Islam

Islam
الاسلام
al-’Islām
The Kaaba during Hajj.jpg
Type Universele religie
Classificatie Abrahamic
Schrift Koran
Theologie Monotheïsme
Taal Klassiek Arabisch
Grondgebied Moslimwereld
Oprichter Mohammed
Oorsprong 7e eeuw CE
Jabal al-nour, in de buurt Mekka, Hejaz, Arabië
Scheidingen Ahl-e haqq,[1] Bábisme,[2] Baháʼí geloof,[3] Din-i ilahi, Druzisme[4][5]
Leden c.2 miljard[6] (verwezen naar Als Moslims, die de ummah)

Islam (/ˈɪslːm/;[a] Arabisch: الإسلام, al-ʿIslām [ɪsˈlaːm] (luister), transl."Inzending [aan God] ")[7][8] is een Abrahamic monotheïstische religie voornamelijk gecentreerd rond de Koran, een religieuze tekst die wordt overwogen door Moslims[9] om het directe woord van de God van Abraham (of Allah) zoals het werd geopenbaard Mohammed, de Hoofd en laatste islamitische profeet.[10][11] Het is de 's werelds op een na grootste religie achter Christendom, met zijn volgers die wereldwijd tussen 1-1,8 miljard variëren, of ongeveer een kwart van de wereldbevolking.[6][12][13] Islam leert dat God dat is barmhartig, almachtig, en uniek,[14] en heeft de mensheid geleid door verschillende profeten, onthulde geschriften, en Natuurlijke tekenen, met de koran die dient als de laatste en universele openbaring en Mohammed die dienen als de "Zegel van de profeten"(De laatste profeet van God).[11][15] De leringen en praktijken van Mohammed (Sunnah) Gedocumenteerd in traditionele verzamelde accounts (hadith) Zorg voor een secundair constitutioneel model voor moslims om na de koran te volgen.[16]: 63

Moslims geloven dat de islam de complete en universele versie is van een primordiaal geloof dat werd vele malen onthuld door eerdere profeten zoals Adam, Abraham, Mozes, en Jezus, onder andere;[17] Deze eerdere openbaringen worden toegeschreven aan Jodendom en Christendom, die in de islam worden beschouwd als Spirituele voorganger geloven.[18] Ze beschouwen ook de koran, wanneer bewaard in Klassiek Arabisch, om de ongewijzigde en laatste openbaring van God aan de mensheid te zijn.[19] Net als andere Abrahamic -religies leert de islam ook van een "Eindoordeel"waarin de rechtvaardigen worden beloond paradijs (Jannah) en de onrechtvaardigen zullen worden gestraft in hel (Jahannam).[20] Religieuze concepten en praktijken omvatten de Vijf pijlers van de islam- Verbeterde verplichte daden van aanbidding - en het volgen van de islamitische wet (sharia), die vrijwel elk aspect van het leven raakt, van bankieren en financiën en welzijn tot Damesrollen en de omgeving.[21][22] De steden van Mekka, Medina, en Jeruzalem zijn de thuisbasis van de Drie heiligste locaties in de islam, in aflopende volgorde: Masjid al-Haram, Al-masjid an-nabawi, en Al-aqsa moskee, respectievelijk.[23]

Islam is ontstaan in de 7e eeuw in Jabal al-nour, een bergtop in de buurt van Mekka waar Mohammed's eerste openbaring Er wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden.[24] Door verschillende kalifaten, de religie later verspreid buiten Arabië Kort na de dood van Muhammad, en tegen de 8e eeuw, de Umayyad kalifaat had de islamitische heerschappij van de Iberisch schiereiland in het westen naar de Indus Vallei in het oosten. De Islamitische gouden eeuw verwijst naar de periode die traditioneel van de 8e eeuw tot de 13e eeuw gedateerd is, tijdens het bewind van de Abbasid kalifaat, toen veel van de Moslimwereld ervoer een wetenschappelijk, economisch, en culturele bloei.[25][26][27] De uitbreiding van de betrokken moslimwereld verschillende staten en kalifaten evenals uitgebreide handel en religieuze bekering als gevolg van Islamitische zendingsactiviteiten (Dawah).[28]: 125–258

Er zijn twee major Islamitische denominaties: Soennitische islam (85-90 procent)[29] en Shia Islam (10-15 procent);[30][31][32] Gecombineerd maken ze een meerderheid van de bevolking in 49 landen.[33][34] Terwijl Soennitische -shia -verschillen Aanvankelijk ontstond uit meningsverschillen over de Opvolging van Mohammed, ze groeiden om beide een bredere dimensie te dekken theologisch en juridisch, met de divergentie die een opmerkelijke politieke betekenis verwerft.[35] Ongeveer 12 procent van de moslims van de wereld leven in Indonesië, het meest bevolkte moslim-meerderheidsland;[36] 31 procent leef in Zuid Azie;[37] 20 procent leeft in de Midden -Oosten - Noord -Afrika;en 15 procent leeft in Sub-Sahara Afrika.[38] Aanzienlijke moslimgemeenschappen zijn ook aanwezig in de Amerika, China, en Europa.[39][40]

Etymologie

In het Arabisch, Islam (Arabisch: إسلام, verlicht.'Inzending [aan God]') is het verbale zelfstandig naamwoord dat voortkomt uit het werkwoord سلم (salama), van triliterale wortel س-ل-م (S-L-M), die een grote klasse van woorden vormt, meestal met betrekking tot concepten van heelheid, onderwerping, oprechtheid, beveiliging en vrede.[41] Islam is het verbale zelfstandig naamwoord van formulier IV van de wortel en betekent "indiening" of "totale overgave".In een religieuze context betekent dit "totale overgave aan de wil van God".[42][43] A Moslim (مُسْلِم), het woord voor een volger van de islam, is de Actief deelwoord van hetzelfde werkwoordvorm, en betekent "indiener (aan God)" of "iemand die zich overgaf (aan God)".Het woord Islam ("Inzending") heeft soms verschillende connotaties in de verschillende gebeurtenissen in de Koran.Sommige verzen benadrukken de kwaliteit van de islam als een interne spirituele toestand: "Wie God wil leiden, hij opent zijn hart voor de islam."[i][43] Het woord silm (سِلْم) in het Arabisch betekent zowel vrede als ook de religie van de islam.[44] Een veel voorkomende taalzin die het gebruik ervan aantoont, is: "Hij is binnengekomen as-silm"(دَخَلَ فِي السِّلْمِ) wat betekent "hij is de islam aangegaan", met een connotatie van het vinden van vrede door de wil aan de wil aan de Zullen van God.[44] Het woord Islam kan worden gebruikt in een taalkundig gevoel van onderwerping of in technische zin van de religie van de islam, die ook wordt genoemd as-silm wat vrede betekent.[44] In de Hadith van Gabriel, Islam wordt gepresenteerd als een onderdeel van een triade die ook omvat Ik ben een (geloof), en ihsān (uitmuntendheid).[45][46]

De islam zelf werd historisch genoemd Mohammedanisme in de Engelstalige wereld.Deze term is buiten gebruik geraakt en wordt soms gezegd offensief, omdat het suggereert dat een mens, in plaats van God, centraal staat in de religie van moslims, parallel aan Boeddha in Boeddhisme.[47] Sommige auteurs blijven echter de term gebruiken Mohammedanisme als een technische term voor het religieuze systeem in tegenstelling tot de theologisch Concept van de islam die binnen dat systeem bestaat.

Geloofsartikelen

De islamitische geloofsovertuiging (aqidah) Vereist geloof in Zes artikelen: God, engelen, boeken, profeten, de Dag van de opstanding, en het goddelijke besluit.

God

Het centrale concept van de islam is tawḥīd (Arabisch: توحيد), de eenheid van God.Meestal gedacht als een nauwkeurig monotheïsme, maar ook Panentheïstisch in islamitische mystieke leringen.[48][49][50][51] God wordt gezien als onvergelijkbaar en zonder partners zoals in de Christian Trinity,[52] en het associëren van partners aan God of het toeschrijven van Gods attributen aan anderen wordt gezien als afgodend, genaamd zich onttrekken aan.God wordt gezien als transcendent van de schepping en is dus buiten begrip.Moslims zijn dus dat niet iconodules en schrijf geen vormen toe aan God.God wordt in plaats daarvan beschreven en waarnaar door verschillende wordt verwezen namen of attributen, het meest voorkomende wezen Ar-Rahmān (الرحمان) wat betekent "de volledig barmhartige" en Ar-rahīm (الرحيم) wat betekent "de bijzonder barmhartige" die worden ingeroepen aan het begin van de meeste hoofdstukken van de koran.[53][54]

Islam leert dat de oprichting van alles in de universum werd tot stand gebracht door Gods bevel zoals uitgedrukt door de formulering, "Wees, en dat is het, "[ii][55] en dat de Doel van het bestaan is God aanbidden.[56] Hij wordt gezien als een persoonlijke God[55] En er zijn geen tussenpersonen, zoals geestelijkheid, om contact op te nemen met God.Bewustzijn en bewustzijn van God wordt aangeduid als Taqwa. Allah is een term met nee meervoud of geslacht eraan worden toegeschreven en wordt ook gebruikt door moslims en Arabisch sprekende christenen en joden in verwijzing naar God, terwijl ʾIlāh (إله) is een term die wordt gebruikt voor een godheid of een God in het algemeen.[57][58][59] Andere niet-Arabische moslims kunnen bijvoorbeeld zoveel verschillende namen gebruiken als Allah, bijvoorbeeld Tanrı in het Turks of Khodā in het Perzisch.

Engelen

Mohammed ontvangt zijn eerste openbaring van de engel Gabriel.Van het manuscript Jami 'al-Tawarikh door Rashid-al-Din Hamadani, 1307.

Engelen (Arabisch: ملك}}, malak) zijn wezens beschreven in de koran[60] en Hadith.[61] Ze worden beschreven als geschapen om God te aanbidden en ook om andere specifieke taken te dienen, zoals communiceren openbaringen van God, het opnemen van de acties van elke persoon en het nemen van een persoon ziel op het moment van overlijden.Ze worden beschreven als verschillend gemaakt van 'licht' (nūr)[62][63][64] of 'vuur' (Nār).[65][66][67][68] Islamitische engelen worden vaak weergegeven in antropomorfe vormen gecombineerd met bovennatuurlijk Afbeeldingen, zoals vleugels, van grote grootte zijn of hemelse artikelen dragen.[69][70][71][72] Veel voorkomende kenmerken voor engelen zijn hun ontbrekende behoeften aan lichamelijke verlangens, zoals eten en drinken.[73] Sommigen van hen, zoals Gabriel en Michael, worden bij naam genoemd in de koran.Engelen spelen een belangrijke rol in de literatuur over de Mi'raj, waar Muhammad verschillende engelen tegenkomt tijdens zijn reis door de hemel.[61] Verdere engelen zijn vaak te zien in Islamitische eschatologie, theologie en filosofie.[74]

Boeken

De eerste hoofdstuk van de koran, Al-fatiha (De opening), is zeven verzen

De islamitische heilige boeken zijn de verslagen die moslims geloven dat verschillende profeten van God worden ontvangen door openbaringen, geroepen wahy.Moslims geloven dat delen van de eerder geopende geschriften, zoals de Tawrat (Tora) en de Injassen (Evangelie), was geworden vervormd- in interpretatie, in tekst of beide,[75][76][77][78][79][80] terwijl de koran (lit. 'recitatie')[81][82][83] wordt gezien als het laatste, letterlijke en ongewijzigde Woord van God.

Moslims geloven dat de verzen van de koran door God aan Mohammed werden geopenbaard door de aartsengel Gabriel (Jibrīl), bij meerdere gelegenheden tussen 610 CE en 632, stierf het jaar dat Mohammed stierf.[84] Terwijl Mohammed nog leefde, werden deze onthullingen opgeschreven door zijn metgezellen, hoewel de uitstekende methode van transmissie oraal door was memorisatie.[85] De koran is verdeeld in 114 hoofdstukken (suras) die gecombineerd 6.236 verzen bevatten (āyāt).De chronologisch eerdere hoofdstukken, onthuld op Mekka, houden zich voornamelijk bezig met spirituele onderwerpen, terwijl de latere Medinan Hoofdstukken bespreken meer sociale en juridische kwesties die relevant zijn voor de moslimgemeenschap.[55][81] Moslimjuristen raadplegen de hadith ('Accounts'), of het schriftelijke verslag van het leven van de profeet Mohammed, om zowel de koran aan te vullen als te helpen met de interpretatie ervan.De wetenschap van koranisch commentaar en exegese staat bekend als tafsir.[86][87] De reeks regels die goed worden geregeld verloop van recitatie wordt genoemd tajwid.Naast de religieuze betekenis ervan wordt het algemeen beschouwd als het beste werk in Arabische literatuur,[88][89] en heeft kunst en de Arabische taal beïnvloed.[90]

Profeten

Een Perzische miniatuur toont Mohammed leidend Abraham, Mozes, Jezus en andere profeten in gebed.

Profeten (Arabisch: أنبياء, anbiyāʾ) wordt verondersteld door God te zijn gekozen om een goddelijke boodschap te ontvangen en te prediken.Bovendien wordt een profeet die een nieuw boek aan een natie levert, een rasul (رسول‎, rasūl), wat "boodschapper" betekent.[91] Moslims geloven dat profeten menselijk zijn en niet goddelijk.Van alle profeten wordt gezegd dat ze in het verleden dezelfde basisboodschap van de islam hebben gepredikt - indiening aan de wil van God - aan verschillende naties en dat dit verantwoordelijk is voor veel overeenkomsten tussen religies.De Koran overtellen de namen van talloze beschouwde figuren profeten in de islam, inclusief Adam, Noach, Abraham, Mozes en Jezus, onder andere.[55]

Moslims geloven dat God Mohammed stuurde als de laatste profeet ("Zegel van de profeten") Om de voltooide boodschap van de islam over te brengen. In de islam wordt het" normatieve "voorbeeld van het leven van Mohammed de Sunnah (Letterlijk "getrodden pad").Moslims worden aangemoedigd om het morele gedrag van Mohammed in hun dagelijkse leven na te bootsen, en de Sunnah wordt gezien als cruciaal voor het leiden van de interpretatie van de koran.[92][93][94] Dit voorbeeld is bewaard gebleven in tradities die bekend staan als hadith, die verslagen zijn van zijn woorden, acties en persoonlijke kenmerken. Hadith Quddsi is een subcategorie van Hadith, beschouwd als Gods letterlijke woorden geciteerd door Mohammed die geen deel uitmaken van de koran.Een hadith omvat twee elementen: een keten van vertellers, genaamd Sanad, en de werkelijke formulering, geroepen matn.Er zijn verschillende methoden om de authenticiteit van hadiths te classificeren, waarbij de veelgebruikte beoordeling is: "authentiek" of "correct" (صحيح, ṣaḥīḥ);"goed", Hasan (حسن, ḥasan);of "zwak" (ضعيف, ḍaʻīf), onder andere.De Kutub al-Sittah zijn een verzameling van zes boeken, beschouwd als de meest authentieke rapporten in Soennitische islam. Onder hen is Sahih al-Bukhari, vaak beschouwd door soennieten als een van de meest authentiek bronnen na de koran.[95] Een andere beroemde bron van hadiths staat bekend als De vier boeken, die Shias beschouwt als de meest authentieke Hadith -referentie.[96][97][98]

Opstanding en oordeel

Geloof in de "dag van de opstanding" of Yawm al-qiyāmah (Arabisch: يوم القيامة), is ook cruciaal voor moslims.Er wordt aangenomen dat de tijd van Qiyāmah wordt voorbestemd door God maar onbekend voor de mens.De koran en de hadith, evenals in de commentaren van geleerden, beschrijf de proeven en beproevingen voorafgaand en tijdens de Qiyāmah. De koran benadrukt lichamelijke opstanding, een pauze van de pre-islamitisch Arabisch begrip van de dood.[99][100][101]

Op Yawm al-qiyāmah geloven moslims dat de hele mensheid zal worden beoordeeld door hun goede en slechte daden en worden verzonden Jannah (paradijs) of Jahannam (hel).De koran in Surat al-Zalzalah Beschrijft dit als: "Dus wie het gewicht van een atoom doet, zal het zien. En wie het gewicht van een atoom doet, zal het zien."De Koran geeft verschillende zonden weer dat kan een persoon veroordelen hel, zoals ongeloof in God (كفر, kufr) en oneerlijkheid.De koran maakt echter duidelijk dat God de zonden van degenen die zich bekeren als hij dat wenst.Goede daden, zoals liefdadigheid, gebed en compassie jegens dieren,[102][103] zal worden beloond met toegang tot de hemel.Moslims beschouwen de hemel als een plaats van vreugde en zegeningen, met koranverwijzingen die de kenmerken ervan beschrijven.Mystieke tradities in de islam plaatsen deze hemelse geneugten in de context van een extatisch bewustzijn van God.[104][105][106][107] Yawm al-qiyāmah wordt ook geïdentificeerd in de koran als Yawm ad-dīn (يوم الدين "Dag van religie");[iii] as-sāʿah (الساعة "het laatste uur");[iv] en al-qāriʿah (القارعة "The Clatterer");[V]

Goddelijke voorbestemming

Het concept van goddelijk decreet en lotsbestemming in de islam (Arabisch: القضاء والقدر, al-qadāʾ wa l-qadar) betekent dat aangenomen is, goed of slecht, wordt verondersteld door God te zijn bepaald. Al-qadar, wat betekent "kracht", is afgeleid van een wortel die betekent "om" of "berekenen" te meten.[108][109][110][111] Moslims drukken dit geloof vaak uit in goddelijke bestemming met de uitdrukking "Insha-Allah" wat betekent "als God wil" wanneer je over toekomstige gebeurtenissen spreekt.[112][113] Naast verlies wordt winst ook gezien als een test van gelovigen - of ze nog steeds zouden erkennen dat de winst alleen van God afkomstig is.[114]

Handelingen van aanbidding

Er zijn vijf verplichte aanbidding - de Shahada geloofsverklaring, de vijf dagelijkse gebeden, de Zakat ALMS-gevende, Vasten tijdens de Ramadan en de Daad bedevaart - gezamenlijk bekend als "The Pillars of Islam" (Arkān al-Islām).[115] Afgezien hiervan uitvoeren moslims ook andere aanvullende religieuze daden.

Getuigenis

Zilveren munt van de Mughal -keizer Akbar, ingeschreven met de Shahadah

De Shahadah,[116] is een gelofte het verklaren van geloof in de islam.De uitgebreide verklaring is "ʾašhadu ʾal-lā ʾilāha ʾillā-llāhu wa ʾašhadu ʾanna muħammadan rasūlu-llāh"(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله), of: "Ik getuig dat er geen is godheid behalve God En ik getuig dat Mohammed de boodschapper van God is. "[117] De islam wordt soms beweerd dat hij een heel eenvoudig credo heeft, waarbij de Shahada het uitgangspunt is voor de rest van de religie.Niet-moslims die dat willen bekeren tot de islam moeten de Shahada reciteren voor getuigen.[118][119][120]

Gebed

Moslimmannen uitputtend in gebed, op de Umayyad -moskee, Damascus.

Gebed in de islam, geroepen As-Salah of aṣ-ṣalāt (Arabisch: الصلاة), wordt gezien als een persoonlijke communicatie met God en bestaat uit herhalende eenheden die worden genoemd rakat dat omvat buiging en uitputtend Naar god.Vijf keer per dag gebeden uitvoeren is verplicht.De gebeden worden gereciteerd in de Arabische taal en bestaan uit verzen uit de koran.[121][122][123][124] De gebeden worden gedaan in de richting van de Ka'bah.Salah vereist rituele zuiverheid, wat betrokken is wudu (rituele wasbeurt) of af en toe, zoals voor nieuwe bekeerlingen, ghusl (Full Body Ritual Wash).De middelen die worden gebruikt om de gebedstijd aan te geven, is een vocale oproep genaamd de adhan.

