Internationaal Rode Kruis en Red Crescent Movement

Internationaal Rode Kruis
en rode halve maanbeweging
Afkorting ICRC en IFRC
Gesticht
Oprichters
Type Ngo, NPO
Focus Humanitarisme
Plaats
Ontstaan Genève
Geserveerd gebied
Wereldwijd
Methode Hulp
Lidmaatschap
 VN((Algemene Vergadering van de Verenigde Naties) CICR en FICR
Sleutelfiguren
Peter Maurer
Medewerkers
c. 180.000
Vrijwilligers
c. 16,4 miljoen[1]
Award (en)
Website WWW.icrc.org Edit this at Wikidata

De Internationaal Rode Kruis en Red Crescent Movement is een humanitair Beweging met ongeveer 97 miljoen vrijwilligers, leden en personeel wereldwijd. Het werd opgericht om het menselijk leven en de gezondheid te beschermen, om respect voor alle mensen te waarborgen en om menselijk lijden te voorkomen en te verlichten. Daarin zijn er drie verschillende organisaties die wettelijk onafhankelijk van elkaar zijn, maar verenigd zijn binnen de beweging door gemeenschappelijke basisprincipes, doelstellingen, symbolen, statuten en bestuursorganisaties.

Geschiedenis

Fundering

Het Rode Kruis, na de Battle of Gravelotte in 1870

Tot het midden van de negentiende eeuw waren er geen georganiseerde of gevestigde legerverpleegsystemen voor slachtoffers, noch veilige of beschermde instellingen, om degenen die gewond waren op het slagveld te herbergen en te behandelen. Een vrome Calvinist, de Zwitserse zakenman Jean-Henri Dunant reisde naar Italië om de toenmalige Franse keizer te ontmoeten Napoleon III In juni 1859 met de bedoeling om moeilijkheden te bespreken bij het uitvoeren van zaken in Algerije, die op dat moment werd bezet door Frankrijk.[2] Hij arriveerde in het kleine stadje van Solferino op de avond van 24 juni na de Battle of Solferino, een verloving bij de Oostenrijks-Sardijnse oorlog. Op een enkele dag stierven ongeveer 40.000 soldaten aan beide kanten of bleven gewond op het veld. Dunant was geschokt door de vreselijke nasleep van de strijd, het lijden van de gewonde soldaten en het bijna totale gebrek aan medische aanwezigheid en basiszorg. Hij verliet de oorspronkelijke bedoeling van zijn reis volledig en gedurende enkele dagen wijdde hij zich aan het helpen van de behandeling en het verzorgen van de gewonden. Hij stond op het organiseren van een overweldigend niveau van hulp bij de lokale dorpelingen om te helpen zonder discriminatie.

Origineel document van de Eerste Verdrag van Genève, 1864

Terug bij zijn huis in Genève, hij besloot om een ​​boek te schrijven met de titel Een herinnering aan Solferino, die hij publiceerde met behulp van zijn eigen geld in 1862. Hij stuurde kopieën van het boek naar leidende politieke en militaire figuren in heel Europa, en mensen waarvan hij dacht dat ze hem konden helpen een verandering te maken. Zijn boek bevatte levendige beschrijvingen van zijn ervaringen in Solferino in 1859, en hij bepleitte expliciet de vorming van nationale vrijwillige hulporganisaties om verpleegkundige gewonde soldaten te helpen in het geval van oorlog, geïnspireerd door christelijke onderwijs over sociale verantwoordelijkheid en zijn ervaring na het slagveld van Solferino .[3] Hij riep op tot de ontwikkeling van een internationaal verdrag om de bescherming van medici en veldziekenhuizen te garanderen voor soldaten die op het slagveld gewond raakten.

Kruis van de Servisch Rode Kruis Society

In 1863, Gustave Moynier, een advocaat en president van de Genève Society for Public Welfare, ontving een kopie van het boek van Dunant en introduceerde het voor discussie tijdens een vergadering van die samenleving. Als gevolg van deze eerste discussie stelde de samenleving een onderzoekscommissie op om de haalbaarheid van de suggesties van Dunant te onderzoeken en uiteindelijk een internationale conferentie over hun mogelijke implementatie te organiseren. De leden van deze commissie, die vervolgens het "Comité van de vijf" is genoemd, afgezien van Dunant en Moynier waren arts Louis Appia, die belangrijke ervaring had met werken als veldchirurg; Appia's vriend en collega Théodore Maunoir, van de Hygiene and Health Commission van Genève; en Guillaume-Henri Dufour, a Zwitsers leger Generaal van grote bekendheid. Acht dagen later besloten de vijf mannen om de commissie te hernoemen aan het "International Committee for Relief to the Wounded".

Internationale conferentie

Van 26 tot 29 oktober 1863,[4] De internationale conferentie georganiseerd door de commissie werd gehouden in Genève om mogelijke maatregelen te ontwikkelen om de medische diensten op het slagveld te verbeteren. De conferentie werd bijgewoond door 36 personen: achttien officiële afgevaardigden van nationale regeringen, zes afgevaardigden van niet-gouvernementele organisaties, zeven niet-officiële buitenlandse afgevaardigden en de vijf leden van het Internationaal Comité. De staten en koninkrijken vertegenwoordigd door officiële afgevaardigden waren: Oostenrijkse rijk, Groothertogdom Baden, Koninkrijk Beieren, Frans rijk, Koninkrijk van Hanover, Groothertogdom van Hesse, Koninkrijk van Italië, Koninkrijk van Nederland, Koninkrijk Pruisen, Russische Rijk, Koninkrijk van Saksen, Koninkrijk Spanje, Verenigd Koninkrijken van Zweden en Noorwegen, en Verenigd Koninkrijk van Groot -Brittannië en Ierland.[5]

"Comité van de vijf": Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Henry Dunant, Louis Appia, Théodore Maunoir

Onder de voorstellen geschreven in de definitieve resoluties van de conferentie, aangenomen op 29 oktober 1863,[6] waren:

 • De stichting van nationale hulpverenigingen voor gewonde soldaten;
 • Neutraliteit en bescherming voor gewonde soldaten;
 • Het gebruik van vrijwilligerstroepen voor hulp bij hulp op het slagveld;
 • De organisatie van extra conferenties om deze concepten uit te voeren;
 • De introductie van een gemeenschappelijk onderscheidend beschermingssymbool voor medisch personeel in het veld, namelijk een witte armband met een rood kruis.
Memorial ter herdenking van het eerste gebruik van het Rode Kruis -symbool in een gewapend conflict tijdens de Battle of Dybbøl (Denemarken) in 1864; gezamenlijk opgericht in 1989 door de National Rode Kruis samenlevingen van Denemarken en Duitsland

Verdrag van Genève

Slechts een jaar later nodigde de Zwitserse regering de regeringen van alle Europese landen, evenals de Verenigde Staten, de Empire of Brazilië en de Mexicaans rijk om een ​​officiële diplomatieke conferentie bij te wonen. Zestien landen stuurden in totaal zesentwintig afgevaardigden naar Genève. Op 22 augustus 1864 heeft de conferentie de eerste aangenomen Verdrag van Genève "Voor de verbetering van de toestand van de gewonden in legers in het veld". Vertegenwoordigers van 12 staten en koninkrijken ondertekenden de conventie:[7]

Het Verdrag bevatte tien artikelen, die voor het eerst wettelijk bindende regels vaststellen die neutraliteit en bescherming voor gewonde soldaten, veldmedisch personeel en specifieke humanitaire instellingen in een gewapend conflict garanderen.[8]

Direct na de oprichting van het Verdrag van Genève werden de eerste nationale samenlevingen opgericht in België, Denemarken, Frankrijk, Oldenburg, Pruisen, Spanje en Württemberg. Ook in 1864, Louis Appia en Charles Van de Velde, een kapitein van de Nederlands leger, werden de eerste onafhankelijke en neutrale afgevaardigden die onder het symbool van het Rode Kruis werkten in een gewapend conflict.

De Ottoman Regering ratificeerde dit verdrag op 5 juli 1865. De Turkse rode halve maan Organisatie werd opgericht in het Ottomaanse rijk in 1868, deels in reactie op de ervaring van de Krimoorlog (1853-1856), waarin ziekte de strijd overschaduwde als de belangrijkste oorzaak van dood en lijden onder Turks soldaten. Het was de eerste Red Crescent Society in zijn soort en een van de belangrijkste liefdadigheidsorganisaties in de Moslim wereld.

In 1867 werd de eerste internationale conferentie van National Aid Society voor de verpleegkunde van de gewonde oorlog bijeengeroepen. Ook in 1867 werd Jean-Henri Dunant gedwongen te verklaren faillissement Vanwege zakelijke mislukkingen in Algerije, deels omdat hij zijn zakelijke belangen had verwaarloosd tijdens zijn onvermoeibare activiteiten voor het internationale comité. De controverse rond de zakelijke transacties van Dunant en de resulterende negatieve publieke opinie, gecombineerd met een voortdurend conflict met Gustave Moynier, leidde tot de verwijdering van Dunant uit zijn positie als lid en secretaris. Hij werd beschuldigd van frauduleus faillissement en een bevel voor zijn arrestatie werd uitgegeven. Zo werd hij gedwongen om Genève te verlaten en keerde hij nooit terug naar zijn geboortestad.

In de daaropvolgende jaren werden nationale samenlevingen opgericht in bijna elk land in Europa. Het project resoneerde goed met patriottische sentimenten die in de late negentiende eeuw toenamen, en nationale samenlevingen werden vaak aangemoedigd als betekenaars van nationale morele superioriteit.[9] In 1876 heeft de commissie de naam "International Committee of the Rode Cross" (ICRC) aangenomen, die nog steeds de officiële aanwijzing is. Vijf jaar later, de Amerikaanse rode kruis werd opgericht door de inspanningen van Clara Barton.[10] Meer en meer landen ondertekenden het Verdrag van Genève en begonnen het in de praktijk te respecteren tijdens gewapende conflicten. In een vrij korte periode kreeg het Rode Kruis een enorm momentum als een internationaal gerespecteerde beweging, en de nationale samenlevingen werden steeds populairder als locatie voor vrijwilligerswerk.

