Interim Administration Mission in Kosovo in de Verenigde Naties

Interim Administration Mission in Kosovo in de Verenigde Naties
Afkorting Unmik
Vorming 10 juni 1999; 23 jaar geleden
Type Speciale politieke missie
Wettelijke status van Bestaand de jure Maar sluimerend de facto
Hoofdkwartier Pristina, Kosovo
Hoofd
Speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal en hoofd van de interim-administratie-missie van de Verenigde Naties in Kosovo
Caroline Ziadeh[1]
Ouderorganisatie
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

De Interim Administration Mission in Kosovo in de Verenigde Naties (Unmik) is de officieel verplichte missie van de Verenigde Naties in Kosovo.[a] De UNMIK beschrijft zijn mandaat als zijn Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een algemeen doel bereiken, namelijk om de omstandigheden voor een vreedzaam en normaal leven te waarborgen voor alle inwoners van Kosovo en regionale stabiliteit in de Westelijke Balkan. "[2]

De UNMIK is opgericht op grond van de Veiligheidsraad Resolutie 1244, die werd aangenomen op 10 juni 1999.[3] In die resolutie besloten de VN om "[implementeren] in Kosovo, onder auspiciën van de Verenigde Naties, [een] internationale civiele en veiligheid [aanwezigheid]".

De Montage van Kosovo overgenomen de onafhankelijkheidsverklaring op 17 februari 2008;[4][5] Kosovo Servo Parlementsleden boycot de sessie.

De UNMIK bestaat vandaag nog steeds, maar de dagelijkse functies zijn relatief klein omdat Kosovo onafhankelijkheid verklaarde en een nieuwe grondwet heeft aangenomen,[6] en na het creëren van de Missie Missie van de Europese Unie in Kosovo (Eulex), dat zelf werkt binnen het kader van de resolutie van de Veiligheidsraad 1244.[7][8] Eulex helpt en ondersteunt de Kosovo -autoriteiten in de rechtsstaat, met name in de politie, de rechterlijke macht en de douane.[9][10] In september 2012 eindigde het internationale toezicht,[11] en Kosovo werd verantwoordelijk voor zijn eigen bestuur.[12]

Kosovo is het onderwerp van een langdurig politiek en territoriaal geschil tussen de Servische (en voorheen, de Joegoslavisch) overheid en Kosovo's grotendeels etnisch Albanees bevolking. Publieke opiniepeilingen geven aan dat een duidelijke meerderheid van de bevolking van Kosovo Kosovo's onafhankelijkheid ondersteunt. [13] Internationaal, 113 Van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties (inclusief een meerderheid van de Europese landen) hebben de onafhankelijkheid van Kosovo erkend, maar 15 landen hebben later hun erkenning ingetrokken.

Het hoofd van de UNMIK is de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal ('SRSG') en wordt benoemd door de secretaris-generaal onder het advies van de VN-lidstaten. Caroline Ziadeh werd benoemd tot SRSG in november 2021[1] en arriveerde in januari 2022 in Kosovo.[14]

Structuur

UNMIK is verdeeld in vier secties die het "pijlers" noemt. Dit zijn:

Verantwoordelijkheid voor de handhaving van pijlers I en II waren overgebracht naar de Voorlopige instellingen van zelfbestuur in Kosovo. De VN heeft deze handhaving echter nog steeds in de gaten gehouden.

Na een belangrijke interne herstructurering van zijn activiteiten onderging deze pijlerstructuur een verandering. Pilaar I werd ontbonden waardoor de politiecommissaris en de directeur van het ministerie van Justitie zich melden aan SRSG in plaats van DSRSG zoals eerder. Pillar II werd gereduceerd tot een afdeling civiel administratie en haar directeur rapporteerde ook rechtstreeks aan de SRSG. UNMIK houdt toezicht op een substantiële VN -internationale politie van genummerd op ongeveer 1.985 inclusief gevormde politie -eenheden.

A NAVO-led Force genaamd de Kosovo Force (KFOR) biedt een internationale aanwezigheid op de veiligheid ter ondersteuning van het werk van UNMIK, maar is niet ondergeschikt aan de VN.

De Europese Unie leidde de economische ontwikkeling, omvat de privatisering van voormalige overheidsbedrijven.[16][17] Dit beleid is tegengewerkt door Belgrado.[18] Dit werd voorheen uitgevoerd door de KTA (Kosovo Trust Agency), een EU -organisatie met Jasper Dick als directeur.[19] Sinds 2008 is deze rol van de KTA overgenomen door het privatiseringsagentschap van Kosovo.[20]

Plichten

Resolutie 1244 richtte de unmik op naar:

 • Basic civiele administratieve functies uitvoeren;
 • de oprichting van substantiële autonomie en zelfbestuur in Kosovo bevorderen;
 • een politiek proces faciliteren om de toekomstige status van Kosovo te bepalen;
 • Coördineren van humanitaire en rampenbestrijding van alle internationale agentschappen;
 • ondersteunen de reconstructie van belangrijke infrastructuur;
 • het burgerlijk recht en de orde handhaven;
 • mensenrechten bevorderen; en
 • Zorg voor de veilige en onbelemmerde terugkeer van alle vluchtelingen en ontheemden naar hun huizen in Kosovo.

Zoals hierboven beschreven, voert de UNMIK niet langer al deze functies uit.