A moskee is een gebedsruimte Voor moslims, die er vaak naar verwijzen door de Arabische naam Masjid.Hoewel het primaire doel van de moskee is om als een plaats van gebed te dienen, is het ook belangrijk voor de Moslimgemeenschap als een plek om te ontmoeten en te studeren Masjid an-nabawi ("Profetische moskee") in Medina, Saoedi-Arabië, hebben ook gediend als een schuilplaats voor de armen.[125] Minaretten zijn torens gebruikt om de adhan.[126][127]

Liefdadigheid

Zakāt (Arabisch: زكاة, zakāh) is een middel voor welzijn In een moslimmaatschappij, gekenmerkt door het geven van een vast gedeelte (2,5% per jaar)[128] van verzamelde rijkdom door degenen die het zich kunnen veroorloven om de armen of behoeftigen te helpen, zoals voor het bevrijden van gevangenen, die in schuld, of voor (gestrande) reizigers, en voor degenen die werkzaam zijn om Zakat te verzamelen.[129] Het wordt beschouwd als een religieuze verplichting die de welgestelde te danken aan de behoeftigen is omdat hun rijkdom wordt gezien als een "vertrouwen van Gods premie" en wordt gezien als een "zuivering" van iemands overtollige rijkdom.Conservatieve schattingen van de jaarlijkse Zakat zijn dat het bedraagt op 15 keer wereldwijde humanitaire hulpbijdragen.[130] Sadaqah, in tegenstelling tot Zakat, is een veel aangemoedigd supererogerend liefdadigheid.[131][132] A waqf is een eeuwigdurend liefdadigheidsinstelling, die ziekenhuizen en scholen in moslimsamenlevingen financierden.[133]

Vasten

Een snel uitbrekend feest, bekend als Iftarwordt traditioneel geserveerd met datums.

Tijdens de maand van Ramadan, het is verplicht voor moslims om te vasten.De Ramadan snel (Arabisch: صوم, ṣawm) sluit eten en drinken uit, evenals andere vormen van consumptie, zoals roken, en wordt uitgevoerd van zonsopgang tot zonsondergang.Het vasten is om een gevoel van nabijheid aan God aan te moedigen door zichzelf in bedwang te houden voor Gods sake van wat anders toegestaan is en aan de behoeftigen te denken.Bovendien zijn er andere dagen dat vasten supererogatorium is.

Bedevaart

Pelgrims bij de Geweldige moskee van Mekka tijdens de Daad seizoen

De verplichte islamitische bedevaart, genaamd de "ḥajj"(Arabisch: حج), moet minstens eenmaal per leven door elke moslim worden gedaan met de middelen om dit te doen tijdens de Islamitische maand van Dhu al-Hijjah.Rituelen van de Hajj imiteren meestal het verhaal van de familie van Abraham.Pelgrims brengen een dag en een nacht door op de vlakte van Mina, dan een dag bidden en aanbidden in de vlakte van Mount Arafat, dan een nacht doorbrengen op de vlakte van Muzdalifah;dan verhuizen naar Jamarat, symbolisch stenigen de duivel,[134] dan naar de stad van Mekka en zeven keer rond de Kaaba, die moslims geloven dat Abraham is gebouwd als een plaats van aanbidding en dan zeven keer tussen Mount Safa en Mount Marwah die de stappen vertelt van de vrouw van Abraham, Hagar, terwijl ze op zoek was naar water voor haar baby Ismaël in de woestijn voordat Mekka zich ontwikkelde tot een nederzetting.[135][136][137] Alle moslimmannen moeten slechts twee eenvoudige witte niet -gestikte stukjes doek dragen, genaamd ihram, bedoeld om continuïteit te brengen door generaties en uniformiteit tussen pelgrims ondanks klasse of oorsprong.[138][139] Een andere vorm van bedevaart, umrah, is supererogatory en kan op elk moment van het jaar worden uitgevoerd. Medina is ook een site van islamitische bedevaart en Jeruzalem, de stad van vele islamitische profeten, bevat de Al-aqsa moskee, die vroeger de Gebed richting voor Mekka.

Koranische recitatie en memorisatie

Moslimmannen die de koran lezen

Moslims reciteren en onthouden het geheel of delen van de koran als deugd.De koran reciteren met elocutie (tajwid) is beschreven als een uitstekende daad van aanbidding.[140] Vrome moslims reciteren de hele koran tijdens de maand Ramadan.[141] In moslimsamenlevingen begint elk sociaal programma over het algemeen met de recitatie van de koran.[141] Iemand die de hele koran heeft onthouden, wordt een Hafiz ("Memorizer") genoemd, die, zo wordt gezegd, in staat zal zijn om voor tien mensen te bemiddelen op de laatste dag.[140] Afgezien hiervan onthouden bijna elke moslim een deel van de koran omdat ze het moeten reciteren tijdens hun gebeden.

Portret van de Mughal -keizer Akbar Supplicerend aan God

Smeekbede en herinnering

Smeekbede aan God, in het Arabisch genoemd ad-duʿāʾ (Arabisch: الدعاء  IPA:[Duˈʕæːʔ]) heeft zijn eigen etiquette zoals Handen opheffen alsof je smeekt of aanroept met een uitgebreide wijsvinger.

Remebrance van God (ذكر, Dhikr') verwijst naar zinnen die herhaald worden om naar God te verwijzen.Gewoonlijk omvat dit Tahmid, verklaard lof zijn te wijten aan God (الحمد لله, al-Ḥamdu lillāh) Tijdens het gebed of wanneer u zich dankbaar voelt, Tasbih, het verklaren van glorie aan God tijdens het gebed of wanneer ze ergens ontzag voor zijn en zeggen 'in de naam van God'(بسملة, basmalah) Voordat u een handeling begint zoals eten.

Geschiedenis

Een panoramisch uitzicht op Al-Masjid al-Nabawi (de moskee van de profeet) in Medina, Hejaz regio, het Saoedi -Arabië van vandaag, de tweede meest heilige moskee in de islam

Muhammad (610–632)

Geboren in Mekka In 571 werd Mohammed vroeg in het leven wees.Nieuwe handelsroutes transformeerden de Meccan Society snel van een semi-bedouin samenleving naar een commerciële stedelijke samenleving, waardoor zwakkere segmenten van de samenleving zonder bescherming werden weggelaten.Hij verwierf de bijnaam "betrouwbaar"(Arabisch: الامين), [142] en werd gevraagd als een bank om waardevolle spullen en een onpartijdige arbiter te beschermen.Getroffen door de kwalen van de samenleving en na financieel veilig te zijn geworden door met zijn werkgever te trouwen, de zakenvrouw Khadija, hij begon zich terug te trekken naar een grot om te overwegen.Gedurende de laatste 22 jaar van zijn leven, beginnend op 40 -jarige leeftijd in 610 CE, Meldde Muhammad dat hij openbaringen van God ontving, aan hem overgebracht door de Aartsengel Gabriel,[143][144][145] waardoor het zegel wordt van de profeten die volgens de islamitische traditie naar de mensheid worden gestuurd.[146][77][78][147][143]

Gedurende deze periode, In Mekka, Mohammed Predikte eerst in het geheim en vervolgens in het openbaar, smeekte zijn luisteraars om te verlaten polytheïsme en aanbid een God.Veel vroege bekeerlingen naar de islam waren vrouwen, de armen, buitenlanders en slaven zoals de eerste muezzin Bilal ibn rabah al-habashi.De Meccan -elite profiteerde van de bedevaarten naar de afgoden van de Kaaba en voelde dat Mohammed hun sociale orde destabiliseerde door over één God te prediken, en dat hij in het proces twijfelachtige ideeën gaf aan de armen en slaven.[148][149][150][151] Mohammed, die werd beschuldigd van een dichter, een gek of bezeten, presenteerde de Uitdaging van de koran om dergelijke van de koran na te streven om hem te weerleggen.De Meccan -autoriteiten vervolgden Mohammed en zijn volgelingen, waaronder een boycot en verbanning van Mohammed en zijn clan om hen te verhongeren om hun bescherming van hem terug te trekken.Dit resulteerde in de Migratie naar Abyssinia van sommige moslims (aan de Aksumite Empire).

Na 12 jaar van de vervolging van moslims door de Meccans, Mohammed en de zijne metgezellen voerde de Hijra ("Emigratie") in 622 aan de stad Yathrib (huidige Day Medina).Daar, met de Medinan -bekeerlingen (de Ansar) en de meccan migranten (de Muhajirun), Mohammed in Medina heeft de zijne gevestigd politieke en religieuze autoriteit. De Grondwet van Medina was getekend[b] Door alle stammen van Medina stemmen ermee in Medina te verdedigen tegen externe bedreigingen en het vestigen van de moslim-, joodse, christelijke en heidense gemeenschappen religieuze vrijheden en vrijheid om hun eigen wetten, veiligheid van vrouwen en de rol van medina te gebruiken als een heilige plaats geblokkeerd vanWapens en geweld.[157] Binnen een paar jaar vonden twee veldslagen plaats tegen de Meccan -troepen: ten eerste de Battle of Badr in 624 - een moslimoverwinning - en toen een jaar later, toen de Meccans terugkeerden naar Medina, de Battle of Uhud, die ongeschikt eindigde.[158] De Arabische stammen in de rest van Arabië vormden vervolgens een confederatie, en tijdens de Battle of the Trench (Maart - april 627) Bevestig Medina, met de bedoeling de islam af te ronden.In 628, de Verdrag van Hudaybiyyah werd ondertekend tussen Mekka en de moslims, maar het werd twee jaar later door Mekka gebroken.Na het ondertekenen van het Verdrag van Hudaybiyyah, bekeerden veel meer mensen zich tot de islam.Tegelijkertijd werden handelsroutes van Meccan afgesneden toen Mohammed omliggende woestijnstammen onder zijn controle bracht.[159][160] Tegen 629 overwon Mohammed in de bijna bloedloze verovering van Mekka, en tegen de tijd van zijn dood in 632 (op 622) had hij de Stammen van Arabië in een enkele religieuzen beleid.[161]

De vroegste drie generaties moslims staan bekend als de Salaf, waarbij de metgezellen van Mohammed bekend staan als de Sahaba.Velen van hen, zoals de grootste verteller van Hadith Abu Hureyrah, opgenomen en samengesteld wat de Sunnah zou vormen.

Caliphate en Civil Strife (632–750)

Rashidun en Umayyad uitbreiding
Koepel van de rots Gebouwd door kalief Abd al-Malik Ibn Marwan;voltooid aan het einde van de Tweede Fitna

Na de dood van Muhammad in 632 waren moslims het niet eens over wie hem als leider zou opvolgen.De eerste opvolgers - Abu Bakr, Umar, Uthman Ibn al-Affan, Ali ibn Abi Talib en soms Hasan Ibn Ali[162] - zijn bekend in de soennitische islam als al-khulafā 'ar-rāshidūn ("Goed geleid kaliefen").[163] Sommige stammen verlieten de islam en rebelleerden onder leiders die zich nieuwe profeten verklaarden, maar werden verpletterd door Abu Bakr in de Ridda Wars.[164][165][166][167][168] Onder Umar breidde het kalifaat zich snel uit naarmate moslims grote overwinningen scoorden op de Perzisch en Byzantijns rijken.[169][170] Lokale bevolking van joden en inheemse christenen, vervolgd als religieuze minderheden en ketters en zwaar belast, hielp vaak moslims hun land over te nemen van de Byzantijnen en Perzen, wat resulteerde in uitzonderlijk snelle veroveringen.[171] Uthman werd gekozen in 644.Ali aanvaardde met tegenzin gekozen tot de volgende kalief na Uthman, wiens moord door rebellen in 656 leidde tot de Eerste burgeroorlog.Mohammed's weduwe, Aisha, bracht een leger op tegen Ali en vroeg om de dood van Uthman te wreken, maar werd verslagen op de Battle of the Camel.Ali probeerde de gouverneur van Syrië, Mu'awiya, te verwijderen, die als corrupt werd beschouwd.Mu'awiya verklaarde vervolgens de oorlog aan Ali nadat hij hem had beschuldigd van de dood van Uthman.Ali versloeg hem in de Battle of Siffin, en besloot toen om met hem te arbitreren.Dit boos de KhariJites, een extremistische sekte, die vond dat Ali zou moeten vechten met Mu'awiya.Ze voelden dat Ali door niet tegen een zondaar te vechten, ook een zondaar werd.De Kharijites rebelleerden tegen Ali en werden verslagen in de Battle of Nahrawan Maar een Kharijite -moordenaar doodde later Ali.Vervolgens werd Ali's zoon, Hasan Ibn Ali, gekozen tot kalief.Om verder gevechten te voorkomen, heeft Hasan een vredesverdrag abdiceren van Mu'awiyah In ruil voor het feit dat hij geen opvolger benoemt.[172] Mu'awiyah begon de Umayyad dynastie Met de benoeming van zijn zoon Yazid i. Dit leidde tot de Tweede burgeroorlog. Tijdens de Battle of Karbala, Husayn ibn Ali en andere afstammelingen van Mohammed werden afgeslacht door Yazid;Het evenement is geweest jaarlijks herdacht Sindsdien door Shia.Soennieten, geleid door Ibn al-Zubayr, die tegen het kalifaat waren dat in een dynastie veranderde, werden verslagen in de Belegering van Mekka.Deze geschillen over leiderschap zouden aanleiding geven tot de Soennitisch-Scheermes schisma,[173] Met de Shia gelovend leiderschap van Ali en de familie van Mohammed noemden de ahl al-bayt.[174] Ondertussen waren de Kharijites het niet eens met Uthman en Ali. Rustige vormen leidde tot de opkomst van de derde grootste denominatie in de islam, Ibadiyya.

Het leiderschap van Abu Bakr hield toezicht op het begin van de compilatie van de koran.De kalief Umar ibn abd al-aziz het invloedrijke comité opzetten, De zeven Fuqaha van Medina,[175][176] op weg naar Qasim ibn muhammad ibn abi bakr.[177] Malik ibn anas schreef een van de vroegste boeken over de islamitische jurisprudentie, de Muwatta,[178] als consensus van de mening van die juristen.[179][180][181] De KhariJites geloofde dat er geen gecompromitteerd middenweg is tussen goed en kwaad, en elke moslim die een ernstige zonde pleegt, wordt een ongelovige.De term wordt ook gebruikt om te verwijzen naar latere groepen zoals zoals ISIS.[182] Omgekeerd, een vroege sekte, de Murji'ah leerde dat de gerechtigheid van mensen alleen door God kon worden beoordeeld.Daarom kunnen misstanders worden beschouwd als misleid, maar niet als ongelovigen worden aan de kaak gesteld.[183] Deze houding kwam om te heersen in reguliere islamitische overtuigingen.[184]

De Umayyad -dynastie veroverde de Maghreb, de Iberisch schiereiland, Narbonnese Gallië en Sindh.[185] De Umayyads worstelden met een gebrek aan legitimiteit en vertrouwden op een zwaar betutteld leger.[186] Aangezien de Jizya-belasting een belasting was die werd betaald door niet-moslims die hen vrijstelden van militaire dienst, ontkenden de Umayyaden de erkenning van de conversie van niet-Arabieren naarmate deze de inkomsten verlaagde.[184] Terwijl het Rashidun -kalifaat soberheid benadrukte, waarbij Umar zelfs een inventaris van de bezittingen van elke ambtenaar nodig had,[187] Umayyad Luxury bracht ontevredenheid onder de vrome.[184] De kharijites leidden de Berber opstand leidend naar de eerste moslimstaten onafhankelijk van het kalifaat.In de Abbasid -revolutie, niet-Arabische bekeerlingen (Mawali), Arabische clans opzij geduwd door de Umayyad -clan, en sommige Shi'a verzamelden zich en wierpen de Umayyads omver en huldigden de meer kosmopolitische Abbasid -dynastie in 750 in.[188][189]

Klassiek tijdperk (750–1258)

Het oog, volgens Hunain ibn Ishaq van een manuscript van dateren c.1200

Al-Shafi'i codificeerde een methode om de betrouwbaarheid van Hadith te bepalen.[190] Tijdens het vroege Abbasid -tijdperk Bukhari en Moslim stelde de major samen Soennitische hadith collecties terwijl wetenschappers het leuk vinden Al-Kulayni en Ibn Babawayh Samengestelde grote Shia Hadith -collecties.De vier soennitische Madh'habs, de Hanafi, Hanbali, Maliki en Shafi'i, werden gevestigd rond de leringen van Abū ḥanīfa, Ahmad Ibn Hanbal, Malik Ibn Anas en al-Shafi'i.De leer daarentegen de leer Ja'far al-Sadiq vormde de Ja'fari jurisprudentie.In de 9e eeuw Al-Tabari voltooide het eerste commentaar van de koran, die een van de meest geciteerde commentaren werd in de soennitische islam, de Tafsir al-Tabari.Sommige moslims begonnen de vroomheid van verwennerij in het wereldse leven in twijfel te trekken en benadrukten armoede, nederigheid en vermijding van zonde op basis van verzaking van lichamelijke verlangens.Asceten zoals Hasan al-Basri zou een beweging inspireren die zou evolueren Tasawwuf of soefisme.[191][192]

Op dit moment werden theologische problemen, met name bij vrije wil, prominent aangepakt, waarbij Hasan Al Basri vaststelde dat hoewel God de acties van mensen kent, goed en kwaad voortkomen uit misbruik van vrije wil en de duivel.[193][c] Griekse rationalistische filosofie beïnvloedde een speculatieve denkrichtingen die bekend staat als Muʿtazila, voor het eerst afkomstig van Wasil ibn ata.[195] Kaliefen zoals Mamun al Rashid en Al-mu'tasim maakte het een officieel credo en probeerde tevergeefs hun positie op de meerderheid te forceren.[196] Ze voerden inquisities uit met de traditionalist Ahmad Ibn Hanbal Met name weigeren zich te conformeren aan het Mutazila -idee van de oprichting van de koran en werd gemarteld en gehouden in een onverlichte gevangeniscel gedurende bijna dertig maanden.[197] Ander echter scholen van speculatieve theologieMāturīdisme opgericht door Abu Mansur al-Maturidi en Ash'ari opgericht door Al-ash'ari - waren meer succesvol in het worden overgenomen.Filosofen zoals Al-Farabi, Avicenna en Averroes probeerde de metafysica van Aristoteles binnen de islam te harmoniseren, vergelijkbaar met later scholastiek Binnen het christendom in Europa, en Maimonides'Werk binnen het jodendom, terwijl anderen leuk vinden Al-ghazali argumenteerde daar tegen syncretisme en uiteindelijk de overhand.[198][199]

Dit tijdperk wordt soms de "Islamitische gouden eeuw".[200][201][202][203][170] Avicenna was een pionier in experimentele geneeskunde,[204][205] en zijn De canon van de geneeskunde werd gebruikt als standaard medicinale tekst in de islamitische wereld en Europa eeuwenlang. Rhazes was de eerste die de ziekten onderscheidde pokken en mazelen.[206] Openbare ziekenhuizen van de tijd gaf de eerste medische diploma's om artsen te vergunningen.[207][208] Ibn al-Haytham wordt beschouwd als de vader van het moderne wetenschappelijke methode en vaak aangeduid als de "'s werelds eerste ware wetenschapper", met name met betrekking tot zijn werk in optiek.[209][210][211][212] In engineering, de Banū mūsā broers ' automatisch fluit speler wordt geacht de eerste te zijn geweest programmeerbare machine.[213] In wiskunde, het concept van de algoritme is vernoemd Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, die wordt beschouwd als een oprichter van algebra, dat is vernoemd naar zijn boek al-jabr,[214] terwijl anderen het concept van een functie.[215] De overheid betaalde wetenschappers het equivalente salaris van professionele atleten vandaag.[216] De Guinness World Records herkent de Universiteit van Al Karaouine, opgericht in 859, als 's werelds oudste graad verleende universiteit.[217]

Het enorme Abbasid -rijk bleek onmogelijk bij elkaar te houden.[218] Soldaten vestigden hun eigen dynastieën, zoals de Tuluniden, Samanid en Ghaznavid -dynastie,[219] en de millennialist Isma'ili Shi'a missionaire beweging steeg met de Fatimid -dynastie controle over Noord -Afrika[220] en met de Qarmaten Mekka ontslaan en de zwarte steen stelen in hun mislukte rebellie.[221] In wat de naam wordt genoemd Shi'a eeuw, een andere Ismaili -groep, de Buyid -dynastie veroverde Bagdad en veranderde de Abbasids in een boegbeeld -monarchie.De soennitische seljuk -dynastie, campagne bevestig de soennitische islam door de opgebouwde wetenschappelijke mening over de tijd met name met de constructie van onderwijsinstellingen bekend te maken die bekend staan als bekend als Nezamiyeh, die worden geassocieerd met al-ghazali en Saadi Shirazi.[222] De Ismailis bleef splinterden over de legitimiteit van opeenvolgende imams met de Alawieten en de Uitdrijven, uitlopers van Shi'a Islam, daterend tot nu.

