Tinctuur (heraldiek)

Een diagram van verschillende tincturen in heraldiek. Eerste rij: metalen; Tweede rij: kleuren; Derde rij: vlekken; Vierde rij: niet -traditionele tincturen.

Tinctuur is het beperkte palet van kleuren en patronen die worden gebruikt in heraldiek. De noodzaak om te definiëren, af te beelden en correct blazoen De verschillende tincturen zijn een van de belangrijkste aspecten van heraldische kunst en ontwerp.

Ontwikkeling en geschiedenis

Het gebruik van tincturen dateert uit de Formatieve periode van Europese heraldiek in de twaalfde en dertiende eeuw. Het bereik van tincturen en de manier van weergeven en beschrijven ervan is in de loop van de tijd geëvolueerd, zoals nieuwe variaties en praktijken zijn ontwikkeld.

Het basisschema en de regels voor het toepassen van de heraldische tincturen dateert uit de 12e eeuw. De vroegste overlevende gekleurde heraldische illustraties, uit het midden van de dertiende eeuw, tonen het gestandaardiseerde gebruik van twee metalen, vijf kleuren en twee bont. Sinds die tijd heeft de grote meerderheid van de heraldische kunst deze negen tincturen gebruikt.[1][2]

Na verloop van tijd werden variaties op deze basistincturen ontwikkeld, met name met betrekking tot de bont. Autoriteiten verschillen of deze variaties moeten worden beschouwd als afzonderlijke tincturen, of slechts variëteiten van bestaande. Twee extra kleuren verschenen en werden algemeen aanvaard door heraldische schrijvers, hoewel ze schaars bleven en uiteindelijk werden genoemd vlekken, van de overtuiging dat ze werden gebruikt om wat schande van de kant van de drager aan te duiden.[3] De praktijk van het weergeven van bepaalde ladingen zoals ze in de natuur verschijnen, genoemd juist, werd opgericht in de zeventiende eeuw. Andere kleuren zijn af en toe verschenen sinds de achttiende eeuw, vooral in continentale heraldiek, maar het gebruik ervan is zeldzaam, en ze zijn nooit als bijzonder heraldisch beschouwd, of genummerd onder de tincturen die de basis vormen van het heraldisch ontwerp.[4]

Frequentie en nationale varianten

De frequentie waarmee verschillende tincturen in de loop van de tijd zijn gebruikt, is veel waargenomen, maar weinig bestudeerd. Er zijn enkele algemene trends van opmerkelijke, zowel met betrekking tot het verstrijken van de tijd, als genoteerde voorkeuren van de ene regio naar de andere.

In middeleeuwse heraldiek, gules was veruit de meest voorkomende tinctuur, gevolgd door de metalen argent en of, waarvan er ten minste één noodzakelijkerwijs op de meerderheid van de wapens verscheen (zie hieronder). Onder de kleuren, sable was de tweede meest voorkomende, gevolgd door azuur. Groen, hoewel aanwezig uit de formatieve periode van heraldisch ontwerp, was relatief schaars.[5] In de loop van de tijd, de populariteit van azuur verhoogd boven die van sable, terwijl gules, nog steeds de meest voorkomende, werd minder dominant. Een overzicht van Franse wapens die in de zeventiende eeuw zijn verleend, onthult een duidelijke verdeling tussen de trends voor de armen die zijn toegekend aan edelen en gewone mensen. Onder edelen, gules bleef de meest voorkomende tinctuur, op de voet gevolgd door of, dan door argent en azuur op bijna gelijke niveaus; Sable was een zeer verre vijfde keuze, terwijl Groen bleef schaars. Onder gewone mensen, azuur was gemakkelijk de meest voorkomende tinctuur, gevolgd door of, en alleen dan door gules, argent, en sable, die meer werd gebruikt door gewone mensen dan onder de adel; Groen, was echter zelfs schaarser in gewone armen.[6] Purpure is zo schaars in de Franse heraldiek dat sommige autoriteiten het niet beschouwen als een "echte heraldische tinctuur".[7]

Over het algemeen staat Franse heraldiek bekend om het gebruik van azuur en of, terwijl Engelse heraldiek wordt gekenmerkt door zwaar gebruik van gules en argent, en in tegenstelling tot Franse heraldiek, heeft het altijd regelmatig gebruik gemaakt van Groenen incidentele, zo niet uitgebreid gebruik van purpure. Duitse heraldiek staat bekend om zijn uitgebreide gebruik van of en sable.[1] Duitse en Noordse heraldiek maken zelden gebruik van purpure of hermelijn, behalve in mantel, paviljoens en de voering van kronen en petten.[8] In feite komen bont zelden voor in Duitse en Noordse heraldiek.[9]

Lijst

Heraldische tincturen (exclusief bont))
Klas Metalen Kleuren Vlekken
Naam Argent Of Gules Sable Azuur Groen Purpure Vuurrood Optimistisch Tenné
Code voor {{tinctuur}} a O g s b v p t
Tinctuur
Niet-Heraldic equivalent Zilver/Wit Goud/Geel Rood Zwart Blauw Groente Purper Moerbei Bloed rood Tawny
Monochromatisch
aanwijzingen
Uitkomen
Bedrog Abbr. Ar. O. Gu. s., Sa. as., Bl., b. Vt., v. Purp., Pu., P. m. Oroszlán állatjegy.JPG Oroszlán állatjegy.JPG
Poëtisch
aanwijzingen
Hemels lichaam Maan, ☾ Zon, ☉ Mars, ♂ Saturnus, ♄ Jupiter, ♃ Venus, ♀ Kwik, ☿ Dragon's staart, ☋ Dragon's staart, ☋ Dragon's hoofd, ☊
Juweel Parel Topaas Robijn Diamant Saffier Smaragd Amethist Sardonyx Sardonyx Jacint
Tabel van de tincturen en bont

De kleuren en patronen van het heraldische palet zijn verdeeld in drie groepen, meestal bekend als metalen, kleuren, en bont.

