Volkenbond

Volkenbond
Société des Nations
1920–1946
Flag of League of Nations
Semi-officiële vlag (1939)
Anachronous world map showing member states of the League during its 26-year history
Anachrone wereldkaart show lidstaten van de competitie Tijdens de 26-jarige geschiedenis
Toestand Intergouvernementele organisatie
Hoofdkwartier Genève[a]
Veel voorkomende talen Frans en Engels
Secretaris-generaal  
• 1920–1933
Sir Eric Drummond
• 1933–1940
Joseph Avenol
• 1940–1946
Seán Lester
Plaatsvervangend secretaris-generaal  
• 1919–1923
Jean Monnet
• 1923–1933
Joseph Avenol
• 1937–1940
Seán Lester
Historisch tijdperk Interbellumperiode
10 januari 1920
• Eerste ontmoeting
16 januari 1920
20 april 1946
Voorafgegaan door
Opgevolgd door
Concert van Europa
Verenigde Naties
 1. ^ Het hoofdkantoor was gevestigd vanaf 1 november 1920 in de Palais Wilson in Genève, Zwitserland, en vanaf 17 februari 1936 in het gebouwde doel Paleis van naties, ook in Genève.

De Volkenbond (Frans: Société des Nations [Sɔsjete de nɑsjɔ̃]) was de eerste wereldwijd intergouvernementele organisatie wiens belangrijkste missie was om te handhaven wereldvrede.[1] Het werd op 10 januari 1920 opgericht door de Paris Peace Conference Dat eindigde de Eerste Wereldoorlog. De hoofdorganisatie stopte op 20 april 1946 de activiteiten, maar veel van haar componenten werden verplaatst naar het nieuwe Verenigde Naties.

De primaire doelen van de competitie werden vermeld zijn verbond. Ze omvatten het voorkomen van oorlogen door Collectieve beveiliging en ontwapening en het regelen van internationale geschillen door onderhandeling en arbitrage.[2] Zijn andere zorgen omvatten arbeidsomstandigheden, alleen de behandeling van inheemse inwoners, menselijk en drugshandel, de wapenhandel, wereldwijde gezondheid, krijgsgevangenen en bescherming van minderheden in Europa.[3] De Verbond van de Volkenbond werd ondertekend op 28 juni 1919 als deel I van de Verdrag van Versailles, en het werd van kracht samen met de rest van het verdrag op 10 januari 1920. De eerste vergadering van de Raad van de Liga vond plaats op 16 januari 1920, en de eerste vergadering van de vergadering van de Liga vond plaats op 15 november 1920. In 1919 Amerikaanse president Woodrow Wilson won de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn rol als toonaangevende architect van de competitie.

De diplomatieke filosofie achter de competitie vertegenwoordigde een fundamentele verschuiving van de voorgaande honderd jaar. De competitie ontbrak zijn eigen gewapende kracht en hing af van de overwinning Eerste Wereldoorlog -bondgenoten (Groot -Brittannië, Frankrijk, Italië en Japan waren de permanente leden van de uitvoerende raad) om haar resoluties af te dwingen, aan zijn economische sancties te houden of een leger te bieden wanneer dat nodig is. De Grote krachten waren vaak terughoudend om dit te doen. Sancties kunnen competitieleden pijn doen, dus ze waren terughoudend om aan hen te voldoen. Tijdens de Tweede Italo-Ethiopische oorlog, toen de competitie Italiaanse soldaten beschuldigde van het targeting Internationaal Rode Kruis en Red Crescent Movement medische tenten, Benito Mussolini antwoordde dat "de competitie heel goed is als Sparrows schreeuwt, maar helemaal niet goed als Eagles eruit vallen."[4]

Op de grootste mate van 28 september 1934 tot 23 februari 1935 had het 58 leden. Na enkele opmerkelijke successen en enkele vroege mislukkingen in de jaren 1920, bleek de competitie uiteindelijk niet in staat om agressie door de Axis Powers in de jaren dertig. De geloofwaardigheid van de organisatie werd verzwakt door het feit dat de Verenigde Staten Nooit lid geworden, en Japan, Italië, Duitsland en Spanje stopten. De Sovjet Unie Late aangesloten en werd daarna uitgezet Finland binnenvallen.[5][6][7][8] Het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1939 toonde aan dat de competitie zijn primaire doel had gefaald; Het was inactief tot zijn afschaffing. De competitie duurde 26 jaar; de Verenigde Naties (VN) verving het in 1946 en erfde verschillende agentschappen en organisaties opgericht door de League.

De huidige wetenschappelijke consensus opvattingen dat, hoewel de competitie zijn belangrijkste doel van wereldvrede niet heeft bereikt, het erin slaagde om nieuwe wegen te bouwen om de uit te breiden rechtsstaat over de wereld; versterkte het concept van Collectieve beveiliging, een stem geven aan kleinere naties; hielp om het bewustzijn te vergroten voor problemen zoals epidemieën, slavernij, kinderarbeid, koloniale tirannie, vluchtelingencrises en algemene arbeidsvoorwaarden via zijn vele commissies en commissies; en maakte de weg vrij voor nieuwe vormen van staat, zoals de mandaatsysteem Zet de koloniale bevoegdheden onder internationale observatie.[9] Professor David Kennedy portretteert de competitie als een uniek moment waarop internationale zaken "geïnstitutionaliseerd" werden, in tegenstelling tot de vóór de eerste wereldoorlog -methoden van rechten en politiek.[10]

Ontstaan

Achtergrond

De 1864 Verdrag van Genève, een van de eerste formuleringen van internationaal recht

Het concept van een vreedzame gemeenschap van naties was al in 1795 voorgesteld, toen Immanuel Kant's Perpetual Peace: een filosofische schets[11] schetste het idee van een landen van naties om conflicten te beheersen en de vrede tussen staten te bevorderen.[12] Kant pleitte voor de oprichting van een vreedzame wereldgemeenschap, niet in een gevoel van een wereldwijde regering, maar in de hoop dat elke staat zich een vrije staat zou verklaren die zijn burgers respecteert en buitenlandse bezoekers als mede -rationele wezens verwelkomt, waardoor de vredige samenleving wordt bevorderd, wereldwijd.[13] Internationale samenwerking om de collectieve beveiliging te bevorderen, is ontstaan ​​in de Concert van Europa die zich ontwikkelde na de Napoleontische oorlogen in de 19e eeuw in een poging de status quo tussen Europese staten en vermijd dus oorlog.[14][15]

Tegen 1910 ontwikkelde het internationale recht, met de eerste Genève -conventies Wetten opzetten die zich bezighouden met humanitaire hulp tijdens oorlogstijd, en de internationale Den Haagconventies van 1899 en 1907 Regels van oorlogsregels en de vreedzame regeling van internationale geschillen.[16][17] Theodore Roosevelt Bij de acceptatie voor zijn Nobelprijs in 1910 zei: "Het zou een masterstroke zijn als die grote krachten die eerlijk zijn gebogen vrede een League of Peace zouden vormen."[18]

Een kleine voorloper van de League of Nations, de Interparlementaire unie (IPU), werd gevormd door de vredesactivisten William Randal Cremer en Frédéric Passy in 1889 (en bestaat momenteel nog steeds als een internationaal orgaan met een focus op de verschillende gekozen wetgevende lichamen van de wereld). De IPU werd opgericht met een internationale reikwijdte, met een derde van de parlementen (in de 24 landen die parlementen hadden) in 1914 als leden van de IPU. Jaarlijkse conferenties werden opgericht om regeringen te helpen het proces van internationale arbitrage te verfijnen. De structuur werd ontworpen als een raad onder leiding van een president, die later zou worden weerspiegeld in de structuur van de competitie.[19]

Plannen en voorstellen

Lord Bryce, een van de eerste voorstanders van een Volkenbond
Jan Smuts hielp bij het opstellen van de Verbond van de Volkenbond.

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog begonnen de eerste regelingen voor een internationale organisatie om toekomstige oorlogen te voorkomen aanzienlijke publieke steun te krijgen, met name in Groot -Brittannië en de Verenigde Staten. Goldsworthy Lowes Dickinson, een Britse politieke wetenschapper, bedacht in 1914 de term "League of Nations" en stelde een regeling voor haar organisatie op. Samen met Lord Bryce, hij speelde een leidende rol in de oprichting van de groep internationalistische pacifisten die bekend staan ​​als de Bryce -groep, later de League of Nations Union.[20] De groep werd gestaag invloedrijker bij het publiek en als een drukgroep binnen de toenmalige Liberale partij. In Dickinson's 1915 pamflet Na de oorlog Hij schreef over zijn "League of Peace" als in wezen een organisatie voor arbitrage en bemiddeling. Hij was van mening dat de geheime diplomatie van de vroege twintigste eeuw oorlog had veroorzaakt en dus kon schrijven dat "de onmogelijkheid van oorlog, geloof ik, zou worden verhoogd naarmate de kwesties van het buitenlands beleid bekend zouden moeten worden en worden gecontroleerd door de publieke opinie . " De 'voorstellen' van de Bryce -groep werden breed verspreid, zowel in Engeland als in de VS, waar ze een diepgaande invloed hadden op de ontluikende internationale beweging.[21]

In januari 1915, een vredesconferentie geregisseerd door Jane Addams werd gehouden in de neutrale Verenigde Staten. De afgevaardigden hebben een platform aangenomen waarin werd opgeroepen tot het creëren van internationale instanties met administratieve en wetgevende bevoegdheden om een ​​"permanente competitie van neutrale landen" te ontwikkelen om te werken voor vrede en ontwapening.[22] Binnen enkele maanden werd een telefoontje gedaan om een ​​internationale vrouwenconferentie te houden Den Haag. Gecoördineerd door Mia Boissevain, Aletta Jacobs en Rosa Manus, het congres, dat op 28 april 1915 werd geopend[23] werd bijgewoond door 1.136 deelnemers uit neutrale landen,[24] en resulteerde in de oprichting van een organisatie die de Women's International League for Peace and Freedom (Wilpf).[25] Aan het einde van de conferentie werden twee delegaties van vrouwen verzonden om de Europese staatshoofden in de komende maanden te ontmoeten. Ze hebben overeenstemming gesloten van terughoudende ministers van Buitenlandse Zaken, die in het algemeen vonden dat een dergelijk lichaam niet effectief zou zijn, maar ermee instemden om al dan niet deel te nemen aan een neutraal bemiddelend orgaan, als andere landen overeenkomen en als president Woodrow Wilson zou een lichaam initiëren. In het midden van de oorlog weigerde Wilson.[26][27]

De League om vrede af te dwingen publiceerde deze promotie op volledige pagina's in The New York Times Op eerste kerstdag 1918.[28] Het besloot dat de competitie "de vrede zou moeten waarborgen door oorzaken van onenigheid te elimineren, door controverses te bepalen op vreedzame middelen en door de potentiële kracht van alle leden te verenigen als een staande dreiging tegen elke natie die de vrede van de wereld wil verstoren".[28]

In 1915 werd een soortgelijk orgaan als de Bryce -groep opgericht in de Verenigde Staten onder leiding van voormalig president William Howard Taft. Het heette de League om vrede af te dwingen.[29] Het pleitte voor het gebruik van arbitrage in conflictoplossing en het opleggen van sancties aan agressieve landen. Geen van deze vroege organisaties stelde zich een continu functionerend lichaam voor; met uitzondering van de Fabian Society In Engeland handhaafden ze een legalistische aanpak die het internationale orgaan zou beperken tot een rechtbank. De Fabians waren de eerste die pleiten voor een 'raad' van staten, noodzakelijkerwijs de Grote krachten, die wereldaangelegenheden zou beoordelen, en voor het creëren van een permanent secretariaat om de internationale samenwerking in verschillende activiteiten te verbeteren.[30]

In de loop van de diplomatieke inspanningen rondom de Eerste Wereldoorlog I, beide partijen moesten hun langdurige oorlogsdoelen verduidelijken. Tegen 1916 in Groot -Brittannië, vechten aan de kant van de Bondgenoten, en in de neutrale Verenigde Staten waren langeafstand denkers begonnen met het ontwerpen van een uniforme internationale organisatie om toekomstige oorlogen te voorkomen. Historicus Peter Yearwood betoogt dat wanneer de nieuwe coalitieregering van David Lloyd George Nam de macht in december 1916, er was een wijdverbreide discussie onder intellectuelen en diplomaten van de wenselijkheid om een ​​dergelijke organisatie op te richten. Toen Lloyd George door Wilson werd uitgedaagd om zijn positie te vermelden met het oog op de naoorlogse situatie, onderschreef hij een dergelijke organisatie. Wilson zelf opgenomen in de zijne Veertien punten In januari 1918 een "League of Nations om vrede en gerechtigheid te waarborgen." Britse minister van Buitenlandse Zaken, Arthur Balfour, betoogde dat, als een voorwaarde voor duurzame vrede, "achter het internationale recht, en achter alle verdragsregelingen voor het voorkomen of beperken van de vijandelijkheden, een vorm van internationale sanctie moet worden bedacht die de hardste agressor zou pauzeren."[31]

De oorlog had een diepgaande impact gehad, die de sociale, politieke en economische systemen van Europa aantasten en psychologische en fysieke schade toebrengen.[32] Verschillende rijken stortten in: eerst de Russische Rijk in februari 1917, gevolgd door de Duitse Keizerrijk, Oostenrijks-Hongaarse rijk en Ottomaanse Rijk. Het anti-oorlogsgevoel steeg over de hele wereld; De Eerste Wereldoorlog werd beschreven als "De oorlog om alle oorlogen te beëindigen",[33] en de mogelijke oorzaken ervan werden krachtig onderzocht. De geïdentificeerde oorzaken omvatten wapenraces, allianties, militaristisch nationalisme, geheime diplomatie en de vrijheid van soevereine staten om oorlog te voeren voor hun eigen voordeel. Een voorgestelde remedie was de oprichting van een internationale organisatie wiens doel was om toekomstige oorlog te voorkomen door ontwapening, open diplomatie, internationale samenwerking, beperkingen op het recht om oorlog te voeren en boetes die oorlog onaantrekkelijk maakten.[34]

In London gaf Balfour het eerste officiële rapport in de zaak begin 1918, onder het initiatief van Heer Robert Cecil. Het Britse comité werd uiteindelijk benoemd in februari 1918. Het werd geleid door Walter Phillimore (en werd bekend als het Phillimore -comité), maar ook opgenomen Eyre Crowe, William Tyrrell, en Cecil Hurst.[20] De aanbevelingen van de zogenaamde Phillimore Commissie Inbegrepen de oprichting van een "conferentie van geallieerde staten" die geschillen zou arbitreren en sancties zou opleggen aan beledigende staten. De voorstellen werden goedgekeurd door de Britse regering, en veel van de resultaten van de commissie werden later opgenomen in de Verbond van de Volkenbond.[35]

De Fransen hebben in juni 1918 ook een veel verreikend voorstel opgesteld; Ze pleitten voor jaarlijkse vergaderingen van een raad om alle geschillen te regelen, evenals een 'internationaal leger' om haar beslissingen af ​​te dwingen.[35]

Tijdens zijn reis van december 1918 naar Europa hield Woodrow Wilson toespraken die "opnieuw bevestigde dat het maken van vrede en het creëren van een League of Nations moet worden bereikt als een enkele doelstelling".[36]

De Amerikaanse president Woodrow Wilson instrueerde Edward M. House om een ​​Amerikaans plan op te stellen dat de eigen idealistische opvattingen van Wilson weerspiegelde (eerst gearticuleerd in de Veertien punten van januari 1918), evenals het werk van de Phillimore Commission. De uitkomst van het werk van House en Wilson's eigen eerste ontwerp stelde de beëindiging van "onethisch" staatsgedrag voor, inclusief vormen van spionage en oneerlijkheid. Methoden van dwang tegen recalcitrante staten zouden ernstige maatregelen omvatten, zoals "het blokkeren en sluiten van de grenzen van die macht om te handelen of geslachtsgemeenschap met een deel van de wereld en om eventuele kracht te gebruiken die nodig kan zijn ..."[35]

De twee hoofdpersonen en architecten van de Verbond van de Volkenbond[37] Waren de Britse politicus Heer Robert Cecil en de Zuid -Afrikaanse staatsman Jan Smuts. De voorstellen van Smuts omvatten de oprichting van een raad van de grote mogendheden als permanente leden en een niet-permanente selectie van de minderjarige staten. Hij stelde ook de oprichting van een mandaat systeem voor gevangen kolonies van de Centrale krachten tijdens de oorlog. Cecil concentreerde zich op de administratieve kant en stelde jaarlijkse raadsvergaderingen en vierjaarlijkse vergaderingen voor de vergadering van alle leden. Hij pleitte ook voor een groot en permanent secretariaat om de administratieve taken van de Liga uit te voeren.[35][38][39]

Volgens Patricia Clavin bleven Lord Cecil en de Britten hun leiderschap voortzetten van de ontwikkeling van een op regels gebaseerde wereldwijde orde in de jaren 1920 en 1930, met een primaire focus op de League of Nations. Het Britse doel was om de economische en sociale relaties tussen staten, markten en het maatschappelijk middenveld te systematiseren en te normaliseren. Ze gaven prioriteit aan zakelijke en bankproblemen,[40] maar ook beschouwd als de behoeften van gewone vrouwen, kinderen en het gezin ook.[41] Ze gingen verder dan intellectuele discussies op hoog niveau en richtten lokale organisaties op om de competitie te ondersteunen. De Britten waren vooral actief in het opzetten van junior takken voor secundaire studenten.[42]

De Liga of Nations was relatief universeel en inclusief in haar lidmaatschap en structuur dan eerdere internationale organisaties, maar de organisatie verankerde raciale hiërarchie door het recht op zelfbeschikking te beperken en dekolonisatie te voorkomen.[43]

Vestiging

De eerste vergadering van de raad vond plaats op 16 januari 1920 in de Salle de l'orloge in de Quai d'Orsay in Parijs.
De eerste vergadering van de vergadering vond plaats op 15 november 1920 op de Salle de la Réformation in Genève.

