Sub-orbitale ruimtevaart

Landing van de Nieuwe Shepard Booster-fase, na het voltooien van een sub-orbitale vlucht
Sub-orbitale menselijke ruimtevaart (FAI-bepaald ruimtegrens))
Naam Jaar Vluchten Plaats
Mercury-Redstone 3
Mercury-Redstone 4
1961 2 Cape Canaveral
X-15 vlucht 90
X-15 vlucht 91
1963 2 Edwards AFB
Soyuz 18a 1975 1 Baikonur Cosmodrome
Ruimteschipvlucht 15p
Ruimteschipvlucht 16p
Ruimteschipvlucht 17p
2004 3 Mojave Air and Space Port
Blue Origin NS-16[1]
Blue Origin NS-18
Blue Origin NS-19
2021 3 Maïsranch
Blue Origin NS-20
Blue Origin NS-21

Blue Origin NS-22

2022 3
Sub-orbitale menselijke ruimtevaart (door de Verenigde Staten gedefinieerd ruimtegrens; exclusief die hierboven)
Naam Jaar Vluchten Plaats
X-15 vlucht 62 1962 1 Edwards AFB
X-15 vlucht 77
X-15 vlucht 87
1963 2
X-15 vlucht 138
X-15 vlucht 143
X-15 vlucht 150
X-15 vlucht 153
1965 4
X-15 vlucht 174 1966 1
X-15 vlucht 190
X-15 vlucht 191
1967 2
X-15 vlucht 197 1968 1
Soyuz MS-10 2018 1 Baikonur Cosmodrome
VSS Eenheid VP-03 2018 1 Mojave Air and Space Port
VSS Unity VF-01 2019 1
VSS Unity Unity21
VSS Unity Unity22
2021 2 Spaceport America

A Sub-orbitale ruimtevaart is een ruimte vlucht waarin de ruimtevaartuig reiken ruimte, maar het is traject snijdt de atmosfeer of oppervlak van de Graviterend lichaam van waaruit het werd gelanceerd, zodat het er geen zal voltooien orbitaal revolutie (het wordt geen kunstmatige satelliet) of bereik ontsnappingssnelheid.

Bijvoorbeeld het pad van een object gelanceerd uit Aarde die de Kármán lijn (op 100 km (62 km) hierboven zeeniveau), en valt dan terug naar de aarde, wordt beschouwd als een sub-orbitale ruimtevaart. Er zijn enkele sub-orbitale vluchten ondernomen om ruimtevaartuigen te testen en Lanceer voertuigen later bedoeld voor orbitale ruimtevaart. Andere voertuigen zijn specifiek alleen ontworpen voor sub-orbitale vlucht; Voorbeelden zijn bemanningsleden, zoals de X-15 en Ruimteschipen niet geschreven ICBMS en klinkende raketten.

Vluchten die voldoende snelheid bereiken om in te gaan Lage aardebaan, en dan de-orbit Voordat ze hun eerste volledige baan voltooien, worden ze niet als suborbitaal beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn Yuri Gagarin's Vostok 1en vluchten van de Fractioneel orbitaal bombardementsysteem.

Een vlucht die geen ruimte bereikt, wordt soms nog steeds genoemd suborbitaal, maar is geen 'suborbitale ruimtevaart'. Meestal wordt een raket gebruikt, maar experimentele sub-orbitale ruimtevaart is ook bereikt met een ruimtegeweer.[2]

Hoogtevereiste

Isaac Newton's Cannonball. Paden A en B geven een sub-orbitaal traject weer.