Metalen

De metalen zijn of en argent, die respectievelijk goud en zilver vertegenwoordigen, hoewel ze in de praktijk vaak worden afgebeeld als geel en wit.[10][11]

Of (Ger. Gelb, Gold, of golden)[12] ontleent zijn naam aan het Latijn aurum, "goud". Het kan worden afgebeeld met behulp van geel of metalen goud, naar goeddunken van de kunstenaar; "Geel" heeft geen afzonderlijk bestaan ​​in heraldiek en wordt nooit gebruikt om een ​​andere tinctuur te vertegenwoordigen dan of.[10]

Argent (Ger. Weiß, Weiss, Silber, of silbern)[12] is op dezelfde manier afgeleid van het Latijn argentum, "Silver". Hoewel soms afgebeeld als metalen zilver of zwak grijs, wordt het vaker weergegeven door wit, deels vanwege de neiging tot zilveren verf om in de loop van de tijd te oxideren en donkerder te maken,[i] en deels vanwege het aangename effect van wit tegen een contrasterende kleur.[10] Niettegenstaande het wijdverbreide gebruik van wit voor Argent, hebben sommige heraldische autoriteiten het bestaan ​​van wit voorgesteld als een duidelijke heraldische kleur.[13]

Kleuren

Vijf kleuren zijn erkend sinds de vroegste dagen van heraldiek. Dit zijn: gules, of rood; sableof zwart; azuurof blauw; Groenof groen; en purpure, of paars.

Gules (Fr. gueules, Ger. Rot)[14] is van onzekere afleiding; Buiten de heraldische context verwijst het moderne Franse woord naar de mond van een dier.[15]

Sable (Ger. Schwarz)[1] is vernoemd naar een type marters, bekend om zijn donkere, weelderige vacht.[ii]

Azuur (Fr. azur of bleu, Ger. Blau)[14] komt door de Arabisch Lāzaward, van de Perzisch Lāžavard Beide verwijzen naar het blauwe mineraal Lapis Lazuli, gebruikt om blauwe pigmenten te produceren.

Groen (Fr. vert of sinople, Ger. Grün)[14] is van het Latijn viridis, "groente". De alternatieve naam in het Frans, Sinopel, is afgeleid van de oude stad van Sinope in Klein -Azië, die beroemd was om zijn pigmenten.

Purpure (Fr. purpure of pourpre, Ger. Purpur)[14] is van het Latijn purpura, Op zijn beurt van het Grieks porfyra, de kleurstof bekend als Tyrisch paars. Deze dure kleurstof, bekend van de oudheid, produceerde een veel roder paars dan de moderne heraldische kleur; En in feite zijn eerdere afbeeldingen van Purpure veel redder dan recente. Als een heraldische kleur kan Purpure zijn ontstaan ​​als een variatie van gules.

Vlekken

Nog drie tincturen werden uiteindelijk erkend door de meeste heraldische autoriteiten: optimistisch, een roodbloedige rood, vuurrood, een donkere rode of moerbei -kleur; en Tenné, een oranje of donkergeel tot bruinachtige kleur. Deze werden door enkele van de meer invloedrijke heraldische schrijvers 'vlekken' genoemd en zouden een soort schande van de kant van de drager moeten vertegenwoordigen; Maar in feite is er geen bewijs dat ze ooit zo werkzaam waren, en ze zijn waarschijnlijk afkomstig van louter variaties van bestaande kleuren.[3][16] Niettemin, de overtuiging dat ze vlekken vertegenwoordigden op de eer van een armiger om te voorkomen dat ze wijdverbreid gebruik ontvingen, en het is pas de laatste tijd dat ze regelmatig zijn begonnen te verschijnen.[17]

Optimistisch Van het Latijn sanguineus, "Blood Red", een van de zogenaamde "vlekken" in het Britse arsenaal, is een donker bloed rood tussen gules en purpure in tint.[11] Het is waarschijnlijk afkomstig als een louter variatie van rood en kan in feite de oorspronkelijke tint vertegenwoordigen van purpure, die nu wordt behandeld als een veel bluer -kleur dan toen het voor het eerst in heraldiek verscheen. Hoewel lang in de overtuiging schuwde dat het enige schande van de kant van de drager vertegenwoordigde,[iii]

Vuurrood, van het Grieks morum, "Mulberry", het heeft enig gebruik gevonden in de twintigste en eenentwintigste eeuw.[iv][17] Murrey is ook de officiële kleur van de orde van het badlint.

Tenné of Tienny, van het Latijn tannare, "To Tan", is de derde van de zogenaamde "vlekken". Het wordt meestal afgebeeld als oranje, maar soms als tawny geel of bruin. In vroegere tijden werd het af en toe gebruikt in continentale heraldiek, maar in Engeland grotendeels beperkt tot livrei.[3][18]

Bont

Canons van de hoofdstuk van brugge, plechtige winterdress in bont

Het gebruik van heraldische bont naast de metalen en kleuren dateert tot het begin van de kunst. In deze vroegste periode waren er slechts twee bont, Ermine en Vair.[V] Hermelijn vertegenwoordigt de vacht van de hermelijn, een soort wezel, in zijn witte winterjas, wanneer het een hermelijn wordt genoemd. Vair vertegenwoordigt de winterjas van de rode eekhoorn, die hieronder blauwgrijs is en wit. Deze bont werden vaak gebruikt om de mantels en gewaden van de adel te bekleden. Zowel Ermine als Vair geven het uiterlijk een combinatie van metaal en kleur, maar in de heraldische conventie worden ze beschouwd als een afzonderlijke klasse van tinctuur die noch metaal noch kleur is. In de loop van de tijd zijn er verschillende variaties van hermine en Vair verschenen, samen met drie extra bont die meestal worden aangetroffen in continentale heraldiek, bekend als plumeté, Papelonné, en Kürsch, waarvan de oorsprong meer mysterieus is, maar die waarschijnlijk begon als variaties van Vair.[19]

Hermelijn

Hermelijn

Hermelijn (Fr. hermine, Ger. hermelin) wordt normaal afgebeeld als een wit veld gepoederd met zwarte vlekken, bekend als "Ermine Spots", die de zwarte staart van de Ermine vertegenwoordigen. Het gebruik van wit in plaats van zilver is normaal, zelfs wanneer zilver beschikbaar is, omdat dit is hoe de vacht van nature verschijnt; Maar af en toe wordt zilver gebruikt om Ermine weer te geven.[19] Er is een aanzienlijke variatie in de vorm van hermelijnvlekken; In de oudste afbeeldingen werden ze realistisch getekend, zolang het taps toelopende punten; In de moderne tijd worden ze meestal getekend als pijlpunten, meestal bedekt met drie kleine stippen.

