Latijns

Latijns
lingua Latīna
Rome Colosseum inscription 2.jpg
Latijnse inscriptie, in de Colosseum van Rome, Italië
Uitspraak [laˈtiːna]
Inheems (voordat), Vaticaanstad en Italië (vandaag de dag)
Regio Oorspronkelijk in de Italiaans schiereiland, en de zone van invloed van de Romeinse rijk. Tegenwoordig is het officieel in Vaticaanstad, hoewel Italiaans daar de werktaal is.
Etniciteit Latijnen, Romeinen
Tijdperk 7e eeuw voor Christus - 18e eeuw na Christus
Latijns alfabet 
Officiële status
Officiële taal in
  Heilige Stoel
Gereguleerd door
Taalcodes
ISO 639-1 la
ISO 639-2 lat
ISO 639-3 lat
Glottoloog Impe1234
Lati1261
Linguasfeer 51-AAB-AA tot 51-AAB-AC
Roman Empire Trajan 117AD.png
Kaart die de grootste omvang van het Romeinse rijk onder keizer aangeeft Trajan (c.117 AD) en het gebied bestuurd door Latijnse luidsprekers (donker rood). Veel andere talen dan het Latijn werden in het rijk gesproken.
Romance 20c en.png
Bereik van de romantische talen, de moderne afstammelingen van het Latijn, in Europa.
Dit artikel bevat IPA fonetische symbolen. Zonder gepast Ondersteuning verlenen, je kunt het zien Vraagtekens, dozen of andere symbolen in plaats van Unicode tekens. Zie voor een inleidende gids over IPA -symbolen Help: IPA.

Latijns (lingua Latīna, [ˈLɪŋʷa laˈtiːna] of Latīnum, [laˈtiːnʊ̃]) is een klassieke taal behorend tot de Cursieve tak van de Indo-Europese talen. Latijn was oorspronkelijk een dialect gesproken in de lagere Tiber gebied (toen bekend als Latium) rond het huidige Rome,[2] maar door de kracht van de Romeinse Republiek het werd de dominante taal in de Italiaanse regio en vervolgens in de Romeinse rijk. Zelfs na de val van West -Rome, Latijn bleef de gemeenschappelijke taal van internationale communicatie, Wetenschap, beurs en academische wereld in Europa tot ver in de 18e eeuw, wanneer andere regionale volkstaal (inclusief zijn eigen nakomelingen, de Taal van de liefde) heeft het vervangen door gemeenschappelijk academisch en politiek gebruik, en het werd uiteindelijk een dode taal In de moderne taalkundige definitie.

Latijn is een sterk verbogen taal, met drie verschillend geslacht, zes of zeven zelfstandig naamwoord gevallen, vijf uitgiften, vier werkwoord vervoegingen, zes tijden, drie personen, drie stemmingen, twee stemmen, twee of drie aspecten, en twee cijfers. De Latijns alfabet is direct afgeleid van de Etruskisch en Griekse alfabetten.

Tegen de late Romeinse Republiek (75 v.Chr.), Oude Latijn was gestandaardiseerd in Klassiek Latijn gebruikt door opgeleide elites. Vulgair Latijn was de spreektaalvorm op dat moment gesproken onder lagere klasse gewone mensen en geattesteerd in inscripties en de werken van komische toneelschrijvers zoals Plautus en Terence[3] en auteur Petronius. Laat Latijn is de geschreven taal uit de 3e eeuw en de verschillende vulgaire Latijnse dialecten ontwikkeld in de 6e tot 9e eeuw in het moderne Taal van de liefde. Middeleeuws Latijn werd gebruikt tijdens de Middeleeuwen als een literaire taal van de 9e eeuw tot de Renaissance, die vervolgens gebruikte Renaissance Latijn. Later, Nieuw Latijn geëvolueerd tijdens de Early Modern Era om uiteindelijk verschillende vormen van zelden gesproken te worden Eigentijds Latijn, een daarvan, Kerkelijk Latijn, blijft de officiële taal van de Heilige Stoel en de Romeinse rite van de katholieke kerk Bij Vaticaanstad.

Latijn heeft dat ook erg beinvloed de Engelse taal en historisch bijgedragen veel woorden aan de Engelsen lexicon na de Christianisatie van Angelsaksers en de Normandische verovering. In het bijzonder Latijn (en Oud Grieks) wortels worden nog steeds gebruikt in Engelse beschrijvingen van theologie, wetenschapsdisciplines (vooral anatomie en taxonomie), geneesmiddel, en wet.

Geschiedenis

Het taalkundige landschap van centraal Italië aan het begin van de Romeinse expansie

Een aantal historische fasen van de taal zijn erkend, elk onderscheiden door subtiele verschillen in woordenschat, gebruik, spelling, morfologieen syntaxis. Er zijn geen harde en snelle regels van classificatie; Verschillende geleerden benadrukken verschillende kenmerken. Als gevolg hiervan heeft de lijst varianten, evenals alternatieve namen.

Naast de historische fasen, Kerkelijk Latijn verwijst naar de stijlen die worden gebruikt door de schrijvers van de Rooms -katholieke kerk van Late oudheid verder, evenals door protestantse geleerden.

Na de West -Romeinse rijk viel in 476 en de Germaanse koninkrijken namen zijn plaats in, de Germaanse mensen Latijn aangenomen als een taal die geschikter is voor juridisch en ander, meer formeel gebruik.[4]

Oude Latijn

De Lapis Niger, waarschijnlijk de oudste bestaande Latijnse inscriptie, uit Rome, c. 600 v.Chr. Tijdens het semi-legendarisch Romeinse koninkrijk

De vroegst bekende vorm van Latijn is oud Latijn, dat werd gesproken vanuit de Romeinse koninkrijk naar het latere deel van de Romeinse Republiek periode. Het wordt zowel in inscripties als in enkele van de vroegste bestaande Latijnse literaire werken, zoals de komedies van Plautus en Terence. De Latijns alfabet werd bedacht van de Etruskisch alfabet. Het schrijven veranderde later van wat aanvankelijk een van beide was rechts naar links of een Boustrofedon[5][6] Script tot wat uiteindelijk een strikt links-naar-recht script werd.[7]

Klassiek Latijn

Tijdens de late republiek en in de eerste jaren van het rijk, een nieuw Klassiek Latijn ontstond, een bewuste creatie van de redenaars, dichters, historici en andere geletterd Mannen, die de grote werken schreven van klassieke literatuur, die werden onderwezen Grammatica en retoriek Scholen. De instructieve grammatica's van vandaag traceren hun wortels daarop scholen, die diende als een soort informele taalacademie die zich toelegt op het onderhouden en bestendigen van opgeleide spraak.[8][9]

Vulgair Latijn

Filologische analyse van archaïsche Latijnse werken, zoals die van Plautus, die fragmenten van alledaagse spraak bevatten, geeft aan dat een gesproken taal, vulgair Latijn (genoemd wordt sermo vulgi, "de spraak van de massa", door Cicero), bestond gelijktijdig met geletterde klassiek Latijn. De informele taal werd zelden geschreven, dus filologen zijn achtergelaten met alleen individuele woorden en zinnen die worden aangehaald door klassieke auteurs en die gevonden als graffiti.[10] Omdat het vrij was om zich op zichzelf te ontwikkelen, is er geen reden om te veronderstellen dat de toespraak uniform was, diachronisch of geografisch. Integendeel, geroemde Europese populaties ontwikkelden hun eigen dialecten van de taal, die uiteindelijk leidden tot de differentiatie van Taal van de liefde.[11]

De romantische talen dalen af ​​van vulgair Latijn en waren oorspronkelijk de populaire en informele dialecten die werden gesproken door verschillende lagen van de Latijns-sprekende bevolking. Deze dialecten waren onderscheiden van de klassieke vorm van de taal die werd gesproken door de Romeinse hogere klassen, de vorm waarin Romeinen in het algemeen schreven.

De achteruitgang van het Romeinse rijk betekende een verslechtering van de educatieve normen die te laat Latijn brachten, een postklassiek stadium van de taal die in christelijke geschriften van die tijd werd gezien. Het was meer in lijn met de dagelijkse spraak, niet alleen vanwege een daling van het onderwijs, maar ook vanwege een verlangen om het woord naar de massa te verspreiden.

Momenteel de vijf meest gesproken Taal van de liefdedoor het aantal moedertaalsprekers is Spaans, Portugees, Frans, Italiaans en Roemeense. Ondanks dialectale variatie, die wordt gevonden in elke wijdverbreide taal, hebben de talen van Spanje, Frankrijk, Portugal en Italië een opmerkelijke eenheid behouden in fonologische vormen en ontwikkelingen, versterkt door de stabiliserende invloed van hun gemeenschappelijke invloed Christelijk (Rooms -katholieke) cultuur. Het was pas in de Moslimverovering van Spanje In 711, het afsnijden van de communicatie tussen de grote romantische regio's, begonnen de talen serieus uiteen te lopen.[12] Het vulgaire Latijnse dialect dat later zou worden Roemeense Diverigde enigszins meer van de andere variëteiten, omdat het grotendeels werd gescheiden van de verenigende invloeden in het westelijke deel van het rijk.

Een belangrijke marker of een gegeven romantiekfunctie in vulgair Latijn is gevonden, is om het te vergelijken met zijn parallel in het klassieke Latijn. Als het niet de voorkeur had in het klassieke Latijn, kwam het waarschijnlijk uit het gelijktijdige vulgaire Latijn zonder papieren. Bijvoorbeeld de romantiek voor "paard" (Italiaans cavallo, Frans cheval, Spaans caballo, Portugees cavalo en Roemeens cal) kwam uit het Latijn caballus. Klassiek Latijn wordt echter gebruikt equus. Daarom, caballus was hoogstwaarschijnlijk de gesproken vorm.[13]

Vulgar Latijn begon in de 9e eeuw in de 9e eeuw in verschillende talen af ​​te wijken, toen de vroegste bestaande romantische geschriften beginnen te verschijnen. Ze waren gedurende de periode beperkt tot de dagelijkse spraak, omdat middeleeuws Latijn werd gebruikt om te schrijven.[14][15]

Middeleeuws Latijn

De Latin Malmesbury Bible uit 1407

Middeleeuwse Latijn is het geschreven Latijn dat wordt gebruikt tijdens dat gedeelte van de postklassieke periode wanneer er geen overeenkomstige Latijnse volkstaal bestond. De gesproken taal had zich ontwikkeld tot de verschillende beginnende romantische talen; In de opgeleide en officiële wereld ging Latijn echter verder zonder zijn natuurlijk gesproken basis. Bovendien verspreidde dit Latijn zich in landen die nog nooit Latijn hadden gesproken, zoals de Germaanse en Slavische landen. Het werd nuttig voor internationale communicatie tussen de lidstaten van de Heilig Romeinse rijk en zijn bondgenoten.