Volgens één definitie bereikt een sub-orbitale ruimtevaart een hoogte hoger dan 100 km (62 mi) boven zeeniveau. Deze hoogte, bekend als de Kármán -lijn, werd gekozen door de Fédération AéronAutique International Omdat het ongeveer het punt is waar een voertuig snel genoeg vliegen om zichzelf te onderhouden aerodynamische lift van de de atmosfeer van de aarde zou sneller vliegen dan orbitale snelheid.[3] De Amerikaanse militaire en NASA -prijs astronautenvleugels naar degenen die boven 50 km (80 km) vliegen,[4] Hoewel de Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken lijkt geen duidelijke grens te ondersteunen tussen atmosferische vlucht en ruimte vlucht.[5]

Baan

Gedurende vrije val Het traject maakt deel uit van een elliptische baan zoals gegeven door de baanvergelijking. De perigee Afstand is minder dan de straal van de aarde R inclusief sfeer, vandaar de Ovaal snijdt de aarde en daarom zal het ruimtevaartuig geen baan voltooien. De belangrijkste as is verticaal, de semi-major as a is meer dan R/2. De specifieke orbitale energie is gegeven door:

waar is de Standaard zwaartekrachtparameter.

Bijna altijd a < R, overeenkomend met een lager dan het minimum voor een volledige baan, dat is

Dus de netto extra specifieke energie die nodig is in vergelijking met alleen het verhogen van het ruimtevaartuig in de ruimte ligt tussen 0 en .

Snelheid, bereik en hoogte

Om de vereiste te minimaliseren delta-v (een astrodynamisch meet welke de vereiste sterk bepaalt brandstof), het deel van de vlucht op grote hoogte is gemaakt met de raketten UIT (dit wordt technisch gezien Free-Fall genoemd, zelfs voor het opwaartse deel van het traject). (Vergelijken met Oberth -effect.) Het maximum snelheid In een vlucht wordt op de laagste hoogte van dit vrije valtraject bereikt, zowel aan het begin als aan het einde ervan.

Als iemands doel is om gewoon "ruimte te bereiken", bijvoorbeeld in concurreren om de Ansari X Prize, horizontale beweging is niet nodig. In dit geval is de laagste vereiste delta-v, om 100 km hoogte te bereiken, ongeveer 1,4km/s. Langzamer bewegen, met minder vrije val, zou meer delta-V vereisen.

Vergelijk dit met orbitale ruimtevlichten: een lage aarde-baan (LEO), met een hoogte van ongeveer 300 km, heeft een snelheid nodig van ongeveer 7,7 km/s, waarvoor een delta-V van ongeveer 9,2 km/s vereist is. (Als er geen atmosferische weerstand zou zijn, zou de theoretische minimale delta-v 8,1 km/s zijn om een ​​vaartuig in een 300 km hoge baan te plaatsen vanaf een stationair punt zoals de zuidpool. Het theoretische minimum kan maximaal 0,46 km/zijn S minder als het naar het oosten wordt gelanceerd vanuit de buurt van de evenaar.)

Voor sub-orbitale ruimtevlichten die een horizontale afstand bedekken, zijn de maximale snelheid en de vereiste delta-V tussen die van een verticale vlucht en een LEO. De maximale snelheid aan de onderkant van het traject is nu samengesteld uit een horizontale en een verticale component. Hoe hoger de horizontaal afstand bedekt, hoe groter de horizontale snelheid zal zijn. (De verticale snelheid zal toenemen met de afstand voor korte afstanden, maar zal afnemen met afstand op langere afstanden.) Voor de V-2 raket, gewoon ruimte bereiken, maar met een bereik van ongeveer 330 km was de maximale snelheid 1,6 km/s. Geschaalde composieten spaceshiptwo Die in ontwikkeling is, zal een vergelijkbare vrije vier baan hebben, maar de aangekondigde maximale snelheid is 1,1 km/s (misschien vanwege de afsluiting van de motor op een grotere hoogte).

Voor grotere reeksen kan de maximale hoogte vanwege de elliptische baan veel meer zijn dan voor een LEO. Op een intercontinentale vlucht van 10.000 km, zoals die van een intercontinentale ballistische raket of mogelijke toekomst Commerciële ruimtevaart, de maximale snelheid is ongeveer 7 km/s en de maximale hoogte kan meer dan 1300 km zijn. Elk ruimte vlucht die terugkeert naar de oppervlakte, inclusief suborbitale atmosferische terugkeer. De snelheid aan het begin van de terugkeer is eigenlijk de maximale snelheid van de vlucht. De aerodynamische verwarming veroorzaakt zal dienovereenkomstig variëren: het is veel minder voor een vlucht met een maximale snelheid van slechts 1 km/s dan voor één met een maximale snelheid van 7 of 8 km/s.