Kritiek

De UNMIK is bekritiseerd omdat hij niet veel van de vermelde doelstellingen heeft bereikt en wordt op grote schaal gehaald door zowel Kosovo Serviërs als Kosovo Albanezen.[21][22] Na zeven jaar werk (vanaf 2006):

 • De belangrijkste infrastructuur wordt niet gereconstrueerd; In het bijzonder is elektrische verdeling nog steeds erg problematisch;
 • De UNMIK creëerde een constitutioneel raamwerk voor Kosovo, terwijl het gemachtigd is om alleen juridisch kader te creëren;
 • De UNMIK is traag om competenties over te dragen aan de voorlopige Kosovo -instellingen;
 • Etnisch geweld is af en toe oplaaien (met name in maart 2004);
 • Corruptie, inclusief aantijgingen van corruptie binnen UNMIK, blijft endemisch;
 • Mensenrechten zijn problematisch geweest, vooral met de minderheidsgemeenschappen van Kosovo;
 • Het is niet om parallelle structuren te elimineren, voor zover gezondheid en onderwijs binnen de Servische gemeenschap van Kosovo afhankelijk blijven van Servische budgetten;
 • UMMIK is ervan beschuldigd een strategie voor economische ontwikkeling te implementeren;
 • De regering van Servië beweert dat er ongeveer 250.000 zijn.[23][24][25] Vluchtelingen en intern ontheemden (IDP's) van Kosovo, van wie de overgrote meerderheid Serviërs zijn, die zich nog steeds niet veilig voelen om terug te keren naar hun huizen. Kosovo Albanezen ontheemd uit de verdeelde stad Mitrovica moeten nog het recht krijgen om terug te keren.
 • Volgens SC Resolutie 1244 is Servië onder andere gemachtigd om een ​​specifiek aantal troepen terug te sturen naar Kosovo. De UNMIK heeft tot nu toe verhinderd dat Servië dit doet, dus in feite de resolutie overtreden.
 • Sinds de oprichting van de missie van de Verenigde Naties in Kosovo (UNMIK) in 1999, is Kosovo volgens sommige internationale organisaties een belangrijk bestemmingsland geworden voor vrouwen en jonge meisjes verhandeld in gedwongen prostitutie. Er zijn ook beschuldigingen geweest dat de aanwezigheid van VN/NAVO -vredestroepen helpt "de handel in sekshandel te voeden". Volgens Amnesty International, de meeste van deze vrouwen zijn verhandeld Moldavië, Roemenië, Bulgarije en Oekraïne.[26][27][28]
 • Op 10 februari 2007 vuurde de VN -politie rubberen kogels op ongewapende demonstranten in Pristina, waarbij twee werden gedood en 82 verwonden. De hoofdcommissaris nam ontslag; De politie -eenheid die de rubberen kogels heeft afgevuurd, keerde echter terug naar Roemenië, waar deze niet is onderzocht. Ondertussen arresteerde en hield UNMIK in Pristina de demonstratieorganisator, gearresteerd, Albin Kurti van Vetëdendosje! (Albanees voor zelfbeschikking). Hij bleef tot juli 2007 in detentie en werd vervolgens onder huisarrest geplaatst. Amnesty International heeft het gedrag van Umik van zijn vervolging bekritiseerd.[29]

In juni 2005, een BBC artikel suggereerde dat de Europees Roma Rights Center moesten umik aanklagen de behandeling van Roma -vluchtelingen.[30]

In juli 2006, een boek, Vrede tegen elke prijs: hoe de wereld faalde Kosovo, geschreven door twee voormalige senior stafmedewerkers van UNMIK, legde een catalogus van fouten en incompetentie in de instelling bloot over zijn zevenjarige geschiedenis.

KOSOVO Eindstatusproces

2005

Eind 2005 begon een niet-geleide politieke proces om de toekomstige status van Kosovo te bepalen.[31] Belgrado stelde voor dat Kosovo zeer autonoom zou zijn en deel uitmaakt van Servië - de ambtenaren van Belgrado zeiden herhaaldelijk dat de formele onafhankelijkheid van Kosovo een schending zou zijn van de "soevereiniteit" van Servië en daarom in strijd met het internationale recht en het Handvest van de VN. Vertegenwoordigers van Kosovo's etnisch-Albanistische meerderheid beweerden dat Kosovo onafhankelijk moet worden, met het argument dat het geweld van de Milošević Jaren maakten een voortdurende vereniging tussen Kosovo en Servië onmogelijk.

VN Special Envoy Martti ahtisaari, een voormalige President van Finland, leidde het statusproces met Oostenrijker Diplomaat Albert Rohan als zijn plaatsvervanger. Het kantoor van Ahtisaari - het VN -kantoor van de speciale gezant voor Kosovo (Unosek) - bevond zich in Wenen en omvat verbindingsmedewerkers van de NAVO, de Europeese Unie en de Verenigde Staten.

2006

De eerste statusonderhandelingen waren gericht op technische kwesties die belangrijk zijn voor de stabiliteit van Kosovo, met name de rechten en bescherming van de minderheden van Kosovo (en vooral de Kosovo Serviërs). Ahtisaari bracht de partijen in februari 2006 samen voor de eerste directe dialoog om de decentralisatie van de lokale overheid te bespreken, een belangrijke maatregel in de bescherming van Servische gemeenschappen van Kosovo. Daaropvolgende vergaderingen waren betrekking op economische kwesties, eigendomsrechten, bescherming van het Servische orthodoxe kerk erfgoed en institutionele garanties voor de rechten van de minderheden van Kosovo.