Religieuze missies bekeerd Volga Bulgarije aan de islam. De Delhi Sultanate reikte diep in de Indisch subcontinent en velen bekeerd tot de islam,[223][224] vooral hindoes met lage kaste wiens afstammelingen de overgrote meerderheid van de Indiase moslims vormen.[225] Veel moslims gingen ook naar China om de import- en exportindustrie van de invoer- en exportindustrie van de Songdynastie.[226]

Pre-moderne tijdperk (1258–18e eeuw)

Ghazan Khan, 7e Ilkhanaat heerser van de Mongoolse imperium, bekeerden zich tot de islam

Via moslimhandelnetwerken en de activiteit van Soefi -bestellingen verspreidde de islam zich in nieuwe gebieden.[43][227] Onder de Ottomaanse Rijk, De islam verspreidde zich naar Zuidoost Europa.[228] De bekering tot de islam was echter geen plotseling verlaten van oude religieuze praktijken;Integendeel, het was meestal een kwestie van "het assimileren van islamitische rituelen, kosmologieën en literatuur in ... lokale religieuze systemen",[229] zoals geïllustreerd door het uiterlijk van Muhammad in Hindoe folklore.[230] De Turken vonden waarschijnlijk overeenkomsten tussen Soefi -rituelen en Shaman -praktijken.[231] Moslim Turken bevatten elementen van Turks sjamanisme overtuigingen aan de islam.[d][231] Moslims in China, die afstammen van eerdere immigranten, werden, soms met geweld, geassimileerd door Chinese namen aan te nemen en cultuur terwijl Nanjing werd een belangrijk centrum van islamitisch onderzoek.[233][234]

Terwijl culturele invloed gebruikte om naar buiten uit te stralen vanuit Bagdad, na de Mongoolse vernietiging Van het Abbasid -kalifaat nam de Arabische invloed af.[235] Iran en Centraal-Azië, profiteren van verhoogde interculturele toegang tot Oost-Azië onder Mongoolse regel, bloeide en ontwikkelde zich duidelijker van de Arabische invloed, zoals de Timurid Renaissance onder de Timurid -dynastie.[236] Nasir al-Din al-Tusi (1201–1274) stelde de wiskundig model dat werd later overgenomen door Copernicus niet herzien in zijn heliocentrische model en Jamshīd al-kāshī's schatting van pi zou 180 jaar niet worden overtroffen.[237] Veel moslimdynastieën in India kozen Perzisch als hun hoftaal.

De introductie van buskruitwapens leidde tot de opkomst van grote gecentraliseerde staten en de moslim Buskruit rijken veel van de eerder versplinterde gebieden geconsolideerd.De kalifaat werd geclaimd door de Ottomaanse dynastie Van het Ottomaanse rijk sindsdien Murad i's verovering van Edirne in 1362,[238] en de claims werden versterkt in 1517 als Selim i werd de heerser van Mekka en Medina.[239] De shia Safavid -dynastie Rose aan de macht in 1501 en veroverde later heel Iran.[240] In Zuid -Azië, Babur richtte de Mughal Empire.De mughals gemaakt Grote bijdragen naar de islamitische architectuur, inclusief de Taj Mahal en Badshahi -moskeeen samengesteld de Fatwa alamgiri.

De religie van de gecentraliseerde staten van de Gunpowder -rijken beïnvloedde de religieuze praktijk van hun samenstellende bevolking.EEN symbiose tussen Ottomaanse heersers en het soefisme beïnvloedde de islamitische regering vanaf het begin sterk door de Ottomanen.Volgens de Ottomaanse geschiedschrijving, de legitimatie van een heerser wordt toegeschreven aan Sheikh Edebali die een droom van interpreteerden Osman Gazi als Gods legitimatie van zijn bewind.[241] De Mevlevi -bestelling en Bektashi -bestelling had een nauwe relatie met de sultans,[242] Als soefi-mystiek en ook heterodox en syncretisch Benaderingen van de islam bloeiden.[243][244] De vaak krachtige Safavid -conversie van Iran aan de twaalver Shia -islam van het Safavid -rijk zorgde voor de laatste dominantie van de Twaalver sekte Binnen Shia Islam.Perzische migranten naar Zuid -Azië, als invloedrijke bureaucraten en landhouders, helpen de Shia -islam te verspreiden, waardoor enkele van de grootste sjiitische populaties buiten Iran worden gevormd.[245] Nader Shah, die de Safavids omver wierpen, probeerden de betrekkingen met soennieten te verbeteren door de integratie van twaalverisme in de Soennitische islam te verspreiden als een vijfde Madhhab, ja'fariisme genoemd,[246] die er geen erkenning van kreeg van de Ottomanen.[247]

Modern Era (18 - 20e eeuw)

Abdülmecid II was de laatste kalief van de islam van de Ottomaanse dynastie.

Eerder in de 14e eeuw, Ibn taymiyya gepromoot een puriteins vorm van de islam,[248] Filosofische benaderingen afwijzen ten gunste van eenvoudiger theologie[248] en riep om de poorten te openen van itjihad in plaats van blinde imitatie van wetenschappers.[218] Hij riep op tot een jihad tegen degenen die hij als ketters beschouwde[249] Maar zijn geschriften speelden slechts een marginale rol tijdens zijn leven.[250] In de 18e eeuw in Arabië, Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab, beïnvloed door de werken van Ibn Taymiyya en Ibn al-Qayyim, richtte een beweging op, geroepen Wahhabi met hun zelfontwerping als Muwahiddun, om terug te keren naar wat hij zag als onvervalste islam.[251][252] Hij veroordeelde veel lokale islamitische gebruiken, zoals het bezoeken van het graf van Mohammed of heiligen, zoals later innovaties en zondig[252] en vernietigde heilige rotsen en bomen, Soefi -heiligdommen, de graven van Mohammed en zijn metgezellen en het graf van Husayn in Karbala, een grote shia -bedevaartssite.[253][254] Hij vormde een alliantie met de Saud -familie, die tegen de jaren 1920 hun verovering van het gebied dat zou worden voltooid Saoedi-Arabië.[255] Ma Wanfu en Ma Debao bevorderde salafistische bewegingen in de negentiende eeuw zoals Sailaifengye in China na zijn terugkeer uit Mekka, maar werden uiteindelijk vervolgd en gedwongen zich te verbergen door Soefi -groepen.[256] Andere groepen probeerden het soefisme te hervormen in plaats van het af te wijzen, met de Senusiyya en Muhammad Ahmad Zowel het voeren van oorlog als het vestigen van staten in respectievelijk Libië en Sudan.[257] In India, Shah Waliullah Dehlawi probeerde een meer verzoenende stijl tegen soefisme en beïnvloedde de Deobandi beweging.[258] In reactie op de Deobandi -beweging, de Barelwi Beweging werd opgericht als een massabeweging en verdedigde populair Soefisme en hervorming van zijn praktijken.[259][260] De beweging is beroemd om de viering van Mohammed's verjaardag en vandaag is verspreid over de hele wereld.[261]

De Moslimwereld was over het algemeen in politieke achteruitgang vanaf de 19e eeuw, vooral met betrekking tot niet-moslim Europese machten.Eerder, in de vijftiende eeuw, de Reconquista slaagde erin de Moslimaanwezigheid in Iberia.Tegen de 19e eeuw;de Britten Oost -India Company had formeel de Mughal -dynastie in India.[262] Als een reactie op Westerse imperialisme, veel intellectuelen probeerden Hervorm de islam.[263] Islamitisch modernisme, aanvankelijk gelabeld door westerse geleerden als Salafiyya, omarmde moderne waarden en instellingen zoals democratie terwijl ze op de Schrift zijn georiënteerd.[264][265] Opmerkelijke voorlopers omvatten Muhammad 'Abduh en Jamal al-Din al-Afghani.[266] Abul A'la Maududi hielp de moderne invloed politieke islam.[267] Vergelijkbaar met hedendaags codificatie, Shariah was voor het eerst gedeeltelijk gecodificeerd in de wet in 1869 in het Ottomaanse rijk Mecel code.[268]

De Ottomaanse rijk werd uiteengevallen na Eerste Wereldoorlog en de Kalifaat was Schaft in 1924[269] door de eerste President van de Turkse Republiek, Mustafa Kemal Atatürk, als onderdeel van de zijne seculiere hervormingen.[270][271] Pan-islamisten geprobeerd om moslims te verenigen en concurreerde met de groeiende nationalistische troepen, zoals pan-arabisme. De Organisatie van islamitische samenwerking (OIC), bestaande uit Moslim-meerderheidslanden, werd opgericht in 1969 na het verbranden van de Al-aqsa moskee in Jeruzalem.[272]

Contact met geïndustrialiseerde landen bracht moslimpopulaties naar nieuwe gebieden door economische migratie.Veel moslims migreerden als contractarische bedienden (meestal uit India en Indonesië) naar het Caribisch gebied en vormden de grootste moslimpopulaties per percentage in Amerika.[273] Migratie uit Syrië en Libanon leverde de grootste bijdrage aan de moslimbevolking in Latijns -Amerika.De resulterende verstedelijking en de toename van de handel in Afrika bezuiden de Sahara bracht moslims om zich in nieuwe gebieden te vestigen en hun geloof te verspreiden, waardoor de moslimbevolking waarschijnlijk tussen 1869 en 1914 werd verdubbeld.[274] Moslim -immigranten begonnen sinds de jaren zestig grotendeels uit voormalige koloniën te komen in verschillende West -Europese landen, velen als Gastarbeiders.

Hedendaags tijdperk (20e eeuw - heden)

Voorlopers van het islamitische modernisme beïnvloedden de islamitische politieke bewegingen zoals de moslims Broederschap en gerelateerde partijen in de Arabische wereld,[275][276] die goed presteerde bij verkiezingen na de Arabische lente,[277] Jamaat-e-Islami in Zuid -Azië en de AK -feest, die al tientallen jaren in Turkije democratisch aan de macht is.In Iran, revolutie een seculier monarchie met een Islamitische staat. Anderen zoals Sayyid Rashid Rida brak weg van islamitische modernisten[278] en duwde tegen het omarmen van wat hij zag als westerse invloed.[279] Terwijl sommigen waren stilte, anderen geloofden in geweld tegen degenen die hen verzetten, zelfs andere moslims, zoals de Islamitische staat Irak en de Levant, die zelfs zou proberen de Modern Gold Dinar als hun monetaire systeem.[280]

Ulu -moskee in Utrecht, Nederland

In tegenstelling tot islamitische politieke bewegingen, in de 20e eeuw Turkije, werd het leger uitgevoerd coups Om islamitische regeringen te verdrijven, en hoofddoeken waren wettelijk beperkt, zoals ook gebeurde in Tunesië.[281][282] Op andere plaatsen werd religieuze macht gecoöpteerd, zoals in Saoedi-Arabië, waar de staat religieuze wetenschap heeft gemonopoliseerd en vaak wordt gezien als poppen van de staat[283] Terwijl Egypte is genationaliseerd Al-Azhar University, voorheen een onafhankelijke stemcontrole -staatsmacht.[284] Salafisme werd gefinancierd vanwege zijn stilte.[285] Saoedi -Arabië voerde campagne tegen revolutionaire islamitische bewegingen in het Midden -Oosten, in tegenstelling tot Iran,[286] Kalkoen[287] en Qatar.

Moslimminderheden van verschillende etnische groepen zijn vervolgd als een religieuze groep.[288] Dit is uitgevoerd door communistische strijdkrachten zoals de Khmer Rouge, die hen als hun primaire vijand beschouwden om uit te roeien, omdat ze opvielen en hun eigen God aanbaden[289] en de Chinese communistische partij in Xinjiang[290] en door nationalistische troepen zoals tijdens de Bosnische genocide.

De globalisering van communicatie heeft de verspreiding van religieuze informatie verhoogd.De goedkeuring van de hijab is vaker voorgekomen[291] En sommige moslim -intellectuelen streven er steeds meer naar om schriftuurlijke islamitische overtuigingen van culturele tradities te scheiden.[292] Onder andere groepen heeft deze toegang tot informatie geleid tot de opkomst van populaire "televangelist"Preachers, zoals AMR Khaled, die concurreren met de traditionele Ulema in hun bereik en hebben gedecentraliseerde religieuze autoriteit.[293][294] Meer "geïndividualiseerde" interpretaties van de islam[295] met name opnemen Liberale moslims die proberen religieuze tradities te verzoenen met het huidige seculiere bestuur[296] en vrouwenkwesties.[297]

Demografie

Moslimdistributie wereldwijd, gebaseerd op de nieuwste beschikbare gegevens[298]

Een demografische studie van 2020 meldde dat 23,4% van de wereldbevolking, of 1-1,8 miljard mensen, moslims zijn.[299][6][300] In 1900 was deze schatting 12,3%,[301] In 1990 was het 19,9%[38] en projecties suggereren dat het aandeel tegen 2050 29,7% zal zijn.[302] Geschat wordt dat 87-90% van de moslims soennitisch is en 10-13% Shia,[32] met een minderheid die tot andere sekten behoort.Ongeveer 49 landen zijn Moslim-meerderheid,[303][304] Met 62% van de moslims van de wereld die in Azië wonen, en 683 miljoen aanhangers in Indonesië, Pakistan, India, en Bangladesh alleen.[305][306] De meeste schattingen geven aan China heeft ongeveer 20 tot 30 miljoen moslims (1,5% tot 2% van de bevolking).[307][308] Islam in Europa is de tweede grootste religie daarna Christendom In veel landen, met groeipercentages voornamelijk te danken aan immigratie en hogere geboortecijfers van moslims in 2005.[309] Religieuze bekering heeft geen netto impact op de groei van de moslimbevolking als "het aantal mensen dat Moslims worden door bekering Lijkt ongeveer gelijk te zijn aan het aantal moslims dat het geloof verlaten ".[310] Naar schatting zal het aantal moslims tegen 2050 bijna gelijk zijn aan het aantal christenen over de hele wereld, "vanwege de jonge leeftijd en hoog vruchtbaarheidscijfer van moslims ten opzichte van andere religieuze groepen ".[302]

Scholen en vestigingen

Soennitisch

De negen delen van Sahih al-Bukhari, een van de Zes soennitische hadith -boeken

Soennitische islam of soennisme is de naam voor de grootste denominatie in de islam.[311] De term is een samentrekking van de uitdrukking "ahl as-sunna wa'l-jamaat", wat betekent "mensen van de Sunna (De tradities van de profeet Mohammed) en de gemeenschap ".[312] Soennieten, of soms sunnieten, geloven dat de eerste vier kaliefen de rechtmatige opvolgers van Mohammed waren en voornamelijk referentie Zes grote Hadith -werken Voor juridische zaken, terwijl hij een van de vier traditionele scholen van jurisprudentie volgt: Hanafi, Hanbali, Maliki of Shafi'i.[22][313]

Soennitische theologiescholen omvatten Asharisme opgericht door Al-ashʿarī (c. 874–936), Maturidi door Abu Mansur al-Maturidi (853–944 CE) en Traditionalistische theologie onder leiding van Ahmad Ibn Hanbal (780–855 CE).Traditionalistische theologie wordt gekenmerkt door de naleving ervan aan een letterlijk begrip van de koran en de Sunnah, het geloof in de koran is ongeschapen en eeuwig en oppositie tegen rede (kalam) in religieuze en ethische zaken.[314] Aan de andere kant, beweert het maturidisme, is de Schrift niet nodig voor basisethiek en dat goed en slecht kan alleen door reden worden begrepen,[315] Maar mensen vertrouwen op openbaring, voor zaken die het begrip van de mens voorbij zijn.Asharisme is van mening dat ethiek alleen kan voortkomen uit goddelijke openbaring, maar niet van de menselijke rede.Asharisme aanvaardt echter reden met betrekking tot exegetische zaken en combineert Muʿtazila -benaderingen met traditionalistische ideeën.[316]

In de 18e eeuw leidde Muhammad Ibn Abd al-Wahhab een Salafi-beweging, door buitenstaanders verwezen als Wahhabism, in het hedendaagse Saoedi-Arabië.[317] Een soortgelijke beweging genaamd Ahl al-Hadith Ook benadrukte de oude soennitische juridische traditie van de eeuwen, en gaf er de voorkeur aan om direct de koran en hadith te volgen.De Nurcu Soennitische beweging was door Zei verpleegkundige (1877–1960);[318] Het bevat elementen van soefisme en wetenschap,[318][319] en heeft aanleiding gegeven tot de Gülen -beweging.

