Köpps klimaatclassificatie

Een bijgewerkte klimaatkaart van Köppen - Geiger[1]
  AF
  Ben
  Aw/As
  BWH
  BWK
  BSH
  BSK
  CSA
  CSB
  CSC
  CWA
  CWB
  CWC
  CFA
  CFB
  CFC
  DSA
  DSB
  DSC
  DSD
  Dwa
  DWB
  DWC
  DWD
  DFA
  DFB
  DFC
  DFD
  ET
  EF

De Köpps klimaatclassificatie is een van de meest gebruikte klimaatclassificatie systemen. Het werd voor het eerst gepubliceerd door de Duits-Russische klimatoloog Wladimir Köppen (1846–1940) in 1884,[2][3] met verschillende latere wijzigingen door Köpp, met name in 1918 en 1936.[4][5] Later, de klimatoloog Rudolf Geiger (1894–1981) introduceerde enkele wijzigingen in het classificatiesysteem, dat dus soms de Köppen -geiger klimaatclassificatiesysteem.[6][7]

De klimaatclassificatie van Köppen verdeelt klimaten in vijf hoofdklimaatgroepen, waarbij elke groep wordt verdeeld op basis van seizoensgebonden neerslag en temperatuurpatronen. De vijf hoofdgroepen zijn A (tropisch), B (dor), C (gematigd), D (continentaal), en E (polair). Elke groep en subgroep wordt weergegeven door een brief. Alle klimaten krijgen een hoofdgroep toegewezen (de eerste letter). Alle klimaten behalve die in de E Groep krijgt een seizoensgebonden neerslagsubgroep (de tweede letter). Bijvoorbeeld, AF geeft een Tropisch regenwoudklimaat. Het systeem kent een temperatuursubgroep toe voor alle andere groepen dan die in de A groep, aangegeven door de derde brief voor klimaten in B, C, en D, en de tweede brief voor klimaten in E. Bijvoorbeeld, CFB geeft een Oceanisch klimaat met warme zomers zoals aangegeven door het einde b. Klimaten worden geclassificeerd op basis van specifieke criteria die uniek zijn voor elk klimaattype.[8]

Terwijl Köpps het systeem ontwierp op basis van zijn ervaring als botanicus, zijn zijn belangrijkste klimaatgroepen gebaseerd op welke soorten vegetatie groeien in een bepaald klimaatclassificatiegebied. Naast het identificeren van klimaten kan het systeem worden gebruikt om ecosysteemomstandigheden te analyseren en de belangrijkste soorten vegetatie in klimaten te identificeren. Vanwege de link met de plantenleven van een bepaald gebied, is het systeem nuttig bij het voorspellen van toekomstige veranderingen in het plantenleven in die regio.[1]

Het Köpps -klimaatclassificatiesysteem werd verder gewijzigd binnen de Trewartha klimaatclassificatie Systeem in het midden van de jaren zestig (herzien in 1980). Het Trewartha -systeem wilde een meer verfijnde maken middelste breedtegraad Klimaatzone, een van de kritiek op het Köpp -systeem (de C -klimaatgroep was te breed).[9]: 200–1

Overzicht

Köpps klimaatclassificatieschema symbolen Beschrijving Tabel[1][8][10]
1e 2e 3e
A (tropisch) F (regenwoud)
M (moesson)
W (Savanna, droge winter)
S (savanne, droge zomer)
B (droge) W (woestijn)
S (Steppe)
H (heet)
K (koud)
C (gematigd) W (droge winter)
F (geen droog seizoen)
S (droge zomer)
A (hete zomer)
B (warme zomer)
C (koude zomer)
D (continentaal) W (droge winter)
F (geen droog seizoen)
S (droge zomer)
A (hete zomer)
B (warme zomer)
C (koude zomer)
D (erg koude winter)
E (polair) T (Tundra)
F (Eternal Frost (Ice Cap))

Het klimaatclassificatieschema van Köppen verdeelt klimaten in vijf hoofdklimaatgroepen: A (tropisch), B (dor), C (gematigd), D (continentaal), en E (polair).[11] De tweede letter geeft het seizoensgebonden neerslagtype aan, terwijl de derde letter het warmteniveau aangeeft.[12] De zomers worden gedefinieerd als de periode van 6 maanden die warmer is van april-september en/of oktober-maart, terwijl de winter de periode van 6 maanden is die koeler is.[1][10]

Groep A: Tropische klimaten

Dit type klimaat heeft elke maand van het jaar met een gemiddelde temperatuur van 18 ° C (64,4 ° F) of hoger, met significant neerslag.[1][10]

 • AF = Tropisch regenwoudklimaat; Gemiddelde neerslag van ten minste 60 mm (2,4 in) in elke maand.
 • Ben = Tropisch moessonklimaat; droogste maand (die bijna altijd voorkomt op of kort na de "winter" -zonnewende voor die kant van de evenaar) met neerslag minder dan 60 mm (2,4 inch), maar tenminste .[1][10]
 • Aw of Net zo = Tropisch nat en droog of savanne klimaat; met de droogste maand met neerslag minder dan 60 mm (2,4 in) en minder dan .[1][10]

Groep B: Droge klimaten

Dit type klimaat wordt gedefinieerd door weinig neerslag die niet voldoet aan de polaire (EF- of ET) criteria van geen maand met een gemiddelde temperatuur hoger dan 10 ° C (50 ° F).

De drempel in millimeters wordt bepaald door de gemiddelde jaartemperatuur te vermenigvuldigen Celsius tegen 20, dan toevoegen:

(a) 280 Als 70% of meer van de totale neerslag in de lente- en zomermaanden is (april - september op het noordelijk halfrond, of oktober - maart in het zuiden), of
(b) 140 als 30% - 70% van de totale neerslag wordt ontvangen in de lente en zomer, of
(c) 0 Als minder dan 30% van de totale neerslag wordt ontvangen in de lente en zomer.

