Winteroorlog

Winteroorlog
Deel van de Europees theater van de Tweede Wereldoorlog
A group of Finnish soldiers in snowsuits manning a heavy machine gun in a foxhole.
Een Fins Maxim M/09-21 machinegeweerploeg tijdens de winteroorlog
Datum 30 november 1939 - 13 maart 1940
(3 maanden, 1 week en 6 dagen)
Plaats
Oostelijk Finland
Resultaat Moskou Peace Treaty
Territoriaal
veranderingen
Cessie van de Golf van Finland eilanden, Kareliaanse landengte, Ladoga Karelia, Salla, Rybachy schiereiland en lease van Hanko aan de Sovjetunie
Strijdlustig

 Finland

 Sovjet Unie

Commandanten en leiders
Kracht
300.000 - 340.000 soldaten[F 1]
32 tanks[F 2]
114 vliegtuigen[F 3]
425.000 - 760.000 soldaten[F 4]
2.514–6.541 tanks[F 5]
3.880 vliegtuigen[10]
Slachtoffers en verliezen
25.904 dood of vermist[11]
43.557 gewond[12]
800–1,100 gevangen genomen[13]
20–30 tanks
62 vliegtuigen[14]
1 gewapende ijsbreker beschadigd
Finse Ladoga Naval Detachment afgestaan ​​aan de Sovjetunie
70.000 totale slachtoffers
126.875–167.976 dood of vermist[15][16][17][18]
188.671–207.538 gewond of ziek[15][16] (inclusief minimaal 61,506 ziek of bevroren[19])
5.572 gevangen genomen[20]
1.200-3.543 tanks[21][22][23]
261–515 vliegtuigen[23][24]

321.000 - 381.000 totale slachtoffers

De Winteroorlog,[F 6] ook bekend als de Eerste Sovjet-Finse oorlog, was een oorlog tussen de Sovjet Unie en Finland. De oorlog begon met een Sovjet -invasie van Finland op 30 november 1939, drie maanden na het uitbreken van Tweede Wereldoorlog, en eindigde drie en een halve maand later met de Moskou Peace Treaty Op 13 maart 1940. Ondanks superieure militaire kracht, vooral in tanks en vliegtuigen, leed de Sovjet -Unie ernstige verliezen en liep hij aanvankelijk weinig vooruitgang. De Volkenbond beschouwde de aanval illegaal en verdreef de Sovjet -Unie van de organisatie.

De Sovjets stelden verschillende eisen, waaronder dat Finland substantiële grensgebieden afgeven in ruil voor land elders, die veiligheidsredenen claimen - voornamelijk de bescherming van Leningrad, 32 km (20 km) van de Finse grens. Toen Finland weigerde, vielen de Sovjets binnen. De meeste bronnen concluderen dat de Sovjet -Unie van plan was om heel Finland te veroveren en de oprichting van de Puppet Finse communistische regering en de Molotov - Ribbentrop Pact's geheime protocollen als bewijs hiervan,[F 7] terwijl andere bronnen beweren tegen het idee van een volledige Sovjet -verovering.[F 8] Finland heeft Sovjetaanvallen meer dan twee maanden afgestoten en aanzienlijke verliezen op de indringers toegebracht, terwijl de temperaturen varieerden zo laag als −43 ° C (-45 ° F). De veldslagen waren vooral gericht op Taipale langs de Kareliaanse landengte, Aan Kollaa in Ladoga Karelia en verder Raate Road in Kainuu, maar er waren ook gevechten in Salla en Huisdieren in Lapland. Nadat het Sovjet -militairen verschillende tactieken reorganiseerde en aannam, hernieuwden ze hun offensief in februari en overwonnen ze de Finse verdedigingen.

Vijandelijkheden stopten in maart 1940 met de ondertekening van de Moskou Peace Treaty waarin Finland 9% van zijn territorium afstelde aan de Sovjet -Unie. Sovjetverliezen waren zwaar en de internationale reputatie van het land leed.[37] Hun voordelen overtroffen hun vooroorlogse eisen en de Sovjets ontvingen aanzienlijke gebieden Lake Ladoga en verder naar het noorden. Finland behield zijn soevereiniteit en verbeterde zijn internationale reputatie. De slechte prestaties van de rode Leger Moedigde de Duitse kanselier aan Adolf Hitler Om te geloven dat een aanval op de Sovjet -Unie succesvol zou zijn en negatieve westerse meningen van het Sovjet -leger zou bevestigen. Na 15 maanden van Tussentijdse vrede, in juni 1941, Duitsland begon Operatie Barbarossa, en de Voortzettingoorlog Tussen Finland en de Sovjets begon.

Achtergrond

Finse-Sovjet-relaties en politiek

A geopolitical map of Northern Europe in which Finland, Sweden, Norway and Denmark are tagged as neutral nations and the Soviet Union is shown having military bases in the nations of Estonia, Latvia and Lithuania.
Geopolitieke status in Noord -Europa in november 1939[38][39]
 Neutrale landen
 Duitsland en bijgevoegde landen
 Sovjetunie en bijgevoegde landen
 Neutrale landen met militaire bases opgericht door de Sovjet -Unie in oktober 1939

Tot het begin van de 19e eeuw was Finland het oostelijke deel van de Koninkrijk van Zweden. Van 21 februari 1808 tot 17 september 1809, de Russische Rijk voerde de Finse oorlog tegen het koninkrijk van Zweden, ogenschijnlijk om de Russische hoofdstad te beschermen, Sint Petersburg, en leidde uiteindelijk tot de verovering en annexatie van Finland en zijn bekering in een autonoom bufferstatus.[40] Het resultaat Groothertogdom Finland Genoten van brede autonomie in Rusland tot het einde van de 19e eeuw, toen Rusland begon met pogingen om Finland te assimileren Als onderdeel van een algemeen beleid om de centrale overheid te versterken en het rijk te verenigen door Russificatie. Die pogingen werden afgebroken vanwege de interne strijd van Rusland, maar ze verwoestten de Russische betrekkingen met Finland en verhoogde steun voor Finse zelfbeschermingsbewegingen.[41]

Eerste Wereldoorlog leidde tot de ineenstorting van het Russische rijk tijdens de Russische revolutie van 1917 en aan de Russische burgeroorlog. Op 15 november 1917, de Bolsjewist Russische regering verklaarde dat nationale minderheden het recht van zelfbeschikking hadden, inclusief het recht om zich af te scheiden en een afzonderlijke staat te vormen, die Finland een kans gaf. Op 6 december 1917, de Senaat van Finland verklaarde de onafhankelijkheid van de natie. Sovjet Rusland, later de Sovjet Unie, erkende de nieuwe Finse regering slechts drie weken na de verklaring.[41] Finland bereikte de volledige soevereiniteit in mei 1918 na een vier maanden durende burgeroorlog waarin de conservatief Blanken versloeg de socialist Rood met de hulp van de Imperial Duitse leger, pro-Duitse Jägers, en enkele Zweedse troepen, naast de verdrijving van bolsjewistische troepen.[42]

Finland trad in 1920 toe tot de League of Nations en zocht beveiligingsgaranties, maar het primaire doel van Finland was samenwerking met de Scandinavische landen, voornamelijk Zweden, en het was gericht op de uitwisseling van informatie en op verdedigingsplanning (de gezamenlijke verdediging van Een land, bijvoorbeeld), in plaats van op Militaire oefeningen of op de voorraad en de inzet van materieel. Desalniettemin vermeed Zweden zorgvuldig het verbinden van zichzelf voor het Finse buitenlands beleid.[43] Het militaire beleid van Finland omvatte clandestiene Samenwerking met Estland.[44]

De periode na de Finse burgeroorlog tot het begin van de jaren dertig was een politiek onstabiele tijd in Finland vanwege de voortdurende rivaliteit tussen de conservatieven en de socialisten. De Communistische Partij van Finland werd illegaal verklaard in 1931 en de nationalist Lapua -beweging georganiseerd anticommunist geweld, dat culmineerde in een mislukte coup -poging in 1932. de opvolger van de Lapua -beweging, de Patriotische mensenbeweging, was een kleine aanwezigheid in de nationale politiek en had nooit meer dan 14 zetels van de 200 in de Fins Parlement.[45] Tegen het einde van de jaren dertig groeide de exportgerichte Finse economie en waren de extreme politieke bewegingen van het land afgenomen.[46]


De Sovjet-Finish niet-agressiepact werd ondertekend door Aarno Yrjö-Koskinen en Maxim Litvinov in Moskou 1932.

Na Sovjet -betrokkenheid bij de Finse burgeroorlog in 1918 werd geen formeel vredesverdrag ondertekend. In 1918 en 1919 voerden Finse vrijwilligers twee mislukte militaire invallen over de Sovjet -grens, de Viena en Aunus Expeditions, om gebieden in te annexeren Karelia dat volgens de Groter Finland Ideologie zou alles combineren Finnic volkeren in een enkele staat. In 1920 probeerden Finse communisten, gevestigd in Sovjet Rusland, de voormalige Finse te vermoorden Blanke bewaker Opperbevelhebber, maarschalk Carl Gustaf Emil Mannerheim. Op 14 oktober 1920 ondertekenden Finland en Sovjet Rusland de Verdrag van Tartu, het bevestigen van de oude grens tussen het autonome Grand Duchy van Finland en Imperial Rusland Juist als de nieuwe Finse -Sovjet -grens. Finland heeft ook ontvangen Huisdieren, met zijn ijsvrije haven op de Noordelijke IJszee.[47][48] Ondanks de ondertekening van het verdrag bleven de betrekkingen tussen de twee landen gespannen. De Finse regering stond vrijwilligers toe de grens over te steken om de Oost -Karelische opstand in Rusland in 1921, en Finse communisten in de Sovjet-Unie bleven zich voorbereiden op wraak en organiseerden een grensoverschrijdende inval in Finland, de Varkensmuiterij, in 1922.[49] In 1932, de Sovjet-Finish niet-agressiepact werd ondertekend tussen beide landen en het werd in 1934 tien jaar opnieuw bevestigd.[49] De buitenlandse handel in Finland was booming, maar minder dan 1% ervan was bij de Sovjet -Unie.[50] In 1934 trad de Sovjet -Unie toe tot de Volkenbond.[49]

Rechtvaardiging

Sovjet -generaal secretaris Joseph Stalin beschouwde het als een teleurstelling dat de Sovjet -Unie de Finse revolutie niet kon stoppen.[51] Hij dacht dat de pro-finlandbeweging in Karelia een directe bedreiging vormde Leningrad en dat het gebied en de verdediging van Finland kunnen worden gebruikt om de Sovjet -Unie binnen te vallen of vlootbewegingen te beperken.[52] Sovjet -propaganda schilderde vervolgens het leiderschap van Finland als een "vicieuze en reactionair fascistisch kliek ". Field Marshal Mannerheim en Väinö Tanner, de leider van de Finse sociaal -democratische partij, waren het doelwit voor bijzondere minachting.[53] Toen Stalin absolute kracht kreeg door de Geweldige zuivering Van 1938 veranderden de Sovjets hun buitenlands beleid in Finland en begonnen ze de herovering van de provincies van tsarist Rusland na te streven die verloren was gegaan tijdens de chaos van de Oktober Revolutie van 1917 en de Russische burgeroorlog bijna twee decennia eerder. Sovjet -leiders geloofden dat de uitgebreide grenzen van het oude rijk territoriale veiligheid boden en wilden Leningrad, slechts 32 km (20 km) van de Finse grens, om te genieten van een vergelijkbaar beveiligingsniveau tegen de stijgende kracht van nazi Duitsland.[54][55]

Onderhandelingen

Volgens 23 augustus 1939 Molotov - Ribbentrop Pact "De Baltische staten (Finland, Estland, Letland, Litouwen)"werden verdeeld in Duitse en Sovjet" invloedssferen "(Duitse kopie)
A picture of Rybachy Peninsula on a partly cloudy July day. The Soviet Union demanded that Finland cede the peninsula, its northernmost point at the time, along with other areas. The sun is either rising or setting and shines on the long grass at an angle. A body of water, the Barents Sea, fills a quarter of the picture. A gravel road leads to a lone house in the distance.
Rybachy schiereiland in 2008. De Sovjet -Unie eiste voor het schiereiland, het meest noordelijke punt van Finland op dat moment, om te worden afgestaan, samen met andere gebieden, "om Sovjetactiva te beschermen".

In april 1938, NKVD tussenpersoon Boris Yartsev contact opgenomen met de Finse minister van Buitenlandse Zaken Rudolf Holsti en Finse premier Aimo Cajander, waarin staat dat de Sovjets Duitsland niet vertrouwden en dat oorlog tussen de twee landen mogelijk werd beschouwd. Het Rode Leger zou niet passief achter de grens wachten, maar zou liever "vooruitgaan om de vijand te ontmoeten". De Finse vertegenwoordigers verzekerden Yartsev dat Finland zich inzet voor een beleid van neutraliteit en dat het land zich zou verzetten tegen elke gewapende invasie. Yartsev suggereerde dat Finland sommige eilanden in de Golf van Finland Langs de zeewaartse benaderingen van Leningrad, maar Finland weigerde.[56][57]

Onderhandelingen gingen in 1938 door zonder resultaten. De Finse ontvangst van Sovjet -smeekbeden was beslist cool, omdat de gewelddadige collectivisatie en zuiveringen in de Sovjet -Unie van Stalin resulteerden in een slechte mening over het land. Het grootste deel van de Finse communistische elite in de Sovjetunie was geëxecuteerd tijdens de Geweldige zuivering, Verder aantasten van het beeld van de Sovjets in Finland. Ondertussen probeerde Finland te onderhandelen over een militair samenwerkingsplan met Zweden en hoopte ze gezamenlijk te verdedigen Een land.[58]

De Sovjetunie en nazi -Duitsland ondertekenden de Molotov - Ribbentrop Pact in augustus 1939. Het was publiekelijk een niet-agressie verdrag, maar het omvatte een geheim protocol waarin Oost -Europese landen werden verdeeld in renteberes van interesse. Finland viel in de Sovjet -sfeer. Op 1 september 1939 begon Duitsland zijn Invasie van Polen, en twee dagen later verklaarden het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. Op 17 september, de Sovjets viel Oost -Polen binnen. Estland, Letland en Litouwen waren binnenkort gedwongen om verdragen te accepteren Dat stelde de Sovjets in staat om militaire bases op hun bodem te vestigen.[59] Estland accepteerde de ultimatum door de overeenkomst op 28 september te ondertekenen. Letland en Litouwen volgden in oktober. In tegenstelling tot de drie Baltische landen begon Finland een geleidelijk mobilisatie Onder het mom van "extra opfriscursus".[60] De Sovjets waren al begonnen met intensieve mobilisatie nabij de Finse grens in 1938–39. Assault Troops dachten dat nodig was voor de invasie, zijn pas in oktober 1939 begonnen met de inzet. Operationele plannen die in september werden gemaakt, riepen de invasie op om in november te beginnen.[61][62]

During additional refresher training, a Finnish soldier has his breakfast served into a mess kit by another soldier from a steaming field kitchen in the forests of the Karelian Isthmus. More soldiers, two of them visible, wait in line for their turn behind him. It is early October, and the snow has not yet set in.
Finse soldaten verzamelen ontbijt van een veldkeuken Tijdens "extra opfriscursus"Op 10 oktober 1939 op de Kareliaanse landengte.

Op 5 oktober 1939 nodigden de Sovjets een Finse delegatie uit naar Moskou voor onderhandelingen. Juho Kusti Paasikivi, de Finse gezant naar Zweden, werd naar Moskou gestuurd om de Finse regering te vertegenwoordigen.[60] De Sovjet -delegatie eiste dat de grens tussen de USSR en Finland op de Kareliaanse landengte worden naar het westen verplaatst naar een punt slechts 30 km (19 km) ten oosten van Viipuri (Russisch: Vyborg) en dat Finland om alle bestaande vestingwerken op de Kareliaanse landengte te vernietigen. Evenzo eiste de delegatie de cession van eilanden in de Golf van Finland evenals Rybachy schiereiland (Fins: Kalastajasaarento). De Finnen zouden ook de Hanko schiereiland gedurende 30 jaar en de Sovjets toestaan ​​een militaire basis daar. In ruil daarvoor zou de Sovjetunie afstaan Repola en Porajärvi van Oosterse Karelia, een gebied twee keer zo groot als dat van het grondgebied dat uit Finland wordt geëist.[60][63]

Het Sovjetaanbod verdeelde de Finse regering, maar werd uiteindelijk afgewezen met betrekking tot de mening van het publiek en het parlement. Op 31 oktober, Sovjet minister van Buitenlandse Zaken Vyacheslav Molotov publiekelijk aangekondigd Sovjet -eisen in het openbaar aan de Supreme Sovjet. De Finnen maakten twee tegenoffers om de Terijoki gebied naar de Sovjet -Unie. Dat zou de afstand tussen Leningrad en de Finse grens verdubbelen, maar was veel minder dan de Sovjets hadden geëist.[64] De Finnen zouden ook de eilanden in de Golf van Finland afstaan.[65] De Finse delegatie keerde op 13 november terug naar huis en nam vanzelfsprekend aan dat de onderhandelingen zouden doorgaan.[66]

Beschietingen van Mainila en Sovjet -bedoelingen

Op 26 november 1939 werd een incident gemeld in de buurt van het Sovjet -dorpje van Mainila, nabij de grens met Finland. Een Sovjet -grenswachtpost was beschreven door een onbekende partij die volgens Sovjetrapporten, bij de dood van vier en verwondingen van negen grenswachters, als gevolg van Sovjet -rapporten. Onderzoek uitgevoerd door verschillende Finse en Russische historici concludeerden later dat de beschietingen een valse vlag Operatie omdat er geen artillerie -eenheden waren, en het werd uitgevoerd vanaf de Sovjet -kant van de grens door een NKVD -eenheid met als doel de Sovjets een casus belli en een voorwendsel om zich terug te trekken uit het niet-agressiepact.[67][68][F 9] Sovjetoorlogspellen gehouden in maart 1938 en 1939 waren gebaseerd op een scenario waarin grensincidenten die plaatsvonden in het dorp Mainila de oorlog zouden veroorzaken.[71]

A group of foreign journalists observes something during snowfall in Mainila, where a border incident between Finland and the Soviet Union escalated into the Winter War.
29 november 1939, buitenlands journalisten in Mainila, waar een Grensincident tussen Finland en de Sovjet -Unie escaleerde in de winteroorlog.

