Dorp

Castle Street in the town venter of Reading
Old Town of Porvoo in January
Lemgo Town Hall at the market square
The alpine town of Davos in the Swiss Alps
View from tower of St. Michal Church in Skalica
The town of Mecca in the Arabian Peninsula, before its inflation, in 1880
The Marian town of Fátima
The center of the inland town of Viljandi
Van links naar rechts, van boven: Lezing in Engeland, Porvoo in Finland, Lemgo in Duitsland, Davos in Zwitserland, Skalica in Slowakije, Mekka in Saudi Arabie, Fátima, Portugal, Viljandi in Estland

A dorp is een menselijke nederzetting. Steden zijn over het algemeen groter dan dorpen en kleiner dan steden, hoewel de criteria om te onderscheiden tussen hen aanzienlijk variëren in verschillende delen van de wereld.

Oorsprong en gebruik

Het woord "stad" deelt een oorsprong met de Duits woord Zaun, de Nederlands woord tuin, en de Oud-Noors tún.[1] Het origineel Proto-dermanisch woord, *Tūnanwordt beschouwd als een vroege lening van Proto-Keltisch *dūnom (Cf. Oude Ieren dún, Wales din).[2]

Het oorspronkelijke gevoel van het woord in zowel Germaans als Keltisch was dat van een fort of een omheining. Keren van dorp In veel moderne Germaanse talen wijzen een hek of een heg aan.[2] In het Engels en Nederlands nam de betekenis van het woord de betekenis van de ruimte die deze hekken omsloten, en waardoor een spoor moet lopen. In Engeland was een stad een kleine gemeenschap die het zich niet kon veroorloven of geen muren of andere grotere vestingwerken kon bouwen, en een palissade of in plaats daarvan stockade. In Nederland was deze ruimte een tuin, meer specifiek die van de rijken, die een hoog hek of een muur om hen heen had (zoals de tuin van het paleis van Het loo in Apeldoorn, dat was het model voor de privy tuin van William III en Mary II Bij Hampton court). In Old Noors tún betekent een (grasachtige) plaats tussen boerderijen, en het woord wordt nog steeds gebruikt met een vergelijkbare betekenis in het moderne Noors.

Oud Engels tūn werd een gemeenschappelijk achtervoegsel in de plaats in Engeland en Zuidoost-Schotland tijdens de Angelsaksische nederzettingsperiode. In Oud Engels en vroeg en midden Schotten, de woorden ton, toun, enz. Zou kunnen verwijzen naar verschillende soorten nederzettingen van landbouwgoederen en bedrijven, gedeeltelijk de Noorse zin ophalen (zoals in de Scots -woord fermtoun) Aan het ene uiteinde van de schaal, aan versterkte gemeenten. Andere veel voorkomende ANGLO-SAXON-achtervoegsels inbegrepen ham 'huis', stederen 'stabiel', en Burh 'Bury, Borough, Burgh'.

In sommige gevallen, dorp is een alternatieve naam voor "stad" of "dorp" (vooral een groter dorp). Soms het woord dorp is kort voor gemeente. Over het algemeen kunnen steden vandaag worden onderscheiden van townships, dorpen, of gehuchten Op basis van hun economische karakter, in die zin dat het grootste deel van de bevolking van een stad de neiging zal hebben om hun brood te ontlenen aan de productie -industrie, handel, en openbare diensten liever dan primaire sector industrie zoals landbouw of gerelateerde activiteiten.

De populatiegrootte van een plaats is geen betrouwbare bepalende factor voor stedelijk karakter. In veel delen van de wereld, b.v. In India kan een groot dorp tenminste meerdere keren zoveel mensen bevatten als een kleine stad. In het Verenigd Koninkrijk zijn er historische steden die veel kleiner zijn dan de grotere steden.

Mõisaküla is een klein stadje in het zuidelijke deel van Estland, net naast de grens van Letland. De huidige bevolking van de stad is minder dan 1.000 inwoners.

Het moderne fenomeen van uitgebreide voorsteden Groei, satellietstadontwikkeling en migratie van stadsbewoners naar dorpen hebben de definitie van steden verder gecompliceerd, waardoor gemeenschappen stedelijk worden gecreëerd in hun economische en culturele kenmerken, maar zonder andere kenmerken van stedelijke plaatsen.

Sommige vormen van niet-landelijke regeling, zoals tijdelijk mijnbouw Locaties, kunnen duidelijk niet-landelijk zijn, maar hebben op zijn best een twijfelachtige claim om een ​​stad te worden genoemd.

Steden bestaan ​​vaak als verschillende overheidseenheden, met wettelijk gedefinieerde grenzen en sommige of alle of alle toebehoren van de lokale overheid (bijv. politie kracht). In de Verenigde Staten worden deze "opgenomen steden" genoemd. In andere gevallen mist de stad haar eigen bestuur en wordt gezegd dat het "niet -opgenomen" is. Merk op dat het bestaan ​​van een niet -opgenomen stad op andere manieren wettelijk kan worden uiteengezet, b.v. Zoning districten. In het geval van sommigen Geplande gemeenschappen, de stad bestaat legaal in de vorm van verbonden over de eigendommen in de stad. De Verenigde Staten volkstelling identificeert velen Census-aangewezen plaatsen (CDP's) door de namen van niet -opgenomen steden die erin liggen; Die CDP's omvatten echter meestal landelijke en voorstedelijke gebieden en zelfs omliggende dorpen en andere steden.

Luchtweergave van Mariehamn, de stad in Een land met meer dan 10.000 inwoners.

Het onderscheid tussen een stad en een stad hangt op dezelfde manier af van de aanpak: een stad kan strikt een administratieve entiteit zijn die die aanwijzing bij wet heeft gekregen, maar bij informeel gebruik wordt de term ook gebruikt om een ​​stedelijke plaats van een bepaalde omvang aan te duiden of belang: terwijl a middeleeuws Stad heeft misschien slechts 10.000 inwoners bezeten, tegenwoordig sommigen[wie?] Overweeg een stedelijke plaats van minder dan 100.000 als een stad, hoewel er veel officieel aangewezen steden zijn die veel kleiner zijn dan dat.

In toponisch Terminologie, namen van individuele dorpen en steden worden genoemd astyonymen of astionymen (van Oud Grieks ἄστυ 'stad, stad', en ὄνομα 'naam').[3]

Geschiedenis

Door verschillende perioden van opgenomen geschiedenis zijn veel steden uitgegroeid tot aanzienlijke nederzettingen, met de ontwikkeling van eigenschappen, centra van cultuur en gespecialiseerde economieën.

Neolithicum

Çatalhöyük, momenteel een archeologische site, werd beschouwd als de oudste bewoonde stad die bestond vanaf ongeveer 7500 voor Christus. Ingeschreven als een Werelderfgoed, het blijft een ontvolkte stad met een complex van ruïnes.

Romeinse tijdperk

In Romeinse tijden, Een villa was een landelijke nederzetting gevormd door een hoofdwoningsgebouw en een andere reeks secundaire gebouwen. Het vormde het centrum van waaruit een landbouwbedrijf werd toegediend. Vervolgens verloor het zijn landbouwfuncties en verminderde het zijn activiteit tot residentieel. Met de consolidatie van grote landgoederen tijdens de Romeinse rijk, de stad werd het centrum van grote boerderijen.

Er is een onderscheid gemaakt tussen rustieke en stedelijke nederzettingen:

 • Rustieke villa's, vanwaar de uitbuiting van middelen was gericht, slavenarbeiders woonden, vee werd bewaard en de productie werd opgeslagen.
 • Stedelijke villa's, waarin de heer woonde en die in toenemende mate de architecturale en verfraaiing heeft overgenomen, vormt typisch voor stedelijke herenhuizen. Toen vanaf de eerste eeuw het grote territoriale eigendom werd verdeeld tussen het gebied dat rechtstreeks door de Heer werd uitgebuit en dat afgestudeerd aan huurders kolonisten, werden stedelijke villa's de centra van de administratieve macht van de heren, die de vormen van vazalage typisch lijken voor het feodalisme van de vierde eeuw.

Terminologie voor statistieken

De stad van Hancock, Michigan langs Quincy Street

193 landen betrokken zijn geweest bij een gemeenschappelijke poging om het eens te zijn over een gemeenschappelijke statistische definitie van de drie categorieën: steden, dorpen en plattelandsgebieden.[4][5]

Age of Towns Scheme

Australisch geograaf Thomas Griffith Taylor stelde een classificatie van steden voor op basis van hun leeftijd en patroon van landgebruik. Hij identificeerde vijf soorten stad:[6]

Op volgorde per land

Afghanistan

In Afghanistan, dorpen en steden staan ​​bekend als shār (Dari: شهر, Pashto: ښار).[7] Aangezien het land een historisch landelijke samenleving is met weinig grotere nederzettingen, waarbij grote steden nooit meer dan een paar honderdduizend inwoners vóór de jaren 2000 houden, discrimineert de linguale traditie van het land niet tussen dorpen en steden.

Albanië en Kosovo

In Albanië en Kosovo qytezë betekent 'stad', wat erg lijkt op het woord voor de stad (qytet), hoewel er geen officieel gebruik van de term voor een regeling is. In Albanees qytezë betekent 'kleine stad' of 'nieuwe stad', terwijl het in de oudheid verwees naar een klein wooncentrum binnen de muren van een kasteel.

Australië

In Australië kunnen de meeste landelijke en regionale bevolkingscentra steden worden genoemd; Veel kleine steden hebben een bevolking van minder dan 200.[8] De kleinste kan worden omschreven als townships.

Bovendien worden sommige lokale overheidsentiteiten officieel gestileerd als steden in Queensland, Zuid Australië, West Australië en de Noordelijk Territoriumen voorheen ook (tot de jaren negentig) in Victoria.

Oostenrijk

Het Oostenrijkse rechtsstelsel maakt geen onderscheid tussen dorpen, dorpen en steden. Het land wordt verdeeld in 2098 gemeenten (Duits: Gemeinden) van fundamenteel gelijke rang. Grotere gemeenten worden aangewezen als marktsteden (Duits: Marktgemeinden) of steden (Städte), maar deze onderscheidingen zijn puur symbolisch en verlenen geen aanvullende wettelijke verantwoordelijkheden. Er zijn een aantal kleinere gemeenschappen die steden zijn geëtiketteerd omdat ze vroeger regionale bevolkingscentra in het verre verleden waren. De stad van Rattenberg heeft bijvoorbeeld ongeveer 400 inwoners. De stad van Hardegg heeft ongeveer 1200 inwoners.

Er zijn geen niet -opgenomen gebieden.

