toe in Ierland, wat resulteerde in de Dienstplichtcrisis van 1918.

Andere oppositie kwam vandaan gewetensbezwaarden- Sommige socialistische, sommige religieus - die weigerden te vechten.In Groot -Brittannië vroegen 16.000 mensen om consciëntieuze objectorestatus.[428] Sommigen van hen, met name prominente vredesactivist Stephen Hobhouse, weigerde zowel militair als alternatieve service.[429] Velen leden jarenlange gevangenis eenzame opsluiting en brood- en waterdiëten.Zelfs na de oorlog werden in Groot -Brittannië veel vacatures gemarkeerd "geen gewetensbezwaarden hoeven van toepassing te zijn".[430]

Bolsjewistische leiders Lenin en Trotski beloofde "vrede, land en brood" aan de verarmde massa

De Centraal -Aziatische opstand Begonnen in de zomer van 1916, toen de regering van het Russische rijk een einde maakte aan haar vrijstelling van moslims van de militaire dienst.[431]

In 1917 leidde een reeks Franse legermuiterij ertoe dat tientallen soldaten werden geëxecuteerd en nog veel meer gevangengezet.

Op 1–4 mei 1917, ongeveer 100.000 werknemers en soldaten van Petrograd, en na hen, de werknemers en soldaten van andere Russische steden, geleid door de bolsjewieken, demonstreerden onder spandoeken met de lezing "Down With the War!"en "Alle kracht aan de Sovjets!"De massa -demonstraties resulteerden in een crisis voor de Russische voorlopige regering.[432] In Milaan, in mei 1917, bolsjewistische revolutionairen georganiseerd en bezig met rellen om een einde te maken aan de oorlog, en slaagden erin om fabrieken te sluiten en het openbaar vervoer te stoppen.[433] Het Italiaanse leger werd gedwongen om Milaan binnen te gaan met tanks en machinegeweren om bolsjewieken tegen te gaan en anarchisten, die gewelddadig vocht tot 23 mei toen het leger controle over de stad kreeg.Bijna 50 mensen (waaronder drie Italiaanse soldaten) werden gedood en meer dan 800 mensen gearresteerd.[433]

In september 1917, Russische soldaten in Frankrijk begon zich af te vragen waarom ze überhaupt voor de Fransen vochten en muitten.[434] In Rusland leidde oppositie tegen de oorlog ertoe dat soldaten ook hun eigen revolutionaire commissies oprichtten, die hielpen Oktoberrevolutie van 1917, met de oproep omhoog voor "brood, land en vrede".De Besluit over vrede, geschreven door Vladimir Lenin, werd doorgegeven op 8 November 1917, na het succes van de oktoberrevolutie.[435] De bolsjewieken kwamen akkoord met een vredesverdrag met Duitsland, de Verdrag van Brest-Litovsk, ondanks zijn barre omstandigheden.De Duitse revolutie van 1918–1919 leidde tot de afstand van de Kaiser en Duitse overgave.

Dienstplicht

Jonge mannen die zich registreren voor dienstplicht, New York City, 5 juni 1917

In de meeste Europese landen was gebruikelijk gebruikelijk in de meeste Europese landen.Het was echter controversieel in Engelstalige landen.Het was vooral impopulair bij etnische groepen van minderheden - vooral de Ierse katholieken in Ierland en Australië,[436] en de Franse katholieken in Canada.

Canada

In Canada is het geproduceerde probleem een belangrijke politieke crisis die de franstal permanent vervreemdde.Het opende een politieke kloof tussen Frans Canadees, die geloofde dat hun ware loyaliteit aan Canada was en niet aan het Britse rijk, en leden van de Engelstalige meerderheid, die de oorlog zagen als een plicht jegens hun Britse erfgoed.[437]

Australië

Militaire werving in Melbourne, Australië, 1914

Australië had een vorm van dienstplicht bij het uitbreken van de oorlog, omdat in 1911 verplichte militaire training was geïntroduceerd. Defense Act 1903 op voorwaarde dat niet -geoordeeld mannetjes alleen konden worden opgeroepen voor thuisverdediging in tijden van oorlog, niet over de buitenlandse dienst.Premier Billy Hughes wilde de wetgeving wijzigen om dienstplichtigen te vereisen om in het buitenland te dienen, en hield twee niet-bindende referenda- één in 1916 en één in 1917 - Om publieke steun te waarborgen.[438] Beide werden verslagen door smalle marges, met boeren, de arbeidersbeweging, de katholieke kerk en Ierse-Australiërs die combineren om campagne te voeren voor de "nee" -stem.[439] De kwestie van dienstplicht veroorzaakte de 1916 Australian Labour Party split.Hughes en zijn aanhangers werden uit de partij verdreven en vormden de Nationale folderpartij en dan de Nationalistische partij.Ondanks de referendumresultaten, wonnen de nationalisten een aardverschuivingsoverwinning op de 1917 Federale verkiezingen.[438]

Brittannië

Britse vrijwilliger rekruteert in Londen, Augustus 1914

In Groot -Brittannië resulteerde dienstplicht in het oproepen van bijna elke fysiek fitte man in Groot -Brittannië - zes van tien miljoen in aanmerking.Hiervan stierven ongeveer 750.000.De meeste doden waren die van jonge ongehuwde mannen;160.000 vrouwen verloren echter mannen en 300.000 kinderen verloren vaders.[440] Dienstplicht tijdens de Eerste Wereldoorlog begon toen de Britse regering de Militaire dienstwet in 1916. De wet gaf aan dat alleenstaande mannen van 18 tot 40 jaar oud waren om opgeroepen te worden voor militaire dienst, tenzij ze weduwe waren, met kinderen of ministers van een religie.Er was een systeem van Militaire diensttribunalen om te oordelen na claims voor vrijstelling op grond van het uitvoeren van civiel werk van nationaal belang, binnenlandse ontberingen, gezondheid en consciëntieus bezwaar.De wet heeft verschillende wijzigingen doorlopen voordat de oorlog eindigde.Getrouwde mannen waren vrijgesteld in de oorspronkelijke wet, hoewel dit in juni 1916 werd gewijzigd. De leeftijdsgrens werd uiteindelijk ook verhoogd tot 51 jaar oud.De erkenning van het nationaal belang, nam ook af en in het laatste jaar van de oorlog was er enige steun voor de dienstplicht van geestelijken.[441] De dienstplicht duurde tot medio 1919.Vanwege de politieke situatie in Ierland werd daar nooit dienstplicht toegepast;alleen in Engeland, Schotland en Wales.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten begon de dienstplicht in 1917 en werd over het algemeen goed ontvangen, met een paar oppositiezakken in geïsoleerde plattelandsgebieden.[442] De administratie besloot om voornamelijk op dienstplicht te vertrouwen, in plaats van vrijwillige dienstverlening, om militaire mankracht te verhogen nadat slechts 73.000 vrijwilligers waren aangeworven uit de eerste 1 Million Target in de eerste zes weken van de oorlog.[443] In 1917 werden 10 miljoen mannen geregistreerd.Dit werd als onvoldoende beschouwd, dus werden leeftijdbereiken verhoogd en de vrijstellingen verminderd, en dus nam dit tegen het einde van 1918 toe tot 24 miljoen mannen die geregistreerd waren bij bijna 3 Millions opgenomen in de militaire diensten.Het ontwerp was universeel en omvatte zwarten op dezelfde voorwaarden als blanken, hoewel ze in verschillende eenheden dienden.In alle 367.710 werden zwarte Amerikanen opgesteld (13% van het totaal), vergeleken met 2.442.586 wit (87% van het totaal).

Vormen van verzet varieerden van vreedzaam protest tot gewelddadige demonstraties en van bescheiden campagnes voor het schrijven van brieven die om genade vroegen tot radicale kranten die hervorming eisten.De meest voorkomende tactieken waren ontwijken en desertie, en veel gemeenschappen beschutten en verdedigden hun ontwerp -dodgers als politieke helden.Veel socialisten werden gevangen gezet voor "het belemmeren van de wervings- of dienstverlening".De beroemdste was Eugene Debs, hoofd van de Socialistische Partij van Amerika, die in 1920 voor president liep vanuit zijn gevangeniscel.In 1917 betwistten een aantal radicalen en anarchisten het nieuwe ontwerpwet bij de federale rechtbank, met het argument dat het een directe schending was van het verbod op slavernij en onvrijwillige dienstbaarheid van het dertiende amendement.Het Hooggerechtshof heeft de grondwettigheid van de ontwerpwet in de Selectieve conceptwetgevallen op 7 Januari 1918.

Oostenrijk-Hongarije

Net als alle legers van het vasteland van Europa, vertrouwde Oostenrijk-Hongarije op dienstplichtige om zijn gelederen te vullen.Werving van officieren was echter vrijwillig.Het effect hiervan aan het begin van de oorlog was dat ruim een kwart van de rang en het dossier Slaven waren, terwijl meer dan 75% van de officieren etnische Duitsers waren.Dit was veel kwalijk.Het leger is beschreven als "gerund op koloniale lijnen" en de Slavische soldaten als "ontevreden".Zo droeg de dienstplicht enorm bij aan de rampzalige prestaties van Oostenrijk op het slagveld.[444]

Diplomatie

1917 politieke cartoon over de Zimmermann Telegram.De boodschap werd onderschept door de Britten;De publicatie veroorzaakte verontwaardiging en droeg bij aan de Amerikaanse toegang tot de Eerste Wereldoorlog I.

De niet-militaire diplomatieke en propaganda-interacties tussen de naties zijn ontworpen om ondersteuning voor de oorzaak te bouwen of om ondersteuning voor de vijand te ondermijnen.Voor het grootste deel was de diplomatie in oorlogstijd gericht op vijf kwesties: Propaganda -campagnes;Het definiëren en opnieuw definiëren van de oorlogsdoelen, die zwaarder werden naarmate de oorlog vorderde;het lokken van neutrale naties (Italië, Ottomaanse rijk, Bulgarije, Roemenië) naar de coalitie door plakjes vijandelijk gebied aan te bieden;en aanmoediging door de bondgenoten van nationalistische minderheidsbewegingen in de centrale machten, vooral onder Tsjechen, Polen en Arabieren.Bovendien waren er meerdere vredesvoorstellen afkomstig van neutralen, of de ene of de andere kant;Geen van hen vorderde heel ver.[445][446][447]

Legacy en geheugen

... "Vreemd, vriend," zei ik, "hier is geen reden om te rouwen."
"Geen," zei de andere, "Save the Undone Years" ...