Scheermes

De Imam Hussein Shrine in Irak is een heilige plaats voor Shia -moslims

Shia-islam, of shi'isme, is de op een na grootste moslim denominatie.Shias, of sjiieten, gesplitst met soennieten over Muhammad's opvolger Als leider, die volgens de Shia van bepaalde afstammelingen van de familie van Mohammed bekend moet zijn als de Ahl al-bayt en die leiders, aangeduid als Imams, hebben extra spirituele autoriteit.[320] Sommige van de eerste imams worden vereerd door alle Shia -groepen en soennieten, zoals Ali. Zaidi, de oudste tak, verwerpen speciale krachten van imams en worden soms beschouwd als een 'vijfde school' van de soennitische islam in plaats van een sjiitische sekte.[321][322][323] De Tweer, de grootste shia -tak, geloof in Twaalf imams, de laatste van wie in ging occultatie om op een dag terug te keren.De Ismailis gesplitst met de twaalvers over wie de zevende imam was en zijn opgesplitst in meer groepen over de status van opeenvolgende imams, met de grootste groep is de Nizaris.[324]

Ibadi

Ibadi -islam of Ibadisme wordt beoefend door 1,45 miljoen moslims over de hele wereld (~ 0,08% van alle moslims), de meeste van hen in Oman.[325] Ibadisme wordt vaak geassocieerd met en gezien als een matige variatie van de Khawarij Beweging, hoewel Ibadi's zelf bezwaar maken tegen deze classificatie.In tegenstelling tot de meeste Kharijite -groepen beschouwt het ibadisme zondige moslims niet als ongelovigen.Ibadi hadiths, zoals de Jami Sahih Collectie, gebruikt ketens van vertellers uit de vroege islamitische geschiedenis die ze als betrouwbaar beschouwden, maar de meeste Ibadi -hadiths zijn ook te vinden in standaard soennitische collecties en hedendaagse ibadi's keuren vaak de standaard soennitische collecties goed.[326]

An overview of the major sects and madhahib of Islam

Koranisme

De Koranisten zijn moslims die over het algemeen geloven dat de islamitische wet en begeleiding alleen moet worden gebaseerd op de Koran, het afwijzen van de Sunnah, dus gedeeltelijk of volledig twijfelen aan de religieuze autoriteit, betrouwbaarheid of authenticiteit van de Hadith Literatuur, die volgens hen zijn gefabriceerd.[327]

Er waren eerst critici van de Hadith -tradities al in de tijd van de geleerde Al-Shafi'i;Hun argumenten vonden echter niet veel gunst bij moslims.Vanaf de 19e eeuw houden reformistische denkers van Sayyid Ahmad Khan, Abdullah Chakalawi, en later Ghulam Ahmad Parwez In India begon de Hadith en de islamitische traditie systematisch in twijfel te trekken.[328] Tegelijkertijd was er een langdurige discussie over de enige autoriteit van de koran in Egypte, geïnitieerd door een artikel door Muhammad Tawfiq Sidqi genaamd "Islam is alleen de koran" (al-islām huwa l-qurʾān waḥda-hū) In het tijdschrift Al-Manār.[329][330] Het koranisme kreeg ook een politieke dimensie in de 20e eeuw toen Muammar al-Gaddafi verklaarde de koran als de grondwet van Libië.[331] In Amerika, Rashad Khalifa, een Egyptisch-Amerikaanse biochemist en ontdekker van de Korancode (Code 19), een hypothetische wiskundige code in de koran, richtte de organisatie "United Submitters International" op.[332]

De afwijzing van de hadith leidt in sommige gevallen naar verschillen in de manier waarop religie wordt beoefend, bijvoorbeeld in het rituele gebed.Terwijl sommige koranisten traditioneel vijf keer per dag bidden, verminderen anderen het aantal tot drie of zelfs twee dagelijkse gebeden.Er zijn ook verschillende opvattingen over de details van gebed of andere pijlers van de islam, zoals Zakāt, Fasting of The Hajj.[333]

Andere coupuraties

 • Bektashi Alevism is een syncretisch en heterodox Lokale islamitische traditie, wiens aanhangers de mystieke volgen (Bāṭenī) Leringen van Ali en Haji Bektash Veli.[334] Alevism neemt Turkse overtuigingen op die aanwezig zijn in de 14e eeuw,[335] zoals Sjamanisme en Animisme, gemengd met Shias en Soefi -overtuigingen, overgenomen door enkele Turkse stammen.Geschat wordt dat er 10 miljoen tot meer dan 20 miljoen (~ 0,5% - 1% van alle moslims) Alevis wereldwijd zijn.[336]
 • De Ahmadiyya Beweging werd opgericht door Mirza Ghulam Ahmad[337] in India in 1889.[338][e] Ahmad beweerde de "beloofde Messias" of "Imam Mahdi" van profetie te zijn.Tegenwoordig heeft de groep 10 tot 20 miljoen beoefenaars, maar wordt door de meeste moslims afgewezen als ketterse,[339] En Ahmadis zijn sinds de oprichting van de beweging onderworpen aan religieuze vervolging en discriminatie.[340]

Niet-confessionele moslims

Niet-confessionele moslims is een paraplu -term dat is gebruikt voor en door moslims die niet behoren tot of niet zichzelf identificeren met een specifieke Islamitische denominatie.[341][342][343] Recente enquêtes melden dat grote hoeveelheden moslims in sommige delen van de wereld zichzelf identificeren als "alleen moslim", hoewel er weinig gepubliceerde analyse beschikbaar is met betrekking tot de motivaties die aan deze reactie ten grondslag liggen.[344][345][346] De Pew Research Center meldt dat de respondenten zichzelf identificeren als "alleen moslim" uitmaken van een meerderheid van moslims in zeven landen (en een aantal in drie anderen), met het hoogste deel in Kazachstan met 74%.Ten minste een op de vijf moslims in ten minste 22 landen identificeren zichzelf op deze manier.[347]

Mystiek

De wervelende derwisjen, of Mevlevi -bestelling door het graf van Soefi-mysticus Rumi

Soefisme (Arabisch: تصوف, tasawwuf), is een mystiek-asceet benadering van de islam die probeert een directe te vinden Persoonlijke ervaring van God.Klassieke Soefi -geleerden gedefinieerd Tasawwuf Als "een wetenschap wiens doel de herstel van het hart is en het van al het andere afwijst behalve God", door "intuïtieve en emotionele vermogens" die men moet worden getraind om te gebruiken.[348][349][350][351][352][353] Het is geen sekte van de islam en zijn aanhangers behoren tot de verschillende moslim -denominaties. Ismaili Shias, wiens leringen in rooten Gnosticisme en Neoplatonisme,[354] evenals door de Verlichting en Isfahan Scholen van islamitische filosofie hebben mystieke interpretaties van de islam ontwikkeld.[355] Hasan al-Basri, de vroege Soefi -ascetische vaak afgebeeld als een van de vroegste Soefi's,[356] benadrukte angst om Gods verwachtingen van gehoorzaamheid te mislukken.Later prominente soefi's, zoals daarentegen, zoals Mansur al-Hallaj en Jalaluddin Rumi, benadrukte religiositeit gebaseerd op liefde voor God.Dergelijke toewijding zou ook een impact hebben op de kunst, met Rumi, nog steeds een van de best verkopende dichters in Amerika,[357][358] zijn Perzische gedicht schrijven Masnawi en de werken van Hafez (1315–1390) worden vaak beschouwd als het hoogtepunt van Perzische poëzie.

Soefi's afwijzen materialisme en ego[359] en beschouwt alles alsof het alleen door God is gestuurd, Sufi gelooft sterk in de eenheid van God.[360]

Soefi zien Tasawwuf als een onafscheidelijk onderdeel van de islam, net als de sharia.[361] Traditionele soefi's, zoals Bayazid Bastami, Jalaluddin Rumi, Haji Bektash Veli, Junaid Baghdadien al-Ghazali, pleitte voor het soefisme als gebaseerd op de principes van de islam en de leer van de profeet.[362][361] Historicus Nijlgroen betoogde dat de islam in de middeleeuwse periode min of meer was Soefisme.[232](P77)(P24) Populaire devotionele praktijken zoals de verering van Soefi -heiligen zijn gezien als innovaties van de oorspronkelijke religie van volgers van salafisme, die soms fysiek Sufi's hebben aangevallen, wat leidt tot een verslechtering in Soefi -Salafi -relaties.

Soefi -gemeenten vormen orders (tariqa) gecentreerd rond een leraar (wali) die een spirituele ketting terug naar Mohammed volgt.[363] Sufis speelde een belangrijke rol bij de vorming van moslimsamenlevingen door hun zendings- en educatieve activiteiten.[191] Soefi beïnvloedde Ahle Sunnat -beweging of Barelvi Movement verdedigt Soefi -praktijken en overtuigingen met meer dan 200 miljoen volgers in Zuid -Azië.[364][365][366] Soefisme is prominent aanwezig in Centraal -Azië,[367][368] evenals in Afrikaanse landen zoals Tunesië, Algerije, Marokko, Senegal, Tsjaad en Niger.[347][369]

Wet en jurisprudentie

Sharia is de religieuze wet deel uitmaken van de islamitische traditie.[22] Het is afgeleid van de religieuze voorschriften van de islam, met name de koran en de hadith.In het Arabisch verwijst de term Sharīʿah naar Gods goddelijke wet en staat in tegenstelling tot fiqh, die verwijst naar zijn wetenschappelijke interpretaties.[370][371] De manier van de toepassing ervan in de moderne tijd is een onderwerp van geschil geweest tussen moslim -traditionalisten en reformisten.[22]

Traditioneel theorie van islamitische jurisprudentie herkent er vier Bronnen van Sharia: de koran, sunnah (Hadith en Sira), Qiyas (analoog redeneren), en ijma (Juridische consensus).[372] Verschillend juridische scholen ontwikkelde methoden voor het afleiden van sharia -uitspraken uit schriftuurlijke bronnen met behulp van een proces dat bekend staat als ijtihad.[370] Traditionele jurisprudentie onderscheidt twee hoofdtakken van recht,ʿIbādāt (rituelen) en muʿāmalāt (Sociale relaties), die samen een breed scala aan onderwerpen omvatten.[370] De uitspraken wijzen acties toe aan een van de vijf categorieën die worden genoemd ahkam: verplicht (fard), aanbevolen (Mustahabb), toegestaan (muba), verafschuwd (makruh) en verboden (Haram).[370][371] Vergeving wordt veel gevierd in de islam[373] en, in het strafrecht, terwijl een boete oplegt aan een dader in verhouding tot hun misdrijf, wordt als toegestaan beschouwd;Het vergeven van de dader is beter.Een stap verder gaan door een gunst aan de dader te bieden, wordt beschouwd als de piek van excellentie.[374] Sommige gebieden van de sharia overlappen elkaar met de westelijke notie van de wet, terwijl anderen breder overeenkomen met het leven van het leven in overeenstemming met Gods wil.[371]

Historisch gezien werd de sharia geïnterpreteerd door onafhankelijke juristen (muftis).Hun juridische meningen (fatwa) werden in aanmerking genomen door de door liniaal aangestelde rechters die voorzat qāḍī's Courts, en door maẓālim Rechtbanken, die werden gecontroleerd door de Raad van de heerser en het strafrecht beheerd.[370][371] In het moderne tijdperk werden op sharia gebaseerde strafwetten op grote schaal vervangen door statuten geïnspireerd door Europese modellen.[371] De Ottomaanse Rijk's 19e-eeuwse Tanzimat hervormingen leiden tot de Mecel burgerlijk wetboek en vertegenwoordigde de eerste poging om codificeren Sharia.[375] Hoewel de grondwetten van de meeste moslim-meerderheidstoestanden verwijzingen naar de sharia bevatten, werden de klassieke regels grotendeels alleen behouden persoonlijke status (Familie) Wetten.[371] Wetgevende instanties die deze wetten codificeerden, probeerden ze te moderniseren zonder hun basis te verlaten in traditionele jurisprudentie.[371][376] De Islamitische revival van de late 20e eeuw bracht de oproepen mee door Islamist Bewegingen voor volledige implementatie van sharia.[371][376] De rol van sharia is over de hele wereld een betwist onderwerp geworden.Er zijn voortdurende debatten of de sharia compatibel is met seculiere vormen van overheid, mensenrechten, vrijheid van gedachten, en vrouwenrechten.[377][378]

Scholen van jurisprudentie

Islamitisch Scholen van de wet in de Moslimwereld

Een school van jurisprudentie wordt een Madhhab (Arabisch: مذهب).De vier grote soennitische scholen zijn de Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali Madhahs terwijl de drie grote Shia -scholen de Ja'fari, Zaidi en Isma'ili Madhahib.Elk verschilt in hun methodologie, genoemd Usul al-fiqh ("Principes van jurisprudentie").Het volgende van beslissingen van een religieuze expert zonder noodzakelijkerwijs te onderzoeken wordt de redenering van de beslissing genoemd taqlid. De voorwaarde GHAIR MUQALLID Verwijst letterlijk naar degenen die Taqlid niet gebruiken en, bij uitbreiding, geen madhab hebben.[379] De praktijk van een individuele interpretatiewet met onafhankelijke redenering wordt geroepen ijtihad.[380]

Samenleving

Religieuze personages

Krim Tatar Moslimstudenten (1856)

Islam heeft, net als het jodendom, geen geestelijken in de sacerdotaal Sense, zoals priesters die bemiddelen tussen God en mensen. Imam (إمام) is de religieuze titel die wordt gebruikt om te verwijzen naar een islamitische leiderschapspositie, vaak in de context van het voeren van een islamitische eredienst.

Religieuze interpretatie wordt voorgezeten door de ‘Ulama (Arabisch: علماء), een gebruikte term beschrijft het lichaam van moslimgeleerden die training hebben gekregen in islamitische studies.Een geleerde van de hadith wordt een genoemd Muhaddith, een geleerde van jurisprudentie wordt een faqih (فقيه), een jurist die gekwalificeerd is om juridische meningen te geven of fatwas wordt een moefti, en een qadi is een islamitische rechter. Eerbiedig Titels gegeven aan wetenschappers zijn onder meer sjeik, mullah en mawlawi.

Sommige moslims vereren ook heiligen geassocieerd met wonder (كرامات, karāmāt).De praktijk van het bezoeken van de graven van profeten en heiligen staat bekend als ziyarat.In tegenstelling tot heiligen in het christendom, worden moslimheiligen meestal informeel erkend door de consensus van gewone mensen, niet door geleerden.

Bestuur

De reguliere islamitische wet maakt geen onderscheid tussen "zaken van de kerk" en "staatskwesties";de geleerden functioneren als zowel juristen als theologen.Verschillende vormen van islamitische jurisprudentie regeren daarom over zaken dan in andere maatschappelijke context als het behoud van de staat.Termen die traditioneel worden gebruikt om te verwijzen naar moslimleiders omvatten Kalief en Sultan, en termen geassocieerd met traditioneel moslimstaten omvatten Kalifaat, Emiraat, Uitsluiten en Khanaat (bijv. de Verenigde Arabische Emiraten).

In Islamitische economische jurisprudentie, hamsteren van rijkdom is beschimpt en dus monopolistisch Gedrag wordt afgekeurd.[381] Pogingen om aan de sharia te voldoen, hebben geleid tot de ontwikkeling van Islamitisch bankieren.De islam verbiedt riba, meestal vertaald als woeker, die verwijst naar een oneerlijke winst in de handel en meestal wordt gebruikt om rente te betekenen.[382] In plaats daarvan gaan islamitische banken een partnerschap aan met de kredietnemer en delen beide van de winst en eventuele verliezen van de onderneming.Een ander kenmerk is het vermijden van onzekerheid, die wordt gezien als gokken[383] en islamitische banken vermijden traditioneel afgeleide instrumenten zoals futures of opties die hen aanzienlijk beschermden tegen de Financiële crisis van 2008.[384] De staat was vroeger betrokken bij de distributie van liefdadigheid door de schatkist, bekend als Bayt al-Mal, voordat het een grotendeels individuele achtervolging werd.De eerste Kalief, Abu Bakr, verdeelde Zakat als een van de eerste voorbeelden van een Gegarandeerd minimuminkomen, met elke man, vrouw en kind krijgen 10 tot 20 vuil jaarlijks.[385] Tijdens het bewind van de tweede kalief umar, kinderbijslag werd geïntroduceerd en de oude en gehandicapten hadden recht op stipendia,[386][387][388] Terwijl de Umayyad kalief Umar II een dienaar toegewezen voor elke blinde persoon en voor elke twee chronisch zieke personen.[389]

Jihad betekent "streven of worstelen [in de weg van God]" en, in de breedste zin, is "iemands uiterste macht, inspanningen, inspanningen of vaardigheden uitoefenen om te strijden met een object van afkeuring".[390] Dit zou kunnen verwijzen naar iemands streven om religieuze en morele perfectie te bereiken[391][392][393] Met name de Shia en Soefi's, onderscheid tussen de "grotere jihad", die betrekking heeft op spirituele zelf-perfectie, en de "mindere jihad", gedefinieerd als oorlogvoering.[394][395] Bij gebruik zonder kwalificatie wordt Jihad vaak begrepen in zijn militaire vorm.[390][391] Jihad is de enige vorm van oorlogvoering die is toegestaan in de islamitische wet en kan worden verklaard tegen illegale werken, terroristen, criminele groepen, rebellen, afvalligenen leiders of staten die moslims onderdrukken.[394][395] De meeste moslims interpreteren Jihad tegenwoordig als alleen een defensieve vorm van oorlogvoering.[396] Jihad wordt alleen een individuele plicht voor degenen die bij autoriteit zijn gevestigd.Voor de rest van de bevolking gebeurt dit alleen in het geval van een Algemene mobilisatie.[395] Voor de meesten Twaalver Shias, aanvallende jihad kan alleen worden verklaard door een goddelijk benoemde leider Van de moslimgemeenschap wordt sindsdien opgeschort Muhammad al-Mahdi's occultatie is 868 CE.[397][398]

Dagelijks en gezinsleven

Islamitisch sluier staan ​​voor bescheidenheid

Veel dagelijkse praktijken vallen in de categorie van adab, of etiquette en dit omvat het begroeten van anderen met "As-Salamu 'Alaykum"(" Vrede zij u "), zeggend Bismillah ("in De naam van God") Voor de maaltijd, en alleen de rechterhand gebruiken om te eten en te drinken.

Specifiek verboden voedsel omvatten varkensproducten, bloed en aas.Gezondheid wordt gezien als een vertrouwen van God en bedwelmen, zoals alcoholische dranken, zijn verboden.[399] Al het vlees moet afkomstig zijn van een herbivoor Dier dat in de naam van God werd afgeslacht door een moslim, jood of christen, behalve voor het spel dat men voor zichzelf heeft gejaagd of gevist.[400][401][402] Baarden worden vaak aangemoedigd bij mannen als iets natuurlijks[403][404] en lichaamsaanpassingen, zoals permanente tatoeages, zijn meestal verboden als het overtreden van de creatie.[f][406] Goud en zijde voor mannen zijn verboden en worden als extravagant beschouwd.[407] Hooi, vaak vertaald als "schaamte" of "bescheidenheid", wordt soms beschreven als het aangeboren karakter van de islam[408] en informeert veel van het dagelijkse moslim leven.Bijvoorbeeld, Kleding in de islam benadrukt een standaard van bescheidenheid, die de hijab voor vrouwen.Evenzo, persoonlijke hygiëne wordt aangemoedigd met bepaalde vereisten.

In Islamitisch huwelijk, de bruidegom is verplicht om een bruidscadeau te betalen (Mahr).[409][410][411] De meeste families in de islamitische wereld zijn monogaam.[412][413] Moslimmannen mogen echter oefenen polygynie en kan tegelijkertijd maximaal vier vrouwen hebben.Er zijn ook culturele variaties in bruiloften.[414] Polyandrie, een praktijk waarin een vrouw twee of meer echtgenoten aanneemt, is verboden in de islam.[415]

Na de geboorte van een kind, de Adhan wordt uitgesproken in het rechteroor.[416] Op de zevende dag, de aqiqah Ceremonie wordt uitgevoerd, waarin een dier wordt opgeofferd en het vlees wordt verdeeld over de armen.[417] Het hoofd van het kind is geschoren en een hoeveelheid geld dat gelijk is aan het gewicht van zijn haar wordt aan de armen geschonken.[417] Mannelijke besnijdenis wordt beoefend.Het respecteren en gehoorzamen van iemands ouders, en voor hen zorgen, vooral op hun oude dag, is een religieuze verplichting.[418][419]

A Moslim sterven wordt aangemoedigd om de Shahada als hun laatste woorden.Het betuigen van de doden en het bijwonen van begrafenissen in de gemeenschap worden beschouwd als een van de deugdzame handelingen.In Islamitische begrafenisrituelen, begrafenis wordt zo snel mogelijk aangemoedigd, meestal binnen 24 uur.Het lichaam wordt gewassen, behalve martelaren, door leden van hetzelfde geslacht en veroverd in een kledingstuk dat niet moet worden uitgewerkt. Kafan.[420] Een "begrafenisgebed" genoemd Salat al-Janazah is uitgevoerd.Jammeren, of luid, treurige protest, wordt ontmoedigd.Kisten hebben vaak niet de voorkeur en graven zijn vaak ongemarkeerd, zelfs niet voor koningen.[421] Wat betreft erfenis, het aandeel van een zoon is het dubbele van dat van die van een dochter.[VI]

kunst en cultuur

De voorwaarde "Islamitische cultuur"kan worden gebruikt om aspecten van cultuur te betekenen die betrekking hebben op de religie, zoals festivals en dresscode.Het wordt ook controversieel gebruikt om de culturele aspecten van traditioneel moslimmensen aan te duiden.[422] Ten slotte kan "islamitische beschaving" ook verwijzen naar de aspecten van de gesynthetiseerde cultuur van de vroege kalifaten, inclusief die van niet-moslims,[423] Soms aangeduid als "islamicaat".

Islamitische kunst omvat de beeldende Kunsten inclusief velden die zo gevarieerd zijn als architectuur, kalligrafie, schilderen, en keramiek, onder andere.[424] Terwijl het maken van beelden van animate wezens vaak is afgekeurd in verband met verband Wetten tegen afgoderij, deze regel is op verschillende manieren geïnterpreteerd door verschillende wetenschappers en in verschillende historische periodes.Deze strictuur is gebruikt om de prevalentie van te verklaren kalligrafie, mozellingen patroon als belangrijke aspecten van de islamitische artistieke cultuur.[425] In Islamitische architectuur, verschillende culturen tonen invloed zoals Noord -Afrikaanse en Spaanse islamitische architectuur zoals de Grote moskee van Kairouan bevattend marmer en porfier kolommen uit Romeinse en Byzantijnse gebouwen,[426] terwijl Moskeeën in Indonesië hebben vaak meerlagige daken van lokaal Javaans stijlen.

