Internationaal standaard serienummer

Internationaal standaard serienummer
{{{image_alt}}}
Acroniem ISSN-615-682536
Organisatie ISSN International Center
Ingevoerd 1976; 46 jaar geleden
Nee. uitgegeven > 2.500.000
Nee.cijfers 8
Controle getal Gewogen som
Voorbeeld 2049-3630
Website WWW.issn.org
ISSN gecodeerd in een EAN-13-barcode met sequentievariant 0 en uitgave nummer615-682536;
Voorbeeld van een ISSN gecodeerd in een EAN-13-barcode, met uitleg.
ISSN-615-682536 uitgebreid met sequentievariant 0 tot a GTIN-13 en gecodeerd in een EAN-13 barcode met een EAN-2 add-on aanwijzen van probleemnummer 13

Een Internationaal standaard serienummer (ISSN) is een achtcijferige serienummer gewend om uniek identificeren a seriële publicatie, zoals een tijdschrift.[1] Het ISSN is vooral nuttig bij het onderscheiden van series met dezelfde titel. ISSN's worden gebruikt bij het ordenen, catalogiseren, interbibliotheeksleningen en andere praktijken in verband met seriële literatuur.[2]

Het ISSN -systeem werd voor het eerst opgesteld als een Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) internationale standaard in 1971 en gepubliceerd als ISO 3297 in 1975.[3] ISO -subcommissie TC 46/SC 9 is verantwoordelijk voor het handhaven van de standaard.

Wanneer een serie met hetzelfde inhoud wordt gepubliceerd in meer dan één mediatype, een ander ISSN wordt toegewezen aan elk mediatype. Er worden bijvoorbeeld veel series gepubliceerd, beide in afdrukken en elektronische media. Het ISSN -systeem verwijst naar deze typen als print ISSN (P-ISSN) en elektronisch ISSN (e-ISSN).[4] Bijgevolg wordt, zoals gedefinieerd in ISO 3297: 2007, ook elke serie in het ISSN -systeem toegewezen ISSN koppelen (ISSN-L), meestal hetzelfde als het ISSN dat is toegewezen aan de serie in zijn eerste gepubliceerde medium, dat alle ISSN's aan de serie in elk medium aan de serie verbindt.[5]

Codeformaat

Het formaat van het ISSN is een achtcijferige code, gedeeld door een koppelteken in twee viercijferige nummers.[1] Als een geheel getal, het kan worden weergegeven door de eerste zeven cijfers.[6] Het laatste codecijfer, dat mogelijk 0-9 of een x kan zijn, is een controle getal. Formeel kan de algemene vorm van de ISSN -code (ook genaamd "ISSN -structuur" of "ISSN Syntax") als volgt worden uitgedrukt:[7]

NNNN-NNNC

waar N staat in de set {0,1,2, ..., 9}, een cijfer karakter, en C is in {0,1,2, ..., 9, x}; of door een Perl compatibele reguliere uitdrukkingen (PCRE) Regelmatige expressie:[8]

^[0-9]{4}-[0-9]{3}[0-9xX]$.

Bijvoorbeeld het ISSN van het tijdschrift Gehooronderzoek, is 0378-5955, waar de laatste 5 het controlecijfer is, dat is C= 5. Om het controlecijfer te berekenen, kan het volgende algoritme worden gebruikt:

De som van de eerste zeven cijfers van het ISSN wordt berekend en vermenigvuldigd door zijn positie in het getal, dat van rechts telt, dat wil zeggen respectievelijk 8, 7, 6, 5, 4, 3 en 2:

De modulus 11 van deze som wordt vervolgens berekend; De rest wordt bepaald na het delen van de som door 11:

Als er geen rest is, is het controlecijfer van het cheque 0, anders wordt de restwaarde afgetrokken van 11 om de controle te geven:

5 is het cheque cijfer, C. Voor berekeningen geeft een hoofdletters x in de cijfer van de controle aan een controlecijfer van 10 (zoals een Romeinse tien).