Van de 201 steden in Oostenrijk zijn er 15 wettelijke steden (Statutarstädte). Een wettelijke stad is een stad die is gevestigd, naast zijn bevoegdheid als een gemeente, met de taken van een District Administratieve Autoriteit. De status komt niet met een extra autonomie: districtsadministratieve autoriteiten zijn in wezen alleen servicecentra die burgers gebruiken om te communiceren met de nationale overheid, bijvoorbeeld om bestuurslicenties of paspoorten aan te vragen. De nationale overheid gebruikt in het algemeen de provincies om deze contactpunten namens haar uit te voeren; In het geval van wettelijke steden mag de gemeente opvoeren.

Brazilië

Sinds 1938 werd in Brazilië gedefinieerd dat de zetel van de gemeenten naar de categorie van de stad zou overgaan en de naam zouden geven en de districten zouden worden aangewezen door de naam van hun respectieve zetels, en als ze geen gemeentelijke stoelen waren, dan zou de categorie dorp hebben.

Bulgarije

De stad van Peshtera, Bulgarije

Bulgaren onderscheiden zich in het algemeen niet tussen 'stad' en 'stad'. In de dagelijkse taal en media zijn de termen "grote steden" en "kleine steden" echter in gebruik. "Grote steden" verwijst meestal naar Sofia, Poldiv, Varna en Burgas, die meer dan 200.000 bevolking hebben. List en Stara Zagora worden vaak ook opgenomen vanwege de aanwezigheid van relatief ontwikkelde infrastructuur en populatie van meer dan 100.000 drempel. Het is moeilijk om de resterende provinciale hoofdsteden "Grote steden", omdat ze in het algemeen minder ontwikkeld zijn en krimpende bevolking hebben, sommige met slechts 30.000 inwoners.

In Bulgarije de Raad van Ministers definieert wat een regeling is, terwijl de President van Bulgarije verleent elke nederzetting zijn titel. In 2005 de eis dat dorpen die zichzelf als stad willen classificeren, een sociale en technische infrastructuur moeten hebben, evenals een bevolking van niet minder dan 3500 mensen. Voor resortafwikkelingen zijn de vereisten lager, waarbij de bevolking niet minder dan 1000 personen moet zijn, maar de vereisten voor infrastructuur blijven bestaan.

Canada

De wettelijke definitie van een stad in Canada varieert van provincie of territorium, omdat elk jurisdictie heeft over het definiëren en wetgeven van dorpen, steden en andere soorten gemeentelijke organisaties binnen zijn eigen grenzen.

De provincie van Quebec is uniek omdat het geen onderscheid maakt onder de wet tussen dorpen en steden. Er is geen tussenliggend niveau in het Frans tussen village en ville (gemeente is een administratieve term die gewoonlijk wordt toegepast op een juridische, niet geografische entiteit), dus beide worden gecombineerd onder de enkele wettelijke status van ville. Hoewel er een informele voorkeur kan bestaan ​​onder Engelse sprekers of een individu ville wordt gewoonlijk een stad of als een stad genoemd, er zijn geen onderscheid en er bestaan ​​geen objectieve juridische criteria om een ​​dergelijk onderscheid te maken onder wet.

Chili

In Chili, steden (Spaans: pueblos) worden door het National Statistics Institute (INE) gedefinieerd als een stedelijke entiteit met een bevolking van 2001 tot 5000 of een gebied met een bevolking van 1001 tot 2000 en een gevestigde economische activiteit.

Tsjechische Republiek

In de Tsjechische Republiek, een gemeente kan de titel van een stad (Tsjechisch: statutární město), dorp (Tsjechisch: město) of marktstad (Tsjechisch: městys). De titel wordt wettelijk verleend.

Wettelijke steden (in het Engels meestal alleen "steden" genoemd), die worden gedefinieerd door wet nr. 128/2000 Coll.,[9] kunnen hun eigen zelfbesturende gemeentelijke districten definiëren. Er zijn 26 van dergelijke steden, naast Praag, wat een is de facto Wettelijke stad. Alle Tsjechische gemeenten met meer dan 40.000 inwoners zijn steden.

Stad en marktstad zijn boven alle ceremoniële eredoctoraten, verwijzend naar de bevolking, geschiedenis en regionale betekenis van een gemeente. Als de statistieken van Tsjechische gemeenten Shows, steden hebben meestal tussen de 1.000 en 35.000 inwoners, met een mediaan van ongeveer 4.000 en gemiddeld ongeveer 6.500. Tegenwoordig moet een gemeente ten minste 3.000 inwoners hebben om het recht te hebben om de titel van de stad aan te vragen. Marktsteden hebben meestal tussen de 500 en 4.000 inwoners, met een mediaan en gemiddeld beide ongeveer 1.000.

Denemarken

In Denemarken wordt in veel contexten geen onderscheid gemaakt tussen "stad", "stad" en "dorp"; alle drie vertalen als by. Bij meer specifiek gebruik, voor kleine dorpen en gehuchten het woord landsby (wat betekent 'Country Town') wordt gebruikt, terwijl het Deense equivalent van het Engels stad is storby (wat betekent 'grote stad'). Voor formele doeleinden, stedelijke gebieden Het hebben van ten minste 200 inwoners worden overwogen by.[10]

Historisch gezien hadden sommige steden verschillende privileges, waarvan de belangrijkste het recht was om de markt te houden. Ze werden afzonderlijk toegediend van de plattelandsgebieden in zowel fiscale, militaire en juridische zaken. Dergelijke steden staan ​​bekend als købstad (grofweg dezelfde betekenis als stadje zij het voortkomen uit een andere etymologie) en ze behouden het exclusieve recht op de titel, zelfs nadat de laatste overblijfselen van hun privileges waren verdwenen door de hervorming van het lokale bestuur in 1970.

Estland

In Estland, er is geen onderscheid tussen een stad en een stad als het woord linn wordt gebruikt voor zowel grotere als kleinere nederzettingen, die groter zijn dan dorpen en stadsdelen. Er zijn er 30 gemeentelijke steden (omavalitsuslik linn) in Estland en een Verder 17 steden, die zijn samengevoegd met een gemeentelijke parochie (vallasisene linn).

Finland

De stad van Sastamala, Finland

In Finland is er geen onderscheid tussen een stad en een stad als het woord kaupunki wordt gebruikt voor zowel grotere als kleinere nederzettingen, die groter zijn dan dorpen en stadsdelen; Hoewel bij het praten over het woord dorp, het woord pikkukaupunki is gebruikt (pikku betekent 'klein' of 'klein'). Er zijn meer dan honderd gemeentelijke steden in Finland.

Frankrijk

De stad van Salins-Les-Bains, Frankrijk

Vanuit administratief oogpunt wordt het kleinste niveau van lokale autoriteiten allemaal genoemd gemeente. Ze kunnen overal hebben, van een handvol tot miljoenen inwoners, en Frankrijk heeft er 36.000 van. De Franse term voor dorp is bourg[11] Maar Franse wetten maken over het algemeen geen onderscheid tussen dorpen en steden die allemaal vaak worden genoemd villes. Sommige wetten behandelen deze autoriteiten echter anders op basis van de bevolking en verschillende regels zijn van toepassing op de drie grote steden Parijs, Lyon en Marseille. Om historische redenen, Zes gemeenten in de Maas Département bestaat als onafhankelijke administratieve entiteiten, ondanks dat ze helemaal geen inwoners hebben.

Voor statistische doeleinden, het National Statistical Institute (Inslaat) heeft een onderscheid tussen stedelijke gebieden met minder dan 2.000 inwoners en grotere gemeenten, de laatste wordt genoemd villes. Kleinere nederzettingen worden meestal genoemd villages.

Duitsland

Putbus Aan Rügen eiland, Duitsland

Duitsers Differentiëren in het algemeen niet tussen 'stad' en 'stad'. Het Duitse woord voor beide is Stadt, zoals het geval is in veel andere talen die geen onderscheid maken tussen deze concepten. Het woord voor een 'dorp', als een kleinere nederzetting, is Dorf. De International Statistics Conference van 1887 definieerde echter verschillende grootte van Stadt, op basis van hun populatiegrootte, als volgt: Landstadt ('Country Town'; minder dan 5.000), Kleinstadt ('kleine stad'; 5.000 tot 20.000), Mittelstadt ('Middle Town'; tussen 20.000 en 100.000) en Großstadt ("grote stad"; 100.000 tot 1.000.000).[12] De voorwaarde Großstadt kan worden vertaald als 'stad'. Bovendien kunnen Duitsers spreken van een Millionenstadt, een stad met ergens tussen een en vijf miljoen inwoners (zoals Keulen, München, Hamburg en Berlijn). Ook wordt een stad met meer dan vijf miljoen inwoners vaak een Megastadt (gewoonlijk vertaald als megity).[13]

Historisch gezien werden veel nederzettingen een Stadt door een Stadtrecht In de middeleeuwse tijden. In het moderne Duitse taalgebruik kan het historische belang, het bestaan ​​van centrale functies (onderwijs, detailhandel enz.) En de bevolkingsdichtheid van een stedelijke plaats ook worden beschouwd als kenmerken van een Stadt. De moderne lokale overheidsorganisatie is onderworpen aan de wetten van elk staat en verwijst naar een Gemeinde (gemeente), ongeacht de historische titel. Terwijl de meeste Gemeinden vorm deel uit van een Landkreis (wijk) Op een hoger niveau van de lokale overheid kunnen grotere dorpen en steden de status hebben van een kreisfreie Stadt, het combineren van zowel de bevoegdheden van een gemeente als een district.

Benamingen in verschillende staten zijn net zo divers als b.v. in Australische staten en gebieden, en verschillen van staat tot staat. In sommige Duitse staten, de woorden Markt ('markt'), Marktflecken (beide gebruikt in Zuid -Duitsland) of Flecken ('Spot'; Noord -Duitsland bijvoorbeeld in Nedersaksen) Geef een stadsachtige woongemeenschap aan tussen Gemeinde en Stadt met speciaal belang voor het buitenste boordelijke gebied. Historisch gezien hadden die Marktrecht (Markt Right) maar geen volledige stadsrechten; zien Marktstad. De juridische denominatie van een specifieke regeling kan verschillen van de gemeenschappelijke aanduiding ervan (bijv. Samtgemeinde - Een wettelijke termijn in Nedersaksen voor een groep dorpen [Dorf, pl. Dörfer] met gemeenschappelijke lokale overheid opgericht door het combineren van gemeenten [Gemeinde, pl. Gemeinden]).