Als de jaarlijkse neerslag minder is dan 50% van deze drempel, is de classificatie BW (Arid: Desert Climate); Als het zich in het bereik van 50%-100% van de drempel bevindt, is de classificatie BS (semi-aride: steppe klimaat).[1][10]

Een derde letter kan worden opgenomen om de temperatuur aan te geven. Oorspronkelijk betekende H klimaat op lage breedtegraad (gemiddelde jaarlijkse temperatuur boven 18 ° C (64,4 ° F)) terwijl k het klimaat van het middelste breedtegraad (gemiddelde jaarlijkse temperatuur onder 18 ° C) betekende, maar de meer gebruikelijke praktijk vandaag, vooral in de Verenigde Staten Staten, moeten h gebruiken om te betekenen dat de koudste maand een gemiddelde temperatuur heeft boven 0 ° C (32 ° F) (of −3 ° C (27 ° F)), waarbij k wordt aangegeven dat ten minste één maand onder 0 ° C (of −3 ° C (27 ° F)). Bovendien wordt N gebruikt om een ​​klimaat aan te duiden dat wordt gekenmerkt door frequente mist en H voor grote hoogten.[13][14][15]

Groep C: Gematigde klimaten

Dit type klimaat heeft de koudste maand gemiddeld tussen 0 ° C (32 ° F)[10] (of −3 ° C (27 ° F))[8] en 18 ° C (64,4 ° F) en ten minste één maand gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F).[10][8] Voor de verdeling van neerslag op locaties die zowel een droge zomer (CS) als een droge winter (CW) bevredigen, wordt een locatie beschouwd als een natte zomer (CW) wanneer meer neerslag binnen de zomermaanden valt dan de wintermaanden terwijl een Locatie wordt beschouwd als een droge zomer (CS) wanneer meer neerslag binnen de wintermaanden valt.[10] Dit extra criterium is van toepassing op locaties die ook voldoen aan zowel DS als DW.[10]

 • CFA = Vochtig subtropisch klimaat; koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), ten minste één maand gemiddelde temperatuur boven 22 ° C (71,6 ° F) en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Geen significant neerslagverschil tussen seizoenen (noch de bovengenoemde reeks aandoeningen voldaan). Geen droge maanden in de zomer.
 • CFB = Gematigd Oceanisch klimaat of Subtropisch hooglandklimaat; koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), alle maanden met gemiddelde temperaturen onder 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Geen significant neerslagverschil tussen seizoenen (noch de bovengenoemde reeks aandoeningen voldaan).
 • CFC = Subpolair oceanisch klimaat; koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Geen significant neerslagverschil tussen seizoenen (noch de bovengenoemde reeks aandoeningen voldaan).
 • CWA = Moesson-en door beïnvloede vochtig subtropisch klimaat; koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), ten minste één maand gemiddelde temperatuur boven 22 ° C (71,6 ° F) en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens tien keer zoveel regen in de natste maand van de zomer als in de droogste maand van de winter (alternatieve definitie is 70% of meer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag in de warmste zes maanden).
 • CWB = Subtropisch hooglandklimaat of moesson beïnvloed gematigd oceanisch klimaat; koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), alle maanden met gemiddelde temperaturen onder 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens tien keer zoveel regen in de natste maand van de zomer als in de droogste maand van de winter (een alternatieve definitie is 70% of meer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag ontvangen in de warmste zes maanden).
 • CWC = Koud Subtropisch hooglandklimaat of moesson beïnvloede subpolair oceanisch klimaat; koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens tien keer zoveel regen in de natste maand van de zomer als in de droogste maand van de winter (alternatieve definitie is 70% of meer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag in de warmste zes maanden).
 • CSA = Hot-zomer mediterraan klimaat; koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), ten minste één maand gemiddelde temperatuur boven 22 ° C (71,6 ° F) en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens drie keer zoveel neerslag in de natste maand van de winter als in de droogste maand van de zomer, en de droogste maand van de zomer ontvangt minder dan 40 mm (1,6 in).[1]
 • CSB = Warm-zomer mediterraan klimaat; koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), alle maanden met gemiddelde temperaturen onder 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens drie keer zoveel neerslag in de natste maand van de winter als in de droogste maand van de zomer, en de droogste maand van de zomer ontvangt minder dan 40 mm (1,6 in).[1]
 • CSC = Koud-zomer mediterraan klimaat; koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens drie keer zoveel neerslag in de natste maand van de winter als in de droogste maand van de zomer, en de droogste maand van de zomer ontvangt minder dan 40 mm (1,6 in).[1]

Groep D: Continentale klimaten

Dit type klimaat heeft ten minste één maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)) en ten minste één maand gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F).[10][8]