-Wilfred Owen, Vreemde ontmoeting, 1918[340]

De eerste voorlopige inspanningen om de betekenis en gevolgen van moderne oorlogvoering te begrijpen, begonnen tijdens de eerste fasen van de oorlog, en dit proces ging door en na het einde van de vijandelijkheden, en is nog steeds aan de gang, meer dan een eeuw later.Al in 2007 waarschuwen borden die bezoekers waarschuwen om bepaalde paden op slagveldsites te houden zoals zoals Verdun en Somme bleef op zijn plaats als niet -ontplofte munitie bleef een gevaar vormen voor boeren die in de buurt van voormalige slagvelden wonen.In de lokale bevolking van Frankrijk en België die caches van niet -ontplofte munitie ontdekken, worden bijgestaan door wapenafwijkingen.Op sommige plaatsen is het plantenleven nog steeds niet teruggekeerd naar normaal.[448]

Historiografie

Het onderwijzen van de Eerste Wereldoorlog heeft speciale uitdagingen aangepakt.In vergelijking met de Tweede Wereldoorlog wordt de Eerste Wereldoorlog vaak beschouwd als "een verkeerde oorlog gevochten om de verkeerde redenen".Het mist het metanarratief van goed versus kwaad dat de Tweede Wereldoorlog kenmerkt.Het ontbreken van herkenbare helden en schurken, wordt vaak thematisch onderwezen, waarbij tropen worden aangeroepen zoals de verspilling van oorlog, de dwaasheid van generaals en de onschuld van soldaten.De complexiteit van het conflict wordt meestal verdoezeld door deze overbehuizingen.[448]

Historicus Heather Jones betoogt dat de historiografie is nieuw leven ingeblazen door de culturele wending in de afgelopen jaren.Geleerden hebben geheel nieuwe vragen opgeroepen over militaire bezetting, radicalisering van politiek, ras, medische wetenschap, geslacht en geestelijke gezondheid.Bovendien heeft nieuw onderzoek ons begrip herzien van vijf belangrijke onderwerpen waar historici al lang over hebben gedebatteerd: waarom de oorlog begon, waarom de geallieerden wonnen, of generaals verantwoordelijk waren voor hoge slachtofferpercentages, hoe de soldaten de gruwelen van Trench Warfare hebben doorstaan, en aan watomvang de civiele thuisfront aanvaard en onderschreef de oorlogsinspanning.[449][450]

Gedenktekens

De Italiaan Redipuglia War Memorial, die de overblijfselen van 100.187 soldaten bevat

Gedenktekens werden opgericht in duizenden dorpen en steden.Dicht bij slagvelden werden degenen begraven in geïmproviseerde begraafplaatsen geleidelijk verplaatst naar formele begraafplaatsen onder de hoede van organisaties zoals de Commonwealth War Graves Commission, de American Battle Monuments Commission, de Duitse War Graves Commission, en Le souvenir français.Veel van deze begraafplaatsen hebben ook centrale monumenten voor de vermiste of niet geïdentificeerd dood, zoals de Menin Gate Memorial to the Missing en de Thiepval Memorial voor de vermiste van de Somme.

In 1915 John McCrae, een Canadese legerarts, schreef het gedicht In Vlaanderen velden Als groet voor degenen die zijn omgekomen in de Grote Oorlog.Gepubliceerd in Stoot op 8 December 1915, het wordt nog steeds gereciteerd vandaag, vooral op Dodenherdenking en herdenkingsdag.[451][452]

Een typisch dorp oorlogsherdenking aan soldaten gedood in de Eerste Wereldoorlog
Oorlogsherdenking aan soldaten van de 49e Bengalee Regiment (Bangali -peloton) in Kolkata, India, die stierf in de oorlog.

National World War I Museum en Memorial in Kansas City, Missouri, is een gedenkteken gewijd aan alle Amerikanen die in de Eerste Wereldoorlog hebben gediend I. de Liberty Memorial was opgedragen op 1 November 1921, toen de Supreme geallieerde commandanten spraken met een menigte van meer dan 100.000 mensen.[453]

De Britse regering heeft aanzienlijke middelen gebudgetteerd De herdenking van de oorlog in de periode 2014 tot 2018.Het hoofdlichaam is de Imperial War Museum.[454] Op 3 Augustus 2014, Franse president Francois Hollande en Duitse president Joachim Gauck samen gemarkeerd Het eeuwfeest van de oorlogsverklaring van Duitsland aan Frankrijk Door de eerste steen van een gedenkteken te leggen in Vieil Armand, in het Duits bekend als Hartmannswillerkopf, voor Franse en Duitse soldaten gedood in de oorlog.[455] Tijdens de Wapenstoffencentrum herdenkingen, Franse president Emmanuel Macron en Duitse kanselier Angela Merkel bezocht de site van de ondertekening van de wapenstilstand van Compiègne en onthulde een plaquette met verzoening.[456]

Cultureel geheugen

Wereldoorlog I had een blijvende impact op collectief geheugen.Het werd door velen in Groot -Brittannië gezien als een signalering van het einde van een tijdperk van stabiliteit dat zich terugbrengt tot de Victoriaanse periodeen in heel Europa beschouwden velen het als een keerpunt.[457] Historicus Samuel Hynes uitgelegd:

Een generatie onschuldige jonge mannen, hun hoofden vol met hoge abstracties zoals Honor, Glory en Engeland, ging naar de oorlog om de wereld veilig te maken voor democratie.Ze werden geslacht in domme gevechten gepland door domme generaals.Degenen die overleefden waren geschokt, gedesillusioneerd en verbitterd door hun oorlogservaringen, en zagen dat hun echte vijanden niet de Duitsers waren, maar de oude mannen thuis die tegen hen hadden gelogen.Ze verwierpen de waarden van de samenleving die hen tot oorlog hadden gestuurd, en scheidden daarmee hun eigen generatie van het verleden en van hun culturele erfenis.[458]

Dit is de meest voorkomende perceptie van de Eerste Wereldoorlog geworden, die worden bestendigd door de vervolgens gepubliceerde kunst, bioscoop, gedichten en verhalen.Films zoals Van het westelijk front geen nieuws, Paden van glorie en Koning en land hebben het idee bestendigd, terwijl oorlogsfilms, waaronder Camrades, Papavers van Vlaanderen, en Schouderarmen Geef aan dat de meest eigentijdse opvattingen over de oorlog over het algemeen veel positiever waren.[459] Evenzo de kunst van Paul Nash, John Nash, Christopher Nevinson, en Henry Tonks In Groot-Brittannië schilderde een negatief beeld van het conflict in overeenstemming met de groeiende perceptie, terwijl populaire artiesten van oorlogstijd zoals zoals Muirhead Bone geschilderde meer serene en aangename interpretaties vervolgens afgewezen als onnauwkeurig.[458] Verschillende historici houden van John Terraine, Niall Ferguson en Gary Sheffield hebben deze interpretaties uitgedaagd als gedeeltelijke en polemisch keer bekeken:

Deze overtuigingen werden niet op grote schaal gedeeld omdat ze de enige nauwkeurige interpretatie van evenementen in oorlogstijd boden.In elk opzicht was de oorlog veel ingewikkelder dan ze suggereren.In de afgelopen jaren hebben historici overtuigend betoogd tegen bijna elk populair cliché van de Eerste Wereldoorlog I. Er is erop gewezen dat, hoewel de verliezen verwoestend waren, hun grootste impact sociaal en geografisch beperkt was.De vele andere emoties dan horror ervaren door soldaten in en uit de frontlinie, inclusief kameraadschap, verveling en zelfs plezier, zijn erkend.De oorlog wordt nu niet gezien als een 'gevecht om niets', maar als een oorlogsoorlog, een strijd tussen agressief militarisme en min of meer liberale democratie.Er wordt erkend dat Britse generaals vaak capabele mannen stonden voor moeilijke uitdagingen en dat het onder hun bevel stond dat het Britse leger een belangrijke rol speelde in de nederlaag van de Duitsers in 1918: een grote vergeten overwinning.[459]

Hoewel deze weergaven zijn verdisconteerd als "mythen",[458][460] Ze zijn gebruikelijk.Ze zijn dynamisch veranderd volgens hedendaagse invloeden, die in de perceptie van de oorlog in de jaren 1950 als "doelloos" weerspiegelen na de contrasterende Tweede Wereldoorlog en de nadruk leggen op conflicten in de gelederen in tijden van klassenconflicten in de jaren zestig.Het merendeel van de toevoegingen aan het tegendeel wordt vaak afgewezen.[459]

Sociaal trauma

Een boek uit 1919 voor veteranen, van de Amerikaanse oorlogsafdeling

Het sociale trauma veroorzaakt door ongekende percentages van slachtoffers manifesteerde zich op verschillende manieren, die het onderwerp zijn geweest van het daaropvolgende historische debat.[461] Meer dan 8 miljoen Europeanen stierven in de oorlog.Miljoenen leden permanente handicaps.De oorlog is geboorte fascisme en Bolsjewisme en vernietigde de dynastieën die de Ottoman, Habsburgse, Russisch en Duitse rijken.[448]

De optimisme van La Belle époque werd vernietigd en degenen die in de oorlog hadden gevochten, werden de Verloren generatie.[462] Jaren daarna rouwden mensen om de doden, de vermisten en de vele gehandicapten.[463] Veel soldaten keerden terug met ernstig trauma, lijdend aan shell shock (ook wel neurasthenie genoemd, een aandoening die verband houdt met post-traumatische stress-stoornis).[464] Veel meer keerden terug naar huis met weinig na-effecten;Hun stilte over de oorlog heeft echter bijgedragen aan de groeiende mythologische status van het conflict.Hoewel veel deelnemers niet deelden in de ervaringen van gevechten of een belangrijke tijd aan het front doorbrengen, of positieve herinneringen hadden aan hun service, werden de beelden van lijden en trauma de breed gedeelde perceptie.Historici als Dan Todman, Paul Fussell, en Samuel Heyns hebben allemaal werken gepubliceerd sinds de jaren negentig, met het argument dat deze gemeenschappelijke percepties van de oorlog feitelijk onjuist zijn.[461]

Onvrede in Duitsland en Oostenrijk

De opkomst van Nazisme en fascisme Opgenomen een heropleving van de nationalistische geest en een afwijzing van vele naoorlogse veranderingen.Evenzo, de populariteit van de stabin-in-the-back legende (Duits: Dolchstoßlegende) was een bewijs van de psychologische staat van verslagen Duitsland en was een afwijzing van verantwoordelijkheid voor het conflict.Deze complottheorie van verraad werd gemeenschappelijk en de Duitse bevolking kwam zichzelf als slachtoffers te zien.De wijdverbreide acceptatie van de "steek-in-de-back" -theorie delegitimeerde de Weimar-regering en destabiliseerde het systeem, opende het tot uitersten van rechts en links.Hetzelfde gebeurde in Oostenrijk, die zichzelf niet verantwoordelijk achtte voor het uitbreken van de oorlog en beweerde geen militaire nederlaag te hebben geleden.[465]

Communistische en fascistische bewegingen in Europa trokken kracht uit deze theorie en genoten van een nieuw niveau van populariteit.Deze gevoelens waren het meest uitgesproken in gebieden direct of hard getroffen door de oorlog. Adolf Hitler kon populariteit worden door de Duitse onvrede te gebruiken met het nog steeds controversiële verdrag van Versailles.[466] Wereldoorlog II was gedeeltelijk een voortzetting van de machtsstrijd die nooit volledig is opgelost door de Eerste Wereldoorlog I. Bovendien was het gebruikelijk voor Duitsers in de jaren dertig om agressie daden te rechtvaardigen als gevolg van waargenomen onrechtvaardigheden die zijn opgelegd door de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog L.[263][467][468] Amerikaanse historicus William Rubinstein schreef dat:

Het 'tijdperk van het totalitarisme' omvatte bijna alle beruchte voorbeelden van genocide in de moderne geschiedenis, onder leiding van de Joodse Holocaust, maar ook bestaande uit de massamoorden en zuiveringen van de communistische wereld, andere massamoorden die zijn uitgevoerd door Nazi Duitsland en zijn bondgenoten, enOok de Armeense genocide van 1915. Al deze slachters, zo wordt beweerd, had hier een gemeenschappelijke oorsprong, de ineenstorting van de elitestructuur en normale regeringsmodi van een groot deel van het centrale, oostelijke en Zuid -Europa als gevolg van de wereldoorlog Ik, zonder welke het communisme noch fascisme zeker zou hebben bestaan, behalve in de hoofden van onbekende agitators en crackpots.[469]

Economische effecten

Poster die vrouwenwerkers toont, 1915

Een van de meest dramatische effecten van de oorlog was de uitbreiding van overheidsmachten en verantwoordelijkheden in Groot -Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Staten en de heerschappijen van het Britse rijk.Om alle macht van hun samenlevingen te benutten, creëerden regeringen nieuwe ministeries en machten.Nieuwe belastingen werden geheven en wetten vastgelegd, allemaal ontworpen om de oorlogsinspanning;Velen hebben tot het heden geduurd.Evenzo spande de oorlog de mogelijkheden van enkele voormalig grote en bureaucratiseerde regeringen, zoals in Oostenrijk-Hongarije en Duitsland.