Griekenland en Cyprus

In gewone spraak, Grieken Gebruik het woord χωριό ('dorp') om te verwijzen naar kleinere nederzettingen en het woord πόλη of πολιτεία ('stad') om te verwijzen naar grotere. Zorgvuldige sprekers kunnen ook het woord gebruiken κωμόπολη om te verwijzen naar steden met een bevolking van 2.000-9999. In het Griekse administratieve recht was er een onderscheid tussen δήμοι, d.w.z. gemeenten met meer dan 10.000 inwoners of belangrijk geacht voor sommige andere geografische (provinciale zetels), historische of kerkelijke (bisschoppenstoelen) reden, en κοινότητες, verwijzend naar kleinere zelfbestrijdingse eenheden, voornamelijk dorpen. Een ingrijpende hervorming, uitgevoerd in twee fasen vroeg in de 21e eeuw, fuseerde het meest κοινότητες met de dichtstbijzijnde δήμοι, het hele land verdelen in 325 zelfbestuur δήμοι. De voormalige gemeenten overleven als administratieve onderverdelingen (δημοτικά διαμερίσματα, δημοτικές ενότητες).

Cyprus, inclusief de Turks-bezette gebieden, is ook verdeeld in 39 δήμοι (in principe, met ten minste 5.000 inwoners, hoewel er uitzonderingen zijn) en 576 κοινότητες.

Hong Kong

Bijna elke stad in Hong Kong heeft een eigen stadhuis. De foto toont de Sha Tin Town Hall in de stad van Sha Tin.

Hong Kong Begon met het ontwikkelen van nieuwe steden in de jaren 1950, om de exponentiële bevolkingsstijging op te vangen. De eerste nieuwe steden inbegrepen Tsuen Wan en Kwun Tong. In de late jaren 1960 en de jaren 1970 werd een andere fase van nieuwe stadsontwikkelingen gelanceerd. Tot nu toe zijn negen nieuwe steden ontwikkeld. Landgebruik is zorgvuldig gepland en de ontwikkeling biedt voldoende ruimte voor openbare woningbouwprojecten. Railtransport is meestal beschikbaar in een later stadium. De eerste steden zijn Sha Tin, Tsuen Wan, Tuen Mun en Tseung Kwan O. Tuen Mun was bedoeld om zelfredzaam te zijn, maar was niet succesvol en veranderde in een slaapkamergemeenschap Net als de andere nieuwe steden. Meer recente ontwikkelingen zijn Tin shui wai en Noord-Lantau (Tung Chung-Tai Ho).

Hongarije

In Hongarije is er geen officieel onderscheid tussen een stad en een stad (het woord voor beide in het Hongaar is város). Desalniettemin hebben de uitdrukkingen gevormd door het toevoegen van de bijvoeglijke naamwoorden kis ('klein') en nagy ('groot') tot het begin van het wortelwoord (bijv. nagyváros) zijn genormaliseerd om onderscheid te maken tussen steden en dorpen (steden die kleiner zijn, waardoor de naam wordt gedragen kisváros.) In Hongarije kan een dorp de status krijgen van város ('Town'), als het voldoet aan een reeks diverse voorwaarden voor de kwaliteit van leven en ontwikkeling van bepaalde openbare diensten en nutsbedrijven (bijvoorbeeld het hebben van een lokale middelbare school of het installeren van rioleringspijpnetwerk van het hele gebied). Elk jaar selecteert de minister van Internal Affairs kandidaten uit een commissie-screenlijst van aanvragers, die de president van de Republiek meestal bevestigt door een wetsvoorstel te geven aan hen. Omdat een stad zijn extra fiscale steun van de regering, proberen veel relatief kleine dorpen de status van te winnen városi rang ('Town Rank') Tegenwoordig.

Voor de val van het communisme In 1990 mochten Hongaarse dorpen met minder dan 10.000 inwoners geen steden worden. Onlangs hebben sommige nederzettingen zo klein als 2500 zielen de rang van de stad ontvangen (bijv. Visegrád, Zalakaros of Gönc) en het voldoen aan de ontwikkelingsomstandigheden wordt vaak genegeerd om grotere dorpen snel naar steden te verheffen. Vanaf het midden van 2013 zijn er 346 steden in Hongarije, die ongeveer 69% van de hele bevolking omvatten.

Steden van meer dan 50.000 mensen kunnen de status krijgen van megyei jogú város (stad met de rechten van een district), waardoor ze een hogere mate van behouden Diensten. (Er zijn enkele uitzonderingen na, wanneer steden van minder dan 50.000 mensen de status hebben gekregen: Érd, Hódmezővásárhely, Salgótarján en Szekszárd)[14] Vanaf het midden van 2013 zijn er slechts 23 van dergelijke steden in Hongarije.[15]

IJsland

Stad van Húsavík in IJsland

India

Een straat in Paravur stad, India

De Census van India 2011 Definieert steden van twee soorten: wettelijke stad en volkstellingstad. Wettelijke stad wordt gedefinieerd als alle plaatsen met een gemeente, bedrijf, Cantonment Board of op de hoogte gebracht van de stadsgebiedcommissie. Census Towns worden gedefinieerd als plaatsen die voldoen aan de volgende criteria:

 1. Minimale bevolking van 5.000
 2. Ten minste 75% van de mannelijke beroepsbevolking die zich bezighoudt met niet-agrarische bezigheden
 3. Dichtheid van de bevolking minimaal 400/km2. (1.000 per vierkante mijl).

Alle wettelijke steden, volkstellingsteden en Out Growts worden beschouwd als stedelijke nederzettingen, in tegenstelling tot plattelandsgebieden.[16]

Steden in India hebben meestal basisinfrastructuur zoals winkels, elektriciteit, bituminiseerde wegen, postkantoren, banken, telefoonfaciliteiten, middelbare scholen en soms een paar overheidskantoren. De menselijke bevolking die in deze steden woont, kan enkele duizend zijn. Er zijn enkele steden die kunnen worden bestempeld als Hoofdwegstad.

In staat van Karnataka, steden staan ​​bekend als Pete of Pura in de Kannada -taal. Soms de voorwaarden pattana ('stad') of ooru, wat in het algemeen 'plaats' betekent, worden gebruikt voor steden. De administratieve raad die deze steden regeert, staat bekend als Pura Sabhe of Nagara Sabhe in Kannada, afhankelijk van het aantal mensen dat binnen de grenzen van de stad woont.

Iran

In de hedendaagse Perzisch Teksten, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen stad en dorp; beide vertalen als Shahr (شهر). In oudere Perzische teksten (tot de eerste helft van de 20e eeuw), het Arabische woord Qasabeh (قصبه) werd gebruikt voor een stad. In de afgelopen 50 jaar echter,[vanaf?] Dit woord is verouderd geraakt.

Er is een woord in het Perzisch dat wordt gebruikt voor speciale soort satellietstaden en stadsbuurten. Het is Shahrak (شهرک), (Lit.: 'Small City'). Een ander kleiner type stad of buurt in een grote stad wordt gebeld Kuy (کوی). Shahrak en Kuy Elk heeft verschillende wettelijke definities. Grote steden zoals Teheran, Mashhad, Isfahan, Tabriz, enz. die miljoenen inwoners hebben, worden aangeduid als Kalan-shahr (کلان‌شهر), metropool.

Het tempo waarin verschillende grote dorpen de stadsstatus hebben verkregen in Iran toont een dramatische toename in de afgelopen twee decennia.

Grotere steden en dorpen zijn meestal centra van een gemeente (in het Perzisch: Shahrestan (شهرستان). Shahrestan zelf is een onderverdeling van Ostan (استان), 'Provincie'.

Irak

Het woord Jarayeh (جرَية) wordt gebruikt om dorpen te beschrijven, het woord Garmat (كَرمة) om steden en het woord te beschrijven Wilaya (ولاية) om steden te beschrijven.

Ierland

De Local Government Act 2001 bepaalt dat vanaf 1 januari 2002 (paragraaf 10 subsectie (3)Binnen de provincie waarin ze zich bevinden en waarvan ze deel uitmaken, zijn er nog steeds andere lokale overheidsgebieden die zijn uiteengezet in schema 6 die - (a) in het geval van de gebieden uiteengezet in hoofdstuk 1 van deel 1 van dat schema zal bekend staan ​​als stadsdelen, en - (b) in het geval van de gebieden die zijn uiteengezet in hoofdstuk 2 van deel 1 en deel 2 van dat schema, wordt bekend als steden, en in deze handeling een verwijzing naar een De stad zal een verwijzing naar een stadje bevatten.

Deze bepalingen hebben invloed op de vervanging van de stadsdelen, steden en stedelijke districten die vóór die die tijd bestonden. Soortgelijke hervormingen in de nomenclatuur van lokale autoriteiten (maar niet hun functies) worden uitgevoerd door sectie 11 deel 17 van de wet omvat bepaling (sectie 185 (2))Gekwalificeerde kiezers van een stad met een bevolking van ten minste 7.500 zoals vastgesteld bij de laatste voorafgaande volkstelling of een andere cijfer die de minister van tijd tot tijd kan voorschrijven door voorschriften, en geen een gemeenteraad, kan een voorstel doen in overeenstemming met paragraaf (b) voor de oprichting van een dergelijke raad en bevat bepalingen die de oprichting van nieuwe gemeenteraden en bepalingen mogelijk maken die in bepaalde omstandigheden de ontbinding van bestaande of nieuwe gemeenteraden mogelijk maken

De verwijzing naar Stad met een bevolking van ten minste 7.500 zoals vastgesteld bij de laatste voorafgaande volkstelling Handen veel van de macht met betrekking tot het definiëren van wat in feite een stad is voor het Central Statistics Office en hun criteria worden gepubliceerd als onderdeel van elke volkstelling.

Planning and Development Act 2000

Een andere verwijzing naar de volkstelling en zijn rol bij het bepalen van wat wel of niet een stad is voor een administratief doel is in de Planning and Development Act 2000 (deel II Hoofdstuk I die voorziet in lokale gebiedsplannen)

Een lokaal gebiedsplan wordt gemaakt met betrekking tot een gebied dat - (i) wordt aangewezen als een stad in de meest recente volkstelling van de bevolking, anders dan een stad die wordt aangewezen als een buitenwijk of omgeving in die volkstelling, (ii) heeft een bevolking meer dan 2.000, en (iii) bevindt zich binnen het functionele gebied van een planningsautoriteit die een provincieraad is.

Centrale statistieken Office -criteria

Deze zijn volledig uiteengezet 2006 Census -bijlagen.

Kortom, ze spreken van "steden met juridisch gedefinieerde grenzen" (d.w.z. die opgericht door de Local Government Act 2001) en de resterende 664 als "Census Towns", door zichzelf sinds 1971 gedefinieerd als Een cluster van 50 of meer bezette woningen waarin binnen een afstand van 800 meter een kern is van 30 bezette huizen aan beide zijden van de weg of twintig bezette huizen aan een kant van de weg er is ook een 200 meter criterium om te bepalen of een huis deel uitmaakt van een volkstellingstad.