Bij de Paris Peace Conference In 1919 hebben Wilson, Cecil en Smuts allemaal hun conceptvoorstellen naar voren gebracht. Na langdurige onderhandelingen tussen de afgevaardigden, de HurstMolenaar Draft werd uiteindelijk geproduceerd als basis voor de Verbond.[44] Na meer onderhandeling en compromis keurden de afgevaardigden uiteindelijk het voorstel goed om de Volkenbond te creëren (Frans: Société des Nations, Duits: Völkerbund) op 25 januari 1919.[45] De laatste Verbond van de Volkenbond werd opgesteld door een speciale commissie en de competitie werd opgericht door deel I van de Verdrag van Versailles, ondertekend op 28 juni 1919.[46][47]

Voorstanders van Franse vrouwenrechten nodigden internationale feministen uit om deel te nemen aan een parallelle conferentie aan de Parijse conferentie in de hoop dat ze toestemming konden krijgen om deel te nemen aan de officiële conferentie.[48] De Interlied damesconferentie Gevraagd om suggesties in te dienen aan de vredesonderhandelingen en commissies en kregen het recht om op commissies te zitten die specifiek met vrouwen en kinderen handelen.[49][50] Hoewel ze vroegen om enfranchisement en volledige wettelijke bescherming onder de wet gelijk aan mannen,[48] Die rechten werden genegeerd.[51] Vrouwen wonnen het recht om in alle capaciteiten te dienen, inclusief als personeel of afgevaardigden in de League of Nations Organisation.[52] Ze wonnen ook een verklaring die lidstaten zouden moeten voorkomen handel van vrouwen en kinderen en moet ook menselijke aandoeningen ondersteunen voor kinderen, vrouwen en mannenarbeiders.[53] Bij de Zürich Peace Conference gehouden tussen 17 en 19 mei 1919, de vrouwen van de Wilpf veroordeelden de voorwaarden van de Verdrag van Versailles voor zowel zijn bestraffende maatregelen als het falen om te zorgen voor veroordeling van geweld en uitsluiting van vrouwen van burgerlijke en politieke participatie.[51] Bij het lezen van de regels van procedure voor de Volkenbond, Catherine Marshall, een Britse suffragist, ontdekte dat de richtlijnen volledig ondemocratisch waren en ze werden aangepast op basis van haar suggestie.[54]

De Liga zou bestaan ​​uit een algemene vergadering (die alle lidstaten vertegenwoordigt), een uitvoerend raad (met lidmaatschap beperkt tot grote bevoegdheden) en een permanent secretariaat. Van de lidstaten werd verwacht dat ze de territoriale integriteit van andere leden "respecteren en behouden tegen externe agressie" ontwapenen "tot het laagste punt dat consistent is met de binnenlandse veiligheid." Alle staten moesten klachten indienen arbitrage of gerechtelijk onderzoek Voordat u oorlog voert.[20] De uitvoerende raad zou een Permanent Court of International Justice Om oordelen te doen over de geschillen.

In 1924 werd het hoofdkantoor van de competitie "Palais Wilson" genoemd, naar Woodrow Wilson, die werd gecrediteerd als de "oprichter van de League of Nations".

Ondanks de inspanningen van Wilson om de competitie op te zetten en te promoten, waarvoor hij de Nobelprijs voor de Vrede in oktober 1919,[55] De Verenigde Staten zijn nooit lid geworden. Senaatsrepublikeinen onder leiding van Henry Cabot Lodge wilde een competitie met het reservaat dat alleen het Congres de VS in oorlog kon brengen. Lodge kreeg een meerderheid van de senatoren en Wilson weigerde een compromis toe te staan. De senaat stemde over de ratificatie op 19 maart 1920, en de stemming van 49-35 viel nodig 2/3 meerderheid.[56]

De Liga hield zijn eerste raadsvergadering in Parijs op 16 januari 1920, zes dagen nadat het Verdrag van Versailles en het verbond van de Volkenbond van kracht werden.[57] Op 1 november 1920 werd het hoofdkantoor van de competitie verplaatst van Londen naar Genève, waar de eerste algemene vergadering werd gehouden op 15 november 1920.[58][59] De Palais Wilson Op West -Lakeshore van Genève, vernoemd naar Woodrow Wilson, was het eerste permanente huis van de competitie.

Missie

Het verbond had dubbelzinnigheden, zoals Carole Fink opmerkt. Er was geen goede pasvorm tussen Wilson's 'revolutionaire conceptie van de competitie als een solide vervanging voor een corrupt alliantie-systeem, een voogd van internationale orde en beschermer van kleine staten', versus Lloyd George's verlangen naar een 'goedkope, zelfvoorzienende, Vrede, zoals was onderhouden door het oude en meer vloeiende concert van Europa. "[60] Verder was de competitie volgens Carole Fink, "opzettelijk uitgesloten van prerogatieven van groot vermogen als vrijheid van zeeën en marine-ontwapening, de Monroe-doctrine en de interne zaken van de Franse en Britse rijken, en inter-alomede schulden Duitse herstelbetalingen, om nog maar te zwijgen van de geallieerde interventie en de regeling van grenzen met Sovjet -Rusland. "[61]

Hoewel de Verenigde Staten nooit lid werden, raakten onofficiële waarnemers steeds meer betrokken, vooral in de jaren dertig. Amerikaanse filantropieën kwamen zwaar betrokken, vooral de Rockefeller Foundation. Het maakte grote subsidies die zijn ontworpen om de technische expertise van het competitiepersoneel op te bouwen. Ludovic Tournès stelt dat de basis in de jaren 1930 de competitie had veranderd van een "parlement van landen" in een moderne denktank die gespecialiseerde expertise gebruikte om diepgaande onpartijdige analyse van internationale kwesties te bieden.[62]

Talen en symbolen

De officiële talen van de Volkenbond waren Frans en Engels.[63]

In 1939 ontstond een semi-officieel embleem voor de League of Nations: twee vijfpuntige sterren in een blauw Pentagon. Ze symboliseerden de vijf continenten van de aarde en "vijf races. "Een boog bovenaan toonde de Engelse naam (" League of Nations "), terwijl een andere onderaan de Fransen toonde ("Société des Nations").[64]

Hoofdorganen

League of Nations Organisation Chart[65]
A drive leads past a manicured lawn to large white rectangular building with columns on it facade. Two wings of the building are set back from the middle section.
De Paleis van naties, Genève, het hoofdkantoor van de competitie van 1936 tot de ontbinding in 1946

De belangrijkste constitutionele organen van de Liga waren de Vergadering, de Raad en het Permanente Secretariaat. Het had ook twee essentiële vleugels: de Permanent Court of International Justice en de Internationale arbeidsorganisatie. Bovendien waren er verschillende hulpbureaus en commissies.[66] Het budget van elk orgaan werd door de Vergadering toegewezen (de Liga werd financieel ondersteund door haar lidstaten).[67]

De relaties tussen de Vergadering en de Raad en de competenties van elk waren grotendeels niet expliciet gedefinieerd. Elk lichaam kan omgaan met elke kwestie binnen de competentie van de competitie of het beïnvloeden van de vrede in de wereld. Bepaalde vragen of taken kunnen een van beide worden verwezen.[68]

Unanimiteit was vereist voor de beslissingen van zowel de Vergadering als de Raad, behalve in de procedure en enkele andere specifieke gevallen, zoals de toelating van nieuwe leden. Deze vereiste was een weerspiegeling van het geloof van de competitie in de soevereiniteit van zijn componenten; De competitie zocht een oplossing door toestemming, niet door dictaat. In het geval van een geschil was de toestemming van de partijen bij het geschil niet vereist voor unanimiteit.[69]

Het permanente secretariaat, gevestigd op de zetel van de competitie in Genève, bestond uit een aantal experts in verschillende bollen onder leiding van de algemeen secretaris.[70] De belangrijkste secties waren politieke, financiële en economie, doorvoer, minderheden en administratie (het beheer van de Saar en Danzig), Mandaten, ontwapening, gezondheid, sociaal (opium en verkeer bij vrouwen en kinderen), intellectuele samenwerking en internationale bureaux, juridische en informatie. Het personeel van het secretariaat was verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda voor de raad en de vergadering en publicatierapporten van de vergaderingen en andere routinematige zaken, waardoor effectief optrad als het ambtenarenapparaat van de Liga. In 1931 telde het personeel 707.[71]

De Vergadering bestond uit vertegenwoordigers van alle leden van de Liga, waarbij elke staat maximaal drie vertegenwoordigers en één stem stond.[72] Het ontmoette elkaar in Genève en, na zijn eerste sessies in 1920,[73] Het kwam eenmaal per jaar bijeen in september.[72] De speciale functies van de Vergadering omvatten de toelating van nieuwe leden, de periodieke verkiezing van niet-permanente leden aan de Raad, de verkiezing met de Raad van de rechters van de Permanente Hof en de controle over de begroting. In de praktijk was de vergadering de algemene regie van de league -activiteiten.[74]

De League Council trad op als een type uitvoerende instantie die de activiteiten van de Vergadering leidde.[75] Het begon met vier permanente leden - Groot Brittanië, Frankrijk, Italië, en Japan -en vier niet-permanente leden die door de vergadering werden gekozen voor een periode van drie jaar.[76] De eerste niet-permanente leden waren België, Brazilië, Griekenland, en Spanje.[77]

De samenstelling van de raad werd verschillende keren gewijzigd. Het aantal niet-permanente leden werd voor het eerst verhoogd tot zes op 22 september 1922 en tot negen op 8 september 1926. Werner Dankwort van Duitsland drong aan op zijn land om zich bij de competitie aan te sluiten; Duitsland werd lid van 1926 en werd het vijfde permanente lid van de Raad. Later, nadat Duitsland en Japan beiden de competitie verlieten, werd het aantal niet-permanente zetels verhoogd van negen tot elf en werd de Sovjet-Unie tot een permanent lid gemaakt dat de raad in totaal vijftien leden gaf.[77] De raad ontmoette gemiddeld vijf keer per jaar en in buitengewone sessies wanneer dat nodig is. In totaal werden 107 sessies gehouden tussen 1920 en 1939.[78]

Andere lichamen

De Liga hield toezicht op het Permanente Hof van International Justice en verschillende andere agentschappen en commissies die zijn opgericht om aan te pakken met dringende internationale problemen. Deze omvatten de ontwapeningscommissie, de International Labour Organisation (ILO), de Mandaten Commissie, de Internationale Commissie voor intellectuele samenwerking[79] (Voorloper van UNESCO), de Permanente centrale opiumraad, de Commissie voor vluchtelingen en de slavernijcommissie.[80] Drie van deze instellingen werden na de Tweede Wereldoorlog overgedragen aan de Verenigde Naties: de International Labour Organisation, de Permanent Court of International Justice (als de Internationaal Gerechtshof), en de gezondheidsorganisatie[81][82] (geherstructureerd als de Wereldgezondheidsorganisatie).[83]

Het Permanente Hof van Internationale Justitie werd voorzien door het verbond, maar er niet door vastgesteld. De Raad en de Vergadering hebben haar grondwet vastgesteld. De rechters werden gekozen door de Raad en de Vergadering, en de begroting werd door de laatste verstrekt. De rechtbank moest elk internationaal geschil horen en beslissen dat de betrokken partijen eraan hebben ingediend. Het kan ook een advies geven over een geschil of vraag die hiernaar wordt verwezen door de Raad of de Vergadering. De rechtbank stond open voor alle naties van de wereld onder bepaalde brede omstandigheden.[84]

Kinderarbeid in een kolenmijn, Verenigde Staten, c. 1912

De internationale arbeidsorganisatie werd opgericht in 1919 op basis van deel XIII van het Verdrag van Versailles.[85] De IAO, hoewel dezelfde leden als de competitie had en onderworpen was aan de begrotingscontrole van de Vergadering, was een autonome organisatie met een eigen bestuursorgaan, zijn eigen algemene conferentie en zijn eigen secretariaat. De grondwet verschilde van die van de Liga: vertegenwoordiging was niet alleen toegekend aan regeringen, maar ook aan vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Albert Thomas was de eerste regisseur.[86]

A row of more than a dozen children holding wooden looms stretches into the distance.
Kinderarbeid in Kamerun in 1919

De IAO beperkte met succes de toevoeging van lood tot verf,[87] en overtuigd verschillende landen om een acht uur werkdag en achtenveertig uur werkweek. Het voerde ook campagne om een ​​einde te maken aan kinderarbeid, de rechten van vrouwen op de werkplek te vergroten en rederijen aansprakelijk te maken voor ongevallen waarbij zeelieden betrokken zijn.[85] Na de ondergang van de competitie werd de IAO in 1946 een agentschap van de Verenigde Naties.[88]

De gezondheidsorganisatie van de competitie had drie instanties: het gezondheidsbureau, met permanente ambtenaren van de competitie; de General Advisory Council of Conference, een uitvoerende sectie bestaande uit medische experts; en de gezondheidscommissie. In de praktijk, de in Parijs gevestigde Office International D'Hygiène Publique (OIHP) opgericht in 1907 na de Internationale sanitaire conferenties, loste de meeste praktische gezondheidsgerelateerde vragen uit, en de relaties met de gezondheidscommissie van de League waren vaak conflictueel.[89][82] Het doel van de gezondheidscommissie was om vragen uit te voeren, toezicht te houden op de werking van het gezondheidswerk van de Liga en het voor te bereiden van werk om aan de Raad te worden gepresenteerd.[90] Dit lichaam was gericht op het einde lepra, malaria-, en gele koorts, de laatste twee door een internationale campagne te starten om muggen uit te roeien. De gezondheidsorganisatie werkte ook met succes samen met de regering van de Sovjet -Unie om te voorkomen tyfus Epidemieën, inclusief het organiseren van een grote onderwijscampagne.[91][92]

Gekoppeld met gezondheid, maar ook commerciële zorgen, was het onderwerp van narcotica -controle. Geïntroduceerd door de tweede Internationale opiumconventie, de Permanente centrale opiumraad moest toezicht houden op de statistische rapporten over de handel opium, morfine, cocaïne en heroïne. Het bestuur heeft ook een systeem van importcertificaten opgezet en exportautorisaties voor de wettelijke internationale handel in verdovende middelen.[93]

De Volkenbond had sinds de oprichting ernstige aandacht besteed aan de kwestie van internationale intellectuele samenwerking.[94] De eerste vergadering in december 1920 beval de raad aan om actie te ondernemen die richt op de International Organisation of Intellectual Work, die het deed door een rapport aan te nemen dat werd gepresenteerd door het Vijfde Comité van de Tweede Vergadering en een commissie voor intellectuele samenwerking uit te nodigen om in Genève bijeen te komen in augustus 1922. De Franse filosoof Henri Bergson werd de eerste voorzitter van de commissie.[95] Het werk van de commissie omvatte: een onderzoek naar de voorwaarden van het intellectuele leven, hulp bij landen waar het intellectuele leven werd bedreigd, de oprichting van nationale commissies voor intellectuele samenwerking, samenwerking met internationale intellectuele organisaties, bescherming van intellectueel eigendom, inter- Samenwerking op de universiteit, coördinatie van bibliografisch werk en internationale uitwisseling van publicaties en internationale samenwerking in archeologisch onderzoek.[96]

De Slavernijcommissie gezocht om uit te roeien slavernij en slavenhandel over de hele wereld, en vocht gedwongen prostitutie.[97] Het belangrijkste succes was door de regeringen die verplichte landen hadden opgenomen om de slavernij in die landen te beëindigen. De competitie heeft een verbintenis aangegaan van Ethiopië om de slavernij te beëindigen als een voorwaarde voor lidmaatschap in 1923, en werkte met Liberia om dwangarbeid en intertribale slavernij af te schaffen. Het Verenigd Koninkrijk had het Ethiopische lidmaatschap van de Liga niet gesteund op grond van het feit dat "Ethiopië niet voldoende een staat van beschaving en interne veiligheid had bereikt om haar toelating te rechtvaardigen."[98][97]

De competitie is er ook in geslaagd het sterftecijfer van werknemers te verminderen die de Tanganyika Railway van 55 tot 4 procent. Records werden bijgehouden om de slavernij, prostitutie en de Handel van vrouwen en kinderen.[99] Gedeeltelijk als gevolg van druk gebracht door de League of Nations, Afghanistan Afschafte slavernij in 1923, Irak in 1924, Nepal in 1926, Transjordaan en Perzië in 1929, Bahrein in 1937, en Ethiopië in 1942.[100]

