Help: IPA/Arabisch

De onderstaande grafiek legt uit hoe Wikipedia vertegenwoordigt Modern standaard Arabisch uitspraken met de internationaal fonetisch alfabet (IPA).Wikipedia heeft ook specifieke grafieken voor Egyptisch Arabisch, Hejazi Arabisch, Libanese Arabisch, en Tunesisch Arabisch.Zie {{}}, {{}} en Wikipedia: Manual of Style/Pronunciation § voor een gids voor het toevoegen van IPA -tekens aan Wikipedia -artikelen aan Wikipedia -artikelen.

Wikipedia -transcripties voor Arabisch kunnen ofwel meer algemeen en abstract zijn (fonemisch), met alleen de symbolen in de IPA -kolom, of meer gedetailleerd en nauwkeurig (fonetisch), met behulp van de symbolen uitgelegd in de Notes.

Zien Arabische fonologie voor een meer grondige bespreking van de geluiden van modern standaard Arabisch, en variëteiten van het Arabisch voor regionale variatie.

IPA Engels
benadering
Arabisch
letter/symbool
Gewoonlijk
Romanization
Brief

naam

A– B
a[a] cat in Brits Engels, alleen ongeveer.in Amerikaans Engels َ a, Á, e فَتْحَة (fatḥah))
a[b] Niet exact, langer far ـَا(ى aan het einde van het woord) ā, â, aa, a أَلِف (ʾAlif))

الف مقصورة (ʾAlif maqṣūrah))

aj[c] /a/+/j/, my ْـَي ay, ai, ey, ei يَاء (Yāʾ))
aw[d] /a/+/w/, nOUn ْـَو aw, au وَاو (Wāw))
b bEE ب b بَاء (bāʾ))
D
d das د d دَال (der))
d[e] nadrukkelijk en faryngealiseerd /d/, geen equivalent ض ḍ, DH ضَاد (pa))
jben ج[f] J, ǧ, DJ, G جِيم (jīm))
ð eESE ذ DH, ḏ ذَال (dhāl))
d[e][g] nadrukkelijk en faryngealiseerd [ð] ظ ظَاء (ẓāʾ))
F - H
f father ف f فَاء (fa))
h hi ه h هَاء (Hāʾ))
ħ hEllo, maar keelholte ح h حَاء (ḥāʾ))
I - K
i[h] miSs ِ Ik, e كَسْرَة (Kasrah))
i[i] machiNE ـِي ī, ee, i يَاء (Yāʾ))
j yEs ي y يَاء (Yāʾ))
k skin ك klavie كَاف (kāf)
L - N
l lgemak (Ontvangen Uitspraak)) ل lot لَام (Lām))
ɫ[j] tel
m me م m مِيم (mīm))
n no ن n نُون (non))
q Leuk vinden cBij, maar verder naar de huig (huig-). ق Q, G, ' قَاف (qāf))
r "getikt" of "trilling" r;
Spaans peRRo
ر r رَاء (Rāʾ))
s sEE س s سِين (zonde))
s[e] nadrukkelijk en faryngealiseerd /s/, geen equivalent ص s صَاد (ṣād))
ʃ SHe ش SH, Š, CH شِين (scheenbeen))
T - W
t stick ت
(soms ة)
t تَاء (tāʾ))

تاء مربوطة (tāʾ marbūṭah))

t[e] nadrukkelijk en faryngealiseerd /t/, geen equivalent ط t طَاء (ṭāʾ))
θ einkt ث th, ṯ ثَاء (Thāʾ))
u[K] cook ُ u, o, ou ضَمَّة (ḍAMMAH))
[L] boot ـُو ū, oo, ou, u وَاو (Wāw))
w we و W وَاو (Wāw))
X - Z
x Schotten slotch,
Spaans jOTA,
Duits Bach
خ KH, ḫ, ḵ خَاء (khāʾ))
ɣ Spaans fuego غ GH, ġ, ḡ غَيْن (ghayn))
z zoo ز Z زَاي (Zāy))
Ander
ʔ De pauze in uh-oh!;
Cockney buTTeh; glottale stop
ء ʾ ' هَمْزة (hamzah))
ʕ Geen equivalent
(Stoped faryngeal fricative of stemmen gekakte keelholte overal)
ع ʿ ' ` عَيْن (ʿAys))
θ zien onder T - W
ˈ [kiwi] كِيوِي ('kiwi') Betekent dat de volgende lettergreep wordt benadrukt: /ˈʕarabiː/ عربي ('Arabisch').
ː [kiːs] كِيس ('zak') Betekent dat de voorgaande klinker lang is
[ˈDˤħ.ħæ] ضَحّى ('[hij] opgeofferd'),
[MʊˈdæR.RɪSæ] مُدَرِّسَة ('leraar [f.]'),
[RæS.ˈSæːmæ] رَسَّامَة ('Paintress'),
[Kæð.ˈðæːb] كَذَّاب ('Liar [m.]')
Een gemineerde medeklinker hoort nooit bij één lettergreep en wordt vaak gebroken met een spanning.