Molotov beweerde dat het incident een Finse artillerie -aanval was en eiste voor Finland verontschuldigde zich voor het incident en om zijn troepen voorbij een lijn van 20-25 km (12-16 km) van de grens te verplaatsen.[72] Finland ontkende de verantwoordelijkheid voor de aanval, verwierp de eisen en riep op tot een gezamenlijke Finse -Sovjetcommissie om het incident te onderzoeken. Op zijn beurt beweerde de Sovjet-Unie dat de Finse reactie vijandig was, afstand deed van het niet-agressiepact en afgehakte diplomatieke betrekkingen met Finland op 28 november. In de komende jaren, Sovjet geschiedschrijving beschreef het incident als Finse provocatie. Twijfel over de officiële Sovjet -versie werd pas eind jaren tachtig gecast tijdens het beleid van Glasnost. De kwestie is de Russische geschiedschrijving blijven verdelen, zelfs na de einde van de Sovjetunie in 1991.[73][74]

In 2013, Russische president Vladimir Poetin verklaarde tijdens een ontmoeting met militaire historici dat de Sovjets de winteroorlog hadden gelanceerd om "fouten te corrigeren" gemaakt bij het bepalen van de grens met Finland na 1917.[75] Opinie over de schaal van de initiële Sovjet -invasiebeslissing is verdeeld. De Puppet Finse communistische regering en de geheime protocollen van het Molotov -Ribbentrop Pact worden gebruikt als bewijs van degenen die beweren dat de Sovjet -Unie van plan was heel Finland te veroveren.[F 10]

Hongaarse historicus István Ravasz schreef dat de Sovjet Central Committee had in 1939 uiteengezet dat de voormalige grenzen van het tsaristische rijk moesten worden hersteld, inclusief Finland.[30] Amerikaanse politieke wetenschapper Dan Reiter verklaarde dat de Sovjets 'wilden een Verandering van het regime"en dus" een absolute overwinning behalen ". Hij citeerde Molotov, die in november 1939 had gereageerd op het regime -veranderingsplan voor een Sovjet -ambassadeur dat de nieuwe regering" niet Sovjet zal zijn, maar een van een Democratische Republiek. Niemand gaat daar Sovjets opzetten, maar we hopen dat het een regering zal zijn waarmee we in het reine kunnen komen om de veiligheid van Leningrad te waarborgen ".[33] Volgens de Russische historicus Yuri Kilin, de Sovjet -termen omvatten om een ​​reden de sterkste versterkte benaderingen van de Finse verdedigingen. Hij beweerde dat Stalin weinig hoop had op een dergelijke deal, maar voor de tijd zou spelen voor de voortdurende mobilisatie. Hij verklaarde dat het doel Finland beveiligde om te worden gebruikt als een verzamelplaats door middel van regime -verandering.[76]

Januari 1940, soldaat van de Fins leger van mensen.

Anderen pleiten tegen het idee van een volledige Sovjet -verovering. Amerikaanse historicus William R. Trotter beweerde dat het doel van Stalin was om de flank van Leningrad te beveiligen van een mogelijke Duitse invasie door Finland. Hij verklaarde dat "het sterkste argument" tegen een Sovjet -intentie van volledige verovering is dat het niet gebeurde in 1939 of tijdens de voortzettingoorlog in 1944, hoewel Stalin "dit met vergelijkend gemak had kunnen doen".[35] Bradley Lightbody schreef dat het "hele Sovjet -doel was geweest om de Sovjet -grens veiliger te maken".[36] In 2002 verklaarde de Russische historicus A. Chubaryan dat er geen documenten waren gevonden in Russische archieven die een Sovjetplan ondersteunen om Finland te annexeren. Integendeel, het doel was om Fins grondgebied te winnen en de Sovjet -invloed in de regio te versterken.[34]

Tegengestelde krachten

Sovjet militair plan

Voor de oorlog had Sovjet -leiderschap binnen enkele weken de totale overwinning verwacht. Het Rode Leger had zojuist de Invasie van Oost -Polen voor minder dan 4.000 slachtoffers nadat Duitsland Polen vanuit het Westen had aangevallen. Stalin's verwachtingen van een snelle Sovjet -triomf werden ondersteund door de politicus Andrei Zhdanov en militaire strateeg Kliment Voroshilov, maar andere generaals waren meer gereserveerd. Rode Leger stafchef Boris Shaposhnikov bepleitte een vollere opbouw, uitgebreid brandsteun en logistieke voorbereidingen, een rationele Bestelling van de strijd en de inzet van de beste eenheden van het leger. Zhdanov's militaire commandant, Kirill Meretskov, meldde: "Het terrein van komende operaties wordt verdeeld door meren, rivieren, moerassen en wordt bijna volledig bedekt door bossen ... het juiste gebruik van onze strijdkrachten zal moeilijk zijn". Deze twijfels werden niet weerspiegeld in de troepenimplementaties van Meretskov en hij kondigde publiekelijk aan dat de Finse campagne hoogstens twee weken zou duren. Sovjet -soldaten waren zelfs gewaarschuwd om de grens niet ten onrechte over te steken naar Zweden.[77] De leider van het militaire district Leningrad, Andrei Zhdanov, gaf een feeststuk opdracht van Dmitri Shostakovich, Suite op Finse thema's, bedoeld om te worden uitgevoerd als de marcherende banden van het Rode Leger paradeerden door Helsinki.[78]

Stalin's zuiveringen in de jaren dertig hadden het officierskorps van het Rode Leger verwoest; Degenen waren drie van zijn vijf marshals, 220 van zijn 264 divisie of commandanten op een hoger niveau en 36.761 officieren van alle rangen. Er bleef minder dan de helft van alle officieren over.[79][80] Ze werden vaak vervangen door soldaten die minder competent waren maar loyaler aan hun superieuren. Unit commandanten werden onder toezicht van Politieke commissaris, wiens goedkeuring nodig was om militaire beslissingen goed te keuren en te ratificeren, die zij evalueerden op basis van hun politieke verdiensten. Het dubbele systeem heeft de Sovjet -commandostructuur verder gecompliceerd[81][82] en de onafhankelijkheid van commandant officieren geannuleerd.[83]

Na het Sovjet -succes bij de Battles of Khalkhin Gol Tegen Japan, op de oostelijke grens van de USSR, was Sovjet High Command verdeeld in twee facties. Één kant werd vertegenwoordigd door de Spaanse Burgeroorlog veteranen -generaal Pavel Rychagov van de Sovjet -luchtmacht; de tankexpert -generaal Dmitry Pavlov en Stalin's favoriete generaal, maarschalk Grigory Kulik, het hoofd van de artillerie.[84] De andere factie werd geleid door Khalkhin Gol Veterans General Georgy Zhukov van het Rode Leger en generaal Grigory Kravchenko van de Sovjet -luchtmacht.[85] Onder deze verdeelde commandostructuur werden de lessen van de "eerste echte oorlog op een enorme schaal van de Sovjet -Unie met behulp van tanks, artillerie en vliegtuigen" bij Khalkin Gol niet in acht genomen.[86] Als gevolg hiervan, Russisch BT -tanks waren minder succesvol tijdens de winteroorlog, en het kostte de Sovjet -Unie drie maanden en meer dan een miljoen mannen om te bereiken wat Zhukov binnen tien dagen bij Khalkhin Gol had kunnen hebben beheerd (zij het in totaal verschillende omstandigheden).[86][87]

Sovjet Order of Battle

A ground-level photo at Kollaa, with trees in the foreground, a snowy field in-between and dense forests as well as a Soviet tank in the distance.
Dichte bossen van Ladoga Karelia bij Kollaa. Een Sovjet -tank op de weg op de achtergrond volgens de fotograaf.

Sovjet -generaals waren onder de indruk van het succes van het Duits Blitzkrieg tactiek, maar ze waren aangepast aan de omstandigheden in Centraal Europa, met zijn dichte goed toegewezen netwerk van verharde wegen. Legers die daar vochten, hadden bevoorradings- en communicatiecentra erkend, die gemakkelijk kunnen worden gericht op gepantserde voertuigregimenten. Finse legercentra waren daarentegen diep in het land. Er waren geen verharde wegen en zelfs grind- of onverharde wegen waren schaars. Het grootste deel van het terrein bestond uit baanloze bossen en moerassen. De oorlogscorrespondent John Langdon-Davies observeerde het landschap: "Elk hectare van zijn oppervlak werd gecreëerd om de wanhoop van een aanvallende militaire strijdmacht te zijn".[88] Wagen Blitzkrieg In Finland was een zeer moeilijke propositie, en volgens Trotter heeft het Rode Leger niet gehaald om het niveau van tactische coördinatie en lokaal initiatief te voldoen dat nodig zou zijn om dergelijke tactieken in Finland uit te voeren.[89]

Commandant van de Leningrad militair district Kiril Meretskov voerde aanvankelijk de algemene operatie uit tegen de Finnen.[90] Het commando werd op 9 december 1939 doorgegeven aan het Algemeen Staff Supreme Command (later bekend als Stavka), direct onder Kliment Voroshilov (voorzitter), Nikolai Kuznetsov, Joseph Stalin en Boris Shaposhnikov.[91][92] In januari 1940 werd het Leningrad Military District hervormd en omgedoopt tot "Noordwestelijke Front". Semyon Timoshenko werd gekozen als legercommandant om de Mannerheim -lijn te breken.[93]

De Sovjet -troepen waren als volgt georganiseerd:[94]

 • De 7e leger, bestaande uit negen divisies, een tankkorps en drie tankbrigades, bevond zich op de Kareliaanse landengte. Het doel was de stad Viipuri. De kracht werd later verdeeld in de 7e en 13e legers.[95]
 • De 8e leger, bestaande uit zes divisies en een tankbrigade, lag ten noorden van Lake Ladoga. De missie was om een ​​flankerende manoeuvre rond de noordelijke oever van Lake Ladoga uit te voeren om aan de achterkant van de Mannerheim -lijn.[95]
 • De 9e leger was gepositioneerd om door de Kainuu regio. Het bestond uit drie divisies met nog één onderweg. Haar missie was om naar het westen te duwen om Finland in tweeën te snijden.[95]
 • De 14e leger, bestaande uit drie divisies, was gevestigd in Mompelen. De doelstellingen ervan waren om de Noordpoolgebied haven van Huisdieren en ga dan door naar de stad van Rovaniemi.[95]

Finse orde van strijd

Diagram of Soviet offensives at the start of the war illustrating the positions of the four Soviet armies and their attack routes. The Red Army invaded dozens of kilometres deep into Finland along the 1,340 km border during the first month of the war.
Offensieven van de vier Sovjet -legers van 30 november tot 22 december 1939 weergegeven in rood[96][97]

De Finse strategie werd bepaald door geografie. De grens tussen 1.340 km (830 km) met de Sovjetunie was meestal onbegaanbaar, behalve langs een handvol onverharde wegen. In vooroorlogse berekeningen, het Finse Defensiecommando, die zijn hoofdkantoor in oorlogstijd had gevestigd Mikkeli,[94] had zeven Sovjet -afdelingen geschat op de Kareliaanse landengte en niet meer dan vijf langs de hele grens ten noorden van Lake Ladoga. Volgens de schatting zou de mankrachtverhouding de aanvaller met drie tot één hebben begunstigd. De echte ratio was echter veel hoger, omdat bijvoorbeeld 12 Sovjet -divisies ten noorden van Lake Ladoga werden ingezet.[98]

Finland had een grote kracht van reservisten, die werd getraind in reguliere manoeuvres, waarvan sommige ervaring hadden met de recente Finse burgeroorlog. De soldaten waren ook bijna universeel getraind in basisoverlevingstechnieken, zoals skiën. Het Finse leger was niet in staat om al zijn soldaten uit te rusten met de juiste uniformen bij het uitbreken van de oorlog, maar de reservisten waren uitgerust met warme civiele kleding. Het dunbevolkte zeer-agrarische Finland moest echter zoveel van zijn werkende mannen opstellen dat de Finse economie was enorm gespannen vanwege een gebrek aan werknemers. Een nog groter probleem dan gebrek aan soldaten was het ontbreken van materieel Omdat buitenlandse zendingen van anti-tank wapens en vliegtuigen alleen in kleine hoeveelheden kwamen. De munitiesituatie was alarmerend, omdat voorraden cartridges, schelpen en brandstof hadden om slechts 19 tot 60 dagen te duren. Het munitietekort betekende dat de Finnen zich zelden konden veroorloven tegenbodem of verzadigingsbrand. Finse tankkrachten waren operationeel niet bestaand.[98] De munitiesituatie werd enigszins verlicht omdat Finnen grotendeels bewapend waren met Mosin - Nagant geweren uit de Finse burgeroorlog, die hetzelfde gebruikten 7.62 × 54mmr Cartridge die werd gebruikt door Sovjet -troepen. De situatie was zo ernstig dat Finse soldaten soms hun munitievoorziening moesten behouden door de lichamen van dode Sovjet -soldaten te plunderen.[99]

De Finse troepen werden als volgt gepositioneerd:[100]

Sovjet -invasie

Start van invasie en politieke operaties

An apartment building is on fire and has partly collapsed in central Helsinki after the Soviet aerial bombing on 30 November 1939. A woman in a coat and a hat is passing on the right next to the rubble, and a car is on fire on the left.
Vuur op de hoek van de straten Lönnrotinkatu en Abrahaminkatu in Helsinki na Sovjet Luchtbombardementen op Helsinki op 30 november 1939

Op 30 november 1939 vielen Sovjettroepen Finland binnen met 21 divisies, in totaal 450.000 man, en Bombed Helsinki,[95][101] Het doden van ongeveer 100 burgers en het vernietigen van meer dan 50 gebouwen. Als reactie op internationale kritiek verklaarde de Sovjet -minister van Buitenlandse Zaken Vyacheslav Molotov dat de Sovjet -luchtmacht geen Finse steden bombardeerde, maar eerder humanitaire hulp liet vallen aan de uitgehongerde Finse bevolking; Ze werden sarcastisch nagesynchroniseerd Molotov -broodmanden door Finnen.[102][103] De Finse staatsman J. K. Paasikivi merkte op dat de Sovjet -aanval zonder een oorlogsverklaring Geschonden drie afzonderlijke niet-agressiepacten: het Verdrag van Tartu, dat werd ondertekend in 1920, het niet-agressiepact tussen Finland en de Sovjet-Unie, dat in 1932 en opnieuw werd ondertekend in 1934; en ook de Verbond van de Volkenbond, die de Sovjet -Unie ondertekende in 1934.[70] Field Marshal C.G.E. Mannerheim werd benoemd tot opperbevelhebber van de Finse verdedigingskrachten Na de Sovjet -aanval. In een verdere herschikking, Aimo Cajander's C zijne babinet werd vervangen door Risto ryti en Zijn kabinet, met Väinö Tanner als minister van Buitenlandse Zaken vanwege oppositie tegen de vooroorlogse politiek van Cajander.[104] Finland bracht de kwestie van de Sovjet -invasie voor de Volkenbond. De Liga verdreef de Sovjet -Unie op 14 december 1939 en spoorde haar leden aan om Finland te helpen.[105][106]

Vyacheslav Molotov ondertekent een overeenkomst tussen de Sovjet Unie en de Finse Democratische Republiek voor je Joseph Stalin in 1939. Otto Wille Kuusinen, de premier en hoofd van de Terijoki -regering, aan de rechterkant van de foto, achter Molotov

Op 1 december 1939 vormde de Sovjetunie een Puppetregering, genoemd de Finse Democratische Republiek, om Finland te regeren na Sovjet -verovering.[F 11] Op weg naar Otto Wille Kuusinen, de regering opereerde in de delen van het Finse Karelia bezet door de Sovjets, en werd ook wel de "Terijoki -regering" genoemd, na het dorp van Terijoki, de eerste nederzetting gevangen genomen door het oprukkende Rode Leger.[111] Na de oorlog werd de poppenregering opnieuw geabsorbeerd in de Sovjet -Unie. Vanaf het begin van de oorlog stonden arbeidersklasse Finnen achter de legitieme regering in Helsinki.[105] Finse nationale eenheid tegen de Sovjet -invasie werd later de Spirit of the Winter War.[112]

Eerste gevechten en Sovjet gaan door naar Mannerheim Line

Diagram of the Karelian Isthmus, next to Leningrad, illustrates the positions of the Soviet and Finnish troops early in the war. The Red Army penetrated around 25 to 50 kilometres into Finnish territory on the Isthmus, but was stopped at the defensive Mannerheim Line.
De situatie op 7 december: Sovjets hebben de Mannerheim -lijn op de Kareliaanse landengte.
 Finse divisie (xx) of korps (xxx)
 Sovjet -divisie (XX), Corps (XXX) of Army (XXXX)