Een voorbeeld Nansen paspoort

Geleid door Fridtjof Nansen, de Commissie voor vluchtelingen werd opgericht op 27 juni 1921[101] om te zorgen voor de belangen van vluchtelingen, inclusief het toezicht op hun repatriëring en, indien nodig, hervestiging.[102] Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog waren er twee tot drie miljoen ex-gevangenen van oorlog uit verschillende naties verspreid over Rusland;[102] Binnen twee jaar van de stichting van de Commissie had het 425.000 van hen geholpen naar huis terug te keren.[103] Het vestigde kampen in Kalkoen in 1922 om het land te helpen met een voortdurende vluchtelingencrisis, waardoor de verspreiding van cholera, pokken en dysenterie evenals het voeden van de vluchtelingen in de kampen.[104] Het vestigde ook de Nansen paspoort als een identificatiemiddel voor staatloze mensen.[105]

De commissie voor de studie van de wettelijke status van vrouwen probeerde te informeren naar de status van vrouwen over de hele wereld.[106] Het werd gevormd in 1937 en werd later onderdeel van de Verenigde Naties als de Commissie over de status van vrouwen.[107]

Het verbond van de competitie zei weinig over economie. Desalniettemin riep in 1920 de Raad van de Liga op tot een financiële conferentie. De eerste vergadering in Genève voorzag in de benoeming van een economisch en financieel adviescomité om informatie aan de conferentie te verstrekken. In 1923 ontstond een permanente economische en financiële organisatie.[108]

Leden

Een kaart van de wereld in 1920–45, die de League of Nations -leden toont tijdens zijn geschiedenis

Van de 42 oprichters van de competitie, 23 (24 tellen Gratis Frankrijk) bleef leden totdat het in 1946 werd ontbonden. In het oprichtingsjaar kwamen zes andere staten bij, waarvan er slechts twee leden bleven tijdens het bestaan ​​van de competitie. Onder de Weimar Republiek, Duitsland werd toegelaten tot de Volkenbond door een resolutie aangenomen op 8 september 1926.[109]

Nog eens 15 landen kwamen later bij elkaar. Het grootste aantal lidstaten was 58, tussen 28 september 1934 (wanneer Ecuador toegevoegd) en 23 februari 1935 (wanneer Paraguay teruggetrokken).[110]

Op 26 mei 1937, Egypte werd de laatste staat die lid werd van de competitie. Het eerste lid dat zich permanent uit de competitie terugtrok, was Costa Rica op 22 januari 1925; Nadat hij op 16 december 1920 is toegetreden, maakt dit ook het lid dat het zich het snelst heeft teruggetrokken. Brazilië was het eerste oprichter dat zich terugtrok (14 juni 1926), en Haïti de laatste (april 1942). Irak, die in 1932 werd aangesloten, was het eerste lid dat eerder een was geweest League of Nations mandaat.[111]

De Sovjet -Unie werd lid op 18 september 1934,[112] en werd op 14 december 1939 verdreven[112] voor Finland binnenvallen. Bij het verdrijven van de Sovjet -Unie brak de Liga zijn eigen regel: slechts 7 van de 15 leden van de Raad stemden voor uitwijzing (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Bolivia, Egypte, Zuid-Afrika, en de Dominicaanse Republiek), afgezien van de meerderheid vereist door het verbond. Drie van deze leden waren de dag vóór de stemming (Zuid -Afrika, Bolivia en Egypte) van de Raad gemaakt. Dit was een van de laatste handelingen van de competitie voordat het praktisch stopte met functioneren vanwege de Tweede Wereldoorlog.[113]

Mandaten

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, de Geallieerde krachten werden geconfronteerd met de kwestie van de verwijdering van de voormalige Duitse koloniën in Afrika en de Stille Oceaan, en de verschillende Arabisch sprekende provincies van de Ottomaanse Rijk. De Vredesconferentie Het principe aangenomen dat deze gebieden door verschillende regeringen moeten worden beheerd namens de Liga - een systeem van nationale verantwoordelijkheid onderworpen aan internationaal toezicht.[114] Dit plan, gedefinieerd als de mandaatsysteem, werd op 30 januari 1919 aangenomen door de "Raad van tien" (de hoofden van de ministers van de regering en de ministers van de belangrijkste geallieerde bevoegdheden: Groot -Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Staten, Italië en Japan) en overgedragen aan de Volkenbond.[115]

League of Nations Mandates werd opgericht op grond van artikel 22 van het Covenant of the League of Nations.[116] De permanente mandatencommissie begeleidde League of Nations Mandates,[117] en ook georganiseerd plebiscites In betwiste gebieden zodat bewoners konden beslissen welk land ze zouden toetreden. Er waren drie mandaatclassificaties: A, B en C.[118]

De A -mandaten (toegepast op delen van het oude Ottomaanse rijk) waren "bepaalde gemeenschappen" die dat hadden gedaan

... bereikte een ontwikkelingsfase waar hun bestaan ​​als onafhankelijke landen voorlopig kunnen worden erkend, onder voorbehoud van het verlenen van administratief advies en hulp van een verplicht totdat ze op zichzelf staan. De wensen van deze gemeenschappen moeten een voornaamste overweging zijn bij de selectie van het verplichte.[119]

-Artikel 22, The Covenant of the League of Nations

De B ​​-mandaten werden toegepast op de eerste Duitse koloniën dat de competitie de verantwoordelijkheid nam voor na de Eerste Wereldoorlog. Deze werden omschreven als "volkeren" waarvan de competitie zei dat ze waren

... in een dergelijk stadium dat het verplichte verantwoordelijk moet zijn voor het beheer van het grondgebied onder omstandigheden die de vrijheid van geweten en religie zullen garanderen, alleen onderworpen aan het onderhoud van de openbare orde en moraal, het verbod op misbruiken zoals de slavenhandel , het wapenverkeer en het drankverkeer, en de preventie van de oprichting van vestingwerken of militaire en marinebases en van militaire opleiding van de inboorlingen voor andere dan politiedoeleinden en de verdediging van het grondgebied, en zullen ook gelijke kansen voor de handel en Commerce van andere leden van de competitie.[119]

-Artikel 22, The Covenant of the League of Nations

Zuid -West -Afrika en bepaalde eilanden in Zuid -Pacific werden beheerd door competitieleden onder C -mandaten. Deze werden geclassificeerd als "gebieden"

... die, vanwege de schaarste van hun bevolking, of hun kleine omvang, of hun afgelegen ligging van de centra van de beschaving, of hun geografische contiguïteit op het grondgebied van het verplichte en andere omstandigheden, het best kunnen worden beheerd onder de wetten van de wetten van Het verplichte als integrale delen van zijn grondgebied, onder voorbehoud van de bovengenoemde waarborgen die worden genoemd in het belang van de inheemse bevolking. "[119]

-Artikel 22, The Covenant of the League of Nations

Verplichte bevoegdheden

De gebieden werden beheerst door verplichte machten, zoals het Verenigd Koninkrijk in het geval van de Mandaat van Palestina, en de Unie van Zuid -Afrika In het geval van Zuid-West-Afrika, totdat de gebieden in staat werden geacht zelfbestuur te zijn. Veertien mandaatgebieden waren verdeeld over zeven verplichte machten: het Verenigd Koninkrijk, de Unie van Zuid -Afrika, Frankrijk, België, Nieuw -Zeeland, Australië en Japan.[120] Met uitzondering van de Koninkrijk Irak, die op 3 oktober 1932 bij de competitie kwam,[121] Deze gebieden begonnen hun onafhankelijkheid niet te winnen tot na de Tweede Wereldoorlog, in een proces dat pas in 1990 eindigde. Na de ondergang van de competitie werden de meeste overgebleven mandaten Verenigde Naties Trust Territories.[122]

Naast de mandaten regeerde de competitie zelf de Territorium van het Saar -bekken gedurende 15 jaar, voordat het na een volksraadpleging naar Duitsland werd teruggegeven, en de Gratis stad van Danzig (nu Gdańsk, Polen) van 15 november 1920 tot 1 september 1939.[123]

Territoriale geschillen oplossen

De nasleep van de Eerste Wereldoorlog lieten veel problemen achter om op te lossen, inclusief de exacte positie van nationale grenzen en bij welk land bepaalde regio's zouden deelnemen. De meeste van deze vragen werden afgehandeld door de zegevierende geallieerde machten in lichamen zoals de geallieerde Supreme Council. De geallieerden hadden de neiging om alleen bijzonder moeilijke zaken naar de competitie te verwijzen. Dit betekende dat in het begin interbellumperiode, de competitie speelde weinig rol bij het oplossen van de onrust als gevolg van de oorlog. De vragen die de competitie in de vroege jaren beschouwde, omvatten die aangewezen door de vredesverdragen van Parijs.[124]

Naarmate de competitie zich ontwikkelde, breidde zijn rol zich uit en was het midden in de jaren 1920 het centrum van internationale activiteit geworden. Deze verandering is te zien in de relatie tussen de competitie en niet-leden. De Verenigde Staten en de Sovjet -Unie werkten bijvoorbeeld in toenemende mate met de competitie. In de tweede helft van de jaren 1920 gebruikten Frankrijk, Groot -Brittannië en Duitsland allemaal de Volkenbond als de focus van hun diplomatieke activiteit, en elk van hun buitenlandse secretaresses woonde de competitie in Genève in deze periode in Genève. Ze gebruikten ook de machines van de competitie om te proberen de relaties te verbeteren en hun verschillen te regelen.[125]

Aland-eilanden

Een land is een verzameling van ongeveer 6.500 eilanden in de Baltische Zee, halverwege tussen Zweden en Finland. De eilanden zijn bijna uitsluitend Zweeds-Peaking, maar in 1809 werden de Åland -eilanden, samen met Finland, genomen door Imperial Rusland. In december 1917, tijdens de onrust van de Rus Oktoberrevolutie, Verklaarde Finland zijn onafhankelijkheid, maar de meeste Ålanders wilden zich weer bij Zweden voegen.[126] De Finse regering beschouwde de eilanden als deel uit van hun nieuwe natie, omdat de Russen Åland hadden opgenomen in de Groothertogdom Finland, gevormd in 1809. Tegen 1920 was het geschil geëscaleerd tot het punt dat er oorlogsgevaar was. De Britse regering verwees het probleem naar de raad van de League, maar Finland zou de competitie niet laten ingrijpen, omdat zij het als een interne zaak beschouwden. De competitie creëerde een klein panel om te beslissen of het de zaak zou moeten onderzoeken en, met een bevestigende reactie, werd een neutrale commissie opgericht.[126] In juni 1921 kondigde de Liga zijn beslissing aan: de eilanden zouden deel blijven uitmaken van Finland, maar met gegarandeerde bescherming van de eilandbewoners, inclusief demilitarisatie. Met de terughoudende overeenkomst van Zweden werd dit de eerste Europese internationale overeenkomst die rechtstreeks via de Liga werd gesloten.[127]

Bovenste Silezië

De geallieerde machten verwezen het probleem van Bovenste Silezië naar de competitie nadat ze het territoriale geschil tussen Polen en Duitsland niet hadden kunnen oplossen.[128] In 1919 Polen uitte een claim op bovenste Silezië, waaronder deel uitmaakt van Pruisen. Het verdrag van Versailles had een Plebisciet in bovenste Silezië Om te bepalen of het grondgebied onderdeel moet worden van Duitsland of Polen. Klachten over de houding van de Duitse autoriteiten leidden tot rellen en uiteindelijk tot de eerste twee Silezische opstand (1919 en 1920). Een volksraadpleging vond plaats op 20 maart 1921, met 59,6 procent (ongeveer 500.000) van de stemmen die werden uitgebracht voor Duitsland, maar Polen beweerde dat de omstandigheden eromheen oneerlijk waren geweest. Dit resultaat leidde tot de Derde Silezische opstand in 1921.[129]

Op 12 augustus 1921 werd de competitie gevraagd om de zaak te regelen; De raad heeft een commissie opgericht met vertegenwoordigers uit België, Brazilië, China en Spanje om de situatie te bestuderen.[130] De commissie beval aan om bovenste Silezië te verdeeld tussen Polen en Duitsland volgens de voorkeuren die in de volksraadpleging worden getoond en dat de twee partijen de details van de interactie tussen de twee gebieden moeten beslissen - bijvoorbeeld of goederen vrij over de grens moeten passeren vanwege de grens als gevolg De economische en industriële onderlinge afhankelijkheid van de twee gebieden.[131] In november 1921 werd in Genève een conferentie gehouden om te onderhandelen over een conventie tussen Duitsland en Polen. Een laatste regeling werd bereikt, na vijf vergaderingen, waarin het grootste deel van het gebied aan Duitsland werd gegeven, maar met de Poolse sectie met de meerderheid van de minerale hulpbronnen van de regio en een groot deel van zijn industrie. Toen deze overeenkomst in mei 1922 openbaar werd, werd bittere wrok uitgedrukt in Duitsland, maar het verdrag werd nog steeds door beide landen geratificeerd. De nederzetting produceerde vrede in het gebied tot het begin van de Tweede Wereldoorlog.[130]

Albanië

De grenzen van de Prinsdom Albanië was niet vastgesteld tijdens de Paris Peace Conference In 1919, omdat ze de competitie hadden overgelaten om te beslissen.[132] Ze waren nog niet vastgesteld in september 1921, waardoor een onstabiele situatie werd gecreëerd. Grieks Troepen voerden militaire operaties uit in het zuiden van Albanië. Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen (Joegoslavische) troepen werden betrokken, na botsingen met Albanese stamleden, in het noordelijke deel van het land. De Liga stuurde een commissie van vertegenwoordigers van verschillende bevoegdheden naar de regio. In november 1921 besloot de competitie dat de grenzen van Albanië dezelfde zouden moeten zijn als in 1913, met drie kleine wijzigingen die de voorkeur gaven aan Joegoslavië. Joegoslavische troepen trokken zich enkele weken later terug, zij het onder protest.[133]

De grenzen van Albanië werden opnieuw de oorzaak van internationaal conflict toen de Italiaanse generaal Enrico Tellini en vier van zijn assistenten werden op 27 augustus 1923 in een hinderlaag gelokt en gedood terwijl ze de nieuw besliste grens tussen Griekenland en Albanië markeerden. Italiaanse leider Benito Mussolini was woedend en eiste dat een commissie het incident binnen vijf dagen onderzoekt. Wat de resultaten van het onderzoek ook zijn, Mussolini stond erop dat de Griekse regering Italië betaalde Lire50 miljoen aan herstel. De Grieken zeiden dat ze niet zouden betalen tenzij werd bewezen dat de misdaad door Grieken werd begaan.[134]

Mussolini stuurde een oorlogsschip om het Griekse eiland van Corfu, en Italiaanse strijdkrachten bezet het eiland Op 31 augustus 1923. Dit was in strijd met het verbond van de Liga, dus ging Griekenland een beroep op de Liga om de situatie aan te pakken. De geallieerden waren het ermee eens (op aandringen van Mussolini) dat de Conferentie van ambassadeurs moet verantwoordelijk zijn voor het oplossen van het geschil omdat het de conferentie was die generaal Tellini had benoemd. De League Council onderzocht het geschil, maar gaf vervolgens hun bevindingen door aan de conferentie van ambassadeurs om de definitieve beslissing te nemen. De conferentie accepteerde de meeste aanbevelingen van de competitie, waardoor Griekenland gedwongen werd om vijftig miljoen lire aan Italië te betalen, hoewel degenen die de misdaad hebben gepleegd nooit werden ontdekt.[135] Italiaanse troepen trokken zich vervolgens terug uit Corfu.[136]

Memel

De havenstad van Memel (nu Klaipėda) en de omgeving, met een overwegend Duitse bevolking, stond volgens artikel 99 van het Verdrag van Versailles onder voorlopige entente -controle.[137] De Franse en Poolse regeringen gaven de voorkeur aan om memel in een internationale stad, terwijl Litouwen wilde het gebied annexeren. Tegen 1923 was het lot van het gebied nog steeds niet besloten, waardoor de Litouwse troepen in januari 1923 binnenvielen en de haven grijpen. Nadat de geallieerden geen overeenkomst met Litouwen hadden bereikt, verwezen ze de zaak naar de Volkenbond. In december 1923 benoemde de League Council een onderzoekscommissie. De Commissie koos ervoor om memel af te staan ​​aan Litouwen en het gebied autonome rechten te geven. De Klaipėda -conventie werd goedgekeurd door de League Council op 14 maart 1924, en vervolgens door de geallieerde machten en Litouwen.[138] In 1939 heroverde Duitsland de regio na de opkomst van de Nazi's en een Ultimatum naar Litouwen, eisen de terugkeer van de regio die oorlog dreigt. De Liga of Nations kon de afscheiding van de Memel -regio naar Duitsland niet voorkomen.