 • DFA = Hot-summer vochtig continentaal klimaat; koudste maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), ten minste één maand gemiddelde temperatuur boven 22 ° C (71,6 ° F) en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Geen significant neerslagverschil tussen seizoenen (noch de bovengenoemde reeks aandoeningen voldaan).
 • DFB = Warm-zomer vochtig continentaal klimaat; koudste maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), alle maanden met gemiddelde temperaturen onder 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Geen significant neerslagverschil tussen seizoenen (noch de bovengenoemde reeks aandoeningen voldaan).
 • DFC = Subarctisch klimaat; koudste maand gemiddelde onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Geen significant neerslagverschil tussen seizoenen (noch de bovengenoemde reeks aandoeningen voldaan).
 • DFD = Extreem koud subarctisch klimaat; koudste maand gemiddelde onder −38 ° C (−36,4 ° F) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Geen significant neerslagverschil tussen seizoenen (noch de bovengenoemde reeks aandoeningen voldaan).
 • Dwa = Moesson beïnvloede hete zomervakte vochtig continentaal klimaat; koudste maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), ten minste één maand gemiddelde temperatuur boven 22 ° C (71,6 ° F) en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens tien keer zoveel regen in de natste maand van de zomer als in de droogste maand van de winter (alternatieve definitie is 70% of meer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag in de warmste zes maanden).
 • DWB = Moesson-beïnvloede warm-zomer vochtig continentaal klimaat; koudste maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), alle maanden met gemiddelde temperaturen onder 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens tien keer zoveel regen in de natste maand van de zomer als in de droogste maand van de winter (alternatieve definitie is 70% of meer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag in de warmste zes maanden).
 • DWC = Moesson beïnvloed Subarctisch klimaat; koudste maand gemiddelde onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens tien keer zoveel regen in de natste maand van de zomer als in de droogste maand van de winter (alternatieve definitie is 70% of meer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag in de warmste zes maanden).
 • DWD = Moesson beïnvloed extreem koud Subarctisch klimaat; koudste maand gemiddelde onder −38 ° C (−36,4 ° F) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens tien keer zoveel regen in de natste maand van de zomer als in de droogste maand van de winter (alternatieve definitie is 70% of meer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag in de warmste zes maanden).
 • DSA = Mediterraan-en doorvoegde hot-zomer vochtig continentaal klimaat; koudste maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), gemiddelde temperatuur van de warmste maand boven 22 ° C (71,6 ° F) en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens drie keer zoveel neerslag in de natste maand van de winter als in de droogste maand van de zomer, en de droogste maand van de zomer ontvangt minder dan 30 mm (1,2 inch).
 • DSB = Mediterrane door warm-zomer vochtig continentaal klimaat; koudste maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), gemiddelde temperatuur van de warmste maand onder 22 ° C (71,6 ° F) en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens drie keer zoveel neerslag in de natste maand van de winter als in de droogste maand van de zomer, en de droogste maand van de zomer ontvangt minder dan 30 mm (1,2 inch).
 • DSC = Mediterrane door beïnvloede subarctische klimaat; koudste maand gemiddelde onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens drie keer zoveel neerslag in de natste maand van de winter als in de droogste maand van de zomer, en de droogste maand van de zomer ontvangt minder dan 30 mm (1,2 inch).
 • DSD = Mediterrane, beïnvloede extreem koud subarctisch klimaat; koudste maand gemiddelde onder −38 ° C (−36,4 ° F) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens drie keer zoveel neerslag in de natste maand van de winter als in de droogste maand van de zomer, en de droogste maand van de zomer ontvangt minder dan 30 mm (1,2 inch).

Groep E: Polair en Alpine klimaten

Dit type klimaat heeft elke maand van het jaar met een gemiddelde temperatuur onder 10 ° C (50 ° F).[1][10]

 • ET = Tundra -klimaat; Gemiddelde temperatuur van de warmste maand tussen 0 ° C (32 ° F) en 10 ° C (50 ° F).[1][10]
 • EF = IJstapklimaat; Eeuwige winter, met alle 12 maanden van het jaar met gemiddelde temperaturen onder 0 ° C (32 ° F).[1][10]

Groep A: Tropische/mega thermische klimaten

Tropische klimaatverdeling

Tropische klimaten worden gekenmerkt door constante hoge temperaturen (op zeeniveau en lage hoogtes); Alle 12 maanden van het jaar hebben gemiddelde temperaturen van 18 ° C (64,4 ° F) of hoger; en over het algemeen hoge jaarlijkse neerslag. Ze zijn als volgt onderverdeeld:

AF: Tropisch regenwoudklimaat

Alle 12 maanden hebben een gemiddelde neerslag van ten minste 60 mm (2,4 inch). Deze klimaten komen meestal voor binnen 10 ° breedtegraad van de evenaar. Dit klimaat heeft geen natuurlijke seizoenen in termen van thermische en vochtveranderingen.[9] Wanneer het het grootste deel van het jaar wordt gedomineerd door de doldrums lagedruksysteem vanwege de aanwezigheid van de Intertropische convergentiezone (ITCZ) en wanneer er geen cyclonen zijn, is het klimaat gekwalificeerd als equatoriaal. Wanneer de handelswinden het grootste deel van het jaar domineren, is het klimaat een tropisch handelswindwind klimaat.[16]

Voorbeelden

Sommige plaatsen met dit klimaat zijn inderdaad het hele jaar door uniform en monotoon nat (bijvoorbeeld de noordwest grote Oceaan kust van zuiden en Centraal Amerika, van Ecuador tot Costa Rica; zie bijvoorbeeld, Andagoya, Colombia), maar in veel gevallen is de periode van hogere zon en langere dagen duidelijk natst (zoals bij Palembang, Indonesië) of de tijd van lagere zon en kortere dagen kan meer regen hebben (zoals bij Sitiawan, Maleisië). Onder deze plaatsen hebben sommigen een puur equatoriaal klimaat (Balikpapan, Kuala Lumpur, Kuching, Lae, Medan, Paramaribo, Pontianak en Singapore) met het dominante ITCZ ​​Aerologisch mechanisme en geen cyclonen of een subequatoriaal klimaat met incidentele orkanen (Davao, Ratnapura, Victoria).

(Opmerking. De voorwaarde als seizoensgebonden Verwijst naar het gebrek aan de tropische zone van grote verschillen in daglichturen en gemiddelde maandelijkse (of dagelijkse) temperatuur gedurende het jaar. Jaarlijkse cyclische veranderingen treden op in de tropen, maar niet zo voorspelbaar als die in de gematigde zone, zij het niet gerelateerd aan temperatuur, maar aan de beschikbaarheid van water, hetzij als regen, mist, grond of grondwater. Plantrespons (bijv., fenologie), dier (voeding, migratie, reproductie, enz.) En menselijke activiteiten (plantenzaaien, oogsten, jagen, vissen, enz.) Zijn afgestemd op deze 'seizoensgebondenheid'. Inderdaad, in tropisch Zuid -Amerika en Midden -Amerika wordt het 'regenseizoen (en het' hoogwaterseizoen ') genoemd Invierno of Inverno, hoewel het zou kunnen optreden in de zomer van het noordelijk halfrond; Evenzo wordt het 'droge seizoen (en' laag waterseizoen ') genoemd Verano of Verão, en kan voorkomen in de winter op het noordelijk halfrond).