Zonder de instellingen van het Romeinse rijk die zijn uniformiteit hadden ondersteund, verloor het middeleeuwse Latijn zijn taalkundige cohesie: bijvoorbeeld in het klassieke Latijn sum en eram worden gebruikt als hulpwerkwoorden in de perfecte en pluperfect passief, die samengestelde tijden zijn. Middeleeuws Latijn zou kunnen gebruiken fui en fueram in plaats van.[16] Bovendien zijn de betekenissen van veel woorden veranderd en zijn er nieuwe vocabulaires geïntroduceerd vanuit de volkstaal. Identificeerbare individuele stijlen van klassiek incorrect Latijn hebben de overhand.[16]

Renaissance Latijn

De meeste 15e-eeuwse bedrukte boeken (incunabula) waren in het Latijn, met de Vernaculaire talen alleen een secundaire rol spelen.[17]

De Renaissance Versterkte kort de positie van het Latijn als een gesproken taal door de goedkeuring door de Renaissance humanisten. Vaak geleid door leden van de geestelijkheid, waren ze geschokt door de versnelde ontmanteling van de overblijfselen van de klassieke wereld en het snelle verlies van zijn literatuur. Ze streefden ernaar om te behouden wat ze konden en het Latijn herstellen in wat het was geweest en introduceerden de praktijk van het produceren van herziene edities van de literaire werken die overblijven door overlevende manuscripten te vergelijken. Tegen de 15e eeuw hadden ze het middeleeuwse Latijn vervangen door versies die werden ondersteund door de geleerden van de rijzende universiteiten, die door wetenschap probeerden te ontdekken wat de klassieke taal was geweest.[18][14]

Nieuw Latijn

Tijdens de vroege moderne leeftijd was het Latijn nog steeds de belangrijkste taaltaal in Europa. Daarom, tot het einde van de 17e eeuw, werden de meerderheid van de boeken en bijna alle diplomatieke documenten in het Latijn geschreven.[19] Nadien werden de meeste diplomatieke documenten in het Frans geschreven (een Romantische taal) en latere native of andere talen.

Eigentijds Latijn

Ondanks dat ze geen moedertaalsprekers hebben, wordt het Latijn nog steeds gebruikt voor verschillende doeleinden in de hedendaagse wereld.

Religieus gebruik

De tekenen op Wallsend Metro Station zijn in het Engels en Latijn, als eerbetoon aan Muur's rol als een van de buitenposten van de Romeinse rijk, als het oostelijke uiteinde van de muur van Hadrianus (vandaar de naam) op Segedunum.

De grootste organisatie die Latijn behoudt in officiële en quasi-officiële contexten is de katholieke kerk. De katholieke kerk vereiste dat de massa in het Latijn werd uitgevoerd tot het Tweede Vaticaanse Raad van 1962-1965, waardoor het gebruik van de volkstong. Latijn blijft de taal van de Romeinse rite. De Tridentijnse massa (ook bekend als de buitengewone vorm of traditionele Latijnse mis) wordt gevierd in het Latijn. Hoewel de Mass van Paul VI (Ook bekend als de gewone vorm of de Novus Ordo) wordt meestal gevierd in de lokale volkstaal, het kan en wordt vaak gezegd in het Latijn, gedeeltelijk of geheel, vooral bij meertalige bijeenkomsten. Het is de officiële taal van de Heilige Stoel, de primaire taal van zijn openbaar tijdschrift, de Acta Apostolicae Sedis, en de werktaal van de Romeinse rota. Vaticaanstad is ook alleen de thuisbasis van de wereld geldautomaat Dat geeft instructies in het Latijn.[20] In de pontificale universiteiten postdoctorale cursussen van Canonwet worden onderwezen in het Latijn en artikelen zijn geschreven in dezelfde taal.

In de Anglicaanse Kerk, na de publicatie van de Boek van gemeenschappelijk gebed Van 1559 werd een Latin -editie gepubliceerd in 1560 voor gebruik in universiteiten zoals zoals Oxford en de toonaangevende "openbare scholen" (Engelse particuliere academies), waar de liturgie nog steeds in het Latijn werd toegestaan.[21] Sindsdien zijn er verschillende Latijnse vertalingen geweest, waaronder een Latijnse editie van het USA Anglican Book of Common Prayer uit 1979.[22]

De polyglot Europeese Unie heeft Latijnse namen aangenomen in de logo's van sommige van zijn instellingen omwille van de taalcompromis, een "oecumenisch nationalisme" dat het grootste deel van het continent is en als een teken van het erfgoed van het continent (zoals de EU -raad: Consilium).

Gebruik van Latijn voor motto's

In de Filippijnen en in de westerse wereld gebruiken veel organisaties, regeringen en scholen Latijn voor hun motto's vanwege de associatie met formaliteit, traditie en de wortels van Westerse cultuur.[23]

Canada's motto A mari usque ad mare ("van zee tot zee") en de meeste provinciale motto's zijn ook in het Latijn. De Canadese Victoria Cross is gemodelleerd naar de Britten Victoria Cross die de inscriptie "voor Valor" heeft. Omdat Canada officieel tweetalig is, heeft de Canadese medaille de Engelse inscriptie vervangen door het Latijn Pro Valore.

Spanje's motto Plus ultra, wat betekent "nog verder", of figuurlijk "verder!", Is ook Latijn van oorsprong.[24] Het is afkomstig van het persoonlijke motto van Charles V, Heilige Romeinse keizer en koning van Spanje (als Charles I), en is een omkering van de oorspronkelijke zin Non terrae plus ultra ("Geen land verder dan", "niet verder!"). Volgens legende, deze zin was ingeschreven als een waarschuwing voor de Pilaren van Hercules, de rotsen aan beide zijden van de Straat van Gibraltar en het westelijke uiteinde van de bekende, mediterrane wereld. Charles heeft het motto overgenomen na de ontdekking van de Nieuwe Wereld door Columbus, en het heeft ook metaforische suggesties om risico's te nemen en naar uitmuntendheid te streven.

Meerdere Staten van de Verenigde Staten hebben Latijnse motto's, zoals:

Veel militaire organisaties hebben tegenwoordig Latijnse motto's, zoals:

Een rechtsbestrijdingsorgaan in de Filippijnen heeft een Latijns motto, zoals:

Sommige hogescholen en universiteiten hebben bijvoorbeeld Latijnse motto's overgenomen Harvard universiteit's motto is Veritas ("waarheid"). Veritas was de godin van de waarheid, een dochter van Saturnus en de moeder van deugd.

Andere moderne toepassingen

Zwitserland heeft de Latijnse korte naam van het land aangenomen Helvetia op munten en postzegels, omdat er geen ruimte is om alle natie te gebruiken Vier officiële talen. Om een ​​soortgelijke reden heeft het de internationale voertuig- en internetcode overgenomen Ch, die staat voor Confœderatio Helvetica, de volledige Latijnse naam van het land.

Sommige films van oude instellingen, zoals Sebastiane en De passie van Christus, zijn gemaakt met dialoog in het Latijn omwille van het realisme. Af en toe wordt de Latijnse dialoog gebruikt vanwege de associatie met religie of filosofie, in dergelijke film/televisieserie als De exorcist en Kwijt ("Jugoad"). Ondertitels worden meestal getoond ten behoeve van degenen die het Latijn niet begrijpen. Er zijn ook Liedjes geschreven met Latijnse teksten. Het libretto voor het opera-oratorio Oedipus Rex door Igor Stravinsky is in het Latijn.

De voortdurende instructie van het Latijn wordt vaak gezien als een zeer waardevol onderdeel van een vrije kunstenopleiding. Latijn wordt onderwezen op veel middelbare scholen, vooral in Europa en Amerika. Het komt het meest voor in de Britten openbare scholen en grammatica -scholen, de Italiaan liceo classico en Liceo Scientifico, de Duitser Humanistisches Gymnasium en de Nederlanders gymnasium.

QDP EP 84 - De Ludo "Mysterium": een Latijnse taalpodcast uit de VS.

Af en toe, sommige media, gericht op enthousiastelingen, uitgezonden in het Latijn. Opmerkelijke voorbeelden zijn Radio Bremen in Duitsland, Yle radio in Finland (de Nuntii Latini uitgezonden vanaf 1989 tot het werd gesloten in juni 2019),[25] en Vaticaan Radio & Television, die allemaal nieuwssegmenten en ander materiaal in het Latijn uitzenden.[26][27][28]

Een verscheidenheid aan organisaties, evenals informele Latijnse 'circuli' ('cirkels'), zijn in recentere tijden opgericht om het gebruik van gesproken Latijn te ondersteunen.[29] Bovendien is een aantal universitaire klassiekersafdelingen begonnen met het opnemen van communicatieve pedagogieën in hun Latijnse cursussen. Deze omvatten de Universiteit van Kentucky, de Universiteit van Oxford en ook Princeton University.[30][31]

Er zijn veel websites en forums in het Latijn onderhouden door enthousiastelingen. De Latin Wikipedia heeft meer dan 130.000 artikelen.

Urdaneta City's motto Deo servire populo sufficere ("Het is genoeg voor de mensen om God te dienen") Het Latijnse motto kan worden gelezen in het oude zegel van deze Filippijnse stad.

Nalatenschap

Italiaans, Frans, Portugees, Spaans, Roemeense, Catalaans, Romansh en andere Taal van de liefde zijn directe afstammelingen van het Latijn. Er zijn ook veel Latijn leningen in het Engels en Albanees,[32] evenals een paar in het Duits, Nederlands, Noors, Deens en Zweeds. Latijn wordt nog steeds gesproken in Vaticaanstad, een stadstaat gelegen in Rome die de zetel is van de katholieke kerk.

Inscripties

Sommige inscripties zijn gepubliceerd in een internationaal overeengekomen, monumentale, multivolume serie, de Corpus inscriptionum latinarum (Cil). Auteurs en uitgevers variëren, maar het formaat is ongeveer hetzelfde: volumes met inscripties met een kritisch apparaat dat de vermelding vermeldt herkomst en relevante informatie. Het lezen en interpreteren van deze inscripties is het onderwerp van het gebied van epigrafie. Er zijn ongeveer 270.000 inscripties bekend.

Literatuur

Julius Caesar's Commentari de bello gallico is een van de beroemdste klassieke Latijnse teksten van de gouden eeuw van het Latijn. De niet -verwelkte, journalistieke stijl hiervan patriciër Generaal is al lang onderwezen als een model van het Urbane Latin officieel gesproken en geschreven in de floruit van de Romeinse Republiek.

De werken van enkele honderden oude auteurs die in het Latijn hebben geschreven, hebben het geheel of gedeeltelijk overleefd in substantiële werken of in fragmenten die moeten worden geanalyseerd in filologie. Ze zijn gedeeltelijk het onderwerp van het gebied van klassiekers. Hun werken werden gepubliceerd in manuscriptvorm vóór de uitvinding van het afdrukken en zijn nu gepubliceerd in zorgvuldig geannoteerde gedrukte edities, zoals de Loeb klassieke bibliotheek, gepubliceerd door Harvard University Press, of de Oxford klassieke teksten, gepubliceerd door Oxford Universiteit krant.

Latijnse vertalingen van moderne literatuur zoals: De hobbit, Schateiland, Robinson Crusoe, Paddington Bear, Winnie de Poeh, De Avonturen van Kuifje, Asterix, Harry Potter, Le Petit Prince, Max en Moritz, Hoe de Grinch kerstmis heeft gestolen!, De kat in de hoed, en een boek met sprookjes, "fabulae mirabiles", zijn bedoeld om de populaire interesse in de taal te wekken. Aanvullende bronnen omvatten zinboeken en bronnen voor het weergeven van dagelijkse zinnen en concepten in het Latijn, zoals Meissner's Latin PhraseBook.