De Islamitische kalender is een maan kalender dat begint met de Hijra van 622 CE, een datum die naar verluidt door Caliph Umar werd gekozen omdat het een belangrijk keerpunt was in de fortuinen van Mohammed.[427] Islamitisch heilige dagen vallen op vaste datums van de maankalender, wat betekent dat ze zich voordoen in verschillende seizoenen in verschillende jaren in de Gregoriaanse kalender.De belangrijkste islamitische festivals zijn Suikerfeest (Arabisch: عيد الف) op de 1e van Shawwal, het markeren van het einde van de vastenmaand Ramadan, en Eid al-Adha (عيد الأضحى) op de 10e van Dhu al-Hijjah, samenvallen met het einde van de Daad (bedevaart).[428]


Afgeleide religies

Sommige bewegingen, zoals de Uitdrijven,[429][430][431][432][433] Berghouata en Ha-Mim, ofwel voortgekomen uit de islam of kwam om bepaalde overtuigingen met de islam te delen, en of elk een afzonderlijke religie is of een sekte van de islam is soms controversieel. Yazdânism wordt gezien als een mix van lokale Koerdische overtuigingen en islamitische soefi -doctrine geïntroduceerd Koerdistan door Sheikh adi ibn musafir in de 12e eeuw. Bábisme STEKS uit Twelver Shia ging door Siyyid 'Ali Muhammad I-Shirazi al-Bab terwijl een van zijn volgelingen Mirza Husayn 'Ali Nuri Baha'u'llah richtte de Baháʼí geloof.[434] Sikhisme, opgericht door Guru Nanak in de late vijftiende eeuw Punjab, bevat voornamelijk aspecten van het hindoeïsme, met enkele islamitische invloeden.[435]

Kritiek

Johannes van Damascus, onder de Umayyad kalifaat, beschouwde islamitische doctrines als een mengelmoes van de Bijbel.[436]

Kritiek op de islam bestaat sinds de formatieve fasen van de islam.Vroege kritiek kwam van christelijke auteurs, van wie velen de islam als een christen beschouwden ketterij of een vorm van afgoderij, het vaak uitleggen in apocalyptische termen.[437] Later verscheen kritiek van de moslimwereld zelf, evenals van Joods schrijvers en van kerkelijke christenen.[438][439]

Christelijke schrijvers bekritiseerden het islamitische reddingoptimisme en de vleselijkheid ervan.De sensuele beschrijvingen van de Islam van het paradijs brachten veel christenen ertoe te concluderen dat de islam geen spirituele religie was.Hoewel sensueel plezier ook aanwezig was in het vroege christendom, zoals te zien in de geschriften van Irenaeus, de doctrines van de eerste Manicheean, Augustinus van nijlpaard, leidde tot de brede afwijzing van lichamelijk plezier in zowel het leven als het hiernamaals. Ali Ibn Sahl Rabban al-Tabari verdedigde de koranbeschrijving van het paradijs door te beweren dat de Bijbel ook dergelijke ideeën impliceert, zoals het drinken van wijn in de Evangelie van Matthew.[440]

Lasterlijke afbeeldingen van Mohammed, afgeleid van de afbeeldingen van de vroege 7e eeuw van de Byzantijnse kerk,[441] verschijnen in het 14e-eeuwse epische gedicht Goddelijke Komedie door Dante Alighieri.[442] Hier verschijnt Muhammad in de achtste cirkel van de hel, samen met Ali.Dante geeft de islam niet de schuld als geheel, maar beschuldigt Mohammed van schisma, door een andere religie te vestigen na het christendom.[442]

Andere kritiek richt zich op de kwestie van mensenrechten in moderne moslim-meerderheidslanden en de behandeling van vrouwen in de islamitische wet en praktijk.[443] In de nasleep van de recente multiculturaliteit Trend, de invloed van de islam op het vermogen van moslimmigranten in het Westen om te assimileren is geweest bekritiseerd.[444] Zowel in zijn publieke als in het persoonlijke leven maakten anderen bezwaar tegen de moraliteit van Mohammed, daarom ook de Sunnah als rolmodel.[445]

Zie ook

Referenties

Voetnoten

 1. ^ Er zijn tien uitspraken van Islam in het Engels, verschillend in de vraag of de eerste of tweede lettergreep de stress heeft, of de s is /z/ of /s/, en of de a wordt uitgesproken /ː/, /æ/ of (wanneer de stress op de eerste lettergreep is) /ə/ (Merriam Webster).De meest voorkomende zijn /ɪzˈlːm, ɪsˈlːm, ˈɪzləm, ˈɪsləm/ (Oxford Engels woordenboek) en /ˈɪzlːm, ˈɪslːm/ (American Heritage Dictionary).
 2. ^ Watt betoogt dat de eerste overeenkomst kort na de hijra tot stand kwam en dat het document op een later tijdstip werd gewijzigd - met name na de Slag om Badr (Ah [Anno Hijra] 2, = AD 624).[152] Serjeant betoogt dat de grondwet in feite acht verschillende verdragen is die kunnen worden gedateerd volgens gebeurtenissen zoals ze in Medina gebeurden, met het eerste verdrag geschreven kort na de aankomst van Muhammad.[153] Zie ook Caetani (1905) die beweren dat het document een enkel verdrag is dat kort na de hijra is overeengekomen.[154] Wellhausen beweert dat het behoort tot het eerste jaar van de woning van Muhammad in Medina, vóór de Slag om Badr in 2/624.[155] Zelfs Moshe Gil, een scepticus van de islamitische geschiedenis, beweert dat het binnen vijf maanden na de aankomst van Mohammed in Medina is geschreven.[156]
 3. ^ "Hasan Al Basri wordt vaak beschouwd als een van de eersten die een engelachtige oorsprong voor de duivel verwierp, met het argument dat zijn val het resultaat was van zijn eigen vrije wil, niet Gods vastberadenheid. Hasan Al Basri betoogde ook dat engelen niet in staat zijn om zonde ofFouten en nobeler dan mensen en zelfs profeten. Zowel vroege Shias als soennieten verzetten zich tegen zijn mening.[194]
 4. ^ "In de afgelopen jaren is het idee van syncretisme uitgedaagd. Gezien het gebrek aan autoriteit om een orthodoxe doctrine over de islam te definiëren of af te dwingen, beweren sommige wetenschappers dat er geen voorgeschreven overtuigingen waren, alleen voorgeschreven praktijk, in de islam vóór de zestheeh eeuw.[232](P20–22)
 5. ^ Een cijfer van 10-20 miljoen vertegenwoordigt ongeveer 1% van de moslimbevolking.Zie ook: Ahmadiyya per land.
 6. ^ Sommige moslims in het dynastieke tijdperk China verzetten zich footbinding van meisjes om dezelfde reden.[405]