Wanneer de eerste Nobelprijs voor de Vrede werd toegekend in 1901, de Noorse Nobelcommissie koos ervoor om het gezamenlijk te geven aan Jean-Henri Dunant en Frédéric Passy, een toonaangevende internationale pacifist. Belangrijker dan de eer van de prijs zelf, deze prijs markeerde de achterstallige revalidatie van Jean-Henri Dunant en vertegenwoordigde een eerbetoon aan zijn sleutelrol in de vorming van het Rode Kruis. Dunant stierf negen jaar later in het kleine Zwitserse gezondheidsresort van Heiden. Slechts twee maanden eerder was zijn langdurige tegenstander Gustave Moynier ook gestorven, waardoor een stempel had gedrukt in de geschiedenis van de commissie als de langst dienende president ooit.

Gōtarō Mikami's Rode Kruisvlag waarmee hij in 1905 de aanval van het Russische leger uit zijn veldziekenhuis in Manchuria wijdde

In 1906 werd de Conventie van Genève uit 1864 voor het eerst herzien. Een jaar later, de Haagse Verdrag x, overgenomen op de tweede internationale vredesconferentie in Den Haag, breidde de reikwijdte van het Verdrag van Genève uit tot marineoorlogvoering. Kort voor het begin van de Eerste Wereldoorlog In 1914, 50 jaar na de stichting van de ICRC en de adoptie van de eerste Conventie van Genève, waren er al 45 nationale hulpverenigingen over de hele wereld. De beweging had zich buiten Europa en Noord -Amerika uitgebreid naar Midden- en Zuid -Amerika (Argentijnse Republiek, de Verenigde Staten van Brazilië, de Republiek Chili, de Republiek Cuba, de Verenigde Mexicaanse staten, de Republiek Peru, de Republiek El Salvador, de Oosterse Republiek Uruguay, de Verenigde Staten van Venezuela), Azië (de de Republiek China, de Empire of Japan en de Koninkrijk van Siam) en Afrika (Unie van Zuid -Afrika).

Eerste Wereldoorlog

Oorlog 1914–1918. Genève, Rath Museum. Internationale agentschap van de oorlogsgevangenen. Onderzoeksafdeling. Duitse sectie. Berichten en communicatie uitdrukken aan gezinnen.

Met het uitbreken van Eerste Wereldoorlog, stond de ICRC geconfronteerd met enorme uitdagingen die het alleen aankan door nauw samen te werken met de National Rode Cross Society. Rode Kruis verpleegkundigen uit de hele wereld, waaronder de Verenigde Staten en Japan, kwamen de medische diensten van de strijdkrachten van de Europese landen die betrokken zijn bij de oorlog ondersteunen. Op 15 augustus 1914, onmiddellijk na het begin van de oorlog, richtte de ICRC zijn internationale agentschap van de oorlog (IPWA) op om te traceren Krijgsgevechten en om communicatie met hun respectieve families te herstellen. De Oostenrijker auteur en pacifist Stefan Zweig beschreef de situatie op het hoofdkantoor van Genève van de ICRC:

Nauwelijks was de eerste slagen geslagen toen kreten van angst uit alle landen in Zwitserland begonnen te worden gehoord. Duizenden die zonder nieuws waren over vaders, echtgenoten en zonen in de slagvelden, strekten wanhopende armen in de leegte uit. Tegen honderden, duizenden, met tienduizenden, stroomden brieven en telegrammen het kleine huis van het Rode Kruis in Genève in, het enige internationale rally -punt dat nog steeds overbleef. Geïsoleerd, zoals Stormy petrels, kwamen de eerste vragen voor vermiste familieleden; Toen werden deze vragen zelf een storm. De brieven kwamen in Sackfuls aan. Er was niets voorbereid op het omgaan met zo'n overstroming van ellende. Het Rode Kruis had geen ruimte, geen organisatie, geen systeem en vooral geen helpers.[11]

Groepsfoto van de vrijwilligers - voornamelijk vrouwen - voor de Musée Rath in 1914

Tegen het einde van het jaar had het bureau echter al ongeveer 1200 vrijwilligers die werkte in de Musée Rath van Genève, onder hen de Frans schrijver en pacifist Romain Rolland. Toen hij de Nobelprijs voor literatuur Voor 1915 schonk hij de helft van de prijzengeld aan het bureau.[12] De meeste medewerkers waren vrouwen,[11] sommigen van wie - zoals Marguerite Van Berchem, Marguerite Cramer en Suzanne Ferrière- geserveerd in hoge posities als pioniers van geslachtsgelijkheid in een organisatie gedomineerd door mannen.

Rode Kruis ambulance uit 1917

Tegen het einde van de oorlog had het agentschap ongeveer 20 miljoen brieven en berichten overgedragen, 1,9 miljoen pakketten en ongeveer 18 miljoen Zwitserse frank in geldelijke donaties aan krijgsgevangenen van alle getroffen landen. Bovendien werden vanwege de tussenkomst van het agentschap ongeveer 200.000 gevangenen uitgewisseld tussen de strijdende partijen, vrijgelaten uit gevangenschap en teruggekeerd naar hun thuisland. De organisatorische kaartindex van het bureau verzamelde ongeveer 7 miljoen records van 1914 tot 1923. De kaartindex leidde tot de identificatie van ongeveer 2 miljoen krijgsgevangenen en de mogelijkheid om contact op te nemen met hun families. De volledige index is vandaag in bruikleen van de ICRC naar de Internationaal Rode Kruis en Red Crescent Museum in Genève. Het recht op toegang tot de index is nog steeds strikt beperkt tot de ICRC.

Gedurende de hele oorlog volgde de ICRC de naleving van de strijdende partijen met de Genève -conventies van de herziening van 1907 en klachten over schendingen doorgestuurd naar het respectieve land. Wanneer chemische wapens werden voor het eerst in de geschiedenis in deze oorlog gebruikt, het ICRC stelde een krachtig protest tegen hun gebruik. Zelfs zonder een mandaat uit de conventies van Genève, probeerde het ICRC het lijden van de burgerlijke bevolking te verbeteren. In gebieden die officieel werden aangewezen als "bezette gebieden", zou de ICRC de burgerbevolking kunnen helpen op basis van de Haagse Verdrag'S' Wetten en gebruiken van oorlog op land 'van 1907.[13] Dit verdrag was ook de wettelijke basis voor het werk van de ICRC voor krijgsgevangenen. Naast het werk van het internationale agentschap van de krijgsgevangenen zoals hierboven beschreven, omvatte dit inspectiebezoeken aan POW-kampen. In totaal werden 524 kampen in heel Europa bezocht door 41 afgevaardigden van de ICRC tot het einde van de oorlog.

De MV rode Kruis in de haven van New York CA 1915

Tussen 1916 en 1918 publiceerde de ICRC een aantal van ansichtkaarten met scènes uit de POW -kampen. De foto's toonden de gevangenen in dagelijkse activiteiten zoals de verdeling van brieven vanuit huis. De bedoeling van de ICRC was om de families van de gevangenen wat hoop en troost te bieden en hun onzekerheden over het lot van hun geliefden te verlichten. Na het einde van de oorlog, tussen 1920 en 1922, organiseerde de ICRC de terugkeer van ongeveer 500.000 gevangenen naar hun thuisland. In 1920 werd de taak van repatriëring overgedragen aan de nieuw opgerichte Volkenbond, die de Noorse diplomaat en wetenschapper benoemde Fridtjof Nansen als haar "Hoge Commissaris voor repatriëring van de oorlogsgevangenen". Zijn juridische mandaat werd later uitgebreid om oorlogsvluchtelingen en ontheemden te ondersteunen en te verzorgen toen zijn kantoor dat van de Volkenbond werd "Hoge Commissaris voor vluchtelingen". Nansen, die de Nansen paspoort Voor staatloze vluchtelingen en kreeg in 1922 de Nobelprijs voor de vrede, benoemd tot twee afgevaardigden van de ICRC als zijn afgevaardigden. Een jaar voor het einde van de oorlog ontving de ICRC de Nobelprijs voor de vrede van 1917 voor zijn uitstekende oorlogswerk. Het was de enige Nobelprijs voor de vrede die werd toegekend in de periode van 1914 tot 1918. In 1923, de Internationaal Comité van het Rode Kruis een wijziging van haar beleid met betrekking tot de selectie van nieuwe leden aangenomen. Tot die tijd konden alleen burgers uit de stad Genève in de commissie dienen. Deze beperking werd uitgebreid met alle Zwitserse burgers. Als een direct gevolg van de Eerste Wereldoorlog werd in 1925 een verdrag aangenomen dat het gebruik van verstikkende of giftige gassen en biologische middelen als wapens verbood. Vier jaar later werd het oorspronkelijke conventie herzien en werd het tweede Verdrag van Genève "ten opzichte van de verbetering van de toestand van gewonde, zieke en scheepswrekte leden van strijdkrachten op zee ingesteld". De gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog en de respectieve activiteiten van de ICRC verhoogden de reputatie en autoriteit van de commissie onder de internationale gemeenschap aanzienlijk en leidden tot een uitbreiding van haar competenties.

Al in 1934 werd een ontwerpvoorstel voor een aanvullend verdrag voor de bescherming van de burgerbevolking in bezette gebieden tijdens een gewapend conflict aangenomen door de International Rode Cross Conference. Helaas hadden de meeste regeringen weinig belang bij de uitvoering van dit verdrag, en het werd dus verhinderd om in werking te treden vóór het begin van Tweede Wereldoorlog.