Invloed op de huidige talen

De Latijnse invloed in het Engels is belangrijk geweest in alle fasen van zijn insulaire ontwikkeling. In de Middeleeuwen, lenen uit het Latijn vond plaats door kerkelijk gebruik vastgesteld door Saint Augustinus van Canterbury in de 6e eeuw of indirect na de Normandische verovering, door het Anglo-Normandische taal. Van de 16e tot de 18e eeuw kwamen Engelse schrijvers enorme aantallen nieuwe woorden uit Latijnse en Griekse woorden samen, nagesynchroniseerd "Inkhorn -voorwaarden", alsof ze uit een pot inkt waren gemorst. Veel van deze woorden werden ooit door de auteur gebruikt en vervolgens vergeten, maar sommige nuttige overleefden, zoals 'imbibe' en 'extrapoleren'. Veel van de meest voorkomende polysyllabisch Engelse woorden zijn van Latijnse oorsprong door het medium van Oud Frans. Romantische woorden maken respectievelijk 59%, 20% en 14% van de Engelse, Duitse en Nederlandse vocabulaires.[33][34][35] Die cijfers kunnen dramatisch stijgen wanneer alleen niet-verbonden en niet-afgeleide woorden zijn opgenomen.

De invloed van Romeinse bestuur en Romeinse technologie Over de minder ontwikkelde landen onder Romeinse Dominion leidde tot de goedkeuring van de Latijnse fraseologie in sommige gespecialiseerde gebieden, zoals wetenschap, technologie, geneeskunde en rechten. Bijvoorbeeld, het Linnaean -systeem van planten- en dierclassificatie werd sterk beïnvloed door Historia Naturalis, een encyclopedie van mensen, plaatsen, planten, dieren en dingen gepubliceerd door Plinius de oudste. Romeinse geneeskunde, opgenomen in de werken van artsen als Galen, hebben vastgesteld dat vandaag medische terminologie zou voornamelijk worden afgeleid van Latijnse en Griekse woorden, waarbij het Grieks door het Latijn wordt gefilterd. Romeinse engineering had hetzelfde effect op Wetenschappelijke terminologie Als geheel. Latijnse wetsprincipes hebben deels lang overleefd Lijst met Latijnse juridische voorwaarden.

Een paar Internationale hulptalen zijn sterk beïnvloed door het Latijn. Interlingua wordt soms beschouwd als een vereenvoudigde, moderne versie van de taal.[twijfelachtig ] Latino Sine Flexione, populair in het begin van de 20e eeuw, is het Latijn met zijn verbuigingen, onder andere grammaticale veranderingen.

De Logudorese dialect van de Sardijnse taal is de dichtstbijzijnde hedendaagse taal bij het Latijn.[36]

Opleiding

Een Multivolume Latin Dictionary in de Universiteit van Graz Library in Oostenrijk.

In de Europese geschiedenis werd een opleiding in de klassiekers als cruciaal beschouwd voor degenen die zich wilden aansluiten bij geletterde kringen. Dit was ook waar in de Verenigde Staten, waar veel van de oprichters van het land een klassiek gebaseerd onderwijs hebben verkregen in grammatica-scholen of van docenten.[37] Toegang tot Harvard in het koloniale tijdperk vereiste dat de aanvrager "gemakkelijk echt Latijns proza ​​kan maken en spreken of schrijven en vaardigheid heeft om vers te maken ..."[38] Latijnse studie en de klassiekers werden benadrukt in Amerikaanse middelbare scholen en hogescholen tot ver in het Antebellum -tijdperk.[39]

Instructie in het Latijn is een essentieel aspect. In de wereld van vandaag leren een groot aantal Latijnse studenten in de VS van Wheelock's Latin: de klassieke inleidende Latin -cursus, gebaseerd op oude auteurs. Dit boek, voor het eerst gepubliceerd in 1956,[40] is geschreven door Frederic M. Wheelock, die een doctoraat heeft gepromoveerd aan de Harvard University. Wheelock's Latin is de standaardtekst geworden voor veel Amerikaanse inleidende Latijnse cursussen.

De Living Latijn Beweging probeert het Latijn op dezelfde manier te onderwijzen als levende talen, als een middel voor zowel gesproken als schriftelijke communicatie. Het is beschikbaar in Vaticaanstad en bij sommige instellingen in de VS, zoals de Universiteit van Kentucky en Iowa State University. De Britten Cambridge University Press is een belangrijke leverancier van Latijnse schoolboeken voor alle niveaus, zoals de Cambridge Latin -cursus serie. Het heeft ook een subserie gepubliceerd van kinderteksten in het Latijn van Bell & Forte, die vertelt over de avonturen van een muis genaamd Minimus.

Latijn en oud Grieks op Duke universiteit in Durham, North Carolina, 2014.

In het Verenigd Koninkrijk, de Klassieke vereniging Moedigt de studie van de oudheid aan via verschillende middelen, zoals publicaties en subsidies. De Universiteit van Cambridge,[41] de Open Universiteit,[42] Een aantal prestigieuze onafhankelijke scholen bijvoorbeeld Eton, Eg, Haberdashers 'Aske's Boys' School, Handelaar Taylors 'School, en Rugby, en het Latijnse programma/via facilis,[43] Een in Londen gevestigde liefdadigheidsinstelling, lopen Latin-cursussen. In de Verenigde Staten en in Canada, de American Classical League Ondersteunt alles in het werk om de studie van klassiekers te bevorderen. Zijn dochterondernemingen zijn de Nationale Junior Classical League (met meer dan 50.000 leden), die middelbare scholieren aanmoedigen om de studie van het Latijn en de Nationale Senior Classical League, wat studenten aanmoedigt om hun studie van de klassiekers naar de universiteit voort te zetten. De competitie sponsort ook de Nationaal Latijnse examen. Klassieker Mary Beard schreef in The Times Literary Supplement In 2006 is de reden om Latijn te leren vanwege wat erin is geschreven.[44]

Officiële status

Latijn was of is de officiële taal van de Europese staten:

 •  Hongarije - Latijn was een officiële taal in de Koninkrijk van Hongarije van de 11e eeuw tot het midden van de 19e eeuw, wanneer Hongaars werd de exclusieve officiële taal in 1844. De bekendste Latijnse taal dichter van Kroatische-Hongaarse oorsprong was Janus Pannonius.
 •  Kroatië - Latijn was de officiële taal van Kroatisch parlement (Sabor) van de 13e tot de 19e eeuw (1847). De oudste bewaarde gegevens van de parlementaire sessies (Congregatio Regni totius Sclavonie generalis) - gehouden in Zagreb (Zagabria), Kroatië - datum vanaf 19 april 1273. Een uitgebreide Kroatische Latijnse literatuur bestaat. Latijn wordt nog steeds op Kroatische munten gebruikt op zelfs jaren.[45]
 •  Polen, Koninkrijk Polen - Officieel erkend en veel gebruikt[46][47][48][49] tussen de 10e en 18e eeuw, gewoonlijk gebruikt in buitenlandse relaties en populair als een tweede taal onder een deel van de adel.[49]

Fonologie

De oude uitspraak van het Latijn is gereconstrueerd; Onder de gegevens die worden gebruikt voor de reconstructie zijn expliciete uitspraken over uitspraak door oude auteurs, spelfouten, woordspelingen, oude etymologieën, de spelling van Latijnse leenwoorden in andere talen en de historische ontwikkeling van romantische talen.[50]

Medeklinkers

De medeklinker fonemen van klassiek Latijn zijn als volgt:[51]

Labiaal Tand Palataal Velaar Glottal
vlak labiaal
Plosief uitgesproken b d ɡ ʷ
stemloos p t klavie ka
Fricative uitgesproken (z)
stemloos f s h
Nasaal m n (n)
Rhotisch r
Benadering lot j W

/Z/ was niet inheems in het klassieke Latijn. Het verscheen in Griekse leenwoorden vanaf de eerste eeuw voor Christus, toen het waarschijnlijk werd uitgesproken [z] Aanvankelijk en verdubbeld [ZZ] tussen klinkers, in tegenstelling tot Klassiek Grieks [DZ] of [ZD]. In de klassieke Latijnse poëzie, de letter ⟨z⟩ Tussen klinkers telt altijd als twee medeklinkers voor metrische doeleinden.[52][53] De medeklinker ⟨b⟩ klinkt meestal als [b]; Wanneer ⟨t⟩ of ⟨s⟩ echter ⟨b⟩ volgt, wordt het uitgesproken zoals in [PT] of [PS]. Verder, medeklinkers Mix niet samen. Dus, ⟨ch⟩, ⟨ph⟩ en ⟨th⟩ zijn allemaal geluiden die zouden worden uitgesproken als [kh], [pH] en [th]. In het Latijn wordt ⟨q⟩ altijd gevolgd door de medeklinker ⟨U⟩. Samen maken ze een [KW] geluid.[54]

In het oude en klassieke Latijn had het Latijnse alfabet geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters, en de letters ⟨j u w⟩ bestonden niet. In plaats van ⟨j u⟩ werden ⟨i v⟩ respectievelijk gebruikt; ⟨I v⟩ vertegenwoordigde zowel klinkers als medeklinkers. De meeste lettervormen waren vergelijkbaar met moderne hoofdletters, zoals te zien is in de inscriptie uit het colosseum dat bovenaan het artikel wordt getoond.

De spellingssystemen die worden gebruikt in Latijnse woordenboeken en moderne edities van Latijnse teksten, gebruiken echter normaal gesproken ⟨j u⟩ in plaats van het klassieke tijdperk ⟨i v⟩. Sommige systemen gebruiken ⟨j v⟩ voor de medeklinkergeluiden /j w/ Behalve in de combinaties ⟨gu su qu⟩ waarvoor ⟨v⟩ nooit wordt gebruikt.

Sommige opmerkingen over de mapping van Latijnse fonemen naar Engelse grafemen worden hieronder gegeven:

Aantekeningen
Latijns
grafeme
Latijns
foneem
Engelse voorbeelden
⟨C⟩, ⟨k⟩ [K] Altijd als k in lucht (/skaɪ/)
⟨t⟩ [t] Net zo t in blijven (/Steɪ/)
⟨s⟩ [s] Net zo s in zeggen (/seɪ/)
⟨g⟩ [ɡ] Altijd als g in goed (/ʊʊd/)
[n] Na ⟨n⟩, als ng in zingen (/sɪŋ/)
⟨n⟩ [n] Net zo n in Mens (/mæn/)
[n] Voor ⟨c⟩, ⟨x⟩ en ⟨g⟩, als ng in zingen (/sɪŋ/)
⟨L⟩ [L] Wanneer verdubbeld ⟨ll⟩ en vóór ⟨i⟩, als "Light L", [l̥] in koppeling ([l̥ɪnk]) (l exilis)[55][56]
[ɫ] In alle andere posities, zoals "Dark L", [ɫ] in schaal ([boʊɫ]) (l pinguis))
⟨Qu⟩ [Kʷ] Gelijkwaardig aan qua in scheel (/skwɪnt/)
⟨U⟩ [W] Soms aan het begin van een lettergreep, of na ⟨g⟩ en ⟨s⟩, as / w / in wijn (/waɪn/)
⟨i⟩ [j] Soms aan het begin van een lettergreep, zoals y (/j/) in tuin (/jɹd/)
[ij] "y" (/j/), tussen klinkers, wordt "i-y", wordt uitgesproken als delen van twee afzonderlijke lettergrepen, zoals in capiō (/kapiˈjo:/)
⟨x⟩ [KS] Een brief die ⟨c⟩ + ⟨s⟩ vertegenwoordigt: as x in Engels bijl (/æks/)

In het klassieke Latijn, zoals in moderne Italiaanse, werden dubbele medeklinkers uitgesproken als lang Mendagent klinkt verschillend van korte versies van dezelfde medeklinkers. Dus de nn in het klassieke Latijn annus "Jaar" (en in het Italiaans anno) wordt uitgesproken als een verdubbeld /nn/ Zoals in het Engels naamloos. (In het Engels vindt onderscheidende medeklinkerlengte of verdubbeling alleen plaats aan de grens tussen twee woorden of morphemen, zoals in dat voorbeeld.)