Isle of Man

Er zijn vier nederzettingen die historisch en officieel worden aangewezen als steden (Douglas, Ramsey, Peel, Castletown); echter

 • Peel wordt ook soms een stad genoemd op grond van de kathedraal.
 • Onchan en Port Erin zijn beide groter in bevolking dan de kleinste "stad", die zijn uitgebreid in de moderne tijd, maar worden aangeduid als dorpen.

Israël

Modern Hebreeuws Biedt wel een woord voor het concept van een stad: Ayara (עיירה), afgeleid van Ir (עיר), het bijbelse woord voor 'stad'. De term ayara wordt normaal alleen gebruikt om steden in het buitenland te beschrijven, d.w.z. stedelijke gebieden met een beperkte bevolking, met name wanneer de spreker probeert nostalgische of romantische attitudes op te roepen. De term wordt ook gebruikt om een Shtetl, een pre-Holocaust oost-Europeaan Joodse stad.

Binnen Israël worden gevestigde stedelijke gebieden altijd steden genoemd (met één opmerkelijke uitzondering hieronder uitgelegd) ongeacht hun werkelijke grootte. De Israëlische wet definieert geen enkele nomenclatuur voor onderscheid tussen stedelijke gebieden op basis van de grootte of een andere factor - wat betekent dat alle stedelijke nederzettingen in Israël wettelijk worden aangeduid als "steden".

De uitzondering op het bovenstaande is de term Ayeret Pituakh (עיירת פיתוח, Lit. 'Development Town') die wordt toegepast op bepaalde steden in Israël op basis van de redenen voor hun vestiging. Deze steden, gecreëerd tijdens de eerdere decennia van de Israëlische onafhankelijkheid (in het algemeen en 1960), werden in het algemeen ontworpen om te dienen als commerciële en transporthubs, waarbij kleinere landbouwnederzettingen in de noordelijke en zuidelijke regio's van het land (de "periphery") zijn verbonden De belangrijkste stedelijke gebieden van de kust- en centrale regio's. Sommige van deze ontwikkelingssteden zijn sindsdien gegroeid tot een relatief groot formaat en worden toch nog steeds ontwikkelingsteden genoemd, vooral wanneer de spreker hun (vaak lage) sociaal-economische status wil benadrukken. Desalniettemin worden ze zelden (of nooit) eenvoudig aangeduid als steden; Wanneer u rechtstreeks naar een verwijst, wordt dit een ontwikkelingsstad of een stad genoemd, afhankelijk van de context.

Italië

Satriano di Lucania, een stad in de Melandro Valley, Basilikata, Zuid -Italië.

Hoewel het Italiaans verschillende woorden voor de stad biedt (città), dorp (cittadina or paese) en dorp (villaggio, ouderwetse, of Frazione, meest voorkomende), er bestaan ​​geen wettelijke definities over hoe nederzettingen moeten worden geclassificeerd. Administratief worden zowel dorpen als steden geregeerd als comuni/comunes, terwijl dorpen onderverdelingen van de eerste kunnen zijn. Over het algemeen is een stad in de dagelijkse spraak groter of meer bevolkt dan een dorp en kleiner dan een stad. Verschillende steden en dorpen kunnen samen een grootstedelijk gebied vormen (area metropolitana). Een stad kan ook een cultureel, economisch of politiek prominente gemeenschap zijn met betrekking tot omliggende steden. Bovendien kan een stad zo zijn door Presidentieel besluit. Een stad daarentegen kan een bewoonde plek zijn die elders een stad zou worden gestileerd, maar geen officiële erkenning heeft ontvangen. Opmerkelijke uitzonderingen bestaan ​​wel: bijvoorbeeld, Bassano del Grappa, kreeg de status van città in 1760 door Francesco Loredan's dogal Besluit en heeft sindsdien deze titel gedragen. Ook het Italiaanse woord voor 'stad' (paese met kleine letters P) mag niet worden verward met het Italiaanse woord voor 'land/natie' (Paese meestal met hoofdletters P).

Japan

In de status van Japan stadsstatus (市 shi) was traditioneel gereserveerd voor slechts enkele bijzonder grote nederzettingen. In de loop van de tijd zijn de noodzakelijke omstandigheden om een ​​stad te zijn afgezwakt en vandaag hebben de enige losse regels die van toepassing zijn een bevolking van meer dan 50.000 en meer dan 60% van de bevolking in een "stadscentrum". De laatste tijd hebben veel kleine dorpen en steden samengevoegd om een ​​stad te vormen, ondanks dat ze geografisch lijken om slechts een verzameling dorpen te zijn.

Het onderscheid tussen steden (町 machi/chō) en dorpen (村 Mura/zoon) is grotendeels ongeschreven en puur een van de bevolkingsgrootte toen de nederzetting werd opgericht met dorpen met minder dan 10.000 en steden 10.000-50.000.

Korea

In zowel Zuid -Korea als in Noord -Korea worden steden geroepen EUP ().

Letland

De stad van Valka, Letland

In Letland, dorpen en steden worden zonder onderscheid genoemd pilsēta in enkelvoudige vorm. De naam is een samentrekking van twee Letse woorden: pils ('Castle') en sēta ('hek'), waardoor het heel duidelijk wordt wat wordt bedoeld met het woord - wat zich tussen het kasteel en het kasteelhek bevindt. Een stad kan echter worden opgeroepen lielpilsēta in verwijzing naar zijn grootte. Een dorp wordt gebeld ciemats of ciems in het Letland.

Litouwen

In Litouws, een stad wordt geroepen miestas en een stad wordt geroepen miestelis (Letterlijk 'klein miestas'). Metropolises worden genoemd didmiestis (letterlijk 'groot miestas').

Maleisië

In Maleisië, een stad is het gebied dat wordt beheerd door een gemeenteraad (Maleis-: Majlis Perbandaran).

Nederland

Vóór 1848 was er een wettelijk onderscheid tussen stad en nietstad Delen van het land, maar het woord heeft geen juridische betekenis meer. Er werden ongeveer 220 plaatsen verleend stadsrechten ('Stadsrechten') en zijn nog steeds zo opgeroepen om historische en traditionele redenen, hoewel het woord ook wordt gebruikt voor grote stedelijke gebieden die nooit dergelijke rechten hebben verkregen. Daarom wordt in Nederland geen onderscheid gemaakt tussen stad en dorp; beide vertalen als stad. Een gehucht (gehucht) heeft meestal minder dan 1.000 inwoners, een dorp (dorp) varieert van 1.000 tot 25.000 inwoners, en een plaats boven 25.000 kan zichzelf dorp of stad noemen, meestal afhankelijk van historische redenen of de grootte van de plaats. Als voorbeeld, Den Haag nooit stadsrechten opgedaan, maar vanwege de omvang - meer dan een half miljoen inwoners - wordt het beschouwd als een stad. Staverden, met slechts 40 inwoners, zou een gehucht zijn, maar vanwege zijn stadsrechten kan het zichzelf een stad noemen.

Voor statistische doeleinden heeft Nederland drie soorten steden:

 • kleine stad (kleine stad): 50.000–99.999 inwoners
 • middelgrote stad (middelgrote stad): 100.000–249.999 inwoners
 • grote stad (grote stad): 250.000 of meer

Enkel en alleen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht worden beschouwd als een grote stad.

Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland is een stad een opgebouwd gebied dat niet groot genoeg is om als een stad te worden beschouwd. Historisch gezien kwam deze definitie overeen met een populatie tussen ongeveer 1.000 en 20.000. Steden hebben geen onafhankelijk juridisch bestaan ​​en worden eenvoudig beheerd als opgebouwde delen van districten, of, in sommige gevallen, van steden.

De steden van Nieuw -Zeeland variëren sterk in omvang en belang, variërend van kleine plattelandsdienstcentra tot belangrijke regionale centra zoals zoals Blenheim en Taupo. Typisch, zodra een stad een bevolking van ergens tussen de 20.000 en 30.000 mensen bereikt, zal het informeel worden beschouwd als een stad. Iemand die een nederzetting beschouwt als te klein om een ​​stad te zijn, noemt het meestal een "township" of "dorp".

Noorwegen

In Noorwegen, stad en dorp beide vertalen naar door, zelfs als een stad kan worden aangeduid als storby ('grote stad'). Ze maken allemaal deel uit van en toegediend als een kommune ('gemeente').

Noorwegen heeft de meest noordelijke stad ter wereld in het binnenland gehad: Hammerfest. Nu wordt het record gehouden door nieuwe Ålesund op het Noorse eiland Svalbard.

Filippijnen

Het stadscentrum van Loboc, Bohol.

In de Filippijnen, het lokale officiële equivalent van de stad is de gemeente (Filipijns: bayan). Elke gemeente of stad in het land heeft een burgemeester (alkalde) en een vice -burgemeester (bise alkalde) evenals lokale stadsambtenaren (Sangguniang Bayan). Filippijnse steden, ook wel gemeenten genoemd, bestaan ​​uit een aantal dorpen en gemeenschappen genaamd barangays met één (of een paar cluster van) barangay(s) dienen als het stadscentrum of poblacion.

Uniek in Filippijnse steden is dat ze een vast budget-, bevolking- en landvereisten hebben om als zodanig te worden, d.w.z. van een barangay, of een cluster van dergelijke, naar een stad, of om steden te worden, d.w.z. van stad tot een stad. Respectievelijk voorbeelden hiervan zijn de stad van ZIJN. Dujali in Davao del Norte provincie, die in 1998 werd gevormd vanuit een cluster van vijf barangays, en de stad van El Salvador, die in 2007 werd omgebouwd van een stad naar een stad. Elke stad in de Filippijnen werd geclassificeerd door zijn Jaarinkomen en budget.

Er bestaat een scherp, hiërarchisch onderscheid tussen Filippijn steden (lungsod of siyudad) en dorpen, omdat steden in het land juridisch gescheiden zijn van steden, die doorgaans groter en meer dichtbevolkt zijn (sommige kleiner en minder bevolkt) en welke politieke en economische status boven die van steden liggen. Dit werd verder ondersteund en aangegeven door het inkomensclassificatiesysteem dat werd geïmplementeerd door het nationale ministerie van Financiën, waaraan zowel steden als dorpen in hun respectieve categorieën vielen die aangeven dat ze zijn vermeld zoals vermeld onder de Filippijnse wet. Beide dorpen en steden delen echter ook de status als Lokale overheidseenheden (Lgus) gegroepeerd onder en behoren tot provincies en Regio's; Beide zijn samengesteld uit barangays en worden beheerst door een burgemeester en een vice -burgemeester aangevuld met hun respectieve LGU -wetgevende raden. Ondanks dit zijn sommige dorpen op de Filippijnen echter aanzienlijk groter dan sommige steden in de Filippijnen, zoals Rodriguez, Rizal, Santa Maria, Bulacan en Minglanilla, Cebu zijn eigenlijk groter dan sommige regionale centra.