Tweede Wereldoorlog

Oorlog 1939–1945. Genève, Central Prisoners of War Agency, Electoral Building / Palace of the General Council

Het antwoord van het Rode Kruis op de Holocaust is het onderwerp geweest van belangrijke controverse en kritiek. Al in mei 1944 werd de ICRC bekritiseerd vanwege zijn onverschilligheid voor Joods Lijden en dood - Criticiek dat intensiveerde na het einde van de oorlog, toen de volledige omvang van de Holocaust niet te ontkennen werd. Een verdediging tegen deze aantijgingen is dat het Rode Kruis probeerde zijn reputatie als een neutrale en onpartijdige organisatie te behouden door zich niet te bemoeien met wat werd gezien als een Duitse interne zaak. Het Rode Kruis beschouwde ook zijn primaire focus als krijgsgevangenen wiens landen de Verdrag van Genève.[14]

Foto gemaakt door Rossel in Theresienstadt. De meeste kinderen werden in de herfst van 1944 vermoord in Auschwitz.[15]

De conventies van Genève in hun herziening van 1929 vormden de wettelijke basis van het werk van het ICRC tijdens de Tweede Wereldoorlog. De activiteiten van de commissie waren vergelijkbaar met die tijdens de Eerste Wereldoorlog: bezoeken en monitoren van krijgsgevangenkampen, het organiseren van hulphulp voor civiele bevolking en het beheren van de uitwisseling van berichten met betrekking tot gevangenen en vermiste personen. Tegen het einde van de oorlog hadden 179 afgevaardigden 12.750 bezoeken afgenomen aan POW -kampen in 41 landen. Het centrale informatiebureau over krijgsgevangenen (Agence Centrale des Prisonniers de Guerre) had een staf van 3.000, de kaartindex die gevangenen volgde, bevatten 45 miljoen kaarten en 120 miljoen berichten werden door het bureau uitgewisseld. Een belangrijk obstakel was dat de Nazi-controle Duits Rode Kruis weigerde samen te werken met de statuten van Genève, waaronder flagrante overtredingen zoals de deportatie van Joden uit Duitsland en de massamoorden uitgevoerd in de Nazi -concentratiekampen. Bovendien zijn twee andere hoofdfeesten bij het conflict, de Sovjet Unie en Japan, waren geen partij bij de conventies van Genève uit 1929 en waren wettelijk niet verplicht om de regels van de conventies te volgen.

Tijdens de oorlog kon de ICRC geen overeenkomst met nazi Duitsland over de behandeling van gedetineerden in concentratie kampen, en uiteindelijk verliet het de uitoefenen van druk om te voorkomen dat het zijn werk met krijgsgevangenen verstoort. De ICRC kon ook geen reactie verkrijgen op betrouwbare informatie over de uitroeipampen en de massale moord op Europese joden, Roma, et al. Na november 1943 bereikte de ICRC toestemming om te verzenden pakketten naar concentratiekampdetineerden met bekende namen en locaties. Omdat de ontvangst van ontvangst voor deze pakketten vaak werd ondertekend door andere gevangenen, slaagde de ICRC erin om de identiteiten van ongeveer 105.000 gevangenen in de concentratiekampen te registreren en leverden ongeveer 1,1 miljoen pakketten, voornamelijk aan de kampen Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, en Sachsenhausen.

Marcel Junod, afgevaardigde van de ICRC, bezoeken Krijgsgevechten in Duitsland

Maurice Rossel werd naar Berlijn gestuurd als afgevaardigde van het internationale Rode Kruis; hij bezocht Theresienstadt In 1944. De keuze van de onervaren Rossel voor deze missie is geïnterpreteerd als een indicatie van de onverschilligheid van zijn organisatie voor het "Joodse probleem", terwijl zijn rapport is beschreven als "emblematisch voor het falen van de ICRC" om te pleiten voor Joden tijdens de Joden tijdens de Joden tijdens de Joden tijdens de Joden tijdens de Joden tijdens de Joden tijdens de Joden tijdens Holocaust.[16] Rossel's rapport werd opgemerkt vanwege de onkritische acceptatie van Nazi -propaganda.[a] Hij verklaarde ten onrechte dat Joden niet uit Theresienstadt werden gedeporteerd.[17] Claude Lanzmann nam zijn ervaringen op in 1979 en produceerde een documentaire getiteld Een bezoeker uit de levenden.[19]

Telegram door ICRC Delegate Fritz Bilfinger van Hiroshima Drie weken na de atoombombardementen

Op 12 maart 1945 ontving ICRC -president Jacob Burckhardt een bericht van SS General Ernst Kaltenbrunner waardoor ICRC -afgevaardigden de concentratiekampen kunnen bezoeken. Deze overeenkomst was gebonden aan de voorwaarde dat deze afgevaardigden tot het einde van de oorlog in de kampen zouden moeten blijven. Tien afgevaardigden, waaronder Louis Haefliger (Mauthausen-Gusen), Paul Dunant (Theresienstadt) en Victor Maurer (Dachau), aanvaardde de opdracht en bezocht de kampen. Louis Haefliger voorkwam de krachtige uitzetting of het stralen van Mauthausen-Gusen door Amerikaanse troepen te waarschuwen.

Friedrich geboren (1903–1963), een ICRC -afgevaardigde in Boedapest die het leven van ongeveer 11.000 tot 15.000 Joodse mensen hebben gered Hongarije. Marcel Junod (1904–1961), een arts uit Genève was een van de eerste buitenlanders die op bezoek waren Hiroshima na de atoombom werd gevallen.

In 1944 ontving de ICRC zijn tweede Nobelprijs voor de vrede. Net als in de Eerste Wereldoorlog ontving het de enige vredesprijs die werd toegekend tijdens de hoofdperiode van de oorlog, 1939 tot 1945. Aan het einde van de oorlog werkte de ICRC samen met nationale Rode Kruis samenlevingen om hulp bij die landen ernstiger getroffen te organiseren. In 1948 publiceerde de commissie een rapport waarin zijn activiteiten van het oorlogsgewijs werden beoordeeld van 1 september 1939 tot 30 juni 1947. De ICRC opende zijn archieven vanuit de Tweede Wereldoorlog in 1996.

Na de Tweede Wereldoorlog

Boedapest 1945. Repatriëring van 2000 Italiaans krijgsgevangenen.

Op 12 augustus 1949 werden verdere herzieningen van de bestaande twee Genève -conventies aangenomen. Een extra conventie "voor de verbetering van de toestand van gewonde, zieke en scheepswrekte leden van strijdkrachten op zee", nu de Tweede Verdrag van Genève, werd onder de paraplu 1907 Hague -conventie x. De Verdrag van Genève van 1929 "ten opzichte van de behandeling van krijgsgevangenen" kan vanuit historisch oogpunt het tweede verdrag van Genève zijn geweest (omdat het eigenlijk in Genève was geformuleerd), maar na 1949 werd het de derde conventie genoemd omdat het kwam later chronologisch dan de Haagse conventie. Reageren op de ervaring van de Tweede Wereldoorlog, de Vierde Verdrag van Genève, een nieuwe conventie "ten opzichte van de bescherming van civiele personen in oorlogstijd", werd opgericht. Ook waren de aanvullende protocollen van 8 juni 1977 bedoeld om de conventies van toepassing te maken op interne conflicten zoals burgeroorlogen. Tegenwoordig bevatten de vier conventies en hun toegevoegde protocollen meer dan 600 artikelen, een opmerkelijke expansie in vergelijking met de slechts 10 artikelen in het eerste conventie van 1864.

Het ICRC -hoofdkantoor in Genève

Ter ere van zijn eeuwfeest in 1963, de ICRC, samen met de League of Rode Cross Society, ontving zijn derde Nobelprijs voor de vrede. Sinds 1993 mogen niet-Zwitserse personen als commissie-afgevaardigden in het buitenland dienen, een taak die voorheen beperkt was tot Zwitserse burgers. Sindsdien is het aandeel personeel zonder Zwitsers burgerschap gestegen tot ongeveer 35%.

Op 16 oktober 1990, de Algemene vergadering van de VN Besloten om de ICRC te verlenen waarnemerstatus Voor de assemblagesessies en subcommissie-vergaderingen, de eerste status van de eerste waarnemer aan een particuliere organisatie. De resolutie werd gezamenlijk voorgesteld door 138 lidstaten en geïntroduceerd door de Italiaans Ambassadeur, Vieri Traxler, ter nagedachtenis aan de oorsprong van de organisatie in de Slag om Solferino. Een overeenkomst met de Zwitserse regering ondertekend op 19 maart 1993, bevestigde het reeds langdurige beleid van volledige onafhankelijkheid van de commissie van enige mogelijke inmenging door Zwitserland. De overeenkomst beschermt de volledige heiligheid van alle ICRC-eigendommen in Zwitserland, inclusief het hoofdkantoor en archief, verleent leden en juridische immuniteit van het personeel, stelt de ICRC vrij van alle belastingen en vergoedingen, garandeert de beschermde en belastingvrije overdracht van goederen, diensten en geld, Biedt de ICRC veilige communicatieprivileges op hetzelfde niveau als buitenlandse ambassades, en vereenvoudigt commissie reizen in en uit Zwitserland.

Aan het einde van de Koude Oorlog, werd het werk van de ICRC eigenlijk gevaarlijker. In de jaren negentig stierven meer afgevaardigden dan op enig moment in zijn geschiedenis, vooral bij het werken in lokale en interne gewapende conflicten. Deze incidenten toonden vaak een gebrek aan respect voor de regels van de Genève -conventies en hun beschermingssymbolen. Onder de gedode afgevaardigden waren:

 • Frédéric Maurice. Hij stierf op 19 mei 1992 op 39 -jarige Bosnisch stad van Sarajevo.
 • Fernanda Calado (Spanje), Ingeborg Foss (Noorwegen), Nancy Malloy (Canada), Gunnhild Myklebust (Noorwegen), Sheryl Thayer (Nieuw-Zeeland) en Hans Elkerbout (Nederland). Ze werden neergeschoten op punt-blank bereik tijdens het slapen in de vroege uren van 17 december 1996 in het ICRC Field Hospital in de Tsjetsjeen stad van Nowije Atagi in de buurt Grosny. Hun moordenaars zijn nooit gepakt en er was geen duidelijk motief voor de moorden.
 • Rita Fox (Zwitserland), Véronique Saro (Democratische Republiek Congo, voorheen bekend als Zaïre), Julio Delgado (Colombia), Unen Ufoirworth (Dr. Congo), Aduwe Boboli (Dr. Congo) en Jean Molokabonge (Dr. Congo). Op 26 april 2001 waren ze onderweg met twee auto's op een hulpmissie in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo toen ze onder fataal vuur van onbekende aanvallers kwamen.
 • Ricardo Munguia (El Salvador). Hij werkte als wateringenieur in Afghanistan en reisde op 27 maart 2003 met lokale collega's toen hun auto werd tegengehouden door onbekende gewapende mannen. Hij werd in executie-stijl neergeschoten terwijl zijn collega's mochten ontsnappen. Hij was 39 jaar oud. De moord heeft de ICRC ertoe aangezet om de activiteiten in Afghanistan tijdelijk op te schorten.[20]
 • Vatche Arslanian (Canada). Sinds 2001 werkte hij als logistiek coördinator voor de ICRC -missie in Irak. Hij stierf toen hij samen met leden van de Iraakse Red Crescent door Bagdad reisde. Op 8 april 2003 kwam hun auto per ongeluk in het kruisvuur van vechten in de stad.
 • Nadisha Yasassri Ranmuthu (Sri Lanka). Hij werd gedood door onbekende aanvallers op 22 juli 2003 toen zijn auto werd afgevuurd in de buurt van de stad van Hilla in het zuiden van Bagdad.