De minimale delta-v en de overeenkomstige maximale hoogte voor een bepaald bereik kunnen worden berekend, d, uitgaande van een sferische aarde van omtrek 40000km en het verwaarlozen van de rotatie en atmosfeer van de aarde. Laat θ de helft zijn van de hoek dat het projectiel is om rond de aarde te gaan, dus in graden is het 45 ° ×d/10000km. Het minimum-delta-V-traject komt overeen met een ellips met één focus in het midden van de aarde en de andere op het punt halverwege het lanceerpunt en het bestemmingspunt (ergens in de aarde). (Dit is de baan die de semi-major-as minimaliseert, die gelijk is aan de som van de afstanden van een punt op de baan tot de twee foci. specifieke orbitale energie en dus de delta-v, die de snelheid van de lancering is.) Geometrische argumenten leiden vervolgens naar het volgende (met R zijnde de straal van de aarde, ongeveer 6370 km):

Merk op dat de hoogte van Apogee wordt gemaximaliseerd (ongeveer 1320 km) voor een traject dat een kwart van de aarde rondgaat (10000km). Langere bereiken hebben lagere apogees in de minimale-delta-V-oplossing.

(waar g is de versnelling van de zwaartekracht op het aardoppervlak). De δv Verhoogt met bereik, afsnijding van 7,9 km/s naarmate het bereik nadert 20000km (de halve wereld rond). Het minimum-delta-V-traject om halverwege de wereld te gaan komt overeen met een cirkelvormige baan net boven het oppervlak (natuurlijk zou het in werkelijkheid boven de atmosfeer moeten zijn). Zie lager voor het tijdstip van de vlucht.

Een Intercontinentale ballistische raket wordt gedefinieerd als een raket die een doel op minstens 5500 km afstand kan raken, en volgens de bovenstaande formule vereist dit een initiële snelheid van 6,1 km/s. Het verhogen van de snelheid tot 7,9 km/s om elk punt op aarde te bereiken, vereist een aanzienlijk grotere raket omdat de benodigde hoeveelheid brandstof exponentieel omhoog gaat met delta-v (zie Raketvergelijking).

De initiële richting van een minimum-delta-V trajectpunten halverwege tussen recht omhoog en recht naar het bestemmingspunt (dat onder de horizon is). Nogmaals, dit is het geval als de rotatie van de aarde wordt genegeerd. Het is niet helemaal waar voor een roterende planeet, tenzij de lancering op een paal plaatsvindt.[6]

Vlucht duur

In een verticale vlucht van niet te hoge hoogten is de tijd van de vrije val zowel voor het opwaartse als voor het neerwaartse deel de maximale snelheid gedeeld door de versnelling van de zwaartekracht, dus met een maximale snelheid van 1 km/s samen 3 minuten en 20 seconden. De duur van de vlucht Fasen voor en na de vrije val kunnen variëren.

Voor een intercontinentale vlucht de Boost fase Het duurt 3 tot 5 minuten, de vrije val (midcourse fase) ongeveer 25 minuten. Voor een ICBM duurt de atmosferische terugkeerfase ongeveer 2 minuten; Dit zal langer zijn voor een zachte landing, zoals voor een mogelijke toekomstige commerciële vlucht.

Sub-orbitale vluchten kunnen slechts enkele seconden tot dagen duren. Pioneer 1 was NASA's eerste ruimtesonde, bedoeld om de Maan. Een gedeeltelijk falen zorgde ervoor dat het in plaats daarvan een suborbitaal traject volgde, waardoor de atmosfeer van de aarde 43 uur na de lancering opnieuw binnenkwam.

Om de vluchttijd te berekenen voor een minimum-delta-V traject, volgens Kepler's derde wet, de periode voor de hele baan (als het niet door de aarde ging) zou zijn:

Gebruik makend van Kepler's tweede wet, vermenigvuldigen we dit met het deel van het gebied van de ellips geveegd door de lijn van het midden van de aarde naar het projectiel:

Dit geeft ongeveer 32 minuten voor een kwart van de aarde, en 42 minuten om halverwege te gaan. Voor korte afstanden is deze uitdrukking asymptotisch tot .