Koran en Hadith

Citaten

 1. ^ Hamzeh'ee, M. Reza Fariborz (1995).Krisztina Kehl-Bodrogi;et al.(eds.). Syncretistische religieuze gemeenschappen in het Nabije Oosten. Leiden: Brill. pp. 101–117. ISBN 90-04-10861-0.
 2. ^ Browne, Edward G. (1889). Bábisme.
 3. ^ "World's Baha'i Connect met verleden in Israël". Reuters.20 januari 2007 - via www.reuters.com.
 4. ^ Hunter, Shireen (2010). The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity: Centre for Strategic and International Studies (Washington, D.C.), Georgetown University.Centrum voor strategische en internationale studies. Universiteit van Michigan Press. p. 33. ISBN 9780253345493. Druze - een uitloper van Shi'isme;De leden worden door orthodoxe moslims niet beschouwd als moslims.
 5. ^ Yazbeck Haddad, Yvonne (2014). The Oxford Handbook of American Islam. Oxford Universiteit krant. p. 142. ISBN 9780199862634. Hoewel ze parallel lijken aan die van de normatieve islam, zijn ze in de Druzen -religie anders in betekenis en interpretatie.De religie wordt beschouwd als verschillend van de Ismaili en van andere overtuiging en praktijk van andere moslims ... de meeste Druze identificeren zich niet als moslims ...
 6. ^ a b c "De wereldwijde moslimbevolking in kaart brengen". 7 oktober 2009.
 7. ^ "Islam | Religie, overtuigingen, praktijken en feiten | Britannica". www.britannica.com. Opgehaald 9 mei 2022.
 8. ^ "Definitie van de islam | Dictionary.com". www.dictionary.com. Opgehaald 9 mei 2022.
 9. ^ "Moslim. " Lexico. VK: Oxford Universiteit krant. 2020.
 10. ^ Esposito, John L. 2009. "Islam."In De Oxford Encyclopedia of the Islamic World, uitgegeven door J. L. Esposito.Oxford: Oxford Universiteit krant. ISBN978-0-19-530513-5.(Zie ook: snelle referentie.) "Geloofsbeken ... bevestigt het absolute monotheïsme van de islam en acceptatie van Muḥammad als de boodschapper van Allah, de laatste en laatste profeet."
 11. ^ a b Peters, F. E. 2009. "Allah."In De Oxford Encyclopedia of the Islamic World, uitgegeven door J. L. Esposito.Oxford: Oxford Universiteit krant. ISBN978-0-19-530513-5.(Zie ook: snelle referentie.) "[T] hij is het begrip van de moslims van Allah gebaseerd ... op de openbare getuige van de Qurʿān. Allah is uniek, de Schepper, Soeverein en rechter van de mensheid. Het is Allāh die het universum door zijn directe actie over de natuur leidten die de menselijke geschiedenis heeft geleid door zijn profeten, Abraham, met wie hij zijn verbond heeft gemaakt, Mozes/Moosa, Jezus/Eesa en Muḥammad, door iedereen die hij zijn gekozen gemeenschappen, de 'volkeren van het boek' stichtte, ''
 12. ^ "Moslimbevolking per land 2021". World Population Review. Opgehaald 22 juli 2021.
 13. ^ "Religieuze compositie per land, 2010–2050". Pew Research Center. 2 april 2015. Gearchiveerd Van het origineel op 15 juni 2020. Opgehaald 5 mei 2020.
 14. ^ Campo (2009), p.34, "Allah".
 15. ^ Özdemir, İbrahim.2014. "Milieu."In De Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science and Technology in Islam, bewerkt door I. Kalin. Oxford: Oxford Universiteit krant. ISBN978-0-19-981257-8."Toen Meccan Pagans bewijzen, tekenen of wonderen eisten voor het bestaan van God, was de reactie van de koran om hun blik te richten op de complexiteit, regelmaat en orde van de natuur. De vroege verzen van de Qurʾān onthullen daarom een uitnodiging om te onderzoeken en te onderzoekenDe hemel en de aarde, en alles wat te zien is in de omgeving .... De koran maakt dus duidelijk dat alles in de schepping een wonderbaarlijk teken van God is (āyah), die mensen uitnodigen om de schepper te overwegen. "
 16. ^ Goldman, Elizabeth (1995). Gelovigen: spirituele leiders van de wereld. Oxford: Oxford Universiteit krant. ISBN 978-0-19-508240-1.
 17. ^ Reeves, J. C. (2004). Bijbel en Qurʼān: essays in schriftuurlijke intertekstualiteit. Leiden: Griet. p. 177. ISBN 90-04-12726-7.
 18. ^ "Wereldwijde verbindingen. Religie | PBS". www.pbs.org. Opgehaald 9 mei 2022.
 19. ^ Bennett (2010), p. 101.
 20. ^ Esposito, John L. (ed.). "Eschatology". The Oxford Dictionary of Islam - Via Oxford Islamic Studies Online.
 21. ^ Esposito (2002b), pp. 17, 111–112, 118.
 22. ^ a b c d Coulson, Noel James. "Sharīʿah". Encyclopædia Britannica. Opgehaald 17 september 2021. (Zie ook: "sharia" via Lexico.)
 23. ^ Trofimov, Yaroslav. 2008. Het beleg van Mekka: de opstand van 1979 bij de heiligste heiligdom van de islam. Knop. New York. ISBN978-0-307-47290-8.p.79.
 24. ^ Watt, William Montgomery (2003). Islam en de integratie van de samenleving. Psychologie -pers. p. 5. ISBN 978-0-415-17587-6.
 25. ^ Saliba, George. 1994. Een geschiedenis van de Arabische astronomie: planetaire theorieën tijdens de gouden eeuw van de islam. New York: New York University Press. ISBN0-8147-8023-7.pp. 245, 250, 256-57.
 26. ^ King, David A. (1983)."De astronomie van de Mamluks". ISIS. 74 (4): 531–55. doen:10.1086/353360. S2CID 144315162.
 27. ^ Hassan, Ahmad Y. 1996. "Factoren achter de achteruitgang van de islamitische wetenschap na de zestiende eeuw. "Pp. 351–99 in Islam en de uitdaging van de moderniteit, uitgegeven door S. S. Al-Attas.Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization. Gearchiveerd van de origineel op 2 april 2015.
 28. ^ Arnold, Thomas Walker. De prediking van de islam: een geschiedenis van de verspreiding van het moslim geloof.
 29. ^ Denny, Frederick.2010. Soennitische islam: Oxford Bibliographies Online Research Guide. Oxford: Oxford Universiteit krant.p.3. "Soennitische islam is de dominante verdeling van de wereldwijde moslimgemeenschap, en door de geschiedenis heen heeft het een aanzienlijke meerderheid (85 tot 90 procent) van die gemeenschap goedgemaakt."
 30. ^ "Veldlijst :: Religies". Het wereldfactboek. Central Intelligence Agency. Gearchiveerd van het origineel op 6 juli 2010. Opgehaald 25 oktober 2010. Soennitische islam is goed voor meer dan 75% van de moslimbevolking van de wereld. "..." Shia -islam vertegenwoordigt 10-15% van de moslims wereldwijd.
 31. ^ "Sunni". Berkley Center for Religion, Peace en World Affairs. Gearchiveerd van het origineel op 14 juni 2020. Opgehaald 24 mei 2020. Soennitische islam is de grootste denominatie van de islam, bestaande uit ongeveer 85% van de meer dan 1,5 miljard moslims ter wereld.
 32. ^ a b Pew Forum for Religion & Public Life (2009), p.1. "Van de totale moslimbevolking zijn 10-13% Shia -moslims en 87-90% zijn soennitische moslims."
 33. ^ "Moslim meerderheidslanden 2021". WorldPopulationReview.com. Opgehaald 25 juli 2021.
 34. ^ Het Pew Forum on Religion and Public Life. December 2012. "Het wereldwijde religieuze landschap: een rapport over de omvang en verdeling van de belangrijkste religieuze groepen ter wereld vanaf 2010. "DC: Pew Research Center. Artikel.
 35. ^ Tayeb El-Hibri, Maysam J. Al Faruqi (2004)."Soennitische islam".In Philip Mattar (ed.). De encyclopedie van het moderne Midden -Oosten en Noord -Afrika (2e ed.). Macmillan Referentie.
 36. ^ Pew Forum voor religie en openbaar leven.April 2015. "10 landen met de grootste moslimpopulaties, 2010 en 2050"(Projecties -tabel). Pew Research Center.
 37. ^ Pechilis, Karen; Raj, Selva J. (2013). Zuid -Aziatische religies: traditie en vandaag. Routledge. p.193. ISBN 978-0-415-44851-2.
 38. ^ a b De toekomst van de wereldwijde moslimbevolking (Rapport). Pew Research Center. 27 januari 2011. Gearchiveerd Van het origineel op 9 februari 2011. Opgehaald 27 december 2017.
 39. ^ "Islam in Rusland". Al Jazeera. Anadolu News Agency. 7 maart 2018. Opgehaald 15 juni 2021.
 40. ^ "Boekbeoordeling: Russische moslimhartlanden onthult diverse bevolking", De nationale, 21 april 2018, opgehaald 13 januari 2019
 41. ^ "Siin. " Lane's lexicon 4. - via Studyquran.
 42. ^ Lewis, Barnard;Churchill, Buntzie Ellis (2009). Islam: de religie en de mensen.Wharton School Publishing.p.8. ISBN 978-0-13-223085-8.
 43. ^ a b c Gardet & Jomier (2012).
 44. ^ a b c "Wat betekent" islam "?". Klassiek Arabisch. 20 juni 2020. Opgehaald 20 juni 2020.
 45. ^ Esposito (2000), pp.76–77.
 46. ^ Mahmutćhajić, Rusmir (2006). De moskee: het hart van onderwerping. Fordham University Press. p.84. ISBN 978-0-8232-2584-2.
 47. ^ Wilson, Kenneth G. The Columbia Guide to Standard American English. ISBN0-231-06989-8.p.291: "Muhammadan en Mohammedan zijn gebaseerd op de naam van de profeet Mohammed, en beide worden als aanstootgevend beschouwd."
 48. ^ Esposito (2002b), pp. 74–76
 49. ^ Esposito (2004), p. 22
 50. ^ Griffith & Savage (2006), p.248
 51. ^ "Tawhid". Encyclopædia Britannica. Opgehaald 17 september 2021.
 52. ^ "Surah al-Ma'idah-5:73". Quran.com. Opgehaald 26 maart 2021.
 53. ^ Bentley, David (1999). De 99 prachtige namen voor God voor alle mensen van het boek. William Carey Library. ISBN 978-0-87808-299-5.
 54. ^ Ali, Kecia; Leaman, Oliver (2008). Islam: de belangrijkste concepten. Londen: Routledge. ISBN 978-0-415-39638-7. Oclc 123136939.
 55. ^ a b c d Schimmel, Annemarie. "Islam". Encyclopædia Britannica. Opgehaald 17 september 2021.
 56. ^ Leeming, David.2005. De Oxford Companion to World Mythology. Oxford: Oxford Universiteit krant. ISBN978-0-195-15669-0.p.209.
 57. ^ "God". Islam: Empire of Faith. PBS. Opgehaald 18 december 2010.
 58. ^ Fahlbusch et al (2001), "Islam en christendom": Arabisch sprekende christenen en Joden verwijzen ook naar God als Allah.
 59. ^ L. Gardet."Allah".In Encyclopaedia of Islam Online (n.d.).
 60. ^ Burge (2015), p. 23.
 61. ^ a b Burge (2015), p. 79.
 62. ^ "Nūr. " Het beknopte Oxford Dictionary of World Religions. - via Encyclopedia.com.
 63. ^ Hartner, W.;TJ Boer."Nūr".In Encyclopaedia of Islam (2nd ed.) (2012). doen:10.1163/1573-3912_islam_com_0874
 64. ^ Elias, Jamal J. "Licht".In McAuliffe (2003). doen:10.1163/1875-3922_Q3_EQSIM_00261
 65. ^ Campo, Juan E. "Nar". In Martin (2004).. - via Encyclopedia.com.
 66. ^ Fahd, T. "Nār".In Encyclopaedia of Islam (2nd ed.) (2012). doen:10.1163/1573-3912_islam_com_0846
 67. ^ Toelle, Heidi."Vuur".In McAuliffe (2002). doen:10.1163/1875-3922_Q3_EQSIM_00156
 68. ^ McAuliffe (2003), p. 45
 69. ^ Burge (2015), pp. 97–99.
 70. ^ Esposito (2002b), pp. 26–28
 71. ^ Webb, Gisela."Engel".In McAuliffe (n.d.).
 72. ^ MacDonald, D. B.;Madelung, W. "Malāʾika".In Encyclopaedia of Islam (2nd ed.) (2012). doen:10.1163/1573-3912_islam_com_0642
 73. ^ Çakmak (2017), p. 140.
 74. ^ Burge (2015), p. 22.
 75. ^ Accad (2003): Volgens Ibn Taymiya, hoewel slechts enkele moslims de tekstuele waarheidsgetrouwheid van de hele Bijbel accepteren, zullen de meeste moslims de waarheidsgetrouwheid van het meeste verlenen.
 76. ^ Esposito (1998), pp. 6, 12
 77. ^ a b Esposito (2002b), pp. 4–5
 78. ^ a b Peters (2003), p. 9
 79. ^ Buhl, F.;Welch, A.T."Mohammed".In Encyclopaedia of Islam Online (n.d.).
 80. ^ Hava Lazarus-Yafeh."Tahrif".In Encyclopaedia of Islam Online (n.d.).
 81. ^ a b Ringgren, Helmer. "Qurʾān". Encyclopædia Britannica. Opgehaald 17 september 2021. "Het woord Koran werd uitgevonden en voor het eerst gebruikt in de koran zelf.Er zijn Twee verschillende theorieën over deze term en de vorming ervan. "
 82. ^ Teece (2003), pp. 12–13
 83. ^ Turner (2006), p. 42
 84. ^ Esposito (2004), pp. 17–18, 21.
 85. ^ Al Faruqi;Lois Ibsen (1987)."De cantillatie van de koran". Aziatische muziek (Autumn - Winter 1987): 3–4.
 86. ^ "Tafsīr". Encyclopædia Britannica. Opgehaald 17 september 2021.
 87. ^ Esposito (2004), pp. 79–81.
 88. ^ Jones, Alan (1994). De Koran. Londen. p. 1. ISBN 1842126091. De uitstekende literaire verdienste moet ook worden opgemerkt: het is verreweg het beste werk van Arabisch proza dat bestaat.
 89. ^ Arberry, Arthur (1956). De Koran interpreteerde. Londen. p. 191. ISBN 0684825074. Het kan worden bevestigd dat binnen de literatuur van de Arabieren, wijd en vruchtbaar, omdat het zowel in poëzie als in verhoogd proza is, er niets mee te vergelijken is.
 90. ^ Kadi, Wadad en Mustansir Mir."Literatuur en de koran."In Encyclopaedia van de koran 3. pp. 213, 216.
 91. ^ Esposito, J. L. (2003).The Oxford Dictionary of Islam.Vereinigtes Königreich: Oxford University Press, VS.p.225
 92. ^ Martin (2004), p. 666
 93. ^ J. Robson."Hadith".In Encyclopaedia of Islam Online (n.d.).
 94. ^ D.W.Bruin."Sunna".In Encyclopaedia of Islam Online (n.d.).
 95. ^ al-Rahman, Aisha Abd, ed. 1990. Muqaddimah ibn al-ṣalāḥ.Cairo: Dar al-Ma'arif, 1990. pp. 160–69
 96. ^ Meri, Josef W. (2005). Middeleeuwse islamitische beschaving: een encyclopedie. VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA: Routledge. ISBN 978-0-415-96690-0.
 97. ^ Awliya'i, mustafa."De vier boeken." In Contouren van de ontwikkeling van de wetenschap van Hadith 1, vertaald door A. Q. Qara'i.- via Al-islam.org. Ontvangen 24 mei 2020.
 98. ^ Rizvi, Sayyid Sa'eed Akhtar. "De Hadith § De vier boeken (al-kutubu’l-arb’ah). "Ch 4 in De koran en hadith. Tanzania: Bilal moslimmissie. - via Al-islam.org. Ontvangen 24 mei 2020.
 99. ^ Glassé (2003), pp. 382–383, "Resurrection"
 100. ^ Encyclopaedia of Islam (2nd ed.) (2012), "Avicenna". doen:10.1163/1573-3912_islam_dum_0467: "Ibn sīnā, abū ʿAlī al-ḥusayn b. ʿAbd Allāh b. Sīnā is in het westen bekend als 'avicenna'."
 101. ^ Gardet, L. "Qiyama".In Encyclopaedia of Islam Online (n.d.).
 102. ^ Masri, Basheer Ahmad. Dieren in de islam. p. 27.
 103. ^ Esposito (2011), p. 130.
 104. ^ Smith (2006), p. 89; Encyclopedie van de islam en de moslimwereld, p. 565
 105. ^ Lagasse et al.(2000), "De hemel"
 106. ^ Asma Afsaruddin."Tuin".In McAuliffe (n.d.).
 107. ^ "Paradijs". Encyclopædia Britannica online.
 108. ^ "Andras Rajki's A. E. D. (Arabisch etymologisch woordenboek)". 2002. Gearchiveerd van het origineel Op 8 december 2011. Opgehaald 13 november 2020.
 109. ^ Cohen-Mor (2001), p.4: "Het idee van voorbestemming wordt versterkt door de frequente vermelding van gebeurtenissen die worden 'geschreven' of 'in een boek zijn' voordat ze gebeuren": zeg: "Niets zal met ons gebeuren behalve wat Allah voor ons heeft besloten ..."
 110. ^ Karamustafa, Ahmet T. "Fate".In McAuliffe (n.d.).: Het werkwoord qadara betekent letterlijk "te meten, bepalen".Hier wordt gebruikt om te betekenen dat "God zijn schepping meet en bestelt".
 111. ^ Gardet, L. "al-ḳaḍāʾ wa’ l-ḳadar ".In Encyclopaedia of Islam (2nd ed.) (2012). doen:10.1163/1573-3912_islam_com_0407
 112. ^ "Moslimovertuigingen-al-qadr". Bitesize - GCSE - Edexcel. BBC. Opgehaald 13 november 2020.
 113. ^ Siddiqui, Abdur Rashid;Islamic Foundation Staff (Groot -Brittannië) (2015). Koranische trefwoorden: een referentiegids.New York: Kube Publishing. ISBN 978-0-86037-676-7. Oclc 947732907.
 114. ^ Toropov, Brandon; Buckles, Luke (2004). Voltooi Idiot's Guide to World Religions. Alpha. ISBN 978-1-59257-222-9.
 115. ^ "Pijlers van de islam | Islamitische overtuigingen en praktijken | Britannica". www.britannica.com.
 116. ^ Nasr (2003), pp. 3, 39, 85, 270–272.
 117. ^ Mohammad, N. 1985. "De doctrine van Jihad: een inleiding." Journal of Law and Religion 3 (2): 381–97.
 118. ^ Kasim, Husain."Islam".In Salamone (2004), pp. 195–197.
 119. ^ Farah (1994), p. 135.
 120. ^ Galonnier, Juliette."Instappen in of op weg gaan naar? Reconceptualisering van de bekering tot de islam als een liminaal proces1".Verhuizen in en uit de islam, uitgegeven door Karin van Nieuwkerk, New York, VS: University of Texas Press, 2021, pp. 44-66. https://doi.org/10.7560/317471-003
 121. ^ Esposito (2002b), pp. 18, 19
 122. ^ Hedayetullah (2006), pp. 53–55
 123. ^ Kobeisy (2004), pp. 22–34
 124. ^ Momen (1987), p. 178
 125. ^ Mattson, Ingrid (2006). "Vrouwen, de islam en moskeeën".In R. S. Keller en R. R. Ruether (Eds.). Encyclopedie van vrouwen en religie in Noord -Amerika.Deel 2, deel VII.Islam.Bloomington en Indianapolis: Indiana University Press.pp. 615–629. ISBN 978-0-253-34687-2.
 126. ^ Pedersen, J., R. Hillenbrand, J. Burton-Page, et al.2010. "Masd̲j̲id. " Encyclopedie van de islam. Leiden: Griet. Ontvangen 25 mei 2020.
 127. ^ "Moskee". Encyclopædia Britannica. Opgehaald 17 september 2021.
 128. ^ Ahmed, Medani en Sebastian Gianci."Zakat."p.479 in Encyclopedie van belasting- en belastingbeleid.
 129. ^ Ariff, Mohamed (1991). De islamitische vrijwillige sector in Zuidoost -Azië: Islam en de economische ontwikkeling van Zuidoost -Azië. Instituut voor Zuidoost -Aziatische studies.pp. 55–. ISBN 978-981-3016-07-1.
 130. ^ "Een op geloof gebaseerde hulprevolutie in de moslimwereld". De nieuwe humanitaire. 1 juni 2012. Opgehaald 24 september 2013.
 131. ^ Zei, Abdul Aziz;et al.(2006). Hedendaagse islam: dynamisch, niet statisch. Taylor & Francis. p. 145. ISBN 978-0-415-77011-8.
 132. ^ Stefon (2010), p.72.
 133. ^ Hudson, A. (2003). Equity en Trusts (3e ed.).Londen: Cavendish Publishing.p.32. ISBN 1-85941-729-9.
 134. ^ Peters, F.E. (2009). Islam: een gids voor joden en christenen. p. 20. ISBN 978-1-4008-2548-6. Opgehaald 7 oktober 2014.
 135. ^ Goldschmidt & Davidson (2005), p. 48
 136. ^ Farah (1994), pp. 145–147
 137. ^ "Hajj". Encyclopædia Britannica online.
 138. ^ Cornell, Vincent J. (2007). Voices of Islam: Voices of Tradition. Greenwood Publishing Group. p. 29. ISBN 978-0-275-98733-6. Opgehaald 26 augustus 2012.
 139. ^ Glassé, Cyril;Smith, Huston (1 februari 2003). De nieuwe encyclopedie van de islam. Rowman Altamira. p. 207. ISBN 978-0-7591-0190-6. Opgehaald 26 augustus 2012.
 140. ^ a b Nigosian (2004), p.70.
 141. ^ a b Stefon (2010), p.42–43.
 142. ^ Esposito (2010), p. 6.
 143. ^ a b "Islam". Geschiedenis kanaal. A&E televisienetwerken.8 oktober 2019 [5 januari 2018]. Opgehaald 24 mei 2020.
 144. ^ Koran 18: 110
 145. ^ Buhl, F.;Welch, A.T."Mohammed".In Encyclopaedia of Islam Online (n.d.).
 146. ^ Esposito (1998), p. 12
 147. ^ "Mohammed". Encyclopædia Britannica online.
 148. ^ Ünal, Ali (2006). De koran met geannoteerde interpretatie in het moderne Engels.Tughra -boeken.pp. 1323–. ISBN 978-1-59784-000-2.
 149. ^ "Slaven en slavernij." Encyclopedie van de koran.
 150. ^ Rabah, Bilal B. Encyclopedie van de islam.
 151. ^ Holt, Lambton & Lewis (1977), p. 36.
 152. ^ Watt, W. Montgomery (1956). Mohammed in Medina.Verenigd Koninkrijk: Oxford University Press.pp. 227–228.
 153. ^ Serjeant, R.B. "De Sunnah Jâmi'ah, pacts met de Yathrib-joden en de Tahrîm van Yathrib: analyse en vertaling van de documenten in de zogenaamde 'samenstelling van Medina'."in The Life of Muhammad: The Formation of the Classical Islamic World: Deel IV.Ed.Uri Rubin.Brookfield: Ashgate Publishing, 1998, p.151 en zie hetzelfde artikel in Serjeant (1978), pp. 18 ev
 154. ^ Caetani (1905). Annali Dell'islam, Deel I.Milano: Hoeepli.p.393.
 155. ^ Julius Wellhausen. Skizzen und Vorabeiten, IV, Berlijn: Reimer, 1889, p.82f.
 156. ^ Moshe Gil.1974. "De grondwet van Medina: een heroverweging." Israël oosterse studies 4. p.45.
 157. ^ Serjeant (1978), p. 4.
 158. ^ Peter Crawford (16 juli 2013), De oorlog van de drie goden: Romeinen, Perzen en de opkomst van de islam, Pen & Sword Books Limited, p. 83, ISBN 9781473828650.
 159. ^ Peters (2003), pp. 78–79, 194
 160. ^ Lapidus (2002), pp. 23–28
 161. ^ Buhl, F.;Welch, A.T."Mohammed".In Encyclopaedia of Islam Online (n.d.).
 162. ^ Melchert, Christopher (2020). "De terecht geleide kaliefen: het bereik van aanzichten bewaard in ḥadīth". In Al-Sarhan, Saud (ed.). Politieke stilte in de islam: Sunni en Shi'i oefenen en denken. Londen en New York: I.B. Tauris. pp. 70–71. ISBN 978-1-83860-765-4.
 163. ^ Esposito (2010), p. 40.
 164. ^ Holt & Lewis (1977), p. 57
 165. ^ Hourani (2002), p. 22