In de jaren 2000 is de ICRC actief geweest in de Afghanistan conflict gebieden en heeft zes fysieke revalidatiecentra opgezet om te helpen landmijn slachtoffers. Hun steun strekt zich uit tot de nationale en internationale strijdkrachten, burgers en de gewapende oppositie. Ze bezoeken gevangenen regelmatig onder de voogdij van de Afghaanse regering en de internationale strijdkrachten, maar hebben sinds 2009 ook af en toe toegang gehad tot mensen die zijn vastgehouden door de Taliban.[21] Ze hebben fundamentele eerste hulptraining en hulpkits verstrekt aan zowel de Afghaanse veiligheidstroepen als de Taliban -leden omdat, volgens een woordvoerder van ICRC, "de grondwet van ICRC bepaalt dat alle partijen die door oorlogvoering worden geschaad, zo redelijk mogelijk zullen worden behandeld".[22] In augustus 2021, wanneer NAVO-Ed troepen trokken zich terug uit Afghanistan, de ICRC besloot in het land te blijven om zijn missie voort te zetten om slachtoffers van conflicten te helpen en te beschermen. Sinds juni 2021 hebben ICRC-ondersteunde faciliteiten meer dan 40.000 mensen gewond tijdens gewapende confrontaties daar behandeld.[23]

Een van de tien grootste ICRC -implementaties wereldwijd is de missie geweest in Oekraïne, waar de organisatie sinds 2014 actief is en nauw samenwerkt met de Oekraïense Rode Kruis Society. In het begin was de ICRC voornamelijk actief in de betwiste gebieden van Donbas en Donetsk, het helpen van personen die zijn gewond door gewapende confrontaties daar. Toen Rusland Oekraïne binnenviel op 24 februari 2022, verhuisden de gevechten naar meer bevolkte gebieden in de oost-, noord- en Zuid -Oekraïne. Het hoofd van de ICRC -delegatie in Kyiv gewaarschuwd op 26 februari 2022 dat buurten van grote steden de frontlinie worden met aanzienlijke gevolgen voor hun bevolking, waaronder kinderen, zieken en ouderen. De ICRC had dringend alle partijen bij het conflict opgeroepen om hun verplichtingen niet te vergeten Internationale humanitaire recht Om de bescherming van de burgerbevolking en infrastructuur te waarborgen, en de waardigheid van vluchtelingen te respecteren en krijgsgevangenen.[24]

IFRC

Geschiedenis

Henry Davison, Stichtende vader van de League of Rode Cross -samenlevingen

In 1919 kwamen vertegenwoordigers van de National Rode Kruis samenlevingen van Groot -Brittannië, Frankrijk, Italië, Japan en de VS samen in Parijs om de "League of Rode Cross Society" (IFRC) te vinden. Het oorspronkelijke idee kwam vandaan Henry Davison, die toen president was van de Amerikaanse rode kruis. Deze stap, geleid door het Amerikaanse Rode Kruis, breidde de internationale activiteiten van de Rode Kruis-beweging uit voorbij de strikte missie van de ICRC om hulp bij te nemen in reactie op noodsituaties die niet werden veroorzaakt door oorlog (zoals door de mens gemaakte of natuurrampen ). De boog had al een geweldige rampenbestrijdingsmissie -ervaring die zich uitstrekt naar haar stichting.

De vorming van de competitie, als een extra internationale Rode Kruis -organisatie naast de ICRC, was om een ​​aantal redenen niet zonder controverse. De ICRC had tot op zekere hoogte geldige zorgen over een mogelijke rivaliteit tussen de twee organisaties. De basis van de competitie werd gezien als een poging om de leidende positie van de ICRC binnen de beweging te ondermijnen en de meeste van zijn taken en competenties geleidelijk over te dragen aan een multilaterale instelling. Daarnaast waren alle oprichters van de competitie nationale samenlevingen uit landen van de Entente of van bijbehorende partners van de Entente.[25] De oorspronkelijke statuten van de Liga van mei 1919 bevatten verdere voorschriften die de vijf oprichtingsverenigingen een bevoorrechte status gaven en, vanwege de inspanningen van Henry Davison, het recht om de National Rode Cross -samenlevingen permanent uit te sluiten uit de landen van de landen van de landen van de landen van de landen van de landen van de landen van de landen van de landen van de landen van de landen van de landen van de landen Centrale krachten, namelijk Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en Turkije, en daarnaast de National Rode Cross Society van Rusland. Deze regels waren in strijd met de principes van universaliteit en gelijkheid van het Rode Kruis bij alle nationale samenlevingen, een situatie die de zorgen van de ICRC bevorderde.

De eerste Mission Mission van de League was een hulpmissie voor de slachtoffers van een hongersnood en daaropvolgend tyfus Epidemie in Polen. Slechts vijf jaar na de stichting had de competitie al 47 donatiebehandelingen uitgegeven voor missies in 34 landen, een indrukwekkende indicatie van de behoefte aan dit soort Rode Kruiswerk. Het totale bedrag dat door deze beroepen werd verhoogd, bereikte 685 miljoen Zwitserse frank, die werden gebruikt om noodbenodigdheden te brengen aan de slachtoffers van hongersnoden in Rusland, Duitsland en Albanië; aardbevingen in Chili, Perzië, Japan, Colombia, Ecuador, Costa Rica en Turkije; en vluchtelingenstromen in Griekenland en Turkije. De eerste grootschalige rampenmissie van de competitie kwam na de aardbeving van 1923 in Japan, waarbij ongeveer 200.000 mensen om het leven kwamen en talloze gewonde en zonder onderdak achterliet. Vanwege de coördinatie van de competitie ontving de Rode Kruis Society van Japan goederen van haar zustersverenigingen die in totaal ongeveer $ 100 miljoen bereikten. Een ander belangrijk nieuw veld geïnitieerd door de competitie was het creëren van jeugd -Rode Kruisorganisaties binnen de nationale samenlevingen.

Een stempel van de Faeröer
Een stempel uit Turkije

Een gezamenlijke missie van de ICRC en de competitie in de Russische burgeroorlog Van 1917 tot 1922 markeerde de eerste keer dat de beweging betrokken was bij een intern conflict, hoewel nog steeds zonder een expliciet mandaat uit de conventies van Genève. De competitie, met steun van meer dan 25 nationale samenlevingen, georganiseerde hulpmissies en de verdeling van voedsel en andere hulpprogramma's voor burgerlijke bevolking getroffen door honger en ziekte. De ICRC werkte met de Russische Rode Kruis Society en later de samenleving van de Sovjet Unie, de nadruk leggen op de neutraliteit van de ICRC. In 1928 werd de "Internationale Raad" opgericht om samenwerking tussen de ICRC en de League te coördineren, een taak die later werd overgenomen door de "Standing Commission". In hetzelfde jaar werd voor het eerst een gemeenschappelijk statuut voor de beweging aangenomen, waarbij de respectieve rollen van de ICRC en de League binnen de beweging werden gedefinieerd.

Tijdens de Abessijnse oorlog Tussen Ethiopië en Italië van 1935 tot 1936 droeg de Liga hulpbenodigdheden bij met een waarde van ongeveer 1,7 miljoen Zwitserse frank. Omdat het Italiaanse fascistische regime onder Benito Mussolini weigerde elke samenwerking met het Rode Kruis, deze goederen werden uitsluitend aan Ethiopië geleverd. Tijdens de oorlog stierven naar schatting 29 mensen terwijl ze onder expliciete bescherming van het Rode Kruis -symbool werden beschermd, de meeste vanwege aanvallen door het Italiaanse leger. Tijdens de burgeroorlog in Spanje Van 1936 tot 1939 bundelde de competitie opnieuw de krachten met de ICRC met de steun van 41 nationale samenlevingen. In 1939 op de rand van de Tweede Wereldoorlog verhuisde de competitie zijn hoofdkantoor van Parijs naar Genève om te profiteren van Zwitserse neutraliteit.

Peace Nobelprijsceremonie in 1963. Van links naar rechts: Kroonprins Harald van Noorwegen, Koning Olav van Noorwegen, ICRC -president Leopold Boissier, competitievoorzitter John A. Macaulay.

In 1952 werd het gemeenschappelijke statuut van de beweging van 1928 voor het eerst herzien. Ook de periode van dekolonisatie Van 1960 tot 1970 werd gekenmerkt door een enorme sprong in het aantal erkende nationale Rode Kruis en Red Crescent Society. Tegen het einde van de jaren zestig waren er meer dan 100 samenlevingen over de hele wereld. Op 10 december 1963 ontvingen de Federatie en de ICRC de Nobelprijs voor de vrede. In 1983 werd de competitie omgedoopt tot de "League of Rode Cross en Red Crescent Society" om het groeiende aantal nationale samenlevingen te weerspiegelen die opereren onder het Red Crescent -symbool. Drie jaar later werden de zeven basisprincipes van de beweging zoals aangenomen in 1965 opgenomen in de statuten. De naam van de competitie werd in 1991 opnieuw gewijzigd in de huidige officiële aanduiding de "Internationale Federatie van Rode Kruis en Red Crescent Society". In 1997 ondertekenden de ICRC en de IFRC de Sevilla -overeenkomst die verder de verantwoordelijkheden van beide organisaties binnen de beweging definieerde. In 2004 begon de IFRC zijn grootste missie tot nu toe na de Tsunami ramp in Zuid -Azië. Meer dan 40 nationale samenlevingen hebben samengewerkt met meer dan 22.000 vrijwilligers om verlichting te brengen aan de talloze slachtoffers die zijn achtergelaten zonder voedsel en onderdak en bedreigd door het risico van epidemieën.

Activiteiten

Organisatie

Toegang tot het internationale Rode Kruis en Red Crescent Museum in Genève
A Turkse rode halve maan Personeel dat activiteiten uitvoert voor kinderen

In totaal zijn er wereldwijd ongeveer 97 miljoen mensen die dienen bij de ICRC, de International Federation en de Nationale Vereniging, de meerderheid bij deze laatste.

De internationale conferentie van 1965 in Wenen Zeven basisprincipes aangenomen die door alle delen van de beweging moeten worden gedeeld, en ze werden toegevoegd aan de officiële statuten van de beweging in 1986.