Polen

Zamość in Polen is een voorbeeld van een utopisch Ideale stad. Het werd verklaard een UNESCO werelderfgoed in 1992

Vanaf 30 april 2022 zijn er in totaal 2477 gemeenten (gmina) in Polen, inclusief 1513 landelijke gminas, terwijl de resterende 968 die steden en steden bevatten. Onder hen maken 666 dorpen deel uit van een GMINA in de stedelijke platteland, terwijl 302 steden en dorpen op zichzelf staan ​​als een stedelijke GMINA. De laatste groep omvat 107 steden (bestuurd door een prezydent miasta), inclusief 66 Steden met Powiat -rechten. 37 steden onder de laatste groep zijn meer dan 100.000, waaronder 18 steden die dienen als een zetel voor voivode of Voivodeship Sejmik, informeel voivodeship steden genoemd.

In de Poolse taal Er is geen taalkundige onderscheid tussen een stad en een stad. Het woord voor beide is miasto, als een vorm van nederzetting die verschilt van het volgende: Village (wieś), Hamlet (przysiółek), nederzetting (osada) of kolonie (kolonia). De stadsstatus wordt verleend door de wetgeving van de overheid; Nieuwe steden worden door de overheid aangewezen in een jaarlijkse verordening van kracht vanaf de eerste dag van het jaar. Dergelijke plaatsen hebben meestal een burgemeester (burmistrz) als hoofd van de stadsleider. Steden kunnen worden gebeld miasteczko, een verkleinwoord in de volksmond die wordt gebruikt voor plaatsen met een paar duizend inwoners. Sommige nederzettingen blijven meestal dorpen, hoewel ze een grotere bevolking hebben dan veel kleinere steden, voornamelijk om niet in aanmerking te komen voor de Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Steden zijn de grootste gemeenten. In de Poolse taal, er is geen taalkundig onderscheid tussen een stad en een stad, beide vertaald miasto. Een stad wordt echter onderscheiden door te worden beheerd door een burgemeester (prezydent miasta, letterlijk vertaalde stadspresident) in plaats van een burgemeester (burmistrz) als hoofd van de stadsleider, dus informeel geroepen Miasto prezydenckie, met een dergelijk voorrecht automatisch toegekend aan gemeenten, hetzij bewoond door meer dan 100.000 inwoners (momenteel 37) of die genieten van de status van een Stad met Powiat -rechten (Momenteel 66). Vanaf 2022 paste alle voormalige groep in het laatste, hoewel dit in het verleden niet altijd het geval was. Er is echter een aantal vrijstellingen vanwege historische of politieke redenen, wanneer een gemeente geen van deze twee voorwaarden voldoet, maar desalniettemin de stadsstatus heeft, inclusief de enige 3 hoofdsteden van de eerste Voivodeships of Polen (1975–1998) Niet voldeden aan de bovengenoemde criteria, evenals verdere 38 gemeenten die niet in een van de genoemde categorieën passen, maar toch de eerder toegekende status vanwege niet -gespecificeerde historische redenen mogen behouden.

Portugal

Net als andere Iberische culturen is er in Portugal een traditioneel onderscheid tussen steden (Vilas) en steden (cidades). Evenzo, hoewel deze gebieden niet zijn gedefinieerd onder de grondwet en geen politieke functie hebben (met bijbehorende organen), worden ze door de wet bepaald,[17] En een stad moet hebben:

 • Minstens 3.000 kiezers
 • Ten minste de helft van deze diensten: gezondheidseenheid, apotheek, cultureel centrum, openbaar vervoernetwerk, postkantoor, commercieel voedsel en drinkbedrijven, basisschool en/of bankkantoor

In deze context is de stad of stad ondergeschikt aan de lokale autoriteit (burgerlijke parochie of gemeente, in vergelijking met de Noord -Amerikaanse context, waar ze politieke functies hebben. In speciale gevallen, sommige dorpen Kan de status van de stad krijgen als ze historisch, cultureel of architectonisch belang bezitten.

De Portugese stedelijke nederzettingen heraldiek weerspiegelt het verschil tussen dorpen en steden,[18] met de wapenschild van een stad met een kroon met vier4 torens, terwijl het wapen van een stad een kroon draagt ​​met Five5 -torens. Dit verschil tussen dorpen en steden is nog steeds in gebruik in andere landen in Portugues, maar in Brazilië is niet langer in gebruik.

Roemenië

In Roemenië is er geen officieel onderscheid tussen een stad en een stad (het woord voor beide in Roemeense is oraş). Steden en dorpen in Roemenië kunnen de status hebben van beide oraş gemeenteraad, verleend aan grote stedelijke gebieden, of alleen oraş naar kleinere stedelijke plaatsen. Sommige nederzettingen blijven dorpen (samenvoegen) Hoewel ze een grotere bevolking hebben dan andere kleinere steden.

Rusland

De stad van Vyborg in Leningrad Oblast, Rusland

In tegenstelling tot Engels onderscheidt de Russische taal de voorwaarden niet stad en dorp- Beide worden vertaald als город (gorod). Af en toe de term город wordt toegepast op stedelijke nederzettingen Ook, hoewel de status daarvan niet hetzelfde is als die van een eigenlijke stad/stad.

In Rusland moeten de criteria waaraan een bewoonde plaats moet voldoen om stad/stad te krijgen (gorod) Status varieert in verschillende federale onderwerpen. Over het algemeen moet, om in aanmerking te komen voor deze status, een bewoonde plaats meer dan 12.000 inwoners hebben en de bezetting van niet minder dan 85% van de inwoners moet anders zijn dan de landbouw. Bewoonde plaatsen die eerder de stad/stadsstatus hebben gekregen, maar niet langer aan de criteria voldoen, kunnen de status om historische redenen nog steeds behouden.

Singapore

Bishan, een van de steden van Singapore is de 38e grootste in termen van geografische grootte en het 21e meest bevolkte planningsgebied in het land.

In Singapore zijn steden grootschalige ontwikkelingen voor satellietwoningen die zijn ontworpen om op zichzelf staand te zijn. Het omvat openbare huisvestingseenheden, een stadscentrum en andere voorzieningen.[19] Geholpen door een hiërarchie van commerciële ontwikkelingen, variërend van een stadscentrum tot winkels op districtsniveau, is het niet nodig om uit de stad te gaan om te voldoen aan de meest voorkomende behoeften van woningen. Werkgelegenheid is te vinden in industriële landgoederen in verschillende steden. Educatieve, gezondheidszorg en recreatieve behoeften worden ook verzorgd met het aanbieden van scholen, ziekenhuizen, parken, sportcomplexen, enzovoort. De meest dichtbevolkte stad in het land is Bedek.

Zuid-Afrika

In Zuid -Afrika de Afrikaans termijn dorp wordt door elkaar gebruikt met het Engelse equivalent dorp. Een stad is een nederzetting met een maat die kleiner is dan die van een stad.

Spanje

In Spanje zou het equivalent van de stad zijn villa, een bevolkingseenheid tussen een dorp (pueblo) en een stad (ciudad), en wordt niet gedefinieerd door het aantal inwoners, maar door enkele historische rechten en voorrechten uit de middeleeuwen, zoals het recht om een ​​markt of beurs te houden. Bijvoorbeeld, terwijl Madrid is technisch gezien een villa, Barcelona, met een kleinere bevolking, staat bekend als een stad.

Zweden

Uitkijken naar St Mary's Cathedral in Visby, Zweden. Visby is een van de meest goed bewaarde voormalige Hanseatic steden in Zweden en een UNESCO Werelderfgoed. Tegenwoordig is het de zetel van Gotland gemeente.

De Zweedse taal maakt geen onderscheid tussen dorpen en steden in de Engelse zin van de woorden; Beide woorden worden gewoonlijk vertaald als stad, een term die vandaag geen juridische betekenis heeft. De voorwaarde tätort wordt gebruikt voor een Stedelijk gebied of een plaats, die echter een statistisch is in plaats van een administratief concept en die dicht gevestigde dorpen omvat met slechts 200 inwoners en de grote steden. Het woord Köping komt overeen met een Engels marktstad (chipping) of Duits Schijf maar is voornamelijk van historische betekenis, omdat de term tegenwoordig niet wordt gebruikt en alleen in sommigen overleeft toponiemen. Sommige steden met namen die eindigen -köping zijn steden met tegenwoordig meer dan 100.000 inwoners, b.v. Linköping.

Vóór 1971, 132 groter gemeenten in Zweden genoot van speciale koninklijke charters als stad in plaats van kommun (wat vergelijkbaar is met een VS district). Sinds 1971 worden echter alle gemeenten officieel gedefinieerd als kommun, waardoor geen juridisch verschil is tussen bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, Stockholm en een kleine plattelands gemeente. Elk stedelijk gebied dat een was stad vóór 1971 wordt nog steeds vaak een stad In dagelijkse spraak. Sinds de jaren tachtig hebben 14 van deze gemeenten zichzelf gebrandmerkt als stad Nogmaals, hoewel dit geen wettelijke of administratieve betekenis heeft, omdat ze nog steeds naar zichzelf moeten verwijzen als kommun In alle juridische documentatie.

Voor statistische doeleinden, Statistieken Zweden officieel definieert een stad als een stedelijk gebied van ten minste 10.000 inwoners. Sinds 2017 definieert het ook een storstad (Letterlijk 'Big Town') als een gemeente met een bevolking van ten minste 200.000, waarvan er minstens 200.000 in de grootste zijn tätort.[20] Dit betekent dat Stockholm, Göteborg en Malmö zijn storstäder, d.w.z. 'grote steden', terwijl Uppsala, met een bevolking van ongeveer 230.000 in de gemeente, die een ongewoon groot gebied bestrijkt, bijna drie keer groter dan het gecombineerde landoppervlak van de gemeenten Stockholm, Göteborg en Malmö, niet. Het grootste aaneengesloten stedelijke gebied in de gemeente Uppsala heeft een bevolking van ver onder de 200.000, terwijl de bevolking van zowel de gemeente Malmö, met een landoppervlak slechts 1/14 de grootte van de gemeente Uppsala en Malmö tätort, d.w.z. aaneengesloten stedelijk gebied, is ruim 300.000 en de bevolking van de Malmö grootstedelijk gebied, met een landoppervlak dat slechts iets groter is dan de gemeente Uppsala, is ruim 700.000. Een verschil in de grootte en de bevolking van het stedelijke gebied tussen Uppsala en de kleinste storstad In Zweden, Malmö, is de reden dat Statistics Zweden de definitie van heeft gewijzigd storstad in 2017.[21]

Oekraïne

Brandweerkazerne in de stad van Bohorodchany

In Oekraïne de term dorp (містечко, mistechko) bestond uit de middeleeuwse periode tot 1925, toen het werd vervangen door de Sovjetregering met Urban Type Settlement.[22] Historisch gezien was een stad in de Oekraïense landen een kleinere bevolkte plaats die werd gecharterd onder de Duitse stadswet en had een marktplein (zie Marktstad). Informeel worden steden vandaag ook verwezen als Steden van districts betekenis, steden met een kleine bevolking en voormalig joods shtetls.