De reeks Finse verdedigingsstructuren die tijdens de oorlog de Mannerheim -lijn begon te worden genoemd, bevond zich op de Kareliaanse landengte van ongeveer 30 tot 75 km (19 tot 47 km) van de Sovjet -grens. De Soldaten van het Rode Leger op de Isthmus telden 250.000, geconfronteerd met 130.000 Finnen.[113] Het Finse opdracht heeft een verdediging diepgaand van ongeveer 21.000 mannen in het gebied voor de Mannerheim -lijn om het Rode Leger uit te stellen en te beschadigen voordat het de lijn bereikte.[114] In de strijd was de meest ernstige oorzaak van verwarring bij Finse soldaten Sovjet -tanks. De Finnen hadden er weinig anti-tank wapens en onvoldoende training in het moderne anti-tank tactiek. Volgens Trotter was de favoriete Sovjet -gepantserde tactiek een eenvoudige frontale lading, waarvan de zwakke punten konden worden uitgebuit. De Finnen leerden dat tanks van dichtbij op veel manieren konden worden behandeld; Bijvoorbeeld, logboeken en koevoeten die in de Bogie -wielen zou vaak een tank immobiliseren. Al snel speelden Finnen een beter ad hoc wapen, de Molotov cocktail, een glazen fles gevuld met brandbaar vloeistoffen en met een eenvoudige hand verlicht lont. Molotov-cocktails werden uiteindelijk in massa geproduceerd door de Finse Alko Alcoholic-Beverage Corporation en gebundeld met wedstrijden om ze aan te steken. 80 Sovjet -tanks werden vernietigd in de grenszone -engagementen.[115]

Tegen 6 december waren alle Finse dekking teruggetrokken naar de Mannerheim -lijn. Het Rode Leger begon zijn eerste grote aanval op de lijn in Taipale- Het gebied tussen de kust van Lake Ladoga, de Taipale River en de Suvanto waterweg. Langs de Suvanto -sector hadden de Finnen een klein voordeel van hoogte en droge grond om in te graven. De Fins artillerie had het gebied gescout en van tevoren brandplannen gemaakt, anticiperend op een Sovjet -aanval. De Battle of Taipale begon met een veertig uur durende Sovjet-artillerie-voorbereiding. Na de spervuur, Sovjet -infanterie viel over open grond aan, maar werd afgeslagen met zware slachtoffers. Van 6 tot 12 december bleef het Rode Leger proberen zich bezig te houden met slechts één divisie. Vervolgens versterkte het Rode Leger zijn artillerie en ingezette tanks en de 150e geweerdivisie naar voren naar het front van Taipale. Op 14 december lanceerden de versterkte Sovjettroepen een nieuwe aanval, maar werden ze weer teruggeduwd. Een derde Sovjet -divisie kwam in het gevecht maar presteerde slecht en raakte in paniek onder Shell Fire. De aanvallen gingen door zonder succes en het Rode Leger leed zware verliezen. Een typische Sovjetaanval tijdens de strijd duurde slechts een uur, maar liet 1.000 doden en 27 tanks op het ijs bezaaid.[116] Ten noorden van Lake Ladoga op de Ladoga Karelia Voorkant vertrouwden de verdedigende Finse eenheden op het terrein. Ladoga Karelia, een grote boswildernis, had geen wegennetwerken voor het moderne Rode Leger.[117] De Sovjet 8e leger had een nieuwe spoorweglijn naar de rand uitgebreid, die de voedingsmogelijkheden aan de voorkant kon verdubbelen. Op 12 december, de voortschrijdende Sovjet 139e geweerdivisie, ondersteund door de 56e geweerdivisie, werd verslagen door een veel kleinere Finse kracht onder Paavo Talvela in Tolvajärvi, de eerste Finse overwinning van de oorlog.[118]

In Midden- en Noord -Finland waren wegen weinig en het terrein vijandig. De Finnen verwachtten geen grootschalige Sovjetaanvallen, maar de Sovjets stuurden acht divisies, zwaar ondersteund door pantser en artillerie. De 155e geweerdivisie aangevallen op Lizansa, en verder naar het noorden de 44e aangevallen op Kuhmo. De 163e Rifle Division werd ingezet op Suomussalmi en bevolen om Finland in tweeën te snijden door op de Raate Road te gaan. In Fins Lapland, de Sovjet 88e en 122e geweerafdelingen aangevallen op Salla. De Arctische haven van Petsamo werd aangevallen door de 104th Mountain Rifle Division over zee en land, ondersteund door marinegeweervuur.[119]

Operaties van december tot januari

Weersomstandigheden

De winter van 1939–40 was uitzonderlijk koud met de Kareliaanse landengte die op 16 januari 1940 een record lage temperatuur van −43 ° C (−45 ° F) ervoer.[120] Aan het begin van de oorlog, alleen die Finse soldaten die binnen waren actieve service had uniformen en wapens. De rest moest het doen met hun eigen kleding, die voor veel soldaten hun normale winterkleding was met een schijn van insigne toegevoegd. Finse soldaten waren bekwaam in Skiën in het hele land.[121] De koude, sneeuw, bos en lange uren duisternis waren factoren die de Finnen in hun voordeel konden gebruiken. De finnen gekleed in lagen, en de ski -troopers droeg een lichtgewicht witte sneeuwkaap. Deze sneeuwcamouflage maakte de ski-troopers bijna onzichtbaar zodat ze gemakkelijker konden uitvoeren Guerrilla -aanvallen tegen Sovjet -kolommen. Aan het begin van de oorlog werden Sovjet -tanks in standaard geschilderd olijf olie en mannen die regelmatig zijn gekleed khaki uniformen. Pas eind januari 1940 schilderden de Sovjets hun apparatuur wit en probleem sneeuwpakken aan hun infanterie.[122]

De meeste Sovjet -soldaten hadden de juiste winterkleding, maar dit was niet het geval bij elke eenheid. In de Battle of Suomussalmi, duizenden Sovjet -soldaten stierven aan bevriezing. De Sovjet -troepen misten ook vaardigheid in skiën, dus soldaten waren beperkt tot beweging over de weg en werden gedwongen om in lange kolommen te verhuizen. Het Rode Leger ontbrak de juiste wintertenten en troepen moesten slapen in geïmproviseerde schuilplaatsen.[123] Sommige Sovjet -eenheden liepen bevrochten slachtoffers op tot tien procent, zelfs voordat ze de Finse grens overschreden.[122] Het koude weer gaf echter een voordeel aan Sovjet -tanks, omdat ze over bevroren terrein en waterlichamen konden bewegen, in plaats van geïmmobiliseerd te worden in moerassen en modder.[123] Volgens Krivosheev waren minimaal 61.506 Sovjet -troepen ziek of bevroren tijdens de oorlog.[19]

Finse guerrilla -tactiek

A Finnish soldier on skis, with a fur hat and a tobacco pipe in his mouth, points with a ski pole at the snowy ground where Soviet soldiers have left tracks. The Finnish troops are in pursuit.
Sovjet -tracks op Kianta Lake, Suomussalmi tijdens een Finse achtervolging in december 1939. Noordse gecombineerde skiër Timo Murama is afgebeeld.

In veldslagen van Ladoga Karelia tot de Arctische haven van Huisdieren, de finnen die werden gebruikt guerrilla tactiek. Het Rode Leger was superieur in aantallen en materiaal, maar Finnen gebruikten de voordelen van snelheid, manoeuvre oorlogvoering en Economie van kracht. Vooral op de voorkant van de Ladoga Karelia en tijdens de Battle of Raate Road, de Finnen geïsoleerde kleinere delen van numeriek superieure Sovjet -krachten. Met Sovjet -troepen verdeeld in kleinere groepen, gingen de Finnen hen individueel over en vielen ze van alle kanten aan.[124]

Voor veel van de omcirkelde Sovjet -troepen in een zak- (een motti In het Fins betekent oorspronkelijk 1 m3 (35 cu ft) van brandhout), levend blijven was een beproeving die vergelijkbaar was met gevechten. De mannen waren bevriezen en uitgehongerd en doorstaan ​​slechte sanitaire omstandigheden. Historicus William R. Trotter beschreef deze voorwaarden als volgt: "De Sovjet -soldaat had geen keus. Als hij weigerde te vechten, zou hij worden neergeschoten. Als hij probeerde door het bos te sluipen, zou hij doodvriezen. En overgave was geen optie voor hem; Sovjet -propaganda had hem verteld hoe de Finnen gevangenen ter dood zouden martelen. "[125] Het probleem was echter dat de Finnen meestal te zwak waren om hun succes volledig te exploiteren. Sommige van de zakken van omcirkelde Sovjet -soldaten hielden weken en zelfs maanden uit, wat een groot aantal Finse troepen bindde.

Battles of the Wayheim Line

Het terrein op de Kareliaanse landengte stond geen guerrilla -tactieken toe, dus de Finnen werden gedwongen hun toevlucht te nemen tot de meer conventionele manier van Mannerheim, met zijn flanken beschermd door grote waterlichamen. Sovjet -propaganda beweerde dat het zo sterk was als of zelfs sterker dan de Maginot -lijn. De Finse historici van hun kant hebben de kracht van de lijn kleiner gemaakt en hebben erop aangedrongen dat het meestal conventionele loopgraven en log-bedekte was dues.[126] De Finnen hadden 221 sterke punten gebouwd langs de Kareliaanse landengte, meestal in de vroege jaren 1920. Velen werden in de late jaren 1930 verlengd. Ondanks deze defensieve voorbereidingen had zelfs het meest versterkte deel van de Mannerheim -lijn er maar één gewapend beton Bunker per kilometer. Over het algemeen was de lijn zwakker dan vergelijkbare lijnen op het vasteland van Europa.[127] Volgens de Finnen was de echte kracht van de lijn de "koppige verdedigers met veel sisu" - Een Fins idioom ruwweg vertaald als"lef, vechtgeest".[126]

Aan de oostkant van de landengte probeerde het Rode Leger door de Mannerheim -lijn te breken in de Slag om Taipale. Aan de westkant stonden Sovjet -eenheden op 16 december tegenover de Finse lijn in Summa, nabij de stad Viipuri. De Finnen hadden 41 gewapend betonbunkers gebouwd in het Summa-gebied, waardoor de verdedigingslinie in dit gebied sterker is dan waar dan ook op de Kareliaanse landengte. Vanwege een fout in de planning had het nabijgelegen Munasuo-moeras een 1 kilometer (0,62 mi) -wijd opening in de lijn.[128] Tijdens de Eerste strijd om Summa, een aantal Sovjet-tanks brak op 19 december door de dunne lijn, maar de Sovjets konden niet profiteren van de situatie vanwege onvoldoende samenwerking tussen takken van dienst. De Finnen bleven in hun loopgraven, waardoor de Sovjet-tanks vrij konden bewegen achter de Finse lijn, omdat de Finnen geen goede anti-tank wapens hadden. De Finnen slaagden erin de belangrijkste Sovjet -aanval af te weren. De tanks, gestrand achter vijandelijke linies, vielen de sterke punten willekeurig aan totdat ze uiteindelijk werden vernietigd, in totaal 20. Tegen 22 december eindigde de strijd in een Finse overwinning.[129]

De Sovjet -opmars werd gestopt bij de Mannerheim -lijn. Rode Leger -troepen leden aan een slecht moreel en een tekort aan voorraden en weigerden uiteindelijk deel te nemen aan meer Suïcidale frontale aanvallen. De Finnen, geleid door generaal Harald Öhquist, besloten om een ​​tegenaanval te lanceren en drie Sovjet-divisies te omzeilen naar een motti nabij Viipuri op 23 december. Het plan van Öhquist was gewaagd; Het is echter mislukt. De Finnen verloren 1.300 man, en de Sovjets werden later naar schatting een soortgelijk aantal verloren.[130]

Battles in Ladoga Karelia

A Soviet light tank, seen from its left side, is described by the Finnish photographer as advancing aggressively in the snowy forested landscape during the Battle of Kollaa.
Sovjet- T-26 Model 1937 "agressief vooruitgaan", zoals beschreven door de fotograaf, aan de oostkant van Kollaa River tijdens de Battle of Kollaa
Simo Häyhä, de legendarische Finse sluipschutter, bekend als "The White Death" door Sovjets.
Diagram of the battles in Ladoga Karelia illustrates the positions and offensives of the four Soviet divisions, facing two Finnish divisions and one brigade. The Red Army invaded around 25 kilometres deep into Finland, but was stopped at the points of Tolvajärvi and Kollaa, and almost surrounded near the water of Lake Ladoga.
Vecht in Ladoga Karelia, ten noorden van Lake Ladoga: de aanval van de Sovjet 8e leger werd gestopt op de Finse verdedigingslinie op 12 december 1939.[131]
 Finse brigade (x) of divisie (xx)
 Sovjet -divisie (xx)

De kracht van het Rode Leger ten noorden van Lake Ladoga in Ladoga Karelia verraste het Finse hoofdkwartier. Daar werden twee Finse divisies ingezet, de 12e divisie geleid door Lauri Tiainen en de 13e divisie geleid door Hannu Hannuksela. Ze hadden ook een steungroep van drie brigades, die hun totale kracht naar meer dan 30.000 brengen. De Sovjets hebben een divisie voor bijna elke weg die naar het westen leidt naar de Finse grens. Het 8e leger werd geleid door Ivan Khabarov, die werd vervangen door Grigory Shtern op 13 december.[132] De missie van de Sovjets was om de Finse troepen in het gebied van Ladoga Karelia te vernietigen en door te gaan naar het gebied tussen Sortavala en Joense binnen 10 dagen. De Sovjets hadden een 3: 1 voordeel in mankracht en een 5: 1 voordeel in artillerie, evenals lucht suprematie.[133]

De Finse troepen raakten in paniek en trokken zich terug voor het overweldigende Rode Leger. De commandant van het Finse IV Army Corps Juho Heiskanen werd op 4 december vervangen door Woldemar Hägglund.[134] Op 7 december, in het midden van het Ladoga Karelische front, trokken de Finse eenheden zich terug in de buurt van de kleine stroom van Kollaa. De waterweg zelf bood geen bescherming, maar daarna randen tot 10 m (33 ft) hoog. De daaropvolgende Battle of Kollaa duurde tot het einde van de oorlog. Een gedenkwaardig citaat, "Kollaa Holds" (Fins: Kollaa kestää) werd een legendarisch motto onder Finnen.[135] Verder bijdragen aan de legende van Kollaa was de sluipschutter Simo Häyhä, genaamd "The White Death" door Sovjets, en gecrediteerd met meer dan 500 moorden.[136] Gezagvoerder Aarne Juutilainen, genaamd "The Terror of Marokco", werd ook een levende legende in de Slag om Kollaa.[137] In het noorden trokken de Finnen zich terug uit Ägläjärvi tot Tolvajärvi op 5 december en vervolgens een Sovjet -offensief afgestoten in de slag om Tolvajärvi op 11 december.[138]

In het zuiden waren twee Sovjet -divisies verenigd aan de noordkant van de kustweg van Lake Ladoga. Zoals voorheen werden deze divisies gevangen toen de meer mobiele Finse eenheden uit het noorden waren vervangen om de Sovjet -kolommen te flankeren. Op 19 december stopten de Finnen tijdelijk hun aanvallen vanwege uitputting.[139] Pas de periode van 6-16 januari 1940 hervatte de Finnen hun offensieve, verdelende Sovjet -afdelingen in kleiner mottis.[140] In tegenstelling tot de Finse verwachtingen, probeerden de omcirkelde Sovjet -afdelingen niet door te breken naar het oosten, maar in plaats daarvan verankerd. Ze verwachtten versterkingen en benodigdheden aankomen door de lucht. Omdat de Finnen de nodige zware artillerieapparatuur misten en niet bij mannen waren, vielen ze vaak niet direct aan de mottis Ze hadden gecreëerd; In plaats daarvan werkten ze om alleen de gevaarlijkste bedreigingen te elimineren. Vaak de motti Tactiek werd niet toegepast als een strategie, maar als een Finse aanpassing aan het gedrag van Sovjet -troepen onder vuur.[141] Ondanks de koude en honger, gaven de Sovjet -troepen zich niet gemakkelijk over, maar vochten dapper, vaak in hun tanks verschansen om te worden gebruikt als pilboxen en het bouwen van houten dugouts. Sommige gespecialiseerde Finse soldaten werden ingeschakeld om de mottis; De beroemdste van hen was majoor Matti Aarnio, of "Motti-Matti" naarmate hij bekend werd.[142]

In Noord -Karelia, Sovjet -troepen werden overtroffen Ilomantsi en Lizeksa. De Finnen gebruikten effectieve guerrilla-tactieken en profiteerden speciaal van hun superieure ski-vaardigheden en sneeuwwit gelaagde kleding en het uitvoeren van verrassende hinderlagen en invallen. Tegen het einde van december besloten de Sovjets zich terug te trekken en middelen over te dragen naar meer kritische fronten.[143]

Gevechten in Kainuu

Fallen Soviet soldiers and their equipment litter the road and the ditch next to it after being encircled at the Battle of Raate Road
Dode Sovjet -soldaten en hun uitrusting aan Raate Road, Suomussalmi, nadat ze zijn omringd bij de Battle of Raate Road

De betrokkenheid van Suomussalmi - Raate was een dubbele operatie[144] die later zouden worden gebruikt door Militaire academici Als een klassiek voorbeeld van wat goed geleide troepen en innovatieve tactieken kunnen doen tegen een veel grotere tegenstander. Suomussalmi was een gemeente van 4.000 met lange meren, wilde bossen en weinig wegen. Het Finse bevel geloofde dat de Sovjets daar niet zouden aanvallen, maar het Rode Leger pleegde twee divisies aan het Kainuu -gebied met bevelen om de wildernis over te steken, de stad van te veroveren Oulu en snijd Finland effectief in tweeën. Er waren twee wegen die naar Suomussalmi van de grens gingen leidden: de Northern Juntusranta Road en de Southern Raate Road.[145]

Een Finse soldaat onderzoekt een Sovjet -tuba die wordt gevonden tussen de vele muziekinstrumenten die de vernietigde 44e divisie droeg voor een overwinningsparade die in een overwonnen Finland zou worden gehouden.