Fundamentele principes

Op de 20e internationale conferentie in Neue Hofburg, Wenen, van 2–9 oktober 1965, "verkondigden" zeven fundamentele principes die worden gedeeld door alle componenten van de beweging, en ze werden toegevoegd aan de officiële statuten van de beweging in 1986. De duurzaamheid en universele acceptatie is een gevolg van het proces waardoor ze ontstonden in de vorm die ze hebben. In plaats van een poging om overeenstemming te bereiken, was het een poging om te ontdekken welke succesvolle operaties en organisatie -eenheden de afgelopen 100 jaar gemeen hadden. Als gevolg hiervan werden de fundamentele principes van het Rode Kruis en Red Crescent niet onthuld, maar gevonden - door een opzettelijk en participatief ontdekkingsproces.

Dat maakt het nog belangrijker om op te merken dat de tekst die onder elke "kop" verschijnt een integraal onderdeel is van het betreffende principe en geen interpretatie die kan variëren met tijd en plaats.

De mensheid

Het internationale Rode Kruis en Red Crescent Movement, geboren uit een verlangen om hulp te verlenen zonder discriminatie aan de gewonden op het slagveld, inspanningen, in zijn internationale en nationale capaciteit, om menselijk lijden te voorkomen en te verlichten waar het ook kan worden gevonden. Het doel is om leven en gezondheid te beschermen en om respect voor de mens te waarborgen. Het bevordert wederzijds begrip, vriendschap, samenwerking en blijvende vrede onder alle volkeren.

Onpartijdigheid

Het maakt geen discriminatie met betrekking tot nationaliteit, ras, religieuze overtuigingen, klasse of politieke meningen. Het probeert het lijden van individuen te verlichten, uitsluitend door hun behoeften te worden geleid en prioriteit te geven aan de meest urgente gevallen van nood.

Neutraliteit

Om te blijven genieten van het vertrouwen van iedereen, mag de beweging geen partij in vijandelijkheden kiezen of op elk moment betrekken bij controverses van politieke, raciale, religieuze of ideologische aard.

Onafhankelijkheid

De beweging is onafhankelijk. De nationale samenlevingen, terwijl hulpmiddelen in de humanitaire diensten van hun regeringen en onderworpen aan de wetten van hun respectieve landen, moeten altijd hun autonomie behouden, zodat ze te allen tijde kunnen handelen in overeenstemming met de principes van de beweging.

Vrijwilligers dienst

Het is een vrijwillige hulpbeweging die op geen enkele manier wordt ingegeven door verlangen naar winst.

Eenheid

Er kan maar één Rode Kruis of één Red Crescent Society in een land zijn. Het moet voor iedereen openstaan. Het moet zijn humanitaire werk op zijn grondgebied voortzetten.

Universaliteit

Het internationale Rode Kruis en Red Crescent Movement, waarin alle samenlevingen gelijke status hebben en gelijke verantwoordelijkheden en plichten delen om elkaar te helpen, is wereldwijd.

Internationale conferentie en de staande commissie

De internationale conferentie van het Rode Kruis en Red Crescent, dat eens in de vier jaar plaatsvindt, is het hoogste institutionele lichaam van de beweging. Het verzamelt delegaties van alle nationale samenlevingen en van de ICRC, de IFRC en de ondertekenaars van de conventies van Genève. Tussen de conferenties, de Staande commissie van het Rode Kruis en Red Crescent Fungeert als de hoogste instantie en houdt toezicht op de implementatie van en naleving van de resoluties van de conferentie.[26] Bovendien coördineert de Permanent Commission de samenwerking tussen de ICRC en de IFRC. Het bestaat uit twee vertegenwoordigers van de ICRC (inclusief de president), twee van de IFRC (inclusief de president) en vijf personen die door de Internationale Conferentie worden gekozen. De staande commissie komt gemiddeld om de zes maanden bijeen. Bovendien vindt een conventie van de Raad van afgevaardigden van de beweging om de twee jaar plaats in de loop van de conferenties van de Algemene Vergadering van de Internationale Federatie. De Raad van Afgevaardigden plannen en coördineert gezamenlijke activiteiten voor de beweging.

Internationaal Comité van het Rode Kruis

Missie

Het embleem van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (Frans: Comité International de La Croix-Rouge)

De officiële missie van de ICRC als een onpartijdige, neutrale en onafhankelijke organisatie is om te staan ​​voor de bescherming van het leven en de waardigheid van slachtoffers van internationale en interne gewapende conflicten. Volgens de Sevilla -overeenkomst van 1997 is het de "hoofdagentschap" van de beweging in conflicten.

Verantwoordelijkheden

De kerntaken van de commissie, die zijn afgeleid van de conventies van Genève en zijn eigen statuten, zijn de volgende:

 • Om de naleving van strijdende partijen met de conventies van Genève te volgen
 • Verpleging organiseren en zorgen voor degenen die gewond raken op het slagveld
 • om toezicht te houden op de behandeling van oorlogsgevangenen
 • om te helpen met de zoektocht naar vermiste personen in een gewapend conflict (traceerservice)
 • om bescherming te organiseren en te zorgen voor burgerlijke bevolking
 • om te arbitreren tussen strijdende partijen in een gewapend conflict

Juridische status en organisatie

Het ICRC heeft zijn hoofdkantoor in de Zwitserse stad Genève en heeft externe kantoren in ongeveer 80 landen. Het heeft ongeveer 12.000 medewerkers wereldwijd, ongeveer 800 van hen die op het hoofdkantoor van Genève werken, 1.200 expats met ongeveer de helft van hen die dienen als afgevaardigden die zijn internationale missies beheren en de andere helft zijn specialisten zoals artsen, agronomen, ingenieurs of tolken en ongeveer 10.000 Leden van individuele nationale samenlevingen die op de site werken.

Volgens de Zwitserse wet wordt de ICRC gedefinieerd als een particuliere vereniging. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de ICRC geen niet-gouvernementele organisatie In de meest voor het algemeen verstand van de term, noch is het een internationale organisatie. Omdat het zijn leden (een proces genaamd Cooptation) alleen beperkt tot Zwitserse onderdanen, heeft het geen beleid van open en onbeperkt lidmaatschap voor personen zoals andere wettelijk gedefinieerde NGO's. Het woord 'internationaal' in zijn naam verwijst niet naar zijn lidmaatschap, maar naar de wereldwijde reikwijdte van zijn activiteiten zoals gedefinieerd door de conventies van Genève. Het ICRC heeft speciale voorrechten en juridische immuniteiten in veel landen, gebaseerd op het nationale recht in deze landen of door overeenkomsten tussen de commissie en de respectieve nationale regeringen.

Volgens zijn statuten bestaat het uit 15 tot 25 Swiss-Citizen-leden, die het voor een periode van vier jaar samenwerkt. Er is geen limiet aan het aantal termen dat een individuele lid kan hebben, hoewel een driekwart meerderheid van alle leden vereist is voor herverkiezing na de derde termijn.

De toonaangevende organen van de ICRC zijn het directoraat en de assemblage. Het directoraat is de uitvoerende instantie van de commissie. Het bestaat uit een algemeen directeur en vijf bestuurders op het gebied van "operaties", "Human Resources", "Resources and Operational Support", "Communication" en "International Law and Samenwerking binnen de beweging". De leden van het directoraat worden door de Vergadering benoemd om vier jaar te dienen. De Vergadering, bestaande uit alle leden van de commissie, komt regelmatig bijeen en is verantwoordelijk voor het definiëren van doelen, richtlijnen en strategieën en voor het toezicht op de financiële zaken van de commissie. De president van de Vergadering is ook de president van de commissie als geheel. Bovendien kiest de Vergadering een vijfkoppige assemblageraad die de bevoegdheid heeft om namens de volledige vergadering in sommige zaken te beslissen. De raad is ook verantwoordelijk voor het organiseren van de vergaderingen van de vergadering en voor het faciliteren van communicatie tussen de vergadering en het directoraat.

Vanwege de locatie van Genève in het Franstalige deel van Zwitserland, werkt de ICRC meestal onder de Franse naam Comité International de la Croix-Rouge (CICR). Het officiële symbool van de ICRC is het Rode Kruis op witte achtergrond met de woorden "Comite International Geneve" die het kruis omcirkelt.

Financiering en financiële zaken

Het budget van de ICRC 2009 komt neer op meer dan 1 miljard Zwitserse frank. Het grootste deel van dat geld komt uit de staten, waaronder Zwitserland in zijn hoedanigheid van de bewaarder van de conventies van Genève, van de nationale Rode Kruis samenlevingen, de ondertekenaars van de Geneva -conventies, en van internationale organisaties zoals de Europeese Unie. Alle betalingen aan de ICRC zijn vrijwillig en worden ontvangen als donaties op basis van twee soorten beroepen die door de commissie zijn uitgegeven: een jaarlijkse Hoofdkantoor om zijn interne kosten te dekken en Noodgevallen voor zijn individuele missies.

De ICRC vroeg donoren om meer dan 1,1 miljard Zwitserse frank om zijn werk in 2010 te financieren. Afghanistan werd naar verwachting de grootste humanitaire operatie van de ICRC (met 86 miljoen Zwitserse frank, een stijging van 18% ten opzichte van de eerste begroting van 2009), gevolgd door Irak ( 85 miljoen frank) en Soedan (76 miljoen frank). Het eerste veldbudget van 2010 voor medische activiteiten van 132 miljoen frank vertegenwoordigde een toename van 12 miljoen frank ten opzichte van 2009.

IFRC

Activiteiten en organisatie

Missie en verantwoordelijkheden

Embleem van de IFRC

De Internationale Federatie van het Rode Kruis en Red Crescent Society coördineert de samenwerking tussen het nationale Rode Kruis en Red Crescent Society over de hele wereld en ondersteunt de stichting van nieuwe nationale samenlevingen in landen waar geen officiële samenleving bestaat. Op het internationale toneel organiseert en leidt de IFRC missies voor hulp bij hulp bij noodsituaties zoals natuurrampen, door de mens gemaakte rampen, epidemieën, massale vluchtelingenvluchten en andere noodsituaties. Volgens de Sevilla -overeenkomst van 1997 is de IFRC het leidende agentschap van de beweging in een noodsituatie die niet plaatsvindt als onderdeel van een gewapend conflict. De IFRC werkt samen met de nationale samenlevingen van die getroffen landen - elk genoemd Operating National Society (ONS) - evenals de nationale samenlevingen van andere landen die bereid zijn om hulp te bieden - genaamd Deelnemende nationale samenlevingen (PNS). Onder de 187 nationale samenlevingen die tot de Algemene Vergadering van de Internationale Federatie als volledige leden of waarnemers zijn toegelaten, werken ongeveer 25-30 regelmatig als PNS in andere landen. De meest actieve daarvan zijn de Amerikaanse rode kruis, de Brits Rode Kruis, de Duits Rode Kruis, en de Rode Kruis samenlevingen van Zweden en Noorwegen. Een andere belangrijke missie van de IFRC die de afgelopen jaren aandacht heeft gekregen, is haar toewijding om te werken aan een gecodificeerd, wereldwijd verbod op het gebruik van landmijnen en om medische, psychologische en sociale steun te bieden aan mensen die gewond zijn geraakt door landmijnen.