Verenigd Koninkrijk

Engeland en Wales

Een traditioneel Engels stadscentrum bij Rugby

In Engeland en Wales was een stad traditioneel een nederzetting met een charter om een markt of eerlijk en werd daarom een ​​"marktstad"Marktsteden werden onderscheiden van dorpen in die zin dat zij de economische hub van een omgeving waren, en meestal groter waren en meer voorzieningen hadden.

Parallel met populair gebruik zijn er echter veel technische en officiële definities van wat een stad is, waaraan verschillende geïnteresseerde partijen vasthouden.

Bij modern officieel gebruik de term dorp is werkzaam voor oude marktsteden, of voor nederzettingen met een gemeenteraadof voor nederzettingen die elders een stad zouden worden geclassificeerd, maar die dat niet hebben het wettelijke recht om zichzelf zo te noemen. Elke parochieraad kan besluiten zichzelf te beschrijven als een gemeenteraad, maar dit is meestal alleen van toepassing op de kleinste "steden" (omdat grotere steden groter zullen zijn dan een enkele civiele parochie).

Niet alle nederzettingen die vaak worden beschreven als steden hebben een gemeenteraad of stadsraad. Vanwege veel opeenvolgende veranderingen in de structuur van de lokale overheid zijn er nu weinig grote steden die worden vertegenwoordigd door een lichaam dat nauw verwant is aan hun historische stadsraad. Tegenwoordig zal een kleinere stad meestal deel uitmaken van een lokale autoriteit die verschillende steden bestrijkt. En waar een grotere stad is De zetel van een lokale autoriteit, de autoriteit zal meestal een veel breder gebied dekken dan de stad zelf (ofwel een groot landelijk achterland, of verschillende andere, kleinere steden).

Bovendien zijn er "Nieuwe steden"Die werden gecreëerd in de 20e eeuw, zoals Basildon, Redditch en Telford.

Sommige nederzettingen die zichzelf beschrijven als steden (bijv. Shipston-on-Stour, Warwickshire) zijn kleiner dan sommige grote dorpen (bijv. Kidlington, Oxfordshire).

De status van een stad is gereserveerd voor plaatsen die hebben brieven patent recht op de naam, historisch geassocieerd met het bezit van een kathedraal. Sommige grote gemeenten (zoals Northampton en Bournemouth) zijn juridisch stadje Maar geen steden, terwijl sommige steden vrij klein zijn - zoals Ely of St David's. De stad van Brighton en Hove is gemaakt van de twee voormalige steden en enkele omliggende dorpen, en binnen de stad is de juiste term voor de voormalige verschillende entiteiten enigszins onduidelijk.

Het lijkt erop dat een stad een stad kan worden, hoewel misschien alleen door administratieve fout: Rochester in Kent was al eeuwen een stad, maar toen in 1998 de Medway District werd opgericht, een bureaucratische blunder betekende dat Rochester zijn officiële verloor Stadstatus en is nu technisch gezien een stad.

Er wordt vaak gedacht dat steden met Bisschoppen stoelen Rang automatisch als steden: echter, Chelmsford was een stad tot 5 juni 2012, ondanks dat het de zetel was van de bisdom Chelmsford, gemaakt in 1914. St Asaf, dat is de stoel van de bisdom van St Asaph, werd alleen een stad op 1 juni 2012, hoewel het bisdom in het midden van de zesde eeuw werd opgericht. In werkelijkheid is de pre-kwalificatie van het hebben van een kathedraal van de gevestigde Kerk van Engeland, en de voorheen gevestigde Kerk in Wales of Kerk van Ierland, hield niet meer van 1888 aan.

Het woord dorp Kan ook worden gebruikt als een algemene term voor stedelijke gebieden, waaronder steden en in enkele gevallen, districten binnen steden. In dit gebruik is een stad een soort stad; een grote, met een bepaalde status. Bijvoorbeeld centraal Groot-Londen wordt soms in de volksmond aangeduid als "London Town". (De "Stad Londen"is de historische kern, informeel bekend als de" vierkante mijl ", en is administratief gescheiden van de rest van Greater London, terwijl de Stad Westminster is technisch gezien ook een stad en is ook een Londense gemeente.) Camden Town en Somers Town zijn districten van Londen, zoals Nieuwe stad is een district van Edinburgh - Eigenlijk het Georgische centrum.

In de afgelopen jaren is de verdeling tussen steden en dorpen gegroeid, wat leidt tot de oprichting van groepen zoals het Centre for Towns, die werken om de problemen te benadrukken waarmee veel steden worden geconfronteerd.[23] Steden werden ook een belangrijk probleem in de 2020 Labour Party Leadership verkiezing, met Lisa Nandy Een belangrijke verwijzing naar arbeid om kleinere steden terug te winnen die van het feest zijn weggespoeld.[24]

Schotland

A dorp in Schotland heeft geen specifieke juridische betekenis en (vooral op gebieden die of nog steeds waren Gaelisch-Peaking) kan verwijzen naar slechts een verzameling gebouwen (bijv. boerderij of in Schotten ferm-toun), die niet allemaal bewoond kunnen worden, of op een bewoond gebied van enige omvang dat niet anders wordt beschreven in termen zoals zoals stad, burgeren, enz. Veel locaties van een zeer andere grootte zullen worden aangetroffen met een naam die eindigt met -dorp, -ton, -tol enz. (of beginnend met het Gaelische equivalent baile enz.).

A burgeren (uitgesproken Burruh) is de Schots ' term voor een stad of een gemeente. Ze waren zeer autonoom eenheden van plaatselijke overheid Van ten minste de 12e eeuw tot hun afschaffing in 1975, wanneer een nieuw Regionale structuur van de lokale overheid werd in het hele land geïntroduceerd. Meestal gebaseerd op een stad, hadden ze een Gemeentebedrijf en bepaalde rechten, zoals een mate van zelfbestuur en representatie in de soeverein Parlement van Schotland Onderschakeld in 1707.

De term beschrijft niet langer eenheden van de lokale overheid, hoewel verschillende claims van tijd tot tijd worden gedaan die de gebruikte wetgeving niet bevoegd was om de status van de hieronder beschreven koninklijke burghs te veranderen. De status is nu hoofdzakelijk ceremonieel, maar verschillende functies zijn geërfd door huidige raden (bijvoorbeeld de toepassing van verschillende schenkingen die voor publiek voordelen zorgen) die alleen van toepassing kunnen zijn in het gebied dat eerder werd bediend door een burgh; Bijgevolg kan een burgh nog steeds bestaan ​​(al was het maar als een gedefinieerd geografisch gebied) en kan het nog steeds als zodanig worden ondertekend door de huidige lokale autoriteit. Het woord 'burgh' wordt over het algemeen niet gebruikt als een synoniem voor 'stad' of 'stad' in de dagelijkse spraak, maar is voornamelijk gereserveerd voor overheids- en administratieve doeleinden.

Historisch gezien waren de belangrijkste burghs Royal Burghs, gevolgd door Burghs of Regality en Burghs of Barony. Sommige nieuwere nederzettingen werden alleen aangeduid als Politie burghs Vanaf de 19e eeuw is een classificatie die ook van toepassing is op de meeste oudere burghs.

Verenigde Staten

De kleine landbouwgemeenschap van Wyatt, Indiana

De definitie van dorp varieert sterk van staat tot staat, en in veel staten is er geen officiële definitie. In sommige staten, de term dorp Verwijst naar een bevolkingsgebied dat verschilt van anderen in een zinvolle dimensie, meestal bevolking of type overheid. Het kenmerk dat een stad onderscheidt van een ander type bevolkte plaats - een stad, stadje, dorp, of gemeente, bijvoorbeeld - verschilt van staat tot staat. In sommige staten is een stad een opgenomen gemeente; dat wil zeggen een met een Handvest ontvangen van de staat, vergelijkbaar met een stad (zie Incorporated Town), terwijl in anderen een stad niet is opgenomen. In sommige gevallen, de term dorp Verwijst naar een kleine opgenomen gemeente van minder dan een bevolkingsdrempel die is gespecificeerd door het statuut van de staat, terwijl in andere een stad aanzienlijk groter kan zijn. Sommige staten gebruiken de term niet dorp Helemaal, hoewel in anderen de term geen officiële betekenis heeft en informeel wordt gebruikt om te verwijzen naar een bevolkte plaats, van enige omvang, opgenomen of niet -opgenomen. In sommige andere staten, de woorden dorp en stad zijn wettelijk uitwisselbaar.

Het leven in de kleine stad is een belangrijk thema in de Amerikaanse literatuur geweest, vooral verhalen over afwijzing door jongeren die naar de metropool vertrekken.[25]

Aangezien het gebruik van de term aanzienlijk varieert per status, worden individuele gebruik gepresenteerd in de volgende secties:

Alabama

In Alabama, het juridische gebruik van de voorwaarden dorp en stad is gebaseerd op bevolking. Een gemeente met een bevolking van 2.000 of meer is een stad, terwijl minder dan 2.000 een stad is (Code of Alabama 1975, Sectie 11-40-6). Voor wetgevende doeleinden zijn gemeenten verdeeld in acht klassen op basis van de bevolking. Klasse 8 omvat alle steden, plus steden met populaties van minder dan 6.000 (Code van Alabama 1975, Sectie 11-40-12).

Arizona

In Arizona, de voorwaarden dorp en stad zijn grotendeels uitwisselbaar. Een gemeenschap kan worden opgenomen onder een stad of een stadsorganisatie zonder rekening te houden met de bevolking of andere beperkingen volgens de wet van Arizona (zie de herziene statuten van Arizona, titel 9). Steden kunnen functioneren onder enigszins verschillende overheidssystemen, zoals de optie om een ​​districtssysteem voor stadsregeringen te organiseren, maar grotendeels dezelfde bevoegdheden behouden als steden. De wet van Arizona staat ook de consolidatie van naburige steden en de eenwording van een stad en een stad toe, maar levert geen voorziening voor het samenvoegen van twee aangrenzende steden.