Vair

Vair

Vair (Ger. Feh) ontleent zijn naam aan het Latijn varius, "Variegated". Het wordt meestal afgebeeld als een reeks afwisselende vormen, conventioneel bekend als panes of "Vair Bells", van Argent en Azure, gerangschikt in horizontale rijen, zodat de ruiten van één tinctuur het bovenste deel van de rij vormen, terwijl die van de Tegenover tinctuur bevindt zich aan de onderkant. De volgende rijen zijn gespreid, zodat de bases van de ruiten die elke rij vormen tegenover die van de andere tinctuur in de rijen boven en onder. Net als bij hermelijn kunnen de argent ruiten worden afgebeeld als wit of zilver; Zilver wordt vaker gebruikt met Vair dan met Ermine, maar de natuurlijke vacht is wit.[20][21]

Wanneer het patroon van Vair wordt gebruikt met andere kleuren, wordt het veld genoemd Vairé of Vairy[VI] van de gebruikte tincturen. Normaal gesproken bestaat Vairé uit één metaal en één kleur, hoewel ermijn of een van zijn varianten soms wordt gebruikt, met een hermelijnvlek die in elk paneel van die tinctuur verschijnt. Vairé van vier kleuren (ger. Buntfeh, "homo-gekleurde" of "gecontroleerde Vair") is ook bekend, meestal bestaande uit twee metalen en twee kleuren.[20][21]

Er bestaan ​​verschillende variantvormen, waarvan de meest voorkomende bekend staat als krachtig[vii] (Ger. Sturzkrückenfeh, "ondersteboven kruk vair"). In deze vorm wordt de bekende "Vair Bell" vervangen door een T-vormige figuur, bekend als een "krachtige" vanwege de gelijkenis met een kruk. Andere bont die soms worden aangetroffen in continentale heraldiek, waarvan wordt gedacht dat ze zijn afgeleid van Vair, omvatten plumeté of vals en Papelonné of papellonie. In plumeté, de ruiten worden afgebeeld als veren; in Papelonné Ze worden afgebeeld als schalen, die lijken op die van de vleugels van een vlinder (vanwaar de naam is afgeleid). Deze kunnen worden gewijzigd met de kleur-, opstelling- en groottevarianten van VAIR, hoewel die varianten veel minder vaak voorkomen. In de Duitse heraldiek is er ook een vacht bekend als Kürsch, of "Vair Bellies", bestaande uit ruiten die harig en bruin worden afgebeeld.[20][21] Hier kan de uitdrukking "Vair Bellies" een verkeerde benaming zijn, omdat de buik van de rode eekhoorn altijd wit is, hoewel de zomerjas inderdaad roodachtig bruin is.

Andere tincturen

Verschillende andere tincturen worden af ​​en toe aangetroffen, meestal in continentale heraldiek:

 • Cendrée, of "as-kleur";[viii]
 • Brunâtre (Ger. Braun)of bruin, af en toe gebruikt in de Duitse heraldiek, in plaats van purpure;[ix]
 • Bleu-Céleste of Bleu de Ciel, een hemelsblauwe kleur bedoeld als lichter dan azuur;[x]
 • Amarant of akelei, een sterke violette rood, gevonden in ten minste één wapens aan een Boheemse ridder in 1701;
 • Eisen-Farbe, of ijzeren kleur, gevonden in Duitse heraldiek; en
 • Anjer, vaak gebruikt in Franse heraldiek als de kleur van de witte menselijke huid.

De heraldische geleerde A. C. Fox-Davies stelde voor dat, in sommige omstandigheden, wit moet worden beschouwd als een heraldische kleur, anders dan argent. In een aantal gevallen verschijnt een etiket of kraag als "wit" in plaats van "argent" op een supporter geblaasd argent of of. Het gebruik van "wit" in plaats van "Argent" zou consistent zijn met de Victoriaanse praktijk van Heraldic Blazon die de naam van een tinctuur bij het beschrijven van een wapenschapen ontmoedigde, maar als het alleen bedoeld was als een synoniem van "Argent" , deze plaatsing zou duidelijk de regel schenden tegen het plaatsen van metaal op metaal of kleur op kleur (zie hieronder). Deze moeilijkheid wordt vermeden als "wit" in dit specifieke geval als een kleur wordt beschouwd, in plaats van een synoniem van "argent".[22] Deze interpretatie is niet geaccepteerd of weerlegd door een heraldische autoriteit, maar een tegenargument is dat de labels niet bedoeld zijn om een ​​heraldische tinctuur te vertegenwoordigen, maar in feite witte labels zijn.

Andere uitzonderlijke kleuren zijn af en toe verschenen tijdens de twintigste en eenentwintigste eeuwen:

De armen van de Joodse autonome regio in Rusland een veld hebben van aquamarijn.

De Canadese heraldische autoriteit toegewezen armen die bevatten roos Als kleur in 1997.[xi] In 2002 verleende de autoriteit wapens, inclusief koper, behandeld als een metaal, voor de gemeente van Whitehorse, Yukon.

Oker, zowel rood als geel, verschijnt erin Zuid -Afrikaanse heraldiek; de Nationaal wapen, overgenomen in 2000, inclusief rode oker, terwijl (geel) oker verschijnt in de armen van de Universiteit van Transkei.[23][24]

In de Verenigde Staten, heraldiek wordt niet bestuurd door een officiële autoriteit; maar de Verenigde Staten leger, wat uitgebreid gebruik maakt van heraldiek, heeft zijn eigen autoriteit, de United States Army Institute of Heralry. De armorale ontwerpen van het Institute of Heraldry omvatten een aantal nieuwe tincturen, waaronder buffel (verschillend gebruikt als een metaal of een kleur),[25] en horizon blauw.[26] Zilver grijs is verschenen in de heraldiek van zowel het leger als de Luchtmacht.[27][28] Bronzen verschijnt als een kleur in de armen van het speciale troepen bataljon van de 2e brigade, 1e cavaleriedivisie.[29] Er lijkt enige verwarring te zijn over de kleur karmozijnrood, zoals in sommige gevallen wordt het behandeld als een afzonderlijke tinctuur, terwijl het in andere wordt gebruikt om de schaduw van gules te specificeren die door de kunstenaar wordt gebruikt.[30] Verschillend van de meeste heraldische praktijk, specificeert het Institute of Heraldry vaak de exacte tinten die moeten worden gebruikt bij het weergeven van verschillende armen.

Buff wordt ook gebruikt door de Canadese heraldische autoriteit, die het als een kleur behandelen.