Bruto nationaal product (BBP) nam toe voor drie bondgenoten (Groot -Brittannië, Italië en de Verenigde Staten), maar nam af in Frankrijk en Rusland, in Neutral Nederland en in de drie belangrijkste centrale machten.De krimp in het BBP in Oostenrijk, Rusland, Frankrijk en het Ottomaanse rijk varieerde tussen 30% en 40%.In Oostenrijk werden de meeste varkens bijvoorbeeld geslacht, dus in oorlogsuit was er geen vlees.

In alle landen nam het BBP -aandeel van de regering toe, en overtrof 50% in zowel Duitsland als Frankrijk en bereikte dat niveau bijna in Groot -Brittannië.Om te betalen voor aankopen in de Verenigde Staten, heeft Groot -Brittannië zijn uitgebreide investeringen in Amerikaanse spoorwegen verzilverd en begon vervolgens zwaar te lenen van Muurstraat.President Wilson stond op het punt om eind 1916 de leningen af te sluiten, maar stond een grote toename toe De regering van de Verenigde Staten lenen aan de geallieerden.Na 1919 eisten de VS terugbetaling van deze leningen.De terugbetalingen werden gedeeltelijk gefinancierd door Duitse reparaties die op hun beurt werden ondersteund door Amerikaanse leningen aan Duitsland.Dit circulaire systeem stortte in 1931 in en sommige leningen werden nooit terugbetaald.Groot -Brittannië was nog steeds de Verenigde Staten $ 4,4 verschuldigd miljard[s] van de wereldoorlog Ik schulden in 1934;De laatste aflevering werd eindelijk betaald in 2015.[470]

Macro- en micro-economische consequenties zijn overgegaan van de oorlog.Gezinnen werden veranderd door het vertrek van veel mannen.Met de dood of afwezigheid van de primaire loon verdiener werden vrouwen in ongekende aantallen gedwongen in het personeelsbestand.Tegelijkertijd moest de industrie de verloren arbeiders vervangen die naar de oorlog zijn gestuurd.Dit hielp de strijd om Stemrechten voor vrouwen.[471]

Wereldoorlog I heeft de genderonbalans verder verergerd, wat bijdroeg aan het fenomeen van Overtollige vrouwen.De dood van bijna een miljoen mannen tijdens de oorlog in Groot -Brittannië verhoogde de genderkloof met bijna een miljoen: van 670.000 tot 1.700.000.Het aantal ongehuwde vrouwen die op zoek zijn naar economische middelen groeide dramatisch.Bovendien veroorzaakten demobilisatie en economische achteruitgang na de oorlog een hoge werkloosheid.De oorlog verhoogde de vrouwelijke werkgelegenheid;De terugkeer van gedemobiliseerde mannen ontheemde echter velen uit het personeelsbestand, evenals de sluiting van veel van de oorlogsfabrieken.

In Groot -Brittannië werd het rantsoenering eindelijk opgelegd in het begin van 1918, beperkt tot vlees, suiker en vetten (boter en margarine), maar geen brood.Het nieuwe systeem werkte soepel.Van 1914 tot 1918 verdubbelde het lidmaatschap van het vakbond, van iets meer dan vier miljoen naar iets meer dan acht miljoen.

Groot -Brittannië wendde zich tot haar koloniën voor hulp bij het verkrijgen van essentiële oorlogsmaterialen waarvan de voorraad uit traditionele bronnen moeilijk was geworden.Geologen zoals Albert Kitson werden opgeroepen om nieuwe middelen van kostbare mineralen in de Afrikaanse koloniën te vinden.Kitson ontdekte belangrijke nieuwe afzettingen van mangaan, gebruikt in de productie van munitie, in de Gouden Kust.[472]

Artikel 231 van het Verdrag van Versailles (de zogenaamde "War Guilt" -clausule) verklaarde dat Duitsland de verantwoordelijkheid aanvaardde voor "al het verlies en schade waaraan de geallieerde en bijbehorende regeringen en hun onderdanen zijn onderworpen als een gevolg van de oorlog opgelegdhen door de agressie van Duitsland en haar bondgenoten. "[473] Het werd als zodanig geformuleerd om een wettelijke basis te leggen voor reparaties, en een vergelijkbare clausule werd in de verdragen met Oostenrijk en Hongarije ingevoegd.Geen van beiden interpreteerden het echter als een toelating van oorlogsschuld. "[474] In 1921 werd het totale herstelbedrag geplaatst op 132 miljard gouden cijfers.Echter, "geallieerde experts wisten dat Duitsland dit bedrag niet kon betalen.Het totale bedrag werd verdeeld in drie categorieën, waarbij de derde "opzettelijk ontworpen om chimerisch te zijn" en de "primaire functie ervan was om de publieke opinie te misleiden ... om te geloven dat het" totale bedrag werd gehandhaafd ".[475] Aldus vertegenwoordigden 50 miljard gouden cijfers (12,5 miljard dollar) "de werkelijke geallieerde beoordeling van de Duitse capaciteit om te betalen" en "daarom ... vertegenwoordigde het totale Duitse herstelbetalingen" dat moest worden betaald.[475]

Dit cijfer kan in contanten of in natura worden betaald (steenkool, hout, chemische kleurstoffen, enz.).Bovendien werd een deel van het territorium verloren - het verdrag van Versailles - gecrediteerd voor de herstelcijfer, zoals andere daden zoals het helpen herstellen van de bibliotheek van Leuven.[476] Tegen 1929, de Grote Depressie Aangekomen, die over de hele wereld politieke chaos veroorzaken.[477] In 1932 werd de betaling van herstelbetalingen opgeschort door de internationale gemeenschap, waarmee Duitsland alleen het equivalent van 20,598 miljard gouden cijfers in herstelbetalingen had betaald.[478] Met de opkomst van Adolf Hitler werden alle obligaties en leningen die in de jaren 1920 en vroege jaren 1930 waren uitgegeven en afgegeven en uitgeschakeld geannuleerd. David Andelman OPMERKINGEN "Weigeren te betalen maakt geen overeenkomst nietig. De obligaties, de overeenkomst, bestaan nog steeds."Zo, na de Tweede Wereldoorlog, op de Londense conferentie In 1953 stemde Duitsland ermee in om de betaling op het geleende geld te hervatten.Op 3 Oktober 2010 heeft Duitsland de definitieve betaling gedaan op deze obligaties.[t]

De oorlog heeft bijgedragen aan de evolutie van de polshorloge Van damesjuwelen tot een praktisch alledaags item, het vervangen van de zakhorloge, waarvoor een vrije hand moet werken.[483] Militaire financiering van vooruitgang in radio heeft bijgedragen aan de naoorlogse populariteit van het medium.[483]

Zie ook

Voetnoten

 1. ^ Russische Rijk In 1914-1917, Russische Republiek in 1917. de Bolsjewist Regering ondertekende de Scheiden vrede met de centrale machten kort op 3 maart 1918 na hun gewapende machtsopvang van november 1917, wat leidt tot de overwinning van de centrale bevoegdheden in Oostfront en Russische nederlaag in de Eerste Wereldoorlog I.
 2. ^ Roemenië ondertekende een wapenstilstand met centrale machten op 9 december 1917;Maar op 10 november 1918 bleef Roemenië de oorlog betreden.
 3. ^ De Verenigde Staten hebben geen van de verdragen die zijn overeengekomen op de Paris Peace Conference.
 4. ^ Bulgarije trad op 14 oktober 1915 bij de Central Powers.
 5. ^ Het Ottomaanse rijk stemde in met een geheime alliantie met Duitsland op 2 augustus 1914. Het sloot zich aan bij de oorlog aan de kant van de centrale machten op 29 oktober 1914.
 6. ^ De Verenigde Staten verklaarde oorlog tegen Oostenrijk-Hongarije op 7 December 1917.
 7. ^ Oostenrijk werd beschouwd als een van de Opvolgerstaten naar Oostenrijk-Hongarije.
 8. ^ De Verenigde Staten verklaarde oorlog tegen Duitsland op 6 April 1917.
 9. ^ Hongarije werd beschouwd als een van de opvolgerstaten van Oostenrijk-Hongarije.
 10. ^ Hoewel de Verdrag van Sèvres was bedoeld om een einde te maken aan de oorlog tussen de geallieerde krachten en het Ottomaanse rijk, de geallieerde krachten en de republiek van Turkije, de opvolgerstaat van het Ottomaanse rijk, stemde in met het verdrag van Lausanne.
 11. ^ Stierf in 1916 aan longontsteking, opgevolgd door Charles (Karl) I van Oostenrijk
 12. ^ Stierf in juli 1918 en opgevolgd door Mehmed VI
 13. ^ Cvjetko Popović, Gavrilo Princip, Nedeljko čabrinović, Trifko Grabež, en Vaso čubrilović waren Bosnische Serviërs, terwijl Muhamed mehmedbašić was van de Bosniak moslim gemeenschap[39]
 14. ^ Voormalige gevangenen hebben ook het Roemeense legioen opgezet dat diende met de Witte beweging in Siberië tijdens de Russische burgeroorlog,[165] [166] Terwijl 37.000 van de 60.000 Roemenen in Italië zich bij het Roemeense vrijwillige legioen aangaan en vochten in de laatste gevechten op de Italiaans front.[162]
 15. ^ Bessarabia bleef deel uit van Roemenië tot 1940, toen het werd geannexeerd door Joseph Stalin als de Moldavische Sovjet Socialistische Republiek;[172] Na de ontbinding van de USSR in 1991 werd het de onafhankelijke Republiek van Moldavië
 16. ^ Dit gaf Duitse onderzeeërs toestemming om alle koopvaardijschepen aan te vallen die de oorlogszone binnenkomen, ongeacht hun lading of nationaliteit;De zone omvatte alle Britse en Franse kustwateren [193]
 17. ^ In tegenstelling tot de anderen, stond de opvolger van het Russische rijk, de Unie van Sovjet -socialistische republieken, vergelijkbare externe grenzen, door verloren gebieden te behouden of snel te herstellen
 18. ^ Een Duitse poging om in januari 1915 chemische wapens te gebruiken aan het Russische front, kon geen slachtoffers veroorzaken.
 19. ^ 109 in deze context - zie Lange en korte schalen
 20. ^ De Eerste Wereldoorlog eindigde officieel toen Duitsland het definitieve bedrag van de herstelbetalingen die de geallieerden heeft opgelegd, uitbetaalde.[479][480][481][482]