De taken van de IFRC kunnen daarom als volgt worden samengevat:

 • Om humanitaire principes en waarden te promoten
 • om hulp bij hulp te bieden in noodsituaties van grote omvang, zoals natuurrampen
 • ter ondersteuning van de nationale samenlevingen met rampenparaatheid door het opleiden van vrijwillige leden en het verstrekken van apparatuur en hulpbenodigdheden
 • ter ondersteuning van lokale gezondheidszorgprojecten
 • ter ondersteuning van de nationale samenlevingen met jeugdgerelateerde activiteiten

Juridische status en organisatie

Ambulance van het Italiaanse Rode Kruis

De IFRC heeft zijn hoofdkantoor in Genève. Het runt ook vijf zone-kantoren (Afrika, Amerika, Azië-Pacific, Europa, het Midden-Oosten-Noord-Afrika), 14 permanente regionale kantoren en heeft ongeveer 350 afgevaardigden in meer dan 60 delegaties over de hele wereld. De wettelijke basis voor het werk van de IFRC is de grondwet. De uitvoerende instantie van het IFRC is een secretariaat, geleid door een secretaris -generaal. Het secretariaat wordt ondersteund door vijf divisies, waaronder "programmadiensten", "humanitaire waarden en humanitaire diplomatie", "Nationale samenleving en kennisontwikkeling" en "Governance and Management Services".

Het hoogste besluitvormingsorgaan van de IFRC is de Algemene Vergadering, die om de twee jaar bijeenkomt met afgevaardigden van alle nationale samenlevingen. Onder andere taken kiest de Algemene Vergadering de secretaris -generaal. Tussen het bijeenroepen van algemene vergaderingen is de bestuursraad het leidende orgaan van de IFRC. Het heeft de bevoegdheid om op een aantal gebieden beslissingen te nemen voor de IFRC. De raad van bestuur bestaat uit de president en de vice -presidenten van de IFRC, de voorzitter van de financiën en jeugdcommissies en twintig gekozen vertegenwoordigers van nationale samenlevingen.

Het symbool van de IFRC is de combinatie van het Rode Kruis (links) en rode halve maan (rechts) op een witte achtergrond omgeven door een rood rechthoekig frame.

Financiering en financiële zaken

De belangrijkste onderdelen van de begroting van de IFRC worden gefinancierd door bijdragen van de nationale samenlevingen die lid zijn van de IFRC en door inkomsten uit haar investeringen. Het exacte bedrag van de bijdragen van elke lidmaatschappij is opgericht door de Financiële Commissie en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Elke aanvullende financiering, vooral voor onvoorziene kosten voor hulp bij hulp bij hulp, wordt verhoogd door "beroepen"[27] Gepubliceerd door de IFRC en komt voor vrijwillige donaties door nationale samenlevingen, overheden, andere organisaties, bedrijven en particulieren.

Nationale samenlevingen

Officiële erkenning

Een ambulance die eigendom is van het Mexicaanse Rode Kruis
Een Israëlische stempel ter herdenking van de 25e verjaardag van Magen David Adom, uitgegeven op 11 januari 1955

Nationaal Rode Kruis en Red Crescent Society bestaan ​​in bijna elk land ter wereld. Binnen hun thuisland nemen ze de taken en verantwoordelijkheden van een National Relief Society aan, zoals gedefinieerd door Internationale humanitaire recht. Binnen de beweging is het ICRC verantwoordelijk voor het wettelijk erkennen van een hulpmaatschappij als een officieel nationaal Rode Kruis of Red Crescent Society. De exacte regels voor herkenning worden gedefinieerd in de statuten van de beweging. Artikel 4 van deze statuten bevat de "voorwaarden voor erkenning van nationale samenlevingen":

Om te worden erkend in termen van artikel 5, paragraaf 2 b) Als nationale samenleving zal de samenleving voldoen aan de volgende voorwaarden:
 1. Worden gevormd op het grondgebied van een onafhankelijke staat waar het Verdrag van Genève voor de verbetering van de toestand van de gewonden en ziek in strijdkrachten in het veld van kracht is.
 2. Wees het enige nationale Rode Kruis en-of Red Crescent Society van de genoemde staat en wordt geleid door een centraal lichaam dat alleen competent zal zijn om het te vertegenwoordigen in zijn omgang met andere componenten van de beweging.
 3. Worden naar behoren erkend door de juridische overheid van haar land op basis van de conventies van Genève en van de nationale wetgeving als een vrijwillige hulpmaatschappij, hulp bij de overheidsinstanties op het humanitaire gebied.
 4. Een autonome status hebben waarmee deze in overeenstemming kan werken met de fundamentele principes van de beweging.
 5. Gebruik de naam en het embleem van het Rode Kruis of Red Crescent in overeenstemming met de Conventies van Genève.
 6. Zo georganiseerd zijn dat het in staat is om de taken te kunnen vervullen die zijn gedefinieerd in zijn eigen statuten, inclusief de voorbereiding in vredestijd voor zijn wettelijke taken in het geval van gewapend conflict.
 7. Breid zijn activiteiten uit naar het hele grondgebied van de staat.
 8. Rekruteer zijn vrijwillige leden en zijn personeel zonder rekening te houden met ras, seks, klasse, religie of politieke meningen.
 9. Houd aan de huidige statuten, deel in de fellowship die de componenten van de beweging verenigt en met hen samenwerken.
 10. Respecteer de fundamentele principes van de beweging en worden geleid in haar werk door de principes van het internationale humanitaire recht.

Zodra een nationale samenleving door de ICRC is erkend als een onderdeel van het internationale Rode Kruis en Red Crescent Movement (de beweging), is het in principe toegelaten tot de International Federation of Rode Cross en Red Crescent Society de grondwet en de proceduresregels van de internationale federatie.

Tegenwoordig zijn er 192 nationale samenlevingen erkend in de beweging en die lid zijn van de International Federation.

De meest recente nationale samenlevingen die binnen de beweging zijn erkend, zijn de Maldiven Red Crescent Society (9 november 2011), de Cyprus Rode Kruis Society, de South Sudan Red Cross Society (12 november 2013) en, de laatste, de Tuvalu Red Cross Society (op 1 maart 2016).[28]

Activiteiten

Het logistieke centrum van de Fins Rode Kruis in Tampeer, Finland

Ondanks formele onafhankelijkheid met betrekking tot zijn organisatiestructuur en werk, is elke nationale samenleving nog steeds gebonden aan de wetten van haar thuisland. In veel landen hebben het nationale Rode Kruis- en Red Crescent -verenigingen uitzonderlijke voorrechten vanwege overeenkomsten met hun regeringen of specifieke "Rode Kruiswetten" die volledige onafhankelijkheid verlenen zoals vereist door de internationale beweging. De taken en verantwoordelijkheden van een nationale samenleving zoals gedefinieerd door het internationale humanitaire recht en de statuten van de beweging omvatten humanitaire hulp in gewapende conflicten en noodcrises zoals natuurrampen door activiteit Familielinks herstellen.

Afhankelijk van hun respectieve menselijke, technische, financiële en organisatorische middelen, nemen veel nationale samenlevingen extra humanitaire taken op zich in hun thuisland, zoals bloed donatie diensten of handelen als burger Noodhulpdienst (EMS) providers. De ICRC en de International Federation werken samen met de nationale samenlevingen in hun internationale missies, vooral met menselijke, materiële en financiële middelen en het organiseren van logistiek ter plaatse.

Geschiedenis van de emblemen

Emblemen in gebruik

rode Kruis

Flag of the Red Cross.svg
De vlag van Zwitserland - Basis van het oorspronkelijke Rode Kruis

De rode Kruis Emblem werd officieel goedgekeurd in Genève in 1863.[29]

De vlag van het Rode Kruis moet niet worden verward met de Saint George's Cross Afgebeeld op de vlaggen van Engeland, Barcelona, Georgië, Freiburg im breisgau, en verschillende andere plaatsen. Om deze verwarring te voorkomen, wordt het beschermde symbool soms het "Griekse Rode Kruis" genoemd; Die term wordt ook gebruikt in Verenigde Staten wet om het Rode Kruis te beschrijven. Het Rode Kruis van het Saint George Cross strekt zich uit naar de rand van de vlag, terwijl het Rode Kruis op de Rode Kruis -vlag dat niet doet.

De vlag van het Rode Kruis is de kleurgeschakelde versie van de Vlag van Zwitserland, als erkenning van "het baanbrekende werk van Zwitserse burgers bij het vaststellen van internationaal erkende normen voor de bescherming van gewonde strijders en militaire medische voorzieningen."[30] In 1906, om een ​​einde te maken aan het argument van het Ottomaanse rijk dat de vlag zijn wortels uit het christendom haalde, werd officieel besloten het idee te promoten dat de vlag van het Rode Kruis was gevormd door de federale kleuren van te keren Zwitserland, hoewel er nooit schriftelijk bewijs van deze oorsprong was gevonden.[31]

Het 1899 -conventie ondertekende in Den Haag verlengde het gebruik van de Rode Kruis -vlag naar marine -vlaggen, die vereisen dat "alle ziekenhuisschepen zichzelf bekend zullen maken door, samen met hun nationale vlag, de witte vlag met een Rode Kruis van de Verdrag van Genève te hijsen."[30]

rode Halve Maan

Flag of the Red Crescent.svg
Vlag van de Ottomaanse Rijk (later Kalkoen) - Basis van originele rode halve maan

De rode Halve Maan embleem werd voor het eerst gebruikt door ICRC -vrijwilligers tijdens de gewapend conflict van 1876–1878 tussen de Ottomaanse Rijk en de Russische Rijk. Het symbool werd officieel aangenomen in 1929, en tot nu toe hebben 33 staten in de moslimwereld het erkend. Net als de officiële promotie van het Rode Kruis-symbool als een kleuromkering van de Zwitserse vlag (in plaats van een religieus symbool), wordt de rode halve maan op dezelfde manier gepresenteerd als afgeleid van een kleuromkering van de vlag van het Ottomaanse rijk.

