UNU-CRIS

UNU-CRIS-logo

De Verenigde Naties University Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) is een onderzoeks- en trainingsinstituut[1] van de United Nations University (UNU). Gevestigd in Bruggen, België Sinds 2001 is UNU-CRIS gespecialiseerd in de vergelijkende studie van regionale integratie en het aanbieden van wereldwijde en regionale openbare goederen, waaronder stabiliteit van het milieu, armoedebestrijding, vrede en rechtvaardigheid.

Het doel is om nieuwe en beleidsrelevante kennis te genereren over nieuwe vormen van regionaal en wereldwijd bestuur en samenwerking, en om bij te dragen aan onderzoek dat uitdagingen voor wereldwijd en regionaal bestuur aanpakt.

Financiering

Grootseminarie, former Abbey of the Dunes.
Unu-cris pand

De kernfinanciering van UNU - CRIS wordt verstrekt door de Vlaamse regering van de Koninkrijk België.Met de steun van de provincie West Vlaanderen, het bevindt zich in het bisschoppelijke seminarie,[2] De voormalige abdij van de duinen van Brugge.Op 9 februari 2017 organiseerde UNU-CRIS een academische sessie om de eerste aan te kondigen Memorandum van begrip tussen De universiteit van de Verenigde Naties, Gent University, de Vrije Universitit Brussel en de Vlaamse regering.De academische sessie vond plaats in de gotische hal van het stadhuis van Brugge.De ondersecretaris-generaal van de VN en Unu Rector David Malone Kwam naar Brugge om dit speciale evenement te vieren en zijn visie te presenteren op de veranderende rol voor UNU en UNU-CRIS.

Structuur

UNU - CRIS is gebonden aan de richtlijnen van UNU, uiteengezet door de UNU Council.Het wordt geleid door zijn directeur en geassocieerd directeur, verantwoordelijk voor het onderzoek en het beheer van het Instituut en de uitvoering van de richtlijnen van het Scientific Advisory Committee.[3] Het wetenschappelijke adviescomité bestaat uit internationaal gerenommeerde wetenschappers en komt jaarlijks bijeen om de prestaties uit het verleden en overleg te evalueren over toekomstige ontwikkelingen en strategieën.Onderzoek wordt uitgevoerd door ingezeten academici in Brugge en een aantal niet-ingezeten geassocieerde onderzoekers bij instellingen over de hele wereld.Daarnaast organiseert het instituut regelmatig bezoekende onderzoekers en stagiairs.

Missie

UNU-CRIS richt zich op nieuwe patronen van regionale en wereldwijde samenwerking en governance.Door zijn onderzoeksactiviteiten zal het wetenschappelijke kennis verbinden met beleidsvorming, met als doel bijdragen aan het creëren en onderhoud van vrede en stabiliteit.

Het instituut zal beleidsrelevante kennis genereren over nieuwe vormen van bestuur en samenwerking op regionaal en wereldwijd niveau, over patronen van collectieve actie en besluitvorming, die profiteren van de ervaring van Europese integratie en de rol van de EU als regionale acteur inde wereldwijde gemeenschap.

UNU-CRIS richt zich op kwesties van directe bezorgdheid voor de Verenigde Naties, zoals de 2030 ontwikkelingsagenda en de uitdagingen die voortvloeien uit nieuwe en evoluerende vredes-, veiligheids-, economische en milieuontwikkelingen regionaal en wereldwijd.Over deze kwesties zal het instituut oplossingen ontwikkelen op basis van onderzoek naar nieuwe patronen van collectieve actie en regionaal bestuur.

Het instituut streeft ernaar om academische uitmuntendheid te koppelen aan beleidsrelevant onderzoek in deze domeinen.

Bovendien is de missie van UNU-CRIS bij te dragen aan het bereiken van de universele doelen van de VN en UNU door vergelijkend en interdisciplinair onderzoek en training voor een beter begrip van de processen en impact van intra- en interregionale integratie.

Het werk van Unu-Cris richt zich op:

  • Visioneren hoe multi-level governance is gevormd
  • Monitoring van de implementatie en impact van regionale integratie
  • Het kritische begrip van regionale integratie verdiepen als een proces van sociale transformatie en van de relaties tussen micro- en macro-regionalismen
  • Versterking van de bestuurscapaciteiten op lokaal, nationaal, regionaal en wereldwijd niveau voor het omgaan met regionale integratie
  • Het beoordelen van de werkelijke en potentiële rol van regio's in het VN -systeem.