Op 24 juli 2006 bracht Ahtisaari de partijen samen in Wenen voor de eerste gesprekken op hoog niveau over het statusresultaat zelf, waar de partijen hun respectieve platforms presenteerden voor de toekomstige status van Kosovo. Servië werd vertegenwoordigd door zijn President, Boris Tadić en premier, Vojislav Koštunica, terwijl Kosovo werd vertegenwoordigd door zijn President, Fatmir sejdiu en premier, Agim çeku. Ahtisaari vertelde de pers later dat de vergadering geen doorbraken resulteerde, maar voegde eraan toe dat de discussie "openhartig en openhartig" was en dat de sfeer beter was dan hij had kunnen verwachten.[32]

Ahtisaari informeerde de contactgroep Buitenlandse ministers op 20 september 2006, in New York City tijdens een vergadering van de Amerikaanse staatssecretaris Condoleezza rijst. Tijdens die vergadering heeft de contactgroep een persverklaring vrijgegeven die opnieuw bevestigde dat zijn wens om te werken aan een onderhandelde regeling in de loop van 2006 en ook de plannen van Ahtisaari onderschreef om een ​​uitgebreid voorstel voor een statusregeling te ontwikkelen.[33]

Naarmate het einde van 2006 naderde, bleven beide partijen ondanks de vooruitgang op het gebied van technische zaken diametraal tegenover de status zelf.[34]

2007

Op 2 februari 2007 leverde Ahtisaari aan vertegenwoordigers in Belgrado en Pristina een ontwerpstatusregelingsvoorstel. Het voorstel omvatte een breed scala aan kwesties met betrekking tot de toekomst van Kosovo, met name maatregelen om de niet-Albaniaanse gemeenschappen van Kosovo te beschermen, zoals decentralisatie van de overheid, de bescherming van het Servische orthodoxe kerk erfgoed en institutionele bescherming voor niet-Algische gemeenschappen, die voor niet-Algaanse gemeenschappen zouden blijven, minstens drie jaar. Hoewel het woord 'onafhankelijkheid' niet vermeldde, bevatte het ontwerp verschillende bepalingen die op grote schaal werden geïnterpreteerd als een impliciete staat voor Kosovo. In het bijzonder zou de conceptregeling Kosovo het recht geven om lidmaatschap van internationale organisaties aan te vragen, een Kosovo Security Force te creëren en nationale symbolen aan te nemen. Ahtisaari voerde enkele weken overleg met de partijen in Wenen om de regeling af te ronden, inclusief een vergadering op hoog niveau op 10 maart 2007 die de presidenten en premiers van beide partijen samenbracht. Na deze vergadering hebben leiders van beide partijen een totale onwil om een ​​compromis aangaan van hun centrale eisen (Kosovo Albanezen voor de onafhankelijkheid van Kosovo; Belgrado voor voortdurende soevereiniteit over Kosovo). Concluderend dat er weinig hoop was dat de twee partijen hun posities onafhankelijk verzoenen, zei Ahtisaari dat hij tegen eind maart zijn eigen voorgestelde statusregelingen aan de VN -Veiligheidsraad zou onderwerpen, inclusief een expliciete aanbeveling voor de statusuitkomst zelf.[35]

De meeste internationale waarnemers geloofden dat deze onderhandelingen zouden leiden tot de onafhankelijkheid van Kosovo, onder voorbehoud van een periode van internationaal toezicht.[36] Niettemin, Russische president Vladimir Poetin verklaarde in september 2006 dat Rusland een veto zou kunnen uitspreken over een VN veiligheidsraad Voorstel over de uiteindelijke status van Kosovo die verschillende normen toepaste dan die op de separatist Georgisch regio's van Zuid -Ossetia en Abkhazia.[37] De Russische ambassadeur in Servië beweerde dat Rusland zijn veto -macht zal gebruiken, tenzij de oplossing acceptabel is voor zowel Belgrado als Kosovo Albanezen.[38]

In een onderzoek uitgevoerd door de UNDP en gepubliceerd in maart 2007, 96% van de Kosovo Albanezen en 77% van de niet-serre minderheden in Kosovo wilde dat Kosovo onafhankelijk zou worden binnen de huidige grenzen. Ongeveer 78% van de Servische minderheid wilde dat Kosovo een autonome provincie in Servië zou blijven. Slechts 2,5% van de etnische-Albanians wilden eenwording met Albanië.[39] Afzonderlijk heeft het VN -vluchtelingenagentschap noodplannen gemaakt voor maximaal 70.000 verdere Servische vluchtelingen in de nasleep van een succesvolle onafhankelijkheidsclaim van Kosovo Albanezen.[40][41]

Begin mei 2007, Europese leden van de VN -Veiligheidsraad, Duitsland en de Verenigde Staten verspreidde een ontwerp -resolutie van de VN -Veiligheidsraad die zou vervangen Resolutie van de VN -Veiligheidsraad 1244, onderschrijf de voorstellen van Ahtisaari en beëindig de VN -administratie van Kosovo na een overgangsperiode van 120 dagen. De Amerikaanse permanente vertegenwoordiger van de VN zei dat het Europese/Amerikaanse ontwerp voldoende steun had in de Veiligheidsraad om te worden aangenomen tenzij Rusland ervoor koos om bezwaar te maken.[42][43][44] [45] Hoewel de meeste waarnemers aan het begin van de gesprekken de onafhankelijkheid hadden geanticipeerd als het meest waarschijnlijke resultaat, suggereerden anderen dat een snelle resolutie misschien niet de voorkeur heeft.[46]

De Contactgroep Zei dat, ongeacht de uitkomst van de huidige onderhandelingen, in Kosovo een nieuw internationaal civiel bureau (ICO) zal worden opgericht om de civiele administratie op te nemen die onder UNCR 1244 voorzien, toezicht houdt op de uitvoering van elke statusregeling en de rechten van minderheden. NAVO -leiders zeiden dat de aanwezigheid van KFOR na elke statusregeling in Kosovo zal worden gehandhaafd. De EU zal een Europese veiligheids- en defensiebeleid Regel Mission Mission om zich te concentreren op de sectoren van de politie en de rechtvaardigheid.