De Battle of Raate Road, die plaatsvond tijdens de maandlange strijd om Suomussalmi, resulteerde in een van de grootste Sovjetverliezen in de winteroorlog. De Sovjet 44e en delen van de 163e Rifle Division, bestaande uit ongeveer 14.000 troepen,[146] werden bijna volledig vernietigd door een Finse hinderlaag terwijl ze langs de bosweg marcheerden. Een kleine eenheid blokkeerde de Sovjet -opmars terwijl de Finse kolonel Hjalmar Siilasvuo En zijn 9e divisie sneed de retraite route af, splitst de vijandelijke kracht in kleiner mottis, en ging toen over tot het vernietigen van de overblijfselen in detail Terwijl ze zich terugtrokken. De Sovjets leden 7.000 - 9.000 slachtoffers;[147] De Finse eenheden, 400.[148] De Finse troepen veroverden tientallen tanks, artilleriestukken, anti-tankkanonnen, honderden vrachtwagens, bijna 2.000 paarden, duizenden geweren en broodnodige munitie en medische benodigdheden.[149] Zo zeker van hun overwinning was de Sovjets geweest dat een militaire band, compleet met instrumenten, banners en noten, reisde met de 44e divisie om op te treden in een overwinningsparade. De Finnen vonden hun instrumenten onder het gevangen materieel.[150]

Battles in Fins Lapland

Soviet prisoners of war keep warm with their new clothes. The prisoner in the middle of the photo is staring at the ground with hollow eyes.
Sovjet- krijgsgevangenen gekleed met nieuwe kleren in de buurt van de poolcirkel Bij Rovaniemi in januari 1940.

Het Finse gebied van Lapland, bestreren van de poolcirkel, is dun ontwikkeld, met weinig daglicht en aanhoudende sneeuwbedekking in de winter; De Finnen verwachtten niets meer dan plunderende partijen en verkenningspatrouilles. In plaats daarvan stuurden de Sovjets volledige divisies.[151] Op 11 december hebben de Finnen de verdediging van Lapland herschikt en de Lapland -groep van de North Finland Group. De groep werd onder het bevel van Kurt Wallenius.[152]

In het zuiden van Lapland, in de buurt van het dorp Salla, zijn de Sovjet 88e en 122e divisies, in totaal 35.000 mannen, vooruitgegaan. In de Battle of Salla, de Sovjets gingen gemakkelijk door naar Salla, waar de weg splitste. Verder vooruit was Kemijärvi, terwijl de vork Pelkosenniemi Leid Northwest. Op 17 december, de Sovjet Northern Group, bestaande uit een infanterieregiment, een bataljon, en een gezelschap van tanks, werd overgeslagen door een Fins bataljon. De 122e trok zich terug en verliet veel van zijn zware materieel en voertuigen. Na dit succes brachten de Finnen versterkingen op de verdedigingslinie voor Kemijärvi. De Sovjets hamerden de verdedigingslinie zonder succes. De Finnen kwamen tegenaan en de Sovjets trokken zich terug in een nieuwe verdedigende lijn waar ze de rest van de oorlog bleven.[153][154]

Een Finse soldaat op wacht in de buurt Kemijärvi in februari 1940.

In het noorden was de enige ijsvrije haven van Finland in het Noordpoolgebied, Petsamo. De Finnen misten de mankracht om het volledig te verdedigen, omdat het hoofdfront ver op de Kareliaanse landengte was. In de Slag om Petsamo viel de Sovjet 104th Division de Finse 104th Independent Cover Company aan. De Finnen lieten Petsamo achter en concentreerden zich op het uitstellen van acties. Het gebied was boomloos, winderig en relatief laag en bood weinig verdedigbaar terrein. De Bijna constante duisternis En extreme temperaturen van de Lapland -winter kwamen ten goede aan de Finnen, die guerrilla -aanvallen uitvoerden tegen Sovjet -aanbodlijnen en patrouilles. Als gevolg hiervan werden de Sovjetbewegingen gestopt door de inspanningen van een vijfde zoveel Finnen.[151]

Luchtoorlog

Sovjet -luchtmacht

De USSR genoot luchtsuperioriteit Gedurende de oorlog. De Sovjet -luchtmacht, ter ondersteuning van de invasie van het Rode Leger met ongeveer 2500 vliegtuigen (het meest voorkomende type is Tupolev SB), was niet zo effectief als de Sovjets hadden gehoopt. De materiële schade door de bomaanvallen was gering omdat Finland weinig waardevolle doelen bood strategische bombardementen. Bijvoorbeeld de stad van Tampeer was een van de belangrijkste doelen omdat het een belangrijk spoorwegverbinding was, en ook gehuisvest Staatsvliegtuigfabriek en de Tampere linnen en ijzerindustrie pand, die zijn vervaardigd munitie en wapens, inclusief Grenade Launchers.[155][156] Vaak waren doelen dorpsdepots met weinig waarde. Het land had weinig moderne snelwegen in het interieur, waardoor de spoorwegen de belangrijkste doelen voor bommenwerpers werden. Spoorwegen werden duizenden keren gesneden, maar de Finnen herstelden ze haastig en de service werd binnen enkele uren hervat.[10] De Sovjet -luchtmacht leerde uit zijn vroege fouten en stelde eind februari effectievere tactieken op.[157]

De grootste bombardementen tegen de hoofdstad van Finland, Helsinki, vond plaats op de eerste dag van de oorlog. De hoofdstad werd slechts een paar keer daarna gebombardeerd. Al met al kosten Sovjet-bombardementen Finland vijf procent van de totale productie van manuren. Niettemin troffen Sovjet -luchtaanvallen duizenden burgers, waarbij 957 werd gedood.[11] De Sovjets namen 2.075 bombardementen op in 516 plaatsen. De stad Viipuri, een groot Sovjet -doelstelling dicht bij het Karelische landenfront, werd bijna geëgaliseerd door bijna 12.000 bommen.[158] Er werden geen aanvallen op civiele doelen genoemd in Sovjet -radio of krantenrapporten. In januari 1940, de Sovjet Pravda Krant bleef benadrukken dat er geen civiele doelen in Finland waren getroffen, zelfs per ongeluk.[159] Naar schatting verloor de Sovjet -luchtmacht ongeveer 400 vliegtuigen vanwege slecht weer, gebrek aan brandstof en gereedschap en tijdens transport naar de voorkant. De Sovjet -luchtmacht vloog tijdens de oorlog ongeveer 44.000 sorties.[157]

Finse luchtmacht

A Finnish bomber plane is being refueled by hand by six servicemen at an air base on a frozen lake.
Maart 1940, een Fins Bristol Blenheim Mk. Iv bommenwerper van de Nr. 44 Squadron tanken aan de luchtbasis op een bevroren meer in Tikkakoski. Op de romp is de swastika, die de Finse luchtmacht had aangenomen als hun symbool in 1918. Ondanks de gelijkenis was het geen nazi -ontwerp, maar was het gebaseerd op de persoonlijke eigenaar; Eric von Rosen had het eerste vliegtuig aan de luchtmacht gedoneerd.

Aan het begin van de oorlog had Finland een kleine luchtmacht, met slechts 114 gevechtsvliegtuigen die geschikt zijn voor plicht. Missies waren beperkt, en jachtvliegtuigen werden voornamelijk gebruikt om Sovjet -bommenwerpers af te weren. Strategische bomaanslagen verdubbelden als kansen voor leger verkenning. Ouderwets en weinigen in aantal, vliegtuigen boden weinig ondersteuning voor Finse grondtroepen. Ondanks verliezen, het aantal vliegtuigen in de Finse luchtmacht steeg tegen het einde van de oorlog met meer dan 50 procent.[160] De Finnen ontvingen zendingen van Britse, Franse, Italiaanse, Zweedse en Amerikaanse vliegtuigen.[161]

Finse jachtpiloten vlogen vaak hun bonte verzameling vliegtuigen in Sovjet -formaties die hen 10 of zelfs 20 keer overtreffen. De Finse jagers schoten 200 Sovjet -vliegtuigen neer, terwijl ze op alle oorzaken 62 verloren.[14] De Finse luchtafweergeschut met meer dan 300 vijandelijke vliegtuigen.[14] Vaak een Finse aanvaller lucht basis bestond uit een bevroren meer, een windsock, een telefoonset en enkele tenten. Luchtaanval waarschuwingen werden gegeven door Finse vrouwen georganiseerd door de Lotta svärd.[162] De top scorende jager aas was Jorma Sarvanto, met 12.83 overwinningen. Hij zou zijn telling verhogen tijdens de Voortzettingoorlog.

Marineoorlog

Marine -activiteit

Er was weinig marine -activiteiten tijdens de winteroorlog. De Oostzee begon eind december te bevriezen en belemmerde de beweging van oorlogsschepen; Alleen halverwege de winter ijsbrekers en onderzeeërs kon nog steeds bewegen. De andere reden voor lage marineactiviteit was de aard van Sovjet -marine krachten in het gebied. De Baltische vloot was een kustverdedigingsmacht die niet de training, logistieke structuur had, of landingsvaartuig om grootschalige operaties uit te voeren. De Baltische vloot bezat er twee slagschepen, een zware kruiser, bijna 20 vernietigers, 50 Motor torpedoboten, 52 onderzeeërs en andere diverse schepen. De Sovjets gebruikten zeebasen in Paldiski, Tallinn en Liepāja voor hun operaties.[163]

De Finse marine was een kustverdedigingsmacht met twee Coastal Defense schepen, vijf onderzeeërs, vier pistoolboten, Zeven motorboten, één mijnenlegger en zes mijnenvegers en minstens 5 ijsbrekers. De twee kustverdedigingsschepen, Ilmarinen en Väinämöinen, werden verplaatst naar de haven in Turku waar ze gewend waren om de luchtverdediging te versterken. Hun luchtafweergeschut schoten een of twee vliegtuigen over de stad en de schepen bleven daar voor de rest van de oorlog.[104] Op 18 januari, Finse gewapende ijsbreker Asfalt was ernstig beschadigd door Kotka, ontvingen 2 bommen van een Sovjet -bommenwerper met 39 Finse troepen die in actie werden gedood. Naast kustverdediging beschermde de Finse marine de Ålandish en Fins koopvaardijschepen in de Baltische Zee.[164]

Sovjetvliegtuigen bombardeerden Finse schepen en havens en viel mijnen in het Fins zeewegen. Toch gingen slechts vijf koopvaardijschepen verloren van Sovjet -actie. De Tweede Wereldoorlog, die vóór de Winteroorlog was begonnen, bleek duurder voor de Finse koopvaardijschepen, met 26 verloren vanwege vijandige actie in 1939 en 1940.[165]

Coastal Artillery

De Finse kustartilleriebatterijen verdedigden belangrijke havens en marinebases. De meeste batterijen bleven over van de keizerlijke Russische periode, met 152 mm (6,0 in) wapens waren de meest talrijk. Finland probeerde zijn oude kanonnen te moderniseren en installeerde een aantal nieuwe batterijen, waarvan de grootste een batterij van 305 mm (12,0 in) op het eiland van het eiland bevatte Kuisivasaari Voor Helsinki, oorspronkelijk bedoeld om de Golf van Finland te blokkeren naar Sovjetschepen met behulp van batterijen aan de Estse kant.[166]

De eerste marine -strijd vond plaats in de Golf van Finland op 1 december, nabij het eiland van Russarö, 5 km (3,1 km) ten zuiden van Hanko. Die dag was het weer eerlijk en het zicht was uitstekend. De Finnen zagen de Sovjet -cruiser Kirov en twee torpedojagers. Toen de schepen op een bereik van 24 km (13 nmi; 15 km) lagen, openden de Finnen het vuur met vier 234 mm (9,2 inch) kustpistolen. Na vijf minuten schieten door de kustpistolen was de kruiser beschadigd door bijna -missers en trok zich terug. De torpedojagers bleven onbeschadigd, maar de Kirov leed 17 doden en 30 gewonden. De Sovjets kenden de locaties van de Finse kustbatterijen al, maar waren verrast door hun bereik.[167]

Coastal Artillery had een groter effect op het land door de verdediging te versterken in combinatie met Army Artillery. Twee sets fortartillerie leverden belangrijke bijdragen aan de vroege gevechten op de Kareliaanse landengte en in Ladoga Karelia. Deze bevonden zich op Kaarnajoki op de oostelijke landengte en op Mantsi aan de noordoostelijke kust van Lake Ladoga. Het fort van Koivisto bood soortgelijke steun aan de zuidwestelijke kust van de landengte.[168]

Sovjet doorbraak in februari

Hervormingen van het Rode Leger en aanstootgevende voorbereidingen

Four Finnish officers in uniform are sitting and reading Soviet skiing manuals with relaxed looks on their faces. A pile of the books is in front of them on a table, and a large drape of Joseph Stalin hangs above their heads on the wall.
Finse officieren die Sovjet -ski -handleidingen inspecteren, verkregen als buit van de Battle of Suomussalmi

Joseph Stalin was niet tevreden met de resultaten van december in de Finse campagne. Het Rode Leger was vernederd. Tegen de derde week van de oorlog werkte Sovjet -propaganda al aan het uitleggen van de mislukkingen van het Sovjet -leger aan de bevolking: de schuld van slecht terrein en hard klimaat, en valselijk beweren dat de Mannerheim -lijn sterker was dan de Maginot -lijn, en dat de Amerikanen, en dat de Amerikanen had 1.000 van hun beste piloten naar Finland gestuurd. Stafchef Boris Shaposhnikov kreeg de volledige autoriteit over operaties in het Finse theater en hij beval eind december de schorsing van frontale aanvallen. Kliment Voroshilov werd vervangen door Semyon Timoshenko als de commandant van de Sovjet -troepen in de oorlog op 7 januari.[169] De belangrijkste focus van de Sovjet -aanval werd overgestapt op de Kareliaanse landengte. Timoshenko en Zhdanov reorganiseerden en strakker controle tussen verschillende takken van dienst in het Rode Leger. Ze veranderden ook tactische doctrines om te voldoen aan de realiteit van de situatie.[170]

De Sovjet -troepen op de Karelische landengte waren verdeeld in twee legers: het 7e en het 13e leger. Het 7e leger, nu onder Kirill Meretskov, zou 75 procent van zijn sterkte concentreren op het 16 km (9,9 km) stuk van de Mannerheim -lijn tussen Taipale en het munasuo -moeras. Tactiek zou eenvoudig zijn: een gepantserde wig voor de initiële doorbraak, gevolgd door de belangrijkste infanterie en voertuigaanvalskracht. Het Rode Leger zou zich voorbereiden door de Finse Frontline -vestingwerken te achterhalen. De 123e Rifle Division repeteerde vervolgens de aanval op levensgrote mock-ups. De Sovjets verzonden grote aantallen nieuwe tanks en artillerie -stukken naar het theater. Troepen werden verhoogd van tien divisies tot 25-26 divisies met zes of zeven tankbrigades en verschillende onafhankelijke tank pelotons als ondersteuning, in totaal 600.000 soldaten.[170] Op 1 februari begon het Rode Leger een groot offensief en schoot 300.000 granaten in de Finse lijn in de eerste 24 uur van de bombardement.[171]

Sovjet offensief op de Kareliaanse landengte

Hoewel het Kareliaanse landenfront in januari minder actief was dan in december, verhoogden de Sovjets de bombardementen, verleenden ze de verdedigers en verzachten ze hun vestingwerken. Tijdens daglichturen namen de Finnen beschutting in hun vestingwerken vanuit de bombardementen en herstelden schade 's nachts. De situatie leidde snel tot oorlogsuitputting onder de Finnen, die meer dan 3.000 soldaten verloren loopgravenoorlog. De Sovjets maakten ook af en toe kleine infanterieaanvallen met een of twee bedrijven.[172] Vanwege het tekort aan munitie stonden de Finse artillerieopvangsels onder bevelen om alleen te schieten tegen direct bedreigende grondaanvallen. Op 1 februari escaleerden de Sovjets verder hun artillerie en luchtbombardementen.[171]

Hoewel de Sovjets hun tactiek en het moreel verbeterden, waren de generaals nog steeds bereid om enorme verliezen te accepteren om hun doelstellingen te bereiken. Aanvallen werden gescreend door rook, zware artillerie en pantserondersteuning, maar de infanterie beschuldigde in de open en in dichte formaties.[171] In tegenstelling tot hun tactiek in december, gingen Sovjet -tanks in kleinere aantallen op. De Finnen konden tanks niet gemakkelijk elimineren als infanterietroepen ze beschermden.[173] Na 10 dagen van constant artilleriebestuur bereikten de Sovjets een doorbraak op de westelijke Karelische landengte in de Tweede slag om Summa.[174]