Rood kristal

Flag of the Red Crystal.svg
Internationaal embleem voor Magen David Adom buiten Israël.

Het internationale comité van het Rode Kruis (ICRC) was bezig met de mogelijkheid dat de twee eerdere symbolen (Rode Kruis en Red Crescent) religieuze betekenissen overbrachten die niet compatibel zouden zijn met bijvoorbeeld een meerderheid Hindoe of Boeddhist land van de Aziatisch-Pacifisch regio, waar de meerderheid niet associeerde met deze symbolen. Daarom, in 1992, de toenmalige president Cornelio sommaruga besloot dat een derde, meer neutraal symbool vereist was.

Op 8 december 2005, in reactie op de groeiende druk om tegemoet te komen Magen David Adom (MDA), Israëls nationale medische noodhulp, ramp, ambulance en bloedbankdienst, als een volledig lid van het Rode Kruis en Red Crescent Movement, een nieuw embleem (officieel de Derde protocolembleem, maar vaker bekend als de Rood kristal) werd aangenomen door een wijziging van de Genève -conventies bekend als Protocol III, waardoor Sommaruga's oproep wordt vervuld.

Het kristal is te vinden op officiële gebouwen en af ​​en toe in het veld. Dit symboliseert gelijkheid en heeft geen politieke, religieuze of geografische connotaties, waardoor elk land niet vertrouwd is met de symboliek van de oorspronkelijke twee vlaggen om zich bij de beweging aan te sluiten.

Erkende emblemen in onbruik

Rode leeuw en zon

Red Lion with Sun.svg

De Red Lion and Sun Society van Iran werd opgericht in 1922 en toegelaten tot het Rode Kruis en Red Crescent Movement in 1923.[32] Het symbool werd geïntroduceerd in Genève in 1864,[33] Als een tegenvoorbeeld voor de halve maan en kruis die wordt gebruikt door twee van de rivalen van Iran, de Ottomaanse en de Russische rijken. Hoewel die bewering niet consistent is met de geschiedenis van de rode halve maan, suggereert die geschiedenis ook dat de rode leeuw en zon, zoals de rode hal 1877–1878 Oorlog tussen Rusland en Turkije.

Vanwege de associatie van het embleem met de Iraanse monarchie, de Islamitische Republiek Iran Vervangde de rode leeuw en zon door de rode halve maan in 1980, consistent met twee bestaande Rode Kruis en rode halve maansymbolen. Hoewel de rode leeuw en de zon nu in onbruik zijn geraakt, heeft Iran in het verleden het recht voorbehouden om het op elk gewenst moment opnieuw op te nemen; de Genève -conventies Blijf het herkennen als een officieel embleem, en die status werd bevestigd door Protocol III in 2005, zelfs toen het het rode kristal heeft toegevoegd.[34]

Niet -erkende emblemen

Rode ster van David

A Magen David Adom werknemer in de Tel Aviv Civil Defense, 1939
Red Star of David.svg

Meer dan 50 jaar vroeg Israël de toevoeging van een rood Ster van David, beweren dat, aangezien christelijke en moslimemblemen werden erkend, het overeenkomstige Joodse embleem ook zou moeten zijn. Dit embleem is gebruikt door Magen David Adom (MDA), of rode ster van David, maar het wordt niet herkend door de conventies van Genève als een beschermd symbool.[35] Het eerste gebruik van de "Magen David Adom" was tijdens de Anglo Boeroorlog in Zuid -Afrika (1899–1902) toen het werd gebruikt door het ambulancekorps opgericht door Ben Zion Aaron in Johannesburg als een EHBO -korps om de Boer -strijdkrachten te helpen. Toestemming werd gegeven door president Paul Kruger van de Zuid -Afrikaanse Republiek voor de ster van David om te worden gebruikt als insignes, in plaats van het conventionele Rode Kruis.[36]

De rode ster van David wordt niet herkend als een beschermd symbool buiten Israël; In plaats daarvan gebruikt de MDA het Red Crystal -embleem tijdens internationale activiteiten om bescherming te waarborgen. Afhankelijk van de omstandigheden kan het de rode Davidster in het rode kristal plaatsen of alleen het rode kristal gebruiken.

Gijzelaarcrisis beschuldigingen

Het Australische tv -netwerk abc en de groep inheemse rechten Rettet Die Naturvölker een documentaire uitgebracht met de naam Bloed aan het kruis in 1999. Het beweerde de betrokkenheid van het Rode Kruis bij het Britse en Indonesische leger in een bloedbad in de zuidelijke hooglanden van West -Nieuw -Guinea tijdens de Wereld Natuur Fonds's MAPENDUMA Gijzelaarcrisis van mei 1996, toen de westerse en Indonesische activisten werden gegijzeld door separatisten.[37][38]

Na de uitzending van de documentaire kondigde het Rode Kruis publiekelijk aan dat het een persoon buiten de organisatie zou aanwijzen om de beschuldigingen in de film en elke verantwoordelijkheid van haar kant te onderzoeken. Piotr Obuchowicz werd aangesteld om de zaak te onderzoeken.[39] Het rapport stelt categorisch dat het Rode Kruis -personeel dat beschuldigd werd van betrokkenheid niet aanwezig was geweest; Dat een witte helikopter waarschijnlijk werd gebruikt in een militaire operatie, maar de helikopter was geen Rode Kruis -helikopter en moet zijn geschilderd door een van de verschillende militaire organisaties die op dat moment in de regio actief zijn. Misschien werd het Rode Kruis -logo zelf ook gebruikt, hoewel hiervoor geen hard bewijs werd gevonden; dat dit deel uitmaakte van de militaire operatie om de gijzelaars te bevrijden, maar duidelijk was bedoeld om te verrassen door de lokale bevolking te misleiden door te denken dat een Rode Kruis -helikopter landde; en dat het Rode Kruis sneller en grondig had moeten reageren om de aantijgingen te onderzoeken dan het deed.[40]

Zie ook

Toelichtingen

 1. ^
  • Livia Rothkirchen: "In tegenstelling tot die van de Deense afgevaardigden, werd het rapport van Rossel in positieve termen geformuleerd, in lijn met de Duitse propaganda."[17]
  • Lucy Dawidowicz: "[Rossel's] acceptatie van alles wat hij had gezien ... en alles wat hem was verteld ... was totaal en zelfgenoegzaam. Het rapport dat hij voorbereidde op zijn superieuren in het Rode Kruis was precies waar de Duitsers op hadden gehoopt ... . Een totaal onkritische, zelfs goedkeurende bevestiging van hun propaganda. "[18]

Aantekeningen

 1. ^ "Jaarverslag 2019 - Internationale Federatie van Rode Kruis en Red Crescent Society" ". IFRC. Gearchiveerd van het origineel op 4 november 2020. Opgehaald 18 december 2020.
 2. ^ Young & Hoyland 2016, p. 354.
 3. ^ Verzenden, Pouliot & Neumann 2015, p. 181; Stefon 2011, p. 221
 4. ^ Dunant 1863, p. 2.
 5. ^ Bennett 2006.
 6. ^ "Resoluciones y Votos de la Conferencia Internacional de Ginebra, 26-29 de octubre de 1863 - CICR" [Resoluties en stemmen van de Genève International Conference, 26–29 oktober 1863] (in het Spaans). 29 oktober 1863.
 7. ^ "Verdrag voor de verbetering van de toestand van de gewonden in legers in het veld. Genève, 22 augustus 1864". Genève: Internationaal Comité van het Rode Kruis ICRC. Opgehaald 11 juni 2017.
 8. ^ Telò 2014.
 9. ^ Dromi 2016, pp. 79–97.
 10. ^ "Het verhaal van mijn jeugd". World Digital Library. 1907. Opgehaald 9 oktober 2013.
 11. ^ a b Zweig 1921, p. 268.
 12. ^ Schazmann 1955, pp. 140–43.
 13. ^ "Inzicht in de Haagse Verdrag". Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Opgehaald 19 januari 2020.
 14. ^ Farré & Schubert 2009, p. 72.
 15. ^ Schur, Herbert (1997). "Review of Karny, Miroslav, ed., Terezinska Pametni Kniha". Opgehaald 16 september 2018.
 16. ^ Farré & Schubert 2009, p. abstract.
 17. ^ a b Rothkirchen 2006, p. 258.
 18. ^ Dawidowicz 1975, p. 138.
 19. ^ "Un vivant qui passe. Auschwitz 1943 - Theresienstadt 1944". Fritz Bauer Institut. 2005. Gearchiveerd van het origineel op 19 februari 2007. Opgehaald 14 april 2009.
 20. ^ "Zwitserse ICRC -afgevaardigde vermoord". www.irinnews.org. De nieuwe humanitaire. 28 maart 2003. Opgehaald 8 maart 2016. Ricardo Munguia, een Zwitserse burger van Salvadoriaanse afkomst, reisde met Afghaanse collega's op een opdracht om de watervoorziening naar het district te verbeteren. Hij werd donderdag in koelbloed neergeschoten door een groep niet-geïdentificeerde aanvallers die de voertuigen stopten die ze transporteerden ... de aanvallers hadden de 39-jarige water- en habitatingenieur in het hoofd neergeschoten en een auto verbrand, waarschuwden twee Afghanen die hem vergezelden Niet om voor buitenlanders te werken ... Gevraagd welke actie ICRC ondernam, legde Bouvier uit dat het ICRC voorlopig heeft besloten om alle excursies in Afghanistan tijdelijk te bevriezen en alle medewerkers naar de kantoren van de hoofddelegatie te bellen.
 21. ^ "Afghanistan: eerste ICRC -bezoek aan gedetineerden in de voogdij van Taliban". ICRC. 15 december 2009. Opgehaald 10 december 2011.
 22. ^ "Rode Kruis in Afghanistan geeft Taliban EHBO -hulp". BBC nieuws. 26 mei 2010. Opgehaald 10 december 2011.
 23. ^ Cipolla, Christine (20 augustus 2021). "Waarom de ICRC in Afghanistan blijft". swissinfo.ch. Ontvangen 27 augustus 2021.
 24. ^ Oekraïne Crisis: een verklaring van Florence Gillette, hoofd van ICRC -delegatie in KYIV | ICRC Icrc.org. Ontvangen 27 februari 2022.
 25. ^ Dromi 2020, p. 119.
 26. ^ "Rol en mandaat van de staande commissie". Staande commissie van het Rode Kruis en Red Crescent. Gearchiveerd van het origineel Op 15 maart 2014. Opgehaald 4 maart 2014.
 27. ^ "Appeals". IFRC. Opgehaald 18 augustus 2016.
 28. ^ Kumar, Navinesh (2016). "Tuvalu Red Cross Society wordt het 192e lid van de IFRC". IFRC. Opgehaald 18 augustus 2016.
 29. ^ "De geschiedenis van de emblemen". ICRC. 14 januari 2007. Opgehaald 18 augustus 2016.
 30. ^ a b McMillan, Joseph (2001). "Diverse marine vlaggen". Zeeflags. Opgehaald 16 juni 2022.
 31. ^ Boissier 1985, p. 77.
 32. ^ "Geschiedenis van de Iraanse Red Crescent Society". Gearchiveerd van het origineel Op 28 september 2007. Opgehaald 14 augustus 2007.
 33. ^ "دوره دوم (1301ـ1327) تأسيس و تثبيت" [Tweede periode (1301-1327) vestiging en consolidatie]. Iraanse Red Crescent Society (in het Perzisch). 14 december 2004. Gearchiveerd van het origineel Op 4 april 2009. Opgehaald 14 augustus 2007.
 34. ^ "Protocol extra aan de Geneva -conventies van 12 augustus 1949, en met betrekking tot de goedkeuring van een extra onderscheidend embleem (Protocol III), 8 december 2005 Artikel 1 - respect voor en toepassingsbereik van dit protocol". ICRC. Opgehaald 18 augustus 2016.
 35. ^ "Over ons". Amerikaanse vrienden van Magen David Adom. Gearchiveerd van het origineel Op 1 maart 2010. Opgehaald 24 juni 2020.
 36. ^ De saxe 1929, pp. 105-110.
 37. ^ "Bloed aan het kruis". Engagemedie. Opgehaald 18 augustus 2016.
 38. ^ Leith 2002, pp. 305–6.
 39. ^ "ICRC stapt de sonde op in Irian Jaya -zaak". De Jakarta Post. Gearchiveerd van het origineel op 12 januari 2015. Opgehaald 24 juni 2020.
 40. ^ McLeod, Alastair (29 april 2000). "West -Papoea in de greep van militie -terreur". Asia Pacific Solidarity Network. Opgehaald 27 september 2020.