Klinkers

Eenvoudige klinkers

Voorkant Centraal Rug
Dichtbij Ik ɪ ʊ Uː
Midden eː ɛ ɔ oː
Open A Aː

In het klassieke Latijn bestond ⟨u⟩ niet als een brief die verschilde van V; De schriftelijke vorm ⟨v⟩ werd gebruikt om zowel een klinker als een medeklinker weer te geven. ⟨Y⟩ werd aangenomen om te vertegenwoordigen Upsilon in leenwoorden van Grieks, maar het werd uitgesproken als ⟨u⟩ en ⟨i⟩ door sommige sprekers. Het werd ook gebruikt in native Latijnse woorden door verwarring met Griekse woorden van vergelijkbare betekenis, zoals sylva en ὕλη.

Klassiek Latijn onderscheidde tussen lange en korte klinkers. Vervolgens werden lange klinkers, behalve ⟨i⟩, vaak gemarkeerd met behulp van de top, wat soms vergelijkbaar was met een acuut accent ⟨Á é Ó v́ ý⟩. Lang /i/ werd geschreven met behulp van een grotere versie van ⟨i⟩, genaamd i longa "lang ik": ⟨ꟾ⟩. In moderne teksten worden lange klinkers vaak aangegeven door een macron ⟨Ā ē ī ō ū⟩, en korte klinkers zijn meestal niet gemarkeerd, behalve wanneer het nodig is om onderscheid te maken tussen woorden, wanneer ze worden gemarkeerd met een breve ⟨Ă ĕ ĭ ŏ ŭ⟩. Ze zouden echter ook een lange klinker betekenen door de klinker groter dan andere letters in een woord te schrijven of door de klinker twee keer achter elkaar te herhalen.[54] Het acute accent, wanneer het wordt gebruikt in moderne Latijnse teksten, duidt op stress, zoals in het Spaans, in plaats van lengte.

Lange klinkers in het klassieke Latijn worden technisch gezien als geheel verschillend van korte klinkers. Het verschil wordt beschreven in de onderstaande tabel:

Uitspraak van Latijnse klinkers
Latijns
grafeme
Latijns
telefoon
Moderne voorbeelden
⟨a⟩ [a] Vergelijkbaar met de laatste a in een deel (/paɹt/)
[a] gelijkwaardig aan a in vader (/fːːəɹ/)
⟨E⟩ [ɛ] net zo e in huisdier (/pɛt/)
[Eː] gelijkwaardig aan e in Hoi (/heɪ/)
⟨i⟩ [ɪ] net zo i in pit (/pɪt/)
[i] gelijkwaardig aan i in machine (/məʃiːn/)
⟨O⟩ [ɔ] net zo o in haven (/pɔɹt/)
[O] gelijkwaardig aan o in na (/poʊst/)
⟨U⟩ [ʊ] net zo u in put (/pʊt/)
[uː] gelijkwaardig aan ue in WAAR (/tɹuː/)
⟨Y⟩ [ʏ] bestaat niet in het Engels; net zo ü In het Duits Stück (/ʃtʏk/)
[Yː] bestaat niet in het Engels; net zo üh In het Duits früh (/fʀyː/)

Dit verschil in kwaliteit wordt gesteld door W. Sidney Allen in zijn boek Vox Latina. Andrea Calabrese heeft echter betwist dat korte klinkers in kwaliteit verschilden van lange klinkers tijdens de klassieke periode, gedeeltelijk gebaseerd op de observatie dat in Sardijnse en sommige Lucaniaanse dialecten elk lange en korte klinkerpaar werd samengevoegd. Dit onderscheidt zich van het typische Italo-Western Romance-klinkersysteem waarin Short /I /en /U /samenvoegen met Long /Eː /en /Oː /. Latijns 'siccus' wordt dus 'seco' in het Italiaans en 'siccu' in Sardinian.

Een klinkerbrief gevolgd door ⟨m⟩ aan het einde van een woord, of een klinkerbrief gevolgd door ⟨n⟩ voor ⟨s⟩ of ⟨f⟩, vertegenwoordigde een kort nasale klinker, als in monstrum [Mːːstrũ].

Diphthongs

Klassiek Latijn had er meerdere diphthongs. De twee meest voorkomende waren ⟨ae au⟩. ⟨OE⟩ was vrij zeldzaam en ⟨UI EU EI⟩ waren zeer zeldzaam, althans in inheemse Latijnse woorden.[57] Er is ook discussie geweest over de vraag of ⟨UI⟩ echt een tweeduiker is in het klassieke Latijn, vanwege de zeldzaamheid, afwezigheid in werken van Romeinse grammatici en de wortels van klassieke Latijnse woorden (d.w.z. hui ce tot huic, quoi tot cui, enz.) Niet matchen of vergelijkbaar zijn met de uitspraak van klassieke woorden als ⟨UI⟩ als een tweeduiker zou worden beschouwd.[58]

De sequenties vertegenwoordigden soms geen diphthongs. ⟨Ae⟩ en ⟨oe⟩ vertegenwoordigden ook een reeks van twee klinkers in verschillende lettergrepen in aēnus [aˈeː.nʊs] "van brons" en coēpit [kɔˈeː.pɪt] "begon", en ⟨au ui eu ei ou⟩ vertegenwoordigde sequenties van twee klinkers of van een klinker en een van de semivowels /j w/, in cavē [ˈKa.weː] "pas op!", cuius [ˈKʊj.jʊs] "van wie", monuī [ˈMɔn.ʊ.iː] "Ik waarschuwde", solvī [ˈSɔɫ.wiː] "Ik heb vrijgegeven", dēlēvī [deːˈleː.wiː] "Ik heb ... vernietigd", eius [ˈƐj.jʊs] "zijn", en novus [ˈNɔ.wʊs] "nieuwe".

Oud Latijn had meer tweeklanken, maar de meeste veranderden in lange klinkers in het klassieke Latijn. De oude Latijnse diphthong ⟨ai⟩ en de reeks ⟨āī⟩ werden klassiek ⟨ae⟩. Oude Latijn ⟨oi⟩ en ⟨ou⟩ veranderden in klassieke ⟨ū⟩, behalve in een paar woorden waarvan de ⟨oi⟩ klassiek werd ⟨OE⟩. Deze twee ontwikkelingen kwamen soms in verschillende woorden uit dezelfde wortel: bijvoorbeeld klassiek poena "straf" en pūnīre "straffen".[57] Vroege oude Latin ⟨ei⟩ veranderde meestal in klassieke ⟨ī⟩.[59]

In vulgaire Latijn en de romantische talen, ⟨ae oe⟩ samengevoegd met ⟨e ē⟩. Tijdens de klassieke Latijnse periode werd deze vorm van spreken opzettelijk vermeden door goed opgeleide sprekers.[57]

Diphthongs geclassificeerd door Begin Sound
Voorkant Rug
Dichtbij ui /ui̯/
Midden ei /ei̯/
EU /EU/
oe /oe̯/
OU /OU̯/
Open AE /ae̯/
au /au̯/

Lettergrepen

Lettergrepen in het Latijn worden aangegeven door de aanwezigheid van tweeklanken en klinkers. Het aantal lettergrepen is hetzelfde als het aantal klinkergeluiden.[54]

Verder, als een medeklinker twee klinkers scheidt, gaat deze in de lettergreep van de tweede klinker. Wanneer er twee medeklinkers tussen klinkers zijn, gaat de laatste medeklinker met de tweede klinker. Een uitzondering treedt op wanneer een fonetisch Stop en vloeistof komen samen. In deze situatie worden ze beschouwd als een enkele medeklinker, en als zodanig gaan ze in de lettergreep van de tweede klinker.[54]

Lengte

Lettergrepen in het Latijn worden ook beschouwd lang of kort. Binnen een woord kan een lettergreep van nature of lang op positie zijn.[54] Een lettergreep is van nature lang als deze een diphthong of een lange klinker heeft. Aan de andere kant wordt een lettergreep lang op positie als de klinker wordt gevolgd door meer dan één medeklinker.[54]

Spanning

Er zijn twee regels die bepalen welke lettergreep is gestrest in de Latijnse taal.[54]

 1. In een woord met slechts twee lettergrepen zal de nadruk liggen op de eerste lettergreep.
 2. In een woord met meer dan twee lettergrepen zijn er twee gevallen.
  • Als de lettergreep voor de voorste tot voorgaande lange lettergreep stress zal hebben.
  • Als de lettergreep voor de voorlaatste niet lang is, zal de lettergreep voordat die wordt gestrest, in plaats daarvan wordt gestrest.[54]

Spelling

De Duenos -inscriptie, van de 6e eeuw voor Christus, is een van de vroegst bekende Oude Latijn Teksten. Het werd gevonden op de Quirinal Hill in Rome.

Latijn werd geschreven in het Latijnse alfabet, afgeleid van de Etruskisch alfabet, die op zijn beurt werd getrokken uit de Grieks alfabet en uiteindelijk de Fenicisch alfabet.[60] Dit alfabet is door de eeuwen heen nog steeds gebruikt als het script voor de romantiek, Keltische, Germaanse, Baltische, Finnic en vele Slavische talen (Pools, Slowaaks, Sloveens, Kroatisch, Bosnisch en Tsjechisch); En het is door veel talen over de hele wereld aangenomen, waaronder Vietnamees, de Oostenrijkse talen, veel Turkse talen, en de meeste talen in Sub-Sahara Afrika, Amerika en Oceanië, waardoor het verreweg het meest gebruikte schrijfsysteem ter wereld is.

Het aantal letters in het Latijnse alfabet is gevarieerd. Toen het voor het eerst werd afgeleid van het Etruskische alfabet, bevatte het slechts 21 letters.[61] Later, G werd toegevoegd om te vertegenwoordigen /ɡ/, die eerder waren gespeld C, en Z hield op te worden opgenomen in het alfabet, omdat de taal dan geen Gesproken alveolair fricatief.[62] De brieven Y en Z werden later toegevoegd om Griekse letters te vertegenwoordigen, Upsilon en zeta respectievelijk in Griekse leenwoorden.[62]

W werd gemaakt in de 11e eeuw van VV. Het vertegenwoordigde /w/ in Germaanse talen, niet Latijn, dat nog steeds gebruikt V Voor het doel. J werd onderscheiden van het origineel I Alleen tijdens de late middeleeuwen, zoals de brief was U van V.[62] Hoewel sommige Latijnse woordenboeken gebruiken J, het wordt zelden gebruikt voor Latijnse tekst, omdat het niet in de klassieke tijden werd gebruikt, maar veel andere talen gebruiken het.