Tegen 11 februari hadden de Sovjets ongeveer 460.000 soldaten, 3.350 artillerie -stukken, 3.000 tanks en 1.300 vliegtuigen ingezet op de Karelische landengte. Het Rode Leger ontving voortdurend nieuwe rekruten na de doorbraak.[175] Tegenover hen hadden de Finnen acht divisies, in totaal ongeveer 150.000 soldaten. Eén voor één breken de bolwerken van de verdedigers af onder de Sovjetaanvallen en werden de Finnen gedwongen zich terug te trekken. Op 15 februari heeft Mannerheim een ​​algemene terugtocht van het II -korps toegestaan ​​naar een fallback -verdedigingslijn.[176] Aan de oostkant van de landengte bleven de Finnen tegen Sovjet -aanvallen weerstaan, waardoor een patstelling werd bereikt in de Slag om Taipale.[177]

Vredesonderhandelingen

Hoewel de Finnen probeerden de onderhandelingen met Moskou op alle mogelijke manieren opnieuw te openen tijdens de oorlog, reageerden de Sovjets niet. Begin januari, Finse communist Hella wuolijoki nam contact op met de Finse regering. Ze bood aan om contact op te nemen met Moskou via de ambassadeur van de Sovjet -Unie in Zweden, Alexandra Kollontai. Wuolijoki vertrok naar Stockholm en ontmoette Kollontai stiekem in een hotel. Op 29 januari maakte Molotov een einde aan de pop Terijoki -regering en erkende de Ryti -Tanner -regering als de juridische regering van Finland.[178]

Medio februari werd duidelijk dat de Finse troepen snel uitputting naderden. Voor de Sovjets waren het slachtoffers hoog, de situatie was een bron van politieke schaamte voor het Sovjet -regime, en er was een risico op Franco-Britse interventie (die in februari en maart 1940 werd overschat door Sovjet -intelligentie[179]). Terwijl de lentedooi naderde, riskeerden de Sovjet -troepen vast te komen aan de bossen. De Finse minister van Buitenlandse Zaken Väinö Tanner arriveerde op 12 februari in Stockholm en onderhandelde over de vredesvoorwaarden met de Sovjets door de Zweden. Duitse vertegenwoordigers, die zich niet bewust zijn dat de onderhandelingen aan de gang waren, suggereerden op 17 februari dat Finland onderhandelt met de Sovjet -Unie.[180]

Zowel Duitsland als Zweden wilden graag een einde zien aan de winteroorlog. De Duitsers vreesden IJzerertsvelden in Noord -Zweden en dreigde meteen aan te vallen als de Zweden de geallieerde troepen verleenden Recht van de doorgang. Het Duitse invasieplan, genoemd Studie Nord, werd later geïmplementeerd als Operatie Weserübung.[181] Leon Trotski Doe na de oorlog dat Hitler een Sovjet -bezetting van Finland zou beschouwen als een bedreiging voor dit plan. Alle potentiële Duitse plannen voor bases in Finland zouden ook worden gedwarsboomd als de Sovjets Finland bezetten, hoewel Trotski zelf geloofde dat Hitler niet geïnteresseerd was in het bezetten van Finland, maar eerder zijn rol als buffer tussen Duitsland en de USSR.[182]

Terwijl het Finse kabinet aarzelde in het gezicht van harde Sovjet -omstandigheden, de Zweden van Zweden Gustav V maakte een publieke verklaring op 19 februari waarin hij bevestigde dat hij Finse smeekbeden voor steun van Zweedse troepen heeft afgewezen. Op 25 februari werden de Sovjet -vredesvoorwaarden gedetailleerd uiteengezet. Op 29 februari aanvaardde de Finse regering de Sovjet -voorwaarden in principe en was bereid om onderhandelingen aan te gaan.[183] Commandanten van het Rode Leger wilden de oorlog voortzetten, terwijl de Communistische Partij erop wees dat de oorlog te duur was geweest en opriep tot het ondertekenen van een vredesverdrag. De partij geloofde dat Finland later kon worden overgenomen door middel van een revolutie. De verhitte discussie die daarop volgde, kon geen duidelijk resultaat opleveren en de zaak ging tot stemming, waarbij de mening van de partij de overhand had en de beslissing werd genomen om de vijandelijkheden tot een einde te maken.[182]

Einde oorlog in maart

A diagram of the Karelian Isthmus during the last day of the war illustrates the final positions and offensives of the Soviet troops, now vastly reinforced. They have now penetrated approximately 75 kilometres deep into Finland and are about to break free from the constraints of the Isthmus.
Situatie over de Kareliaanse landengte op 13 maart 1940, de laatste dag van de oorlog[184]
 Finse korps (xxx) of Oesch's Coast Group
 Sovjet Corps (xxx) of leger (xxxx)

Op 5 maart bracht het Rode Leger 10 tot 15 km (6,2 tot 9,3 km) voorbij de Mannerheim -lijn en ging de buitenwijken van Viipuri. Dezelfde dag vestigde het Rode Leger een strandhoofd op de westerse Golf van Viipuri. De Finnen stelden een wapenstilstand Op 6 maart, maar de Sovjets, die de druk op de Finse regering willen behouden, weigerden het aanbod. De Finse vredesdelegatie reisde via Stockholm naar Moskou en arriveerde op 7 maart. Ze waren teleurgesteld dat Joseph Stalin niet aanwezig was tijdens vredesonderhandelingen, waarschijnlijk vanwege de vernedering van het Rode Leger door de Finnen.[182] De Sovjets hadden verdere eisen, omdat hun militaire positie sterk was en verbeterde. Op 9 maart was de Finse militaire situatie op de Kareliaanse landengte verschrikkelijk, omdat troepen zware slachtoffers ervoeren. Artillerie munitie was uitgeput en wapens waren versleten. De Finse regering, zich realiserend dat de gehoopte Franco-Britse militaire expeditie niet op tijd zou aankomen, omdat Noorwegen en Zweden de Bondgenoten Recht van de passage, had weinig keus dan de Sovjet -voorwaarden te accepteren.[185] Finse president Kyösti Kallio verzette zich verzetten tegen het idee om elk territorium op te geven aan de Sovjet -Unie, maar werd gedwongen ermee in te stemmen om het vredesverdrag in Moskou te ondertekenen. Toen hij het document ondertekende, sprak de gekwelde president de bekende woorden uit:

Laat de hand ontsnappen die dit monsterlijke verdrag ondertekent![186]

Moskou Peace Treaty

Four Finnish soldiers, with their backs shown, are retreating to the demarcation line after the ceasefire came into effect. The city of Viipuri looks empty and smoke is rising in the background.
11:45 uur op 13 maart 1940. Finse soldaten die zich terugtrekken in Viipuri naar de afbakeningslijn.

Het vredesverdrag in Moskou werd op 12 maart 1940 ondertekend in Moskou. ophouden De volgende dag om 12.00 uur Leningrad Time, 11.00 uur Helsinki -tijd in werking genomen.[187][188] Daarmee gaf Finland een deel van Karelia, de hele Kareliaanse landengte en land ten noorden van Lake Ladoga af. Het gebied omvatte Viipuri (de op een na grootste stad van Finland [bevolkingsregister] of de vierde grootste stad [kerk en civiel register], afhankelijk van de volkstellinggegevens[189]), veel van het geïndustrialiseerde grondgebied van Finland en een aanzienlijk land dat nog steeds wordt gehouden door het leger van Finland - al met al, negen procent van het Finse grondgebied. Het afgestudeerde gebied omvatte 13 procent van de economische activa van Finland.[190] 12 procent van de Finlandse bevolking, 422.000 tot 450.000 Karelians, werden geëvacueerd en verloren hun huizen.[191][192][193] Finland gaf een deel uit van de regio van Salla, Rybachy schiereiland in de Barents zeeen vier eilanden in de Golf van Finland. Het schiereiland Hanko werd 30 jaar lang aan de Sovjet -Unie verhuurd. De regio Petsamo, gevangen genomen door het Rode Leger tijdens de oorlog, werd volgens het verdrag teruggebracht naar Finland.[194]

A drawing shows that the Finns ceded a small part of Rybachy Peninsula and part of Salla in the Finnish Lapland; and a part of Karelia and the islands of the Gulf of Finland in the south as well as a lease on the Hanko peninsula in southwestern Finland.
De territoriale concessies van Finland aan de Sovjet -Unie weergegeven in rood

Finse concessies en territoriale verliezen overtroffen Sovjet vooroorlogse eisen. Vóór de oorlog eiste de Sovjet -Unie voor de grens met Finland op de Kareliaanse landengte die naar het westen wordt verplaatst naar een punt 30 kilometer ten oosten van Viipuri naar de lijn tussen Koivisto en Lipola; voor bestaande vestingwerken over de Kareliaanse landengte die worden afgebroken en voor de eilanden van Suursaari, Tytärsaari, en Koivisto op de Golf van Finland en Rybachy -schiereiland om te worden afgestaan. In ruil daarvoor stelde de Sovjet -Unie voor om Repola en Porajärvi uit Oost -Karelia af te staan, een gebied dat twee keer zo groot is als de gebieden die oorspronkelijk van de Finnen werden geëist.[195][60][196]

Buitenlandse steun

Buitenlandse vrijwilligers

Wereldinspectie steunde grotendeels de Finse oorzaak en de Sovjet -agressie werd over het algemeen als ongerechtvaardigd beschouwd. De Tweede Wereldoorlog had Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten nog niet direct getroffen; De winteroorlog was in die tijd praktisch het enige conflict in Europa en had dus een grote wereldbelang. Verschillende buitenlandse organisaties stuurden materiële hulp en veel landen verleenden krediet en militair materieel aan Finland. Nazi Duitsland liet de wapens door zijn grondgebied naar Finland gaan, maar nadat een Zweedse krant dit publiek maakte, startte Adolf Hitler een beleid van stilte jegens Finland, als onderdeel van verbeterde Duits -Sovjet -betrekkingen na de ondertekening van de ondertekening van de ondertekening van de ondertekening van de ondertekening van de ondertekening Molotov - Ribbentrop Pact.[197]

Het grootste buitenlandse contingent kwam uit het naburige Zweden, dat tijdens de oorlog bijna 8.760 vrijwilligers bood. De Vrijwilligerskorps werd gevormd uit overwegend Zweden, evenals 1.010 Denen en 727 Noren. Ze vochten op het noordelijke front in Salla tijdens de laatste dagen van de oorlog. Een Zweedse eenheid van Gloster Gladiator Vechters, genaamd "The Flight Regiment 19", namen ook deel. Zweedse anti-luchtbatterijen met Bofors 40 mm (1,6 inch) wapens waren verantwoordelijk voor de luchtverdediging in Noord -Finland en de stad Turku.[198] Vrijwilligers kwamen uit Hongarije, Italië en Estland. 350 Amerikaanse onderdanen van de Finse achtergrond Vrijwilligerswerk en 210 vrijwilligers van andere nationaliteiten kwamen in Finland aan voordat de oorlog eindigde.[198] Max Manus, a Noors, gevochten in de winteroorlog voordat hij terugkeerde Noorwegen en bereikte later bekend als een weerstandsjager tijdens de Duitse bezetting van Noorwegen. In totaal ontving Finland 12.000 vrijwilligers, van wie er 50 stierven tijdens de oorlog.[199] De Britse acteur Christopher Lee Vrijwilligerswerk gedurende twee weken in de oorlog, maar stond niet voor gevechten.[200]

Witte émigrés en Russische krijgsgevangenen

Finland weigerde officieel ouvertures van de anti-Sovjet Russische all-militaire vereniging (ROVS) voor hulp. Niettemin stemde Mannerheim uiteindelijk in om een ​​klein Russisch detachement op te richten (Ruskaya narodnaya armiya, RNA) van 200 mannen nadat ze zijn geïntroduceerd Boris Bazhanov, een hooggeplaatste ROVS-lid, persoonlijk in januari 1940. Het project werd als topgeheim beschouwd en stond onder auspiciën van de inlichtingendivisie van het hoofdkwartier van het Finse leger.[201]

De rangen van RNA moesten worden vervuld door krijgsgevangenen, maar het zou worden onder bevel van White émigrranten in plaats van gevangen Sovjet-legerofficieren, die als onbetrouwbaar werden geacht. Bazhanov's Finse assistent Feodor Schulgin koos kapitein Vladimir Kiseleff, luitenant Vladimir Lugovskoy, Anatoly Budyansky en broers Nikolay en Vladimir Bastamov als officieren voor de eenheid. Van de vijf waren de Bastamovs geen Finse burgers, maar hadden Nansen paspoorten. De krijgsgevangenen werden getraind in Huittinen, hoewel het mogelijk is dat sommigen ook zijn getraind in Lempäälä.[201]

RNA heeft nooit deelgenomen aan de strijd, ondanks de latere claims van Boris Bazhanov in zijn memoires. Ongeveer 35 tot 40 leden waren aanwezig tijdens een gevecht in Ruskeala begin maart 1940, waar ze flyers verspreiden en propaganda uitzenden om Sovjet -troepen te omcirkelen, maar geen wapens droegen. De mannen werden vervolgens vastgehouden door Finse troepen, die hen verwarren met Sovjet -infiltrators. Na het einde van de oorlog werd Bazhanov onmiddellijk gevraagd om Finland te verlaten, wat hij deed. De Finse militaire historicus Carl Gust veronderstelt dat de meeste leden van het RNA werden geëxecuteerd nadat ze na de oorlog naar de Sovjet -Unie waren teruggekeerd. Bovendien werd Vladimir Bastamov later uitgeleverd aan de Sovjet -Unie als een van de Leino -gevangenen in 1945 en werd hij veroordeeld tot 20 jaar hard arbeid. Hij werd vrijgelaten na de dood van Stalin en keerde in 1956 terug naar Finland.[201]

Franco-Britse interventieplannen

A drawing shows that the Allies had two possible roads into Finland: through Soviet-occupied Petsamo or through Narvik in neutral Norway.
Franco-Britse steun werd geboden op voorwaarde dat hun troepen vrij konden passeren Narvik door neutrale Noorwegen en Zweden in plaats van de moeilijke doorgang door Sovjet-bezette Huisdieren

Frankrijk was een van de vroegste aanhangers van Finland geweest tijdens de winteroorlog. De Fransen zagen de kans om de invoer van de Duitse hulpbronnen te verzwakken via een Fins tegenoffensief, omdat zowel Zweden als de Sovjet -Unie strategische handelspartners naar Duitsland waren. Frankrijk had een ander motief en gaf er de voorkeur aan een grote oorlog te voeren in een afgelegen deel van Europa in plaats van op Franse grond. Frankrijk was van plan om de Poolse ballingschapseenheden en vervoer ze naar de Finse Arctische haven van Petsamo. Een ander voorstel was een enorme luchtaanval met de Turkse samenwerking tegen de Kaukasus olievelden.[202]

De Britten van hun kant wilden de stroom ijzererts blokkeren van Zweedse mijnen naar Duitsland, omdat de Zweden tot 40 procent van de ijzeren vraag van Duitsland leverden.[202] De zaak werd aan de orde gesteld door de Britse admiraal Reginald Plunkett op 18 september 1939 en de volgende dag Winston Churchill bracht het onderwerp ter sprake in de Kamerlainoorlogkastje.[203] Op 11 december was Churchill van mening dat de Britten voet aan de grond zouden moeten krijgen in Scandinavië met als doel de Finnen te helpen, maar zonder een oorlog met de Sovjet -Unie.[204] Vanwege de zware Duitse afhankelijkheid van het ijzererts van Noord -Zweden, had Hitler in december de Zweedse regering duidelijk gemaakt dat alle geallieerde troepen op Zweedse bodem onmiddellijk een Duitse invasie zouden uitlokken.[205]

Op 19 december, de Franse premier Daladier introduceerde zijn plan aan de algemene staf en het oorlogskabinet. In zijn plan creëerde Daladier koppeling tussen de oorlog in Finland en het ijzererts in Zweden.[204] Er was een gevaar van de mogelijke val van Finland onder de Sovjet -hegemonie. Op zijn beurt kon nazi -Duitsland zowel Noorwegen als Zweden bezetten. Deze twee machten konden Scandinavië tussen hen verdelen, zoals ze al met Polen hadden gedaan. De belangrijkste motivatie van de Fransen en de Britten was om het Duitse oorlogsvermogen te verminderen.[206]

Het militaire coördinatiecomité kwam op 20 december in Londen bijeen en twee dagen later werd het Franse plan naar voren gebracht.[206] De Anglo-French Supreme War Council Verkozen om notities naar Noorwegen en Zweden op 27 december te sturen, waarbij hij de Noren en Zweden aanspoorde om Finland te helpen en de geallieerden hun steun te bieden. Noorwegen en Zweden verwierpen het aanbod op 5 januari 1940.[205] De geallieerden kwamen met een nieuw plan, waarin ze zouden eisen dat Noorwegen en Zweden hen recht van passage geven door een resolutie van een League of Nations als rechtvaardiging te noemen. De expeditie -troepen zouden van boord gaan in de Noorse haven van Narvik en per spoor naar Finland gaan, onderweg door de Zweedse ertsvelden gaan. Deze eis werd op 6 januari naar Noorwegen en Zweden gestuurd, maar het werd ook zes dagen later afgewezen.[207]