Californië

In Californië, de woorden dorp en stad zijn synoniem wettelijk (zie Cal. Govt. Code Secs. 34500–34504). Er zijn twee soorten steden in Californië: charter en algemeen recht. Steden georganiseerd als chartersteden ontlenen hun autoriteit aan een Handvest dat ze bij de staat opstellen en indienen, en die onder andere de naam van de gemeente vermeldt als "stad van (naam)" of "stad van (naam)." Government Code Secties 34500–34504 is van toepassing op steden georganiseerd als Algemene rechtsteden, die verschillen van chartersteden in die zin dat ze geen charters hebben, maar in plaats daarvan opereren met de bevoegdheden die hen door de relevante delen van de overheidscode hebben verleend. Net als chartersteden kunnen algemene rechtsteden worden opgenomen als "stad van (naam)" of "stad van (naam)."

Sommige steden veranderen wat ze worden genoemd. Het bord voor de gemeentelijke kantoren in Los Gatos, Californië, luidt bijvoorbeeld "City of Los Gatos", maar de woorden gegraveerd op het gebouw boven de vooringang toen het stadhuis werd gebouwd, lees "Town of Los Gatos." Er zijn ook tekenen bij de limiet van de gemeentelijke onderneming, waarvan sommige bezoekers van de "stad Los Gatos" verwelkomen, terwijl oudere, aangrenzende tekenen mensen verwelkomen in de "stad Los Gatos." Ondertussen bestaat het dorp niet in Californië als een gemeentelijk bedrijf. In plaats daarvan het woord dorp wordt vaak gebruikt om elke niet -opgenomen gemeenschap aan te geven die anders misschien bekend staat als een niet -opgenomen dorp. Bovendien kunnen sommige mensen het woord nog steeds gebruiken dorp als steno voor gemeente, wat geen opgenomen gemeente is, maar een administratieve divisie van een provincie.

Hawaii

De Hawaiiaans Eiland van Oahu heeft verschillende gemeenschappen die mogelijk steden worden genoemd. Het hele eiland is echter opgelopen als een enkele opgenomen stad, de stad en het graafschap van Honolulu. De steden op Oahu zijn slechts niet opgenomen Census-aangewezen plaatsen.

Illinois

In Illinois, het woord dorp is zowel gebruikt om een ​​onderverdeling aan te duiden van een provincie genaamd een township,[26] en om een ​​vorm van gemeente aan te duiden die vergelijkbaar is met een dorp, omdat het over het algemeen wordt bestuurd door een president en beheerders in plaats van een burgemeester.[27] In sommige gebieden kan een stad legaal worden opgenomen als een dorp (wat betekent dat het bij grote trustees heeft) of als een stad (wat betekent dat het wethouders uit districten heeft) en de taken van de gemeente absorbeert waarmee het cotermineus is (onderhoud van geboortedossiers, bepaalde welzijn, bepaalde welzijn items). Evanston, Berwyn en Cicero zijn voorbeelden van steden op deze manier. Volgens het huidige Code voor gemeentelijke Illinois kan een opgenomen of niet -opgenomen stad ervoor kiezen om als stad of als dorp op te nemen, maar andere vormen van oprichting zijn niet langer toegestaan.[28]

Louisiana

In Louisiana Een stad wordt gedefinieerd als een gemeentelijke overheid met een bevolking van 1.001 tot 4.999 inwoners.[29]

Maryland

Hoewel een stad over het algemeen wordt beschouwd als een kleinere entiteit dan een stad, zijn de twee termen wettelijk uitwisselbaar in Maryland. De enige uitzondering is de Onafhankelijke stad van Baltimore, wat een speciaal geval is, zoals het is gemaakt door de Grondwet van Maryland.

Nevada

In Nevada, een stad heeft een vorm van overheid, maar wordt niet als opgenomen beschouwd. Het biedt over het algemeen een beperkt scala aan diensten, zoals Landgebruiksplanning en recreatie, terwijl de meeste diensten aan het graafschap overlaten. Veel gemeenschappen hebben deze "semi-opgenomen" status aantrekkelijk gevonden; De staat heeft slechts 20 opgenomen steden, en steden zo groot als paradijs (186.020 in 2000 volkstelling), de thuisbasis van de Las Vegas Strip. Meest provinciale zetels zijn ook steden, geen steden.

Nieuw Engeland

In de zes Nieuw Engeland staten, a dorp is de meest voorkomende kleine civiele divisie en is in de meeste gevallen een belangrijkere vorm van overheid dan de provincie. In Connecticut, Rhode Island en zeven van de veertien provincies in MassachusettsIn feite bestaan ​​provincies alleen als grenzen voor staatsdiensten en kamers van handel, en hebben geen onafhankelijke juridische functies. In New Hampshire, Maine, en Vermont, provincies werken op een beperkte reikwijdte en zijn nog steeds niet zo belangrijk in Noord -New England als buiten het noordoosten. In alle zes staten vervullen steden functies die in de meeste staten provinciale functies zouden zijn. Het bepalende kenmerk van een stad in New England, in tegenstelling tot een stad, is dat een stadsvergadering en een Board of Selectmen Dienen als de belangrijkste regeringsvorm voor een stad, terwijl steden worden gerund door een burgemeester en een gemeenteraad. Bijvoorbeeld, Brookline, Massachusetts is een stad, ook al is het redelijk stedelijk, vanwege de vorm van overheid. In de drie Zuid -New England -staten is het hele landgebied verdeeld in dorpen en steden, terwijl de drie noordelijke staten kleine gebieden hebben die niet zijn opgenomen. In Vermont en New Hampshire is de bevolking van deze gebieden praktisch niet bestaand, terwijl in Maine gebieden niet -opgenomen gebieden ongeveer de helft van het gebied van de staat uitmaken, maar slechts één procent van de bevolking van de staat.

Hoewel het Amerikaanse Census Bureau de steden in New England definieert als "kleine civiele divisies" voor statistische doeleinden, zijn alle steden in New England zijn gemeentelijke bedrijven gelijkwaardig aan steden in alle wettelijke opzichten, behalve voor de vorm van de overheid. Voor statistische doeleinden gebruikt het Census Bureau Census-aangewezen plaatsen Voor de opgebouwde bevolkingscentra in steden, hoewel deze geen wettelijke of sociale erkenning hebben voor inwoners van die steden. Evenzo gebruikt het Census Bureau een speciale aanduiding voor stedelijke gebieden Binnen New England, de New England City and Town Area, in plaats van de grootstedelijk statistisch gebied Het gebruikt in de rest van het land.

New Jersey

A dorp In de context van de lokale overheid van New Jersey verwijst naar een van de vijf soorten en een van de elf vormen van gemeentelijke overheid. Terwijl dorp wordt vaak gebruikt als een steno om naar een gemeente te verwijzen, de twee zijn niet hetzelfde. De Town Act van 1895 stond een gemeente of een gebied met een bevolking van meer dan 5.000 toe om een ​​stad te worden via een petitie en referendumproces. Volgens de wet van 1895 werd een nieuw opgerichte stad verdeeld in ten minste drie afdelingen, met twee raadsleden per afdeling met een verspringende periode van twee jaar, en één raadslid in het algemeen, die ook een termijn van twee jaar diende. De raadslid in het algemeen was voorzitter van de gemeenteraad. De Town Act van 1988 heeft de stadsvorm volledig herzien en toegepast op alle steden opgenomen onder de Town Act van 1895 en op die opgenomen door een speciaal charter verleend door de wetgevende macht vóór 1875.

Volgens de wet van 1988 is de burgemeester ook de raadslid in het algemeen, met een periode van twee jaar, tenzij toegenomen tot drie jaar door een petitie- en referendumproces. De Raad onder de Town Act van 1988 bestaat uit acht leden die een spreiige termijn van twee jaar dienen met twee gekozen uit elk van de vier afdelingen. Eén raadslid van elke wijk staat elk jaar terecht. Towns met verschillende structuren die aan de 1988 -wet vóór het feit dat de kenmerken van 1988 kunnen behouden, tenzij ze worden gewijzigd door een petitie- en referendumproces. In 1991 werden twee nieuwe bepalingen toegevoegd aan de statuten die steden regeren, eerst werd een petitie- en referendumproces opgericht waarbij de kiezers kunnen eisen dat de burgemeester en de gemeenteraad worden gekozen in vierjarige ambtstermijn. De tweede nieuwe bepaling definieert de verkiezingsprocedure in steden met afdelingen. De burgemeester in een stadsvoorzitter van de gemeenteraad en leidt de gemeentelijke overheid. De burgemeester kan beiden stemmen over wetgeving vóór de verordeningen van de Raad en Veto. Een veto kan worden opgeheven door een stemming van tweederde van alle leden van de Raad. De raad kan een verordening vaststellen om alle of een deel van de uitvoerende verantwoordelijkheden van de stad aan een gemeentelijke beheerder te delegeren. Vijftien gemeenten New Jersey hebben momenteel een soort stad, waarvan negen opereren onder de stadsvorm van de overheid.

New York

In New York, Een stad is een divisie van het graafschap die de thuisregelbevoegdheden bezit, maar over het algemeen met minder functies dan steden in New England. Een stad biedt een nader bestuursniveau dan de omsluitende provincie en biedt bijna alle gemeentelijke diensten aan niet -opgenomen gemeenschappen, genaamd gehuchtenen geselecteerde diensten aan opgenomen gebieden, genaamd dorpen. In New York bevat een stad meestal een aantal van dergelijke gehuchten en dorpen. Vanwege hun onafhankelijke aard kunnen opgenomen dorpen echter bestaan ​​in twee steden of zelfs twee provincies (bijvoorbeeld: Amandel (dorp), New York). Iedereen in New York die niet in een stad woont of Indisch Reservering woont in een stad en mogelijk in een van de gehuchten of dorpen van de stad. New York City en Genève zijn de enige twee steden die de grenzen van de provincie overspannen. Het enige deel van Genève in Seneca County is water; elk van de Boroughs of New York City is een provincie.

Noord Carolina

In Noord Carolina, alle steden, dorpen en dorpen zijn opgenomen als gemeenten. Volgens de North Carolina League of Gemeenschappen,[30] Er is geen wettelijk onderscheid tussen een stad, stad of dorp - het is een kwestie van voorkeur van de lokale overheid. Sommige steden in North Carolina hebben een bevolking zo klein als 1.000 inwoners, terwijl sommige steden, zoals zoals Kary, hebben populaties van meer dan 100.000.