Juist

Een lading die is gekleurd, zoals het natuurlijk verschijnt, is geblaasd juist (Fr. propre), of "de kleur van de natuur".[31][32] Strikt gesproken, juist is op zichzelf geen tinctuur, en als, zoals soms het geval is, een lading bedoeld is om te worden weergegeven in bepaalde kleuren die niet duidelijk zijn uit het woord "juist" alleen, kunnen ze worden gespecificeerd in welke details dan ook nodig.[xii][31][32] Bepaalde ladingen worden beschouwd als "juist" wanneer ze met bepaalde kleuren worden afgebeeld, hoewel een reeks verschillende kleuren in de natuur wordt gevonden; Bijvoorbeeld een popinjay juist is groen, hoewel wilde papegaaien in verschillende kleuren voorkomen. In sommige gevallen kan een lading die in een bepaalde reeks kleuren wordt afgebeeld, worden aangeduid als "juist", ook al bestaat het volledig uit heraldische tincturen; een roos juist, of het nu rood of wit is, is weergehouden Groen en gezaaid of.[33]

Het meest uitgebreide gebruik van niet-Heraldic Colors wordt waarschijnlijk geassocieerd met "landschap heraldiek", een gemeenschappelijk kenmerk van het Britse en Duitse arsenaal in het laatste deel van de achttiende eeuw en het vroege deel van de negentiende. Hoewel zelden gebruikt voor het veld zelf, werden landschappen vaak toegekend als augmentaties, typisch afbeelden van een fort met succes gevangen of verdedigd, of een bepaald schip, of een strijd waarbij de armiger aan wie de augmentatie werd verleend, betrokken was. Dergelijke landschappen, meestal op een chef, kunnen met grote bijzonderheid worden geblokkeerd met betrekking tot de afgebeelde dingen en de kleuren die worden gebruikt om ze te portretteren. Officieel verschenen deze landschappen op een veld van Argent, maar het was gebruikelijk en was misschien verwacht dat de kunstenaar verdere details, zoals de Sky and Clouds, waarmee het veld volledig verduisterd zou kunnen zijn. Het gebruik van landschappen in heraldiek viel uit de mode tijdens de Victoriaans tijdperk, toen heraldische wetenschappers en kunstenaars naar eerdere en eenvoudigere periodes van wapenontwerp begonnen te zoeken voor inspiratie.[34]

Terminologie

In de Engelstalige wereld is de heraldische terminologie grotendeels gebaseerd op die van British Armory, die op zijn beurt is gebaseerd Norman Frans. Met betrekking tot de heraldische tincturen gebruikt Franse heraldiek, die vaak wordt aangehaald door heraldische auteurs, vergelijkbare terminologie. Duitse heraldiek, ook zeer invloedrijk, gebruikt echter een ander vocabulaire; Het noemt de kleuren op hun dagelijkse namen.[xiii]

In zijn oorspronkelijke zin, tinctuur Verwijst alleen naar de groep conventioneel aangeduid als "kleuren".[10] Maar omdat het woord "kleur" niet van toepassing lijkt op de heraldische bont, en geen enkele andere term duidelijk alle drie klassen omvat, is het woord "tinctuur" in deze bredere zin gebruikt, terwijl "kleur" de meer beperkte betekenis heeft verworven oorspronkelijk gegeven aan "tinctuur".[11] Bij het raadplegen van verschillende heraldische autoriteiten moet er dus worden gezorgd om te bepalen welke betekenis elke term wordt gegeven.

Aanwijzingen

Artistieke vrijheden

In de meeste heraldische traditie hebben de verschillende metalen en kleuren geen vast uiterlijk, tint of schaduw. De heraldische kunstenaar is vrij om een ​​lichtere of donkerder blauw of groen te kiezen, een dieper of helderder rood; Om te kiezen tussen afbeelden of met geel of een van verschillende gouden verf, om weer te geven argent als wit of zilver.[35] Onlangs legde het College of Arms uit: "Er zijn geen vaste tinten voor heraldische kleuren. Als de officiële beschrijving van een wapen zijn tincturen geeft als gules (rood), azure (blauw) en argent (wit of zilver), dan, zo lang Omdat het blauw niet te licht is en niet te oranje, paars of roze, is het aan de artiesten om te beslissen welke specifieke tinten ze passend vinden. "[17]

In blazoning

De meeste heraldische auteurs maken geen hoofd aan de namen van de verschillende tincturen, hoewel enkelen doen (soms inconsistent), en sommigen die de andere tincturen niet bevatten, raden aan om te kapitaliseren of Om verwarring met de conjunctie te voorkomen. Er zijn echter relatief weinig gelegenheden waarin de conjunctie "of" zou verschijnen in het blazon van een wapenschild, en indien correct geformuleerd, welke betekenis is bedoeld, moet gemakkelijk uit de context worden getoond.[1][36] Een ander conventie is geweest om alleen het eerste woord of de eerste tinctuur te kapitaliseren die in het blazon verschijnt, maar geen andere woorden.[37] In de uitgebreide kalligrafie die op de meeste wapens van wapens verschijnt, zijn alle tincturen gekapitaliseerd, zoals inderdaad de namen van de aanklachten, maar dit is puur een kwestie van decoratieve stijl en doet op geen enkele manier de manier van kapitalisatie die in het origineel wordt gebruikt Grant beïnvloedt hoe de armen bij andere gelegenheden kunnen worden beschreven.

Een langdurige heraldische traditie is geweest om de namen van tincturen meerdere keren in een bepaald blazon te herhalen. Als het mogelijk is om meerdere ladingen van dezelfde tinctuur tegelijk te vermelden, gevolgd door de naam van de tinctuur, dan wordt dit probleem vermeden, maar wanneer het onmogelijk is om elementen van dezelfde tinctuur op deze manier te combineren, kunnen meer creatieve beschrijvingen zijn gebruikt. Bijvoorbeeld, in plaats van "Gules, op een fess of tussen drie schaakrooks Argent, een leeuwenpassant Gules, gewapend en gelegen argent", zou men kunnen zeggen: "Gules, op een fess of tussen drie schaakrooks Argent, een leeuw passant van het veld, gewapend en weggejaagd van de derde. "Soortgelijke zinnen omvatten" van de laatste "en" van dergelijke ". Afwisselend, beschrijvingen zoals" goud "en" zilver "kunnen worden vervangen door" of "en" argent "bij een volgende gebeurtenis. Een andere regel van blazon met betrekking tot relatatie naar tincturen suggereert het plaatsen van een komma na elk optreden van een tinctuur.[38]

In de afgelopen jaren is het College of Arms regelmatig afgezien van veel van deze praktijken, omdat ze geloofden dat ze verwarring veroorzaken, en in nieuwe wapens worden de namen van tincturen herhaald op elk geval dat ze zich voordoen. De namen van alle tincturen en aanklachten worden gekapitaliseerd, hoewel het woord "gepast", dat de kleur van de natuur aangeeft, niet is, en interne komma's worden volledig weggelaten.

Tinctuurregel

De eerste zogenaamde "regel" van heraldiek is de tinctuurregel: Metaal mag niet op metaal worden geplaatst, noch kleur op kleur, omwille van het contrast.