Stymied maar nog niet afgeschrikt van de mogelijkheid van actie, formuleerden de geallieerden een definitief plan op 29 januari. Ten eerste zouden de Finnen een formeel verzoek om hulp doen. Dan zouden de geallieerden Noorwegen en Zweden om toestemming vragen om de "vrijwilligers" over hun grondgebied te verplaatsen. Ten slotte, om de leveringslijn tegen Duitse acties te beschermen, zouden de geallieerden eenheden aan wal sturen Namsos, Bergen, en Trondheim. De operatie zou 100.000 Britse en 35.000 Franse soldaten met marine- en luchtsteun vereisen. De bevoorradingskonvooien zouden op 12 maart varen en de landingen zouden op 20 maart beginnen.[208] Het einde van de oorlog op 13 maart heeft Franco-Britse plannen geannuleerd om troepen naar Finland te sturen via Northern Scandinavië.[209]

Nasleep en slachtoffers

Finland

The dome of the Viipuri Cathedral collapsed after the Soviet bombing. Four people stand in the nave and look at the rubble, which is highlighted by sunlight shining through the damaged dome.
Viipuri kathedraal was zwaar beschadigd tijdens de winteroorlog en nooit gerepareerd. Viipuri zelf werd afgestaan ​​aan de Sovjet -Unie.
Thousands of scattered rocks litter the landscape. In the distance, leaves of trees slowly turn yellow. On the site is a Winter War monument at Suomussalmi, Finland, containing a rock for every soldier who died at the Battle of Suomussalmi: 750 Finnish and an estimated 24,000 Soviet.
Een winteroorlogmonument in Suomusussalmi, Finland, met een rots voor elke soldaat die stierf in de Battle of Suomussalmi: 750 Fins en naar schatting 24.000 Sovjet

De 105-daagse oorlog had een diepgaand en deprimerend effect in Finland. Zinvolle internationale steun was minimaal en arriveerde laat, en de Duitse blokkade had de meeste bewapeningszendingen voorkomen.[210] De periode van 15 maanden tussen de winteroorlog en Operatie Barbarossa, waarvan een deel was Voortzettingoorlog, werd later de Tussentijdse vrede.[194] Na het einde van de oorlog werd de situatie van het Finse leger op de Kareliaanse landengte een onderwerp van debat in Finland. Er waren al bevelen uitgegeven om een ​​retraite voor te bereiden op de volgende verdedigingslinie in de Taipale -sector. Schattingen van hoe lang het Rode Leger had kunnen worden uitgesteld door retraite-en-standaardactiviteiten varieerden van enkele dagen tot een paar weken,[211][212] Of tot een paar maanden hoogstens.[213]

Onmiddellijk na de oorlog kondigde Helsinki officieel 19.576 doden aan.[214] Volgens herziene schattingen in 2005 door Finse historici stierven 25.904 mensen of raakten vermist en 43.557 raakten gewond aan de Finse kant tijdens de oorlog.[F 12] Finse en Russische onderzoekers hebben geschat dat er 800-1,100 waren Finse krijgsgevangenen, van wie tussen de 10 en 20 procent stierf. De Sovjet -Unie repatrieerde 847 Finnen na de oorlog.[13] Luchtaanvallen hebben 957 burgers gedood.[11] Tussen 20 en 30 tanks werden vernietigd en 62 vliegtuigen gingen verloren.[14] Finland moest ook alle schepen van de Finse Ladoga Naval Detachment aan de Sovjetunie op grond van de Moskou Peace Treaty.

Tijdens de Tussentijdse vrede, Finland wilde zijn defensieve capaciteiten verbeteren en onderhandelingen met Zweden over een militaire alliantie, maar de onderhandelingen eindigden zodra het duidelijk werd dat zowel Duitsland als de Sovjetunie zich tegen een dergelijke alliantie verzetten.[215] Op 31 juli 1940, Duitse kanselier Adolf Hitler gaf het bevel om een ​​aanval op de Sovjetunie te plannen en dus moest Duitsland zijn standpunt met betrekking tot Finland opnieuw beoordelen. Tot die tijd had Duitsland Fins beroepen afgewezen om wapens te kopen. Het vooruitzicht op een invasie van de Sovjetunie keerde het beleid echter om. In augustus was de geheime verkoop van wapens aan Finland toegestaan.[216]

Kareliaanse evacués hebben een belangengroep opgericht, de Finse Karelische competitie, om Karelische rechten en belangen te verdedigen en een manier te vinden Return afgestudeerde regio's van Karelia naar Finland.[193][217] Finland wilde de oorlog opnieuw betreden, vooral vanwege de Sovjet-invasie van Finland tijdens de Winteroorlog, die had plaatsgevonden nadat Finland had gefaald door te vertrouwen op de Volkenbond en op Noordse neutraliteit.[218] Finland wilde vooral zijn territoriale verliezen door het vredesverdrag in Moskou omkeren en, afhankelijk van het succes van de Duitse invasie van de Sovjetunie, mogelijk om zijn grenzen uit te breiden, vooral in Oost -Karelia. Sommige rechtse groepen, zoals de Academische Karelia Society, ondersteunde een Groter Finland ideologie.[219] De Voortzettingoorlog begon in juni 1941 en leidde tot de Finse deelname aan de Belegering van Leningrad net als de Finse bezetting van Oost -Karelia.[220][221]

De herdenkingssteen voor de soldaten van de winteroorlog en de Voortzettingoorlog in Loppi, Finland

Sovjet Unie

De Sovjet -generaal Supreme Command (Stavka) bijeengekomen in april 1940, beoordeelde de lessen van de Finse campagne en aanbevolen hervormingen. De rol van frontline politieke commissarissen werd verminderd en ouderwetse rangen en vormen van discipline werden opnieuw geïntroduceerd. Kleding, apparatuur en tactieken voor winteractiviteiten werden verbeterd. Niet alle hervormingen waren voltooid toen Duitsers geïnitieerd waren Operatie Barbarossa 14 maanden later.[222]

Een monument gewijd aan de slachtoffers van de Sovjet -Finish War 1939–1940 in St. Petersburg

Tussen de winteroorlog en perestroika In de late jaren tachtig vertrouwde de Sovjet -geschiedschrijving uitsluitend op de toespraken van Molotov tijdens de winteroorlog. In zijn radio -toespraak van 29 november 1939 betoogde Molotov dat de Sovjet -Unie had geprobeerd te onderhandelen over garanties van veiligheid voor Leningrad voor twee maanden. De Finnen hadden een vijandige houding aangenomen om "pleiten buitenlandse imperialisten". Finland had militaire provocatie ondernomen en de Sovjet-Unie kon zich niet langer houden aan de niet-agressiepacten. Volgens Molotov wilde de Sovjet -Unie Finland niet bezetten of annexeren, maar het doel was puur om Leningrad te beveiligen.[223]

De officiële Sovjetfiguur, met verwijzing naar het bevel van het Leningrad Military District, werd gepubliceerd tijdens een zitting van de Supreme Sovjet op 26 maart 1940, met 48.475 doden en 158.863 ziek en gewond.[18] Meer recente Russische schattingen variëren: in 1990 claimde Mikhail Semiryaga 53.522 Dead en N. I. Baryshnikov, 53.500. In 1997, Grigoriy krivosheyev Claimde 126.875 dode en vermiste en totale slachtoffers van 391.783, met 188.671 gewond.[15] In 1991, Yuri Kilin Claimde 63.990 dode en totale slachtoffers van 271.528. In 2007 herzien hij de schatting van Dead tot 134.000[16] En in 2012 heeft hij de schatting bijgewerkt naar 138.533.[224] In 2013 verklaarde Pavel Petrov dat het militaire archief van de Russische staat een database heeft die 167.976 heeft bevestigd of vermist, samen met de namen van de soldaten, geboortedata en gelederen.[17]

Er waren 5.572 Sovjet -gevangenen in Finland.[20][225][226] Na de winteroorlog werden de Sovjet -gevangenen teruggebracht naar de USSR in overeenstemming met het vredesverdrag in Moskou. Hiervan werden 450 vrijgelaten, 4.354 werden veroordeeld tot gevangenisstraf in arbeidskampen variërend van 3 tot 10 jaar en 414 werden blootgesteld als "actief in verraderlijke activiteiten terwijl in gevangenschap", met 334 strafzaken die werden overgebracht naar de Hooggerechtshof van de Sovjetunie; 232 van die gevallen eindigden in een doodstraf.[227]

Tussen 1.200 en 3.543 Sovjet -tanks werden vernietigd. Het officiële cijfer was 611 tank slachtoffers, maar Yuri Kilin vond een briefje ontvangen door het hoofd van de Sovjet -generaal staf, Boris Shaposhnikov, rapporteerde 3.543 tank slachtoffers en 316 tanks vernietigd. Volgens de Finse historicus Ohto manninen, het 7e Sovjetleger verloor 1.244 tanks tijdens de doorbraakgevechten van de Mannerheim-lijn in de mid-winter. In de onmiddellijke nasleep van de oorlog was de Finse schatting van het aantal verloren Sovjet -tanks 1.000 tot 1.200.[21][22][23] De Sovjet -luchtmacht verloren ongeveer 1.000 vliegtuigen, maar minder dan de helft van hen was gevechts slachtoffers.[23][24] Volgens Carl Fredrik Gust, gebaseerd op de studies van Sovjet-luchtmachteenheden, schoten de Finse luchtafweereenheden 119 neer en Finse jachtpiloten 131 Sovjetvliegtuigen, hoewel alle Sovjet-vliegtuigverliezen meer dan 900 waren geweest.

Duitsland

De winteroorlog was een politiek succes voor de Duitsers. Zowel het Rode Leger als de League of Nations waren vernederd, en de Anglo-Franse Supreme War Council was geopenbaard als chaotisch en machteloos. Het Duitse beleid van neutraliteit was niet populair in het thuisland en de betrekkingen met Italië hadden geleden. Na het vredesverdrag in Moskou verbeterde Duitsland zijn banden met Finland en binnen twee weken, Finse-Duitse relaties stonden bovenaan de agenda.[228][36] Wat nog belangrijker is, de zeer slechte prestaties van het Rode Leger hebben Hitler ervan overtuigd dat een invasie op de Sovjetunie zou succesvol zijn. In juni 1941 verklaarde Hitler: "We hoeven alleen maar de deur te schoppen en de hele rotte structuur zal neerstorten".[229]

Bondgenoten

De winteroorlog legde de desorganisatie en ineffectiviteit van het Rode Leger en die van de geallieerden bloot. De Anglo-French Supreme War Council was niet in staat om een ​​werkbaar plan te formuleren, waardoor de ongeschiktheid ervan werd onthuld om effectieve oorlog te voeren in Groot -Brittannië of Frankrijk. Deze storing leidde tot de ineenstorting van de Derde Daladier -regering in Frankrijk en de nominatie van Paul Reynaud Als het nieuwe Premier van Frankrijk.[230]

Zie ook

Aantekeningen

 1. ^ Aan het begin van de oorlog hadden de Finnen 300.000 soldaten. Het Finse leger had slechts 250.028 geweren (totaal 281.594 vuurwapens), maar Witte bewakers bracht hun eigen geweren (meer dan 114.000 geweren, in totaal 116.800 vuurwapens) naar de oorlog. Het Finse leger bereikte begin maart 1940 zijn maximale kracht met 346.000 soldaten in uniform.[1][2]
 2. ^ Vanaf 1919 bezaten de Finnen 32 Frans Renault ft Tanks en een paar lichtere tanks. Deze waren niet geschikt voor de oorlog en ze werden vervolgens gebruikt als vast pilboxen. De Finnen kochten 32 Britten Vickers 6-ton Tanks in 1936–39, maar zonder wapens. Wapens waren bedoeld om te worden vervaardigd en geïnstalleerd in Finland. Slechts 10 tanks waren geschikt voor gevechten aan het begin van het conflict.[3]
 3. ^ Op 1 december 1939 hadden de Finnen 114 gevechtsvliegtuigen die geschikt waren voor plicht en zeven vliegtuigen voor communicatie- en observatiedoeleinden. Bijna 100 vliegtuigen werden gebruikt voor vliegtraining, ongeschikt voor gevechten of onder reparatie. In totaal hadden de Finnen 173 vliegtuigen en 43 reserve vliegtuigen.[4]
 4. ^ [5] 550.757 soldaten op 1 januari 1940 en 760.578 soldaten tegen begin maart.[6] In het militaire district Leningrad, 1.000.000 soldaten[7] en 20 divisies een maand voor de oorlog en 58 divisies twee weken voor het einde.[8]
 5. ^ Aan het begin van de oorlog hadden de Sovjets 2.514 tanks en 718 gepantserde auto's. Het belangrijkste slagveld was de Kareliaanse landengte waar de Sovjets 1.450 tanks ingezet. Aan het einde van de oorlog hadden de Sovjets 6.541 tanks en 1.691 gepantserde auto's. Het meest voorkomende tanktype was T-26, maar ook BT Type was heel gebruikelijk.[9]
 6. ^ Deze naam wordt als volgt vertaald: Fins: Talvisota, Zweeds: Vinterkriget, Russisch: Зи́мняя война́, Tr. Zimnyaya voyna. De namen Sovjet -Finish War 1939–1940 (Russisch: Сове́тско-финская война́ 1939–1940) en Sovjet -Finland War 1939–1940 (Russisch: Сове́тско-финляндская война́ 1939–1940) worden vaak gebruikt in het Russisch historiografie;[25][26][27]В. 14. Барышников. От прохладноeug ира к зимней войне. Восточная политика финляндии в 1930 - е годы. Санкт-петеря, 1997. Gearchiveerd 27 december 2013 op de Wayback -machine; В. 14. Барышников, э. Саломаа. Вовлечение финляндиclus во вторю мировю войну. In: крестовый поход на россию. М., 2005. Gearchiveerd 6 november 2008 op de Wayback -machine; О. Дудорова. Неизвестные страницы зимней войны. In: военно-исторический жрнал. 1991. №9.; Зимння война 1939–1940. Книassen первая. Политическая история. М., 1998. - ISBN5020097497; Эрик ковалев. Зимня война балтийских подводных лодок (1939–1940 г г.). In: короли подплава в в червонных валетов. М., 2006. Gearchiveerd 15 mei 2009 op de Wayback -machine; М. Коломиец. Танки в зимней войне 1939–1940. In: «фронтовая иллюстрация», 2001 Gearchiveerd 20 juli 2012 op de Wayback -machine; Александр широкорад. Северные войны россии. М., 2001. Gearchiveerd 2 februari 2009 op de Wayback -machine; Владимир холодковский. Эта зимня война. In: ленинская правда. 1990. 4 augustus, c. 3. Russo - Finish War 1939–1940 of Finno-Russische oorlog 1939–1940 worden gebruikt door de VS. Library of Congress'Catalogus (zie Autoriteitscontrole).
 7. ^ Zie de relevante sectie en de volgende bronnen:[28][29][30][31][32][33]
 8. ^ Zie de relevante sectie en de volgende bronnen:[34][35][36]
 9. ^ De Sovjet -rol wordt bevestigd in Nikita Khroesjtsjov'S Memoirs, waarin staat dat artillerie maarschalk Grigory Kulik had persoonlijk toezicht gehouden op het bombardement van het Sovjet -dorp.[69][70]
 10. ^ Zie de volgende bronnen:[28][29][30][31][32]
 11. ^ Zie de volgende bronnen:[107][108][109][110]
 12. ^ Een gedetailleerde classificatie van Dead en Missing is als volgt:[11][12]
  • Dood, begraven 16.766;
  • Gewond, stierf aan wonden 3.089;
  • Dood, niet begraven, later uitgeroepen als dode 3.503;
  • Vermist, verklaard als dood 1.712;
  • Stierf als een krijgsgevangene 20;
  • Andere redenen (ziekten, ongevallen, zelfmoorden) 677;
  • Onbekend 137;
  • Stierf tijdens de extra opfriscursus (ziekten, ongevallen, zelfmoorden) 34.