Uit de vorm waarbij arccosine betrokken is, de afgeleide van de vluchttijd ten opzichte van d (of θ) gaat naar nul als d benaderingen 20000km (de halve wereld rond). De afgeleide van Av gaat hier ook naar nul. Dus indien d = 19000km, de lengte van het minimum-delta-V-traject zal ongeveer zijn 19500km, maar het duurt slechts enkele seconden minder tijd dan het traject voor d = 20000km (waarvoor het traject is 20000km lang).

Vluchtprofielen

Profiel voor de eerste bemanningsleden van de Amerikaanse sub-orbitale vlucht, 1961. Launch Rocket tilt het ruimtevaartuig voor de eerste 2:22 minuten op. Gestippelde lijn: nul zwaartekracht.
Wetenschap en mechanica Cover van november 1931, met een voorgesteld suborbitaal ruimteschip dat een hoogte van 700 mijl (1.100 km) zou bereiken op zijn reis van een uur van Berlijn naar New York.

Hoewel er veel mogelijke sub-orbitale vluchtprofielen zijn, wordt verwacht dat sommigen vaker voorkomen dan andere.

De X-15 (1958–1968) werd op een hoogte van 13,7 km gelanceerd door een B-52 moederschap, tilde zich op tot ongeveer 100 km en gleed vervolgens naar de grond.

Ballistische raketten

De eerste ondergrondse voertuigen die de ruimte bereikten, waren Ballistische raketten. De allereerste ballistische raket om ruimte te bereiken was de Duits V-2, het werk van de wetenschappers bij Peenemünde, op 3 oktober 1942 die een hoogte van 60 mijl (97 km) bereikte.[7] Dan in de late jaren 1940 de VS en USSR Gelijktijdig ontwikkelde raketten die allemaal waren gebaseerd op de V-2-raket, en vervolgens veel langere reeks intercontinentale ballistische raketten (ICBMS). Er zijn nu veel landen die ICBM's bezitten en nog meer met kortere reeks Ballistische raketten tussen gemiddeld bereik (IRBMS).

Toeristische vluchten

Sub-orbitale toeristische vluchten zal zich aanvankelijk richten op het bereiken van de hoogte die nodig is om zich te kwalificeren als het bereiken van ruimte. De vliegpad zal verticaal of zeer steil zijn, waarbij het ruimtevaartuig terug landt op de startplaats.

Het ruimtevaartuig zal zijn motoren Ruim voordat u de maximale hoogte bereikt en vervolgens tot het hoogste punt aan de kust. Gedurende een paar minuten, vanaf het punt waarop de motoren worden uitgeschakeld tot het punt waar de atmosfeer de neerwaartse versnelling begint te vertragen, zullen de passagiers ervaren gewichtloosheid.

Megaroc was gepland voor sub-orbitale ruimtevaart door de British Interplanetary Society in de jaren 1940.[8][9]

In de herfst van 1945 werd de groep M. Tikhonravov K. en N. G. Chernysheva bij NII-4 Rocket Artillery Academy of Sciences Technology op eigen initiatief het eerste stratospheric rocket-project ontwikkeld door VR-190 Voor verticale vlucht twee piloten tot een hoogte van 200 km gebaseerd op gevangen Duitse ballistische raket V-2.[10]

In 2004 werkten een aantal bedrijven aan voertuigen in deze klasse als deelnemers aan de Ansari X -prijswedstrijd. De Geschaalde composieten ruimteschip werd officieel verklaard door Rick Searfoss om de competitie op 4 oktober 2004 te hebben gewonnen na het voltooien van twee vluchten binnen een periode van twee weken.