Ben: Tropisch moessonklimaat

Dit type klimaat is het gevolg van de moesson Winden die van richting veranderen volgens de seizoenen. Dit klimaat heeft een droogste maand (die bijna altijd voorkomt op of kort na de "winter" -zonnewende voor die kant van de evenaar) met regenval minder dan 60 mm (2,4 inch), maar tenminste van gemiddelde maandelijkse neerslag.[9]: 208

Voorbeelden

Aw/As: Tropisch savanne klimaat

Aw: Tropisch savanne klimaat met droog-winterkenmerken

Aw klimaten hebben een uitgesproken droog seizoen, met de droogste maand met neerslag minder dan 60 mm (2,4 in) en minder dan van gemiddelde maandelijkse neerslag.[9]: 208–11

Voorbeelden

De meeste plaatsen met dit klimaat zijn te vinden in de buitenste marges van de tropisch Zone van de lage tieners tot de breedtegraden van het midden van de jaren 20, maar af en toe een binnen-tropische locatie (bijv. San Marcos, Antioquia, Colombia) Kwalificeert ook. De Caribisch gebied kust, oostwaarts vanaf de Golf van Urabá op de ColombiaPanama grens naar de Orinoco River Delta, op de Atlantische Oceaan (ongeveer 4.000 km), hebben lange droge periodes (het extreme is de BSH klimaat (zie hieronder), gekenmerkt door zeer lage, onbetrouwbare neerslag, aanwezig, bijvoorbeeld in uitgebreide gebieden in de Guajira, en Coro, westers Venezuela, de meest noordelijke schiereilanden in Zuid -Amerika, die <300 mm totale jaarlijkse neerslag ontvangen, praktisch allemaal in twee of drie maanden).

Deze toestand strekt zich uit tot de Kleine Antillen en Grotere Antillen het vormen van de omtrek-caribische droge riem. De lengte en ernst van het droge seizoen vermindert het binnenland (zuidwaarts); op de breedtegraad van de rivier de Amazone - die naar het oosten stroomt, net ten zuiden van de equatoriaal Lijn - het klimaat is AF. Oost van de Andes, tussen het droge, droge Caribisch gebied en de altijd gewevelde Amazon zijn de Orinoco River's Llanos of savannes, van waar dit klimaat zijn naam ontleent.

Net zo: Tropisch savanne klimaat met droge zomerkenmerken

Soms Net zo wordt gebruikt in plaats van Aw Als het droge seizoen optreedt in de tijd van hogere zon en langere dagen (in de zomer).[8][18] Dit is het geval in delen van Hawaii, Noordwestelijke Dominicaanse Republiek, Oost -Afrika en de Braziliaanse noordoostelijke kust. Op de meeste plaatsen met tropische natte en droge klimaten komt het droge seizoen echter voor in de tijd van lagere zon en kortere dagen vanwege regen schaduw Effecten tijdens het 'high-sun' deel van het jaar.

Voorbeelden

Groep B: droge (woestijn en semi-aride) klimaten

Droge klimaatverdeling

Deze klimaten worden gekenmerkt door de hoeveelheid jaarlijkse neerslag minder dan een drempelwaarde die de potentiële evapotranspiratie.[9]: 212 De drempelwaarde (in millimeters) wordt als volgt berekend:

Vermenigvuldig de gemiddelde jaartemperatuur in ° C met 20 en voeg vervolgens toe

 1. 280 Als 70% of meer van de totale neerslag in de helft van het jaar van het jaar (april tot september op het noordelijk halfrond, of oktober tot maart in het zuiden), of
 2. 140 Als 30% - 70% van de totale neerslag wordt ontvangen tijdens de toepasselijke periode, of
 3. 0 Als minder dan 30% van de totale neerslag zo wordt ontvangen.

Volgens het gemodificeerde Köpp-classificatiesysteem dat door moderne klimatologen wordt gebruikt, wordt de totale neerslag in de warmste zes maanden van het jaar als referentie genomen in plaats van de totale neerslag in de helft van het jaar met hoge zon.[19]

Als de jaarlijkse neerslag minder is dan 50% van deze drempel, is de classificatie BW (dor: woestijnklimaat); Als het zich in het bereik van 50% - 100% van de drempel bevindt, is de classificatie BS (semi-aride: steppe klimaat).

Een derde letter kan worden opgenomen om de temperatuur aan te geven. Oorspronkelijk, h aangegeven klimaat op laag breedtegraad (gemiddelde jaarlijkse temperatuur boven 18 ° C) terwijl k aangegeven klimaat van middelgrote breedtegraad (gemiddelde jaarlijkse temperatuur onder 18 ° C), maar de meer gebruikelijke praktijk van vandaag, vooral in de Verenigde Staten, is te gebruiken h Om de koudste maand te betekenen heeft een gemiddelde temperatuur boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), met k het aangeven dat ten minste één maand gemiddeld onder 0 ° C.

Woestijngebieden gelegen langs de westkust van continenten op tropische of bijna-tropische locaties gekenmerkt door frequente mist en lage wolken, hoewel deze plaatsen behoren tot de droogste op aarde in termen van werkelijke ontvangen neerslag worden gelabeld Bwn met de N die een klimaat aangeeft dat wordt gekenmerkt door frequente mist.[13][14][15] De BSN Categorie is te vinden in mistige kuststappen.[20]

BW: Droog klimaat

Hete woestijn

Koude woestijn

BS: Semi-arid (steppe) klimaat

Hete semi-aride

Koude semi-aride

Groep C: gematigde/mesothermische klimaten

Gematigde klimaatverdeling

In het Köpp -klimaatsysteem worden gematigde klimaten gedefinieerd als een gemiddelde temperatuur boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (26,6 ° F), zoals eerder opgemerkt) in hun koudste maand maar onder 18 ° C ( 64.4 ° F). De gemiddelde temperatuur van −3 ° C (26,6 ° F) valt ruwweg samen met de evenaar de limiet van bevroren grond en sneeuwbedekking die een maand of langer duurt.