Hatay

Met competitie toezicht, de Sanjak van Alexandretta in de Frans mandaat van Syrië werd in 1937 autonomie gegeven. Herned Hatay, het parlement verklaarde onafhankelijkheid als de Republiek van Hatay In september 1938, na verkiezingen van de vorige maand. Het werd bijgevoegd door Kalkoen met Franse toestemming medio 1939.[139]

Mosul

De Liga loste een geschil op tussen het koninkrijk Irak en de Republiek Turkije over de controle over de voormalige Ottomaanse provincie van Mosul in 1926. Volgens de Britten, die een Volkenbond hadden gekregen mandaat over Irak in 1920 en daarom Irak vertegenwoordigde in zijn buitenlandse zaken, behoorde Mosul tot Irak; Aan de andere kant claimde de nieuwe Turkse Republiek de provincie als onderdeel van zijn historische hart. Een League of Nations Commission of Enquiry, met Belgische, Hongaarse en Zweedse leden, werd in 1924 naar de regio gestuurd; Het bleek dat de mensen van Mosul geen deel wilden uitmaken van Turkije of Irak, maar als ze moesten kiezen, zouden ze Irak kiezen.[140] In 1925 beval de Commissie aan dat de regio deel uitmaakt van Irak, onder voorwaarde dat de Britten het mandaat over Irak nog 25 jaar houden, om de autonome rechten van de Koerdisch bevolking. De League Council heeft de aanbeveling aangenomen en op 16 december 1925 besloten Mosul aan Irak toe te kennen. Hoewel Turkije de arbitrage van de League of Nations in de Verdrag van Lausanne (1923), het verwierp de beslissing en ondervroeg de autoriteit van de raad. De zaak werd doorverwezen naar het Permanent Court of International Justice, dat oordeelde dat, toen de Raad een unaniem besluit nam, deze moet worden aanvaard. Desalniettemin hebben Groot -Brittannië, Irak en Turkije op 5 juni 1926 een afzonderlijk verdrag geratificeerd dat meestal volgde op de beslissing van de League Council en ook Mosul aan Irak hebben toegewezen. Er werd overeengekomen dat Irak binnen 25 jaar nog steeds een competitielidmaatschap kon aanvragen en dat het mandaat zou eindigen bij de toelating.[141][142]

Vilnius

Na de Eerste Wereldoorlog herwonnen Polen en Litouwen beiden hun onafhankelijkheid, maar werden al snel ondergedompeld in territoriale geschillen.[143] Tijdens de Poolse - Sovjetoorlog, Litouwen ondertekende de Moskou Peace Treaty met de Sovjet -Unie die de grenzen van Litouwen heeft uiteengezet. Deze overeenkomst gaf Litouwers controle over de stad van Vilnius (Litouws: Vilnius, Pools: Wilno), de oude Litouwse hoofdstad, maar een stad met een meerderheid van de Poolse bevolking.[144] Deze verhoogde spanning tussen Litouwen en Polen leidde tot angsten dat ze de Pools -Litouwse oorlog, en op 7 oktober 1920 onderhandelde de competitie over de Suwałki -overeenkomst het vaststellen van een staakt-het-vuren en een afbakeningslijn tussen de twee naties.[143] Op 9 oktober 1920, generaal Lucjan żeligowski, het bevelen van een Poolse militaire kracht in strijd met de Suwałki -overeenkomst, nam de stad en richtte de Republiek centraal Litouwen.[143]

Na een verzoek om hulp van Litouwen, riep de League Council op tot de terugtrekking van Polen uit het gebied. De Poolse regering gaf aan dat ze zouden voldoen, maar versterkte in plaats daarvan de stad met meer Poolse troepen.[145] Dit bracht de competitie ertoe om te beslissen dat de toekomst van Vilnius door zijn bewoners in een volksraadpleging moet worden bepaald en dat de Poolse troepen zich moeten terugtrekken en worden vervangen door een internationale kracht die door de Liga wordt georganiseerd. Het plan werd opgelost in Polen, Litouwen en de Sovjet -Unie, die zich verzette tegen elke internationale kracht in Litouwen. In maart 1921 liet de competitie plannen voor de volksraadpleging op.[146] Na mislukte voorstellen door Paul Hymans om een ​​federatie te creëren tussen Polen en Litouwen, die bedoeld was als een reïncarnatie van de Voormalige unie die zowel Polen als Litouwen had ooit gedeeld voordat hij zijn onafhankelijkheid verloor, Vilnius en het omliggen Klaipėda regio, de Geallieerde conferentie Zet de grens tussen Litouwen en Polen en verlaat Vilnius in Polen, op 14 maart 1923.[147] Litouwse autoriteiten weigerden de beslissing te aanvaarden en bleef officieel in een staat van oorlog met Polen tot 1927.[148] Het was pas in de 1938 Pools ultimatum dat Litouwen diplomatieke betrekkingen met Polen en dus herstelde de facto accepteerde de grenzen.[149]

Colombia en Peru

Er waren verschillende grensconflicten tussen Colombia en Peru In het begin van de 20e eeuw, en in 1922, ondertekenden hun regeringen de Salomón-Lozano-verdrag in een poging ze op te lossen.[150] Als onderdeel van dit verdrag, de grensstad van Leticia en het omliggende gebied werd afgestaan ​​van Peru naar Colombia, waardoor Colombia toegang kreeg tot de Amazone rivier.[151] Op 1 september 1932 organiseerden bedrijfsleiders uit de Peruaanse rubber- en suikerindustrie die het land hadden verloren, als gevolg daarvan een gewapende overname van Leticia.[152] In het begin de Peruaanse regering herkende de militaire overname niet, maar President van Peru Luis Sánchez Cerro besloot om een ​​Colombiaanse herzetting te weerstaan. De Peruaanse leger bezet Leticia, wat leidde tot een gewapend conflict tussen de twee naties.[153] Na maanden van diplomatieke onderhandelingen accepteerden de regeringen bemiddeling door de Volkenbond en hun vertegenwoordigers presenteerden hun zaken voor de raad. Een voorlopig vredesakkoord, ondertekend door beide partijen in mei 1933, voorzag in de Liga om de controle over het betwiste grondgebied te ondernemen terwijl de bilaterale onderhandelingen vorderden.[154] In mei 1934 werd een definitief vredesakkoord ondertekend, wat resulteerde in de terugkeer van Leticia naar Colombia, een formele verontschuldiging van Peru voor de invasie van 1932, demilitarisering van het gebied rond Leticia, gratis navigatie op de Amazone en Putumayo rivierenen een belofte van niet-agressie.[155]

Saar

Saar was een provincie gevormd uit delen van Pruisen en de Rhenish Plastinate en onder de league -controle geplaatst door het Verdrag van Versailles. Een volksraadpleging moest worden gehouden na vijftien jaar van de league -regel om te bepalen of de provincie tot Duitsland of Frankrijk zou moeten behoren. Toen het referendum in 1935 werd gehouden, steunde 90,3 procent van de kiezers die deel uitmaakten van Duitsland, dat snel werd goedgekeurd door de League Council.[156][157]

Andere conflicten

Naast territoriale geschillen probeerde de competitie ook in te grijpen in andere conflicten tussen en binnen naties. Een van de successen waren de strijd tegen de internationale handel in opium en seksuele slavernij, en zijn werk om de benarde situatie van vluchtelingen te verlichten, met name in Turkije in de periode tot 1926. Een van zijn innovaties in dit laatste gebied was de introductie van 1922 van de introductie van de introductie van de Nansen paspoort, wat de eerste internationaal erkende identiteitskaart was voor staatloze vluchtelingen.[158]

Griekenland en Bulgarije

Na een incident met Sentries aan de Griekse Bulgariaanse grens in oktober 1925, begon de gevechten tussen de twee landen.[159] Drie dagen na het eerste incident vielen Griekse troepen Bulgarije binnen. De Bulgaarse regering beval zijn troepen om alleen tokenweerstand te maken en evacueerde tussen tienduizend en vijftienduizend mensen uit de grensregio, en vertrouwde op de competitie om het geschil te regelen.[160] De competitie veroordeelde de Griekse invasie en riep op tot zowel Griekse terugtrekking als compensatie naar Bulgarije.[159]

Liberia

Na beschuldigingen van dwangarbeid op de grote Amerikaanse eigendom Vuursteen Rubberplantage en Amerikaanse beschuldigingen van slavenhandel, de Liberiaanse regering vroeg de Liga om een ​​onderzoek te starten.[161] De resulterende commissie werd gezamenlijk benoemd door de Liga, de Verenigde Staten en Liberia.[162] In 1930 bevestigde een competitierapport de aanwezigheid van slavernij en dwangarbeid. Het rapport impliceerde veel overheidsfunctionarissen bij de verkoop van contractarbeid en beveelden aan dat ze werden vervangen door Europeanen of Amerikanen, die woede in Liberia genereerden en leidden tot het ontslag van de president Charles D. B. King en zijn vice-president. De Liberiaanse regering verbood dwangarbeid en slavernij en vroeg om Amerikaanse hulp bij sociale hervormingen.[162][163]

Mukden Incident: Japan grijpt Manchuria uit China 1931-1932

Chinese afgevaardigde die de League of Nations betreft met betrekking tot de Manchuriaanse crisis in 1932

Het Mukden -incident, ook bekend als het "Manchuriaanse incident", was een beslissende tegenslag die de competitie verzwakte omdat de belangrijkste leden weigerden de Japanse agressie aan te pakken. Japan zelf trok zich terug.[164][165]

Onder de overeengekomen voorwaarden van de Eenentwintig eisen Met China had de Japanse regering het recht om haar troepen in het gebied rond de South Manchurian Railway, een belangrijke handelsroute tussen de twee landen, in de Chinese regio van Manchuria. In september 1931 werd een deel van de spoorweg licht beschadigd door de Japanners Kwantung -leger als een voorwendsel voor een invasie van Manchuria.[166][167] Het Japanse leger beweerde dat Chinese soldaten de spoorweg hadden gesaboteerd en in duidelijke vergelding (in strijd met bevelen uit Tokyo[168]) bezet allemaal in Manchuria. Ze hernoemde het gebied Manchukuo, en op 9 maart 1932 een poppenregering opgezet, met Pu yi, de voormalige keizer van China, als zijn uitvoerende hoofd.[169]

De League of Nations stuurde waarnemers. De Lytton -rapport verscheen een jaar later (oktober 1932). Het verklaarde Japan als agressor te zijn en eiste dat Manchuria naar China zou worden teruggebracht. Het rapport is in 1933 42–1 aangenomen in de Vergadering (alleen Japan tegen), maar in plaats van zijn troepen uit China te verwijderen, trok Japan zich terug uit de competitie.[170] Uiteindelijk, als Britse historicus Charles Mowat betoogd, collectieve beveiliging was dood:

De competitie en de ideeën van collectieve veiligheid en de rechtsstaat werden verslagen; Gedeeltelijk vanwege onverschilligheid en sympathie met de agressor, maar deels omdat de competitiebevoegdheden onvoorbereid waren, bezig waren met andere zaken en te traag om de schaal van Japanse ambities waar te nemen.[171]

Chaco War

De competitie kon de oorlog tussen 1932 tussen niet voorkomen Bolivia en Paraguay over de aride Gran Chaco regio. Hoewel de regio dunbevolkt was, bevatte het de Paraguay River, die ofwel door land omgeven land toegang zou hebben gegeven tot de Atlantische Oceaan,[172] En er was ook speculatie, later onjuist gebleken, dat de Chaco een rijke bron van aardolie zou zijn.[173] Grensschermers in de late jaren 1920 culmineerden in een totale oorlog in 1932 toen het Boliviaanse leger de Paraguayans aanviel in Fort Carlos Antonio López bij Lake Pitiantuta.[174] Paraguay deed een beroep op de League of Nations, maar de competitie ondernam geen actie toen de Pan-Amerikaanse conferentie aangeboden om in plaats daarvan te bemiddelen. De oorlog was een ramp voor beide partijen, wat 57.000 slachtoffers veroorzaakte voor Bolivia, wiens bevolking ongeveer drie miljoen was, en 36.000 doden voor Paraguay, wiens bevolking ongeveer een miljoen was.[175] Het bracht ook beide landen op de rand van de economische ramp. Tegen de tijd dat over 12 juni 1935 werd onderhandeld over een staakt -het -vuren, had Paraguay de controle over het grootste deel van de regio in beslag genomen, zoals later werd erkend door de wapenstilstand van 1938.[176]

Italiaanse invasie van Abyssinia

Keizer Haile Selassie I In ballingschap gaan in Bath, Engeland via Jeruzalem

In oktober 1935 stuurde de Italiaanse dictator Benito Mussolini 400.000 troepen om Abessinia binnen te vallen (Ethiopië).[177] Maarschalk Pietro Badoglio leidde de campagne vanaf november 1935, bestelde bombardementen, het gebruik van chemische wapens zoals zoals mosterdgas, en de vergiftiging van watervoorraden, tegen doelen, waaronder niet -gedefineerde dorpen en medische voorzieningen.[177][178] Het moderne Italiaans leger versloeg de slecht gewapende Abessijnen en gevangen genomen Addis Ababa In mei 1936 dwong keizer van Ethiopië Haile Selassie om te vluchten naar ballingschap in Engeland.[179]

De Volkenbond veroordeelde de agressie van Italië en legde economische sancties op in november 1935, maar de sancties waren grotendeels niet effectief omdat ze de verkoop van olie niet verboden of de Suezkanaal (gecontroleerd door Groot -Brittannië).[180] Net zo Stanley Baldwin, merkte de Britse premier, later op, dit was uiteindelijk omdat niemand de strijdkrachten bij de hand had om een ​​Italiaanse aanval te weerstaan.[181] In oktober 1935, de Amerikaanse president, Franklin D. Roosevelt, riep de onlangs doorgegeven Neutraliteit werkt en plaatste een embargo op wapens en munitie aan beide partijen, maar breidde een verder "moreel embargo" uit naar de oorlogvoerende Italianen, inclusief andere handelsartikelen. Op 5 oktober en later op 29 februari 1936 probeerden de Verenigde Staten, met beperkt succes, de export van olie en andere materialen te beperken tot normale vredestijdspiegels.[182] De competitiesancties werden op 4 juli 1936 opgeheven, maar op dat moment had Italië al de controle over de stedelijke gebieden van Abessinië gekregen.[183]

De Hoare -Vlavaal pact van december 1935 was een poging van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Samuel Hoare en de Franse premier Pierre Laval Om het conflict in Abessinië te beëindigen door voor te stellen het land te verdelen in een Italiaanse sector en een Abessijnse sector. Mussolini was bereid om in te stemmen met het pact, maar het nieuws van de deal lekte. Zowel de Britse als het Franse publiek protesteerden er fel tegen, en beschreef het als een uitverkocht van Abyssinia. Hoare en Laval werden gedwongen af ​​te treden en de Britse en Franse regeringen hebben zich van de twee mannen verdreven.[184] In juni 1936, hoewel er geen precedent was voor een staatshoofd over de vergadering van de Volkenbond persoonlijk, sprak Haile Selassie met de Vergadering en deed een beroep op zijn hulp bij het beschermen van zijn land.[185]

De Abessijnse crisis liet zien hoe de competitie kon worden beïnvloed door het eigenbelang van haar leden;[186] Een van de redenen waarom de sancties niet erg hard waren, was dat zowel Groot -Brittannië als Frankrijk vreesden dat het vooruitzicht was om Mussolini te besturen en Adolf Hitler in een alliantie.[187]

Spaanse Burgeroorlog

Op 17 juli 1936, de Spaans leger lanceerde een coup d'état, wat leidde tot een langdurig gewapend conflict tussen het Spaans Republikeinen (De gekozen linkse nationale regering) en de nationalisten (conservatieve, anti-communistische rebellen die de meeste officieren van het Spaanse leger omvatten).[188] Julio Álvarez del Vayo, de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, deed in september 1936 een beroep op de Liga voor wapens om de territoriale integriteit van Spanje en politieke onafhankelijkheid te verdedigen. De competitieleden zouden niet ingrijpen in de Spaanse burgeroorlog noch buitenlandse interventie in het conflict voorkomen. Adolf Hitler en Mussolini hielp generaal Francisco Franco's nationalisten, terwijl de Sovjet -Unie de Spaanse Republiek hielp. In februari 1937 verbannen de competitie Buitenlandse vrijwilligers, maar dit was in de praktijk een symbolische zet.[189] Het resultaat was een nationalistische overwinning in 1939 en bevestiging aan alle waarnemers dat de competitie niet effectief was in het omgaan met een groot probleem.[190]

Tweede Sino-Japanse oorlog

Na een lang verslag van het aanzetten van gelokaliseerde conflicten in de jaren dertig, begon Japan op 7 juli 1937 een volledige invasie van China. Op 12 september, de Chinese vertegenwoordiger, Wellington Koo, deed een beroep op de League for International Intervention. Westerse landen stonden sympathiek voor de Chinezen in hun strijd, vooral in hun koppige verdediging van Shanghai, een stad met een aanzienlijk aantal buitenlanders.[191] De competitie kon geen praktische maatregelen verstrekken; Op 4 oktober droeg het de zaak over naar de Negen Power Treaty Conference.[192][193]

Sovjet -invasie van Finland

De Nazi-sovjietpact van 23 augustus 1939 bevatte geheime protocollen die interessante bollen schetsen. Finland en de Baltische staten, evenals Oost -Polen, vielen in de Sovjet -sfeer. Na Polen binnenvallen op 17 september 1939, op 30 november de Sovjets vielen Finland binnen. Toen heeft "de League of Nations voor het eerst een lid verdreven dat de Verbond. "[194] De league -actie van 14 december 1939, gestoken, omdat de Sovjet -Unie "het enige league -lid werd dat ooit zo'n verontwaardiging liep".[195][196]

Falen van ontwapening

Artikel 8 van het Verbond gaf de Liga de taak om "bewapening tot het laagste punt te verminderen dat consistent is met de nationale veiligheid en de handhaving door gemeenschappelijke actie van internationale verplichtingen".[197] Haakon Ikonomou beweert dat de ontwapeningssectie een groot mislukking was. Het werd wantrouwen door de grote krachten en kreeg weinig autonomie door het secretariaat. De middelmatige medewerkers genereerden informatie die onbetrouwbaar was en veroorzaakten onrealistische verwachtingen in het grote publiek.[198]

Successen

De competitie scoorde enkele successen, waaronder de conferentie van 1925 voor het toezicht op de internationale handel in wapens en munitie en in oorlogswerktuigen. Het begon internationale wapengegevens te verzamelen. Het belangrijkste was de passage in 1925 van het Genève -protocol die gifgas verbood in oorlog.[199] Het weerspiegelde een sterke wereldwijde publieke opinie, hoewel de Verenigde Staten het pas in 1975 hebben ratificeerd.[200]

Mislukkingen

De competitie had talloze mislukkingen en tekorten. In 1921 stelde het de tijdelijke gemengde commissie voor bewapening op om mogelijkheden voor ontwapening te verkennen. Het bestond niet uit overheidsvertegenwoordigers, maar uit beroemde individuen. Ze waren het zelden eens. Voorstellen varieerden van afschaffing chemische oorlogsvoering en strategische bombardementen tot beperking van meer conventionele wapens, zoals tanks.