 166. ^ Lapidus (2002), p. 32
 167. ^ Madelung (1996), p. 43
 168. ^ Ṭabāṭabāʼī (1979), pp. 30–50
 169. ^ Holt & Lewis (1977), p. 74
 170. ^ a b Gardet & Jomier (2012)
 171. ^ Esposito (2010), p. 38.
 172. ^ Holt & Lewis (1977), pp. 67–72.
 173. ^ Harney, John (3 januari 2016). "Hoe verschillen Sunni en Shia Islam?". The New York Times. Opgehaald 4 januari 2016.
 174. ^ Waines (2003), p. 46.
 175. ^ Ismāʻīl ibn ʻUMar ibn Kathīr (2012), p. 505.
 176. ^ Umar ibn abdul aziz Door Imam Abu Muhammad Abdullah Ibn Abdul Hakam stierf 214 AH 829 C.E. Uitgever Zam Zam Publishers Karachi, pp. 54–59
 177. ^ Ismāʻīl ibn ʻUMar ibn Kathīr (2012), p. 522.
 178. ^ "Al-Muwatta '". Opgehaald 7 oktober 2014.
 179. ^ Noel James Coulson (1964). Geschiedenis van de islamitische wet. p. 103. ISBN 978-0-7486-0514-9. Opgehaald 7 oktober 2014.
 180. ^ Houtsma, M.T.;Wensinck, A.J.;Lévi-Provençal, E.;Gibb, H.A.R.;Heffening, W., eds.(1993). E.J.Brill's eerste Encyclopaedia of Islam, 1913–1936.Volume V: L - Moriscos (herdruk ed.). Brill Publishers.pp. 207–. ISBN 978-90-04-09791-9.
 181. ^ Moshe Sharon, ed. (1986). Studies in de islamitische geschiedenis en beschaving: ter ere van professor David Ayalon. GRIET. p. 264. ISBN 9789652640147.
 182. ^ Mamouri, Ali (8 januari 2015). "Wie zijn de Kharijites en wat hebben ze te maken met is?". Al-monitor. Opgehaald 6 maart 2022.
 183. ^ BlankInship (2008), p. 43.
 184. ^ a b c Esposito (2010), p. 87.
 185. ^ Puchala, Donald (2003). Theorie en geschiedenis in internationale betrekkingen. Routledge. p. 137.
 186. ^ Esposito (2010), p. 45.
 187. ^ Al-Biladhuri, Ahmad ibn Jabir;Hitti, Philip (1969). Kitab futuhu'l-buldan.AMS -pers.p.219.
 188. ^ Lapidus (2002), p. 56.
 189. ^ Lewis (1993), pp. 71–83.
 190. ^ Lapidus (2002), p. 86.
 191. ^ a b Schimmel, Annemarie. "Soefisme". Encyclopædia Britannica. Opgehaald 17 september 2021.
 192. ^ Lapidus (2002), pp. 90, 91.
 193. ^ BlankInship (2008), pp. 38–39.
 194. ^ Omar Hamdan Studien Zur Kanonisierung des Korantextes: al-ḥasan al-baṣrīs beiträge zur Geschichte des Korans Otto Harrassowitz Verlag 2006 ISBN978-3447053495 pp. 291–292 (Duits)
 195. ^ BlankInship (2008), p. 50.
 196. ^ Esposito (2010), p. 88.
 197. ^ DOI, Abdur Rahman (1984). Shariah: de islamitische wet.Londen: Ta-Ha Publishers.p.110. ISBN 978-0-907461-38-8.
 198. ^ Lapidus (2002), p. 160
 199. ^ Waines (2003), pp. 126–127
 200. ^ Holt & Lewis (1977), pp. 80, 92, 105
 201. ^ Holt, Lambton & Lewis (1977), pp. 661–663
 202. ^ Lapidus (2002), p. 56
 203. ^ Lewis (1993), p. 84
 204. ^ Jacquart, Danielle (2008)."Islamitische farmacologie in de middeleeuwen: theorieën en stoffen".European Review (Cambridge University Press) 16: 219–227.
 205. ^ David W. Tschanz, MSPH, PhD (augustus 2003)."Arabische wortels van de Europese geneeskunde", Heart Views 4 (2).
 206. ^ "Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi (Rhazes) (c. 865-925)". sciencemuseum.org.uk. Gearchiveerd van het origineel op 6 mei 2015. Opgehaald 31 mei 2015.
 207. ^ Alatas, Syed Farid (2006). "Van Jami'ah tot universiteit: multiculturalisme en christelijke -moslimdialoog". Huidige sociologie. 54 (1): 112–132. doen:10.1177/0011392106058837. S2CID 144509355.
 208. ^ Imamuddin, S.M.(1981). Moslim Spanje 711–1492 AD. Brill Publishers. p. 169. ISBN 978-90-04-06131-6.
 209. ^ Haq, Syed (2009)."Wetenschap in de islam".Oxford Dictionary of the Middle Ages. ISSN 1703-7603.Ontvangen 22 oktober 2014
 210. ^ Toomer, G. J. (December 1964)."Review Work: Matthias Schramm (1963) Ibn al-Haythams Weg Zur Physik". ISIS. 55 (4): 464. Jstor 228328. Schramm vat [Ibn al-Haytham's] prestatie samen in de ontwikkeling van de wetenschappelijke methode.
 211. ^ Al-Khalili, Jim (4 januari 2009). "De 'First True Scientist'". BBC nieuws. Opgehaald 24 september 2013.
 212. ^ Gorini, Rosanna (oktober 2003). "Al-Haytham de man van ervaring. Eerste stappen in de visie van visie" (PDF). Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine. 2 (4): 53–55. Opgehaald 25 september 2008.
 213. ^ KOETSIER, TEUN (mei 2001)."Op de prehistorie van programmeerbare machines: muzikale automaten, opdagen, rekenmachines". Mechanisme en machinetheorie. 36 (5): 589–603. doen:10.1016/S0094-114X (01) 00005-2.
 214. ^ Toomer, Gerald (1990)."Al-Khwārizmī, Abu Jaʿfar Muḥammad ibn Mūsā".In Gillispie, Charles Coulston.Woordenboek van wetenschappelijke biografie.7. New York: De zonen van Charles Scribner. ISBN0-684-16962-2.
 215. ^ Katz, Victor J.;Barton, Bill (18 september 2007)."Fasen in de geschiedenis van algebra met implicaties voor lesgeven". Educatieve studies in wiskunde. 66 (2): 185–201. doen:10.1007/s10649-006-9023-7. S2CID 120363574.
 216. ^ Ahmed (2006), pp. 23, 42, 84
 217. ^ Young, Mark (1998). The Guinness Book of Records. p.242. ISBN 978-0-553-57895-9.
 218. ^ a b Esposito (2010), p. 150.
 219. ^ Hamad Subani De geheime geschiedenis van Iran Lulu.com 2013 ISBN978-1-304-08289-3 74
 220. ^ Neue Fischer Weltgichtesche "Islamisierung in Zentralasien Bis Zur Mongolenzeit" Band 10: Zentralasien, 2012, p. 191 (Duits)
 221. ^ Glubb, John Bagot. "Mekka (Saoedi -Arabië)". Encyclopædia Britannica. Opgehaald 18 september 2021.
 222. ^ Andreas Graeser Zenon von Kition: Position u.Probleem Walter de Gruyter 1975 ISBN978-3-11-004673-1 p.260
 223. ^ De prediking van de islam: een geschiedenis van de verspreiding van het moslimgeloof door Sir Thomas Walker Arnold, pp. 227-228
 224. ^ Majumdar, Dr. R.C., Geschiedenis van middeleeuwse Bengalen, Voor het eerst gepubliceerd 1973, Reprint 2006, Tulshi Prakashani, Kolkata, ISBN81-89118-06-4
 225. ^ "Waarom worden veel Indiase moslims als onaantastbaar beschouwd?".BBC nieuws.10 mei 2016. Opgehaald 6 oktober 2022.
 226. ^ "Islam in China". BBC. Opgehaald 10 augustus 2011.
 227. ^ "De verspreiding van de islam" (PDF). Opgehaald 2 november 2013.
 228. ^ "Ottomaanse Rijk".Oxford Islamic Studies Online.6 mei 2008. Opgehaald 26 augustus 2010.
 229. ^ Adas, Michael, ed.(1993). Islamitische en Europese expansie. Philadelphia: Temple University Press. p. 25.
 230. ^ Metcalf, Barbara (2009). Islam in Zuid -Azië in de praktijk. Princeton University Press. p. 104.
 231. ^ a b Çakmak (2017), pp. 1425–1429.
 232. ^ a b Peacock, A.C.S. (2019). Islam, literatuur en samenleving in Mongoolse Anatolië. Cambridge University Press. doen:10.1017/9781108582124. ISBN 978-1-108-58212-4. S2CID 211657444.
 233. ^ Israëli, Raphael (2002). Islam in China. p. 292. Lexington -boeken. ISBN0-7391-0375-X.
 234. ^ Dillon, Michael (1999). China's moslim HUI -gemeenschap.Curzon.p.37. ISBN 978-0-7007-1026-3.
 235. ^ Bulliet (2005), p. 497
 236. ^ Subtelny, Maria Eva (november 1988). "Sociaal -economische bases van culturele patronage onder de latere Timurids". International Journal of Middle East Studies. 20 (4): 479–505. doen:10.1017/s0020743800053861. S2CID 162411014. Opgehaald 7 november 2016.
 237. ^ "Ghiyath al-Din Jamshid Mas'ud al-Kashi".Universiteit van St. Andrews.19999ijnen. Opgehaald 29 december 2021.
 238. ^ Hassan, Mona (2018).Verlangend naar het verloren kalifaat: een transregionale geschiedenis.Princeton University Press.
 239. ^ Drews, Robert (augustus 2011). "Hoofdstuk Dertig -" Het Ottomaanse rijk, het jodendom en Oost -Europa tot 1648 "" (PDF). Cursusboek: Jodendom, het christendom en de islam, tot het begin van de moderne beschaving. Vanderbilt University.
 240. ^ Peter B. Golden: een inleiding tot de geschiedenis van de Turkse volkeren;In: Osman Karatay, Ankara 2002, p.321
 241. ^ Jens Peter Laut Vielfalt türkischer religionen Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Duits) p.31
 242. ^ Ga ́bor a ́goston, Bruce Alan Masters Encyclopedie van het Ottomaanse rijk Infobase Publishing 2010 ISBN978-1-4381-1025-7 p.540
 243. ^ Algar, Ayla Esen (1 januari 1992). The Dervish Lodge: Architecture, Art and Soefisme in Ottomaanse Turkije. University of California Press. ISBN 978-0-520-07060-8. Opgehaald 29 april 2020 - via Google Books.
 244. ^ Wasserstein, David J.;Ayalon, AMI (17 juni 2013). Mamluks and Ottomans: Studies ter ere van Michael Winter. Routledge. ISBN 978-1-136-57917-2. Opgehaald 29 april 2020 - via Google Books.
 245. ^ "Conversie naar Imami Shiʿism in India".Iranica online. Opgehaald 6 oktober 2022.
 246. ^ Ernest Tucker (1994)."Nadir Shah en de Ja 'Fari Madhhab heroverwogen". Iraanse studies. 27 (1–4): 163–179. doen:10.1080/00210869408701825. Jstor 4310891.
 247. ^ Ernest Tucker (29 maart 2006). "Nāder Shāh". Encyclopædia Iranica.
 248. ^ a b Mary Hawkesworth, Maurice Kogan Encyclopedie van de overheid en politiek: 2-Volume set Routledge 2013 ISBN978-1-136-91332-7 pp. 270–271
 249. ^ Richard Gauvain Salafi Ritual Purity: in de aanwezigheid van God Routledge 2013 ISBN978-0-7103-1356-0 p. 6
 250. ^ Spevack, Aaron (2014). The Archetypal Sunni Scholar: Law, Theology and Mysticism in the Synthese of Al-Bajuri. SUNY PERS. pp. 129–130. ISBN 978-1-4384-5371-2.
 251. ^ Donald Quataert The Ottoman Empire, 1700–1922 Cambridge University Press 2005 ISBN978-0-521-83910-5 p.50
 252. ^ a b Ga ́bor a ́goston, Bruce Alan Masters Encyclopedie van het Ottomaanse rijk Infobase Publishing 2010 ISBN978-1-4381-1025-7 p.260
 253. ^ Esposito (2010), p. 146.
 254. ^ "Graves ontheiligd in Mizdah". Libië Herald. 4 september 2013. Opgehaald 2 november 2013.
 255. ^ Nicolas Laos De metafysica van wereldorde: een synthese van filosofie, theologie en politiek WIPF en voorraad Uitgevers 2015 ISBN978-1-4982-0102-5 p.177
 256. ^ Rubin, Barry M. (2000). Gids voor islamitische bewegingen. M.E. Sharpe. p. 79. ISBN 0-7656-1747-1. Opgehaald 28 juni 2010.
 257. ^ Esposito (2010), p. 147.
 258. ^ Esposito (2010), p. 149.
 259. ^ Robert L. Canfield (2002). Turko-Persia in historisch perspectief. Cambridge University Press. pp. 131–. ISBN 978-0-521-52291-5.
 260. ^ Sanyal, Usha (23 juli 1998). "Generatieveranderingen in het leiderschap van de AHL-E Sunnat-beweging in Noord-India in de twintigste eeuw". Moderne Aziatische studies. 32 (3): 635–656. doen:10.1017/s0026749x98003059 - Via Cambridge Core.
 261. ^ "Zoekresultaten". oxfordreference.com.
 262. ^ Lapidus (2002), pp. 358, 378–380, 624.
 263. ^ BUZPINAR, ş.Tufan (maart 2007)."Celal Nuri's concepten van verwestering en religie". Studies uit het Midden -Oosten. 43 (2): 247–258. doen:10.1080/00263200601114091. Jstor 4284539. S2CID 144461915.
 264. ^ Robert Rabil Salafisme in Libanon: van apolitiek tot transnationale jihadisme Georgetown University Press 2014 ISBN978-1-62616-118-4 Hoofdstuk: "Doctrine"
 265. ^ Lauziere, Henri (2016). Het maken van salafisme: islamitische hervorming in de twintigste eeuw.New York, Chichester, West Sussex: Columbia University Press.pp. 231–232. ISBN 978-0-231-17550-0. Beginnend met Louis Massignon in 1919, is het waar dat westerlingen een leidende rol speelden bij het labelen van islamitische modernisten als salafi's, hoewel de term een verkeerde benaming was.Destijds voelden Europese en Amerikaanse geleerden de behoefte aan een nuttige conceptuele doos om moslimfiguren te plaatsen zoals Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh en hun epigonen, die allemaal geneigd leken in de richting van een schriftuurlijk begrip van de islam, maar beweesopen voor rationalisme en westerse moderniteit.Ze kozen ervoor om Salafiyya aan te nemen - een technische term van theologie, die ze niet aanzagen voor een reformistische slogan en ten onrechte geassocieerd met allerlei modernistische moslim -intellectuelen.
 266. ^ Henri Lauzière Het maken van salafisme: islamitische hervorming in de twintigste eeuw Columbia University Press 2015 ISBN978-0-231-54017-9
 267. ^ "Politieke islam: een beweging in beweging". Economist Magazine. 3 januari 2014. Opgehaald 1 januari 2014.
 268. ^ Ashk dahlen islamitische wet, Epistemologie en moderniteit: juridische filosofie in het hedendaagse Iran Routledge 2004 ISBN978-1-135-94355-4
 269. ^ "Nieuw Turkije". Al-Ahram wekelijks.Nr. 488. 29 juni - 5 juli 2000. Gearchiveerd van het origineel op 4 oktober 2010. Opgehaald 16 mei 2010.
 270. ^ Mango, Andrew (26 augustus 2002). Ataturk: The Biography of the Founder of Modern Turkije. Abrams -boeken. ISBN 978-1-59020-924-0. Opgehaald 29 april 2020 - via Google Books.
 271. ^ İnalcık, Halil (29 april 1982). "Het kalifaat en de inkilab van Ataturk". Türk tarih kurumu. Opgehaald 29 april 2020 - via Google Books.
 272. ^ "Organisatie van de islamitische conferentie". BBC nieuws. 26 december 2010. Opgehaald 24 september 2013.
 273. ^ Haddad & Smith (2002), p. 271.
 274. ^ Bulliet (2005), p. 722
 275. ^ "Worden seculiere krachten uit de Arabische lente geperst?". BBC nieuws. 9 augustus 2011. Opgehaald 10 augustus 2011.
 276. ^ Slackman, Michael (23 december 2008). "Jordaanse studenten rebelleren, omarmen de conservatieve islam". New York Times. Opgehaald 15 augustus 2011.
 277. ^ Kirkpatrick, David D. (3 december 2011). "De stem van Egypte legt de nadruk op splitsing over religieuze heerschappij". The New York Times. Opgehaald 8 december 2011.
 278. ^ Lauziere, Henri (2016). Het maken van salafisme: islamitische hervorming in de twintigste eeuw.New York, Chichester, West Sussex: Columbia University Press.p.237. ISBN 978-0-231-17550-0. Voorafgaand aan de val van het Ottomaanse rijk waren de leidende hervormers die toevallig Salafi in Creed waren verrassend ruimdenkend: hoewel ze zich hechten aan de neo-Hanbali-theologie.De nasleep van de Eerste Wereldoorlog en de uitbreiding van het Europese kolonialisme maakte echter de weg vrij voor een reeks verschuivingen in gedachte en houding.De ervaringen van Rida bieden veel voorbeelden ... Hij keerde zich tegen de Shi'is die met reden durfde om twijfels te uiten over het Saoedi-Wahhabi-project ....Shi'is waren niet de enige slachtoffers: Rida en zijn medewerkers toonden hun bereidheid om zich te keren tegen collega Salafi's die enkele religieuze interpretaties van de Wahhabis ondervroegen.
 279. ^ G. Rabil, Robert (2014). Salafisme in Libanon: van apolitiek tot transnationale jihadisme.Washington DC, VS: Georgetown University Press.pp. 32–33. ISBN 978-1-62616-116-0. Westerse kolonialisten hebben in deze landen politieke bevelen vastgesteld ... dat, hoewel het niet belijden van vijandschap aan de islam en haar instellingen, geen rol heeft gelaten voor de islam in de samenleving.Dit veroorzaakte een crisis onder moslimreformisten, die zich niet alleen door het Westen verraden, maar ook door die nationalisten, van wie velen door het Westen aan de macht werden gebracht ... Niets weerspiegelt deze crisis meer dan de ideologische transformatie van Rashid Rida (1865-1935) ... Hij heeft ook de werken van Ibn Taymiyah nieuw leven ingeblazen door zijn geschriften te publiceren en zijn ideeën te promoten.Vervolgens, nota nemen van de cataclysmische gebeurtenissen die werden veroorzaakt door het westerse beleid in de moslimwereld en geschokt door de afschaffing van het kalifaat, veranderde hij in een moslim intellectueel, meestal bezorgd over het beschermen van de moslimcultuur, identiteit en politiek tegen westerse invloed.Hij steunde een theorie die in wezen de noodzaak benadrukte van een islamitische staat waarin de geleerden van de islam een leidende rol zouden spelen ... Rida was een voorloper van het islamitische denken.Hij was blijkbaar van plan om een theoretisch platform te bieden voor een moderne islamitische staat.Zijn ideeën werden later opgenomen in de werken van islamitische geleerden.Het is belangrijk dat zijn ideeën niemand minder dan Hassan al-Bannah, oprichter van de Moslim Broederschap in Egypte, beïnvloedden ... De moslimbroeders hebben Rida's islamitische fundamentalisme overgenomen, een rechtse radicale beweging opgericht in 1928, ..
 280. ^ "ISIS om islamitische dinarmunten te bezitten in goud, zilver en koper". De voogd. 21 november 2014.
 281. ^ "Enorme rally voor het Turkse secularisme". BBC nieuws. 29 april 2011. Opgehaald 6 december 2011.
 282. ^ Saleh, Heba (15 oktober 2011). "Tunesië beweegt tegen hoofddoekjes". BBC nieuws. Opgehaald 6 december 2011.
 283. ^ "De wet neerleggen: het tekort van de Islam Autoriteit". De econoom. 28 juni 2007. Opgehaald 15 augustus 2011.
 284. ^ Binder, Leonard (1988). Islamitisch liberalisme: een kritiek op ontwikkelingsideologieën. Universiteit van Chicago Press. ISBN 978-0-226-05147-5.
 285. ^ "Ultraconservatieve islam over opkomst in het Midden -Oosten". MSNBC. 18 oktober 2008. Opgehaald 24 september 2013.
 286. ^ Almukhtar, Sarah;Peçanha, Sergio;Wallace, Tim (5 januari 2016). "Achter Stark Political Divisies, een complexere kaart van soennieten en sjiieten". The New York Times. Opgehaald 6 januari 2016.
 287. ^ "Waarom dissidenten zich verzamelen in Istanbul". De econoom. 11 oktober 2018. Opgehaald 6 januari 2022.
 288. ^ Thames, Knox. "Waarom de vervolging van moslims op de agenda van Biden zou moeten staan". Buitenlands beleidsmagazine. Opgehaald 5 februari 2022.
 289. ^ Perrin, Andrew (10 oktober 2003). "Zwakte in aantallen". Tijd. Opgehaald 24 september 2013.
 290. ^ Beydoun, Khaled A. "Voor China is de islam een 'psychische aandoening' die moet worden 'genezen'". Al Jazeera. Gearchiveerd Van het origineel op 10 december 2018. Opgehaald 5 februari 2022.
 291. ^ Slackman, Michael (28 januari 2007). "In Egypte begint een nieuwe strijd over de sluier". The New York Times. Opgehaald 15 augustus 2011.
 292. ^ Nigosian (2004), p. 41.
 293. ^ "Islamitische televangelist; heilige rook". De econoom. Opgehaald 5 februari 2022.
 294. ^ Esposito (2010), p. 263.
 295. ^ V. Šisler: Het internet en de constructie van islamitische kennis in Europa p. 212
 296. ^ Esposito (2004), pp. 118–119, 179.
 297. ^ Rippin (2001), p. 288.
 298. ^ "Gegevens uit verschillende bronnen, zie Beschrijving in Link".Wikimedia Commons.22 augustus 2022. Opgehaald 26 augustus 2022.
 299. ^ https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
 300. ^ Lipka, Michael en Conrad Hackett.[2015] 6 april 2017. "Waarom moslims 's werelds snelstgroeiende religieuze groep zijn"(Gegevensanalyse). Feitentank. Pew Research Center.
 301. ^ David B. Barrett, George T. Kurian en Todd M. Johnson, World Christian Encyclopedia: A Comparative Survey of Churches and Religions in the Modern World, Vol.1: The World by Landen: Religionists, Churches, Ministries 2d ed.(New York: Oxford Univ. Press, 2001), 4.
 302. ^ a b Pew Forum voor religie en openbaar leven.April 2015. "The Future of World Religions: Population Growth Projecties, 2010–2050. " Pew Research Center. p. 70 Artikel.
 303. ^ Pew Forum for Religion & Public Life (2009), p. 11.
 304. ^ Ba-Yunus, Ilyas;Kone, Kassim (2006). Moslims in de Verenigde Staten. Greenwood Publishing Groep.p.172. ISBN 978-0-313-32825-1.
 305. ^ "Secrets of Islam". U.S. News & World Report. Opgehaald 24 september 2013. Informatie verstrekt door het International Population Center, Department of Geography, San Diego State University (2005).
 306. ^ Pew Forum for Religion & Public Life (2009), pp. 15, 17.
 307. ^ "Verken alle landen - China". Het wereldfactboek. Central Intelligence Agency. Opgehaald 15 september 2009.
 308. ^ "China (inclusief Hong Kong, Macau en Tibet)". Gearchiveerde inhoud. Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Opgehaald 24 september 2013.
 309. ^ "Moslims in Europa: Country Guide". BBC nieuws. 23 december 2005. Opgehaald 1 april 2010.