De tweede letter geeft het neerslagpatroon aan -w geeft droge winters aan (de gemiddelde neerslag van de droogste wintermaand minder dan een tiende zwetste zomermaand gemiddelde neerslag). s Geeft ten minste drie keer zoveel regen aan in de natste maand van de winter als in de droogste maand van de zomer. f betekent significante neerslag in alle seizoenen (noch bovengenoemde reeks aandoeningen voldaan).[1]

De derde letter geeft de mate van zomerhitte aan -a geeft de warmste maand gemiddelde temperatuur boven 22 ° C (71,6 ° F) aan b geeft de warmste maand gemiddeld onder de 22 ° C aan, maar met ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50,0 ° F), en c Geeft een tot drie maanden gemiddelde aan boven 10 ° C (50,0 ° F).[1][10][8]

CSA: Mediterrane hete zomerklimaten

Deze klimaten komen meestal voor aan de westelijke zijden van continenten tussen de breedtegraden van 30 ° en 45 °.[21] Deze klimaten bevinden zich in de winter van het pool vooraan en hebben dus matige temperaturen en veranderlijk, regenachtig weer. De zomers zijn heet en droog, vanwege de overheersing van de subtropische hogedruksystemen, behalve in de directe kustgebieden, waar de zomers milder zijn vanwege de nabijgelegen aanwezigheid van koude oceaanstromingen die kunnen brengen mist Maar voorkom regen.[9]: 221–3

Voorbeelden

CSB: Mediterrane warme/koele zomerklimaten

Droge zomerklimaten strekken zich soms uit tot extra gebieden (soms put ten noorden of ten zuiden van) typische mediterrane klimaten, maar omdat hun warmste maand gemiddelde temperaturen niet 22 ° C (71,6 ° F) bereiken, worden ze geclassificeerd als CSB.[1] Sommige van deze gebieden zouden grenzen aan de Oceanisch klimaat (CFB), behalve dat hun droge zomerpatronen Köpps ontmoeten CS Minimale drempels.

Voorbeelden

CSC: Mediterrane koude zomerklimaten

Koude zomerse mediterrane klimaten (CSC) bestaan ​​in gebieden met een hoog niveau naast de kust CSB Klimaatgebieden, waar de sterke maritieme invloed voorkomt dat de gemiddelde maandelijkse wintertemperatuur onder 0 ° C daalt. Dit klimaat is zeldzaam en wordt voornamelijk aangetroffen in klimaatranden en geïsoleerde gebieden van de Cascades en Andes Mountains, omdat het droge zomerklimaat verder poleward in Amerika uitstrekt dan elders.[9] Zeldzame gevallen van dit klimaat zijn te vinden op sommige kustlocaties in de Noord -Atlantische Oceaan en op grote hoogten in Hawaii.

Voorbeelden

CFA: Vochtige subtropische klimaten

Deze klimaten komen meestal voor aan de oostkust en oostelijke zijden van continenten, meestal op de hoge breedtegraden van 20 en 30. In tegenstelling tot de droge zomerse mediterrane klimaten, hebben vochtige subtropische klimaten een warme en natte stroom van de tropen die in de zomermaanden warme en vochtige omstandigheden creëert. Als zodanig is de zomer (niet de winter zoals het geval is in mediterrane klimaten) vaak het natste seizoen.

De stroom uit de subtropische hoogtepunten en de zomerse moesson creëert een zuidelijke stroom van de tropen die warme en vochtige lucht naar de onderste oostkanten van continenten brengt. Deze stroom is vaak wat de frequente maar kortstondige zomerbladen zo typisch brengt voor de meer zuidelijke subtropische klimaten zoals de zuidelijke Verenigde Staten, Zuid-China en Japan.[9]: 223–6

Voorbeelden

CFB: Oceanisch klimaat

KLIMATE MARINE WEST Coast

CFB Klimaten komen meestal voor in de hogere middelste breedtegraden aan de westelijke zijden van continenten tussen de breedtegraden van 40 ° en 60 °; Ze bevinden zich meestal meteen poleward van de mediterrane klimaten. In Zuidoost -Australië, Zuidoost -Zuid -Amerika en Extreme Zuid -Afrika wordt dit klimaat echter onmiddellijk aangetroffen bij een gematigde klimaten, op plaatsen in de buurt van de kust en op een enigszins lagere breedtegraad. In West -Europa komt dit klimaat voor in kustgebieden tot 68 ° N in Noorwegen.

Deze klimaten worden het hele jaar door gedomineerd door het poolfront, wat leidt tot veranderlijk, vaak bewolkte weer. De zomers zijn mild vanwege koele oceaanstromingen. Winters zijn milder dan andere klimaten op vergelijkbare breedtegraden, maar meestal erg bewolkt en vaak nat. CFB Klimaten worden ook op grote hoogten aangetroffen in bepaalde subtropische en tropische gebieden, waar het klimaat dat van een subtropisch/tropisch regenwoud zou zijn, zo niet voor de hoogte. Deze klimaten worden "Highlands" genoemd.[9]: 226–9

Voorbeelden

Subtropisch hooglandklimaat met uniforme regenval

Subtropische hooglandklimaten met uniforme regenval (CFB) zijn een soort oceanisch klimaat dat voornamelijk wordt aangetroffen in de hooglanden van Australië, zoals in of rond de Geweldig scheidingsbereik in het noorden van de staat van Nieuw Zuid-Wales, en ook dun op andere continenten, zoals in Zuid-Amerika, onder andere. In tegenstelling tot een typisch CWB Het klimaat, ze hebben de neiging om de regenval het hele jaar door gelijkmatig te verspreiden. Ze hebben kenmerken van zowel de CFB en CFA klimaten, maar in tegenstelling tot deze klimaten hebben ze een high dagtemperatuurvariatie en lage luchtvochtigheid, vanwege hun binnenlandse locatie en relatief hoog verhoging.