Genève protocol van 1924

In 1923 werd een ontwerpverdrag verzameld dat agressieve oorlog illegaal maakte en de lidstaten bond om slachtoffers van agressie met geweld te verdedigen. Aangezien de verantwoordelijkheid op de praktijk in de praktijk de grote mogendheden van de Liga zou hebben, werd het veto door Groot -Brittannië, die vreesde dat deze belofte zijn eigen toewijding zou belasten om het Britse rijk te bewaken.[201]

Het "Protocol van Genève voor de Pacifische regeling van internationale geschillen" was een voorstel van de Britse premier Ramsay MacDonald En zijn Franse tegenhanger Édouard Herriot. Het stelde verplichte arbitrage van geschillen op en creëerde een methode om de agressor in internationale conflicten te bepalen. Alle juridische geschillen tussen landen zouden worden voorgelegd aan de Wereldhof. Het riep op tot een ontwapeningsconferentie in 1925. Elke regering die weigerde aan een geschil te voldoen, zou een agressor worden genoemd. Elk slachtoffer van agressie was om onmiddellijke hulp van competitieleden te ontvangen.

Britse conservatieven veroordeelden het voorstel uit angst dat het zou leiden tot conflict met de Verenigde Staten, die ook tegen het voorstel waren. De Britse heerschappijen waren er sterk tegen. De conservatieven kwamen aan de macht in Groot -Brittannië en in maart 1925 werd het voorstel opgeschort en nooit opnieuw geïntroduceerd.[202]

Wereldontwapeningsconferentie

De geallieerde machten werden ook verplicht door het Verdrag van Versailles om te proberen te ontwapenen, en de bewapeningsbeperkingen die aan de verslagen landen werden opgelegd, waren beschreven als de eerste stap naar wereldwijde ontwapening.[203] Het competitiegebonden gaf de League de taak toe om een ​​ontwapeningsplan voor elke staat op te stellen, maar de Raad heeft deze verantwoordelijkheid overgedragen aan een speciale commissie die in 1926 werd opgezet om zich voor te bereiden op de 1932-1934 Wereldontwapeningsconferentie.[204] Leden van de competitie hadden verschillende opvattingen over de kwestie. De Fransen waren terughoudend om hun bewapening te verminderen zonder een garantie van militaire hulp als ze werden aangevallen; Polen en Tsjechoslowakije Voelde zich kwetsbaar om uit het Westen aan te vallen en wilde de reactie van de competitie op agressie tegen haar leden worden versterkt voordat ze ontwapenden.[205] Zonder deze garantie zouden ze bewapening niet verminderen omdat ze vonden dat het risico op aanval uit Duitsland te groot was. De angst voor de aanval nam toe naarmate Duitsland zijn kracht herwon na de Eerste Wereldoorlog, vooral nadat Adolf Hitler de macht had gekregen en werd geworden Duitse kanselier in 1933. In het bijzonder maakten de pogingen van Duitsland om het verdrag van Versailles en de wederopbouw van het Duitse leger uit te voeren, Frankrijk steeds meer niet bereid om te ontwapenen.[204]

De Wereldontwapeningsconferentie werd bijeengeroepen door de Volkenbond in Genève in 1932, met vertegenwoordigers uit 60 staten. Het was een mislukking.[206] Een eenjarig moratorium over de uitbreiding van bewapening, later uitgebreid met enkele maanden, werd aan het begin van de conferentie voorgesteld.[207] De ontwapeningscommissie verkreeg de eerste overeenkomst uit Frankrijk, Italië, Spanje, Japan en Groot -Brittannië om de omvang van hun marine te beperken, maar er werd geen definitieve overeenkomst bereikt. Uiteindelijk heeft de commissie de militaire opbouw door Duitsland, Italië, Spanje en Japan in de jaren dertig niet gestopt.[208]

Hulpeloos tijdens het komen van de Tweede Wereldoorlog

De competitie was meestal stil in het gezicht van grote gebeurtenissen die leidden tot de Tweede Wereldoorlog, zoals die van Hitler remilitarisatie van het Rijnland, bezetting van de Sudetenland en Anschluss van Oostenrijk, die verboden was door het Verdrag van Versailles. League-leden zelf hebben zelfs opnieuw gewapend. In 1933 trok Japan zich gewoon terug uit de competitie in plaats van zich te onderwerpen aan zijn oordeel,[209] Net als Duitsland hetzelfde jaar (met behulp van het falen van de World Disarmament Conference om in te stemmen met wapenpariteit tussen Frankrijk en Duitsland als een voorwendsel), Italië en Spanje in 1937.[210] De laatste belangrijke daad van de competitie was om de Sovjet -Unie in december 1939 te verdrijven na het viel Finland binnen.[211]

Algemene zwakke punten

De kloof in de brug; Het bord luidt: "Deze League of Nations Bridge is ontworpen door de president van de VS" Cartoon van Stoot Magazine, 10 december 1920, satiriseert de kloof die de VS heeft achtergelaten, niet lid van de competitie

Het begin van de Tweede Wereldoorlog toonde aan dat de competitie in zijn primaire doel had gefaald, de preventie van een andere wereldoorlog. Er waren verschillende redenen voor dit falen, velen verbonden met algemene zwakke punten binnen de organisatie. Bovendien werd de kracht van de competitie beperkt door de weigering van de Verenigde Staten om mee te doen.[212]

Oorsprong en structuur

De oorsprong van de competitie als een organisatie gecreëerd door de geallieerde machten als onderdeel van de vredesregeling om een ​​einde te maken aan de Eerste Wereldoorlog leidde ertoe dat het werd gezien als een "League of Victors".[213][214] De neutraliteit van de competitie had de neiging zich te manifesteren als besluiteloosheid. Het vereiste een unanieme stemming van negen, later vijftien, raadsleden om een ​​resolutie aan te nemen; Daarom was overtuigende en effectieve actie moeilijk, zo niet onmogelijk. Het was ook traag om zijn beslissingen te komen, omdat bepaalde de unanieme toestemming van de gehele vergadering vereisten. Dit probleem kwam voornamelijk voort uit het feit dat de primaire leden van de Volkenbond niet bereid waren om de mogelijkheid te accepteren dat hun lot door andere landen werd bepaald en (door unaniem stemmen te handhaven) zichzelf effectief hadden gegeven veto stroom.[215][216]

Wereldwijde vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging bij de competitie was vaak een probleem. Hoewel het bedoeld was om alle naties te omvatten, waren velen nooit lid geworden, of hun lidmaatschapsperiode was kort. De meest opvallende afwezige was de Verenigde Staten. President Woodrow Wilson was een drijvende kracht geweest achter de formatie van de competitie en beïnvloedde sterk de vorm die het aanneemde, maar de Amerikaanse senaat stemde om niet op 19 november 1919 mee te doen.[217] Ruth Henig heeft gesuggereerd dat, als de Verenigde Staten lid waren geworden, het ook steun zou hebben gegeven aan Frankrijk en Groot-Brittannië, waardoor Frankrijk zich mogelijk veiliger zou laten voelen, en zo Frankrijk en Groot-Brittannië aanmoedigen om meer complete te werken met Duitsland, waardoor de opkomst wordt kracht van de nazi partij minder waarschijnlijk.[218] Omgekeerd erkent Henig dat als de VS lid waren geweest, de terughoudendheid ervan om oorlog met Europese staten te voeren of economische sancties uit te voeren, het vermogen van de competitie om mee om te gaan, zou kunnen hebben belemmerd om mee om te gaan Internationale incidenten.[218] De structuur van de Amerikaanse federale regering Misschien ook zijn lidmaatschap problematisch gemaakt, omdat de vertegenwoordigers van de Liga geen beslissingen hadden kunnen nemen namens de uitvoerende tak zonder voorafgaande goedkeuring van de wetgevende tak.[219]

In januari 1920, toen de competitie werd geboren, mocht Duitsland niet meedoen omdat het werd gezien als de agressor in de Eerste Wereldoorlog. Sovjet Rusland werd aanvankelijk ook uitgesloten omdat communistische regimes niet werden verwelkomd en het lidmaatschap aanvankelijk dubieus zou zijn geweest vanwege de Russische burgeroorlog waarin beide partijen beweerden de legitieme regering van het land te zijn. De competitie werd verder verzwakt toen grote machten vertrokken in de jaren dertig. Japan begon als een permanent lid van de raad sinds het land een geallieerde macht was in de Eerste Wereldoorlog, maar trok zich in 1933 terug nadat de competitie verzet had tegen zijn bezetting van Manchuria.[220] Italië begon als een permanent lid van de raad, maar trok zich terug in 1937 na ongeveer een jaar na het einde van de Tweede Italo-Ethiopische oorlog. Spanje begon ook als een permanent lid van de raad, maar trok zich terug in 1939 na de Spaanse Burgeroorlog eindigde in een overwinning voor de nationalisten. De Liga had Duitsland geaccepteerd, ook als een permanent lid van de Raad, in 1926, het als een "vredelievend land" beschouwd, maar Adolf Hitler trok Duitsland uit toen hij in 1933 aan de macht kwam.[221]

Collectieve beveiliging

Een andere belangrijke zwakte groeide uit de tegenspraak tussen het idee van Collectieve beveiliging dat vormde de basis van de competitie en internationale relaties tussen individuele staten.[222] Het collectieve beveiligingssysteem van de competitie vereiste dat landen, indien nodig, tegen de staten handelen die zij als vriendelijk vonden, en op een manier die hun in gevaar zou kunnen brengen nationale belangen, ter ondersteuning van staten waarvoor ze geen normale affiniteit hadden.[222] Deze zwakte werd blootgesteld tijdens de Abyssinia -crisis, toen Groot -Brittannië en Frankrijk in evenwicht moesten worden gebracht van het handhaven van de veiligheid die ze hadden geprobeerd voor zichzelf te creëren in Europa "om zich te verdedigen tegen de vijanden van de interne orde",[223] waarin de steun van Italië een cruciale rol speelde, met hun verplichtingen jegens Abessinië als lid van de competitie.[224]

Op 23 juni 1936, in de nasleep van de ineenstorting van de ligagispogingen om de oorlog van Italië tegen Abyssinia, de Britse premier, te beperken, Stanley Baldwin, vertelde de Tweede Kamer Die collectieve beveiliging had

Uiteindelijk mislukt vanwege de terughoudendheid van bijna alle naties in Europa om over te gaan tot wat ik militaire sancties zou kunnen noemen ... de echte reden, of de belangrijkste reden, was dat we in het proces van weken ontdekten dat er geen land was behalve het agressor land dat klaar was voor oorlog ... [i] f collectieve actie is om een ​​realiteit te zijn en niet alleen iets om over te praten, het betekent niet alleen dat elk land klaar is voor oorlog; maar moet klaar zijn om meteen oorlog te voeren. Dat is een vreselijke zaak, maar het is een essentieel onderdeel van collectieve veiligheid.[181]

Uiteindelijk hebben Groot -Brittannië en Frankrijk beiden het concept van collectieve veiligheid verlaten ten gunste van verzoening In het licht van het groeien van het Duitse militarisme onder Hitler.[225] In deze context was de League of Nations ook de instelling waar het eerste internationale debat over terrorisme vond plaats na de moord in 1934 Koning Alexander I van Joegoslavië in Marseille, Frankrijk. Dit debat vestigde precidenten met betrekking tot wereldwijde toezicht (in de vorm van routinematige internationale delen van surveillentiegegevens), de straf van terroristen als een internationale (in plaats van nationale) kwestie, en het recht van een natie om militaire aanvallen uit te voeren binnen een andere natie als reactie naar internationaal terrorisme. Veel van deze concepten zijn detecteerbaar in het discours van terrorisme tussen staten daarna 9/11.[226]

Amerikaanse diplomatieke historicus Samuel Flagg Bemis Oorspronkelijk ondersteunde de competitie, maar na twee decennia veranderde hij van gedachten:

De League of Nations is een teleurstellende mislukking geweest ... het is een mislukking geweest, niet omdat de Verenigde Staten er niet bij deden; Maar omdat de grote mogendheden niet bereid zijn om sancties toe te passen, behalve waar het hun individuele nationale belangen paste om dit te doen, en omdat democratie, waarop de oorspronkelijke concepten van de competitie rusten voor steun, is het meer dan de helft van de wereld ingestort.[227]

Pacifisme, ontwapening en radio

De Volkenbond ontbrak een eigen gewapende kracht en hing af van de grote mogendheden om de resoluties af te dwingen, die ze zeer niet wilden doen.[228] De twee belangrijkste leden, Groot -Brittannië en Frankrijk, waren terughoudend om sancties te gebruiken en nog meer terughoudend om hun toevlucht te nemen tot militaire actie namens de Liga.[229] Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog, pacifisme werd een sterke kracht onder zowel de mensen als de regeringen van de twee landen. De Britse conservatieven waren vooral lauw boven de competitie en gaven de voorkeur aan, toen ze in de regering over verdragen onderhandelen zonder de betrokkenheid van die organisatie.[230] Bovendien betekende de belangenbehartiging van de competitie voor ontwapening voor Groot -Brittannië, Frankrijk en haar andere leden, terwijl ze tegelijkertijd pleiten voor collectieve veiligheid, dat de competitie zich beroofde van de enige krachtige manier waarmee zij haar autoriteit kon handhaven.[231]

David Goodman stelt dat de Verdrag van Nations van 1936 over het gebruik van uitzending in de oorzaak van vrede probeerde de normen te creëren voor een liberale internationale publieke sfeer. De conventie moedigde vriendelijke radio -uitzendingen aan naar andere landen. Het riep op tot competities voor internationale uitzendingen met vijandige spraak en valse claims. Het probeerde de grens te trekken tussen liberaal en illiberaal beleid in communicatie en benadrukte de gevaren van nationalistisch chauvinisme. Met nazi -Duitsland en Sovjet -Rusland actief op de radio, werden de liberale doelen genegeerd, terwijl liberalen waarschuwden dat de code beperkingen op de vrije meningsuiting vertegenwoordigde.[232]

Ondergang en erfenis

Wereldkaart te zien lidstaten van de Volkenbond (in Green and Red) op 18 april 1946, toen de League of Nations ophouden te bestaan
League of Nations Archives, Genève[233]

Naarmate de situatie in Europa in de oorlog escaleerde, bracht de vergadering op 30 september 1938 en 14 december 1939 voldoende macht over aan de secretaris -generaal om de Liga legaal te laten bestaan ​​en verminderde activiteiten te kunnen voortzetten.[113] Het hoofdkantoor van de competitie, de Paleis van naties, bleef bijna zes jaar onbezet totdat de Tweede Wereldoorlog eindigde.[234]

Op 1943 Teheran Conference, de geallieerde machten kwamen overeen om een ​​nieuw lichaam te creëren om de competitie te vervangen: de Verenigde Naties. Veel competitiebestanden, zoals de internationale arbeidsorganisatie, bleven functioneren en raakten uiteindelijk aangesloten bij de VN.[88] De ontwerpers van de structuren van de Verenigde Naties wilden het effectiever maken dan de competitie.[235]

De laatste bijeenkomst van de League of Nations vond plaats op 18 april 1946 in Genève.[236] Afgevaardigden van 34 landen woonden de Vergadering bij.[237] Deze sessie hield zich bezig met het liquideren van de competitie: het heeft activa overgedragen ter waarde van ongeveer $ 22.000.000 (VS) in 1946[238] (inclusief het paleis van de naties en de archieven van de competitie) aan de VN, reservefondsen teruggestuurd naar de naties die hen hadden geleverd en de schulden van de competitie hebben opgelost.[237] Robert Cecil, het aanpakken van de laatste sessie, zei:

Laten we ons vrijmoedig verklaren dat agressie waar het gebeurt en hoe het ook kan worden verdedigd, een internationale misdaad is, dat het de plicht is van elke vredelievende staat om het te kwalijk nemen en te gebruiken welke kracht nodig is om het te verpletteren, dat de machines van de machines van de Charter, niet minder dan de machines van het verbond, is voor dit doel voldoende als het goed wordt gebruikt, en dat elke goed opgesteld burger van elke staat klaar moet zijn om een ​​offer te ondergaan om vrede te behouden ... Ik durf te ondernemen om indruk te maken op Mijn toehoorders dat het grote werk van vrede niet alleen rust op de enge belangen van onze eigen naties, maar nog meer over die grote principes van goed en fout, zoals naties, zoals individuen, afhankelijk zijn.