Referenties

 1. ^ a b c d Tucker & Roberts 2005, p.273
 2. ^ Gilbert 1994, p. xv.
 3. ^ a b Spreuwenberg 2018, pp. 2561–2567.
 4. ^ Williams 2014, pp. 4-10.
 5. ^ Zuber 2011, pp. 46–49.
 6. ^ Sheffield 2002, p. 251.
 7. ^ Shapiro & Epstein 2006, p. 329.
 8. ^ Proffitt, Michael (13 juni 2014). "Opmerkingen van de hoofdredacteur juni 2014". Oxford English Dictionary's Blog.
 9. ^ "De Eerste Wereldoorlog". Vrij interessant. Gearchiveerd van het origineel op 3 januari 2014. Ook uitgezonden Qi -serie i Aflevering 2, 16 september 2011, BBC Two.
 10. ^ "Werden ze altijd de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog genoemd?". Vraag de geschiedenis. Gearchiveerd Van het origineel op 1 oktober 2015. Opgehaald 24 oktober 2013.
 11. ^ Braybon 2004, p. 8.
 12. ^ "De grote Oorlog". De onafhankelijke.17 augustus 1914. p.228. Opgehaald 17 mei 2022.
 13. ^ "Geweldig, adj., Adv., En n". Oxford Engels woordenboek. Gearchiveerd Van het origineel op 14 mei 2019. Opgehaald 19 maart 2012.
 14. ^ "De oorlog om alle oorlogen te beëindigen". BBC nieuws. 10 november 1998. Gearchiveerd Van het origineel op 19 juni 2015. Opgehaald 15 december 2015.
 15. ^ Margery Fee en Janice McAlpine. Gids voor Canadees Engels gebruik.(Oxford Up, 1997), p.210.
 16. ^ Clark 2013, pp. 121–152.
 17. ^ Zeldin 1977, p. 117.
 18. ^ Keegan 1998, p. 52.
 19. ^ Medlicott 1945, pp. 66–70.
 20. ^ Keenan 1986, p. 20.
 21. ^ Willmott 2003, p. 15.
 22. ^ Fay 1930, pp. 290–293.
 23. ^ a b Willmott 2003, p. 21.
 24. ^ Herwig 1988, pp. 72–73.
 25. ^ Moll & Luebbert 1980, pp. 153–185.
 26. ^ Stevenson 2016, p. 45.
 27. ^ Knapperig 1976, pp. 174–196.
 28. ^ Stevenson 2016, p. 42.
 29. ^ McMeekin 2015, pp. 66–67.
 30. ^ Clark 2013, p. 86.
 31. ^ Clark 2013, pp. 251–252.
 32. ^ McMeekin 2015, p. 69.
 33. ^ McMeekin 2015, p. 73.
 34. ^ Willmott 2003, pp. 2–23.
 35. ^ Clark 2013, p. 288.
 36. ^ Keegan 1998, pp. 48–49.
 37. ^ Finestone & Massie 1981, p. 247.
 38. ^ Smith 2010, p. ?.
 39. ^ Butcher 2014, p. 103.
 40. ^ Butcher 2014, pp. 188–189.
 41. ^ Gilbert 1994, p. 16.
 42. ^ Gilbert 1994, p. 17.
 43. ^ "Europese machten handhaven de focus ondanks moorden in Sarajevo - deze dag in de geschiedenis".History.com.30 juni 1914. Gearchiveerd Van het origineel op 23 juni 2011. Opgehaald 26 december 2013.
 44. ^ Willmott 2003, p. 26.
 45. ^ Clark, Christopher (25 juni 2014). Maand van waanzin. BBC Radio 4.
 46. ^ Djordjević, Dimitrije;Spence, Richard B. (1992). Scholar, Patriot, Mentor: Historical Essays ter ere van Dimitrije Djordjević. Oost -Europese monografieën. p. 313. ISBN 978-0-88033-217-0. Na de moord op Franz Ferdinand in juni 1914 bundelden Kroaten en moslims in Sarajevo de krachten in een anti-SERB-pogrom.
 47. ^ Rapporten Service: Southeast Europe Series.Amerikaanse universiteiten veldpersoneel.1964. p.44. Opgehaald 7 december 2013. ... De moord werd gevolgd door officieel anti-SERB-rellen in Sarajevo aan te moedigen ...
 48. ^ Kröll, Herbert (2008). Oostenrijks-Griekse ontmoetingen door de eeuwen heen: geschiedenis, diplomatie, politiek, kunst, economie. Studienverlag. p. 55. ISBN 978-3-7065-4526-6. Opgehaald 1 september 2013. ... gearresteerd en geïnterneerd van ongeveer 5.500 prominente Serviërs en ter dood veroordeeld, ongeveer 460 personen, verbreedde een nieuwe Schutzkorps, een hulpmilitie, de anti-SERB-repressie.
 49. ^ Tomasevich 2001, p. 485.
 50. ^ Schindler, John R. (2007). Unholy Terror: Bosnia, Al-Qa'ida en The Rise of Global Jihad. Zenith -afdruk. p. 29. ISBN 978-1-61673-964-5.
 51. ^ Velikonja 2003, p. 141.
 52. ^ Stevenson 1996, p. 12.
 53. ^ MacMillan 2013, p. 532.
 54. ^ Willmott 2003, p. 27.
 55. ^ Fromkin 2004, pp. 196–197.
 56. ^ MacMillan 2013, p. 536.
 57. ^ Leven 2016, p. 326.
 58. ^ Clark 2013, pp. 526–527.
 59. ^ Martel 2014, p. 335.
 60. ^ Gilbert 1994, p. 27.
 61. ^ Clayton 2003, p. 45.
 62. ^ Clark 2013, pp. 539–541.
 63. ^ Gilbert 1994, p. 29.
 64. ^ Coogan 2009, p. 48.
 65. ^ Tsouras, Peter (19 juli 2017). "De vraag van de Kaiser, 1914". Historynet. Gearchiveerd Van het origineel op 26 december 2021. Opgehaald 26 december 2021.
 66. ^ McMeekin 2014, pp. 342, 349.
 67. ^ MacMillan 2013, pp. 579–580, 585.
 68. ^ Crowe 2001, pp. 4–5.
 69. ^ Willmott 2003, p. 29.
 70. ^ Clark 2013, pp. 550–551.
 71. ^ Strachan 2003, pp. 292–296, 343–354.
 72. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 172.
 73. ^ Schindler 2002, pp. 159–195.
 74. ^ "Veliki Rat - Avijacija". RTS.RS.RTS, Radio Televizija Srbije, Radio Television of Servië. Gearchiveerd Van het origineel op 10 juli 2017. Opgehaald 16 juli 2019.
 75. ^ "Hoe werd het eerste militaire vliegtuig neergeschoten". National Geographic. Gearchiveerd Van het origineel op 31 augustus 2015. Opgehaald 5 augustus 2015.
 76. ^ a b Stevenson 2004, p. 22.
 77. ^ Horne 1964, p. 22.
 78. ^ Stevenson 2004, p. 23.
 79. ^ Holmes 2014, pp. 194, 211.
 80. ^ Stevenson 2012, p. 54.
 81. ^ Jackson 2018, p. 55.
 82. ^ Leven 2016, p. 327.
 83. ^ Tucker & Roberts 2005, pp. 376–378.
 84. ^ Horne 1964, p. 221.
 85. ^ Donko 2012, p. 79.
 86. ^ Keegan 1998, pp. 224–232.
 87. ^ Falls 1960, pp. 79–80.
 88. ^ Farwell 1989, p. 353.
 89. ^ Brown 1994, pp. 197–198.
 90. ^ Brown 1994, pp. 201–203.
 91. ^ Kant, Vedica (24 september 2014). "India en WWI: samenvoegen van de impact van de Grote Oorlog op het subcontinent". LSE. Opgehaald 28 september 2022.
 92. ^ "Deelnemers van het Indiase subcontinent in de Eerste Wereldoorlog".Memorial Gates Trust. Gearchiveerd Van het origineel op 1 juli 2019. Opgehaald 12 december 2008.
 93. ^ Horniman, Benjamin Guy (1984). Britse administratie en het bloedbad van Amritsar.Mittal Publications.p.45.
 94. ^ Raudzens 1990, p. 424.
 95. ^ Raudzens 1990, pp. 421–423.
 96. ^ Gilbert 1994, p. 99.
 97. ^ Goodspeed 1985, p.199 (voetnoot).
 98. ^ Duffy, Michael (22 augustus 2009). "Wapen van oorlog: gifgas". Firstworldwar.com. Gearchiveerd Van het origineel op 21 augustus 2007. Opgehaald 5 juli 2012.
 99. ^ Love 1996.
 100. ^ Dupuy 1993, p. 1042.
 101. ^ Grant 2005, p. 276.
 102. ^ Lichfield, John (21 februari 2006). "Verdun: mythen en herinneringen aan de 'verloren dorpen' van Frankrijk". De onafhankelijke. Gearchiveerd Van het origineel op 22 oktober 2017. Opgehaald 23 juli 2013.
 103. ^ Harris 2008, p. 271.
 104. ^ "Leef omstandigheden". Loopgravenoorlog. Gearchiveerd van het origineel op 20 april 2018. Opgehaald 19 april 2018.
 105. ^ "De Naval Balance of Power in 1914". 4 augustus 2014. Gearchiveerd Van het origineel op 16 februari 2018. Opgehaald 15 februari 2018.
 106. ^ Sempa, Francis P. (30 december 2014). "De geopolitieke visie van Alfred Thayer Mahan". thediplomat.com. De diplomaat. Gearchiveerd Van het origineel op 16 februari 2018. Opgehaald 28 april 2018.
 107. ^ Taylor 2007, pp. 39–47.
 108. ^ Keene 2006, p. 5.
 109. ^ Halpern 1995, p. 293.
 110. ^ Zieger 2001, p. 50.
 111. ^ Jeremy Black (juni 2016)."Jutland's plaats in de geschiedenis". Marinegeschiedenis. 30 (3): 16–21.
 112. ^ a b c d Sheffield, Garry. "De eerste slag om de Atlantische Oceaan". Wereldoorlogen diepgaan. BBC. Gearchiveerd Van het origineel op 3 juni 2019. Opgehaald 11 november 2009.
 113. ^ Gilbert 1994, p. 306.
 114. ^ Von der Poren 1969.
 115. ^ Jones 2001, p. 80.
 116. ^ Nova Scotia House of Assembly Committee on Veterans Affairs (9 november 2006). "Comité Hansard". Hansard. Gearchiveerd Van het origineel op 23 november 2011. Opgehaald 12 maart 2013.
 117. ^ Chickering, Roger;Förster, Stig;Greiner, Bernd (2005). A World at Total War: Global Conflict and the Politics of Destruction, 1937–1945.Publicaties van het Duitse historische instituut.Washington, DC: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-83432-2.
 118. ^ a b Prijs 1980
 119. ^ "De Balkan Wars en de Eerste Wereldoorlog I". p. 28. Library of Congress Country Studies.
 120. ^ Tucker & Roberts 2005, p.241–.
 121. ^ Neiberg 2005, pp. 54–55.
 122. ^ Tucker & Roberts 2005, pp. 1075-1076.
 123. ^ Dinardo 2015, p. 102.
 124. ^ Neiberg 2005, pp. 108–110.
 125. ^ Hall, Richard (2010). Balkan doorbraak: The Battle of Dobro Pole 1918. Indiana University Press. p. 11. ISBN 978-0-253-35452-5.
 126. ^ Tucker, Wood & Murphy 1999, pp. 150–152.
 127. ^ Korsun, N. "Het Balkan front van de Wereldoorlog" (in het Russisch).Militera.lib.ru. Gearchiveerd Van het origineel op 9 augustus 2013. Opgehaald 27 september 2010.
 128. ^ Doughty 2005, p. 491.
 129. ^ GetTleman, Marvin;Schaar, Stuart, eds.(2003). Het Midden -Oosten en de islamitische wereldlezer (4e ed.).New York: Grove Press.pp. 119–120. ISBN 978-0-8021-3936-8.
 130. ^ Januari, Brendan (2007). Genocide: moderne misdaden tegen de mensheid.Minneapolis, Minn.: Twenty-First Century Books.p.14. ISBN 978-0-7613-3421-7.
 131. ^ Lieberman, Benjamin (2013). De Holocaust en genociden in Europa.New York: Continuum Publishing Corporation.pp. 80–81. ISBN 978-1-4411-9478-7.