Om het controlecijfer te bevestigen, berekent u de som van alle acht cijfers van het ISSN vermenigvuldigd met zijn positie in het getal, waarbij u van rechts telt (als het controlecijfer x is, voegt u 10 toe aan de som). De modulus 11 van de som moet 0 zijn.[9]

In Eans

ISSN's kunnen worden gecodeerd in EAN-13 BARE CODES Met een 977 "Country Code" (vergelijk de 978 Country Code ("boekland") voor ISBNS), gevolgd door de 7 hoofdcijfers van het ISSN (het controlecijfer is niet inbegrepen), gevolgd door 2 door de uitgever gedefinieerde cijfers, gevolgd door het EAN-controlecijfer (dat niet hoeft te overeenkomen met het ISSN-controlecijfer).[10]

Code toewijzing, onderhoud en opzoek

ISSN -codes worden toegewezen door een netwerk van ISSN nationale centra, meestal gelegen op nationale bibliotheken en gecoördineerd door de ISSN International Center gevestigd in Parijs. Het internationale centrum is een intergouvernementele organisatie opgericht in 1974 door een overeenkomst tussen UNESCO en de Franse regering.

ISSN koppelen

ISSN-L is een unieke identificatie voor alle versies van de serie die hetzelfde bevat inhoud Over verschillende media. Zoals gedefinieerd door ISO 3297: 2007, De "Linking ISSN (ISSN-L)" biedt een mechanisme voor collocatie of koppeling tussen de verschillende mediavoorsies van dezelfde voortdurende bron. De ISSN-L is een van de bestaande ISSN's van een serie, dus verandert het gebruik of de toewijzing van "gewone" ISSN's niet;[11] Het is gebaseerd op het ISSN van de eerste gepubliceerde mediumversie van de publicatie. Als de print- en online versies van de publicatie tegelijkertijd worden gepubliceerd, wordt de ISSN van de gedrukte versie gekozen als basis van de ISSN-L.

Met ISSN-L is mogelijk om één enkel ISSN aan te duiden voor al die mediavoorversies van de titel. Het gebruik van ISSN-L Faciliteert zoeken, ophalen en leveren in alle mediavoorversies voor diensten zoals zoals zoals Open url, bibliotheekcatalogi, zoekmachines of Kennisbasis.

Register

Het International Center onderhoudt een database van alle wereldwijde ISSN's die wereldwijd zijn toegewezen, de ISDS -register (International Serials Data System), ook wel bekend als de ISSN -register. Eind 2016, Het ISSN -register bevat records voor 1.943.572 items.[12] Het register is niet vrij beschikbaar voor ondervraging op internet, maar is beschikbaar op abonnement.

 • De gedrukte versie van een serie bevat meestal de ISSN -code als onderdeel van de publicatie -informatie.
 • De meeste seriële websites bevatten ISSN -code -informatie.
 • Derivatenlijsten van publicaties bevatten vaak ISSN -codes; Deze zijn te vinden via online zoekopdrachten met de ISSN-code zelf of seriële titel.
 • Wereldwijd vergunningen door zijn catalogus door ISSN te doorzoeken, door "ISSN:" in te voeren vóór de code in het veld Query. Men kan ook rechtstreeks naar het record van een ISSN gaan door het toe te voegen aan "https://www.worldcat.org/ISSN/", b.v. https://www.worldcat.org/issn/1021-9749. Dit vraagt ​​het ISSN -register zelf niet, maar laat eerder zien of een WorldCat -bibliotheek een item heeft met het gegeven ISSN.

Vergelijking met andere identificatiegegevens

ISSN en ISBN Codes zijn vergelijkbaar in concept, waarbij ISBN's worden toegewezen aan individu boeken. Een ISBN kan worden toegewezen voor bepaalde problemen van een serie, naast de ISSN -code voor de serie als geheel. Een ISSN is, in tegenstelling tot de ISBN -code, een anonieme identifier geassocieerd met een seriële titel, die geen informatie Wat betreft de uitgeverij of zijn plaats. Om deze reden wordt een nieuw ISSN toegewezen aan een serie elke keer dat het een belangrijke titelwijziging ondergaat.