In 2005, Sir Richard Branson van de Maagdelijke groep kondigde de oprichting aan van Maagdelijk galactisch en zijn plannen voor een capaciteit met 9 zitplaatsen spaceshiptwo genoemd VSS Onderneming. Het is sindsdien voltooid met acht zetels (één piloot, één co-piloot en zes passagiers) en heeft deelgenomen aan tests in gevangenschap en carry en met het eerste moederschap WhiteKnightTwo, of VM's Vooravond. Het heeft ook eenzame glijden voltooid, met de beweegbare staartsecties in zowel vaste als "gevederde" configuraties. De hybride raket Motor is meerdere keren ontslagen in teststandaards op de grond en werd voor de tweede keer op 5 september 2013 in een aangedreven vlucht ontslagen.[11] Vier extra spaceshiptwos zijn besteld en zullen werken vanuit de nieuwe Spaceport America. Commerciële vluchten met passagiers werden in 2014 verwacht, maar werden geannuleerd vanwege de Ramp tijdens SS2 PF04 -vlucht. Branson verklaarde: "[W] e gaat leren van wat er mis is gegaan, ontdekken hoe we de veiligheid en prestaties kunnen verbeteren en vervolgens samen vooruit kunnen gaan."[12]

Wetenschappelijke experimenten

Een groot gebruik van sub-orbitale voertuigen vandaag is als wetenschappelijk klinkende raketten. Wetenschappelijke sub-orbitale vluchten begonnen in de jaren 1920 toen Robert H. Goddard lanceerde de eerste vloeistof gevoed raketten, maar ze bereikten niet ruimte hoogte. Eind jaren veertig, gevangen genomen Duits V-2 ballistische raketten werden omgezet in V-2 klinkende raketten die hielp bij het leggen van de basis voor moderne klinkende raketten.[13] Tegenwoordig zijn er tientallen verschillende klinkende raketten op de markt, van verschillende leveranciers in verschillende landen. Typisch willen onderzoekers experimenten uitvoeren in microzwaartekracht of boven de sfeer.

Sub-orbitaal transport

Onderzoek, zoals dat gedaan voor de X-20 Dyna-Soar Project suggereert dat een semi-ballistische sub-orbitale vlucht binnen minder dan een uur van Europa naar Noord-Amerika zou kunnen reizen.

De grootte van de raket, ten opzichte van de lading, die nodig is om dit te bereiken, is echter vergelijkbaar met een ICBM. ICBM's hebben iets minder dan orbitaal Delta-V; en daarom zou enigszins goedkoper zijn dan de kosten om een ​​baan om de baan te bereiken, maar het verschil is niet groot.[14]

Dus vanwege de hoge kosten, is dit waarschijnlijk in eerste instantie beperkt tot hoge waarde, zeer hoge urgentie lading zoals koerier vluchten, of als de ultieme zakelijke jet; of mogelijk als een Extreme sport, of voor leger snel antwoord.[mening]

De Ruimtevaart is een hypersonic Suborbital ruimtevliegtuig concept dat 50 passagiers zou kunnen transporteren van Australië tot Europa In 90 minuten of 100 passagiers van Europa naar Californië in 60 minuten.[15] De belangrijkste uitdaging ligt in het vergroten van de betrouwbaarheid van de verschillende componenten, met name de motoren, om dagelijks gebruik te maken van het gebruik van passagiersvervoer.

SpaceX overweegt mogelijk hun te gebruiken Ruimteschip als een sub-orbitaal point-to-point transport.[16]

Opmerkelijke ongeschreven sub-orbitale ruimtevaart

 • De eerste sub-orbitale ruimtevlucht was op 20 juni 1944, toen MW 18014, een V-2-testraket, gelanceerd van Peenemünde in Duitsland en bereikte 176 kilometer hoogte.[17]
 • Bumper 5, een tweetraps raket gelanceerd vanaf de Witte zand bewijstgronden. Op 24 februari 1949 bereikte de bovenste fase een hoogte van 248 mijl (399 km) en een snelheid van 7.553 voet per seconde (2.302 m/s; Mach 6.8).[18]
 • Albert II, een man Rhesus Makaak, werd het eerste zoogdier in de ruimte op 14 juni 1949 in een suborbitale vlucht van Holloman Air Force Base in New Mexico tot een hoogte van 83 mijl (134 km) aan boord van een VS. V-2 klinkende raket.
 • USSR - Energiek, 15 mei 1987, a Polyus payload die geen baan bereikte; Dit was het meest massale object dat tot nu toe werd gelanceerd in sub-orbitale ruimtevaart.