Vanaf begin juli 2007 de ontwerpresolutie, ondersteund door de Verenigde Staten, de Verenigd Koninkrijk en andere Europese leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werden vier keer herschreven om te proberen de Russische zorgen te herbergen,[47] en ondanks gesprekken tussen de presidenten van Rusland en de Verenigde Staten.[48] Rusland verklaarde dat het geen resolutie zou ondersteunen die voor beide partijen niet acceptabel was.[49] Vertegenwoordigers van de staten die onafhankelijkheid steunen, hebben de hoop uitgesproken dat overeenstemming kan worden gevonden bij de Veiligheidsraad.[50] Eén westerse diplomaat, geciteerd door een Britse krant, bood een mening over de staat van onderhandelingen: "Ik zou niet zeggen dat het spel, set en match was met de Russen, maar het is spel en set".[51]

Hoewel de ontwerpresolutie over de status van Kosovo nog moest worden onderschreven door de Veiligheidsraad, hadden hoge Amerikaanse functionarissen gesuggereerd dat een overeenkomst zou kunnen worden bereikt in 2008. De Amerikaanse assistent -staatssecretaris van Europese zaken vertelde afgevaardigden bij een NAVO Conferentie in Kroatië dat hij hoopte dat de toekomst van Kosovo kon worden opgelost in de maanden voorafgaand aan de volgende topvergadering van de alliantie in Roemenië in april van dat jaar.[52] Als de ontwerp -resolutie zou falen, hadden waarnemers gespeculeerd dat nieuwe gesprekken tussen de partijen zouden kunnen volgen.

Op maandag 16 juli 2007, na vele weken van discussies in de Veiligheidsraad, verwierp Rusland een vijfde versie van een resolutie van de Veiligheidsraad op basis van de Ahtisaari -voorstellen. Ambtenaren van de Britse en Europese Unie stelden op 17 juli 2007 voor dat een definitief ontwerp 'binnen enkele dagen' zou worden gepresenteerd in een poging om Russische steun te waarborgen. Europeese Unie Buitenlands beleidsleider stelde nieuwe gesprekken voor tussen Belgrado en Kosovo Albanezen als dit definitieve ontwerp mislukte, duurde een periode van vier maanden en onder begeleiding van de Contactgroep van toonaangevende landen.[53]

Er blijven bezorgdheid dat een verzuim om een ​​resolutie te verkrijgen die gunstig is voor de Kosovo Albanese mening kan leiden tot geweld in Kosovo, ook in de periode tot een mogelijke verkiezing in november 2007. Kosovo -krant Zeri suggereerde, meldde Reuters, dat contactgroeplanden mogelijk een overwegen Internationale conferentie over Kosovo in september in Parijs.[53]

De Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en andere Europese leden van de Veiligheidsraad 'hebben een conceptresolutie formeel' weggegooid 'ter ondersteuning van het voorstel van Ahtisaari op 20 juli 2007, nadat ze geen Russische steun hadden verkregen. De Albanese leiders van Kosovo reageerden door een unilaterale onafhankelijkheid voor 28 november 2007 voor te stellen, hoewel de VN verplicht zou zijn om dergelijke actie te negeren.[54]

Erkenning van elke eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring zou waarschijnlijk van centraal belang zijn; Hoewel Amerikaanse functionarissen hebben aangegeven dat ze een dergelijke beweging kunnen steunen, hebben Europese landen aan beide kanten ruzie gemaakt tegen unilaterale bewegingen. Franse minister van Buitenlandse Zaken en voormalig Chief van de VN Kosovo, Bernard Kouchner, waarschuwde dat een eenzijdige verklaring de Europese Unie zou verdelen wegens erkenning van de onafhankelijkheid, terwijl de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Sean McCormack merkte op dat 'er niets te winnen is door het diplomatieke proces dat er aan de gang is te kortsluiten'. Geweld wordt gevreesd in Kosovo als Kosovo Albanese eisen voor onafhankelijkheid niet voldeden.[55]

Ondanks de impasse heeft de Europese Unie al plannen opgesteld om de provincie toe te laten. Een delegatie van 72 leden van de Europese Unie met 200 lokale ondersteunend personeel zou een mandaat hebben om toezicht te houden op de implementatie van het VN-plan. Een EU -vertegenwoordiger van de EU zou dezelfde taken blijven uitvoeren als de SRSG, met veto -macht over beslissingen over de overheid en de autoriteit om ambtenaren te ontplooien, ontdekten dat de uitvoering van de resolutie van de VN -Veiligheidsraad werd belemmerd.[56][verduidelijking nodig][Verificatie nodig]

Nadat hij op de VN Kosovo -missie is geplaatst als een corruptiejager, James Wasserstrom werd later afgewezen na het melden van wangedrag van VN -personeel in Kosovo.[57]

2008

Na het einde van de oorlog heeft de VN -Veiligheidsraad resolutie 1244 aangenomen die Kosovo plaatste onder overgangs -VN -administratie (UNMIK) en de toestemming Kor, een door de NAVO geleide vredeshandhaving kracht. Bijna onmiddellijk, terugkerende Kosovo Albanezen aangevallen Kosovo Serviërs, wat ongeveer 200.000-280.000 veroorzaakt[58] Serviërs en andere niet-Alboornes[59] om te vluchten (opmerking: het huidige aantal van intern ontheemden wordt betwist,[60][61][62][63] met schattingen variërend van 65.000[64] tot 250.000[65][66][67]). Veel ontheemde SPERS zijn bang om terug te keren naar hun huizen, zelfs met UNMIK -bescherming.