Extensies

Aangezien het ISSN van toepassing is op een hele serie, een nieuwe identificatie, zijn er andere identificatoren bovenop gebouwd om verwijzingen naar specifieke volumes, artikelen of andere identificeerbare componenten mogelijk te maken (zoals de inhoudsopgave): de Uitgang voor uitgever Identifier (PII) en de Serieel item en bijdrage -identificatie (Sici).

Media versus inhoud

Afzonderlijke ISNN's zijn nodig voor series in verschillende media (behalve reproductie microvers). Dus de afdrukken en elektronische media Versies van een seriële behoefte afzonderlijk ISNN's,[13] en CD-ROM Versies en web Versies vereisen verschillende ISSN's. Dezelfde ISSN kan echter worden gebruikt voor verschillende bestandsindelingen (bijv. PDF en HTML) van dezelfde online serie.

Deze "media-georiënteerde identificatie" van series was logisch in de jaren zeventig. In de jaren negentig en verder, met personal computers, betere schermen en internet, is het logisch om alleen te overwegen inhoud, onafhankelijk van media. Deze "inhoudsgerichte identificatie" van series was een Onderdrukte vraag Gedurende een decennium, maar er is geen ISSN -update of initiatief opgetreden. Een natuurlijke uitbreiding voor ISSN, de unieke identificatie van de artikelen in de series, was de belangrijkste vraagtoepassing. Het inhoudsmodel van een alternatief series arriveerde met de INDECS -inhoudsmodel en de toepassing ervan, de Digital Object Identifier (Doi), een ISSN-onafhankelijk initiatief, geconsolideerd in de jaren 2000.

Pas later, in 2007, werd ISSN-L gedefinieerd in de nieuwe ISSN-standaard (ISO 3297: 2007) als een "ISSN die door het ISSN-netwerk is aangewezen om collocatie of versies van een voortdurende resource-koppeling tussen de verschillende media mogelijk te maken".[14]

Gebruik in urnen

Een ISSN kan worden gecodeerd als een uniforme resource naam (Urn) door het voor te voegen met "urn:ISSN:".[15] Bijvoorbeeld, Het spoor kan worden genoemd als "urn:ISSN:0953-4563". Urn-naamruimten zijn case-gevoelig en de ISSN-naamruimte is allemaal CAPS.[16] Als het checksum -cijfer "x" is, wordt het altijd gecodeerd in hoofdletters in een urn.

Problemen

De urnen zijn Inhoudsgericht, maar ISSN is media-georiënteerd:

 • ISSN is niet uniek Wanneer het concept is "een dagboek is een set van inhoud, over het algemeen auteursrechtelijk beschermde inhoud": hetzelfde tijdschrift (dezelfde inhoud en dezelfde auteursrechten) kan twee of meer ISSN -codes hebben. Een urn moet wijzen op "unieke inhoud" (een "uniek tijdschrift" als een "set van inhoud" referentie).
Voorbeeld: Natuur heeft een ISSN voor print, 0028-0836 en een andere voor dezelfde inhoud op het web, 1476-4687; Alleen de oudste (0028-0836) wordt gebruikt als een unieke identificatie. Omdat het ISSN niet uniek is, de Amerikaanse nationale bibliotheek van geneeskunde nodig om vóór 2007 de NLM Unique ID (JID) te creëren.[17]
 • ISSN biedt niet resolutiemechanismen zoals een Digital Object Identifier (Doi) of een urn doet, dus de DOI wordt gebruikt als urn voor artikelen, met (om historische redenen) geen behoefte aan het bestaan ​​van een ISSN.
Voorbeeld: de DOI -naam "10.1038/Nature13777" kan worden weergegeven als een HTTP -string door https://doi.org/10.1038/nature13777, en is omgeleid (opgelost) naar de pagina van het huidige artikel; Maar er is geen ISSN online service, zoals http://dx.issn.org/, om het ISSN van het Journal op te lossen (in dit voorbeeld 1476-4687).

Een unieke urn voor series vereenvoudigt de zoekopdracht, herstel en levering van gegevens voor verschillende diensten, waaronder, met name, Zoeksystemen en Kennisdatabases.[14] ISSN-L (zien ISSN koppelen hierboven) is gemaakt om deze leemte op te vullen.