De belangrijkste plicht van een heraldisch apparaat moet worden herkend, en de donkere kleuren of lichte metalen worden verondersteld te moeilijk te zijn om te onderscheiden als ze bovenop andere donkere of lichte kleuren worden geplaatst, vooral in slecht licht. Hoewel dit het praktische ontstaan ​​van de regel is, is de regel technisch en wordt het uiterlijk niet gebruikt om te bepalen of armen voldoen aan de regel. Een andere reden die soms wordt gegeven om deze regel te rechtvaardigen, is dat het moeilijk was om glazuurkleuren te schilderen over andere emailkleuren, of met metaal over metaal.

Deze "regel" is soms zo pedantisch gevolgd dat armen die het schenden, werden genoemd armes fausses "valse armen" of armes à enquérir "Wapen van onderzoek"; Elke overtreding werd verondersteld opzettelijk te zijn, tot het punt dat men moest informeren hoe het gebeurde. Een van de beroemdste armes à enquérir was het schild van de Koninkrijk Jeruzalem, die gouden kruisen op zilver hadden. Dit gebruik van wit en goud samen wordt ook gezien op de Wapens van de koning van Jeruzalem, de vlag en armen van het Vaticaan en de verstek van de bisschop in de armen van Andorra. Deze toepassingen van goud op zilver geven de uitzonderlijke heilige en speciale status van deze wapenslagen aan. Een voorbeeld van "kleur op kleur" is de armen van Albanië, met zijn sable tweekoppige adelaar Op een Gules -veld.

De "regel van tinctuur" heeft een invloed gehad die veel verder reikte dan heraldiek. Het is toegepast op het ontwerp van vlaggen, zodat de vlag van Saxe-weimar-eisenach werd aangepast om aan de regel te voldoen.[39]

Tegenoverweging

Wanneer een lading of groep ladingen wordt geplaatst over een divisie lijn, variatie, of normaal, het kan zijn geregeld (Fr. contre-changé, maar modern de l'un en l'autre, Ger. verwechselte Farben of verschränkte Farben), wat betekent dat de ladingen op dezelfde manier worden verdeeld als het veld waarop ze rusten, met de kleuren omgekeerd.[40][41]

Armen van Behnsdorf: "per pale argent en vert a Tilia uitgeroeid tegenveranderd "

In de gemeentelijke armen van Behnsdorf, Saksen-anhalt, hierboven gezien, is het veld verdeeld met de linker halfwit (argent) en de rechter halfgroen (vert), en de tegengeschakelde boom is groen waar het op het witte deel van het veld ligt, en wit waar het op het groen ligt een deel.

De vlag van Maryland

De vlag van Maryland is een ander voorbeeld van tegenhandeling. De enige Amerikaanse staatsvlag die rechtstreeks gebaseerd is op Engelse heraldiek, het is de armen van George Calvert, 1e Baron Baltimore, die in 1632 de kolonie van Maryland oprichtten. In het 1e en 4e kwartaal is het veld verdeeld in zes verticale banden van goud (of zwart (sable) met een diagonale band (a kromming) waarin de kleuren worden omgekeerd (d.w.z. de bocht is tegengewisseld). De 2e en 3e kwartalen worden zelf in vieren geteerd tussen wit (argent) en rood (gules) met een tegenbehandeling Kruis Bottony Dat is rood waar het op het witte deel van het veld ligt en wit waar het op het rode deel van het veld ligt.

Tegenoverweging is zeldzaam in vroege heraldiek; Vroege voorbeelden van Duitse heraldiek zijn te vinden in de late vijftiende eeuw Wernigerode Armorial;[42] Het wordt vaker toegepast vanaf de zeventiende eeuw, vooral met het aanzienlijke aantal nieuw gecreëerde wapens, waarvan sommige opmerkelijke voorbeelden omvatten Baron Baltimore (1624), Nightingale Baronets (1628), Barrett-Lennard Baronets (1801), Verney Baronets (1818), en Baron Alvingham (1929).

In Schotse heraldiek worden de aanklachten soms geblaasd als tegengewisseld van verschillende kleuren uit het veld - bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, Per fess gules en azuurblauw, een zon in pracht die tegengegaan of van de eerste. Een meer typisch blazon zou dit zijn per fess gules en azuurblauw, een zon in pracht per fess of en van de eerste.

De voorwaarde tegengekleurd wordt soms gebruikt in plaats van geregeld. De armen van de Fenwick Baronets waren oorspronkelijk geblaasd als zilver, een belangrijkste gules met zes martlets tegengekleurd. In dit geval rusten drie martlets argent op een hoofdgules, terwijl drie martlets gules op het argent veld rusten. Sommige heraldische autoriteiten beschouwen het gebruik van deze term als onjuist.[43]

Monochromatische presentatie

Uitkomen

Broedgids door Jan Baptist Zangrius, 1600

In de eerste helft van de zeventiende eeuw, de proliferatie van de drukpers in combinatie met de persistentie van moeilijkheden in en kosten van kleurafdruk leidde tot de ontwikkeling van een aantal systemen van uitkomen voor het weergeven van heraldische ontwerpen zonder het gebruik van kleur. Voornamelijk bedoeld voor afdrukken en gravure, was het systeem dat uiteindelijk wijdverspreide acceptatie kreeg dat van Silvestro de Petra Sancta, a Jezuïet Priest en Heraldic Scholar, oorspronkelijk gepubliceerd in 1638.[44]

In de methode van Petra Sancta, geïllustreerd in de Tabel hierboven, een apart broedsel vertegenwoordigt elk metaal en kleur, terwijl de bont worden behandeld als combinaties van metaal en kleur. Argent wordt vertegenwoordigd door een gewoon veld, terwijl of wordt weergegeven door een veld dat wordt bezaaid met stippen. Gules wordt weergegeven door verticale lijnen, azure door horizontale lijnen en sable door een combinatie van horizontale en verticale lijnen. Diagonale lijnen die lopen van Dexter Chief naar Sinistere Base vertegenwoordigen Vert, terwijl Purpure het omgekeerde is, weergegeven door diagonale lijnen die van sinister chef naar dexterbasis lopen. Sanguine wordt weergegeven door diagonale lijnen die in elke richting lopen, terwijl tenné wordt weergegeven door een combinatie van horizontale lijnen en diagonale lijnen die van sinistere chef naar dexterbasis lopen.[45]