Referenties

 1. ^ Palokangas (1999), pp. 299–300
 2. ^ Juutilainen & Koskimaa (2005), p. 83
 3. ^ Palokangas (1999), p. 318
 4. ^ Peltonen (1999)
 5. ^ Meltiukhov (2000): Ch. 4, tabel 10
 6. ^ Krivosheyev (1997), p. 63
 7. ^ Kilin (1999), p. 383
 8. ^ Manninen (1994), p. 43
 9. ^ Kantakoski (1998), p. 260
 10. ^ a b Trotter (2002), p. 187
 11. ^ a b c d Kurenmaa en Lentilä (2005), p. 1152
 12. ^ a b Lentilä en Juutilainen (1999), p. 821
 13. ^ a b Malmi (1999), p. 792
 14. ^ a b c d Tillotson (1993), p. 160
 15. ^ a b c Krivosheyev (1997), pp. 77–78
 16. ^ a b c Kilin (2007b), p. 91
 17. ^ a b Petrov (2013)
 18. ^ a b Sokolov (2000), p.340
 19. ^ a b "РОССИЯ И СССР В ВОЙНАХ XX ВЕКА. Глава III. ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ КРАСНОЙ АРМИИ ЗА ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ". rus-sky.com.
 20. ^ a b Manninen (1999b), p. 815
 21. ^ a b Kilin (1999) p. 381
 22. ^ a b Kantakoski (1998), p. 286
 23. ^ a b c d Manninen (1999b), pp. 810–811
 24. ^ a b Kilin (1999), p. 381
 25. ^ Baryshnikov (2005)
 26. ^ Kovalyov (2006)
 27. ^ Shirokorad (2001)
 28. ^ a b Manninen (2008), pp. 37, 42, 43, 46, 49
 29. ^ a b Rentola (2003) pp. 188–217
 30. ^ a b c Ravasz (2003) p. 3
 31. ^ a b Clemmesen en Faulkner (2013) p. 76
 32. ^ a b Zeiler en Dubois (2012) p. 210
 33. ^ a b Reiter (2009), p. 124
 34. ^ a b Chubaryan (2002), p. XVI
 35. ^ a b Trotter (2002), p. 17
 36. ^ a b c Lightbody (2004), p. 55
 37. ^ Massari, Ivano (18 augustus 2015). "De winteroorlog - toen de Finnen de Russen vernederden". Oorlogsgeschiedenis online. Opgehaald 19 december 2021.
 38. ^ Kilin en Raunio (2007), p. 10
 39. ^ Hough (2019).
 40. ^ Trotter 2002, pp. 3–5
 41. ^ a b Trotter (2002), pp. 4–6
 42. ^ Jowett & Snodgrass (2006), p. 3
 43. ^ Turtola (1999a), pp. 21–24
 44. ^ Turtola (1999a), pp. 33–34
 45. ^ Edwards (2006), pp. 26–27
 46. ^ Edwards (2006), p. 18
 47. ^ Polvinen (1987), pp. 156–161, 237–238, 323, 454
 48. ^ Engman (2007), pp. 452–454
 49. ^ a b c Turtola (1999a), pp. 30–33
 50. ^ Edwards (2006), p. 31
 51. ^ Edwards (2006), pp. 43–46
 52. ^ Van Dyke (1997), p. 13
 53. ^ Edwards (2006), pp. 32–33
 54. ^ Lightbody (2004), p. 52
 55. ^ Trotter (2002), p. 15
 56. ^ Trotter (2002), pp. 12–13
 57. ^ Turtola (1999a), pp. 32–33
 58. ^ Turtola (1999a), pp. 34–35
 59. ^ Engle en Paananen (1985), p. 6
 60. ^ a b c d Turtola (1999a), pp. 38–41
 61. ^ Ries (1988), pp. 55–56
 62. ^ Manninen (1999a), pp. 141–148
 63. ^ Trotter (2002), pp. 14–16
 64. ^ Turtola (1999a), pp. 41–43
 65. ^ Tanner (1950)
 66. ^ Turtola, Martti (1999). "Kansainvälinen Kehitys Euroopassa Ja Suomessa 1930-Luvulla". In Leskinen, Jari; Juutilainen, Antti (eds.). Talvisodan pikkujättiläinen. pp. 41–43.
 67. ^ Ries (1988), pp. 77–78
 68. ^ Murphy, David (2021). De Finse-Sovjet Winteroorlog 1939–40 Stalin's holle overwinning. Johnny Shumate. Londen: Bloomsbury Publishing Plc. p. 9. ISBN 978-1-4728-4394-4. Oclc 1261364794.
 69. ^ Edwards (2006), p. 105
 70. ^ a b Turtola (1999a), pp. 44–45
 71. ^ Leskinen, Jari (1997). "Suomenlahden Sulku Ja Neuvostoliitto" [blokkade van de Golf van Finland en de Sovjet -Unie]. Vaiettu Suomen Silta [Gedempte brug van Finland] (in het Fins). Helsinki: Hakapaino Oy. pp. 406–407. ISBN 951-710-050-7.
 72. ^ Tanner (1950), pp. 85–86
 73. ^ Kilin (2007a), pp. 99–100
 74. ^ Aptekar (2009)
 75. ^ Yle News (2013)
 76. ^ Iltasanomat (2019)
 77. ^ Trotter (2002), p. 34
 78. ^ Edwards (2006), p. 98
 79. ^ Conquest (2007), p. 450
 80. ^ Bullock (1993), p. 489
 81. ^ Glanz (1998), p. 58
 82. ^ Ries (1988), p. 56
 83. ^ Edwards (2006), p. 189
 84. ^ Coox (1985), p. 996
 85. ^ Coox (1985), pp. 994–995
 86. ^ a b Coox (1985), p. 997
 87. ^ Goldman (2012), p. 167
 88. ^ Langdon-Davies (1941), p. 7
 89. ^ Trotter (2002), pp. 35–36
 90. ^ Edwards (2006), p. 93
 91. ^ Edwards (2006), p. 125
 92. ^ Manninen (2008), p. 14
 93. ^ Trotter (2002), p. 204
 94. ^ a b Trotter (2002), pp. 38–39
 95. ^ a b c d e Kilin en Raunio (2007), p. 13
 96. ^ Trotter (2002)
 97. ^ Leskinen en Juutilainen (1999)
 98. ^ a b Trotter (2002), pp. 42–44
 99. ^ Laemlein (2013) pp. 95–99
 100. ^ Trotter (2002), p. 47
 101. ^ Jowett & Snodgrass (2006), p. 6
 102. ^ Paskhover (2015)
 103. ^ Russisch militair archief F.34980 Op.14 D.108
 104. ^ a b Trotter (2002), pp. 48–51
 105. ^ a b Trotter (2002), p. 61
 106. ^ League of Nations (1939), pp. 506, 540
 107. ^ Tanner (1950), p. 114
 108. ^ Trotter (2002), pp. 58, 61
 109. ^ Kokoshin (1998), p. 93
 110. ^ Killham (1993), p. 78
 111. ^ Trotter (2002), p. 58
 112. ^ Soikkanen (1999), p. 235
 113. ^ GEUST; Uitto (2006), p. 54
 114. ^ Trotter (2002), p. 69
 115. ^ Trotter (2002), pp. 72–73
 116. ^ Trotter (2002), pp. 76–78
 117. ^ Trotter (2002), pp. 51–55
 118. ^ Trotter (2002), p. 121
 119. ^ Trotter (2002), pp. 53–54
 120. ^ Paulaharju (1999), p. 292
 121. ^ Paulaharju (1999), pp. 289–290
 122. ^ a b Trotter (2002), pp. 145–146
 123. ^ a b Paulaharju (1999), pp. 297–298
 124. ^ Trotter (2002), pp. 131–132
 125. ^ Trotter (2002), pp. 148–149
 126. ^ a b Trotter (2002), pp. 62–63
 127. ^ Vuorenmaa (1999), pp. 494–495
 128. ^ LAAKSONEN (1999), p. 407
 129. ^ LAAKSONEN (1999), pp. 411–412
 130. ^ Trotter (2002), pp. 87–89
 131. ^ Leskinen en Juutilainen (1999), p. 502
 132. ^ Kilin en Raunio (2007), p. 113
 133. ^ Juutilainen (1999a), pp. 504–505
 134. ^ Juutilainen (1999a), p. 506
 135. ^ Juutilainen (1999a), p. 520
 136. ^ Kauppinen (2017).
 137. ^ Yle: Marokon Kauhu Nousi Legendaksi Kollaalla (in het Fins)
 138. ^ Trotter (2002), p. 110
 139. ^ Juutilainen (1999a), pp. 510–511
 140. ^ Juutilainen (1999a), p. 514
 141. ^ Jowett & Snodgrass (2006), p. 44
 142. ^ Juutilainen (1999a), pp. 516–517
 143. ^ Vuorenmaa (1999), pp. 559–561
 144. ^ Vuorenmaa (1999), p. 550
 145. ^ Trotter (2002), p. 150
 146. ^ Kulju (2007), p. 230
 147. ^ Kulju (2007), p. 229
 148. ^ Kantakoski (1998), p. 283
 149. ^ Kulju (2007), pp. 217–218
 150. ^ Pöntinen, P.: Jäätyt Helvetti: Tälllainen op Raatteen Tie Tänään. Suomen Kuvalehti, 2015.
 151. ^ a b Trotter (2002), pp. 171–174
 152. ^ Leskinen en Juutilainen (1999), p. 164
 153. ^ Trotter (2002), pp. 178–180
 154. ^ Vuorenmaa (1999), pp. 545–549
 155. ^ Esko Lammi: Talvisodan Tampere. Vammala: Häijää Invest (Vammaspaino), 1990. ISBN 952-90-1707-3. (in het Fins)
 156. ^ Jouko Juonala: Ilmahälytys! Talvisota: Ilta-Sanomien Erikoislehti 2019, pp. 62–66. Helsinki: Sanoma Media Finland OY. (in Finland)
 157. ^ a b Trotter (2002), p. 193
 158. ^ Trotter (2002), pp. 187–188
 159. ^ Tillotson (1993), p. 157
 160. ^ Peltonen (1999), pp. 607–608
 161. ^ Trotter (2002), p. 189
 162. ^ Trotter (2002), pp. 191–192
 163. ^ Elfegren (1999), p. 681
 164. ^ Elfegren (1999), p. 678
 165. ^ Elfegren (1999), p. 692
 166. ^ Leskinen (1999), p. 130
 167. ^ Silvast (1999), pp. 694–696
 168. ^ Tillotson (1993), pp. 152–153
 169. ^ Trotter (2002), pp. 203–204
 170. ^ a b LAAKSONEN (1999), pp. 424–425
 171. ^ a b c Trotter (2002), pp. 214–215
 172. ^ LAAKSONEN (1999), pp. 426–427
 173. ^ LAAKSONEN (1999), p. 430
 174. ^ Trotter (2002), p. 218
 175. ^ GEUST; Uitto (2006), p. 77
 176. ^ Trotter (2002), p. 233
 177. ^ LAAKSONEN (1999), p. 452
 178. ^ Trotter (2002), pp. 234–235
 179. ^ Rentola, Kimmo (1 oktober 2013). "Intelligentie en Stalin's twee cruciale beslissingen in de Winteroorlog, 1939–40". De International History Review. 35 (5): 1089–1112. doen:10.1080/07075332.2013.828637. ISSN 0707-5332. S2CID 155013785.
 180. ^ Trotter (2002), pp. 246–247
 181. ^ Edwards (2006), p. 261
 182. ^ a b c Lähteenmäki, Maria (1 januari 2014). "Slecht bloed en vernedering: Finns 'ervaringen van de vredesonderhandelingen in Moskou in 1940". Nordia geografische publicaties. 43 (1): 101–113. ISSN 2736-9722.
 183. ^ Trotter (2002), pp. 247–248
 184. ^ Kilin en Raunio (2007), pp. 260–295
 185. ^ Trotter (2002), pp. 249–251
 186. ^ Fadiman (1985), p. 320.
 187. ^ Trotter (2002), p. 254
 188. ^ "70e verjaardag van het einde van de winteroorlog". Yle News. 13 maart 2010. Opgehaald 13 maart 2022.
 189. ^ Statistieken Finland (1940)
 190. ^ Kirby (2006), p. 215
 191. ^ Gadolin (1952), p. 7.
 192. ^ Engle en Paananen (1985), pp. 142–143
 193. ^ a b Ahtiainen (2000)
 194. ^ a b Jowett & Snodgrass (2006), p. 10
 195. ^ Van Dyke (1997), pp. 189–190
 196. ^ Trotter 2002, pp. 14–16
 197. ^ Trotter (2002), pp. 194–202
 198. ^ a b Jowett & Snodgrass (2006), pp. 21–22
 199. ^ Juutilainen (1999b), p. 776
 200. ^ Rigby (2003), pp. 59–60.
 201. ^ a b c Jormanainen, Heli (15 maart 2020). "Venäläisemigranttien Talvisota - Mannerheim Hyväksyi Huippusalaisen Suunnitelman Bolševikkien Vastaisen Sotavankiarmeijan Perustamisesta". Yle. Opgehaald 8 juni 2022.
 202. ^ a b Trotter (2002), pp. 235–236
 203. ^ Edwards (2006), p. 141
 204. ^ a b Edwards (2006), p. 145
 205. ^ a b Trotter (2002), p. 237
 206. ^ a b Edwards (2006), p. 146
 207. ^ Trotter (2002), pp. 237–238
 208. ^ Trotter (2002), pp. 238–239
 209. ^ Trotter (2002), p. 239
 210. ^ Edwards (2006), pp. 272–273
 211. ^ LAAKSONEN (2005), p. 365
 212. ^ Paasikivi (1958). p. 177
 213. ^ Halsti (1955), p. 412
 214. ^ Dallin (1942), p. 191
 215. ^ Turtola (1999b), p. 863
 216. ^ Reiter (2009), p. 132
 217. ^ Finse Karelische competitie
 218. ^ Lunde (2011), p. 9
 219. ^ Jokipii (1999), pp. 145–146
 220. ^ Rutherford (2014), p. 190
 221. ^ Yarov (2009), p. 7
 222. ^ Trotter (2002) p. 264
 223. ^ Vihavainen (1999), pp. 893–896
 224. ^ Kilin (2012), pp. 21–24.
 225. ^ Van Dyke (1997), p. 191
 226. ^ Trotter (2002), p. 263
 227. ^ Bichekhvost (2012).
 228. ^ Edwards (2006), pp. 277–279
 229. ^ Sedlar (2007), p. 8
 230. ^ Edwards (2006), pp. 13–14

Bronnen

Engels

 • Ahtiainen, Ilkka (16 juli 2000). "De eindeloze Karelia-vraag". Helsinki -tijden. Gearchiveerd van het origineel Op 29 juni 2011. Opgehaald 5 november 2009.
 • Bullock, Alan (1993). Hitler en Stalin: Parallel Lives. Vintage boeken. ISBN 978-0-679-72994-5.
 • Chubaryan, A. (2002). "Voorwoord". In Kulkov, E.; RZHESHEVSKII, O.; Shukman, H. (eds.). Stalin and the Sovjet-Finish War, 1939–1940. Frank Cass. ISBN 978-0-7146-5203-0.
 • Clemmesen, Michael H.; Faulkner, Marcus, eds. (2013). Noord -Europese overtuiging tot oorlog, 1939–1941: van Memel tot Barbarossa. Griet. ISBN 978-90-04-24908-0.
 • Verovering, Robert (2007) [1991]. The Great Terror: een herbeoordeling (40e verjaardag ed.). Oxford University Press, VS. ISBN 978-0-19-531700-8.
 • Coox, Alvin D. (1985). Nomonhan: Japan tegen Rusland, 1939. Stanford University Press. ISBN 0-8047-1160-7.
 • Dallin, David (1942). Sovjet Russische buitenlands beleid, 1939–1942. Vertaald door Leon Dennen. Yale University Press.
 • Edwards, Robert (2006). White Death: Russische oorlog op Finland 1939–40. Weidenfeld & Nicolson. ISBN 978-0-297-84630-7.
 • Engle, Eloise; Paananen, Lauri (1985) [1973]. The Winter War: The Russo-Finish Conflict, 1939–40. Westview Press. ISBN 0-8133-0149-1.
 • Fadiman, Clifton (1985). Het kleine, bruine boek van anekdotes. Boston: Little, Brown. ISBN 978-0-316-08472-7. Oclc 759509883.
 • Gadolin, Axel (1952). De oplossing van het Karelische vluchtelingenprobleem in Finland. Dordrecht: Springer Nederland. ISBN 978-9401179645. Oclc 9401179646.
 • Glanz, David (1998). Struikelende Colossus: het Rode Leger aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. University Press of Kansas. ISBN 978-0-7006-0879-9.
 • Goldman, Stuart D. (2012). Nomonhan 1939, de overwinning van het Rode Leger die de Tweede Wereldoorlog heeft gevormd. Naval Institute Press. ISBN 978-1-59114-329-1.
 • Hough, William J.H. (10 september 2019). "De annexatie van de Baltische staten en het effect ervan op de ontwikkeling van de wet die gedwongen territoriumbevestiging verbiedt". [email protected].
 • Jowett, Philip; Snodgrass, Brent (2006). Finland in oorlog 1939–45. Visarend. ISBN 978-1-84176-969-1.
 • "Karjalan Liitto - kort in het Engels". Finse Karelian League. Gearchiveerd van het origineel op 20 augustus 2009. Opgehaald 18 oktober 2009.
 • Killham, Edwardl (1993). De Noordse manier: een pad naar Baltisch evenwicht. Howells House.
 • Kirby, David (2006). Een beknopte geschiedenis van Finland. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-53989-0.
 • Kokoshin, Andrei (1998). Sovjet Strategic Thought, 1917-91. MIT Press.
 • Krivosheyev, grigoriy (1997b). Sovjet -slachtoffers en gevechtsverliezen in de twintigste eeuw (1e ed.). Greenhill -boeken. ISBN 1-85367-280-7.
 • Laemlein, Tom (oktober 2013). "Waar zullen we ze allemaal begraven?". Amerikaanse rifleman. 161.
 • Langdon-Davies, John (1941). Invasie in de sneeuw: een studie van gemechaniseerde oorlog. Houghton Mifflin Company. Oclc 1535780.
 • Volkenbond (14 december 1939). "Afdiking van de U.S.S.R.". League of Nations officieel tijdschrift.
 • Lightbody, Bradley (2004). De Tweede Wereldoorlog: ambities tot nemesis. Routledge. ISBN 0-415-22404-7.
 • Lunde, Henrik O. (2011). Finland's Oorder naar keuze: de onrustige Duitse-Finse alliantie in de Tweede Wereldoorlog. Newbury: Casemate Publishers. ISBN 978-1612000374.
 • Reiter, Dan (2009). Hoe oorlogen eindigen (Illustrated ed.). Princeton University Press. ISBN 978-0691140605. Opgehaald 29 oktober 2010.
 • Ries, Tomas (1988). Koude wil: de verdediging van Finland (1e ed.). Brassey's Defense Publishers. ISBN 0-08-033592-6.
 • Rigby, Jonathan (2003). Christopher Lee: de geautoriseerde schermgeschiedenis. Reynolds & Hearn. ISBN 978-1903111642.
 • Rutherford, Jeff (2014). Gevecht en genocide op het oostelijke front: de oorlog van de Duitse infanterie, 1941–1944. Cambridge University Press. p. 190. ISBN 9781107055711. Gearchiveerd Van het origineel op 27 februari 2018. Het verstrikken van Leningrad tussen de Duitse en Finse legers beëindigde het gevecht in de regio niet omdat de Sovjets herhaalde en wanhopige pogingen lanceerden om het contact met de stad te herwinnen.
 • Sedlar, Jean W. (2007). Hitler's Central European Empire 1938–1945. Booklocker. ISBN 978-1591139102.
 • Tanner, Väinö (1957) [1950]. The Winter War: Finland tegen Rusland 1939–1940. Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-0482-3.
 • Tillotson, H.M. (1993). Finland at Peace & War 1918–1993. Michael Russell. ISBN 0-85955-196-2.
 • Trotter, William R. (2002) [1991]. The Winter War: The Russo - Finish War of 1939–40 (5e ed.). Aurum Press. ISBN 1-85410-881-6.
 • Van Dyke, Carl (1997). De Sovjet -invasie van Finland, 1939–40. Routledge. ISBN 0-7146-4314-9.
 • Yarov, Sergey (2017). Leningrad 1941–42: Moraliteit in een stad onder belegering. Voorwoord van John Barber. John Wiley & Sons. p. 7. ISBN 9781509508020. Gearchiveerd Van het origineel op 27 februari 2018. Terwijl het exacte aantal dat stierf tijdens het beleg door de Duitse en Finse legers van 8 september 1941 tot 27 januari 1944 nooit bekend zal zijn, is beschikbaar gegevenspunt tot 900.000 civiele sterfgevallen, van wie er meer dan een half miljoen stierf in de winter van 1941-2 alleen.
 • Yle News (15 maart 2013). "Poetin: Winteroorlog gericht op het corrigeren van grens" fouten "". Gearchiveerd Van het origineel op 14 december 2017. Opgehaald 14 december 2017.
 • Iltasanomat (22 december 2019). "Yuri Kilin -interview". Gearchiveerd Van het origineel op 3 december 2021. Opgehaald 3 december 2021.
 • Zeiler, Thomas W.; Dubois, Daniel M., eds. (2012). Een metgezel naar de Tweede Wereldoorlog. Wiley Blackwell metgezellen naar de wereldgeschiedenis. Vol. 11. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-9681-9.