Klassiek Latijn bevatte geen zin interpunctie, Letter Case,[63] of Interword -afstand, maar apices werden soms gebruikt om de lengte in klinkers en de tussenpersoon werd soms gebruikt om woorden te scheiden. De eerste regel van Catullus 3, oorspronkelijk geschreven als

lv́géteóveneréscupidinésqve ("Rouw, O Venussen en Cupides")

of met lang ik net zo

lv́géteóveneréscupꟾdinésqve

of met interpunctie als

lv́géte · Ó · Venerés · Cupidinésqve

zou worden weergegeven in een moderne editie als

LoGete, o Veneres Cupidinesque

of met macrons

Lūgēte, ō venerēs cupīdinēsque

of met apices

Lúgéte, Ó Venerés Cupídinésque.
Een moderne Latijnse tekst geschreven in de oude Romeinse cursive geïnspireerd door de Vindolanda -tabletten, de oudste overlevende handgeschreven documenten in Groot -Brittannië. Het woord Romani ('Romeinen') bevindt zich linksonder.

De Romeinse cursief script wordt vaak gevonden op de vele wax tabletten Opgegraven op locaties zoals forten, een bijzonder uitgebreide set is ontdekt in Vindolanda op de muur van Hadrianus in Brittannië. Het meest opvallend is het feit dat het grootste deel van de Vindolanda -tabletten Toon ruimtes tussen woorden, spaties werden vermeden in monumentale inscripties uit dat tijdperk.

Alternatieve scripts

Af en toe is Latijn in andere scripts geschreven:

 • De Praeneste fibula is een 7e-eeuwse BC-pin met een oude Latijnse inscriptie geschreven met behulp van het Etruskische script.
 • Het achterpaneel van de vroege 8e eeuw Franken kist heeft een inscriptie die schakelt van Oud Engels in Angelsaksische runen naar het Latijn in het Latijnse script en naar het Latijn in runen.

Grammatica

Latijn is een synthetisch, fusionale taal in de terminologie van taalkundige typologie. In meer traditionele terminologie is het een verbogen taal, maar typologen zijn geneigd te zeggen "opbladen". Woorden bevatten een objectief semantisch element en markers die het grammaticale gebruik van het woord opgeven. De fusie van wortelbetekenis en markers produceert zeer compacte zinselementen: amō, "I Love", wordt geproduceerd uit een semantisch element, ama-, "liefde", waaraan , een eerste persoon enkelvoudige marker, is achtervoegsel.

De grammaticale functie kan worden gewijzigd door de markers te veranderen: het woord is "verbogen" om verschillende grammaticale functies uit te drukken, maar het semantische element verandert meestal niet. (Verbuigendgebruiken bevestigen en infixen. Bevestiging is voorvoegsels en achtervoegsel. Latijnse verbuigingen worden nooit voorafgegaan.)

Bijvoorbeeld, amābit, "Hij (of zij of het) zal liefhebben", wordt gevormd uit dezelfde stengel, amā-, waaraan een toekomstige gespannen marker, -bi-, is achtervoegsel, en een derde persoon enkele marker, -t, is achtervolgd. Er is een inherente dubbelzinnigheid: -t Kan meer dan één grammaticale categorie aangeven: mannelijk, vrouwelijk of onzijdig geslacht. Een belangrijke taak bij het begrijpen van Latijnse zinnen en clausules is om dergelijke dubbelzinnigheden te verduidelijken door een contextanalyse. Alle natuurlijke talen bevatten een of andere soort dubbelzinnigheden.

De verbuigingen drukken uit geslacht, nummer, en geval in adjectieven, zelfstandige naamwoorden, en voornaamwoorden, een proces dat wordt genoemd begrafenis. Markeringen zijn ook bevestigd aan vaste stengels van werkwoorden, om aan te duiden persoon, nummer, gespannen, stem, stemming, en aspect, een proces dat wordt genoemd conjugatie. Sommige woorden zijn niet inflected en ondergaan geen van beide processen, zoals bijwoorden, voorzetsels en tussentijdse onderwerpen.

Zelfstandige naamwoorden

Een regelmatig Latijns zelfstandig naamwoord behoort tot een van de vijf hoofdvergiften, een groep zelfstandige naamwoorden met vergelijkbare verbogen vormen. De verklaringen worden geïdentificeerd door de genitieve enkelvoudige vorm van het zelfstandig naamwoord.

 • De eerste declinatie, met een overheersende eindbrief van awordt aangegeven door het genitieve enkelvoudige einde van -ae.
 • De tweede declinatie, met een overheersende eindbrief van onswordt aangegeven door het genitieve enkelvoudige einde van -i.
 • De derde declinatie, met een overheersende eindbrief van iwordt aangegeven door het genitieve enkelvoudige einde van -is.
 • De vierde declinatie, met een overheersende eindbrief van uwordt aangegeven door het genitieve enkelvoudige einde van -ons.
 • De vijfde declinatie, met een overheersende eindbrief van ewordt aangegeven door het genitieve enkelvoudige einde van -ei.

Er zijn zeven Latijnse zelfstandig naamwoord gevallen, die ook van toepassing zijn op bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden en de syntactische rol van een zelfstandig naamwoord in de zin in de zin markeren door middel van verbuigingen. Dus, woord volgorde is niet zo belangrijk in het Latijn als in het Engels, dat minder wordt verbogen. De algemene structuur en woordvolgorde van een Latijnse zin kunnen daarom variëren. De gevallen zijn als volgt:

 1. Nominatief - Gebruikt wanneer het zelfstandig naamwoord de onderwerp of een predikaat nominatief. Het ding of de persoon acteren: het meisje rende: puella cucurrit, of cucurrit puella
 2. Genitief - Gebruikt wanneer het zelfstandig naamwoord de bezitter is van of verbonden is met een object: "het paard van de man", of "de man van de man"; In beide gevallen, het woord Mens zou in de genitief geval Wanneer het wordt vertaald in het Latijn. Het geeft ook de participant, waarin het materiaal wordt gekwantificeerd: "een groep mensen"; "een aantal geschenken": mensen en geschenken zou in het genitieve geval zijn. Sommige zelfstandige naamwoorden zijn genitief met speciale werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden: de beker zit vol met wijn. ((Poculum plēnum vīnī est.) De meester van de slaaf had hem geslagen. ((Dominus servī eum verberāverat.)
 3. Datief - Gebruikt wanneer het zelfstandig naamwoord het indirecte object van de zin is, met speciale werkwoorden, met bepaalde voorzetsels, en als het wordt gebruikt als agent, referentie of zelfs bezitter: de handelaar overhandigt de stola aan de vrouw. ((Mercātor fēminae stolam trādit.)
 4. Accusatief - Gebruikt wanneer het zelfstandig naamwoord het directe object van het onderwerp is en als het object van een voorzetsel die plaats toont.: De man heeft de jongen gedood. ((Vir puerum necāvit.)
 5. Ablatief - Gebruikt wanneer het zelfstandig naamwoord scheiding of beweging van een bron, oorzaak vertoont, tussenpersoon of instrument of wanneer het zelfstandig naamwoord wordt gebruikt als het object van bepaalde voorzetsels; Adverbial: Je liep met de jongen. ((Cum puerō ambulāvistī.)
 6. Vocatief - Gebruikt wanneer het zelfstandig naamwoord in een direct adres wordt gebruikt. De vocatieve vorm van een zelfstandig naamwoord is vaak dezelfde als de nominatief, met uitzondering van de zelfstandige naamwoorden van de tweede verklaring die eindigt -ons. De -ons wordt een -e in het vocatieve enkelvoud. Als het eindigt in -ius (zoals fīlius), het einde is gewoon -i (filī), in tegenstelling tot het nominatieve meervoud (filiī) In het vocatieve enkelvoud: "Master!" schreeuwde de slaaf. (("Domine!" clāmāvit servus.)
 7. Verstandelijk - Wordt gebruikt om een ​​locatie aan te geven (overeenkomend met het Engels "in" of "AT"). Het is veel minder gebruikelijk dan de andere zes gevallen van Latijnse zelfstandige naamwoorden en zijn meestal van toepassing op steden en kleine steden en eilanden, samen met een paar gemeenschappelijke zelfstandige naamwoorden, zoals de woorden domus (huis), humus (grond), en rus (land). In het enkelvoud van de eerste en tweede verklaringen valt de vorm samen met de genitief (Roma wordt Romae, "in Rome"). In het meervoud van alle uitgiften en het enkelvoud van de andere uitgiften valt het samen met de ablatief (Athēnae wordt Athēnīs, "in Athene"). In het vierde-de-deklingwoord domus, de locatieve vorm, domī ("thuis") verschilt van de standaardvorm van alle andere gevallen.

Latijn mist zowel definitief als onbepaald Lidwoord dus puer currit kan betekenen dat "de jongen loopt" of "een jongen loopt".

Adjectieven

Er zijn twee soorten reguliere Latijnse bijvoeglijke naamwoorden: eerste- en tweede-de-centering en derde-decentatie. Ze zijn zogenaamde omdat hun vormen vergelijkbaar of identiek zijn aan respectievelijk eerste en tweede-dekking en derde-decentatie-zelfstandige naamwoorden. Latijnse bijvoeglijke naamwoorden hebben ook Vergelijkend en overtreffen vormen. Er zijn ook een aantal Latijn deelwoorden.

Latijnse getallen worden soms afgewezen als bijvoeglijke naamwoorden. Zien Cijfers onderstaand.

Bijvoeglijke naamwoorden van de eerste en tweede dekten worden afgewezen als eerste-dektende zelfstandige naamwoorden voor de vrouwelijke vormen en als tweede-de-dektende zelfstandige naamwoorden voor de mannelijke en onzijdige vormen. Bijvoorbeeld voor mortuus, mortua, mortuum (dood), mortua wordt afgewezen als een regelmatig zelfstandig naamwoord van de eerste verklaring (zoals puella (meisje)), mortuus wordt afgewezen als een regelmatig mannelijk zelfstandig naamwoord van de tweede verklaring (zoals dominus (Heer, meester)), en mortuum wordt afgewezen als een normaal tweede-decentie onzijdig zelfstandig naamwoord (zoals auxilium (helpen)).

Bijvoeglijke naamwoorden van derde afstoten worden meestal afgewezen als normale zelfstandige naamwoorden op de derde afstoten, met enkele uitzonderingen na. In het meervoud nominatief onzijdig is het einde bijvoorbeeld -IA (omnia (Alles, alles)), en voor zelfstandige naamwoorden van de derde afstoten -a of -IA (capita (hoofden), animalia (dieren)) Ze kunnen een, twee of drie vormen hebben voor de mannelijke, vrouwelijke en onzijdige nominatieve enkelvoud.

Deelwoorden

Latijnse deelwoorden, zoals Engelse deelwoorden, worden gevormd uit een werkwoord. Er zijn een paar hoofdtypen deelwoorden: huidige actieve deelwoorden, perfecte passieve deelwoorden, toekomstige actieve deelwoorden en toekomstige passieve deelwoorden.