Volgens Amnesty International leidde de aanwezigheid van vredeshandhavers in Kosovo tot een toename van de Vrouwenhandel voor seksuele uitbuiting.[68][69][70]

In 2001 heeft UNMIK een constitutioneel kader voor Kosovo afgekondigd dat de Voorlopige instellingen van zelfbestuur (PISG), inclusief een gekozen Kosovo -vergadering, het presidentschap en het ambt van premier. Kosovo hield eind 2001 zijn eerste gratis, Kosovo-brede verkiezingen (gemeenteraadsverkiezingen waren vorig jaar gehouden). UNMIK hield toezicht op de oprichting van een professionele, multi-etnische Kosovo Police Service.[71]

In maart 2004 ervoer Kosovo zijn ergste inter-etnische geweld sinds de oorlog in Kosovo. De onrust in 2004 werd aangewakkerd door een reeks kleine gebeurtenissen die al snel in grootschalige rellen cascadeerden. Dit evenement was het motief voor protesten, omdat niemand ooit werd gearresteerd of persoonlijk in de zaak beschuldigd. Protesterend verbrandden de Mobs van Kosovo Albanezen honderden Servische huizen, Servische orthodoxe kerkplaatsen (waaronder enkele middeleeuwse kerken en kloosters) en VN -faciliteiten. Kosovo Police established a special investigation team to handle cases related to the 2004 unrest and according to Kosovo Judicial Council by the end of 2006 the 326 charges filed by municipal and district prosecutors for criminal offenses in connection with the unrest had resulted in 200 indictments: convictions in 134 zaken, en rechtbanken hebben acht vrijgesproken en 28 afgewezen; 30 gevallen waren in behandeling. Internationale officieren van justitie en rechters hebben de meest gevoelige zaken behandeld.[72]

Medewerkers van de Joegoslavische (nu Servische) overheid hebben sinds 1999 een stipendium genaamd Kosovski Dodatak.[73]

Op 17 februari 2008 verklaarde Kosovo onafhankelijkheid; Kosovo Servische parlementsleden, boycott de sessie. Servische premier Vojislav Koštunica Reageerde door te zeggen: "Vandaag denkt dit beleid van geweld dat het heeft gezegeerd door een valse staat te vestigen."[74]

In augustus 2008 na de Kosovan grondwet kwam in het spel, de VN besloot om het personeelsniveau met 70% te verlagen tijdens een herconfiguratie van de VN in het land. Veel van de VN -bevoegdheden in Kosovo werden overgebracht naar de Kosovaanse regering en de EU politie -missie in Kosovo noemde de Missie Missie van de Europese Unie in Kosovo (Eulex).[75]

Post-declaratie van onafhankelijkheid

Plannen voor de UNMIK om de handautoriteit over te dragen aan de Eux -missie nadat de grondwet van Kosovo was goedgekeurd, wankelde als gevolg van de Russische oppositie tegen de unilaterale onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. De VN-secretaris-generaal Ban ki-moon Besloten om de missie voor een tijdelijke periode opnieuw te configureren. Naar verluidt zal de VN plaatsmaken voor de EU-missie in Albanese gebieden, maar de controle over de politie behouden in door Servische bewoonde gebieden en lokale en districtsrechtbanken opzetten voor Serviërs van minderheden. De beweging is een reactie op oppositie tegen de EU -aanwezigheid in Noord -Kosovo en andere door Servische gedomineerde gebieden.[76]

In december 2008, de Missie Missie van de Europese Unie in Kosovo (Eulex) nam de meeste rollen van Umik aan,[8] het helpen en ondersteunen van de Kosovo -autoriteiten in de rechtsstaat, met name in de politie, de rechterlijke macht en de douane.[9] Vanaf maart 2011 omvat het recente werk van UNMIK het toezicht op de liquidatie en privatisering van mislukte bedrijven.[77]

De Wereldbank en de Internationaal Monetair Fonds verleende lidmaatschap aan Kosovo in juli 2009. Lidmaatschap van de Wereldbank, onder de aegis van Ranjit Nayak, de vertegenwoordiger van de Wereldbank in Kosovo (sinds februari 2007), heeft ertoe geleid dat Kosovo door de Wereldbank wordt behandeld als het 186e lidland in plaats van onder resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te zijn.

Huidige instellingen

Speciale vertegenwoordigers van de secretaris-generaal

Speciale vertegenwoordiger Land Jaar
Sérgio Vieira de Mello  Brazilië Juni - juli 1999
Bernard Kouchner  Frankrijk Juli 1999–2001
Hans Hækkerup  Denemarken 2001–2002
Michael Steiner  Duitsland 2002–2003
Harri Holkeri  Finland 2003–2004
Søren Jessen-Petersen  Denemarken 2004–2006
Joachim Rücker  Duitsland 2006–2008
Lamberto Zannier  Italië 2008–2011
Farid Zarif Islamic Republic of Afghanistan Afghanistan 2011–2015
Zahir Tanin Islamic Republic of Afghanistan Afghanistan 2015–2021
Caroline Ziadeh[1]  Libanon 2021 - aanwezig

Zie ook

Aantekeningen

 1. ^ De Politieke status van Kosovo wordt betwist. Eenzijdig onafhankelijkheid hebben verklaard van Servië In 2008, Kosovo wordt formeel erkend als een onafhankelijke staat Door 100 VN -lidstaten (met nog eens 13 staten die het op een bepaald moment erkennen maar vervolgens hun erkenning intrekken) en 93 staten erkennen het niet, terwijl Servië het blijft claimen als onderdeel van zijn eigen soevereine grondgebied.