Negen extra luik, gepubliceerd door Marcus vulson de la Colombière In 1639 waren ze bedoeld om andere kleuren te vertegenwoordigen, hoewel geen van hen overeenkomt met regelmatige heraldische tincturen, en ze zijn nooit in het Britse arsenaal gebruikt. Een combinatie van verticale lijnen met diagonale lijnen die lopen van Dexter Chief naar sinistere basis vertegenwoordigt bruin; Bloedrood wordt weergegeven door verticale lijnen gecombineerd met diagonale lijnen die van sinistere chef naar dexterbasis lopen; Aard-kleur door horizontale en verticale lijnen gecombineerd met diagonale lijnen die lopen van Dexter Chief naar sinistere basis; ijzergrijze door diagonale lijnen die in elke richting lopen (hetzelfde als Sanguine in het systeem van Petra Sancta); waterkleur door gebroken horizontale lijnen; Vleeskleur door gebroken verticale lijnen; Ashen-Grey door een combinatie van gebroken horizontale en gebroken diagonale lijnen; oranje door gebroken verticale lijnen afgewisseld met stippen; en de kleur van de natuur door zigzaglijnen die lopen van Dexter Chief naar sinistere basis.[45]

Bedrog

Tricked Arms of John Browne van Spexhall, Suffolk (1591)

Vóór het gebruik van uitkomen om individuele heraldische tincturen weer te geven, was het gebruikelijk om heraldische ontwerpen te "misleiden" wanneer kleuren niet beschikbaar waren. De armen zouden in omtrek worden getrokken en de tincturen geschreven in afgekorte vorm: O of of voor of; A, AR, of arg voor Argent, G of gu voor gules; S of SA voor sable; Az of B voor Azure (B voor "blauw" die in oudere trucs wordt gebruikt om verwarring tussen te voorkomen AR en az); VT voor vert, Purp voor purpure, en PR voor de juiste. Hoewel de meeste records van de College of Arms zijn in kleur, de praktijk van truc wordt in alle andere gevallen gebruikt, zelfs na de wijdverbreide acceptatie van het uitkomen voor het afdrukken en graveren armen.[1][46]

Franse heraldiek gebruikt ook trucing om heraldische tincturen weer te geven, met behulp van O voor or; A voor argent; G voor gules; S voor sable; B voor bleu (om verwarrend te voorkomen azur met argent); V voor vert (om verwarrend te voorkomen sinople met sable); P voor purpure of pourpre; en PR voor propre.[1]

In Duitse heraldiek, G is gebruikt voor gelb (goud); W voor weiss (wit); R voor rot (rood); S voor schwarz (zwart); B voor blau (blauw); en GR, of een vorm als een rechtopstaande blad, voor grün (groente); Duitse heraldiek maakt weinig gebruik van purpure, maar in plaats daarvan staat het toe BR voor braun (bruin). Deze afkortingen kunnen worden gekapitaliseerd of kleine letters.[1]


Poëtische weergave

Heraldiek is beïnvloed door allegorische en astrologische opvattingen, waaronder het idee van sympathieën en antipathieën tussen sterren, mineralen, dieren, planten, en mensen. Sommige tincturen werden beschouwd als astrologische symbolen.

De overlevering van sympathieën is ontstaan ​​bij de Babyloniërs, die edelstenen en zeldzame mineralen zagen als de concentraten van kosmische krachten. Later, Plinius de oudste's Natuurlijke geschiedenis Georganiseerde aard volgens een systeem van sympathieën en antipathieën tussen soorten en andere elementen van de natuurlijke wereld.[47] Deze doctrine beïnvloedde middeleeuwse geneeskunde, apotheek, alchemie en ook heraldiek. In de jaren 1350, het werk van Bartolo de Sassoferrato (1313/1314–1357) gekoppeld of aan de zon, azure aan de elementlucht en gules aan het elementbrand.[Volledig citaat nodig] Honoré Bonet, een heraldist uit de Provence, verklaarde in zijn werk Arbre des Batailles (1387) dat het metalen goud (of) de edelste ter wereld is, omdat het vanwege zijn aard helder en glanzend en vol deugden is.[Volledig citaat nodig] Tijdens de late middeleeuwse periode en renaissance was er een incidentele praktijk van Blazoninge tincturen door edelstenen, of door verwijzingen naar de zeven klassieke "planeten" (inclusief de zon en de maan).[48]

Het werk van Bonet beïnvloedde de 15e -eeuwse Bourgondische heraldist Jean Courtois (d. 1436), ook bekend als de Sicily Herald. In zijn werk Le Blason des Couleurs (1414), Courtois ontwikkelde een heraldisch systeem bestaande uit de tincturen, planeten en carbuncles, samen met de deugden, metalen, maanden, de dierenriem en weekdagen. Zijn belangrijkste bijdrage was de ontwikkeling van een edelsteen-planetair blazon die kleur had gerelateerd aan edelsteen naar planeet: of, topaz, de zon; argent, Pearl, de maan; gules, Ruby, Mars; sable, diamant, Saturnus; azuur, Sapphire, Jupiter; Groen, Emerald, Venus; purpure, Amethist, Mercurius; Tenné, jacint, Dragon's hoofd (oplopende maanknooppunt); sanguine/murrey, Sardonyx, Dragon's staart (Dalende maanknooppunt).

The Dragon's Head (ook wel genoemd Anabibazon in astronomie en astrologie) en Dragon's Tail (ook wel genoemd Catabibazon) waren in gebruik uit de oudheid. In heraldiek symboliseert het hoofd van de draak een lichte kleur (Tenné), en Dragon's staart symboliseert een donkere kleur (optimistisch). In alchimie Het hoofd van de draak is de Materia Prima die wordt onderworpen aan transmutatie om de steen der Wijzen.[49] Tijdens het transmutatieproces wordt het lichtgekleurde uitgangsmateriaal getransformeerd naar een donkerdere en meer roodachtige. In de astrologie is het hoofd van de draak verbonden met geluk, terwijl de staart van de draak pech heeft. Deze links geven aan dat heraldiek in de 15e eeuw sterk onder invloed was van magische opvattingen en alchemistische ideeën, die op hun beurt verbonden waren met de overlevering van sympathieën tussen kleuren, planeten, edelstenen, metalen, deugden etc. [xiv]

Het werk van Jean Courtois werd verspreid in manuscripten en later in een van de eerste boeken die in het Frans zijn gedrukt. Tijdens de Tudor- en Stuart -dynastieën in Engeland (1485–1702) verscheen het in heraldiekhandleidingen. In zijn boek Traité du Blason (1465), Clément Prinsault behandelt de relatie van kleuren tot de deugd, de zeven planeten, de 12 hemelse tekens, edelstenen, weekdagen, de drie elementen enz.[Volledig citaat nodig] Dit boek is een van de vroegste geschriften over heraldiek die vandaag beschikbaar is.