Onderzoek

De onderzoeksactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de richtlijnen die zijn uiteengezet door haar missie en strategieën die zijn geadviseerd door het Scientific Advisory Committee.Het is georganiseerd in vier clusters:

De rol van regio's in het wereldwijde bestuur

De opkomst van nieuwe regionale actoren heeft geleid tot nieuwe vormen van bestuur met voorzienbare gevolgen met betrekking tot wereldwijd bestuur.Met zijn onderzoeksprogramma wil UNU-CRIS een beter begrip van de verschillende bestaande bestuursmodellen ontwikkelen.Het programma heeft één doorlopend onderzoeksproject: GR: EEN.

Monitoring van regionalisatieprocessen

Over de hele wereld zijn we getuige van regionaliseringsprocessen die de vorm aannemen van coöperatieve regelingen of integratieschema's.Groepen van staten starten en ondersteunen onder meer regionaliseringsprocessen, om hun politieke banden te verbeteren, om de winst te plukken van uitgebreide handel in goederen en diensten, om financiële banden te versterken, te profiteren van risicobescherming en betere investeringsmogelijkheden, en om hun te beveiligenRegionale omgeving.

Dit onderzoeksprogramma is bedoeld om regionaliseringsprocessen wereldwijd te controleren en kwantitatieve gegevens en kwalitatieve informatie te verzamelen.Daartoe streeft het ernaar nieuwe monitoring- en beoordelingsmethoden te bevorderen en geschikte tools te ontwikkelen voor retrospectieve metingen en prospectieve vooruitziende blik van regionale integratieprocessen.Het programma ondersteunt ook de monitoringinspanningen van specifieke regionale organisaties.Er zijn momenteel twee lopende projecten.

Riks

Het Regional Integration Knowledge System (RIKS) is ontwikkeld in het kader van het Garnet Network of Excellence als een gezamenlijk initiatief van UNU-CRIS en verschillende partnerinstituten en organisaties.Het doel is om een centraal knooppunt te bieden voor informatie -uitwisseling over regionale integratieprocessen wereldwijd en om een ‘ontbrekende schakel’ te vormen tussen bestaande regionale initiatieven voor informatievoorziening over regionale integratie en samenwerking.

Sinds 2010 is RIKS omgezet in een [www.cris.unu.edu/riks/web/ webgebaseerd platform] Het creëren van een samenvloeiingspunt waar kwalitatieve en kwantitatieve informatie over verschillende aspecten van regionale integratieprocessen kan worden opgehaald en uitgewisseld.

Het Wereldrapport over regionale integratie en bestuur

De Wereldrapporten over regionale integratie worden gepubliceerd door UNU-CRIS in samenwerking met Niet-escwa, Onschading, Niet-eclac, Niet-eca, Niet-ec en UNCTAD Met het oog op het bundelen van de expertise opgebouwd door de verschillende regionale economische en sociale commissies van de VN in hun respectieve regio's.De Wereldrapporten bevatten regionale rapporten, gecombineerd met thematische bijdragen en een statistische sectie die supra-regionale trends presenteert in termen van sociaal-economisch bestuur over de hele wereld.De rapporten omvatten ook theoretische, methodologische en empirische bijdragen van academici en beleidsmakers wereldwijd.

De VN en regionale openbare goederen

Regio's maakten deel uit van de VN vanaf het begin.In hun verschillende vormen zijn ze aanwezig in de VN-Handvest en bij de ontwikkeling van de VN -structuren en agentschappen.Verbanden tussen supranationale regio's en de VN zijn talrijk en van variabele intensiteit;Er zijn nog steeds veel onopgeloste politieke, institutionele en operationele uitdagingen om aan te gaan.

UNU-CRIS is momenteel bezig met drie onderzoeksprojecten die deel uitmaken van dit programma.

Gresi fwo

"Globalisering, regionalisering en sociaal-economische ongelijkheid"-(GRESI) is een wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap ondersteund door het Vlaamse Fund for Scientific Research (FWO).