Voorzetsels

Latijn gebruikt soms voorzetsels, afhankelijk van het type voorzetselzin dat wordt gebruikt. De meeste voorzetsels worden gevolgd door een zelfstandig naamwoord in het beschuldigende of ablatieve geval: "apud puerum" (met de jongen), met "puerum" de beschuldigingsvorm van "puer", jongen en "sine puero" (zonder de jongen) , "Puero" is de ablatieve vorm van "Puer". Een paar aanpassingen, regeer echter een zelfstandig naamwoord in de genitief (zoals "gratia" en "tenus").

Werkwoorden

Een normaal werkwoord in het Latijn hoort bij een van de vier hoofd vervoegingen. Een vervoeging is "een klasse werkwoorden met vergelijkbare verbogen vormen."[64] De vervoegingen worden geïdentificeerd door de laatste letter van de huidige stengel van het werkwoord. De huidige stengel kan worden gevonden door de - weg te latenmet betrekking tot (- in deponent werkwoorden) eindigend van de huidige infinitieve vorm. Het infinitief van de eerste vervoeging eindigt in -zijn of -ā-ri (respectievelijk actief en passief): amāre, "houden van," hortārī, "aansporen"; van de tweede vervoeging door -ē-re of -ē-rī: monēre, "waarschuwen", verērī, "te vrezen;" van de derde vervoeging door -Er, -i: dūcere, "leiden," ūtī, "gebruiken"; van de vierde door -ī-re, -ī-rī: audīre, "horen," experīrī, "proberen".[65] De stengelcategorieën dalen af ​​van Indo-Europees en kan daarom worden vergeleken met vergelijkbare conjugaties in andere Indo-Europese talen.

Onregelmatige werkwoorden zijn werkwoorden die niet de reguliere vervoegingen volgen bij de vorming van de verbogen vorm. Onregelmatige werkwoorden in het Latijn zijn Esse, "zijn"; velle, "willen"; ferre, "dragen"; Edere, "eten"; durven, "geven"; venster, "gaan"; troep, "in staat zijn"; fieri, "gebeuren"; en hun verbindingen.[65]

Er zijn zes generaal tijden In het Latijn (aanwezig, imperfect, toekomst, perfect, pluperfect en toekomst perfect), drie stemmingen (indicatief, imperatief en conjunctief, naast de infinitief, deelwoord, gerundium, gerund en rugligging), drie personen (eerste, tweede en derde), twee nummers (enkelvoud en meervoud), twee stemmen (actief en passief) en twee aspecten (Perfectief en onvolmaakt). Werkwoorden worden beschreven door vier hoofdonderdelen:

 1. Het eerste hoofdgedeelte is de eerste persoon enkelvoudige, huidige tijd, actieve stem, indicatieve stemmingsvorm van het werkwoord. Als het werkwoord onpersoonlijk is, zal het eerste hoofdgedeelte in de derde persoon zijn enkelvoud.
 2. Het tweede hoofdgedeelte is de huidige actieve infinitief.
 3. Het derde hoofdgedeelte is de eerste persoon enkele, perfecte actieve indicatieve vorm. Net als het eerste hoofdgedeelte, als het werkwoord onpersoonlijk is, zal het derde hoofdgedeelte in de derde persoon zijn.
 4. Het vierde hoofdgedeelte is de rugligging, of alternatief, de nominatieve enkelvoud van de perfecte passieve deelwoordvorm van het werkwoord. Het vierde hoofdgedeelte kan één geslacht van het deelwoord of alle drie de geslachten laten zien (-ons voor mannelijk, -a voor vrouwelijk en -ur voor onzijdig) in het nominatieve enkelvoud. Het vierde hoofdgedeelte zal het toekomstige deelwoord zijn als het werkwoord niet passief kan worden gemaakt. De meeste moderne Latijnse woordenboeken, als ze slechts één geslacht vertonen, hebben de neiging om het mannelijke te tonen; Maar veel oudere woordenboeken tonen in plaats daarvan het onzijdig, omdat het samenvalt met de rugl. Het vierde hoofdgedeelte wordt soms weggelaten voor intransitieve werkwoorden, maar strikt in het Latijn kunnen ze passief worden gemaakt als ze onpersoonlijk worden gebruikt, en de ruglucht bestaat voor dergelijke werkwoorden.

De zes tijden van het Latijn zijn verdeeld in twee gespannen systemen: het huidige systeem, dat bestaat uit het heden, imperfecte en toekomstige tijden, en het perfecte systeem, dat bestaat uit de perfecte, pluperfect en toekomstige perfecte tijden. Elke tijd heeft een reeks eindes die overeenkomen met de persoon, het nummer en de stem van het onderwerp. Onderwerp (nominatieve) voornaamwoorden worden over het algemeen weggelaten voor de eerste (Ik, wij) en ten tweede (jij) Personen behalve de nadruk.

De onderstaande tabel toont de gemeenschappelijke verbogen eindes voor de indicatieve stemming in de actieve stem in alle zes tijden. Voor de toekomstige tijd zijn de eerste vermelde eindes voor de eerste en tweede vervoegingen, en de tweede vermelde eindes zijn voor de derde en vierde vervoegingen:

Gespannen Enkelvoud Meervoud
Eerste persoon 2e persoon 3e persoon Eerste persoon 2e persoon 3e persoon
Cadeau -ō/m -s -t -mus -tis NNT
Toekomst -bō, -am -Bis, -ge -bit, -et -bimus, -ēmus -bitis, -geis -Bunt, -t
Onvolmaakt -bam -Bās -knuppel -Bāmus -Bātis -
Perfect -i -istī -het -imus -istis -ge
Toekomst perfect -erō -eris/erīs -RIT -erimus/-erīmus -eritis/-erītis -erint
Plusquamperfectum -eram -erās -erat -erāmus -erātis -erant

Deponent werkwoorden

Sommige Latijnse werkwoorden zijn deponent, waardoor hun vormen zich in de passieve stem bevinden, maar een actieve betekenis behouden: hortor, hortārī, hortātus som (aandringen).

Vocabulaire

Omdat Latijn een cursieve taal is, is het grootste deel van zijn vocabulaire ook cursief, uiteindelijk van het voorouderlijk Proto-indo-Europese taal. Vanwege nauwe culturele interactie hebben de Romeinen echter niet alleen het Etruskische alfabet aangepast om het Latijnse alfabet te vormen, maar ook een aantal lenen Etruskisch woorden in hun taal, inclusief persona "masker" en histrio "acteur".[66] Latin omvatte ook vocabulaire geleend van Oscan, een andere cursieve taal.

Na de Val van tarentum (272 v.Chr.) Begonnen de Romeinen te hellen of kenmerken van de Griekse cultuur aan te nemen, inclusief het lenen van Griekse woorden, zoals, zoals camera (gewelfd dak), sumbolum (symbool), en balineum (bad).[66] Deze Hellenisation leidde tot de toevoeging van "Y" en "Z" aan het alfabet om Griekse geluiden te vertegenwoordigen.[67] Vervolgens transplanteerden de Romeinen Griekse kunst? Daarom waren veel Latijnse wetenschappelijke en filosofische woorden Griekse leenwoorden of hadden ze hun betekenissen uitgebreid door associatie met Griekse woorden, zoals ars (Craft) en τέχνη (kunst).[68]

Vanwege de uitbreiding van het Romeinse rijk en de daaropvolgende handel met afgelegen Europese stammen, leenden de Romeinen enkele noordelijke en Midden -Europese woorden, zoals beber (Beaver), van Germaanse afkomst, en bracae (Breeches), van Keltische oorsprong.[68] De specifieke dialecten van het Latijn in Latijns-sprekende regio's van het voormalige Romeinse rijk na de val werden beïnvloed door talen die specifiek zijn voor de regio's. De dialecten van het Latijn zijn geëvolueerd naar verschillende romantische talen.

Tijdens en na de goedkeuring van het christendom in de Romeinse samenleving werd de christelijke vocabulaire een onderdeel van de taal, hetzij van Griekse of Hebreeuwse leningen of als Latijnse neologismen.[69] Latijn ging door naar de middeleeuwen en nam nog veel meer woorden uit omliggende talen, inclusief Oud Engels en andere Germaanse talen.

Door de eeuwen heen produceerden Latijns-sprekende populaties nieuwe bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige naamwoorden en werkwoorden door bevestiging of het samenstellen zinvol segmenten.[70] Bijvoorbeeld het samengestelde bijvoeglijk naamwoord, omnipotens, "Allmachtig", werd geproduceerd uit de bijvoeglijke naamwoorden omnis, "alles", en potens, "krachtig", door de finale te laten vallen s van omnis en aaneenschakelen. Vaak veranderde de aaneenschakeling het deel van de spraak en werden zelfstandige naamwoorden geproduceerd uit werkwoordsegmenten of werkwoorden van zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.[71]

Zinnen (neo-latine)

De zinnen worden genoemd met accenten om te laten zien waar stress wordt geplaatst.[72] In het Latijn worden woorden normaal gesproken benadrukt op de voorlaatste (voorlaatste) lettergreep, in het Latijn genoemd paenultima of syllaba paenultima,[73] of op de derde tot voorgaande lettergreep, in het Latijn genoemd antepaenultima of syllaba antepaenultima.[73] In de volgende notatie hebben geaccentueerde korte klinkers een acuut diakritisch, geaccentueerde lange klinkers hebben een circumflex Diakritische (vertegenwoordiging van een lange dalende toonhoogte), en niet -geaccentueerde lange klinkers zijn eenvoudig gemarkeerd met een macron. Dit weerspiegelt de toon van de stem waarmee, idealiter, de stress fonetisch wordt gerealiseerd; Maar dit kan niet altijd duidelijk worden gearticuleerd over elk woord in een zin.[74] Ongeacht de lengte, kan een klinker aan het einde van een woord aanzienlijk worden ingekort of zelfs helemaal verwijderd als het volgende woord ook begint met een klinker (een proces genaamd elision), tenzij een zeer korte pauze wordt ingevoegd. Als uitzondering, de volgende woorden: Est (Engels is"), Es ("[jij (sg.)] zijn") verlies hun eigen klinker e in plaats van.

salvē aan één persoon / salvēte aan meer dan één persoon - Hallo

havē aan één persoon / havēte aan meer dan één persoon - hartelijk groeten

valē aan één persoon / valēte aan meer dan één persoon - tot ziens

cūrā ut valeās - wees voorzichtig

exoptātus tot mannelijk / exoptāta tot vrouw, optātus tot mannelijk / optāta tot vrouw, grātus tot mannelijk / grāta tot vrouw, acceptus tot mannelijk / accepta tot vrouw - welkom

quōmodo valēs?, ut válēs? - hoe is het met je?

bene - goed

bene valeō - Het gaat goed met me

male - slechte

male valeō - Ik ben niet goed

quaesō (grofweg: ['Kwaeso:]/[' kwe: so:]) - alstublieft

amābō tē - alsjeblieft

ita, ita est, ita vērō, , sīc est, etiam - ja

nōn, minimē - nee

grātiās tibi, grātiās tibi agō - Bedankt, ik dank je

magnās grātiās, magnās grātiās agō - erg bedankt

maximās grātiās, maximās grātiās agō, ingentēs grātiās agō - heel erg bedankt

accipe sīs aan één persoon / accipite sītis aan meer dan één persoon, libenter - graag gedaan

quā aetāte es? - hoe oud ben je?