De Engelse historicus en heraldist meneer Henry Spelman (1564–1641) gebruikte de symbolen van de planeten om tincturen aan te duiden in zijn boek uit 1654 Aspilogia.[Volledig citaat nodig] Meneer John Ferne (d. 1609) somt 14 verschillende methoden van blazon op: 1. door kleuren; 2. door planeten; 3. door edelstenen; 4. door deugd; 5. door hemelse tekenen; 6. Tegen de maanden van het jaar; 7. Tegen de dagen van de week; 8. door de leeftijd van de mens; 9. door bloemen; 10. Door de elementen; 11. tegen de seizoenen van het jaar; 12. door de teint van de mens; 13. door getallen; en 14. door metalen.[Volledig citaat nodig]

Evenals de belangrijkste tincturen, het bedriegen van afkortingen voor andere tincturen zoals zoals Juist - PPR, PP, Hermelijn - eh etc. bestond in het Engels en enkele andere talen tijdens de Renaissance. Aanduiden anjer (carnea tinctura), de dierenriem teken van Leo werd omgekeerd gebruikt (Fordított oroszlán állatjegy,.svg). Duitse heraldiek gebruikte klaver om andere kleuren aan te duiden dan de zeven belangrijkste tincturen ("qui ultimus color alibi signo trifolii ♣ pinguitur"). Spener (1717. p. 113)[Volledig citaat nodig] Ook gekoppeld Tenné en optimistisch naar het sterrenbeeld van Leo (♌︎). Rudolphi verwijst ook naar Trefoil (♣) als een aanduiding van kleur vert, meestal verbonden met Venus. Hij gaf ook specifieke varianten van astrologische tekens toe voor Dragon's Head and Dragon's Tail (☊ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☋ ☊ ☊ ☊ ☊ ☊ ☊ ☊ ☊ ☊ ☊ ☊ ☊ ☊ ☊ ☊ ☊ ☊ ☊ ☋ respecteren ook.[50]

Uiteindelijk werd een systeem van negen tincturen ontwikkeld, met hertogen, Earls, en baronnen hun armen laten blaz. edelstenen, en prinsen, koningen en keizer armen geblokkeerd door de planeten. Het is vermeldenswaard dat de Oostenrijks troubadour en heraut Peter Suchenwirt (c. 1320 - 1395) gebruikte edelstenen om de tincturen nog eerder aan te duiden (ca. 1355) in de wapenschild van de Hongaarse koning Louis de Grote (1342–1382).[xv] Konrad von Würzburg (ca. 1230 - 1287) noemden ook wapenschilden gemaakt van edelstenen in zijn gedicht Turnier von nantheiz (c. 1258), bijvoorbeeld die de armen van de koning van Engeland beschrijft als een wapenschild bedekt met Arabisch goud met luipaarden gemaakt van robijnen (regels 310-320).[Volledig citaat nodig][xvi]

Voetnoten

 1. ^ Op een gegeven moment werd aluminium verf gebruikt voor Argent, omdat het beter bestand was tegen oxidatie; Maar het effect ervan vervaagde ook met de leeftijd.
 2. ^ Ondanks de oorsprong van de naam, wordt Sable altijd als een kleur beschouwd in plaats van als een vacht.
 3. ^ Een zeldzame uitzondering van Sanguine in oudere heraldiek, geciteerd door Woodward en Burnett, waren de armen van de Clayhills of Invergowrie: Per Bend Sanguine en Vert, twee Greyhounds Courant Bendways Argent.
 4. ^ Bijvoorbeeld, de armen van Lewes Old Grammar School, op 25 oktober 2012 verleend: Murrey binnen een orle van acht kruisen Crosslet Argent een leeuw ongebreideld of in de voorpaws een boek gebonden Azure de wervelkolom en de randen van de pagina's goud en die van Woolf, toegekend op 2 oktober 2015: Murrey Een sneeuwwolfs hoofd wist goed op een hoofd Argent A Boar's hoofd omgekeerd aan de nek tussen twee Fleurs de Lys Azure.
 5. ^ Hoewel sable is ook vernoemd naar de donkere pelt van een soort marters, het is altijd als een kleur beschouwd in plaats van als een vacht.
 6. ^ Soms in oudere autoriteiten, versnellingsbak of verry.
 7. ^ Af en toe, Varry cuppy.
 8. ^ Aschau van Beieren: Cendrée, een berg van drie coupeaux in de basis, of. Gwilt van South Wales: Argent, een leeuw ongebreidelde sable, het hoofd, poten en de helft van de staartaskleur.
 9. ^ Mieroszewsky van Silezië: De Brunâtre, een kruis Patée Argent dat een Raven Rising Sable ondersteunt, en in zijn bek een paardenschoen hield, zijn punten naar de chef.
 10. ^ Cinti (nu cini) van Florence: Per bleke azuurblauwe en bleu-celeste veranderde een estoile teller.
 11. ^ Armen van Kim Campbell, 19e Premier van Canada: Of het universele symbool voor een vrouw hanger van zijn kruisstuk roos een paar schalen en in basis drie bars golvende azure op een kanton het merkteken van het premierschap van Canada.
 12. ^ Bijvoorbeeld, een dapple-grijs paard, de manen en staart sable, en beide achterpoten wit.
 13. ^ De Spaanse en Nederlandse talen, gemeen met het Engels, gebruiken ook heraldische terminologie afgeleid van Norman Frans; Terwijl Portugees, Italiaans, Zweeds, Pools en Tsjechisch, zoals Duits, dagelijkse namen gebruiken voor de kleuren.
 14. ^ The odd terminology of colours used by Heraldus Britannus, as mentioned by Spener, can partly reflect the view of alchemy: aurum–cytrine, argentum–aspre, rubeus–coccine, caeruleus– veneto, Niger–mauro, viridis–prasino, and purpureus– oiscy.[Volledig citaat nodig]
 15. ^ "Ik wou dat ik zo ingenieus en salie was om de schittering van zijn armen te prijzen, door hem gehouden ter ere, volgens mijn wil! Zijn wapenschild wordt niet misvormd door fouten; Het straalt een zilverachtige kleur en is verdeeld in twee gelijke delen. Eén veld glanst in de lichte kleur van parels en robijnen, en is gepolijst voor stralings, en er ligt in de horizontale richting acht geplukte vaten; Een ander veld van Blue Celeste wordt overtollig vereerd door koepelvormige gouden fleurs-de-lis die vaak bij de armen stond met hun overvloedige stralen, die zeer aangenaam zijn om te zien. De top van de helm versiert een rijkelijk versierde gouden kroon met veel stralende edelstenen, gladgemaakt tot glanzend; van de kroon die van twee struisvogelveren en tussen hen staat om de hermelijnhek van de struisvogel te zien; Zijn ogen schitteren van de robijnen naar de vijand, zijn rekening is goud, waarin hij prachtig een fraai gebogen hoefijzervormige lading van goud vasthoudt. Zijn hoofd wordt rijkelijk bekroond door goud. '[51] Dit gedicht is een bewijs dat er in het verleden echt een aantal wapens van edelstenen bestond.
 16. ^ smaragden und karvunkel [Karfunkelsteine],/ jachande [Hyazinthsteine] und crisolîten [Krisolithen],/ die wurden bi den zîten/ getengelt ûz den schilten.
  Ruwe vertaling: "Emeralds and Carbunkles,/ jacint en cryolieten,/ deze waren in die tijd/ gemengd op het schild. "