De onderzoeksprioriteiten zijn: de kwantitatieve analyse van globaliserings- en regionalisatieprocessen;globalisering, arbeidsmarkt en inkomensongelijkheid;Zuid-Zuid-migratie;en ongelijkheid in mondiaal bestuur.

Dit netwerk wordt gecoördineerd door de Universiteit van Antwerpen en de Universiteit van Gent.Het consortium omvat UNU-CRIS, de Universiteit van Leuven, de Universiteit van Lille, en Unu-Merit/Universiteit van Maastricht.

UNESCO-UNU-stoel

De UNESCO-UNU-voorzitter in regionale integratie, migratie en vrij verkeer van mensen werd opgericht door UNESCO en unu-cris eind 2010. Gevestigd in Brugge met de financiële steun van de Vlaamse regering, werkt het nauw samen met de Universiteit van Pretoria.

Het doel van de UNESCO-UNU-voorzitter is het aanpakken van de kansen en uitdagingen van regionale integratie, de sociale dimensie van regionale integratie en de verschillende aspecten van migratie, met name het vrije verkeer van mensen in Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikaanse regio.

De UNESCO-UNU-stoel dient als denktank en brugbuilder en deelt zijn expertise om bij te dragen aan onderzoek, training en capaciteitsopbouw met als doel het vrij verkeer van mensen tastbaar te maken in de Zuid-Afrikaanse regio.

Prari

Het internationale onderzoeksproject over ‘armoedebestrijding en regionale integratie: een vergelijkende analyse van SADC en Unasur Health Policy’ (PRARI) wil eerst vaststellen welke methoden van regionale beleidsvorming in relatie tot de Zuid -Afrikaanse ontwikkelingsgemeenschap en de Unie van Zuid -Amerikaanse landen zijn bevorderlijk voor de formulering van ingebedde pro-arme gezondheidsstrategieën.Ten tweede onderzoekt het hoe deze strategieën kunnen worden gepromoot.

Het project wordt gefinancierd door het VK Economische en sociale onderzoeksraad In samenwerking met het VK Afdeling voor internationale ontwikkeling en wordt geleid door professor Nicola Yeates[4] (Open University, VK).Verdere projectpartners zijn onder meer: UNU-CRIS, de Universiteit van Southampton, het South African Institute of International Affairs, en de Latijns -Amerikaans Social Sciences Institute.

Onderwijs, capaciteitsopbouw en ontwikkelingsactiviteiten

Master programma

Aan de Maastricht Graduate School of Governance in Nederland, UNU-CRIS en de Universiteit van de Verenigde Naties - Maastricht economisch en sociaal onderzoekscentrum voor innovatie en technologie Bied de studenten die studeren voor een masterdiploma in de wetenschap in het openbare beleid en de menselijke ontwikkeling een specialisatie over regionale integratie en multi-level governance.

Promotieprogramma

Het Erasmus mundus gezamenlijk doctoraat over "globalisering, de EU en multilateralisme"[5] is een vijfjarig programma gericht op het bevorderen van eersteklas interdisciplinair doctoraatsonderzoek in Europa over gemeenschappelijke beleid en maatschappelijke uitdagingen waarmee het huidige wereldwijde systeem wordt geconfronteerd.Het rentmeesterschap van het doctoraatsprogramma is in handen van het European Studies Institute aan de Gratis University of Brussel.In totaal, de edelsteen Ph.D.School brengt een unieke set van negen toonaangevende onderzoeksinstellingen van over de hele wereld samen, zoals het European Institute aan de Universiteit van Genève, Pais op de Universiteit van Warwick en IAPS AT Waseda University in Tokio.Als een van de drie geassocieerde instellingen, biedt Unu-Cris studenten van de Gem Ph.D.School Een kort verblijf in hun derde jaar met het oog op het bevorderen van hun onderzoek.

Zomerschool

De Universidad Andina Simón Bolívar[6] en UNU-CRIS organiseert co-organiseren een jaarlijkse doctoraatsschool met de titel 'Latijns-Amerikaans, Europees en vergelijkend regionalisme' in Quito, Ecuador.De doctoraatsschool duurt een week en is twee-tachtig (Engels en Spaans).Het doel is om een netwerk van Ph.D.en andere jonge onderzoekers die te maken hebben met regionalisme van overal in het Latijns -Amerikaanse continent en daarna.

Referenties

Externe links