De competitie is dood. Lang leven de Verenigde Naties.[237]

De Vergadering heeft een resolutie aangenomen dat "met ingang van de dag na het einde van de huidige zitting van de Vergadering [d.w.z. 19 april], de Volkenbond zal ophouden te bestaan, behalve het enige doel van de liquidatie van zijn zaken zoals voorzien In de huidige resolutie. "[239] Een liquidatieraad bestaande uit negen personen uit verschillende landen bracht de komende 15 maanden toezicht op de overdracht van de activa en functies van de competitie aan de Verenigde Naties of gespecialiseerde instanties, uiteindelijk oplost zich op 31 juli 1947.[239] Het archief van de Volkenbond werd overgebracht naar de Office van de Verenigde Naties in Genève en is nu een vermelding in de UNESCO Memory of the World Register.[240]

In de afgelopen decennia, door onderzoek met behulp van de League -archieven in Genève, hebben historici de erfenis van de Volkenbond beoordeeld, aangezien de Verenigde Naties te maken hebben gehad met vergelijkbare problemen als die van de interbellumperiode. Huidige consensus mening dat, hoewel de competitie zijn uiteindelijke doel van wereldvrede niet heeft bereikt, het erin is geslaagd om nieuwe wegen te bouwen om de uit te breiden rechtsstaat over de wereld; versterkte het concept van Collectieve beveiliging, een stem geven aan kleinere naties; hielp om het bewustzijn te vergroten voor problemen zoals epidemieën, slavernij, kinderarbeid, koloniale tirannie, vluchtelingencrises en algemene arbeidsvoorwaarden via zijn vele commissies en commissies; en maakte de weg vrij voor nieuwe vormen van staat, zoals de mandaatsysteem Zet de koloniale bevoegdheden onder internationale observatie.[9] Professor David Kennedy portretteert de competitie als een uniek moment waarop internationale zaken "geïnstitutionaliseerd" werden, in tegenstelling tot de vóór de eerste wereldoorlog -methoden van rechten en politiek.[10]

De belangrijkste bondgenoten in de Tweede Wereldoorlog (het VK, de USSR, Frankrijk, de VS en de de Republiek China) werden permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 1946; in 1971, de Volksrepubliek China de Republiek China vervangen (toen alleen de controle over Taiwan) als een permanent lid van de VN veiligheidsraaden in 1991 de Russische Federatie Aangenomen dat de stoel van de opgeloste USSR. Beslissingen van de Veiligheidsraad zijn bindend voor alle leden van de VN, en unanieme beslissingen zijn niet vereist, in tegenstelling tot in de League Council. Alleen de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad kan een veto uitoefenen om hun vitale belangen te beschermen.[241]

League of Nations Archives

De League of Nations archieven is een verzameling van de competitie records en documenten. Het bestaat uit ongeveer 15 miljoen pagina's van inhoud uit het begin van de Volkenbond in 1919 die zich uitstrekt door zijn ontbinding, die in 1946 begon. Het bevindt zich op de Office van de Verenigde Naties in Genève.[242]

Totale digitale toegang tot het League of Nations Archives Project (Lontad)

In 2017 lanceerde de VN -bibliotheek en archieven Genève de Totale digitale toegang tot het Project League of Nations Archives (Lontad), met de bedoeling te behouden, digitaliseringen het bieden van online toegang tot de League of Nations Archives. Het werd voltooid in 2022.[243]