Sub-orbitale ruimtevlichten met bemanning

Boven 100 km (62,14 km) op hoogte.

Datum (GMT) Missie Bemanning Land Opmerkingen
1 1961-05-05 Mercury-Redstone 3 Alan Shepard  Verenigde Staten Eerste bemanningslid onder de grondstapelruimte, eerste Amerikaan in de ruimte
2 1961-07-21 Mercury-Redstone 4 Virgil Grissom  Verenigde Staten Tweede bemanningsleden onder orbitale ruimtevaart, tweede Amerikaan in de ruimte
3 1963-07-19 X-15 vlucht 90 Joseph A. Walker  Verenigde Staten Eerste gevleugelde vaartuigen in de ruimte
4 1963-08-22 X-15 vlucht 91 Joseph A. Walker  Verenigde Staten Eerste persoon en ruimtevaartuigen om twee vluchten in de ruimte te maken
5 1975-04-05 Soyuz 18a Vasili Lazarev
Oleg Makarov
 Sovjet Unie Mislukte orbitale lancering. Afgebroken na storing tijdens het scheiden van de podium
6 2004-06-21 Ruimteschipvlucht 15p Mike Melvill  Verenigde Staten Eerste commerciële ruimtevaart
7 2004-09-29 Ruimteschipvlucht 16p Mike Melvill  Verenigde Staten De eerste van twee vluchten om te winnen Ansari X-Prize
8 2004-10-04 Ruimteschipvlucht 17p Brian Binnie  Verenigde Staten Tweede X-Prize Flight, Clinching Award
9 2021-07-20 Blue Origin NS-16 Jeff Bezos
Mark Bezos
Wally Funk
Oliver Daemen
 Verenigde Staten Eerste bemanning blauwe oorsprong vlucht
10 2021-10-13 Blue Origin NS-18 Audrey Powers
Chris Boshuizen
Glen de Vries
William Shatner
 Verenigde Staten Tweede bemanning blauwe oorsprong vlucht
11 2021-12-11 Blue Origin NS-19 Laura Shepard Churchley
Michael Strahan
Dylan Taylor
Evan Dick
Lane Bess
Cameron Bess
 Verenigde Staten Derde bemanning blauwe oorsprong vlucht
12 2022-03-31 Blue Origin NS-20 Marty Allen
Sharon Hagle
Marc Hagle
Jim Kitchen
George Nield
Gary Lai
 Verenigde Staten Vierde bemanning blauwe oorsprong vlucht
13 2022-06-04 Blue Origin NS-21 Evan Dick
Katya Echazarreta
Hamish Harding
Victor Correa Hespanha
Jaison Robinson
Victor Vescovo
 Verenigde Staten Vijfde bemanningsblauwe oorsprongsvlucht
14 2022-08-04 Blue Origin NS-22 Coby -katoen
Mário Ferreira
Vanessa O'Brien
Clint Kelly III
Sara Sabry
Steve Young
 Verenigde Staten Zesde bemanningsblauwe oorsprongsvlucht
Tijdlijn van Spaceshipone, Spaceshiptwo, CSXT en nieuwe Shepard Sub-Orbital Flights. Waar booster en capsule verschillende hoogten hebben bereikt, wordt de hogere uitgezet. Beover in het SVG -bestand een punt om details te tonen.

Toekomst van bemanningsleden onder de orbitale ruimtevaart

Particuliere bedrijven zoals Maagdelijk galactisch, Armadillo Aerospace (opnieuw uitgevonden als exos -ruimtevaart), Airbus,[19] Blauwe oorsprong en Masten Space Systems zijn interesse in suborbitale ruimtevaart, mede vanwege ondernemingen zoals de Ansari X-prijs. NASA en anderen experimenteren met scramjet gebaseerd hypersonisch Vliegtuigen die mogelijk worden gebruikt met vluchtprofielen die in aanmerking komen als sub-orbitale ruimtevaart. Non-profit entiteiten zoals Arcaspace en Kopenhagen Suborbitalen Probeer ook raket-Gebaseerde lanceringen.