25 (vīgintī quīnque) Annōs nātus som door mannelijk /25 Annōs Nāta Sum door vrouwelijk - Ik ben 25 jaar

ubi lātrīna est? - waar is het toilet?

scīs (tū) ... - Spreek je (letterlijk: "weet je het") ...

 • Latīnē? - Latijn?
 • Graecē? - Grieks?
 • Anglicē? - Engels?
 • Theodiscē?/Germānicē? - Duits? (Soms ook: Teutonicē)
 • Gallo-romanicē? - Frans?
 • Russicē?/Ruthēnicē - Russisch?
 • Italiānē? - Italiaans?
 • Hispānicē?/Castellanicē? - Spaans?
 • Polonicē? - Pools?
 • Lūsītānē? - Portugees?
 • Dāco-rōmānice? - Roemeens?
 • Suēcicē? - Zweeds?
 • Cambricē? - Welsh?
 • Sīnicē? - Chinees?
 • Iapōnicē? - Japans?
 • Corēānē? - Koreaans?
 • Hebraicē? - Hebreeuws?
 • Arabicē? - Arabisch?
 • Persicē? - Perzisch?
 • Hindicē? - Hindi?
 • Bengalicē? - Bengaals?

amō tē / tē amō - Ik houd van je

Cijfers

In de oudheid werden getallen in het Latijn alleen met brieven geschreven. Tegenwoordig kunnen de cijfers worden geschreven met de Arabische nummers evenals met Romeinse cijfers. De getallen 1, 2 en 3 en elke hele honderd van 200 tot 900 worden afgewezen als zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, met enkele verschillen.

ūnus, ūna, ūnum (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig) l een
duo, duae, duo (m., f., n.) II twee
trēs, tria (M./F., N.) III drie
quattuor IIII of Iv vier
quīnque V vijf
sex VI zes
septem Vii zeven
octō Viii acht
novem Viiii of IX negen
decem X tien
quīnquāgintā Lot vijftig
centum C honderd
quīngentī, quīngentae, quīngenta (m., f., n.) D vijfhonderd
mīlle M duizend

De cijfers van 4 tot 100 veranderen hun einde niet. Net als in moderne afstammelingen zoals Spaans, is het geslacht voor het noemen van een getal afzonderlijk mannelijk, zodat "1, 2, 3" wordt geteld als ūnus, duo, trēs.

Voorbeeld tekst

Commentari de bello gallico, ook wel genoemd De Bello Gallico (De Gallische oorlog), geschreven door Gaius Julius Caesar, begint met de volgende passage:

GALLIA EST OMNIS DIVISA In Partes Tres, Quarum UNAM CLOMUNT BELGAE, ALIAM AQUITANI, TERTIAM QUI IPSORUM LINGUA CELTAE, NOSTRA GALLI APPELLANTUR. Hallo Omnes Lingua, Institutis, Legibus Inter se verschilt. Gallos AB Aquitanis Garumna Flumen, een Belgis Matrona et Sequana -dividit. Horum Omniium Fortissimi Sunt Belgae, propterea quod een cultuur humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe comeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent belangrijke, proximique sunt german, qui trans rhenum incolunt, quibuscum continenter belum gerunt. Qua de causa helvetii quoquos gallos virtuad praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum germanis ketting, cum aut suis finibus eos verbod aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Eorum una pars, quam gallos verkrijgbaar dictum est, initium capit a flumine rhodano, continetur garumna flumine, oceano, finibus belgarum; Attingit Etiam Ab Sequanis et Helvetiis flumen rhenum; Vergit ad septentriones. Belgae ab extremis Galliae Finibus Oriuntur; relevante ad inferiorem Partem fluminis rheni; Spectant in Septentrionem et Orientem Solem. Aquitania een garumna flumine ad pyreneos montes et eam partem oceani qae est ad hispaniam pertinet; spectat inter occasum solis et septentriones.

Dezelfde tekst kan worden gemarkeerd voor alle lange klinkers (vóór mogelijke elions bij woordgrens) met apices Over klinkers, inclusief gewoonlijk vóór "NF" en "NS" waar een lange klinker automatisch wordt geproduceerd:

GALLIA EST Omnis Dívísa In Partés trés, Quárum únam Claim Belgae, Aliam Aquítání, Tertiam Quí ipsórum Linguá Celtae, Nostrá Gallí appellantur. Hí omnés linguá, ínstitútís, légibus inter sé verschil. Gallós AB Aquítánís Garumna Flúmen, á Belgís Mátrona et séquana Dívidit. Hórum omnium fortissimí sunt belgae, proptereá quod á atque húmánitáte próvinciae longissimé absunt, miniméque ad eós mercátórés saepe commisser atque eaque eaque eaquaTer rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum rhénum raill tunt. Quá dé causá helvétií quoque reliquós gallós virtúte praecédunt, quod feré cotídiánís proeliís cum germánís contendunt, cum aut suís fínibus eós verbod autje iPsí in eórum fínibus bellum berum gerunt. Eórum úna pars, quam gallós letvinére dictum est, initium capit á flúmine rhodanó, continétur garumumá flúmine, Óceanó, fínibus belgárum; Attingit Etiam Ab Séquanís et Helvétiís Flúmen Rhénum; Vergit ad septentriónés. Belgae AB ​​Extrémís Galliae Fínibus Oriuntur; relevante advertentie ínferiórem Partem flúminis rhéní; Spectant in Septentriónem et Orientem Sólem. Aquítánia á Garumná flúmine ad pýrénaeós montés et eam partem Óceaní quae est ad hispániam pertinet; spectat inter occásum sólis et septentriónés.