Voorbeelden

CFC: Subpolair oceanisch klimaat

Subpolaire oceanische klimaten (CFC) voorkomen Poleward van of op grotere hoogten dan de maritieme gematigde klimaten en zijn meestal beperkt tot smalle kuststrips op de westelijke Poleward -marges van de continenten, of, vooral in het noordelijk halfrond, naar eilanden van dergelijke kusten. Ze komen voor in beide hemisferen, meestal op breedtegraden van 60 ° noord en zuid tot 70 ° noord en zuid.[9]

Voorbeelden

CWA: Droog-winter vochtig subtropisch klimaat

CWA Is moesson beïnvloed, met het klassieke droge winter - zomerpatroon geassocieerd met tropische moessonklimaten. Ze worden gevonden op vergelijkbare breedtegraden als de CFA klimaten, behalve in regio's (zoals Zuidoost -Azië) waar moessons vaker voorkomen.

Voorbeelden

CWB: Droog-winter subtropisch hoogland klimaat

Subtropisch hooglandklimaat van de droge winter (CWB) is een soort klimaat dat voornamelijk wordt aangetroffen in hooglanden in de tropen van Centraal Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, en Azië of gebieden in de subtropen. Winters zijn merkbaar en droog en de zomers kunnen erg regenachtig zijn. In de tropen wordt de moesson uitgelokt door de tropische luchtmassa's en de droge winters door subtropische hoge druk.

Voorbeelden

CWC: Droog-winter koud subtropisch hoogland klimaat

Droog-winter koude subtropische hooglandklimaten (CWC) bestaan ​​in gebieden met een hoog niveau naast CWB klimaten. Dit klimaat is zeldzaam en wordt voornamelijk gevonden op geïsoleerde locaties, meestal op de Andes in Bolivia en Peru, evenals in schaarse berglocaties in Zuidoost -Azië.

Groep D: Continentale/microthermische klimaten

Continentale klimaatverdeling
De besneeuwde stad van Sapporo

Deze klimaten hebben een gemiddelde temperatuur boven 10 ° C (50 ° F) in hun warmste maanden, en het koudste maandgemiddelde onder 0 ° C (of -3 ° C (27 ° F), zoals eerder opgemerkt). Deze komen meestal voor in het interieur van continenten en aan hun bovenste oostkust, normaal ten noorden van 40 ° N. Op het zuidelijk halfrond zijn groep D -klimaten uiterst zeldzaam vanwege de kleinere landmassa's op de middelste breedtegraden en de bijna volledige afwezigheid van land op 40-60 ° S, alleen bestaande op sommige hooglandlocaties.

DFA/DWA/DSA: Hete zomer continentale klimaten

DFA Klimaten komen meestal voor in de hoge 30s en lage breedtegraden van 40s, met een kwalificerende gemiddelde temperatuur in de warmste maand van meer dan 22 ° C (72 ° F). In Europa zijn deze klimaten meestal veel droger dan in Noord -Amerika. DSA bestaat op hogere hoogten naast gebieden met hete zomermiddellandse Zee (CSA) klimaten.[9]: 231–2

Deze klimaten bestaan ​​alleen op het noordelijk halfrond omdat het zuidelijk halfrond geen grote landmassa heeft geïsoleerd uit de modererende effecten van de zee op de middelste breedtegraden.

Voorbeelden

In Oost -Azië, Dwa Klimaten strekken zich verder naar het zuiden uit vanwege de invloed van het Siberische hogedruksysteem, waardoor er ook winters droog zijn, en de zomers kunnen erg nat zijn vanwege moesson Circulatie.

Voorbeelden

DSA Bestaat alleen op hogere hoogten naast gebieden met hete zomermiddellandse Zee (CSA) klimaten.

Voorbeelden

DFB/DWB/DSB: Warm zomer continentale of hemiboreale klimaten

DFB Klimaten zijn onmiddellijk poleward van hete zomer continentale klimaten, meestal in de hoge 40s en lage breedtegraden in Noord -Amerika en Azië, en ook zich uitstrekkend tot hogere breedtegraden in Midden- en Oost -Europa en Rusland, tussen de maritieme gematigde en continentale subarctische klimaten, waar het strekt zich op plaatsen tot 65 graden breedtegraad uit.[9]

Voorbeelden

Zoals bij alle groep D -klimaten, DWB Klimaten komen alleen voor op het noordelijk halfrond.

Voorbeelden

DSB komt uit hetzelfde scenario als DSA, maar op nog hogere hoogten of breedtegraden, en voornamelijk in Noord -Amerika, omdat de mediterrane klimaten verder Poleward uitstrekken dan in Eurazië.

Voorbeelden

DFC/DWC/DSC: Subarctische of boreale klimaten

DFC, DSC en DWC Klimaten komen voor poleward van de andere groep D -klimaten, of op hogere hoogten, in het algemeen tussen de 55 ° tot 65 ° noorden breedtegraden, die af en toe tot de breedtegraad van 70 ° n reikt.[9]: 232–5

Voorbeelden:

DFD/DWD/DSD: Subarctische of boreale klimaten met ernstige winters

Plaatsen met dit klimaat hebben ernstige winters, met de temperatuur in hun koudste maand lager dan -38 ° C. Deze klimaten komen alleen in het oosten voor Siberië. De namen van sommige plaatsen met dit klimaat zijn echte synoniemen geworden voor de extreme, ernstige winterkou.[22]

Voorbeelden

Groep E: polaire klimaten

Polaire klimaatverdeling

In het Köpp -klimaatsysteem worden polaire klimaten gedefinieerd als de warmste temperatuur van elke maand onder 10 ° C (50 ° F). Polaire klimaten worden verder verdeeld in twee soorten, toendra -klimaten en IceCap -klimaten:

ET: Tundra -klimaat

Tundra -klimaat (ET): De warmste maand heeft een gemiddelde temperatuur tussen 0 en 10 ° C. Deze klimaten komen voor aan de noordelijke randen van de Noord -Amerikaanse en Euraziatische landmassa (meestal ten noorden van 70 ° N, hoewel ze verder naar het zuiden kunnen worden gevonden, afhankelijk van de lokale omstandigheden), en op nabijgelegen eilanden. ET Klimaten worden ook gevonden op sommige eilanden in de buurt van de Antarctische convergentie, en op grote hoogten buiten de poolgebieden, boven de boomgrens.