Referenties

 1. ^ a b c d e f g Neubecker (1977), pp. 86–87
 2. ^ Slater (2003), p. 72
 3. ^ a b c Woodward & Burnett (1892), pp. 60–61
 4. ^ Woodward & Burnett (1892), pp. 61–62; Fox-Davies (1909), p. 74
 5. ^ Neubecker (1977), pp. 86–87; Pastoureau (1997), p. 83
 6. ^ Pastoureau (1997), p. 83
 7. ^ Pastoureau (1997), p. 45
 8. ^ Von Volborth (1981), p. 10
 9. ^ Chrisopher von waarschuwde, "de heraldische provincies van Europa", in Het wapenschild, Vol. Xi, nee. 84 (oktober 1970), pp. 128-130.
 10. ^ a b c d Fox-Davies (1909), p. 70
 11. ^ a b c Woodward & Burnett (1892), p. 60
 12. ^ a b Neubecker (1977), pp. 86–87; Leonhard (1976), pp. 128, 129
 13. ^ Fox-Davies (1909), pp. 70–71
 14. ^ a b c d Woodward & Burnett (1892), p. 60; Neubecker (1977), pp. 86–87
 15. ^ Het nieuwe Cassell's Franse woordenboek, Denis Gerard et al., (editors), Funk & Wagnalls Company, Inc., New York (1962).
 16. ^ Fox-Davies (1909), pp. 70–74
 17. ^ a b c Officiële website van het College of Arms, bezocht op 3 maart 2016.
 18. ^ Fox-Davies (1909), p. 73
 19. ^ a b Woodward & Burnett (1892), pp. 63, 68–74; Fox-Davies (1909), pp. 77–85
 20. ^ a b c Woodward & Burnett (1892), pp. 68–71
 21. ^ a b c Fox-Davies (1909), pp. 79–83
 22. ^ Fox-Davies (1909), pp. 70–72
 23. ^ "Zuid -Afrika - wapenschild". Crwflags.com. Opgehaald 2009-04-16.
 24. ^ Mike Oettle. "Armoria Academica - University of Transkei". geocities.com/wapenskild. Gearchiveerd van het origineel op 3 juni 2004.
 25. ^ "11e transportbataljon Insignia Page, het Instituut voor Heraldry". Gearchiveerd van het origineel Op 30 december 2006. Opgehaald 2007-08-14.
 26. ^ "190th Quartermaster Battalion Insignia Page". United States Army Institute of Heralry. Gearchiveerd van het origineel op 17 mei 2008. Opgehaald 2009-04-16.
 27. ^ "1e Space Battalion". United States Army Institute of Heralry. Gearchiveerd van het origineel op 24 juli 2008. Opgehaald 2009-04-16.
 28. ^ "88e ABW Emblem". Aeronautical Systems Center History Office. Gearchiveerd van het origineel op 2010-06-09. Opgehaald 2009-04-16.
 29. ^ "American Heraldry Society Forum". Gearchiveerd van het origineel op 8 februari 2006.
 30. ^ "15e Ordnance Battalion". United States Army Institute of Heralry. Gearchiveerd van het origineel op 22 juni 2008. Opgehaald 2009-04-16.
 31. ^ a b Woodward & Burnett (1892), p. 62
 32. ^ a b Fox-Davies (1909), pp. 74–76
 33. ^ Franklyn (1968), p. 68
 34. ^ Fox-Davies (1909), pp. 87–88
 35. ^ Pastoureau (1997), p. 46
 36. ^ Boutell & Aveling (1890), pp. 11–16; Woodward & Burnett (1892), pp. 60–64; Fox-Davies (1909), pp. 70–87; Franklyn (1968), p. 21; Slater (2003), pp. 72–73; Pastoureau (1997), pp. 45–49
 37. ^ Fox-Davies (1909), p. 104
 38. ^ Fox-Davies (1909), pp. 101-102, 104
 39. ^ "Grand hertogdom saxe-weimar-eisenach 1813–1918 (Duitsland)". Flagspot.net. Opgehaald 2009-04-16.[dode link]
 40. ^ Elvin (1889), p.35
 41. ^ Panckoucke, Le Grand Vocabulaire François (1768), p. 556.
 42. ^ Wernigeroder Wappenbuch, pp. 202, 238, 239, 318.
 43. ^ Parker & Gough (1894), p. 139
 44. ^ Woodward & Burnett (1892), pp. 63–64
 45. ^ a b Fox-Davies (1909), pp. 75–76
 46. ^ Fox-Davies (1909), p. 77
 47. ^ Holmes, Brooke (2017). Kennis, tekst en praktijk in het oude technische schrijven. Formisano, Marco, Eijk, Ph. J. van der (Philip J.). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 236–251. ISBN 978-1-316-77045-0. Oclc 982288043.
 48. ^ Fox-Davies (1909), p. 77; Parker & Gough (1894), p.573, "Tincture"; Pimbley (1908), p. 62, "tinctuur"
 49. ^ Jung, Emma; Von Franz, Marie-Luise (1998). De graal legende (2e ed.). Princeton, N.J.: Princeton University Press. pp.110. ISBN 0-691-00237-1. Oclc 39256214.
 50. ^ J. A. Rudolphi: Heraldica Curiosa. Nürnberg, 1698. 96. l.
 51. ^ Bleyer, Jakab (1899). "Beheim Mihály élete és művei a magyar történelem szempontjából"[Het leven en werken van Michael Beheim uit het aspect van de Hongaarse geschiedenis]. Századok (in Hongaars): 808–809. ISSN 0039-8098.

Bibliografie

Externe links

 • Media gerelateerd aan heraldische tincturen bij Wikimedia Commons