Zie ook

Referenties

 1. ^ "Scholen". Encyclopædia Britannica. Vol. 24 (11e ed.). 1911. pp. 363–376.
 2. ^ Sandys, John Edwin (1910). Een metgezel tot Latijnse studies. Chicago: Universiteit van Chicago Press. pp. 811–812.
 3. ^ Clark 1900, pp. 1–3
 4. ^ "Geschiedenis van Europa - barbaarse migraties en invasies". Encyclopedia Britannica. Opgehaald 6 februari 2021.
 5. ^ Diringer 1996, pp. 533–4
 6. ^ Collier's Encyclopedia: met bibliografie en index. Collier. 1 januari 1958. p. 412. Gearchiveerd Van het origineel op 21 april 2016. Opgehaald 15 februari 2016. In Italië werden alle alfabetten oorspronkelijk van rechts naar links geschreven; De oudste Latijnse inscriptie, die verschijnt op de Lapis Niger van de zevende eeuw voor Christus, is in Bustrophedon, maar alle andere vroege Latijnse inscripties lopen van rechts naar links.
 7. ^ Sacks, David (2003). Taal zichtbaar: het mysterie van het alfabet ontrafelen van A tot Z. Londen: Broadway -boeken. p.80. ISBN 978-0-7679-1172-6.
 8. ^ Paus, Mildred K (1966). Van Latijn tot modern Frans met bijzondere overweging van Anglo-Norman; fonologie en morfologie. Publicaties van de Universiteit van Manchester, nr. 229. Franse series, nr. 6. Manchester: Manchester University Press. p. 3.
 9. ^ Monroe, Paul (1902). Bronboek van de geschiedenis van het onderwijs voor de Griekse en Romeinse periode. Londen, New York: Macmillan & Co. pp. 346–352.
 10. ^ Herman 2000, pp. 17–18
 11. ^ Herman 2000, p. 8
 12. ^ Pei, Mario; Gaeng, Paul A. (1976). Het verhaal van Latijn en de romantische talen (1e ed.). New York: Harper & Row. pp.76–81. ISBN 978-0-06-013312-2.
 13. ^ Herman 2000, pp. 1–3
 14. ^ a b Pulju, Timothy. "Geschiedenis van het Latijn". Rice University. Opgehaald 3 december 2019.
 15. ^ Posner, Rebecca; Sala, Marius (1 augustus 2019). "Taal van de liefde". Encyclopædia Britannica. Opgehaald 3 december 2019.
 16. ^ a b Elabani, Moe (1998). Documenten in middeleeuws Latijn. Ann Arbor: University of Michigan Press. pp. 13–15. ISBN 978-0-472-08567-5.
 17. ^ "Incunabula Short Title Catalog". Britse bibliotheek. Gearchiveerd Van het origineel op 12 maart 2011. Opgehaald 2 maart 2011.
 18. ^ Ranieri, Luke (3 maart 2019). "Wat is Latijn? De geschiedenis van deze oude taal, en de juiste manier waarop we het zouden kunnen gebruiken". YouTube. Gearchiveerd van het origineel op 27 oktober 2021. Opgehaald 3 december 2019.
 19. ^ Helander, Hans (1 april 2012). "De rollen van het Latijn in het vroegmoderne Europa". L'Anuaire du Collège de France. Cours et Travaux (111): 885–887. doen:10.4000/annuaire-cdf.1783. ISSN 0069-5580.
 20. ^ Moore, Malcolm (28 januari 2007). "Pope's Latinistische uitspraken over de dood van een taal". De dagelijkse telegraaf. Gearchiveerd Van het origineel op 26 augustus 2009.
 21. ^ "Liber Precum Publicarum, The Book of Common Prayer in Latin (1560). Society of Archbishop Justus, Resources, Book of Common Prayer, Latin, 1560. Ontvangen 22 mei 2012". Justus.anglican.org. Gearchiveerd Van het origineel op 12 juni 2012. Opgehaald 9 augustus 2012.
 22. ^ "Society of Archbishop Justus, Resources, Book of Common Prayer, Latin, 1979. Ontvangen 22 mei 2012". Justus.anglican.org. Gearchiveerd Van het origineel op 4 september 2012. Opgehaald 9 augustus 2012.
 23. ^ ""Weet iemand wat 'Veritas' is?" | Gene Fant ". Eerste dingen. Opgehaald 19 februari 2021.
 24. ^ "La Moncloa. Símbolos del Estado". www.lamoncloa.gob.es (in het Spaans). Opgehaald 30 september 2019.
 25. ^ "Finse omroep eindigt Latin News Bulletins". RTÉ NIEUWS. 24 juni 2019. Gearchiveerd Van het origineel op 25 juni 2019.
 26. ^ "Latein: Nuntii Latini Mensis Lunii 2010: Lateinischer Monats Rückblick" (in Latijns). Radio Bremen. Gearchiveerd van het origineel Op 18 juni 2010. Opgehaald 16 juli 2010.
 27. ^ Dymond, Jonny (24 oktober 2006). "Finland maakt Latijn de koning". BBC online. Gearchiveerd Van het origineel op 3 januari 2011. Opgehaald 29 januari 2011.
 28. ^ "Nuntii latini" (in Latijns). Yle Radio 1. Gearchiveerd Van het origineel op 18 juli 2010. Opgehaald 17 juli 2010.
 29. ^ "Over ons (Engels)". Circulus latínus londiniénsis (in Latijns). 13 september 2015. Opgehaald 29 juni 2021.
 30. ^ "Actief Latijn op Jesus College - Oxford Latinitas Project". Opgehaald 29 juni 2021.
 31. ^ "Graduate Certificate in Latin Studies - Institute for Latin Studies | Moderne en klassieke talen, literatuur en culturen". mcl.as.uky.edu. Opgehaald 29 juni 2021.
 32. ^ Sawicka, Irena. "Een kruispunt tussen West, East en Orient - de zaak van de Albanese cultuur." Colloquia humanistica. Nr. 2. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2013. Pagina 97: "Zelfs volgens Albanese taalkundigen is Albanese woordenschat samengesteld in 60 procent van de Latijnse woorden uit verschillende periodes ... toen albanologische studies gewoon opkomen, gebeurde het dat Albanees was dat Albanees was geclassificeerd als een romantiektaal. Er bestaat al het idee van een gemeenschappelijke oorsprong van zowel Albanese als Rumanische talen. De Rumanische grammatica is bijna identiek aan die van Albanees, maar het kan net zo goed het effect zijn van latere convergentie in de Balkan Sprachbund .. "
 33. ^ Finkenstaedt, Thomas; Dieter Wolff (1973). Besteld van overvloed; Studies in woordenboeken en het Engelse lexicon. C. Winter. ISBN 978-3-533-02253-4.
 34. ^ Uwe Pörksen, Duitse Academie voor Language and Literature's Jahrbuch [Yearbook] 2007 (Wallstein Verlag, Göttingen 2008, pp. 121-130)
 35. ^ Leningwoorden in de talen van de wereld: een vergelijkend handboek (PDF). Walter de Gruyter. 2009. p.370. Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 26 maart 2017. Opgehaald 9 februari 2017.
 36. ^ Pei, Mario (1949). Verhaal van taal. p. 28. ISBN 978-0-397-00400-3.
 37. ^ Van de negenentachtig mannen die de onafhankelijkheidsverklaring ondertekenden en het constitutionele verdrag bijwoonden, ging zesendertig naar een koloniaal college, die allemaal alleen het klassieke curriculum boden. Richard M. Gummere, The American Colonial Mind and the Classical Tradition, p.66 (1963).
 38. ^ Meyer Reinhold, Classica Americana: The Grieks en Romeinse erfgoed in de Verenigde Staten, p.27 (1984). Het curriculum van Harvard was gevormd na die van Oxford en Cambridge, en de curricula van andere koloniale hogescholen volgden Harvard's. Lawrence A. Cremin, American Education: The Colonial Experience, 1607–1783, pp. 128–129 (1970), en Frederick Rudolph, Curriculum: A History of the American Undergraduate Course of Study Sinds 1636, pp.31–32 (1978 (1978 (1978 (1978 (1978 (1978 (1978 (1978 (1978 (1978 ).
 39. ^ ID kaart. op 104.
 40. ^ Lafleur, Richard A. (2011). "De officiële Wheelock's Latin Series -website". De website van de officiële Wheelock's Latin Series -website. Gearchiveerd Van het origineel op 8 februari 2011. Opgehaald 17 februari 2011.
 41. ^ "University of Cambridge School Classics Project - Latin Course". Cambridgescp.com. Opgehaald 23 april 2014.
 42. ^ "Open University Undergraduate Course - Classical Latin lezen". .open.ac.uk. Gearchiveerd Van het origineel op 27 april 2014. Opgehaald 23 april 2014.
 43. ^ "Het Latijnse programma - via facilis". Thelatinprogramme.co.uk. Gearchiveerd Van het origineel op 29 april 2014. Opgehaald 23 april 2014.
 44. ^ Baard, Mary (10 juli 2006). "Train Latijn" de hersenen "?". The Times Literary Supplement. Gearchiveerd van het origineel op 14 januari 2012. Nee, je leert Latijn vanwege wat erin is geschreven - en vanwege de seksuele kant van het leven directe toegang die Latijn je geeft aan een literaire traditie die in het hart ligt (niet alleen aan de wortel) van de westerse cultuur.
 45. ^ "Munten". Kroatische nationale bank. 30 september 2016. Gearchiveerd Van het origineel op 16 november 2017. Opgehaald 15 november 2017.
 46. ^ Wie alleen weet dat het Latijn van de ene naar de andere kant over het hele Polen kan gaan, net zoals hij in zijn eigen huis was, net zoals hij daar werd geboren. Zo groot geluk! Ik wou dat een reiziger in Engeland kon reizen zonder een andere taal te kennen dan Latin!, Daniel Defoe, 1728
 47. ^ Anatol Leugen, The Baltic Revolution: Estland, Letland, Litouwen en The Path to Independence, Yale University Press, 1994, ISBN0-300-06078-5, Google Print, p.48
 48. ^ Kevin O'Connor, Culture and Customs of the Baltic States, Greenwood Press, 2006, ISBN0-313-33125-1, Google Print, p.115
 49. ^ a b Karin Friedrich et al., De andere Pruisen: Royal Pruisen, Polen en Liberty, 1569–1772, Cambridge University Press, 2000, ISBN0-521-58335-7, Google Print, p.88 Gearchiveerd 15 september 2015 op de Wayback -machine
 50. ^ Allen 1978, pp. viii - ix
 51. ^ Sihler, Andrew L. (1995). Nieuwe vergelijkende grammatica van het Grieks en Latijn. Oxford Universiteit krant. ISBN 978-0-19-508345-3. Gearchiveerd Van het origineel op 9 november 2016.
 52. ^ Levy 1973, p. 150
 53. ^ Allen 1978, pp. 45, 46
 54. ^ a b c d e f g h Wheelock, Frederic M. (7 juni 2011). Wheelock's Latin. Lafleur, Richard A. (7e ed.). New York. ISBN 978-0-06-199721-1. Oclc 670475844.
 55. ^ Sihler 2008, p. 174.
 56. ^ Allen 1978, pp. 33–34
 57. ^ a b c Allen 1978, pp. 60–63
 58. ^ Echtgenoot, Richard (1910). "De Diphthong -Ui in het Latijn". Transacties en procedures van de American Philological Association. 41: 19–23. doen:10.2307/282713. Jstor 282713.
 59. ^ Allen 1978, pp. 53–55
 60. ^ Diringer 1996, pp. 451, 493, 530
 61. ^ Diringer 1996, p. 536
 62. ^ a b c Diringer 1996, p. 538
 63. ^ Diringer 1996, p. 540
 64. ^ "Conjugatie". Webster's II New College Dictionary. Boston: Houghton Mifflin. 1999.
 65. ^ a b Wheelock, Frederic M. (2011). Wheelock's Latin (7e ed.). New York: CollinsReference.
 66. ^ a b Holmes & Schultz 1938, p. 13
 67. ^ Sacks, David (2003). Taal zichtbaar: het mysterie van het alfabet ontrafelen van A tot Z. Londen: Broadway -boeken. p.351. ISBN 978-0-7679-1172-6.
 68. ^ a b Holmes & Schultz 1938, p. 14
 69. ^ Norberg, Dag (2004) [1980]. "Latijn aan het einde van het keizerlijke tijdperk". Manuel Pratique de Latin Médiéval. Vertaald door Johnson, Rand H. University of Michigan. Opgehaald 20 mei 2015.
 70. ^ Jenks 1911, pp. 3, 46
 71. ^ Jenks 1911, pp. 35, 40
 72. ^ Ebbe vilborgNorstedts Svensk-Latinska Ordbok - Tweede editie, 2009.
 73. ^ a b Scheurde JansonLatijn - Kulturen, Historien, Språket - Eerste editie, 2009.
 74. ^ Quintiliaans, Institutio Oratoria (95 CE)

Bibliografie

 • Allen, William Sidney (1978) [1965]. Vox Latina - Een gids voor de uitspraak van het klassieke Latijn (2e ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-22049-1.
 • Baldi, Philip (2002). De fundamenten van het Latijn. Berlijn: Mouton de Gruyter.
 • Bennett, Charles E. (1908). Latijnse grammatica. Chicago: Allyn en Bacon. ISBN 978-1-176-19706-0.
 • Buck, Carl Darling (1904). Een grammatica van Oscan en Umbrisch, met een verzameling inscripties en een woordenlijst. Boston: Ginn & Company.
 • Clark, Victor Selden (1900). Studies in het Latijn van de middeleeuwen en de renaissance. Lancaster: The New Era Printing Company.
 • Diringer, David (1996) [1947]. Het alfabet - een sleutel tot de geschiedenis van de mensheid. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Private Ltd. ISBN 978-81-215-0748-6.
 • Herman, József (2000). Vulgair Latijn. Vertaald door Wright, Roger. University Park, PA: Pennsylvania State University Press. ISBN 978-0-271-02000-6.
 • Holmes, stedelijke Tigner; Schultz, Alexander Herman (1938). Een geschiedenis van de Franse taal. New York: Biblo-Moser. ISBN 978-0-8196-0191-9.
 • Levy, Harry Louis (1973). Een Latijnse lezer voor hogescholen. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-47602-2.
 • Janson, gescheurd (2004). Een natuurlijke geschiedenis van het Latijn. Oxford: Oxford Universiteit krant. ISBN 978-0-19-926309-7.
 • Jenks, Paul Rockwell (1911). Een handleiding van Latijnse woordvorming voor middelbare scholen. New York: D.C. Heath & Co.
 • Palmer, Frank Robert (1984). Grammatica (2e ed.). Harmondsworth, Middlesex, Engeland; New York, N.Y., U.S.A.: Penguin -boeken. ISBN 978-81-206-1306-5.
 • Sihler, Andrew L (2008). Nieuwe vergelijkende grammatica van het Grieks en Latijn. New York: Oxford University Press.
 • Vincent, N. (1990). "Latijns". In Harris, M.; Vincent, N. (Eds.). De romantische talen. Oxford: Oxford Universiteit krant. ISBN 978-0-19-520829-0.
 • Waquet, Françoise (2003). Latijn, of het rijk van een teken: van de zestiende tot de twintigste eeuwen. Vertaald door Howe, John. Verso. ISBN 978-1-85984-402-1.
 • Wheelock, Frederic (2005). Latijn: een inleiding (6e ed.). Collins. ISBN 978-0-06-078423-2.
 • Curtius, Ernst (2013). Europese literatuur en de Latijnse middeleeuwen. Princeton Universiteit. ISBN 978-0-691-15700-9.

Externe links

Taalhulpmiddelen

Cursussen

Grammatica en studie

 • Bennett, Charles E. (2005) [1908]. Nieuwe Latijnse grammatica (2e ed.). Project Gutenberg. ISBN 978-1-176-19706-0.
 • Griffin, Robin (1992). De Latijnse grammatica van een student (3e ed.). Universiteit van Cambridge. ISBN 978-0-521-38587-9.
 • Lehmann, Winifred P.; Slocum, Jonathan (2008). "Latijn online". De Universiteit van Texas in Austin. Opgehaald 17 april 2020.
 • Ørberg, Hans (1991). Lingva latina per se illvstrata - pars i familia romana. ISBN 87-997016-5-0.
 • Ørberg, Hans (2007). Lingva latina per se illvstrata - pars ii roma aeterna. ISBN 978-1-58510-067-5.
 • Allen en Greenough (1903). Nieuwe Latijnse grammatica. Athanæum Press.

Fonetiek

Bibliotheken

 • De Latijnse bibliotheek, oude Latijnse boeken en geschriften (zonder vertalingen) besteld door de auteur
 • Lacuscurtius, een kleine verzameling Griekse en Romeinse auteurs samen met hun boeken en geschriften (originele teksten zijn in het Latijn en Grieks, vertalingen in het Engels en af ​​en toe in een paar andere talen zijn beschikbaar)

Latijns taalnieuws en audio

Latijnse taal online gemeenschappen