Voorbeelden

EF: Ice Cap Climate

IJstapklimaat (EF): Dit klimaat is dominant in Antarctica, binnengroenland en toppen van vele hoge bergen, zelfs op lagere breedtegraden. Maandelijkse gemiddelde temperaturen overschrijden nooit 0 ° C (32 ° F).

Voorbeelden

Ecologische betekenis

Biomassa

De klimaatclassificatie van Köppen is gebaseerd op de empirische relatie tussen klimaat en vegetatie. Deze classificatie biedt een efficiënte manier om klimatologische omstandigheden te beschrijven die worden gedefinieerd door temperatuur en neerslag en hun seizoensgebondenheid met een enkele metriek. Omdat klimatologische omstandigheden geïdentificeerd door de Köpp-classificatie ecologisch relevant zijn, is het veel gebruikt om de geografische verdeling van het klimaat op lange termijn en bijbehorende ecosysteemomstandigheden in kaart te brengen.[23]

Klimaatverandering

In de afgelopen jaren is er een toenemende interesse geweest in het gebruik van de classificatie om veranderingen in het klimaat en potentiële veranderingen in vegetatie in de loop van de tijd te identificeren.[12] De belangrijkste ecologische betekenis van de klimaatclassificatie van Köppen is dat het helpt om het dominante vegetatietype te voorspellen op basis van de klimatologische gegevens en vice versa.[24]

In 2015, een Nanjing University Paper gepubliceerd in Wetenschappelijke rapporten Het analyseren van klimaatclassificaties wees uit dat tussen 1950 en 2010 ongeveer 5,7% van alle landoppervlak wereldwijd was overgegaan van nattere en koudere classificaties naar drogere en hete classificaties. De auteurs ontdekten ook dat de verandering "niet kan worden verklaard als natuurlijke variaties, maar worden aangedreven door antropogene factoren."[25]

A 2018 Natuur Studie biedt gedetailleerde kaarten voor de huidige en toekomstige Köppen-geiger klimaatclassificatiekaarten met een resolutie van 1 km.[26]

Andere Köpps klimaatkaarten

Alle kaarten gebruiken de definitie van ≥0 ° C (of> -3 ° C) voor gematigde klimaten, de 18 ° C (of> 0 ° C of> -3 ° C) jaarlijkse gemiddelde temperatuurdrempel om onderscheid te maken tussen hete en koude droge klimaten , en alleen 18 ° C voor tropische klimaten.[1]