 132. ^ Arthur J. Barker, The verwaarloosde oorlog: Mesopotamië, 1914–1918 (Londen: Faber, 1967)
 133. ^ Crawford, John;McGibbon, Ian (2007). De grote oorlog van Nieuw -Zeeland: Nieuw -Zeeland, de geallieerden en de Eerste Wereldoorlog.Exisle Publishing.pp. 219–220.
 134. ^ Fromkin 2004, p. 119.
 135. ^ a b Hinterhoff 1984, pp. 499–503
 136. ^ A B C De Encyclopedia Americana, 1920, v.28, p.403
 137. ^ Northcote, Dudley S. (1922). "Veertigduizend Armeniërs sparen". Huidige geschiedenis. New York Times Co. Gearchiveerd Van het origineel op 9 september 2021. Opgehaald 9 september 2021.
 138. ^ Sachar 1970, pp. 122–138.
 139. ^ Gilbert 1994.
 140. ^ Hanioglu, M. Sukru (2010). Een korte geschiedenis van het late Ottomaanse rijk.Princeton University Press.pp. 180–181. ISBN 978-0-691-13452-9.
 141. ^ Thompson 2009, p. 13.
 142. ^ Thompson 2009, pp. 9-10.
 143. ^ Gardner 2015, p. 120.
 144. ^ Thompson 2009, p. 14.
 145. ^ Thompson 2009, pp. 30–31.
 146. ^ Gilbert 1994, p. 166.
 147. ^ Thompson 2009, p. 57.
 148. ^ Marshall & Josephy 1982, p. 108.
 149. ^ Fornassin 2017, pp. 39–62.
 150. ^ Gilbert 1994, p. 317.
 151. ^ Gilbert 1994, p. 482.
 152. ^ Gilbert 1994, p. 484.
 153. ^ Thompson 2009, p. 364.
 154. ^ Gilbert 1994, p. 491.
 155. ^ Jelavich 1992, pp. 441–442.
 156. ^ a b Dumitru 2012, p. 171.
 157. ^ Dumitru 2012, p. 170.
 158. ^ a b Gilbert 1994, p. 282.
 159. ^ Torrie 1978, pp. 7–8.
 160. ^ Barrett 2013, pp. 96–98.
 161. ^ România în anii primului război Mondial, vol.2, p.831
 162. ^ a b Damian 2012.
 163. ^ Șerban 1997, pp. 101–111.
 164. ^ Părean 2002, pp. 1–5.
 165. ^ Șerban 2000, pp. 153–164.
 166. ^ CAZACU 2013, pp. 89–115.
 167. ^ Marmeren 2018, pp. 343–349.
 168. ^ Falls 1961, p. 285.
 169. ^ Mitrasca 2007, pp. 36–38.
 170. ^ Crampton 1994, pp. 24–25.
 171. ^ Béla 1998, p. 429.
 172. ^ Rothschild 1975, p. 314.
 173. ^ Erlikman 2004, p. 51.
 174. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 715.
 175. ^ Meyer 2006, pp. 152–154, 161, 163, 175, 182.
 176. ^ Smele
 177. ^ Schindler 2003.
 178. ^ Spencer C. Tucker (2002). The Great War, 1914-1918 (oorlogvoering en geschiedenis). Routledge. p. 119. ISBN 9781134817504.
 179. ^ a b Alexander Lanoszka;Michael A. Hunzeker (11 november 2018). "Waarom de eerste oorlog zo lang duurde". The Washington Post. Gearchiveerd Van het origineel op 12 april 2022. Opgehaald 11 november 2018.
 180. ^ a b Keegan 1998, p. 345.
 181. ^ Kernek 1970, pp. 721–766.
 182. ^ Beckett 2007, p. 523.
 183. ^ Winter 2014, pp. 110–132.
 184. ^ Keith Hitchins, Clarendon Press, 1994, Rumania 1866–1947, p.269
 185. ^ Wheeler-Bennett 1938, pp. 36–41.
 186. ^ Verdrag van Boekarest met de centrale machten in mei 1918
 187. ^ R. J. Crampton, Oost-Europa in de twintigste eeuw, Routledge, 1994, ISBN 978-0-415-05346-4, p.24–25
 188. ^ Stevenson 2012, pp. 315–316.
 189. ^ Gilbert 1994, p. 157.
 190. ^ Stevenson 2012, p. 258.
 191. ^ Gilbert 1994, p. 159.
 192. ^ Cooper 2009, p. 278.
 193. ^ a b c Stevenson 2012, p. 316.
 194. ^ Stevenson 2012, p. 250.
 195. ^ Stevenson 2012, pp. 260–261.
 196. ^ Stevenson 2012, p. 262.
 197. ^ Gilbert 1994, pp. 308–309.
 198. ^ Stevenson 2012, p. 317.
 199. ^ MacMillan 2001, p. 14.
 200. ^ Gilbert 1994, p. 318.
 201. ^ Groteluschen 2006, pp. 14–15.
 202. ^ Millett & Murray 1988, p. 143.
 203. ^ Groteluschen 2006, pp. 10–11.
 204. ^ Stevenson 2012, p. 318.
 205. ^ Groteluschen 2006, pp. 44–46.
 206. ^ Stevenson 2012, p. 403.
 207. ^ Clayton 2003, p. 132.
 208. ^ Horne 1964, p. 224.
 209. ^ Clayton 2003, pp. 122–123.
 210. ^ Clayton 2003, p. 124.
 211. ^ Clayton 2003, p. 129.
 212. ^ Strachan 2003, p. 244.
 213. ^ Inglis 1995, p. 2.
 214. ^ Humphries 2007, p. 66.
 215. ^ Horne 1964, p. 323.
 216. ^ Clayton 2003, p. 131.
 217. ^ Marshall & Josephy 1982, p. 211.
 218. ^ Horne 1964, p. 325.
 219. ^ Heyman 1997, pp. 146–147.
 220. ^ Kurlander 2006.
 221. ^ Shanafelt 1985, pp. 125–130.
 222. ^ Erickson 2001, p. 163.
 223. ^ Moore, A. Briscoe (1920). The Mounted Riflemen in Sinai & Palestine: The Story of New Zealand's Crusaders.Christchurch: Whitcombe & Tombs.p.67. Oclc 156767391.
 224. ^ Falls, Cyril (1930). Militaire operaties.Deel I Egypte & Palestine: Deel 2 van juni 1917 tot het einde van de oorlog.Officiële geschiedenis van de Grote Oorlog op basis van officiële documenten op aanwijzingen van het historische gedeelte van het Comité van Imperial Defense.Kaarten samengesteld door A.F. Becke.Londen: HM Stationery Office.p.59. Oclc 1113542987.
 225. ^ Wavell, graaf (1968) [1933]."De Palestijnse campagnes".In Sheppard, Eric William (ed.). Een korte geschiedenis van het Britse leger (4e ed.).Londen: Constable & Co. pp. 153–155. Oclc 35621223.
 226. ^ "Tekst van het besluit van de overgave van Jeruzalem aan de Britse controle". First World War.com. Gearchiveerd van het origineel Op 14 juni 2011. Opgehaald 13 mei 2015.
 227. ^ Bruce, Anthony (2002). The Last Crusade: The Palestine -campagne in de Eerste Wereldoorlog.Londen: John Murray.p.162. ISBN 978-0-7195-5432-2.
 228. ^ "Wie is wie - Kress von Krassenstein". First World War.com. Gearchiveerd Van het origineel op 20 november 2015. Opgehaald 13 mei 2015.
 229. ^ "Wie is wie - Otto Liman von Sanders". First World War.com. Gearchiveerd Van het origineel op 27 december 2007. Opgehaald 13 mei 2015.
 230. ^ Erickson 2001, p. 195.
 231. ^ Dagelijks telegram Woensdag 15 augustus 1917, herdrukt op p.26 van Dagelijks telegram Dinsdag 15 augustus 2017
 232. ^ Westwell 2004.
 233. ^ "Blitzkrieg | Definitie, vertaling en feiten | Britannica". www.britannica.com. Opgehaald 11 juli 2022.
 234. ^ Grijs 1991, p. 86.
 235. ^ Rickard 2007.
 236. ^ Ayers 1919, p. 104.
 237. ^ Schreiber, Shane B. (2004) [1977]. Shock Army of the British Empire: The Canadian Corps in de laatste 100 dagen van de Grote Oorlog. St. Catharines, op: Vanwell. ISBN 978-1-55125-096-0. Oclc 57063659.[pagina nodig]
 238. ^ Rickard 2001.
 239. ^ Brown, Malcolm (1999) [1998]. 1918: Jaar van de overwinning.Londen: Pan.p.190. ISBN 978-0-330-37672-3.
 240. ^ a b Pitt 2003
 241. ^ "Deze oorlog moet worden beëindigd | GESCHIEDENIS VANDAAG". www.historytoday.com. Opgehaald 11 juli 2022.
 242. ^ a b c d Gray & Argyle 1990
 243. ^ Terraine 1963.
 244. ^ Nicholson 1962.
 245. ^ Ludendorff 1919.
 246. ^ McLellan, p. 49.
 247. ^ Christie 1997, p. ?.
 248. ^ Stevenson 2004, p. 380.
 249. ^ Hull 2006, pp. 307–310.
 250. ^ a b Stevenson 2004, p. 383.
 251. ^ Schilder 2012, p. 25.
 252. ^ K. Kuhl. "Die 14 Kieler Punkte" [De Kiel 14 punten] (PDF). Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 12 april 2019. Opgehaald 23 november 2018.
 253. ^ Dähnhardt, D. (1978). Revolutie in Kiel.Neumünster: Karl Wachholtz Verlag.p.91. ISBN 3-529-02636-0.
 254. ^ Wette, Wolfram (2006)."Die novemberRevolution - Kiel 1918".In Fleischhauer;Turowski (Eds.). Kieler Erinnerungsorte.Boyens.
 255. ^ Stevenson 2004, p. 385.
 256. ^ Stevenson 2004, Hoofdstuk 17.
 257. ^ a b "1918 Tijdlijn". League of Nations Photo Archive. Gearchiveerd Van het origineel op 5 mei 2016. Opgehaald 20 november 2009.
 258. ^ "De Slag om Dobro Polje - de vergeten Balkan -schermutseling die eindigde op WO1". MILITALEHISTORYNOW.com. 21 september 2017. Gearchiveerd van het origineel op 23 september 2017. Opgehaald 21 november 2019.
 259. ^ "De Duitsers konden het gevecht niet langer volhouden". HistoryCollection.com. 22 februari 2017. Gearchiveerd Van het origineel op 23 december 2019. Opgehaald 21 november 2019.
 260. ^ Axelrod 2018, p. 260.
 261. ^ Andrea Di Michele (2014). "Trento, Bolzano E Innsbruck: L'Occupazione Militare Italiana del Tirolo (1918–1920)" [Trento, Bolzano en Innsbruck: de Italiaanse militaire bezetting van Tyrol (1918–1920)]] (PDF). Trento E Triëst.Percorsi degli Italiani d'Aostene dal '48 all'Annessione (in het Italiaans): 436–437.Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 2 oktober 2018. La forza numerica del contingente italiano variò con il passare dei mesi e al suo culmine raggiunse i 20–22.000 uomini.[De numerieke sterkte van het Italiaanse contingent varieerde met het verstrijken van maanden en bereikte op zijn piek 20-22.000 man.]
 262. ^ "Clairière de L'Armistice" (in het Frans). Ville De Compiègne. Gearchiveerd van het origineel op 27 augustus 2007.
 263. ^ a b Baker 2006.
 264. ^ Chickering 2004, pp. 185–188.
 265. ^ Hardach, Gerd (1977). De Eerste Wereldoorlog, 1914–1918.Berkeley: University of California Press.p.153. ISBN 0-520-03060-5, met behulp van geschat gemaakt door Menderhausen, H. (1941). De oorlogseconomie.New York: Prentice-Hall.p.305. Oclc 774042.
 266. ^ "De oudste WWI -veteraan van Frankrijk sterft" Gearchiveerd 28 oktober 2016 op de Wayback -machine, BBC nieuws, 20 januari 2008.
 267. ^ Hastedt, Glenn P. (2009). Encyclopedie van het Amerikaanse buitenlands beleid. Infobase Publishing. p. 483. ISBN 978-1-4381-0989-3.
 268. ^ Murrin, John;Johnson, Paul;McPherson, James;Gerstle, Gary;FAHS, Alice (2010). Liberty, Equality, Power: A History of the American People.Vol.II.Cengage leren.p.622. ISBN 978-0-495-90383-3.