Zie ook

Citaten

 1. ^ Christian, Tomuschat (1995). De Verenigde Naties op de leeftijd van vijftig: een juridisch perspectief. Martinus Nijhoff Publishers. p. 77. ISBN 978-90-411-0145-7.
 2. ^ "Verbond van de Volkenbond". Het Avalon -project. Gearchiveerd Van het origineel op 26 juli 2011. Opgehaald 30 augustus 2011.
 3. ^ Zie artikel 23, "Verbond van de Volkenbond". Gearchiveerd Van het origineel op 26 juli 2011. Opgehaald 20 april 2009., "Verdrag van Versailles". Gearchiveerd van het origineel op 19 januari 2010. Opgehaald 23 januari 2010. en Minderheidsverdragen.
 4. ^ Jahanpour, Farhang. "De ongrijpbaarheid van vertrouwen: de ervaring van de Veiligheidsraad en Iran" (PDF). Transnationale basis van vrede en toekomstig onderzoek. p. 2. Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 27 juli 2014. Opgehaald 27 juni 2008.
 5. ^ Osakwe, C O (1972). De deelname van de Sovjetunie aan universele internationale organisaties.: Een politieke en juridische analyse van Sovjetstrategieën en ambities binnen ILO, UNESCO en WHO. Springer. p. 5. ISBN 978-90-286-0002-7.
 6. ^ Pericles, Lewis (2000). Modernisme, nationalisme en de roman. Cambridge University Press. p. 52. ISBN 978-1-139-42658-9.
 7. ^ Ginneken, Anique H. M. Van (2006). Historisch woordenboek van de Volkenbond. Scarecrow Press. p. 174. ISBN 978-0-8108-6513-6.
 8. ^ Ellis, Charles Howard (2003). De oorsprong, structuur en werking van de League of Nations. Lawbook Exchange Ltd. p. 169. ISBN 978-1-58477-320-7.
 9. ^ a b Pedersen, Susan (Oktober 2007). "Terug naar de League of Nations". The American Historical Review. American Historical Review. 112 (4): 1091–1117. doen:10.1086/ahr.112.4.1091. Jstor 40008445.
 10. ^ a b Kennedy 1987.
 11. ^ Kant, Immanuel. "Perpetual Peace: A Philosophical Sketch". Mount Holyoke College. Gearchiveerd van het origineel Op 14 mei 2008. Opgehaald 16 mei 2008.
 12. ^ Skirbekk & Gilje 2001, p. 288.
 13. ^ Kant, Immanuel (1795). "Perpetual Peace". Constitution Society. Gearchiveerd Van het origineel op 7 oktober 2011. Opgehaald 30 augustus 2011.
 14. ^ Reichard 2006, p. 9.
 15. ^ Rapoport 1995, pp. 498–500.
 16. ^ Bouchet-Saulnier, Brav & Olivier 2007, pp. 14–134.
 17. ^ Northedge, F. S. (1986). The League of Nations: Its Life and Times, 1920–1946. Leicester University Druk op. p. 10. ISBN 978-0-7185-1194-4.
 18. ^ Morris, Charles (1910). De prachtige carrière van Theodore Roosevelt: inclusief wat hij heeft gedaan en voor staat; Zijn vroege leven en openbare diensten; Het verhaal van zijn Afrikaanse reis; Zijn memorabele reis door Europa; en zijn enthousiaste welkomsthuis. John C. Winston Company. p.370.
 19. ^ "Voor de League of Nations". Het kantoor van de Verenigde Naties in Genève. Gearchiveerd van het origineel op 9 december 2008. Opgehaald 14 juni 2008.
 20. ^ a b c Northedge, F. S. (1986). The League of Nations: Its Life and Times, 1920–1946. Leicester University Druk op. ISBN 978-0-7185-1194-4.
 21. ^ Sir Alfred Eckhard Zimmern (1969). De Volkenbond en de rechtsstaat, 1918-1935. Russell & Russell. pp. 13–22.
 22. ^ "De vredespartij van een vrouw voldeed vol actie". Het onderzoek. Xxxiii (17): 433–434. 23 januari 1915. Opgehaald 31 augustus 2017.
 23. ^ Everard & de Haan 2016, pp. 64–65.
 24. ^ Van der Veen, Sietske (22 juni 2017). "Hirschmann, Susanna Theodora Cornelia (1871-1957)". Huygens ing (in het Nederlands). Huygens Instituut voor de geschiedenis van Nederland. Gearchiveerd van het origineel op 30 augustus 2017. Opgehaald 30 augustus 2017.
 25. ^ Jacobs 1996, p. 94.
 26. ^ Caravantes 2004, pp. 101-103.
 27. ^ Wiltsher 1985, pp. 110–125.
 28. ^ a b "Victory / Democratie / Vrede / maak ze veilig door een Volkenbond". The New York Times. 25 december 1918. p. 11.
 29. ^ Dubin, Martin David (1970). "Op weg naar het concept van collectieve veiligheid: de voorstellen van de Bryce Group voor het vermijden van oorlog", 1914–1917 ". Internationale organisatie. 24 (2): 288–318. doen:10.1017/s0020818300025911. Jstor 2705943. S2CID 144909907.
 30. ^ Leonard Woolf (2010). Internationale regering. Bibliobazaar. ISBN 978-1-177-95293-4.
 31. ^ Yearwood, Peter (1989). "'On the Safe and Right Lines': de Lloyd George Government and the Origins of the League of Nations, 1916–1918 ". Het historische tijdschrift. 32: 131–155. doen:10.1017/S0018246X00015338. S2CID 159466156.
 32. ^ Bell 2007, p. 16.
 33. ^ Archer 2001, p. 14.
 34. ^ Bell 2007, p. 8.
 35. ^ a b c d "The League of Nations - Karl J. Schmidt". Amerikaanse geschiedenis. Gearchiveerd Van het origineel op 19 december 2013. Opgehaald 10 december 2013.
 36. ^ "Tekst van de twee toespraken van de president in Parijs, met zijn opvattingen over de bases van een blijvende vrede". The New York Times. 15 december 1918. p. 1.
 37. ^ "The League of Nations: A Retreat of International Law?" (PDF). Journal of Global History. Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 14 december 2013. Opgehaald 10 december 2013.
 38. ^ Thompson, J. A. (1977). "Lord Cecil en de pacifisten in de League of Nations Union". Het historische tijdschrift. 20 (4): 949–959. doen:10.1017/S0018246X00011481. S2CID 154899222.
 39. ^ Heyns, Christof (1995). "De preambule van het Charter van de Verenigde Naties: de bijdrage van Jan Smuts". African Journal of International and Comparative Law. 7: 329+.
 40. ^ Clavin, Patricia (2020). "Groot -Brittannië en het maken van wereldwijde orde na 1919". De Britse geschiedenis van de twintigste eeuw. 31 (3): 340–359. doen:10.1093/TCBH/HWAA007.
 41. ^ MoreField, Jeanne (2020). "'Families of Mankind': British Liberty, League Internationalism en het verkeer bij vrouwen en kinderen ". Geschiedenis van Europese ideeën. 46 (5): 681–696. doen:10.1080/01916599.2020.1746085. S2CID 216501883.
 42. ^ Wright, Susannah (2020). "Liberaal-internationalistische wereldburgers creëren: League of Nations Union Junior Branches in Engelse middelbare scholen, 1919–1939". Paedagogica Historica. 56 (3): 321–340. doen:10.1080/00309230.2018.1538252. S2CID 149886714.
 43. ^ Getachew, ADOM (2019). Wereldvorming na imperium: de opkomst en val van zelfbeschikking. Princeton University Press. pp. 37–52. doen:10.2307/j.ctv3znwvg. ISBN 978-0-691-17915-5. Jstor J.CTV3Znwvg. S2CID 242525007.
 44. ^ David Hunter Miller (1969). Het opstellen van het verbond. Johnson Reprint Corp.
 45. ^ Magliveras 1999, p. 8.
 46. ^ Magliveras 1999, pp. 8–12.
 47. ^ Northedge 1986, pp. 35–36.
 48. ^ a b "Interlied damesconferentie in Parijs". De Sydney Morning Herald. 23 mei 1919. p. 5. Gearchiveerd Van het origineel op 1 september 2017. Opgehaald 31 augustus 2017 - via Kranten.com. open access
 49. ^ "Vrouwen en de vredesconferentie". De Manchester Guardian. 18 februari 1919. p. 5. Gearchiveerd Van het origineel op 1 september 2017. Opgehaald 31 augustus 2017 - via Kranten.com. open access
 50. ^ Drexel, Constance (15 maart 1919). "Vrouwen behalen de overwinning op Paris Conference". Los Angeles Times. p. 2. Gearchiveerd Van het origineel op 1 september 2017. Opgehaald 31 augustus 2017 - via Kranten.com. open access
 51. ^ a b Wiltsher 1985, pp. 200–202.
 52. ^ Meyer & Prügl 1999, p. 20.
 53. ^ Pietilä 1999, p. 2.
 54. ^ Wiltsher 1985, p. 212.
 55. ^ Levinovitz & Ringertz 2001, p. 170.
 56. ^ Hewes, James E. (1970). "Henry Cabot Lodge en de League of Nations". Proceedings of the American Philosophical Society. 114 (4): 245–255. Jstor 985951.
 57. ^ Scott 1973, p. 51.
 58. ^ Scott 1973, p. 67.
 59. ^ League of Nations Chronology Gearchiveerd 4 april 2015 op de Wayback -machine, Het kantoor van de Verenigde Naties in Genève
 60. ^ Carole Fink, "The Great Powers in the New International System, 1919–1923," in Paul Kennedy en William I. Hitchcock, eds, Van oorlog tot vrede (Yale University Press, 2000) pp 17 - 35 op pagina 24
 61. ^ Fink, p. 24
 62. ^ Tournès, Ludovic (2018). "Amerikaans lidmaatschap van de League of Nations: US Philanthropy en de transformatie van een intergouvernementele organisatie in een denktank". Internationale politiek. 55 (6): 852–869. doen:10.1057/S41311-017-0110-4. S2CID 149155486.
 63. ^ League of Nations 1935, p. 22.
 64. ^ "Taal en embleem". Verenigde Naties. Gearchiveerd van het origineel Op 23 september 2011. Opgehaald 15 september 2011.
 65. ^ Grandjean, Martin (2017). "Complexe structuren en internationale organisaties" [Analisi e Visualizzazioni delle Reti in Storia. L'Esempio della Cooperazione Intellettuale della Società delle nazioni]. Memoria e ricerca (2): 371–393. doen:10.14647/87204. Gearchiveerd Van het origineel op 7 november 2017. Opgehaald 31 oktober 2017. Zie ook: Franse versie Gearchiveerd 7 november 2017 op de Wayback -machine (PDF) en Engelse samenvatting Gearchiveerd 2 november 2017 op de Wayback -machine.
 66. ^ Northedge 1986, pp. 48, 66.
 67. ^ "Budget van de competitie". Universiteit van Indiana. Gearchiveerd Van het origineel op 23 augustus 2011. Opgehaald 5 oktober 2011.
 68. ^ Northedge 1986, pp. 48–49.
 69. ^ Northedge 1986, p. 53.
 70. ^ Northedge 1986, p. 50.
 71. ^ "League of Nations Secretariat, 1919–1946". Kantoor in de Verenigde Naties in Genève. Gearchiveerd Van het origineel op 12 december 2011. Opgehaald 15 september 2011.
 72. ^ a b "Organisatie en vestiging: de belangrijkste instanties van de Volkenbond". Het kantoor van de Verenigde Naties in Genève. Gearchiveerd van het origineel op 9 december 2008. Opgehaald 18 mei 2008.
 73. ^ Northedge 1986, p. 72.
 74. ^ Northedge 1986, pp. 48–50.
 75. ^ Northedge 1986, p. 48.
 76. ^ Northedge 1986, pp. 42–48.
 77. ^ a b "League of Nations Photo Archive". Universiteit van Indiana. Gearchiveerd Van het origineel op 9 september 2011. Opgehaald 15 september 2011.
 78. ^ "Chronology 1939". Universiteit van Indiana. Gearchiveerd Van het origineel op 27 september 2011. Opgehaald 15 september 2011.
 79. ^ Grandjean, Martin (2016). Archives verre lezen: de activiteit in kaart brengen van de intellectuele samenwerking van de League of Nations Gearchiveerd 15 september 2017 op de Wayback -machine. In Digital Humanities 2016, pp. 531–534.
 80. ^ "Volkenbond". Nationale bibliotheek van Australië. Gearchiveerd Van het origineel op 12 oktober 2011. Opgehaald 15 september 2011.
 81. ^ "Health Organisation Correspondentie 1926–1938". Nationale bibliotheek van geneeskunde.
 82. ^ a b "De International Health Organisation of the League of Nations". Het British Medical Journal. 1 (3302): 672–675. 1924. ISSN 0007-1447. Jstor 20436330.
 83. ^ "Demise en Legacy". Kantoor in de Verenigde Naties in Genève. Gearchiveerd van het origineel Op 23 september 2011. Opgehaald 15 september 2011.
 84. ^ "Permanent Court of International Justice". Universiteit van Indiana. Gearchiveerd Van het origineel op 27 augustus 2011. Opgehaald 15 september 2011.
 85. ^ a b Northedge 1986, pp. 179–80.
 86. ^ Scott 1973, p. 53.
 87. ^ FROWEIN & RUDIGER 2000, p. 167.
 88. ^ a b "Oorsprong en geschiedenis". Internationale arbeidsorganisatie. Gearchiveerd van het origineel op 27 april 2008. Opgehaald 25 april 2008.
 89. ^ Howard-Jones, Norman (1979). Internationale volksgezondheid tussen de twee wereldoorlogen: de organisatieproblemen. Wereldgezondheidsorganisatie. HDL:10665/39249. ISBN 978-92-4-156058-0.
 90. ^ Northedge 1986, p. 182.
 91. ^ Baumslag 2005, p. 8.
 92. ^ Tworek, Heidi J. S. (2019). "Communicable Disease: informatie, gezondheid en globalisering in de interbellumperiode". The American Historical Review. 124 (3): 813–842. doen:10.1093/ahr/rhz577.
 93. ^ McAllister 1999, pp. 76–77.
 94. ^ Grandjean 2018.
 95. ^ Northedge 1986, pp. 186–187.
 96. ^ Northedge 1986, pp. 187–189.
 97. ^ a b Northedge 1986, pp. 185–86.
 98. ^ British Cabinet Paper 161 (35) over het "Italo-Ethiopische geschil" en een "rapport van het inter-departementale comité voor Britse belangen in Ethiopië" van 18 juni 1935 vertonen en aan het kabinet voorgelegd door Sir John Maffey
 99. ^ Northedge 1986, p. 166.
 100. ^ De Encyclopedia Americana, deel 25. Americana Corporation. 1976. p. 24.
 101. ^ "Nansen International Office for Refugees". Nobelmedia. Gearchiveerd Van het origineel op 27 september 2011. Opgehaald 30 augustus 2011.
 102. ^ a b Northedge 1986, p. 77.
 103. ^ Scott 1973, p. 59.
 104. ^ Walsh, Ben; Scott-Baumann, Michael (2013). Cambridge IgCSE Modern World History. Hodder Education Group. p. 35. ISBN 978-1-4441-6442-8.
 105. ^ Torpey 2000, p. 129.
 106. ^ Ludi, Regula (2019). "Nieuwe normen stellen: internationaal feminisme en het onderzoek van de League of Nations naar de status van vrouwen" (PDF). Journal of Women's History. 31: 12–36. doen:10.1353/jowh.2019.0001. S2CID 150543084.
 107. ^ De Haan, Francisca (25 februari 2010). "Een kort overzicht van de rechten van vrouwen". Un chronicle. Verenigde Naties. Gearchiveerd Van het origineel op 16 oktober 2011. Opgehaald 15 september 2011.
 108. ^ Hill, M. (1946). De economische en financiële organisatie van de Volkenbond. ISBN 978-0-598-68778-4.
 109. ^ "Chronologie van de Volkenbond" (PDF). Kantoor in de Verenigde Naties in Genève. Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 25 mei 2017. Opgehaald 9 oktober 2018.
 110. ^ "Nationaal lidmaatschap van de Volkenbond". Universiteit van Indiana. Gearchiveerd Van het origineel op 9 september 2011. Opgehaald 15 september 2011.
 111. ^ Tripp 2002, p. 75.
 112. ^ a b Scott 1973, pp. 312, 398.
 113. ^ a b Magliveras 1999, p. 31.
 114. ^ Northedge 1986, pp. 192–193.
 115. ^ Myers, Denys P (juli 1921). "Het mandaatsysteem van de League of Nations". Annals van de American Academy of Political and Social Science. 96: 74–77. doen:10.1177/000271622109600116. S2CID 144465753.
 116. ^ Northedge 1986, p. 193.
 117. ^ Northedge 1986, p. 198.
 118. ^ Northedge 1986, p. 195.
 119. ^ a b c League of Nations (1924). "Het verbond van de Volkenbond: artikel 22". Het Avalon -project op de Yale Law School. Gearchiveerd Van het origineel op 26 juli 2011. Opgehaald 20 april 2009.
 120. ^ Northedge 1986, pp. 194–195.
 121. ^ Northedge 1986, p. 216.
 122. ^ "De Verenigde Naties en dekolonisatie". Verenigde Naties. Gearchiveerd Van het origineel op 3 september 2011. Opgehaald 15 september 2011.
 123. ^ Northedge 1986, pp. 73–75.
 124. ^ Northedge 1986, pp. 70–72.
 125. ^ Henig 1973, p. 170 ..
 126. ^ a b Scott 1973, p. 60.
 127. ^ Northedge 1986, pp. 77–78.
 128. ^ Campbell, F. Gregory (1970). "De strijd voor Upper SileSia, 1919-1922" (PDF). The Journal of Modern History. 42 (3): 361–385. doen:10.1086/243995. Jstor 1905870. S2CID 144651093.
 129. ^ Osmanczyk & Mango 2002, p. 2568.
 130. ^ a b Northedge 1986, p. 88.
 131. ^ Scott 1973, pp. 83.
 132. ^ Kalaja, Deona çali (2016). "De toelating van Albanië in de Volkenbond". Journal of Liberty and International Affairs. 1 (3): 55–68.
 133. ^ Northedge 1986, pp. 103-105.
 134. ^ Scott 1973, p. 86.
 135. ^ Scott 1973, p. 87.
 136. ^ Northedge 1986, p. 110.
 137. ^ Matilda Spence, "Settlement of the Memel Controverse." Huidige geschiedenis 20.2 (1924): 233-238 online.
 138. ^ Northedge 1986, p. 107.
 139. ^ Çaǧaptay, Soner (2006). Islam, secularisme en nationalisme in het moderne Turkije. Taylor & Francis. pp. 117–121. ISBN 978-0-415-38458-2.
 140. ^ Scott 1973, p. 133.
 141. ^ Northedge 1986, pp. 107-108.
 142. ^ Scott 1973, pp. 131–135.
 143. ^ a b c Northedge 1986, p. 78.
 144. ^ Scott 1973, p. 61.
 145. ^ Scott 1973, p. 62.
 146. ^ Scott 1973, p. 63.
 147. ^ Northedge 1986, pp. 78–79.
 148. ^ Bell 2007, p. 29.
 149. ^ Crampton 1996, p. 93.
 150. ^ Osmanczyk & Mango 2002, p. 1314.
 151. ^ Scott 1973, p. 249.
 152. ^ Bethell 1991, pp. 414–415.
 153. ^ Scott 1973, p. 250.
 154. ^ Scott 1973, p. 251.
 155. ^ Hudson, Manley, ed. (1934). Het vonnis van de competitie. World Peace Foundation. pp. 1–13.
 156. ^ Northedge 1986, pp. 72–73.
 157. ^ Pollock, James K. (1935). "Internationale Zaken: The Saar Plebiscite". De American Political Science Review. 29 (2): 275–282. doen:10.2307/1947508. Jstor 1947508. S2CID 143303667.
 158. ^ "De Verenigde Naties in het hart van Europa". Verenigde Naties. Gearchiveerd Van het origineel op 10 november 2011. Opgehaald 15 september 2011.
 159. ^ a b Northedge 1986, p. 112.
 160. ^ Scott 1973, pp. 126–127.
 161. ^ MIERS 2003, pp. 140–141.
 162. ^ a b MIERS 2003, p. 188.
 163. ^ Du Bois, W.E. Burghardt (juli 1933). "Liberia, de Liga en de Verenigde Staten". Buitenlandse Zaken. 11 (4): 682–95. doen:10.2307/20030546. Jstor 20030546.
 164. ^ Sara Rector Smith, The Manchurian Crisis, 1931–1932: een tragedie in internationale betrekkingen (1970).
 165. ^ Burkman, Thomas W. (2008). Japan and the League of Nations: Empire and World Order, 1914–1938. Universiteit van Hawai'i Press. ISBN 978-0-8248-2982-7. Jstor J.CTT6WQRCQ.
 166. ^ Iriye 1987, p. 8.
 167. ^ Nish 1977, pp. 176–178.
 168. ^ Scott 1973, p. 208.
 169. ^ Northedge 1986, p. 139.
 170. ^ Northedge 1986, pp. 156–161.
 171. ^ Charles Loch Mowat, Groot -Brittannië tussen de oorlogen 1918-1940 (1955) p. 420.
 172. ^ Scott 1973, pp. 242–243.
 173. ^ Levy 2001, pp. 21–22.
 174. ^ Bethell 1991, p. 495.
 175. ^ Scott 1973, p. 248.
 176. ^ Scheina 2003, p. 103.
 177. ^ a b Northedge 1986, pp. 222–225.
 178. ^ Hill & Garvey 1995, p. 629.
 179. ^ Northedge 1986, p. 221.
 180. ^ Baer 1976, p. 245.
 181. ^ a b Evenementen voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Library of Congress. 1944. p. 97.
 182. ^ Baer 1976, p. 71.
 183. ^ Baer 1976, p. 298.
 184. ^ Baer 1976, pp. 121–155.
 185. ^ Haile Selassie I. "Appeal to the League of Nations: juni 1936, Genève, Zwitserland". Zwarte koning. Gearchiveerd van het origineel op 25 maart 2008. Opgehaald 6 juni 2008.
 186. ^ Baer 1976, p. 303.
 187. ^ Baer 1976, p. 77.
 188. ^ Lannon 2002, pp. 25–29.
 189. ^ Northedge 1986, pp. 264–265, 269–270.
 190. ^ F.P. Walters, Een geschiedenis van de Volkenbond (1952) pp. 721–730, 789–791.
 191. ^ Northedge 1986, p. 270.
 192. ^ Van Slyke, Lyman, ed. (1967). Het whitepaper van China. Stanford University Press. p. 10.
 193. ^ "Japanse aanval op China 1937". Mount Holyoke University. Gearchiveerd Van het origineel op 31 augustus 2011. Opgehaald 15 september 2011.
 194. ^ Richard W. Leopold, De groei van het Amerikaanse buitenlands beleid. Een geschiedenis (New York: Alfred A. Knopf 1964), pp. 558, 561–562 (citaat op 562).
 195. ^ Stephen Kotkin, Stalin. Wachten op Hitler, 1929–1941 (New York: Penguin 2017), p.729 (citaat).
 196. ^ Cf., Winston Churchill, De verzamelstorm (Boston: Houghton Mufflin 1948), pp. 392–393, 447, 539.
 197. ^ League of Nations (1924). "Het verbond van de Volkenbond: artikel 8". Het Avalon -project op de Yale Law School. Gearchiveerd van het origineel op 15 april 2016. Opgehaald 17 mei 2006.
 198. ^ Ikonomou, Haakon A. (2021). "De administratieve anatomie van mislukking: The League of Nations Disarmament Section, 1919–1925". Hedendaagse Europese geschiedenis. 30 (3): 321–334. doen:10.1017/S0960777320000624. S2CID 234162968.
 199. ^ Webster, Andrew (2005). "Ontwapeningswerk maken: de uitvoering van de internationale ontwapeningsbepalingen in de League of Nations Covenant, 1919–1925". Diplomatie en statecraft. 16 (3): 551–569. doen:10.1080/09592290500208089. S2CID 154279428.
 200. ^ Bunn, G. (1970). "Gas en kiemoorlogvoering: internationale juridische geschiedenis en huidige status". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 65 (1): 253–260. Bibcode:1970pnas ... 65..253b. doen:10.1073/pnas.65.1.253. PMC 286219. Pmid 4905669.
 201. ^ Webster, Andrew (2008). ""Absoluut onverantwoordelijke amateurs": de tijdelijke gemengde commissie voor bewapening, 1921-1924 ". Australian Journal of Politics & History. 54 (3): 373–388. doen:10.1111/j.1467-8497.2008.00512.x.
 202. ^ Williams, John F. (1924). "Het Protocol van Genève van 1924 voor de Pacific Settlement of International Disputes". ≈journal van het British Institute of International Affairs. 3 (6): 288–304. doen:10.2307/3014555. Jstor 3014555.
 203. ^ Northedge 1986, pp. 113, 123.
 204. ^ a b Northedge 1986, p. 114.
 205. ^ Henig 1973, p. 173.
 206. ^ Temperley, A.C. (1938). De Whispering Gallery of Europe.
 207. ^ Goldblat 2002, p. 24.
 208. ^ Eloranta, Jari (2011). "Waarom faalde de League of Nations?". Cliometrica. 5: 27–52. doen:10.1007/s11698-010-0049-9. S2CID 19944887.
 209. ^ Harries, Meirion en Susie (1991). Soldiers of the Sun: The Rise and Fall of the Imperial Japanese Army. p. 163. ISBN 978-0-394-56935-2.
 210. ^ Northedge 1986, pp. 47, 133.
 211. ^ Northedge 1986, p. 273.
 212. ^ Northedge 1986, pp. 276–278.
 213. ^ Gorodetsky 1994, p. 26.
 214. ^ Raffo 1974, p. 1.
 215. ^ Birn, Donald S (1981). De League of Nations Union. Clarendon Press. pp. 226–227. ISBN 978-0-19-822650-5.
 216. ^ Northedge 1986, pp. 279–282, 288–292.
 217. ^ Knock 1995, p. 263.
 218. ^ a b Henig 1973, p. 175.
 219. ^ Henig 1973, p. 176.
 220. ^ McDonough 1997, p. 62.
 221. ^ McDonough 1997, p. 69.
 222. ^ a b Northedge 1986, p. 253.
 223. ^ Northedge 1986, p. 254.
 224. ^ Northedge 1986, pp. 253–254.
 225. ^ McDonough 1997, p. 74.
 226. ^ Ditrych, Ondrej (2013). "'International Terrorism' als samenzwering: debatteren van terrorisme in de Volkenbond ". Historisch sociaal onderzoek. 38 (1).
 227. ^ Geciteerd in Jerald A. Combs, 'Amerikaanse diplomatieke geschiedenis: twee eeuwen van veranderende interpretaties (1983) p 158.
 228. ^ McDonough 1997, pp. 54–5.
 229. ^ Mulder, Nicholas (2022). Het economische wapen: de opkomst van sancties als een hulpmiddel voor moderne oorlog. ISBN 978-0300259360.
 230. ^ Northedge 1986, pp. 238–240.
 231. ^ Northedge 1986, pp. 134–135.
 232. ^ Goodman, David (2020). "Liberaal en illiberaal internationalisme bij het maken van de Volgorde van Nations Convention on Broadcasting in de oorzaak van vrede". Journal of World History. 31: 165–193. doen:10.1353/jwh.2020.0006. S2CID 212950904.
 233. ^ League of Nations Archives, kantoor van de Verenigde Naties in Genève. Netwerkvisualisatie en analyse gepubliceerd in Grandjean, Martin (2014). "La connaissance est un réseau". Les Cahiers du Numérique. 10 (3): 37–54. doen:10.3166/lcn.10.3.37-54. Gearchiveerd Van het origineel op 27 juni 2015. Opgehaald 15 oktober 2014.
 234. ^ Scott 1973, p. 399.
 235. ^ Northedge 1986, pp. 278–280.
 236. ^ League of Nations Chronology Gearchiveerd 30 december 2004 op de Wayback -machine Philip J. Strollo
 237. ^ a b c Scott 1973, p. 404.
 238. ^ "League of Nations eindigt, maakt plaats voor nieuwe U.N.", Syracuse Herald-American, 20 april 1946, p. 12
 239. ^ a b Denys P. Myers (1948). "Liquidatie van League of Nations functioneert". The American Journal of International Law. 42 (2): 320–354. doen:10.2307/2193676. Jstor 2193676. S2CID 146828849.
 240. ^ "League of Nations Archives 1919–1946". UNESCO Memory of the World Program. Gearchiveerd van het origineel op 30 september 2008. Opgehaald 7 september 2009.
 241. ^ Northedge 1986, pp. 278–281.
 242. ^ Bibliotheek van de Verenigde Naties van Genève (1978). Guide to the Archives of the League of Nations 1919–1946. Verenigde Naties. p. 19. ISBN 978-92-1-200347-4.
 243. ^ "Digitaliseringsprogramma's: totale digitale toegang tot het Project League of Nations Archives (Lontad)". Verenigde Naties Genève. Gearchiveerd van het origineel Op 8 mei 2020. Opgehaald 18 december 2019.