Zie ook

Referenties

 1. ^ Foust, Jeff (20 juli 2021). "Blue Origin lanceert Bezos op First Firsted New Shepard Flight". SpaceNews. Opgehaald 20 juli 2021.
 2. ^ "Huiszwaluw". Gearchiveerd van het origineel op 2010-09-26.
 3. ^ "100 km hoogte grens voor astronautiek". Fédération AéronAutique International. Gearchiveerd van het origineel op 2011-08-09. Opgehaald 2017-09-14.
 4. ^ Whelan, Mary (5 juni 2013). "X-15 Space Pioneers nu geëerd als astronauten". nasa.gov. Gearchiveerd Van het origineel op 11 juni 2017. Opgehaald 4 mei 2018.
 5. ^ "85. Amerikaanse verklaring, definitie en afbakening van de ruimte en het karakter en het gebruik van de geostationaire baan, juridische subcommissie van de Verenigde Natiescommissie voor het vreedzame gebruik van de ruimte tijdens zijn 40e sessie in Wenen vanaf april". State.gov. Opgehaald 4 mei 2018.
 6. ^ Blanco, Philip (september 2020). "Modellering van ICBM -trajecten rond een roterende bol met Systems Tool Kit". De natuurkunde -leraar. 58 (7): 494–496. Bibcode:2019phtea..58..494B. doen:10.1119/10.0002070. S2CID 225017449.
 7. ^ Duitse V-2 Rocket, Kennedy, Gregory P.
 8. ^ Hollingham, Richard. "Hoe een nazi -raket een Brit in de ruimte had kunnen plaatsen". bbc.com. Gearchiveerd Van het origineel op 14 november 2016. Opgehaald 4 mei 2018.
 9. ^ "Megaroc". www.bis-space.com. Gearchiveerd Van het origineel op 30 oktober 2016. Opgehaald 4 mei 2018.
 10. ^ Anatoli I. Kiselev; Alexander A. Medvedev; Valery A. Menshikov (december 2012). Astronautiek: samenvatting en prospects. Vertaald door V. Sherbakov; N. Novichkov; A. Nechaev. Springer Science & Business Media. pp. 1–2. ISBN 9783709106488.
 11. ^ "Geschaalde composieten: projecten - Testlogboeken voor SpaceshiptWo". Gearchiveerd Van het origineel op 2013-08-16. Opgehaald 2013-08-14.
 12. ^ "Branson op Virgin Galactic Crash: 'Ruimte is moeilijk - maar de moeite waard'". CNET. Ontvangen op 1 augustus 2015.
 13. ^ "CH2". geschiedenis.nasa.gov. Gearchiveerd Van het origineel op 2015-11-29. Opgehaald 2015-11-28.
 14. ^ "The Space Review: Point-to-Point Suborbital Transportation: klinkt goed op papier, maar ...". www.thespacereview.com. Gearchiveerd Van het origineel op 1 augustus 2017. Opgehaald 4 mei 2018.
 15. ^ Sippel, M. (2010). "Veelbelovende routekaartalternatieven voor de Spaceliner" (PDF). Acta Astronautica. 66 (11–12): 1652–1658. Bibcode:2010acaau..66.1652s. doen:10.1016/j.actaastro.2010.01.020.
 16. ^ Ralph, Eric (30 mei 2019). "SpaceX CEO Elon Musk wil ruimteschepen gebruiken als transporten van de aarde" ". Teslarati. Opgehaald 31 mei 2019.
 17. ^ Walter Dornberger, Moewig, Berlijn 1984. ISBN3-8118-4341-9.
 18. ^ "Bumper Project". White Sands Missile Range. Gearchiveerd van het origineel op 2008-01-10.
 19. ^ Amos, Jonathan (3 juni 2014). "Airbus Drops Model 'Space Jet'". BBC nieuws. Gearchiveerd Van het origineel op 4 mei 2018. Opgehaald 4 mei 2018.