 269. ^ "Harding eindigt oorlog; tekent vredesbesluit in het huis van de senator. Dertig personen zijn getuige van een gewichtige handeling in Frelinghuysen woonkamer in Raritan". The New York Times. 3 juli 1921. Gearchiveerd Van het origineel op 4 december 2013. Opgehaald 18 september 2017.
 270. ^ "Nr. 31773". The London Gazette.10 februari 1920. p.1671.
 271. ^ "Nr. 31991". The London Gazette.23 juli 1920. pp. 7765–7766.
 272. ^ "Nr. 13627". The London Gazette.27 augustus 1920. p.1924.
 273. ^ "Nr. 32421". The London Gazette.12 augustus 1921. pp. 6371–6372.
 274. ^ "Nr. 32964". The London Gazette.12 augustus 1924. pp. 6030–6031.
 275. ^ "Datums over oorlogsmonumenten" (PDF). War Memorials Trust. Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 12 januari 2021. Opgehaald 4 januari 2021.
 276. ^ Ide, Tobias;Bruch, Carl;Carius, Alexander;Conca, Ken;Dabelko, Geoffrey D.;Matthew, Richard;Weinthal, Erika (2021). "Het verleden en de toekomst (en) van milieu -vredesopbouw". Internationale zaken. 97: 1–16. doen:10.1093/IA/IIAA177. Gearchiveerd Van het origineel op 29 januari 2021. Opgehaald 31 maart 2021.
 277. ^ Magliveras 1999, pp. 8–12.
 278. ^ Northedge 1986, pp. 35–36.
 279. ^ Morrow, John H. (2005). De Grote Oorlog: een keizerlijke geschiedenis.Londen: Routledge.p.290. ISBN 978-0-415-20440-8.
 280. ^ Schulze, Hagen (1998). Duitsland: een nieuwe geschiedenis.Harvard U.P.p.204.
 281. ^ YPERSELE, Laurence Van (2012).Horne, John (ed.). Mourning and Memory, 1919–45. Een metgezel naar de Eerste Wereldoorlog I.Wiley.p.584.
 282. ^ "The Surrogate Hegemon in Pools Postcolonial Discours Ewa Thompson, Rice University" (PDF). Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 29 oktober 2013. Opgehaald 27 oktober 2013.
 283. ^ "Open-site: Hongarije". Gearchiveerd Van het origineel op 3 januari 2022. Opgehaald 11 januari 2022.
 284. ^ Frucht, p.356.
 285. ^ Kocsis, Károly;Hodosi, Eszter Kocsisné (1998). Etnische geografie van de Hongaarse minderheden in het Karpatenbekken. p. 19. ISBN 978-963-7395-84-0.
 286. ^ Clark 1927.
 287. ^ "Doet een beroep op Amerikanen om voor Serviërs te bidden" (PDF). The New York Times. 27 juli 1918. Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 16 september 2018. Opgehaald 12 juni 2018.
 288. ^ "Servië hersteld" (PDF). The New York Times.5 november 1918. Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 16 september 2018. Opgehaald 12 juni 2018.
 289. ^ Simpson, Matt (22 augustus 2009). "De kleine krachten tijdens de Eerste Wereldoorlog - Servië". firstworldwar.com. Gearchiveerd Van het origineel op 27 april 2010. Opgehaald 27 mei 2010.
 290. ^ Cas Mudde. Racistisch extremisme in Midden- en Oost -Europa Gearchiveerd 15 mei 2016 op de Wayback -machine
 291. ^ "'Anzac Day' in Londen;King, Queen en General Birdwood bij Services in Abbey ". The New York Times.26 april 1916. Gearchiveerd Van het origineel op 15 juli 2016. Opgehaald 25 juli 2018.
 292. ^ Australian War Memorial. "De ANZAC Day -traditie". Australisch oorlogsmonument. Gearchiveerd van het origineel Op 1 mei 2008. Opgehaald 2 mei 2008.
 293. ^ Canadian War Museum. "Vimy Ridge". Canadian War Museum. Gearchiveerd Van het origineel op 24 oktober 2008. Opgehaald 22 oktober 2008.
 294. ^ "De impact van de oorlog op Canada". Canadian War Museum. Gearchiveerd Van het origineel op 24 oktober 2008. Opgehaald 22 oktober 2008.
 295. ^ "Canada's laatste WW1 -dierenarts krijgt zijn burgerschap terug". CBC News. 9 mei 2008. Gearchiveerd van het origineel op 11 mei 2008.
 296. ^ Documentatie van democratie Gearchiveerd 20 mei 2016 op de Wayback -machine. Ontvangen 31 maart 2012
 297. ^ "Balfour Verklaring (Verenigd Koninkrijk 1917)". Encyclopædia Britannica. Gearchiveerd Van het origineel op 19 december 2009. Opgehaald 25 december 2009.
 298. ^ "Tijdlijn van het Joodse Agentschap voor Israël: 1917–1919".Het Joodse Agentschap voor Israël.Gearchiveerd van het origineel op 20 mei 2013. Opgehaald 29 augustus 2013.
 299. ^ Doughty 2005.
 300. ^ Hooker 1996.
 301. ^ Muller 2008.
 302. ^ Kaplan 1993.
 303. ^ Salibi 1993.
 304. ^ Evans 2005
 305. ^ "Pre-State Israël: onder Ottomaanse heerschappij (1517–1917)". Joodse virtuele bibliotheek. Gearchiveerd Van het origineel op 19 november 2007. Opgehaald 30 december 2008.
 306. ^ Gelvin 2005
 307. ^ Isaac & Hosh 1992.
 308. ^ a b Sanhueza, Carlos (2011). "El Debate Sobre" El Eordjamiento Alemán "y El Papel de la Ciencia Alemana Hacia Binees del Siglo Xix en Chile" (PDF). Ideeën ViaJeras y Sus Objetos.EL Intercambio Científico Entre Alemania y América Austral.Madrid - Frankfurt Am Main: IberoAmericana - Vervuert (in het Spaans). pp. 29–40. Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 8 januari 2022. Opgehaald 6 januari 2019.
 309. ^ Penny, H. Glenn (2017)."Materiaalverbindingen: Duitse scholen, dingen en zachte kracht in Argentinië en Chili van de jaren 1880 tot de interbellum". Vergelijkende studies in de samenleving en geschiedenis. 59 (3): 519–549. doen:10.1017/S0010417517000159. S2CID 149372568.
 310. ^ Erlikman, Vadim (2004).Poteri Narodonaseleniia v XX Veke: Spravocht.Moskou.Pagina 51
 311. ^ VOLANTINI DI GUERRA: LA LINGUA ROMENA in Italia Nella Propaganda del Primo Conflitto Mondialle, Damian, 2012
 312. ^ Hovannisian 1967, pp. 1–39.
 313. ^ Keuken 2000, p. 22.
 314. ^ Sévillia, Jean, Histoire Passionnée de la France, 2013, p.395
 315. ^ Howard 1993, p. 166.
 316. ^ Saadi 2009.
 317. ^ Patenaude, Bertrand M. (30 januari 2007). "Eten als wapen". Hoover Digest. Hoover -instelling. Gearchiveerd van het origineel Op 19 juli 2008. Opgehaald 14 augustus 2014.
 318. ^ Bal 1996, pp. 16, 211.
 319. ^ "De Russen komen (Russische invloed in Harbin, Manchuria, China; economische betrekkingen)". The Economist (VS).14 januari 1995. Gearchiveerd van het origineel op 10 mei 2007. (via highbeam.com)
 320. ^ Souter 2000, p. 354.
 321. ^ Tschanz.
 322. ^ Conlon.
 323. ^ Taliaferro 1972, p. 65.
 324. ^ Knobler et al.2005.
 325. ^ Ansart, Séverine;Pelat, Camille;Boerle, Pierre -Yves;Carrat, Fabrice;Flahault, Antoine;Valleron, Alain -Jacques (mei 2009). "Mortaliteitslast van de influenza -pandemie van 1918–1919 in Europa". Influenza en andere ademhalingsvirussen. Wiley. 3 (3): 99-106. doen:10.1111/j.1750-2659.2009.00080.x. PMC 4634693. Pmid 19453486.
 326. ^ K. von Economo.Wiener Klinische Wochenschrift, 10 mei 1917, 30: 581–585.Die encefalitis lethargica.Leipzig en Wenen, Franz Deuticke, 1918.
 327. ^ Reid, A.H.;McCall, S.;Henry, J.M.;Taubenberger, J.K.(2001). "Experimenteren op het verleden: het enigma van Von Economo's Encefalitis Lethargica". J. Neuropathol. Exp. Neurol. 60 (7): 663–670. doen:10.1093/jnen/60.7.663. Pmid 11444794. S2CID 40754090.
 328. ^ "Pogroms". Encyclopaedia Judaica.Amerikaans-Israëlische coöperatieve onderneming. Gearchiveerd Van het origineel op 14 juli 2014. Opgehaald 17 november 2009.
 329. ^ "Joodse moderne en hedendaagse periodes (ca. 1700-1917)". Joodse virtuele bibliotheek.Amerikaans-Israëlische coöperatieve onderneming. Gearchiveerd Van het origineel op 3 maart 2016. Opgehaald 17 november 2009.
 330. ^ "De diaspora verwelkomt de paus" Gearchiveerd 4 juni 2012 op de Wayback -machine, Der spiegel Online.28 november 2006.
 331. ^ Rummel, R.J. (1998)."De Holocaust in vergelijkend en historisch perspectief". Idee Journal of Social Issues. 3 (2).
 332. ^ Hedges, Chris (17 september 2000). "Een paar woorden in het Grieks vertellen over een verloren thuisland". The New York Times. Gearchiveerd Van het origineel op 25 november 2018. Opgehaald 23 februari 2017.
 333. ^ Hartcup 1988, p. 154.
 334. ^ Hartcup 1988, pp. 82–86.
 335. ^ Sterling, Christopher H. (2008). Militaire communicatie: van de oudheid tot de 21ste eeuw. Santa Barbara: ABC-Clio. ISBN978-1-85109-732-6 p.444.
 336. ^ Mosier 2001, pp. 42–48.
 337. ^ Jager, Herbert (2001). Duitse artillerie van de Eerste Wereldoorlog.Crowood Press.p.224. ISBN 978-1-86126-403-9.
 338. ^ Hartcup 1988.
 339. ^ Raudzens 1990, p. 421.
 340. ^ a b Wilfred Owen: gedichten, (Faber en Faber, 2004)
 341. ^ Raudzens 1990.
 342. ^ Heller 1984.
 343. ^ Naoorlogse pulpromans over toekomstige "gasoorlogen" omvatten Reginald Glossop's roman uit 1932 Ghastly dauw en Neil Bell's roman uit 1931 De gasoorlog van 1940.
 344. ^ "Zware spoorwegartillerie" Aan YouTube
 345. ^ Lawrence Sondhaus, The Great War at Sea: A Naval History of the Eerste Wereldoorlog (2014).
 346. ^ Lawson, Eric;Lawson, Jane (2002). The First Air Campaign: augustus 1914 - november 1918.Da Capo Press.p.123. ISBN 978-0-306-81213-2.
 347. ^ a b Kruis 1991
 348. ^ Kruis 1991, pp. 56–57.
 349. ^ Winter 1983.
 350. ^ a b Johnson 2001
 351. ^ Horne & Kramer 2001, Ch 1-2, esp.p.76.
 352. ^ De claim van franc-tiireurs in België is afgewezen: Horne & Kramer 2001, CH 3–4
 353. ^ Horne & Kramer 2001, Ch 5–8.