Algemene en geciteerde referenties

Enquêtes

 • Bendiner, Elmer. A Time for Angels: The Tragicomic History of the League of Nations (1975); Goed geschreven populaire geschiedenis.
 • Brierly, J. L. en P. A. Reynolds. "The League of Nations" The New Cambridge Modern History, Vol. XII, de verschuivende balans van wereldkrachten (2e ed. 1968) HOOFDSTUK IX ,.
 • Cecil, Lord Robert (1922). "Volkenbond". In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica (12e ed.). Londen & New York: The Encyclopædia Britannica Company.
 • Gill, George. The League of Nations: van 1929 tot 1946 (1996) online
 • Ginneken, Anique H.M. Van. Historisch woordenboek van de Volkenbond (2006) fragment en tekst zoeken
 • Henig, Ruth B, ed. (1973). De League of Nations. Oliver en Boyd. ISBN 978-0-05-002592-5.
 • Henig, Ruth. De vrede die nooit was: een geschiedenis van de Volkenbond (Haus Publishing, 2019), Een standaard wetenschappelijke geschiedenis.
 • Houden, Martyn. De Volkenbond en de Organisatie van vrede (2012) online
 • Ikonomou, Haakon, Karen Gram-Skjoldager, eds. The League of Nations: Perspectives from the Present (Aarhus University Press, 2019). Online beoordeling
 • Joyce, James Avery. Broken Star: The Story of the League of Nations (1919-1939) (1978) online
 • Myers, Denys P. Handboek van de League of Nations: een uitgebreid verslag van zijn structuur, operatie en activiteiten (1935) online.
 • Northedge, F.S (1986). The League of Nations: Its Life and Times, 1920–1946. Holmes & Meier. ISBN 978-0-7185-1316-0.
 • Ostrower, Gary B. The League of Nations: van 1919 tot 1929 (1996) online, korte vragenlijst
 • Pedersen, Susan. The Guardians: The League of Nations and the Crisis of Empire (2015) online; De diepgaande wetenschappelijke geschiedenis van het mandaatsysteem.
 • Raffo, P (1974). De League of Nations. De historische vereniging.
 • Scott, George (1973). De opkomst en val van de Volkenbond. Hutchinson & Co Ltd. ISBN 978-0-09-117040-0. online
 • Steiner, Zara. The Lights That Failed: European International History 1919-1933 (Oxford University Press, 2005).
 • Steiner, Zara. The Triumph of the Dark: European International History 1933-1939 (Oxford University Press, 2011).
 • Temperley, A.C. De Whispering Gallery of Europe (1938), Zeer invloedrijke verslag van League ESP Disarmament Conference van 1932–34. online
 • Walters, F. P. (1952). Een geschiedenis van de Volkenbond. Oxford Universiteit krant. online gratis; De standaard wetenschappelijke geschiedenis

League -onderwerpen

 • Akami, Tomoko (2017). "Imperial Polities, Intercolonialism en The Shaping of Global Regning Norms: Public Health Expert Networks in Azië en de League of Nations Health Organisation, 1908–37". Journal of Global History. 12: 4–25. doen:10.1017/S1740022816000310. S2CID 159733645.
 • Azcarate, P. DE. League of Nations and National Minorities (1945) online
 • Barros, James. Kantoor zonder macht: secretaris-generaal Sir Eric Drummond 1919–1933 (Oxford 1979).
 • Barros, James. Het Corfu -incident van 1923: Mussolini and the League of Nations (Princeton Up, 2015).
 • Borowy, Iris. Wereldgezondheid komen met World Health: The League of Nations Health Organisation 1921–1946 (Peter Lang, 2009).
 • Burkman, Thomas W. Japan and the League of Nations: Empire and World Order, 1914–1938 (U van Hawaii Press, 2008).
 • Caravantes, Peggy (2004). Waging Peace: The Story of Jane Addams (1e ed.). Morgan Reynolds. ISBN 978-1-931798-40-2.
 • Chaudron, Gerald. Nieuw -Zeeland in de Volkenbond: het begin van een onafhankelijk buitenlands beleid, 1919-1939 (2014):
 • Clavin, Patricia. Beveiliging van de wereldeconomie: de heruitvinding van de League of Nations, 1920–1946 (Oxford UP, 2013).
 • Cooper, John Milton. Het hart van de wereld breken: Woodrow Wilson en de strijd voor de League of Nations (2001) 454pp fragment en tekst zoeken; Een belangrijke wetenschappelijke studie
 • Ditrych, Ondrej (2013). ""Internationaal terrorisme" in de Volkenbond en het hedendaagse terrorisme Dispositif ". Kritische studies over terrorisme. 6 (2): 225–240. doen:10.1080/17539153.2013.764103. S2CID 144906326.
 • Dykmann, Klaas (2015). "Hoe internationaal was het secretariaat van de Volkenbond?". De International History Review. 37 (4): 721–744. doen:10.1080/07075332.2014.966134. S2CID 154908318.
 • Egerton, George W (1978). Groot -Brittannië en de oprichting van de League of Nations: Strategy, Politics and International Organisation, 1914–1919. Universiteit van North Carolina Press. ISBN 978-0-807-81320-1.
 • Eloranta, Jari (2011). "Waarom faalde de League of Nations?". Cliometrica. 5: 27–52. doen:10.1007/s11698-010-0049-9. S2CID 19944887.
 • Gill, George (1996). De Volkenbond van 1929 tot 1946. Avery Publishing Group. ISBN 978-0-89529-637-5.
 • Gram-Skjoldager, Karen; Ikonomou, Haakon A. (2019). "Zoek de League of Nations Secretariat - Historiografische en conceptuele reflecties over het vroege internationale openbaar bestuur". Europese geschiedenis driemaandelijks. 49 (3): 420–444. doen:10.1177/0265691419854634. S2CID 199157356.
 • Grandjean, Martin (2018). Les Réseaux de la Coopération Intellectuelle. La société des nations comme actrice des échanges Scientifiques et culturels dans l'Entre-deux-guerres [De netwerken van intellectuele samenwerking. De Volkenbond als acteur van de wetenschappelijke en culturele uitwisselingen in de periode van de inter-oorlog] (Phdthesis) (in het Frans). Université de Lausanne.
 • Edward Gray, 1e burggraaf Gray van Fallodon (1918), De League of Nations (1e ed.), Londen: Whsmith, WikidataQ105700467
 • Götz, Norbert (2005). "Over de oorsprong van 'parlementaire diplomatie'". Samenwerking en conflict. 40 (3): 263–279. doen:10.1177/0010836705055066. S2CID 144380900.
 • Houden, Martyn. De Volkenbond en de Organisatie van vrede (Routledge, 2014).
 • Jenne, Erin K. Geneste veiligheid: lessen in conflictbeheer van de Volkenbond en de Europese Unie (Cornell Up, 2015).
 • Johnson, Gaynor (2013). Lord Robert Cecil: Politicus en internationalist. ISBN 978-0754669449.
 • Kaiga, Sakiko. Groot -Brittannië en de intellectuele oorsprong van de League of Nations, 1914–1919 (Cambridge University Press, 2021).
 • Kahlert, Torsten (2019). "Pioniers in International Administration: A Prosopography of the Directors of the League of Nations Secretariat". Nieuwe wereldwijde studies. 13 (2): 190–227. doen:10.1515/NGS-2018-0039. S2CID 201719554.
 • Knock, Thomas J (1995). Om alle oorlogen te beëindigen: Woodrow Wilson en de zoektocht naar een nieuwe wereldorde. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-00150-0.
 • Kuehl, Warren F; Dunn, Lynne K (1997). Het verbond bewaren: Amerikaanse internationalisten en de League of Nations, 1920–1939.
 • La Porte, Pablo. "Afwijkende stemmen: het secretariaat van de Volkenbond en het opstellen van mandaten, 1919–1923." Diplomatie en statecraft 32.3 (2021): 440-463.
 • League of Nations (1935). Essentiële feiten over de League of Nations. Genève.
 • Lloyd, Lorna. "'Aan de kant van Justice and Peace': Canada in de League of Nations Council 1927-1930." Diplomatie en statecraft 24#2 (2013): 171–191.
 • Ludi, Regula. "Nieuwe normen stellen: internationaal feminisme en het onderzoek van de League of Nations naar de status van vrouwen." Journal of Women's History 31.1 (2019): 12-36 online.
 • McCarthy, Helen. Het Britse volk en de Volkenbond: democratie, burgerschap en internationalisme, c. 1918–45 (Oxford Up, 2011). Online beoordeling
 • MacFadyen, David, et al. eds. Eric Drummond and His Langacies: The League of Nations and the Beginnings of Global Governance (2019) uittreksel
 • McPherson, Alan en Yannick Wehrli, eds. Beyond Geopolitics: Nieuwe Histories of Latijns -Amerika in de League of Nations (UNM Press, 2015).
 • Marbeau, Michel (2001). La société des nations (in het Frans). Drukt Universitaires de France. ISBN 978-2-13-051635-4.
 • Mulder, Nicholas. Het economische wapen: de opkomst van sancties als een hulpmiddel voor moderne oorlog (2022) uittreksel zie ook Online beoordeling
 • Olivier, Sydney (1918). De League of Nations en Primitive Peoples  (1 ed.). Oxford Universiteit krant.
 • Ostrower, Gary (1995). De Volkenbond van 1919 tot 1929 (Partners for Peace. Avery Publishing Group. ISBN 978-0-89529-636-8.
 • Shine, Cormac (2018). "Pauselijke diplomatie door proxy? Katholiek internationalisme bij de International Committee on Intellectual Cooperation van de League of Nations". The Journal of Ecclesiastical History. 69 (4): 785–805. doen:10.1017/S0022046917002731.
 • Swart, William J. "The League of Nations and the Irish Question." Sociologisch kwartaal 36.3 (1995): 465–481.
 • Thorne, Christopher G. De grenzen van het buitenlands beleid; Het Westen, de competitie en de Crisis van het Verre Oosten van 1931-1933 (1972) online
 • Tollardo, Elisabetta. Fascist Italië en de League of Nations, 1922-1935 (Palgrave Macmillan UK, 2016).
 • Tournès, Ludovic. "Amerikaans lidmaatschap van de League of Nations: US Philanthropy en de transformatie van een intergouvernementele organisatie in een denktank." Internationale politiek 55.6 (2018): 852–869.
 • Tworek, Heidi J. S. "Communicable Disease: Information, Health en Globalization in the Interwar Period." American Historical Review 124.3 (2019): 813–842. online
 • Wemlinger, Cherri. "Collectieve veiligheid en het Italo -Ethiopische geschil vóór de Volkenbond." Vrede en verandering 40.2 (2015): 139–166.
 • Wertheim, Stephen. "The League of Nations: A Retreat of International Law?" Journal of Global History 7.2 (2012): 210-232. online
 • Wertheim, Stephen. "De competitie die dat niet was: Amerikaanse ontwerpen voor een legalistische sanctionistische Volkenbond en de intellectuele oorsprong van internationale organisatie, 1914-1920." Diplomatieke geschiedenis 35.5 (2011): 797-836. online
 • Winkler, Henry R. Paden niet genomen: British Labour & International Policy in de jaren 1920 (1994) online
 • Yearwood, Peter J. Garantie voor vrede: de Volkenbond in het Britse beleid 1914–1925 (Oxford Up, 2009).
  • Yearwood, Peter. "‘ On the Safe and Right Lines ’: The Lloyd George Government and the Origins of the League of Nations, 1916–1918." Historisch tijdschrift 32.1 (1989): 131-155.
  • Yearwood, Peter J. "'Consequent met eer'; Groot -Brittannië, de League of Nations en de Corfu -crisis van 1923." Journal of Contemporary History 21.4 (1986): 559-579.
  • Yearwood, Peter J. "‘ Real Securities Against New Wars ’: Official British Thinking and the Origins of the League of Nations, 1914–19." Diplomatie en statecraft 9.3 (1998): 83-109.
 • Yearwood, Peter. "" Een echte en energieke League of Nations -beleid ": Lord Curzon and the New Diplomacy, 1918–1925." Diplomatie en statecraft 21.2 (2010): 159-174.
 • Zimmern, Alfred. De Volkenbond en de rechtsstaat 1918-1935 (1939) online

gerelateerde onderwerpen

 • Archer, Clive (2001). Internationale organisaties. Routledge. ISBN 978-0-415-24690-3.
 • Baer, ​​George W (1976). Testgeval: Italië, Ethiopië en de Volkenbond. Hoover Institution Press. ISBN 978-0-8179-6591-4.
 • Barnett, Correlli (1972). De ineenstorting van de Britse macht. Eyre Methuen. ISBN 978-0-413-27580-6.
 • Baumslag, Naomi (2005). Moorddadige geneeskunde: nazi -artsen, menselijke experimenten en tyfus. Praeger. ISBN 978-0-275-98312-3.
 • Bell, P.M.H (2007). De oorsprong van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Pearson Education Limited. ISBN 978-1-4058-4028-6.
 • Bethell, Leslie (1991). De Cambridge -geschiedenis van Latijns -Amerika: Deel VIII 1930 tot heden. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-26652-9.
 • Bouchet-Saulnier, Françoise; Brav, Laura; Olivier, Clementine (2007). De praktische gids voor het humanitaire recht. Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-7425-5496-2.
 • Churchill, Winston (1986). De Tweede Wereldoorlog: Deel I The Gathering Storm. Houghton Mifflin -boeken. ISBN 978-0-395-41055-4.
 • Crampton, Ben (1996). Atlas van Oost -Europa in de twintigste eeuw. Routledge. ISBN 978-0-415-16461-0.
 • Everard, Myriam; De Haan, Francisca (2016). Rosa Manus (1881-1942): het internationale leven en de erfenis van een joodse Nederlandse feministe. GRIET. ISBN 978-90-04-33318-5.
 • Frewein, Jochen A; Rüdiger, Wolfrum (2000). Max Planck Yearbook of United Nations Law. Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 978-90-411-1403-7.
 • Goldblat, Jozef (2002). Wapenbeheersing: de nieuwe gids voor onderhandelingen en overeenkomsten. Sage Publications Ltd. ISBN 978-0-7619-4016-6.
 • Gorodetsky, Gabriel (1994). Sovjet buitenlands beleid, 1917–1991: een retrospectief. Routledge. ISBN 978-0-7146-4506-3.
 • Haigh, R. H. et al. Sovjet buitenlands beleid, de League of Nations and Europe, 1917-1939 (1986)
 • Henderson, Arthur (1918). De Volkenbond en arbeid . Oxford Universiteit krant.
 • Hill, Robert; Garvey, Marcus; Universal Negro Improvement Association (1995). De Papers van Marcus Garvey en Universal Negro Improvement Association. University of California Press. ISBN 978-0-520-07208-4.
 • Iriye, Akira (1987). De oorsprong van de Tweede Wereldoorlog in Azië en de Stille Oceaan. Longman Group UK Limited. ISBN 978-0-582-49349-0.
 • Jacobs, Aletta Henriette (1996). Feinberg, Harriet (ed.). Herinneringen: mijn leven als internationale leider in gezondheid, kiesrecht en vrede. Vertaald door Annie Wright. Feministische pers in City of New York. ISBN 978-1-55861-138-2.
 • Kennedy, David (april 1987). "De overstap naar instellingen". Cardozo Law Review. 8 (5): 841–988.
 • Lannon, Frances (2002). De Spaanse burgeroorlog, 1936–1939. Osprey Publishing. ISBN 978-1-84176-369-9.
 • Levinovitz, Agneta Wallin; Ringertz, Nils (2001). De Nobelprijs: de eerste 100 jaar. Wereldwetenschappelijk. ISBN 978-981-02-4665-5.
 • Levy, Marcela López (2001). Bolivia: Oxfam Country Profiles Series. Oxfam Publishing. ISBN 978-0-85598-455-7.
 • Magliveras, Konstantinos D (1999). Uitsluiting van deelname aan internationale organisaties: de wet en praktijk achter de uitzetting van de lidstaten en opschorting van het lidmaatschap. Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 978-90-411-1239-2.
 • Marchand, C. Roland (2015). De Amerikaanse vredesbeweging en sociale hervorming, 1889-1918. Princeton University Press. ISBN 978-1-4008-7025-7.
 • McAllister, William B (1999). Drugsdiplomatie in de twintigste eeuw: een internationale geschiedenis. Routledge. ISBN 978-0-415-17990-4.
 • McDonough, Frank (1997). De oorsprong van de eerste en tweede wereldoorlogen. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-56861-6.
 • MIERS, Suzanne (2003). Slavernij in de twintigste eeuw: de evolutie van een wereldwijd probleem. Altamira Press. ISBN 978-0-7591-0340-5.
 • Meyer, Mary K.; Prügl, Elisabeth, eds. (1999). Genderpolitiek in mondiaal bestuur. Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-8476-9161-6.
 • Mulder, Nicholas. Het economische wapen: de opkomst van sancties als een hulpmiddel voor moderne oorlog (2022) uittreksel
 • Nish, Ian (1977). Japans buitenlands beleid 1869–1942: Kasumigaseki aan Miyakezaka. Routledge & Kegan Paul. ISBN 978-0-415-27375-6.
 • Osmanczyk, Edmund Jan; Mango, Anthony (2002). Encyclopedie van de Verenigde Naties en internationale overeenkomsten. Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-93924-9.
 • Pietilä, Hilkka (31 maart 1999). De wereldwijde agenda veroorzaken: een succesverhaal van vrouwen en de Verenigde Naties (PDF). Europees consortium voor politiek onderzoeksworkshop. Universiteit van Mannheim. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 13 mei 2017. Opgehaald 31 augustus 2017.
 • Rapoport, Anatol (1995). De oorsprong van geweld: benaderingen van de studie van conflicten. Transactievublanters. ISBN 978-1-56000-783-8.
 • Reichard, Martin (2006). De EU-NAVO-relatie: een juridisch en politiek perspectief. Ashgate Publishing, Ltd. ISBN 978-0-7546-4759-1.
 • Scheina, Robert L (2003). Latijns -Amerika Wars: Volume 2 The Age of the Professional Soldier, 1900–2001. Potomac Books Inc. ISBN 978-1-57488-452-4.
 • Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils (2001). Geschiedenis van het westerse denken: van het oude Griekenland tot de twintigste eeuw. Routledge. ISBN 978-0-415-22073-6.
 • Torpey, John (2000). De uitvinding van het paspoort: bewaking, burgerschap en de staat. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-63493-9.
 • Tripp, Charles (2002). Een geschiedenis van Irak. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-52900-6.
 • Wiltsher, Anne (1985). Mest gevaarlijke vrouwen: feministische vredescampagnevoerders van de Grote Oorlog (1e ed.). Pandora Press. ISBN 978-0-86358-010-9.

Historiografie

 • Aufricht, Hans "Guide to League of Nations Publications"(1951).
 • Gram-Skjoldager, Karen en Haakon A. Ikonomou. "Zoek de League of Nations Secretariat -historiografische en conceptuele reflecties op het vroege internationale openbaar bestuur." Europese geschiedenis driemaandelijks 49.3 (2019): 420–444.
 • Jackson, Simon. "Van Beiroet tot Berlijn (via Genève): de nieuwe internationale geschiedenis, Midden -Oosten Studies en de League of Nations." Hedendaagse Europese geschiedenis 27.4 (2018): 708–726. online
 • Juntke, Fritz; SveIstrup, Hans: "Das Deutsche Schrifttum über den Völkerbund"(1927).
 • Pedersen, Susan "Terug naar de League of Nations." American Historical Review 112.4 (2007): 1091–1117. Jstor 40008445.
 • Albert Pollard (1918), De League of Nations in History (1e ed.), Londen: Oxford Universiteit krant, WikidataQ105626947

Externe links