Referenties

 1. ^ a b c "Secretaris-generaal benoemt Caroline Ziadeh van Libanon Special Representative, hoofd van de interim-missie van de Verenigde Naties in Kosovo". www.un.org.
 2. ^ "UNMIK". Unmik. Gearchiveerd van het origineel op 7 maart 2016. Opgehaald 31 december 2012.
 3. ^ Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Oplossing 1244. S/RES/1244 (1999) (1999) Ontvangen 2008-09-06.
 4. ^ "Kosovo: 's werelds nieuwste staat". De econoom. 23 februari 2008. Gearchiveerd Van het origineel op 9 juni 2012. Opgehaald 24 september 2012.
 5. ^ "In overeenstemming met het internationale recht van de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring met betrekking tot Kosovo" (PDF). Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 21 augustus 2010.
 6. ^ "Beveiliging, stabiliteit en respect voor de mensenrechten in Kosovo bevorderen". Verenigde Naties. Gearchiveerd Van het origineel op 25 december 2014. Opgehaald 24 september 2012.
 7. ^ "Wat is Eulex?". Eulex. Gearchiveerd van het origineel op 23 december 2014. Opgehaald 8 januari 2015. Eulex werkt binnen het kader van de resolutie van de VN -Veiligheidsraad 1244.
 8. ^ a b "EU lanceert Kosovo Police Mission Gearchiveerd 2009-01-18 op de Wayback -machine", BBC, 9 december 2008. - Opgehaald op 19 mei 2009.
 9. ^ a b "Wat is Eulex - Eulex Kosovo". Eulex-Kosovo.eu. Gearchiveerd Van het origineel op 12 maart 2009. Opgehaald 28 april 2010.
 10. ^ "Raad Joint Action 2008/124/CFSP van 4 februari 2008 over de Missie van de Europese Unie in Kosovo, Eulex Kosovo" (PDF). Eulex-kosovo.eu. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 2 april 2013. Opgehaald 31 december 2012.
 11. ^ "Einde van begeleide onafhankelijkheid 10 september 2012". Internationaal civiel kantoor. Gearchiveerd Van het origineel op 5 november 2013. Opgehaald 6 januari 2013.
 12. ^ "Zestiende en laatste bijeenkomst van de internationale stuurgroep voor Kosovo" (PDF). Internationaal civiel kantoor. 10 september 2012. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 22 oktober 2013. Opgehaald 6 januari 2013.
 13. ^ Inc, Gallup (16 februari 2010). "Twee jaar in, Kosovo Albanezen meer nuchter op onafhankelijkheid". Gallup.com. Opgehaald 14 april 2022.
 14. ^ "Aankomst van de nieuwe speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal in Kosovo en hoofd van UNMIK, mevrouw Caroline Ziadeh". Unmik. 19 januari 2022.
 15. ^ www.unmikonline.org Gearchiveerd 2008-01-07 op de Wayback -machine UNMIK> PILLAR I> POLITIE> CIVPOL. Ontvangen 2010-06-16.
 16. ^ Kosovo Trust Agency. "Archive :: Kosovo Trust Agency :: KTA". Kta-kosovo.org. Gearchiveerd van het origineel Op 1 mei 2010. Opgehaald 28 april 2010.
 17. ^ "Gearchiveerd exemplaar". Gearchiveerd van het origineel op 25 juli 2011. Opgehaald 19 januari 2010.{{}}: CS1 onderhoud: gearchiveerde kopie als titel (link)
 18. ^ "KTA: Alleen Kosovo -instellingen kunnen Brezovica privatiseren". Nieuw Kosova -rapport. 27 november 2007. Gearchiveerd van het origineel Op 4 maart 2012. Opgehaald 28 april 2010.
 19. ^ [1] Gearchiveerd 3 juli 2009, op de Wayback -machine
 20. ^ Kosovo Trust Agency. "Kosovo Trust Agency :: KTA". Kta-kosovo.org. Gearchiveerd van het origineel op 30 april 2010. Opgehaald 28 april 2010.
 21. ^ Gjorgjievski, Borce (juni 2000). "Een jaar van mislukking". www.ce-review.org. Gearchiveerd van het origineel op 4 november 2016.
 22. ^ Lemay-Hébert, Nicolas. "Staatsopbouw van de buitenkant: UNMIK EN ZIJN PARADOX" (PDF). Princeton University Journal of Public and International Affairs. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 16 november 2019.
 23. ^ "Servische overheid >> Coördinatiecentrum >> Retourenprogramma". 2008. Gearchiveerd van het origineel op 27 april 2012. Opgehaald 23 februari 2008.
 24. ^ UNHCR: 2002 Jaarlijks statistisch rapport: Servië en Montenegro, pg. 9
 25. ^ U.S. Committee for Refugees (2002). "Landrapport: Joegoslavië (inclusief Kosovo)". Gearchiveerd van het origineel Op 29 oktober 2004. Opgehaald 23 februari 2008.
 26. ^ "Kosovo VN -troepen 'Fuel Sex Trade'". BBC nieuws. 6 mei 2004. Gearchiveerd Van het origineel op 8 maart 2008. Opgehaald 23 februari 2008.
 27. ^ "Amnesty International". 2008. Gearchiveerd van het origineel op 13 oktober 2007. Opgehaald 23 februari 2008.
 28. ^ Traynor, Ian (7 mei 2004). "NAVO Force 'voedt Kosovo Sex Trade'". De voogd. Londen. Gearchiveerd Van het origineel op 12 oktober 2008. Opgehaald 23 februari 2008.
 29. ^ "Amnesty International Australia - 404". 2008. Gearchiveerd van het origineel op 6 juli 2011. Opgehaald 23 februari 2008.
 30. ^ Matt Prodger (13 juni 2005). "Toxic Camp Angers Kosovo Roma". Gearchiveerd Van het origineel op 26 maart 2018. Opgehaald 25 maart 2018 - via news.bbc.co.uk.
 31. ^ Iain King en Whit Mason (2006). Vrede tegen elke prijs: hoe de wereld faalde Kosovo. Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-4539-2.
 32. ^ "Servische, Kosovo Albanese gesprekken bereiken geen doorbraak op toekomstige status Gearchiveerd 30 september 2007, op de Wayback -machine " Agence France-Presse (AFP), Wenen, 24 juli 2006.
 33. ^ "Kosovo Contact Group Ministeriële verklaring". 2008. Gearchiveerd Van het origineel op 5 februari 2009. Opgehaald 23 februari 2008.
 34. ^ "VN gefrustreerd door Kosovo Deadlock". BBC nieuws. 9 oktober 2006. Gearchiveerd Van het origineel op 7 maart 2016. Opgehaald 23 februari 2008.
 35. ^ "Un om het lot van Kosovo te beslissen als gesprekken eindigen". 2008. Opgehaald 23 februari 2008.[dode link]
 36. ^ "Onderhandelingen over het status van Kosovo weefgetouw". De econoom. 6 oktober 2005. Gearchiveerd van het origineel op 3 maart 2008. Opgehaald 24 mei 2020.
 37. ^ "Poetin zegt dat de wereld Kosovo, separatistische Georgische regio's op gelijke voet moet beschouwen - IHT, Europa, Rusland Kosovo - Europa - International Herald Tribune". 2008. Opgehaald 23 februari 2008.
 38. ^ "B92 - Nieuws - Politiek - Russische ambassadeur: compromis of veto". 2008. Gearchiveerd van het origineel op 3 maart 2008. Opgehaald 23 februari 2008.