 354. ^ Keegan 1998, pp. 82–83.
 355. ^ Honzík, Miroslav;Honzíková, Hana (1984). 1914/1918, Léta Zkázy A Naděje.Tsjechië: Panorama.
 356. ^ a b c Deutsche Welle. "Austrougarski Zločini U Srbiji | DW | 12 oktober 2014". Dw.com (in het Serviër). Gearchiveerd Van het origineel op 14 december 2021. Opgehaald 14 december 2021.
 357. ^ "Een geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in 100 momenten: Oostenrijks-Hongaarse leger". De onafhankelijke. 7 april 2014. Gearchiveerd Van het origineel op 17 februari 2018. Opgehaald 14 december 2021.
 358. ^ Halpern, Paul G. (1994).Een marinegeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Routledge, p.301; ISBN1-85728-498-4
 359. ^ Hadley, Michael L. (1995).Tel niet de doden: het populaire beeld van de Duitse onderzeeër.McGill-Queen's Press-Mqup, p.36; ISBN0-7735-1282-9.
 360. ^ Davies, J.D. (2013). Britannia's Dragon: A Naval History of Wales. History Press Limited. p. 158. ISBN 978-0-7524-9410-4.
 361. ^ "De blokkade van Duitsland". nationalarchives.gov.uk. De nationale archieven. Gearchiveerd Van het origineel op 22 juli 2004. Opgehaald 11 november 2018.
 362. ^ Raico, Ralph (26 april 2010). "De blokkade en poging tot honger van Duitsland". Mises Instituut. Gearchiveerd Van het origineel op 24 maart 2019. Opgehaald 11 november 2018.
 363. ^ Grebler, Leo (1940). De kosten van de Wereldoorlog voor Duitsland en Oostenrijk - Hungary.Yale University Press.p.78
 364. ^ Cox, Mary Elisabeth (21 september 2014)."Hunger Games: of hoe de geallieerde blokkade in de Eerste Wereldoorlog Duitse kinderen van voeding beroofde, en geallieerde voedselhulp heeft ze vervolgens gered. Samenvatting". De Economic History Review. 68 (2): 600–631. doen:10.1111/EHR.12070. ISSN 0013-0117. S2CID 142354720.
 365. ^ Marks 2013.
 366. ^ Devlin, Patrick (1975). Te trots om te vechten: de neutraliteit van Woodrow Wilson.New York: Oxford University Press.pp.193–195. ISBN 978-0-19-215807-9.
 367. ^ a b c d Fitzgerald, Gerard (april 2008). "Chemische oorlogvoering en medische reactie tijdens de Eerste Wereldoorlog". American Journal of Public Health. 98 (4): 611–625. doen:10.2105/ajph.2007.11930. PMC 2376985. Pmid 18356568.
 368. ^ Schneider, Barry R. (28 februari 1999). Toekomstige oorlog en tegenproliferatie: Amerikaanse militaire reacties op NBC.Praeger.p.84. ISBN 0-275-96278-4.
 369. ^ Taylor, Telford (1993). De anatomie van de proeven van Neurenberg: een persoonlijke memoires. Little, Brown and Company. p.34. ISBN 978-0-316-83400-1. Opgehaald 20 juni 2013.
 370. ^ Graham, Thomas;Lavera, Damien J. (2003). Hoekstenen van veiligheid: wapenbeheersing in het nucleaire tijdperk. Universiteit van Washington Press. pp. 7–9. ISBN 978-0-295-98296-0. Opgehaald 5 juli 2013.
 371. ^ Haber, L.F. (20 februari 1986). The Giftous Cloud: Chemical Warfare in de Eerste Wereldoorlog. Clarendon Press.pp. 106-108. ISBN 978-0-19-858142-0.
 372. ^ Vilensky, Joel A. (20 februari 1986). Dew of Death: The Story of Lewisite, America's Wereldoorlog I Wapen van massavernietiging. Indiana University Press. pp. 78–80. ISBN 978-0-253-34612-4.
 373. ^ Ellison, D. Hank (24 augustus 2007). Handboek van chemische en biologische oorlogsmiddelen (2e ed.). CRC -pers. pp. 567–570. ISBN 978-0-8493-1434-6.
 374. ^ Boot, Max (2007). Oorlog gemaakt nieuw: wapens, krijgers en het maken van de moderne wereld. Gotham. pp. 245–250. ISBN 978-1-59240-315-8.
 375. ^ Johnson, Jeffrey Allan (2017)."Militaire industriële interacties in de ontwikkeling van chemische oorlogvoering, 1914–1918: het vergelijken van nationale zaken binnen het technologische systeem van de Grote Oorlog".In Friedrich, Bretislav;Hoffmann, Dieter;Renn, Jürgen;Schmaltz, Florian;Wolf, Martin (eds.). Honderd jaar chemische oorlogvoering: onderzoek, inzet, gevolgen. Springer Science+Business Media. pp. 147–148. doen:10.1007/978-3-319-51664-6. ISBN 978-3-319-51664-6. Gearchiveerd Van het origineel op 17 februari 2022. Opgehaald 6 juni 2020.
 376. ^ Henry Morgenthau (1918). "XXV: Talaat vertelt waarom hij" de Armeniërs "deporteert". Ambassadeur Mogenthau's verhaal. Brigham Young University. Gearchiveerd Van het origineel op 12 juni 2012. Opgehaald 6 juni 2012.
 377. ^ a b International Association of Genocide Scholars (13 juni 2005). "Open brief aan de premier van Turkije Recep Tayyip Erdoğan". Gearchiveerd van het origineel op 6 oktober 2007.
 378. ^ Vartparonian, Paul Leverkuehn;Kaiser (2008). Een Duitse officier tijdens de Armeense genocide: een biografie van Max von Scheubner-Richter.Vertaald door Alasdair Lean;met een voorwoord van Jorge en een historische introductie door Hilmar.Londen: Taderon Press voor het Gomidas Institute. ISBN 978-1-903656-81-5. Gearchiveerd Van het origineel op 26 maart 2017. Opgehaald 14 mei 2016.
 379. ^ Ferguson 2006, p. 177.
 380. ^ "International Association of Genocide Scholars" (PDF). Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 10 oktober 2017. Opgehaald 12 maart 2013.
 381. ^ Fromkin 1989, pp. 212–215.
 382. ^ International Association of Genocide Scholars. "Resolutie over genociden gepleegd door het Ottomaanse rijk" (PDF). Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 22 april 2008.
 383. ^ Gaunt, David (2006). Massacres, weerstand, beschermers: moslim-christelijke betrekkingen in Oost-Anatolië tijdens de Eerste Wereldoorlog I. Piscataway, New Jersey: Gorgias Press.
 384. ^ Schaller, Dominik J.;Zimmerer, Jürgen (2008)."Late Ottomaanse genociden: de ontbinding van het Ottomaanse rijk en de jonge Turkse bevolking en het uitroeipologen - introductie". Journal of Genocide Research. 10 (1): 7–14. doen:10.1080/14623520801950820. S2CID 71515470.
 385. ^ Whitehorn, Alan (2015). De Armeense genocide: de essentiële referentiegids: de essentiële referentiegids.ABC-Clio.pp. 83, 218. ISBN 978-1-61069-688-3. Gearchiveerd Van het origineel op 1 augustus 2020. Opgehaald 11 november 2018.
 386. ^ "Pogroms". Encyclopaedia Judaica. Joodse virtuele bibliotheek. Gearchiveerd Van het origineel op 14 juli 2014. Opgehaald 17 november 2009.
 387. ^ Mawdsley 2007, p.287.
 388. ^ "Zoekresultaten (+(oorlog:" WorldWari ")): Veterans History Project".American Folklife Center, Library of Congress. Gearchiveerd Van het origineel op 11 juli 2017. Opgehaald 23 mei 2017.
 389. ^ Phillimore & Bellot 1919, pp. 4–64.
 390. ^ Ferguson 1999, pp. 368–369.
 391. ^ Blair 2005.
 392. ^ Cook 2006, pp. 637–665.
 393. ^ .Profismart.ru.Gearchiveerd van het origineel op 17 april 2013. Opgehaald 13 maart 2013.
 394. ^ Speed 1990.
 395. ^ Ferguson 1999, Hoofdstuk 13.
 396. ^ Morton 1992.
 397. ^ Bass 2002, p. 107.
 398. ^ "De Mesopotamia -campagne". Britse nationale archieven. Gearchiveerd Van het origineel op 29 oktober 2021. Opgehaald 10 maart 2007.
 399. ^ "Gevangenen van Turkije: mannen van kut Gedreven als beesten". Gestolen jaren: Australische krijgsgevangenen. Australian War Memorial. Gearchiveerd van het origineel op 8 januari 2009. Opgehaald 10 december 2008.
 400. ^ "ICRC in WOI: Overzicht van activiteiten".Icrc.org.Gearchiveerd van het origineel Op 19 juli 2010. Opgehaald 15 juni 2010.
 401. ^ "Duitsland: Notes". Tijd.1 september 1924. Gearchiveerd van het origineel op 13 november 2007. Opgehaald 15 juni 2010.
 402. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 1189.
 403. ^ a b Tucker & Roberts 2005, p. 1001
 404. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 117.
 405. ^ Mukhtar, Mohammed (2003). Historisch woordenboek van Somalië. Scarecrow Press. p. 126. ISBN 978-0-8108-6604-1. Gearchiveerd Van het origineel op 13 april 2021. Opgehaald 28 februari 2017.
 406. ^ "Hoe Ethiopische Prince de WW1 -plannen van Duitsland liep".BBC nieuws.25 september 2016. Gearchiveerd Van het origineel op 13 april 2020. Opgehaald 28 februari 2017.
 407. ^ Ficquet, Éloi (2014). Het leven en de tijden van Lïj iyasu van Ethiopië: nieuwe inzichten.Verlicht Verlag Münster.p.185. ISBN 978-3-643-90476-8. Gearchiveerd Van het origineel op 13 april 2021. Opgehaald 22 november 2020.
 408. ^ Zewde, Bahru. Een geschiedenis. p. 126.
 409. ^ Ficquet, Éloi (2014). Het leven en de tijden van Lïj iyasu van Ethiopië: nieuwe inzichten.Verlicht Verlag Münster.p.62. ISBN 978-3-643-90476-8. Gearchiveerd Van het origineel op 14 april 2021. Opgehaald 22 november 2020.
 410. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 1069.
 411. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 884.
 412. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 335.
 413. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 219.
 414. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 209.
 415. ^ a b Tucker & Roberts 2005, p. 596
 416. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 826.
 417. ^ Denis Mack Smith. 1997. Modern Italië: een politieke geschiedenis.Ann Arbor: The University of Michigan Press.p.284.
 418. ^ "Geen onmiddellijke behoefte. Te Awamutu Courier". paperspast.natlib.govt.nz.22 september 1939. Opgehaald 16 juni 2022.