Zie ook

Referenties

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Beck, Hylke E.; Zimmermann, Niklaus E.; McVicar, Tim R.; Vergopolan, Noemi; Berg, Alexis; Wood, Eric F. (30 oktober 2018). "Huidige en toekomstige Köppen-geiger klimaatclassificatiekaarten met een resolutie van 1 km". Wetenschappelijke gegevens. 5: 180214. Bibcode:2018NATSD ... 580214B. doen:10.1038/sdata.2018.214. ISSN 2052-4463. PMC 6207062. Pmid 30375988.
 2. ^ Köpp, Wladimir (1884). Vertaald door Volken, E.; Brönnimann, S. "Die WärmeZonen der Erde, Nach der Dauer der Heissen, Gemässigten und Kalten Zeit und Nach der Wirkung der Wärme auf Die Organische Welt betachtet" [De thermische zones van de aarde volgens de duur van hete, matige en koude periodes en op de impact van warmte op de organische wereld)]. Meteorologische Zeitschrift (Gepubliceerd 2011). 20 (3): 351–360. Bibcode:2011Metze..20..351K. doen:10.1127/0941-2948/2011/105. S2CID 209855204. Gearchiveerd Van het origineel op 2016-09-08. Opgehaald 2016-09-02 - via ingentaconnect.com/content/schweiz/mz/2011/00000020/00000003/art00009.
 3. ^ Rubel, F.; Kottek, M (2011). "Opmerkingen over: 'The Thermal Zones of the Earth' door Wladimir Köpp (1884)". Meteorologische Zeitschrift. 20 (3): 361–365. Bibcode:2011Metze..20..361R. doen:10.1127/0941-2948/2011/0258.
 4. ^ Köpp, Wladimir (1918). "Klassificatie Der Klimate Nach Temperatur, Niederschlag en Jahreslauf". Petermanns Geographische Mitteilunden. Vol. 64. pp. 193–203, 243–248-via koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/koeppen.htm.
 5. ^ Köpp, Wladimir (1936). "C". In Köpp, Wladimir; Geiger (uitgever), Rudolf (Eds.). Das Geographische System Der Klimate [Het geografische klimaatsysteem] (PDF). Handbuch der Klimatologie. Vol. 1. Berlijn: Borntraeger. Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 2016-03-04. Opgehaald 2016-09-02.
 6. ^ Geiger, Rudolf (1954). "Klassifikation der Klimate Nach W. Köppen" [Classificatie van klimaten na W. Köppen]. Landolt-Börnstein-Zahlenwerte und Funktionen Aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik, Alte Serie. Berlijn: Springer. Vol. 3. pp. 603–607.
 7. ^ Geiger, Rudolf (1961). Überarbeitete neuausgabe von geiger, r.: Köppen-geiger / klima der erde. (Wandkarte 1:16 Mill.)-Klett-Perthes, Gotha.
 8. ^ a b c d e f g Kottek, Markus; Grieser, Jürgen; Beck, Christoph; Rudolf, Bruno; Rubel, Franz (2006). "Wereldkaart van de Köppen-geiger klimaatclassificatie bijgewerkt" (PDF). Meteorologische Zeitschrift. 15 (3): 259–263. Bibcode:2006Metze..15..259K. doen:10.1127/0941-2948/2006/0130.
 9. ^ a b c d e f g h i j k l m McKnight, Tom L; Hess, Darrel (2000). "Klimaatzones en soorten". Fysieke geografie: een landschapswaardering. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-020263-5.
 10. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Peel, M. C.; Finlayson B. L. & McMahon, T. A. (2007). "Bijgewerkte wereldkaart van de klimaatclimaatclimaat van Köppen - Geiger" (PDF). Hydrol. Earth Syst. Sci. 11 (5): 1633–1644. Bibcode:2007Hess ... 11.1633p. doen:10.5194/hess-11-1633-2007. ISSN 1027-5606.
 11. ^ "Koppen klimaatclassificatie | klimatologie". Encyclopædia Britannica. Gearchiveerd Van het origineel op 2017-08-04. Opgehaald 2017-08-04.
 12. ^ a b Chen, Hans; Chen, Deliang. "Köpps klimaatclassificatie". hanschen.org. Gearchiveerd Van het origineel op 2017-08-14. Opgehaald 2017-08-04.
 13. ^ a b Cereceda, P.; Larrain, H.; Osses, P.; Farias, M.; Egaña, I. (2008). "Het klimaat van de kust- en mistzone in de regio Tarapacá, Atacama Desert, Chili". Atmosferisch onderzoek. 87 (3–4): 301–311. Bibcode:2008atmre..87..301c. doen:10.1016/j.atmosres.2007.11.011. HDL:10533/139314.
 14. ^ a b "Clasificación Climática de Köppen" (in het Spaans). Universidad de Chile. Gearchiveerd van het origineel op 22 januari 2018. Opgehaald 21 januari 2018.
 15. ^ a b Inzunza, Juan. "Capitulo 15. Climas de Chile" (PDF). Meteorología descriptiva y aplicaciones en chili (in het Spaans). p. 427. gearchiveerd van het origineel (PDF) op 22 januari 2018. Opgehaald 22 januari 2018.
 16. ^ "Climatologie" door Pierre Estienne en Alain Godard, Éditions Armand Colin ( ISBN2-200-31042-0), "Chapitre XVI 1. Les klimaten Équatoriaux et subéquatoriaux 2. Les klimaten tropicaux 3. Les klimaten d'Alizé 4. Les klimaten de montagne les klimaten de la zone intertropicale: les variétés" pagina's 308- 323.
 17. ^ Linacre, Edward; Geerts, Bart (1997). Klimaten en weer uitgelegd. Londen: Routledge. p. 379. ISBN 978-0-415-12519-2.
 18. ^ "Jetstream Max: toevoeging Köppen-geiger klimaat onderverdelingen". Nationale weerservice. Gearchiveerd van het origineel op 24 december 2018. Opgehaald 24 december 2018.
 19. ^ Critchfield, H.J. (1983). "Criteria voor de classificatie van belangrijke klimaattypen in gemodificeerd Köppen -systeem" (4 ed.). Universiteit van Idaho. Gearchiveerd van het origineel op 2009-09-30.{{}}: CS1 Onderhoud: Bot: Originele URL -status onbekend (link)
 20. ^ "Atlas Agroclimático de Chile - Estado werkelijke Y Tencias del Clima (Tomo I: Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta" (in het Spaans). Universidad de Chile. 2017. Gearchiveerd Van het origineel op 22 december 2018. Opgehaald 9 december 2018.
 21. ^ George, Melvin R. "Mediterraans klimaat". Ucrangelands. Universiteit van Californië. Gearchiveerd van het origineel op 2016-03-04. Opgehaald 2015-01-26.
 22. ^ "Klimaattypen: soorten klimaat | klimatologie". Geografie Notities. 2017-08-09. Opgehaald 2022-06-17.
 23. ^ Chen, D.; Chen, H. W. (2013). "De Köpp -classificatie gebruiken om klimaatvariatie en verandering te kwantificeren: een voorbeeld voor 1901–2010" (PDF). Milieuontwikkeling. 6: 69–79. doen:10.1016/j.envdev.2013.03.007. Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 2014-10-31. Opgehaald 2014-10-29.
 24. ^ Critchfield, Howard J (1983). Algemene klimatologie (4e ed.). New Delhi: Prentice Hall. pp. 154–161. ISBN 978-81-203-0476-5.
 25. ^ Chan, D. en Wu, Q. (2015). "Significante antropogeen-geïnduceerde veranderingen van klimaatklassen sinds 1950". Wetenschappelijke rapporten. 5 (13487): 13487. Bibcode:2015NATSR ... 513487C. doen:10.1038/SREP13487. PMC 4551970. Pmid 26316255.{{}}: CS1 onderhoud: gebruikt auteursparameter (link)
 26. ^ Beck, Hylke E.;Zimmermann, Niklaus E.;McVicar, Tim R.;Vergopolan, Noemi;Berg, Alexis;Wood, Eric F. (2018-10-30). "Huidige en toekomstige Köppen-geiger klimaatclassificatiekaarten met een resolutie van 1 km". Wetenschappelijke gegevens. 5 (1): 180214. Bibcode:2018NATSD ... 580214B. doen:10.1038/sdata.2018.214. ISSN 2052-4463. PMC 6207062. Pmid 30375988. S2CID 53111021.

Externe links

Klimaatregistratie