 310. ^ "Conversie". De toekomst van de wereldwijde moslimbevolking (Rapport).Pew Research Center.27 januari 2011. Er is geen substantiële netto winst of verlies in het aantal moslims door middel van conversie wereldwijd;Het aantal mensen dat door bekering moslims wordt, lijkt ongeveer gelijk te zijn aan het aantal moslims dat het geloof verlaten
 311. ^ "Sunni". Encyclopædia Britannica. Opgehaald 17 september 2021.
 312. ^ Yavuz, Yusuf şevki (1994). "Ahl as-sunnah". Islam Ansiklopedisi (in het Turks).Vol.10. Istanbul: Turkish Diyanet Foundation.pp. 525–530.
 313. ^ Esposito (2003), pp. 275, 306
 314. ^ Hadi Enayat Islam en secularisme in postkoloniaal denken: een cartografie van Asadian Genealogies Springer Publishing, 30 juni 2017 ISBN978-3-319-52611-9 p.48
 315. ^ Rico Isaacs, Alessandro Frigerio Theoriserende centrale Aziatische politiek: de staat, ideologie en macht Springer Publishing 2018 ISBN978-3-319-97355-5 p.108
 316. ^ Esposito (1999), p. 280.
 317. ^ Richard Gauvain Salafi Ritual Purity: in de aanwezigheid van God Routledge 2013 ISBN978-0-7103-1356-0 Pagina 8
 318. ^ a b Svante E. Cornell Azerbeidzjan sinds de onafhankelijkheid M.E. Sharpe ISBN9780765630049 p.283
 319. ^ Robert W. Hefner Shariʻa Politics: Islamitic Law and Society in the Modern World Indiana University Press 2011 ISBN978-0-253-22310-4 p.170
 320. ^ Newman, Andrew J. Shiʿi. Encyclopedia Britannica. Opgehaald 28 december 2021.
 321. ^ McLaughlin, Daniel (februari 2008). Jemen: The Bradt Travel Guide - Daniel McLaughlin - Google Books. ISBN 9781841622125. Opgehaald 30 november 2013.
 322. ^ Spencer C. Tucker;Priscilla Mary Roberts, eds.(2008). De encyclopedie van het Arabisch-Israëlische conflict: een politieke, sociale en militaire geschiedenis.ABC-Clio.p.917. ISBN 978-1-85109-842-2.
 323. ^ Frederic M. Wehrey (2010). Het Irak -effect: het Midden -Oosten na de oorlog in Irak.Rand Corporation.p.91. ISBN 978-0-8330-4788-5.
 324. ^ Newman, Andrew J. (2013). "Invoering". TWELVER SHIISM: eenheid en diversiteit in het leven van de islam, 632 tot 1722. Edinburgh University Press. p. 2. ISBN 978-0-7486-7833-4. Gearchiveerd Van het origineel op 1 mei 2016. Opgehaald 13 oktober 2015.
 325. ^ Robert Brenton Betts (31 juli 2013). De Soennitische Divide: de interne verdeeldheid van de islam en hun wereldwijde gevolgen. pp. 14–15. ISBN 978-1-61234-522-2. Opgehaald 7 januari 2015.
 326. ^ Hoffman, Valerie Jon (2012). De essentie van Ibadi Islam. Syracuse: Syracuse University Press. pp. 3–4. ISBN 9780815650843.
 327. ^ > Musa, Aisha Y. (2010). "De koranisten". Religiekompas. John Wiley & Sons. 4 (1): 12–21. doen:10.1111/j.1749-8171.2009.00189.x.
 328. ^ Brown, Daniel W. (4 maart 1999). Heroverweging van de traditie in het moderne islamitische denken.Cambridge University Press.pp. 7–45, 68. ISBN 978-0-521-65394-7.
 329. ^ Juynboll, G. H. A. (1969). De authenticiteit van de traditieliteratuur: discussies in het moderne Egypte, ... G.H.A.Juynboll, ... Brill Archive.pp. 23–25.
 330. ^ Magazine Al Manar (in het Arabisch).
 331. ^ Hager (1985). Volksmacht und Islam (In het Duits). p. 85.
 332. ^ "Waarom de naam veranderen?" (PDF). Inzendingsperspectief. 57: 1. september 1989.
 333. ^ Musa, Aisha Y. (2010). "De koranisten". Religiekompas. 4 (1): 12–21. doen:10.1111/j.1749-8171.2009.00189.x. ISSN 1749-8171.
 334. ^ "Bektāšīya - Encyclopaedia Iranica". www.iranicaonline.org.
 335. ^ Jorgen s nielsen moslim Politieke deelname in Europa Edinburgh University Press 2013 ISBN978-0-748-67753-5 Pagina 255
 336. ^ John Shindeldecker: Turkse Alevis Vandaag: II Alevi Populatiegrootte en -distributie, Pdf-datei, zie ook Encyclopaedia of the Orient: Alevi, geraadpleegd op 30 mei 2017.
 337. ^ "Wie zijn de Ahmadi?". bbc.co.uk. Opgehaald 6 oktober 2013.
 338. ^ Zien:
 339. ^ Esposito (2004), p.11.
 340. ^ Dhume, Sadanand (1 december 2017). "Pakistan vervolgt een moslimminderheid". Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Opgehaald 14 juli 2018.
 341. ^ Benakis, Theodoros (13 januari 2014). "Islamofoobia in Europa!". Nieuw Europa. Brussel. Gearchiveerd van het origineel Op 31 januari 2016. Opgehaald 20 oktober 2015. Iedereen die naar Centraal-Azië heeft gereisd, kent de niet-confessionele moslims-die zijn noch sjiieten noch Sounieten, maar die in het algemeen de islam accepteren als religie.
 342. ^ Kirkham, Bri (2015). "Indiana Blood Center annuleert 'moslims voor het leven' bloeddrijven". Gearchiveerd van het origineel op 25 november 2015. Opgehaald 21 oktober 2015. Ball State Student Sadie Sial identificeert zich als een niet-confessionele moslim en haar ouders behoren tot de Moslimgemeenschap van Ahmadiyya.Ze heeft deelgenomen aan meerdere bloedaandrijvingen door het Indiana Blood Center.
 343. ^ Pollack, Kenneth (2014). Ondenkbaar: Iran, The Bomb en American Strategy. p. 29. ISBN 978-1-4767-3393-7. Hoewel veel Iraanse hardliners shi'a chauvinisten zijn, zag de ideologie van Khomeini de revolutie als pan-islamistische en daarom omarmde Soennitische, Shi'a, Sufi en andere, meer niet-hondeloze moslims
 344. ^ Burns, Robert (2011). Christendom, de islam en het Westen. p. 55. ISBN 978-0-7618-5560-6. 40 procent noemde zichzelf "slechts een moslim" volgens de Raad van Amerikaans-islamitische betrekkingen
 345. ^ Tatari, Eren (2014). Moslims in de Britse lokale overheid: vertegenwoordigen minderheidsbelangen in Hackney, Newham en Tower Hamlets. p. 111. ISBN 978-90-04-27226-2. Negentien zeiden dat ze soennitische moslims zijn, zes zeiden dat ze gewoon moslim zijn zonder een sekte te specificeren, twee zeiden dat ze Ahmadi zijn, en twee zeiden dat hun families alevi zijn
 346. ^ Lopez, Ralph (2008). Waarheid in het tijdperk van Bushism. p. 65. ISBN 978-1-4348-9615-5. Veel Irakezen nemen aanstoot aan de inspanningen van verslaggevers om ze te identificeren als soennitische of sjiitische.Uit een Irak Centre for Research and Strategic Studies Poll uit 2004 bleek dat de grootste categorie Irakezen zichzelf als 'alleen moslim' hebben geclassificeerd.
 347. ^ a b "Hoofdstuk 1: Religieuze overtuiging". De moslims van de wereld: eenheid en diversiteit. Pew Research Center's Religion & Public Life Project.9 augustus 2012. Opgehaald 4 september 2013.
 348. ^ Esposito (2003), p. 302
 349. ^ Malik & Hinnells (2006), p. 3
 350. ^ Turner (1998), p. 145
 351. ^ Trimingham (1998), p. 1
 352. ^ "Afghanistan: een landelijke studie - Soefisme". Library of Congress Country Studies. 1997. Opgehaald 18 april 2007.
 353. ^ Zarruq, Ahmed, Zaineb iStrabadi, en Hamza Yusuf Hanson. 2008. De principes van soefisme. Amal Press.
 354. ^ Andani, Khalil."Een onderzoek naar Ismaili -studies deel 1: vroeg ismailisme en fatimid -ismailisme."Religion Compass 10.8 (2016): 191-206.
 355. ^ Aminrazavi, Mehdi.[2009] 2016. "Mystiek in het Arabische en islamitische filosofie. " De Stanford Encyclopedia of Philosophy, bewerkt door E. N. Zalta. Ontvangen 25 mei 2020.
 356. ^ Knysh, Alexander.2015. Islam in historisch perspectief. Routledge. ISBN978-1-317-34712-5.p.214.
 357. ^ Haviland, Charles (30 september 2007). "The Roar of Rumi - 800 jaar op". BBC nieuws. Opgehaald 10 augustus 2011.
 358. ^ "Islam: Jalaluddin Rumi". BBC. 1 september 2009. Opgehaald 10 augustus 2011.
 359. ^ Ryce-Menuhin, Joel (1994). Jung and the Monotheisms: Judaism, Christianity en Islam. Soefi -concept van fana is de totale vernietiging van het ego en waar alleen de goddelijke realiteit blijft. Psychology Press. ISBN 978-0-415-10414-2.
 360. ^ P. Raghunada, Rao (1989). Invloed van soefisme op het Indiase erfgoed en de cultuur. De Soefi's geloofden in eenheid van God en predikten: "God is één, alles is in God.". Sterling Publishers Pvt. Ltd. ISBN 978-81-207-0930-0.
 361. ^ a b Chittick (2008), pp. 3–4, 11.
 362. ^ Nasr, Seyyed Hossein (1993). Een inleiding tot islamitische kosmologische doctrines. p.192. ISBN 978-0-7914-1515-3. Opgehaald 17 januari 2015.
 363. ^ "Tariqa | Islam". Britannica.com. 4 februari 2014. Opgehaald 29 mei 2015.
 364. ^ Bowker, John (2000). Het beknopte Oxford Dictionary of World Religions. doen:10.1093/acref/9780192800947.001.0001. ISBN 978-0-19-280094-7.
 365. ^ Sanyal, Usha (1998). "Generatieveranderingen in het leiderschap van de AHL-E Sunnat-beweging in Noord-India in de twintigste eeuw". Moderne Aziatische studies. 32 (3): 635–656. doen:10.1017/s0026749x98003059.
 366. ^ . "Ahl al-sunnah wa'l-jamaah". In Esposito (2003). - Via Oxford Reference.
 367. ^ Alvi, Farhat. "De belangrijke rol van soefisme in Centraal -Azië" (PDF).
 368. ^ Johns, Anthony H (1995)."Soefisme in Zuidoost -Azië: reflecties en heroverwegingen". Journal of Southeast Asian Studies. 26 (1): 169–183. doen:10.1017/S0022463400010560. Jstor 20071709. S2CID 154870820.
 369. ^ Babou, Cheikh Anta (2007)."Soefisme en religieuze broederschappen in Senegal". International Journal of African Historical Studies. 40 (1): 184–186.
 370. ^ a b c d e Esposito, John L. (ed.). "Islamitische wet". The Oxford Dictionary of Islam - Via Oxford Islamic Studies Online.
 371. ^ a b c d e f g h Vikør, Knut S. 2014. "Sharīʿah." In De Oxford Encyclopedia of Islam and Politics, bewerkt door E. Shahin. Oxford: Oxford Universiteit krant. Gearchiveerd van de origineel op 4 juni 2014. Ontvangen 25 mei 2020.
 372. ^ Esposito, John L.; Delong-Bas, Natana J. (2001). Vrouwen in het moslimfamilierecht. Syracuse University Press. pp. 2–. ISBN 978-0-8156-2908-5. QUOTE: "[...], tegen de negende eeuw, de klassieke wetstheorie vastgesteld de bronnen van de islamitische wet om vier uur: de Koran, de Sunnah van de profeet, Qiyas (analoog redeneren), en ijma (overeenstemming)."
 373. ^ Leaman (2006), p.214.
 374. ^ Nigosian (2004), p.116.
 375. ^ Dahlen, Ashk. 2004. Islamitische wet, epistemologie en moderniteit: juridische filosofie in het hedendaagse Iran. Routledge. ISBN978-1-135-94355-4.
 376. ^ a b Mayer, Ann Elizabeth.2009. "Wet.Moderne juridische hervorming." In De Oxford Encyclopedia of the Islamic World, uitgegeven door J. L. Esposito.Oxford: Oxford Universiteit krant.
 377. ^ An-na'im, Abdullahi A. (1996). "Islamitische grondslagen van religieuze mensenrechten".In Witte, John;Van der Vyver, Johan D. (Eds.). Religieuze mensenrechten in mondiaal perspectief: religieuze perspectieven.pp. 337–359. ISBN 978-90-411-0179-2.
 378. ^ Hajjar, Lisa (2004)."Religie, staatsmacht en huiselijk geweld in moslimsamenlevingen: een raamwerk voor vergelijkende analyse". Law & Social Enquiry. 29 (1): 1–38. doen:10.1111/j.1747-4469.2004.tb00329.x. Jstor 4092696. S2CID 145681085.
 379. ^ Bharathi, K. S. 1998. Encyclopedie van eminente denkers. p. 38.
 380. ^ Weiss (2002), pp. 3, 161.
 381. ^ Iqbal, Zamir, Abbas Mirakhor, Noureddine Krichenne en Hossein Askari. De stabiliteit van de islamitische financiën: het creëren van een veerkrachtige financiële omgeving. p. 75.
 382. ^ Karim, Shafiel A. (2010). De islamitische morele economie: een studie van islamitisch geld en financiële instrumenten. Boca Raton, FL: Bruine Walker Press. ISBN 978-1-59942-539-9.
 383. ^ Foster, John (1 december 2009). "Hoe de islamitische financiën hemelse kans miste". BBC. Opgehaald 13 februari 2022.
 384. ^ Domat, Chloe (20 oktober 2020). "Wat is de islamitische financiën en hoe werkt het?". Global Finance Magazine. Opgehaald 13 februari 2022.
 385. ^ Handelaar, Brian (14 november 2013). "Het garanderen van een minimuminkomen is al eeuwen een utopische droom",. ZONDE. Opgehaald 3 juni 2019.
 386. ^ Quddus, Syed Abdul. De uitdaging van islamitische renaissance.
 387. ^ Al-Buraey, Muhammad (1985). Administratieve ontwikkeling: een islamitisch perspectief. KPI. pp. 252–. ISBN 978-0-7103-0059-1.
 388. ^ Akgündüz, Ahmed; Öztürk, zei (2011). Ottomaanse geschiedenis: misvattingen en waarheden. Iur pers. pp. 539–. ISBN 978-90-90-26108-9. Opgehaald 7 oktober 2014.
 389. ^ Al-Jawzi, Ibn (2001). De biografie en deugden van Omar bin Abd al-Aziz-de ascetische kalief.Iur pers.p.130.
 390. ^ a b Firestone (1999), pp. 17–18.
 391. ^ a b Afsaruddin, Asma. "Jihad". Encyclopædia Britannica. Opgehaald 17 september 2021.
 392. ^ Brockopp (2003), pp. 99–100
 393. ^ Esposito (2003), p. 93
 394. ^ a b Firestone (1999), p. 17.
 395. ^ a b c Tyan, E. "D̲j̲ihād".In Encyclopaedia of Islam (2nd ed.) (2012).. doen:10.1163/1573-3912_islam_com_0189
 396. ^ Habeck, Mary R. De vijand kennen: jihadistische ideologie en de oorlog tegen terreur. Yale University Press.pp. 108-109, 118.
 397. ^ Sachedina (1998), pp. 105-106.
 398. ^ Nasr (2003), p. 72.
 399. ^ Fahd Salem Bahammam. Eten en kleding in de islam: een verklaring van zaken met betrekking tot eten en drinken en kleden in de islam.Moderne gids.p.1. ISBN 978-1-909322-99-8.
 400. ^ Curtis (2005), p. 164
 401. ^ Esposito (2002b), p. 111
 402. ^ Ersilia Francesca."Slachten".In McAuliffe (n.d.).
 403. ^ De Sondy, Amanullah (28 januari 2016). "De relatie tussen moslimmannen en hun baarden is een verwarde". De voogd. Opgehaald 7 maart 2022.
 404. ^ Khan, Tahir (30 december 2021). "Taliban roep op kapperszaken om niet te scheren, baarden af te snijden". Stem van Amerika. Opgehaald 7 maart 2022.
 405. ^ James Legge (1880). De religies van China: Confucianisme en tâoïsme beschreven en vergeleken met het christendom.Londen: Hodder en Stoughton.p.111. Opgehaald 28 juni 2010. Mohammedan.(Origineel van Harvard University)
 406. ^ "Mogen moslims tatoeages krijgen?". Opgehaald 7 maart 2022.
 407. ^ "Zijn zijden banden toegestaan in de islam?". Opgehaald 7 maart 2022.
 408. ^ Zine, jasmin;Babana-Hampton, Safoi;Mazid, Nergis;Bullock, Katherine;Chishti, Maliha. American Journal of Islamic Social Sciences 19: 4.International Institute of Islamic Thought (IIIT).p.59. Opgehaald 4 juni 2020.
 409. ^ Waines (2003), pp. 93–96
 410. ^ Esposito (2003), p. 339
 411. ^ Esposito (1998), p. 79
 412. ^ Newby, Gordon D. (2002). Een beknopte encyclopedie van de islam. Oxford: Een wereld. p.141. ISBN 978-1-85168-295-9.
 413. ^ Nasr, Seyyed Hossein (2001). Islam: religie, geschiedenis en beschaving. New York: Harperone. p.68. ISBN 978-0-06-050714-5.
 414. ^ Eaton, Gai (2000). Herinnering van God: reflecties op de islam. Cambridge: de Islamitische Texts Society. pp.92–93. ISBN 978-0-946621-84-2.
 415. ^ "Waarom kan een vrouw geen 2 mannen hebben?". 14 publicaties. Gearchiveerd van het origineel op 23 december 2015. Opgehaald 27 december 2015.
 416. ^ Campo (2009), p. 106.
 417. ^ a b Nigosian (2004), p.120.
 418. ^ Campo (2009), p. 136.
 419. ^ Muhammad Shafi Usmani. Laarzige koran.Engelse trans.Door Muhammad Taqi Usmani
 420. ^ Stefon (2010), p.83.
 421. ^ Rahman, Rema (25 oktober 2011). "Wie, waarom: wat zijn de begrafenis in de islam?". BBC. Opgehaald 28 januari 2022.
 422. ^ Melikian, Souren (4 november 2011). "'Islamitische' cultuur: een ongegronde mythe ". The New York Times. Opgehaald 25 november 2013.
 423. ^ Esposito (2010), p. 56.
 424. ^ Ettinghausen, Richard;Grabar, Oleg;Jenkins-Madina, Marilyn (2003). Islamitische kunst en architectuur 650-1250 (2e ed.). Yale University Press. p.3. ISBN 0-300-08869-8.
 425. ^ Salim Ayduz;Ibrahim Kalin;Caner Dagli (2014). De Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science and Technology in Islam. Oxford Universiteit krant. ISBN 978-0-19-981257-8. Figurale weergave is vrijwel ongebruikt in islamitische kunst vanwege het sterke antagonisme van de islam van afgoderij.Het was belangrijk voor moslimgeleerden en kunstenaars om een kunststijl te vinden die de islamitische idealen van eenheid vertegenwoordigde (Tawhid) en volgorde zonder figurale weergave.Geometrische patronen passen perfect bij dit doel.
 426. ^ Isichei, Elizabeth Allo (1997). Een geschiedenis van Afrikaanse samenlevingen tot 1870. Cambridge: Cambridge University Press. p. 175. ISBN 978-0-521-45599-2. Opgehaald 6 augustus 2010.
 427. ^ "Islamitische kalender". www.britannica.com. Opgehaald 8 augustus 2022.
 428. ^ Esposito, John (2004). De islamitische wereld: verleden en heden. Oxford Universiteit krant. pp. 75–76. ISBN 9780195165203.
 429. ^ De McLaurin, Ronald (1979). De politieke rol van minderheidsgroepen in het Midden -Oosten.Michigan University Press.p.114. ISBN 978-0-03-052596-4. Theologisch gezien zou men moeten concluderen dat de Druzen geen moslims zijn.Ze accepteren de vijf pijlers van de islam niet.In plaats van deze principes hebben de Druze de zeven bovengenoemde voorschriften ingesteld ...
 430. ^ Hunter, Shireen (2010). The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity: Centre for Strategic and International Studies (Washington, D.C.), Georgetown University.Centrum voor strategische en internationale studies. Universiteit van Michigan Press. p.33. ISBN 978-0-253-34549-3. Druze - een uitloper van het sjiisme;De leden worden door orthodoxe moslims niet beschouwd als moslims.
 431. ^ D. Grafton, David (2009). Vroomheid, politiek en macht: Lutheranen die de islam tegenkomen in het Midden -Oosten. WIPF- en stockuitgevers. p. 14. ISBN 978-1-63087-718-7. Bovendien zijn er verschillende quasi-moslimsekten, omdat ze, hoewel ze veel van de overtuigingen en praktijken van de orthodoxe islam volgen, de meerderheid van de soennieten ze als ketters beschouwen.Dit zouden de Ahmadiyya, Druze, Ibadi en de Yazidis zijn.
 432. ^ R. Williams, Victoria (2020). Inheemse volkeren: een encyclopedie van cultuur, geschiedenis en bedreigingen om te overleven [4 delen]. ABC-CLIO. p. 318. ISBN 978-1-4408-6118-5. Aangezien Druze een niet -ritualistische religie is zonder eisen om te bidden, snel te maken, bedevaarten te maken of dagen van rust te observeren, worden de Druzen door soennitische moslims niet beschouwd als een islamitisch volk.
 433. ^ J. Stewart, Dona (2008). Het Midden -Oosten vandaag: politieke, geografische en culturele perspectieven. Routledge. p. 33. ISBN 978-1-135-98079-5. De meeste Druze beschouwt zichzelf niet als moslim.Historisch gezien werden ze geconfronteerd met veel vervolging en hielden ze hun religieuze overtuigingen geheimen.
 434. ^ House of Justice, Universal. "Eén gemeenschappelijk geloof". referentie.bahai.org. Opgehaald 1 april 2017.
 435. ^ Elsberg, Constance (2003), Sierlijke vrouwen. Universiteit van Tennessee Press. ISBN978-1-57233-214-0. pp. 27–28.
 436. ^ "St. Johannes van Damascus's kritiek op de islam". Geschriften door St. John van Damascus.De vaders van de kerk.Vol.37. Washington, DC: Catholic University of America Press.1958. pp. 153–160. Opgehaald 8 juli 2019.
 437. ^ Fahlbusch et al (2001), p.759.
 438. ^ Warraq, ibn (2003). Verlaat de islam: afvalligen spreken zich uit. Prometheus Books. p.67. ISBN 978-1-59102-068-4.
 439. ^ Kammūna, Ibn (1971). Onderzoek van de drie religies.Vertaald door Perlmann, Moshe.Berkeley en Los Angeles.pp. 148–149. ISBN 0-520-01658-0.
 440. ^ Christian Lange Paradise and Hell in islamitische tradities Cambridge University Press, 2015 ISBN978-0-521-50637-3 pp. 18–20
 441. ^ Reeves, Minouen P. J. Stewart.2003. Mohammed in Europa: duizend jaar westerse mythen maken. NYU -pers. ISBN978-0-8147-7564-6.p.93–96.
 442. ^ a b Stone, G. 2006. Dante's pluralisme en de islamitische filosofie van religie. Springer Publishing. ISBN978-1-4039-8309-1.p.132.
 443. ^ Timothy Garton Ash (5 oktober 2006). "Islam in Europa". The New York Review of Books.
 444. ^ Modood, Tariq (6 april 2006). Multiculturalisme, moslims en burgerschap: een Europese aanpak (1e ed.). Routledge. p.29. ISBN 978-0-415-35515-5.
 445. ^ Warraq, ibn (2000). De zoektocht naar historische Mohammed (1e ed.).Amherst, MA: Prometheus Books. p.103. ISBN 978-1-57392-787-1.

Bronnen

Encyclopedieën en woordenboeken

Verder lezen