 419. ^ "Hoofdstuk 4 - Reactie van het thuisfront". nzetc.victoria.ac.nz. 1986. Opgehaald 16 juni 2022.
 420. ^ "5.2: Provinciale patriottische raden". Kantoor van de auditor-generaal Nieuw-Zeeland. 2005. Opgehaald 16 juni 2022.
 421. ^ Aubert, Roger (1981)."Hoofdstuk 37: Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog".In Hubert Jedin;John Dolan (eds.). Geschiedenis van de kerk.De kerk in het industriële tijdperk.Vol.9. Vertaald door Resch, Margit.Londen: Burns & Oates.p.521. ISBN 978-0-86012-091-9.
 422. ^ "Wie is wie - paus Benedictus XV".firstworldwar.com.22 augustus 2009. Gearchiveerd Van het origineel op 8 november 2011. Opgehaald 28 november 2011.
 423. ^ "Alleen voor de plaat": The Memoirs of Donald Christopher Smith 1894–1980.Door Donald Christopher Smith.Uitgegeven door John William Cox, Jr. Bermuda.
 424. ^ Karp 1979
 425. ^ Pennell, Catriona (2012). A Kingdom United: Populaire reacties op het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in Groot -Brittannië en Ierland. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-959058-2.
 426. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 584.
 427. ^ O'HALPIN, EUNAN, De achteruitgang van de Unie: Britse regering in Ierland, 1892–1920, (Dublin, 1987)
 428. ^ Lehmann & van der Veer 1999, p. 62.
 429. ^ Brock, Peter, Deze vreemde criminelen: een bloemlezing van gevangenismemoires door consciëntieuze bezwaren tot militaire dienst van de Grote Oorlog tot de Koude Oorlog, p.14, Toronto: University of Toronto Press, 2004, ISBN0-8020-8707-8
 430. ^ "Winchester Whisperer: de geheime krant gemaakt door gevangen pacifisten". BBC nieuws. 24 februari 2014. Gearchiveerd Van het origineel op 7 februari 2022. Opgehaald 7 februari 2022.
 431. ^ "Sovjet -Unie - Uzbeks". Country-data.com. Gearchiveerd Van het origineel op 20 januari 2013. Opgehaald 13 maart 2013.
 432. ^ Richard Pipes (1990). De Russische revolutie. Knopf dubbel. p. 407. ISBN 978-0-307-78857-3. Gearchiveerd Van het origineel op 1 augustus 2020. Opgehaald 30 juli 2019.
 433. ^ a b Seton-Watson, Christopher.1967. Italië van het liberalisme tot het fascisme: 1870 tot 1925.Londen: Methuen & Co. Ltd. p.471
 434. ^ Cockfield 1997, pp. 171–237.
 435. ^ Sowers, Steven W. "Legacy of 1917 en 1918". Michigan State universiteit. Gearchiveerd Van het origineel op 15 maart 2019. Opgehaald 30 juli 2019.
 436. ^ Ward, Alan J. (1974)."Lloyd George en de Ierse dienstplicht van 1918". Historisch tijdschrift. 17 (1): 107–129. doen:10.1017/S0018246X00005689. S2CID 162360809.
 437. ^ "De dienstplichtcrisis".CBC.2001. Gearchiveerd Van het origineel op 13 juli 2014. Opgehaald 14 augustus 2014.
 438. ^ a b "Commonwealth Parlement van 1901 tot de Eerste Wereldoorlog".Parlement van Australië.4 mei 2015. Gearchiveerd Van het origineel op 15 december 2018. Opgehaald 15 december 2018.
 439. ^ J.M. Main, Deelname: The Australian Debate, 1901–1970 (1970) abstract Gearchiveerd 7 juli 2015 om archief.today
 440. ^ Havighurst 1985, p. 131.
 441. ^ Chelmsford, J.E. "Clergy and Man-Power", De tijden 15 april 1918, p.12
 442. ^ Chambers, John Whiteclay (1987). Om een leger op te voeden: het ontwerp komt naar het moderne Amerika. New York: The Free Press. ISBN 0-02-905820-1.
 443. ^ Zinn, Howard (2003). Een volksgeschiedenis van de Verenigde Staten.Harper Collins.p.134.[editie nodig]
 444. ^ Hastings, Max (2013). Catastrofe: Europa gaat naar oorlog 1914.Londen: Collins.pp. 30, 140. ISBN 978-0-00-746764-8.
 445. ^ Stevenson 1988, p.[pagina nodig].
 446. ^ Zeman, Z. A. B. (1971). Diplomatieke geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Londen: Weidenfeld en Nicolson. ISBN 0-297-00300-3.
 447. ^ Zien Carnegie Endowment for International Peace (1921).Scott, James Brown (ed.). Officiële oorlogsverklaringen en vredesvoorstellen: december 1916 tot november 1918.Washington, D.C., The Endowment.
 448. ^ a b c Neiberg, Michael (2007). De lezer uit de Eerste Wereldoorlog. p. 1.
 449. ^ Jones, Heather (2013). "Als het eeuwfeest nadert: de regeneratie van historiografie uit de Eerste Wereldoorlog". Historisch tijdschrift. 56 (3): 857–878 [p.858]. doen:10.1017/s0018246x13000216.
 450. ^ Zie Christoph Cornelissen en Arndt Weinrich, eds. De Grote Oorlog schrijven - de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog van 1918 tot heden (2020) gratis download Gearchiveerd 29 november 2020 op de Wayback -machine; Volledige dekking voor grote landen.
 451. ^ "John McCrae". Natuur. Historica. 100 (2521): 487–488.1918. Bibcode:1918natur.100..487.. doen:10.1038/100487B0. S2CID 4275807.
 452. ^ David, Evans (1918). "John McCrae". Natuur. 100 (2521): 487–488. Bibcode:1918natur.100..487.. doen:10.1038/100487B0. S2CID 4275807. Gearchiveerd Van het origineel op 4 maart 2016. Opgehaald 8 juni 2014.
 453. ^ "Monumentale onderneming". kclibrary.org. 21 september 2015. Gearchiveerd Van het origineel op 29 mei 2015. Opgehaald 23 mei 2015.
 454. ^ "Herdenkingswebsite".1914.org.Gearchiveerd van het origineel op 8 februari 2014. Opgehaald 28 februari 2014.
 455. ^ "Franse, Duitse presidenten markeren de jubileum van de Eerste Wereldoorlog".France News.net. Gearchiveerd Van het origineel op 3 april 2017. Opgehaald 3 augustus 2014.
 456. ^ "Armistice Day: Macron en Merkel Mark einde van de Eerste Wereldoorlog".BBC nieuws.10 november 2018. Gearchiveerd Van het origineel op 10 december 2020. Opgehaald 30 maart 2021.
 457. ^ Sheftall, Mark David (2010). Veranderde herinneringen aan de grote oorlog: uiteenlopende verhalen van Groot -Brittannië, Australië, Nieuw -Zeeland en Canada. Londen: I. B. Tauris. ISBN 978-1-84511-883-9.
 458. ^ a b c Hynes, Samuel Lynn (1991). A Directined War: The Eerste Wereldoorlog en de Engelse cultuur.Atheneum.pp. i - xii. ISBN 978-0-689-12128-9.
 459. ^ a b c Todman 2005, pp. 153–221.
 460. ^ Fussell, Paul (2000). De grote oorlog en moderne herinnering.Oxford Universiteit krant.pp. 1–78. ISBN 978-0-19-513332-5. Opgehaald 18 mei 2010.
 461. ^ a b Todman 2005, pp. xi - xv.
 462. ^ Roden.
 463. ^ Wohl 1979.
 464. ^ Tucker & Roberts 2005, pp. 108-1086.
 465. ^ Cole, Laurence (2012)."Geteilten Land und Getrennte Erzählungen. Erinnerungskulturen Des Ersten Weltkrieges in den Nachfolegeregionen des Kronlandes Tirol".In Obermair, Hannes (ed.). Regionale Zivilgesellschaft in Bewegung - Cittadini Innanzi Tutto.Festschrift für Hans Heiss.Wenen-Bozen: Folio Verlag.pp. 502–31. ISBN 978-3-85256-618-4. Oclc 913003568.
 466. ^ Keuken, Martin. "Het einde van de Eerste Wereldoorlog, en de erfenis van vrede". BBC. Gearchiveerd Van het origineel op 18 juli 2008. Opgehaald 11 maart 2008.
 467. ^ "Tweede Wereldoorlog". Encyclopædia Britannica. Gearchiveerd Van het origineel op 4 juli 2008. Opgehaald 12 november 2009.
 468. ^ Chickering 2004.
 469. ^ Rubinstein, W.D. (2004). Genocide: een geschiedenis.Pearson Education.p.7. ISBN 978-0-582-50601-5.
 470. ^ Henn, Peter (9 maart 2015). "Groot -Brittannië loont eindelijk de laatste van de Eerste Wereldoorlog schulden, omdat George Osborne £ 1,9 miljard terugbetaalt". Daily Express. Gearchiveerd Van het origineel op 1 januari 2018. Opgehaald 31 december 2017.
 471. ^ Noakes, Lucy (2006). Vrouwen in het Britse leger: War and the Gentle Sex, 1907–1948.Abingdon, Engeland: Routledge.p.48. ISBN 978-0-415-39056-9.
 472. ^ Groen 1938, p. cxxvi.
 473. ^ Anton Kaes;Martin Jay;Edward Dimendberg, eds.(1994). "Het Verdrag van Versailles: The Reparations Clauses". Het bronboek van de Weimar Republic. University of California Press. p. 8. ISBN 978-0-520-90960-1. Gearchiveerd Van het origineel op 15 januari 2016. Opgehaald 11 december 2015.
 474. ^ Marks 1978, pp. 231–232
 475. ^ a b Marks 1978, p. 237
 476. ^ Marks 1978, pp. 223–234
 477. ^ Stone, Norman (2008). Wereldoorlog: een korte geschiedenis. Londen: Penguin. ISBN 978-0-14-103156-9.
 478. ^ Marks 1978, p. 233
 479. ^ Hall, Allan (28 september 2010). "Eerste Wereldoorlog eindigt officieel". De Telegraaf. Berlijn. Gearchiveerd Van het origineel op 10 januari 2022. Opgehaald 15 maart 2017.
 480. ^ Suddath, Claire (4 oktober 2010). "Waarom eindigde de Eerste Wereldoorlog net?". Tijd. Gearchiveerd van het origineel op 5 oktober 2010. Opgehaald 1 juli 2013.
 481. ^ "Wereldoorlog I om dit weekend eindelijk voor Duitsland te eindigen". CNN. 30 september 2010. Gearchiveerd Van het origineel op 16 maart 2017. Opgehaald 15 maart 2017.
 482. ^ Macmillan, Margaret (25 december 2010). "Het beëindigen van de oorlog om alle oorlogen te beëindigen". The New York Times. Gearchiveerd Van het origineel op 16 maart 2017. Opgehaald 15 maart 2017.
 483. ^ a b "Van polshorloges tot radio, hoe de Eerste Wereldoorlog de moderne wereld inluidde". NPR. Gearchiveerd Van het origineel op 30 april 2018. Opgehaald 5 april 2018.

Bibliografie

Bronnen

Primaire bronnen

Historiografie en geheugen

Verder lezen

Externe links

Geanimeerde kaarten

Bibliotheekgidsen