Labels van mediacategorieën

De twee standaardcategorieën media waarin series het meest beschikbaar zijn, zijn afdrukken en elektronisch. In metadata contexten (bijv. Jassen), deze kunnen standaardlabels hebben.

Print ISSN

P-ISSN is een standaardlabel voor "Print ISSN", de ISSN voor de drukwerk (Paper) Versie van een serie. Meestal is het de "standaardmedia" en dus de "standaard ISSN".

Elektronisch ISSN

e-ISSN (of eisn) is een standaardlabel voor "elektronisch ISSN", de ISSN voor de elektronische media (online) versie van een serie.[18]

WEG

Zie ook

Referenties

 1. ^ a b "Wat is een ISSN?". Parijs: ISSN International Center. Opgehaald 13 juli 2014.
 2. ^ "Verzamelingsmetadata -normen". Britse bibliotheek. Opgehaald 14 juli 2014.
 3. ^ "ISSN, een gestandaardiseerde code". Parijs: ISSN International Center. Opgehaald 13 juli 2014.
 4. ^ ISSN International Center. "Het ISSN voor elektronische media". ISSN. Opgehaald 3 april 2020.
 5. ^ "3". ISSN -handleiding (PDF). Parijs: ISSN International Center. Januari 2015. pp. 14, 16, 55-58. HTML -versie beschikbaar op www.issn.org
 6. ^ Voorbeeld van database -implementatie waar zevencijferige gehele getallen worden gebruikt om ISSN's op te slaan.
 7. ^ Thren, Slawek Rozenfeld (januari 2001). "Het ISSN (International Serial Standard Number) gebruiken als urn (uniforme resource namen) binnen een naamruimte van ISSN-irl". tools.ietf.org. doen:10.17487/RFC3044.{{}}: CS1 onderhoud: url-status (link)
 8. ^ github.com/amsl-project/ISSN-RESOLVER Zie p. ex. $ patroon op broncode (ISSN-RESOLVER.PHP) van GitHub.
 9. ^ "Online ISSN -validator". Journaalzoeker. Opgehaald 9 augustus 2014.
 10. ^ Identificatie met de GTIN 13 barcode. ISSN International Center. Gearchiveerd Van het origineel op 29 juni 2020.
 11. ^ Kansalliskirjasto, NationalBiblioteket, de National Library of Finland. "Kansalliskirjasto, NationalBiblioteket, de National Library of Finland". nationallibrary.fi.{{}}: CS1 Onderhoud: Meerdere namen: Lijst met auteurs (link)
 12. ^ "Totaal aantal records in het ISSN -register" (PDF). ISSN International Center. Februari 2017. Opgehaald 23 februari 2017.
 13. ^ "ISSN voor elektronische series". U.S. ISSN Center, Library of Congress. 19 februari 2010. Opgehaald 12 juli 2014.
 14. ^ a b "De ISSN-L voor publicaties op meerdere media". ISSN International Center. Opgehaald 12 juli 2014.
 15. ^ Rozenfeld, Slawek (januari 2001). "Het ISSN (International Serial Standard Number) gebruiken als urn (uniforme resource namen) binnen een naamruimte van ISSN-irl". IETF -tools. doen:10.17487/RFC3044. RFC 3044. Opgehaald 15 juli 2014.
 16. ^ Powell, Andy; Johnston, Pete; Campbell, Lorna; Barker, Phil (21 juni 2006). "Richtlijnen voor het gebruik van resource -ID's in Dublin Core Metadata §4.5 ISSN". Dublin Core Architecture Wiki. Gearchiveerd van het origineel op 13 mei 2012.
 17. ^ "Medline/PubMed Data Element (veld) beschrijvingen". Amerikaanse nationale bibliotheek van geneeskunde. 7 mei 2014. Opgehaald 19 juli 2014.
 18. ^ "La Nueva Norma ISSN facilita la vida de la comunidad de las publicaciones en Serie", A. Roucolle. "La Nueva Norma ISSN". Gearchiveerd van het origineel op 10 december 2014. Opgehaald 29 oktober 2014.
 19. ^ "Road in een notendop". Road.issn.org. Gearchiveerd van het origineel Op 5 september 2017. Opgehaald 12 september 2017.

Externe links