Oklahoma

In Oklahoma, volgens de gemeentelijke wet van de staat, stad betekent een gemeente die is opgenomen als een stad in overeenstemming met de wetten van de staat, terwijl dorp betekent een gemeente die is opgenomen als een stad in overeenstemming met de wetten van de staat, en gemeente betekent elke opgenomen stad of stad.[31] De voorwaarde dorp wordt niet gedefinieerd of gebruikt in de wet.[31] Elke gemeenschap van mensen die in compacte vorm wonen, kan als een stad worden opgenomen; Als de inwonende bevolking echter duizend of meer is, kan een stad of gemeenschap van mensen die in compacte vorm wonen, opgenomen worden als een stad.[32]

Pennsylvania

In Pennsylvania, de opgenomen divisies zijn townships, stadsdelen en steden, waarvan stadsdelen gelijkwaardig zijn aan steden (voorbeeld: Staatscollege is een stadje). Eén stadje wordt echter opgenomen als een stad: Bloomsburg.

Texas

In Texas, hoewel sommige gemeenten zichzelf "steden" of "dorpen" noemen (om zichzelf op de markt te brengen als een aantrekkelijke plek om te wonen), hebben deze namen geen specifieke aanduiding in de wet van Texas; Juridisch worden alle opgenomen plaatsen overwogen steden.

Utah

In Utah, het juridische gebruik van de voorwaarden dorp en stad is gebaseerd op bevolking. Een gemeente met een bevolking van 1.000 of meer is een stad, terwijl minder dan 1.000 een stad is. Bovendien zijn steden verdeeld in vijf afzonderlijke klassen op basis van de bevolking.[33]

Virginia

In Virginia, een stad is een opgenomen gemeente vergelijkbaar met een stad (hoewel met een kleinere vereiste minimale bevolking). Maar hoewel steden van de wet van Virginia, onafhankelijk van de provincies, zijn steden in de provincies opgenomen.[34]

Washington

Een stad in de staat van Washington is een gemeente met een bevolking van minder dan 1500 bij de oprichting, maar een bestaande stad kan als codestad reorganiseren.[35] De gemeentelijke autoriteit is beperkt ten opzichte van steden, de andere hoofdclassificatie van gemeenten in de staat.[36] Vanaf 2012, de meeste gemeenten in Washington zijn steden. (Zien Lijst van steden in Washington.)

Wisconsin

Wisconsin heeft steden die gebieden zijn buiten de opgenomen steden en dorpen. Deze steden behouden de naam van de civiele gemeente waaruit ze evolueerden en zijn vaak dezelfde naam als een naburige stad. Sommige steden, vooral die in stedelijke gebieden, hebben diensten die vergelijkbaar zijn met die van opgenomen steden, zoals politiediensten. Deze steden zullen van tijd tot tijd in steden opnemen, zoals Vossenovergang in 2016 uit de voormalige stad van Menasha.[37] Vaak is dit om te beschermen tegen worden geannexeerd in naburige steden en dorpen.

Wyoming

A Wyoming Statuut geeft aan dat steden worden opgerichte gemeenten met bevolking van minder dan 4.000. Gemeenten van 4.000 of meer inwoners worden beschouwd als "eersteklas steden".[38]

Vietnam

In Vietnam, een districtsniveau stad (Vietnamees: thị xã) is de tweede onderverdeling, onder een provincie (tỉnh) of gemeente (thành phố trực thuộc trung ương). EEN gemeenschappelijke stad (thị trấn) Een onderverdeling op een derde niveau (Commune-niveau), onder een wijk (huyện).

Zie ook

Referenties

 1. ^ "Dorp". Dictionary.com.
 2. ^ a b "Dorp". Online Etymology Dictionary.
 3. ^ Kamer 1996, p. 13.
 4. ^ "Wat maakt een stad een stad?".
 5. ^ "De mate van verstedelijking toepassen - een methodologische handleiding om steden, dorpen en plattelandsgebieden te definiëren voor internationale vergelijkingen - 2021 editie".
 6. ^ Goodall, B. (1987) The Penguin Dictionary of Human Geography. Londen: Penguin.
 7. ^ "Een woordenboek van de puk'hto, pus'hto of taal van de Afghanen". dsalsrv0 2.uchicago.edu. Opgehaald 2018-05-04.
 8. ^ Australian Bureau of Statistics, "veelgestelde vragen". https://www.abs.gov.au/websedbs/d3310114.nsf/home/frequequently+AskeSaSked+questions#anchor12 Ontvangen 16 oktober 2019.
 9. ^ "Geconsolideerde versie van wet nr. 128/200 coll" (in Tsjechisch). ZakonyProlidi.cz. 2000-05-15. Opgehaald 2018-04-18.
 10. ^ "BYOPGørelsen Pr. 1. Januar - Varedeklaration - Danmarks Statistik". Dst.dk. 2005-03-22. Opgehaald 2010-08-06.
 11. ^ "Bourg: Définition de Bourg" [Bourg: Definitie van Bourg]. Centre National de Ressources TextUelles et lexicales ' (in het Frans). n.d. Opgehaald 22 maart, 2020.
 12. ^ Universität Dortmund: Kleine und Mittlere Städte - Blaupausen der Großstadt?, Dokumentation des Expertenkolloquiums Am 29. april 2004 in Dortmund
 13. ^ "Megastadt". www.spektrum.de (In het Duits). Opgehaald 2022-06-25.
 14. ^ Megyei jogú városok - essay van Hongaars centraal statistisch kantoor (Hongaars, juli 2012)
 15. ^ "Magyarország Megyei Jogú Városai" - Lijst van Hongaarse stad met de rechten van een provincie op "Térport" gerelateerde webpagina van het ministerie van Nationale Ontwikkeling (Hongaar, toegangsdatum: 4 mei 2013.))
 16. ^ "Sommige concepten en definities" (PDF). Volkstelling van India. Opgehaald 7 februari 2015.
 17. ^ "Law N.º 11/82 (Lei Das Designações e Determinação de categoria das Povoações), van 2 juni" (PDF). Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 2010-06-08. Opgehaald 2010-08-06.
 18. ^ "Portugese gemeentelijke vlaggen". Vlaggen van de wereld. Crwflags.com.
 19. ^ Wong, Maisy (juli 2014). "Het schatten van de vervormingseffecten van etnische quota in Singapore met behulp van woningtransacties". Journal of Public Economics. 115: 131–145. doen:10.1016/j.jpubeco.2014.04.006.
 20. ^ Kommungrupps -indelning, Sveriges Kommuner Och Regioner 2017. Ontvangen 2020-05-16
 21. ^ Uppsala Blir Ingen Storstad, Upsala Nya Tidning. Ontvangen 2020-05-16
 22. ^ Mistchko. Public Electronic Dictionary of Oekrainian Language (Ukrlit.org)
 23. ^ Design, Concom -website. "Over ons". Centrum voor steden. Opgehaald 2020-01-26.
 24. ^ Politicshome.com (2019-10-08). "Lisa Nandy MP: de dorpen van Groot-Brittannië zijn kort veranderd omdat steden een steeds groter deel van de buitenlandse investeringen veroveren". Politicshome.com. Opgehaald 2020-01-26.
 25. ^ Miles Orvell, The Death and Life of Main Street: Small Towns in American Memory, Space and Community (University of North Carolina Press; 2012)
 26. ^ Zie de Township Code, 60 ILCS 1 en volgende.
 27. ^ Zien Phillips v. Town of Scales Mound, 195 Ill. 353, 357, 63 N.E. 180 (1902)
 28. ^ Zie in het algemeen Artikel 2 van de Municipal Code van Illinois, 65 ILCS 5/2‑1‑1 en volgende.
 29. ^ "Individuele staatsbeschrijvingen: 2002" (PDF). Opgehaald 2018-04-18.
 30. ^ "Hoe NC -steden werken". North Carolina League of Gemeenschappen. Gearchiveerd Van het origineel op 2010-05-16.
 31. ^ a b "11 O.S. 1-102 (Oklahoma Statutes, Titel 11, Cities and Towns; Hoofdstuk 1, Oklahoma Municipal Code; Sectie 1-102, Definities)". Oklahoma State Courts Network. Opgehaald 14 april, 2020.
 32. ^ "11 O.S. 2-101 (Oklahoma Statutes, Titel 11, Cities and Towns; Hoofdstuk 1, Oklahoma Municipal Code; Sectie 2-101, Incorporatie van een gemeente)". Oklahoma State Courts Network. Opgehaald 14 april, 2020.
 33. ^ "Utah Code, titel 10, hoofdstuk 2, sectie 301". Staatswetgever uit Utah. Gearchiveerd van het origineel op 8 augustus 2011. Opgehaald 11 mei, 2010.
 34. ^ Charles A. Grymes. "County vs. Town vs. City in Virginia". Gearchiveerd van het origineel op 2010-06-20. Opgehaald 2011-05-31. Steden bezitten en onderhouden hun wegen, terwijl de provincies Virginia (behalve Arlington en Henrico) afhankelijk zijn VDOT voor wegonderhoud. Steden krijgen een vaste toewijzing van overheidsfinanciering voor het bouwen en onderhouden van die wegen, terwijl provincies met elkaar en andere VDOT -prioriteiten moeten concurreren voor een aanzienlijk deel van hun wegbudget. Steden hebben meer autoriteiten gekregen, zoals het recht van gemeenteraden om obligaties uit te geven om wegen te bouwen zonder een referendum van de kiezer (provincies moeten de goedkeuring van de kiezer krijgen in een referendum voordat ze wegobligaties uitgeven). In Virginia hebben steden verschillende grenzen, vastgesteld door de Algemene vergadering of door rechtbanken geleid door wetten die door de wetgevende macht zijn aangenomen. Steden zijn niet onafhankelijk van provincies; Inwoners van steden zijn nog steeds inwoners van het graafschap waarin de stad zich bevindt. Bijvoorbeeld inwoners van de vier steden van Hooimerman, Quantico, Dumfries, en Occoquan zijn ook bewoners van Prins William County. Ze betalen zowel stads- als provinciale onroerendgoedbelasting, en inwoners van de stad kunnen stemmen op een gemeenteraad/burgemeester.
 35. ^ "Classificatie van steden in Washington". Gemeentelijk onderzoeks- en dienstencentrum van Washington. Opgehaald 14 december, 2012.
 36. ^ "Een vergelijking van de krachten van een stad en een niet -charter code stad". Gemeentelijk onderzoeks- en dienstencentrum van Washington. Gearchiveerd van het origineel op 25 juli 2008. Opgehaald 14 december, 2012.
 37. ^ "Informatie -informatie - stad Menasha Menasha". Gearchiveerd van het origineel op 2017-02-11. Opgehaald 2017-03-04.
 38. ^ "Titel 15 - Steden en dorpen; Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen; Artikel 1 - Bevoegdheden en diverse zaken; 15-1-101. Definities". Staat van Wyoming. Gearchiveerd van het origineel op 2021-11-02. Opgehaald 2019-08-26.

Bronnen

Externe links