Referenties

 • Bennett, Angela (2006). Het verdrag van Genève. De verborgen oorsprong van het Rode Kruis. Gloucestershire: The History Press. ISBN 978-0752495828.
 • Boissier, Pierre (1985). Van Solferino tot Tsushima. Henry Durant Institute. ISBN 978-2-88044-012-1.
 • Boissier, Pierre. Geschiedenis van het internationale comité van het Rode Kruis. Deel I: van Solferino tot Tsushima. Henry Dunant Institute, Genève, 1985. ISBN2-88044-012-2
 • Bugnion, François. Het embleem van het Rode Kruis: een korte geschiedenis. ICRC (Ref. 0316), Genève, 1977.
 • Bugnion, François. Het internationale comité van het Rode Kruis en de bescherming van oorlogslachtoffers. ICRC & Macmillan (Ref. 0503), Genève, 2003. ISBN0-333-74771-2
 • Bugnion, François. Op weg naar een uitgebreide oplossing voor de kwestie van het embleem. Herziene 4e editie. ICRC (Ref. 0778), Genève, 2006.
 • Dawidowicz, Lucy S. (1975). "Bleaching the Black Lie: The Case of Theresienstadt". Salmagundi (29): 125–140. Jstor 40546857.
 • De Saxe, Morris (1929). Zuid -Afrikaans Joodse jaarboek. Zuid -Afrikaanse Joodse historische samenleving.
 • Dromi, Shai M. (2020). Boven de strijd: het Rode Kruis en het maken van de humanitaire NGO -sector. Chicago: Univ. van Chicago Press. ISBN 978-0-2266-8010-1.
 • Dromi, Shai M. (2016). "Voor het goede en land: nationalisme en de verspreiding van humanitarisme in de late negentiende eeuw". De sociologische beoordeling. 64 (2): 79–97. doen:10.1002/2059-7932.12003.
 • Dunant, Jean-Henri (1863). Compte Rendu de la Conférence Internationale Réunie à Genève Les 26, 27, 28 ET 29 Octobre 1863 Pour Étudier Les Moyens de Pourvoir à l'insuffisance du dienst Sanitaire Dans Les Armées en campagne en campagne [Verslag van de internationale conferentievergadering in Genève op 26, 27, 28 en 29 oktober 1863 om de middelen te bestuderen om te voorzien in de insufficiëntie van de medische dienst in de legers in het veld] (PDF) (in het Frans). Genève: Jules-Guillaume Fick.
 • Dunant, Henry. Een herinnering aan Solferino. ICRC, Genève 1986. ISBN2-88145-006-7
 • Durand, André. Geschiedenis van het internationale comité van het Rode Kruis. Deel II: van Sarajevo tot Hiroshima. Henry Dunant Institute, Genève, 1984. ISBN2-88044-009-2
 • Farmborough, Florence. Met de legers van de tsaar: een verpleegster aan het Russische front 1914-1918. Stein and Day, New York, 1975. ISBN0-8128-1793-1
 • Farré, Sébastien; Schubert, Yan (2009). "L'Illusion de l'Objectif" [De illusie van het doel]. Le mouvement sociaal (in het Frans). 227 (2): 65–83. doen:10.3917/lms.227.0065. S2CID 144792195.
 • Favez, Jean-Claude. Het Rode Kruis en de Holocaust, Cambridge University Press, 1999.
 • Forsythe, David P. Humanitaire politiek: het internationale comité van het Rode Kruis. Johns Hopkins University Press, Baltimore 1978. ISBN0-8018-1983-0
 • Forsythe, David P. The Humanitarians: The International Committee of the Rode Kruis. Cambridge University Press, Cambridge 2005. ISBN0-521-61281-0
 • Forsythe, David P. "Het internationale comité van het Rode Kruis en het internationale humanitaire recht." In: Humanitäres Völkerrecht - Informationsschriften. Het Journal of International Law of Peace and Armed Conflict. 2/2003, Duits Rode Kruis en Institute for International Law of Peace and Armed Conflict, p. 64–77. ISSN 0937-5414
 • Haug, Hans. Humanity for All: The International Rode Kruis en Red Crescent Movement. Henry Dunant Institute, Genève in samenwerking met Paul Haupt Publishers, Bern, 1993. ISBN3-258-04719-7
 • Handboek van het internationale Rode Kruis en Red Crescent Movement. 13e editie, International Committee of the Rode Cross, Genève, 1994. ISBN2-88145-074-1
 • Hutchinson, John F. Champions of Charity: War and the Rise of the Rode Cross. Westview Press, Boulder, Colorado, 1997. ISBN0-8133-3367-9
 • Leith, Denise (2002). The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia. Universiteit van Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-2566-9.
 • Lavoyer, Jean-Philippe; Maresca, Louis. De rol van de ICRC bij de ontwikkeling van het internationale humanitaire recht. In: Internationale onderhandeling. 4 (3)/1999. Brill Academic Publishers, pp. 503–527. ISSN 1382-340X
 • Moorehead, Caroline. Dunant's Dream: War, Zwitserland en de geschiedenis van het Rode Kruis. HarperCollins, Londen, 1998. ISBN0-00-255141-1 (Hardcover Edition); HarperCollins, Londen 1999, ISBN0-00-638883-3 (Paperback-editie)
 • Möller, Esther (2020), Rode Kruis en Red Crescent, Ego - Europese geschiedenis online, Mainz: Instituut voor de Europese geschiedenis, Ontvangen: 17 maart 2021.
 • Rothkirchen, Livia (2006). De Joden van Bohemen en Moravië: geconfronteerd met de Holocaust. Lincoln: Universiteit van Nebraska Press. ISBN 978-0-8032-0502-4.
 • Verzenden, Ole Jacob; Pouliot, Vincent; Neumann, Iver B. (20 augustus 2015). Diplomatie en het maken van wereldpolitiek. Cambridge University Press. ISBN 978-1-316-36878-7.
 • Schazmann, Paul-Emile (1955). "Romain Rolland et la Croix-Rouge: Romain Rolland, collaboratoreur de l'Agence Internationale des gevangenen de Guerre" (PDF). Internationale overzicht van het Rode Kruis (in het Frans). 37 (434): 140. doen:10.1017/s1026881200125735. S2CID 144703916.
 • Stefon, Matt (2011). Christendom: geschiedenis, geloof en praktijk. The Rosen Publishing Group. ISBN 978-1-61530-493-6.
 • Telò, Mario (2014). Globalisering, multilateralisme, Europa: naar een beter wereldwijd bestuur?. Londen: Routledge. ISBN 978-1-4094-6449-5.
 • Walters, William C. (2004). Een beoordeling van het vermogen van het Rode Kruis nationale samenlevingen om aan de psychologische en sociale behoeften van overlevenden van rampen en complexe noodsituaties in Midden- en Zuid -Amerika aan te pakken (Stelling). Waterloo, Ontario. ISBN 0-612-96599-6.
 • Willemin, Georges; Heacock, Roger. Internationale organisatie en de evolutie van de wereldmaatschappij. Deel 2: het internationale comité van het Rode Kruis. Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 1984. ISBN90-247-3064-3
 • Wylie, Neville. The Sound of Silence: The History of the International Committee of the Rode Kruis als verleden en heden. In: Diplomatie en statecraft. 13 (4)/2002. Routledge/ Taylor & Francis, pp. 186–204, ISSN 0959-2296
 • Jong, John; Hoyland, Greg (14 juli 2016). Christendom: een volledige introductie. Hodder & Stoughton. ISBN 978-1-4736-1577-9.
 • Zweig, Stefan (1921). Romain Rolland; De man en zijn werk. Vertaald door Eden, Paul; Cedar, Paul. New York: T. Seltzer.

Externe links