Fins, Russische en andere talen

 • Aptekar, Pavel. "Casus belli: о майнильском инцидентspect, послжившим поводом, дwoord длачалаlaatst зимней войvel [Casus Belli: Over het Mainila -incident, dat diende als een voorwendsel voor het begin van de "Winteroorlog" van 1939–40]. Raboche-Krest'yanskaya Krasnaya Armiya (website) (in het Russisch). Opgehaald 2 september 2009.
 • Baryshnikov, N.; Salomaa, E. (2005). Вовлечение финляндиclus во вторю мировю войну [Finland's toegang tot de Tweede Wereldoorlog]. In Chernov, M. (ed.). Крестовый поход на россию [Crusade Against Rusland] (in het Russisch). Yauza. ISBN 5-87849-171-0. Gearchiveerd van het origineel op 6 november 2008. Opgehaald 1 juli 2008.
 • Bichekhvost, Alexander Fedorovich (2012). "Вы точно человек?" [Het repressieve beleid van de Sovjetstaat en het lot van de Rode Leger gevangenen van oorlogsdeelnemers in de Sovjet-Finse oorlog 1939-1940]. Известия саратовсclusoeren универSTMитета. Новая серия. Серия история. М repariem (in het Russisch). 12 (4): 99-108.
 • Elfegren, Eero (1999). "MERISOTA TALVISODASSA" [Naval Warfare in the Winter War]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Engman, Max (2007). Raja - Karjalankannas 1918–1920 [Grens - de Kareliaanse landengte 1918–1920]. WSOY. ISBN 978-951-0-32765-4.
 • Gust, Carl-Fredrik; Uitto, Antero (2006). Mannerheim-Linja: Talvisodan Legenda [De Mannerheim -lijn: legende van de winteroorlog] (in het Fins). Ajatus. ISBN 951-20-7042-1.
 • Hallberg, Torsten, ed. (2006). Karelen: Ett Gränsland I Norden (in Zweeds). Föreningen Norden. ISBN 978-9185276806.
 • Halsti, Wolfgang Hallstén (1955). Talvisota 1939–1940 [De Winteroorlog 1939–1940] (in het Fins). Otava.
 • Jokipii, Mauno (1999). Фиateg ücurнdig на пути к войне: исследование о военном сотрудничестве германииclus и финax фии ing фиииclus ф фиииclus в фCии фCrouw ф� aven [Geboorte van de voortzettingoorlog: onderzoek naar Duits -Finish Militaire samenwerking 1940–1941] (in het Russisch). Petrozavodsk: Karelia. ISBN 5754507356.
 • Juutilainen, Antti; Koskimaa, Matti (2005). "Maavoimien Joukkojen Perustaminen" [de legerroepen vestigen]. Jatkosodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Juutilainen, Antti (1999a). "LAATOKAN KARJALAN TAISTELUT" [Battles in Ladoga Karelia]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Juutilainen, Antti (1999b). "Talvisodan ulkomomomaalaiset vapaaehtoiset" [buitenlandse vrijwilligers in de winteroorlog]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Kantakoski, Pekka (1998). Punaiset Panssarit: Puna-Armeijan PanssariJoukot 1918–1945 [Red Armor: The Red Army's Tank Forces, 1918–1945] (in het Fins). Ps-elso. ISBN 951-98057-0-2.
 • Kauppinen, Kari (18 juli 2017). "Sotasankari Simo Häyhän Ennennäkemätön Päiväkirja Löytyi -" Tässä on Minun Syntilistani "". Iltalehti (in het Fins). Helsinki.
 • Kilin, Juri (2007a). "Leningradin Sotilaspiirin Rajakahakka". In Jokisipilä, Markku (ed.). SODAN TOTUUDET. Yksi suomalainen vastaa 5,7 ryssää [Waarheden van oorlog. Eén Finn is gelijk aan 5,7 Russen] (in het Fins). Ajatus.
 • Kilin, Juri (2007b). "Rajakahakan Hidas Jäiden Lähtö". In Jokisipilä, Markku (ed.). SODAN TOTUUDET. Yksi suomalainen vastaa 5,7 ryssää [Waarheden van oorlog. Eén Finn is gelijk aan 5,7 Russen] (in het Fins).
 • Kilin, Juri; Raunio, Ari (2007). Talvisodan Taaleluja [Winteroorloggevechten] (in het Fins). Karttakeskus. ISBN 978-951-593-068-2.
 • Kilin, Yuri (1999). "Puna-Armeijan Stalinin Tahdon Toteuttajana" [het Rode Leger als uitvoerder van Stalin's Will]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Kilin, Yu. M. (2012). "Sovjet -Finish War 1939–1940 en de verliezen van het Rode Leger". Proceedings van Petrozavodsk State University. Sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. 5 (126): 21–24. ISSN 1998-5053.
 • Kovalyov, E. (2006). "7: зимня война балтийских подводных лодок (1939–1940 гг.)" [Winteroorlog en de Baltische onderzeeërs (1939–1940)]. Короли подплава в в червонных валетов [Onderzeese koningen van de Knave of Hearts Sea] (in het Russisch). Tsentrpoligraf. ISBN 5-9524-2324-8.
 • Kulju, Mika (2007). Raatteen Tie: Talvisodan Pohjoinen Sankaritarina [The Raate Road: Tale of Northern Heroism tijdens de Winteroorlog] (in het Fins). Ajatus. ISBN 978-951-20-7218-7.
 • Kurenmaa, Pekka; Lentilä, Riitta (2005). "Sodan Tappiot" [slachtoffers van de oorlog]. Jatkosodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • LAAKSONEN, LASSE (2005) [1999]. TODELLISUUS JA HARHAT [Realiteit en illusies] (in het Fins). Ajatus. ISBN 951-20-6911-3.
 • LAAKSONEN, LASSE (1999). "Kannaksen TAISTELUT" [gevechten in de landengte]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Lentilä, Riitta; Juutilainen, Antti (1999). "Talvisodan Uhrit" [slachtoffers van de winteroorlog]. Talvisodan pikkujättiläinen.
 • Leskinen, Jari; Juutilainen, Antti (2005). Jatkosodan pikkujättiläinen [Voortzettingsoorloggids] (in het Fins) (1e ed.). WSOY. ISBN 951-0-28690-7.
 • Leskinen, Jari (1999). "Suomen Ja Viron Salainenen Sotilaallinen Yhteistyö Neuvostoliiton Hyökkäyksen Varalta 1930-Luvulla" [de clandestiene Finse-estonische militaire samenwerking tegen een mogelijke Sovjet-invasie in de jaren 1930]. In Leskinen, Jari; Juutilainen, Antti (eds.). Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Leskinen, Jari; Juutilainen, Antti (1999). "Suomen Kunnian Päivät" [Glory Days of Finland]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Malmi, Timo (1999). "Suomalaiset Sotavangit" [Finse krijgsgevangenen]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Manninen, OHTO (2008). MITEN SUOMI VALLOITETAAN: Puna-Armeijan Operaatiosuunnitelmat 1939–1944 [Hoe Finland te veroveren: operationele plannen van het Rode Leger 1939–1944] (in het Fins). Edita. ISBN 978-951-37-5278-1.
 • Manninen, Ohto (1999a). "Neuvostoliiton tavoitet ennen Talvisotaa Ja sen aikana" [Sovjet -doelstellingen voor en tijdens de winteroorlog]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Manninen, OHTO (1999b). "Venäläiset Sotavangit Ja Tappiot" [Russische gevangenen van oorlog en slachtoffers]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Manninen, OHTO (1994). Talvisodan Salatut Taustat (verborgen achtergrond van de Winteroorlog) (in het Fins). Kirjaneuvos. ISBN 952-90-5251-0.
 • Meltiukhov, Mikhail (2000). Упщенный шанс сталина. Советский сюз и борьба за евроalen [Stalin's gemiste kans] (in het Russisch). Veche. Opgehaald 29 oktober 2010.
 • Paasikivi, Juho Kusti (1958). Toimintani Moskovassa Ja Suomessa 1939–41 [Mijn acties in Moskou en Finland 1939–1941] (in het Fins). WSOY.
 • Palokangas, Markku (1999). "Suomalaisjoukojen Aseistus Ja Varustus" [bewapening en uitrusting van de Finse troepen]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Paulaharju, Jyri (1999). "Pakkastalven Kourissa" [in de greep van de winter]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Paskhover, A. (3 juni 2015). Красная армия - самая миролю tencht, самая героическая ... [Rode Leger - het meest vredige, de meest heroïsche ...]. Ukrayinska Pravda (in het Russisch).
 • Peltonen, Martti (1999). "Ilmasota Talvisodassa" [luchtoorlogvoering in de Winter Wari]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Petrov, Pavel (2013). Venäläinen Talvisotakirjallisuus: Bibliografia 1939–1945 [Russische winteroorlogsliteratuur: bibliografie 1939–1945] (in het Fins). Docendo. ISBN 978-952-5912-97-5.
 • Polvinen, Tuomo (1987) [1971]. Venäjän Vallankumous Ja Suomi 1917–1920 II: Toukokuu 1918 - Joulukuu 1920 [Russische revolutie en Finland 1917–1920 II: mei 1918 - december 1920]. WSOY. ISBN 951-0-14299-9.
 • Shirokorad, A. (2001). "IX: зимня война 1939–1940 г г. [Winteroorlog 1939–1940]". Северные войны россииoel [De noordelijke oorlogen van Rusland] (in het Russisch). HANDELEN. ISBN 5-17-009849-9.
 • Ravasz, István (2003). Finnország függetlenségi Harca 1917–1945, Magyar Önkéntesek Finnországban [Finland's onafhankelijkheidsstrijd van 1917 tot 1945, Hongaarse vrijwilligers in Finland] (PDF) (in het Hongaars). Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesületnek. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 20 oktober 2017. Opgehaald 26 januari 2015.
 • Rentola, Kimmo (2003). Holtsmark, Sven G.; Pharo, Helge Ø.; Tamnes, Rolf (eds.). Motstrøms: Olav Riste Og Norsk Internasjonal HistoriesKrivning [Counter Currents: Olav Riste en Noorse internationale geschiedschrijving.] (in Noors). Cappelen Akademisk Forlag. ISBN 8202218284.
 • Russisch militair archief van de staat. Росийский государственный военный архив (ргва) [Russisch militair archief] (in het Russisch).
 • Silvast, Pekka (1999). "Merivoimien Enimmäinen stem: Russarö" [De eerste overwinning van de marine: Russarö]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Soikkanen, Timo (1999). "Talvisodan Henki" [de geest van de winteroorlog]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Statistieken Finland (1941). Suomenmaan Tilastollinen vuosikirja 1940 [Finse statistieken Jaarboek 1940] (PDF) (in het Fins). pp. 14–15.
 • Turtola, Martti (1999a). "Kansainvälinen Kehitys Euroopassa Ja Suomessa 1930-Luvulla" [Internationale ontwikkelingen in Europa en Finland in de jaren dertig]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Turtola, Martti (1999b). "Katkera Rauha Ja Suomen Ulkopoliittinen Asema Sodan Jälkeen" [Bittere vrede en de naoorlogse positie van het Finse buitenlands beleid]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Vihavainen, Timo (1999). "Talvisota neuvostohistoriakirjoituksessa" [de winteroorlog in Sovjet -geschiedschrijving]. Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins).
 • Sokolov, Boris (2000). "Путь к миру" [Secrets of the Russo-Finish War]. Тайны финской войны (in het Russisch). ISBN 5-7838-0583-1.
 • Vuorenmaa, Anssi; Juutilainen, Antti (1999). "Myytti Mannerheim-Linjasta". Talvisodan pikkujättiläinen (in het Fins). (Mythe van de Mannerheim -lijn)

Verder lezen

 • Campbell, David (2016). Finse soldaat vs Sovjet soldaat: Winteroorlog 1939–40. Osprey Publishing. ISBN 978-1472813244.
 • Chew, Allen F. The White Death: The Epic of the Sovjet-Finish Winter War ( ISBN0-87013-167-2).
 • Cox, Geoffrey (1941). Het Rode Leger beweegt. Victor Gollancz. Oclc 502873.
 • Engle, Eloise en Paananen, Pauri. The Winter War: The Sovjet Attack on Finland 1939–1940 ( ISBN0-8117-2433-6).
 • Hill, Alexander (2017). Het Rode Leger en de Tweede Wereldoorlog. Cambridge University Press. ISBN 978-1-1070-2079-5.
 • Kolomyjec, Maksim (2011). Tanks in de Winteroorlog 1939–1940. Vertaald door Dinan, Tim. Leandoer & Ekholm. ISBN 978-9197589529.
 • Nenye, Vesa; Munter, Peter; Wirtanen, Toni (2015). Finland at War: The Winter War 1939–1945. Osprey Publishing. ISBN 978-1472806314. Oclc 899228795.
 • Rahikainen, Paavo; Vainio, Ein (1996). Artillerie Barrage in Taipaleenjoki: Paavo Rahikainen. De slag om Sikniemi. Vertaald door Mayow, Nicholas. Helsinki: Finse War Veterans Association. ISBN 978-951-97557-0-0. Oclc 41278218.
 • Reese, Roger R. (2008). "Lessen van de Winteroorlog: een studie in de militaire effectiviteit van het Rode Leger, 1939-1940". Journal of Military History. 72 (3): 825–852. doen:10.1353/jmh.0.0004. S2CID 110326295.
 • Saarelainen, Tapio (2016). The White Sniper: Simo Häyhä. Casemate. ISBN 978-1612004297.
 • Sander, Gordon F. (2013). De honderddaagse winteroorlog: Finland's dappere stand tegen het Sovjet -leger. University Press of Kansas. ISBN 978-0700619108. (Online Review)
 • Sovjet -informatiebureau (1948). Falsifiers of History (Historical Survey) (1e ed.). GOSPOLITIZDAT & FUTIELE TALEN PUBLIVING HUIS. Oclc 155723998.
 • Taylor, Alan (23 mei 2013). "Finland in de Tweede Wereldoorlog". De Atlantische Oceaan.
 • Trotter, William R.: A Frozen Hell: The Russo-Finish Winter Oorlog van 1939–1940 ( ISBN1-56512-249-6).
 • Tuunainen, Pasi (2016). Finse militaire effectiviteit in de Winteroorlog, 1939–1940. Palgrave Macmillan. doen:10.1057/978-1-137-44606-0. ISBN 978-1-137-44606-0.
 • Tuuri, Antti (2003) [1984]. De winteroorlog. Aspasia Books, Inc. ISBN 097310533x.
 • Weken, Jessica L. 2014. Dictators in oorlog en vrede, Ch. 4. Cornell University Press.
 • Woody, Christopher (1 december 2017). "Deze 17 foto's tonen Finland's brutaal koude strijd in de Tweede Wereldoorlog met de Sovjet -Unie". Business Insider UK.

Externe links