 39. ^ UNDP: Vroege waarschuwingsrapport Pagina 16, maart 2007 "Gearchiveerd exemplaar" (PDF). Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 18 mei 2015. Opgehaald 8 februari 2016.{{}}: CS1 onderhoud: gearchiveerde kopie als titel (link)
 40. ^ "Letters to the Daily Telegraph - Telegraph". Londen. 30 maart 2007. Gearchiveerd van het origineel op 3 maart 2008. Opgehaald 24 mei 2020.
 41. ^ "Microsoft Word - 177 Kosovo Status - Vertraging is risicovol.doc" (PDF). Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 9 augustus 2009.
 42. ^ "VN NIEUWS SERVICE-NEWS NU". 2008. Opgehaald 23 februari 2008.
 43. ^ "RIA Novosti - Rusland - Rusland dreigt een veto uit te vullen VN Kosovo Resolutie - Dept. FM". 2007. Gearchiveerd van het origineel op 3 maart 2008. Opgehaald 24 mei 2020.
 44. ^ "Rusland bedreigt veto over Kosovo". BBC nieuws. 24 april 2007. Gearchiveerd Van het origineel op 8 april 2008. Opgehaald 24 mei 2020.
 45. ^ "VN -resolutie op Kosovo circuleerde[dode link]", AP, 11 mei 2007.
 46. ^ "Ft.com / comment & analyse / letters - Een lang verzoeningsproces is vereist". 2008. Opgehaald 23 februari 2008.
 47. ^ "Rusland verwerpt naar verluidt de vierde ontwerpresolutie over de status van Kosovo (setimes.com)". 2008. Gearchiveerd Van het origineel op 2 juli 2007. Opgehaald 23 februari 2008.
 48. ^ Pilkington, Ed (2 juli 2007). "Poetin en Bush houden een snelle bijeenkomst om de relaties te herstellen". De voogd. Londen. Opgehaald 23 februari 2008.
 49. ^ "VN -veiligheidsraad blijft verdeeld op Kosovo (setimes.com)". 2008. Gearchiveerd Van het origineel op 28 december 2016. Opgehaald 23 februari 2008.
 50. ^ Ewen Macaskill in Washington (3 juli 2007). "Vriendelijke woorden maar geen deal van Bush en Poetin | Wereldnieuws". De voogd. Londen. Opgehaald 28 april 2010.
 51. ^ Baxter, Sarah (1 juni 2007). "Poetin vecht tegen Bush over Kosovo, gratis moslimstaat - Times Online". De tijden. Londen. Opgehaald 24 mei 2020.
 52. ^ Tran, Mark (9 juli 2007). "Rusland verwerpt Kosovo Statehood zonder Servische overeenkomst". De voogd. Londen. Opgehaald 24 mei 2020.
 53. ^ a b "FT.com / World - EU en VS introduceren de resolutie van Kosovo". 2008. Opgehaald 23 februari 2008.
 54. ^ "Kosovo's Ceku stelt datum voor onafhankelijkheidsverklaring voor (setimes.com)". 2008. Gearchiveerd Van het origineel op 4 maart 2008. Opgehaald 23 februari 2008.
 55. ^ "FT.com / Home UK / UK - Kosovo Move 'zou EU splitsen'". 2008. Opgehaald 23 februari 2008.
 56. ^ "Euobserver.com". 2008. Gearchiveerd van het origineel op 3 maart 2008. Opgehaald 23 februari 2008.
 57. ^ "VN -tribunaal vindt Ethics Office slaagt er niet in om klokkenluider te beschermen". de voogd. 27 juni 2012. Gearchiveerd van het origineel Op 29 juli 2012.
 58. ^ "Kosovo: De mensenrechtensituatie en het lot van personen die uit hun huizen zijn verplaatst (.pdf) Gearchiveerd 2009-10-01 op de Wayback -machine ", Rapporteren door Alvaro Gil-Robles, Raad van Europa Commissaris voor Human Rights, Straatsburg, 16 oktober 2002, p. 30.
 59. ^ Opmerking: inclusief Roma, Egyptenaar, Ashkalli, Turks en Bosniaks. - Bronnen:
 60. ^ UNHCR, Kritische beoordeling van responsmechanismen die actief zijn in Kosovo voor minderheidsrendementen, Pristina, februari 2004, p. 14.
 61. ^ U.S. Comité voor vluchtelingen (USCR), april 2000, Reversal of Fortune: Joegoslavië's vluchtelingencrisis sinds de etnische Albanese terugkeer naar Kosovo, p. 2-3.
 62. ^ "Kosovo: De mensenrechtensituatie en het lot van personen die uit hun huizen zijn verplaatst (.pdf) Gearchiveerd 2009-10-01 op de Wayback -machine ", Rapporteren door Alvaro Gil-Robles, Raad van Europa Commissaris voor Human Rights, Straatsburg, 16 oktober 2002.
 63. ^ International Relations and Security Network (ISN): Serviërs keren terug naar Kosovo, niet onmogelijk, zegt rapport (.pdf) Gearchiveerd 2008-02-26 op de Wayback -machine, door Tim Juda, 7 juni 2004.
 64. ^ European Stability Initiative (ESI): Het Lausanne -principe: multi -etniciteit, territorium en de toekomst van de Serviërs van Kosovo (.pdf) Gearchiveerd 2009-03-24 op de Wayback -machine, 7 juni 2004.
 65. ^ Coördinerend centrum van Servië voor Kosovo-Metohija: principes van het programma voor terugkeer van intern ontheemden uit Kosovo en Metohija.
 66. ^ UNHCR: 2002 Jaarlijks statistisch rapport: Servië en Montenegro, pg. 9
 67. ^ Amerikaanse commissie voor vluchtelingen en immigranten (USCRI): Landrapport: Servië en Montenegro 2006 Gearchiveerd 2008-02-19 op de Wayback -machine.
 68. ^ "Kosovo VN -troepen 'Fuel Sex Trade'". BBC nieuws. 6 mei 2004. Gearchiveerd Van het origineel op 20 februari 2006. Opgehaald 23 mei 2006.
 69. ^ Amnesty International. "Kosovo: Vrouwen en meisjes met mensenhandel hebben mensenrechten". Gearchiveerd van het origineel op 13 oktober 2007.
 70. ^ The Guardian (7 mei 2004). "NAVO Force 'voedt Kosovo Sex Trade'". Londen. Gearchiveerd Van het origineel op 12 oktober 2008. Opgehaald 18 december 2016.
 71. ^ Haekkerup, Hans (december 2002). "Constitutioneel kader voor voorlopige zelfbestuur in Kosovo" (PDF). www.assembly-kosova.org. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 13 oktober 2017.
 72. ^ U.S State Department Report, gepubliceerd in 2007.
 73. ^ Tina Wolfe (28 november 2007). "De verdeelde stad Mitrovica van Kosovo wacht op wellustige onafhankelijkheid". World Politics Review. Gearchiveerd Van het origineel op 3 februari 2008. Opgehaald 25 februari 2008.
 74. ^ "Kosovo -parlementsleden verkondigen onafhankelijkheid Gearchiveerd 2012-01-25 op de Wayback -machine", BBC News Online, 17 februari 2008
 75. ^ "U.N. Mission Cuteert personeel in Kosovo" Gearchiveerd 2008-08-16 op de Wayback -machine xinhuanet.com 11 mei 2008 Link Toegang tot 12/08/08
 76. ^ "Kosovo: Un om de missie opnieuw te configureren om 'nieuwe realiteiten' te herkennen". Internationale Herald Tribune. 12 juni 2008. Opgehaald 13 juni 2008.
 77. ^ "UNMIK'S Comeback (Zëri)". Krantenartikel van 7 maart 2011, vertaald door UNMIK.

Verder lezen

 • R. Bruce Hitchner en Paul Williams, "Op-ed: een bepalend moment", (23 maart 2004), The Baltimore Sun.
 • Militärgeschichtliches Forschungsamt (MGFA), Wegweiser Zur Geschichte, Kosovo, 3. Auflage, 2008, ISBN978-3-506-75665-7.
 • D. Rossbacher, FriedensSicherung Am Beispiel der InteriMSverwaltung der Vereinten Nationen Im Kosovo (UNMIK), Die Zivilverwaltung ALS Neue Form der Friedensicherung, 2004, ISBN3-8300-1280-2.
 • K. Hassine, huisvesting en onroerend goed Directoraat/claimcommissie in Kosovo (HPD/CC), Eine Studie Zur Modellwirgung von HPD/CC Für Den Internationalen Eigentumsschutz Privater, Menschene Heiskanen, StudienreiHe Des Ludwig Boltzmann Instituts Fürchte, Band 21, Neuer Wissenschaftlicher Verlag 2009, ISBN978-3-7083-0620-9.
 • H.-J. Stromeyer, ineenstorting en reconstructie van een gerechtelijk systeem: de missies van de Verenigde Naties in Kosovo en East Timor, in: American Journal of International Law, Vol. 95, 2001, S. 46–63.

Externe links