Aantekeningen

 1. ^ Allofoons van /a/ erbij betrekken [ɑ] voor of naast nadrukkelijke medeklinkers en [q], [r]; en [æ] ergens anders (Al-ani 2008, p.595, 600; Thelwall & Sa'Adeddin 1999, p. 52–53; Kaye 1997, p.193, 197).
 2. ^ Allofoons van /a/ erbij betrekken [ː] voor of naast nadrukkelijke medeklinkers en [q], [r]; en [æː] ergens anders (Al-ani 2008, p.595, 600; Thelwall & Sa'Adeddin 1999, p. 52–53; Kaye 1997, p.193, 197).
 3. ^ In spreektaal uitspraak, /aj/ kan worden gerealiseerd als []~[ɛː]~ [ej] (Al-ani 2008, p.595; Kaye 1997, p. 198).
 4. ^ In spreektaal uitspraak, /aw/ kan worden gerealiseerd als [O]~[ɔː]~ [schommeling] kan gebeuren (Al-ani 2008, p.595; Kaye 1997, p. 198).
 5. ^ a b c d Nadrukkelijke medeklinkers kunnen ook zijn faryngealiseerd of velariserend en worden begeleid met labialisatie (Al-ani 2008, p.599; Kaye 1997, p.193–194).
 6. ^ De brief ج vertegenwoordigen [ɡ] in Egypte en [ʒ] in de Levant en de Maghreb (Al-ani 2008, p.598; Gairdner 1925, p. 23).
 7. ^ De brief ظ vertegenwoordigt een van beide [d] of [], afhankelijk van het dialect van de spreker (Al-ani 2008, p.601).
 8. ^ Allofoons van /i/ erbij betrekken [ɪ]~[e] voor of naast nadrukkelijke medeklinkers en [q], [r], [ħ], [ʕ] (Al-ani 2008, p.595, 600; Thelwall & Sa'Adeddin 1999, p. 52–53; Kaye 1997, p.193, 197);Het zijn verschillende fonemen in leningwoorden. /ɪ/ volledig wordt /e/ in sommige andere specifieke dialecten.
 9. ^ Allofoons van /i/ erbij betrekken [ɪː]~[ɨː] voor of naast nadrukkelijke medeklinkers en [q], [r], [ħ], [ʕ] (Al-ani 2008, p.595, 600; Thelwall & Sa'Adeddin 1999, p. 52–53; Kaye 1997, p.193, 197).
 10. ^ [ɫ] komt alleen voor in het woord Allah: [ɫˈɫɫˈɫh] (Al-ani 2008, p. 600; Kaye 1997, p. 196; Kaye 2009, p. 564).
 11. ^ Allofoons van /U/ erbij betrekken [ʊ]~[ɤ]~[o] voor of naast nadrukkelijke medeklinkers en [q], [r], [ħ], [ʕ] (Al-ani 2008, p.595, 600; Thelwall & Sa'Adeddin 1999, p. 52–53; Kaye 1997, p.193, 197);Het zijn verschillende fonemen in leningwoorden. /U/ volledig wordt /O/ in sommige andere specifieke dialecten.
 12. ^ Allofoons van /uː/ erbij betrekken [ʊː]~[ɤː]~[O] voor of naast nadrukkelijke medeklinkers en [q], [r], [ħ], [ʕ] (Al-ani 2008, p.595, 600; Thelwall & Sa'Adeddin 1999, p. 52–53; Kaye 1997, p.193, 197).

Referenties

 • Al-Ani, Salman H. (2008)."Fonetiek". Encyclopedie van Arabische taal en taalkunde.Vol.Iii.Griet.pp. 593–603. ISBN 978-90-04-14973-1.
 • Gairdner, W. H. T. (1925). De fonetiek van het Arabisch. Oxford Universiteit krant.
 • Kaye, Alan S. (1997)."Arabische fonologie". Fonologieën van Azië en Afrika.Vol.I. pp. 187–204.
 • Kaye, Alan S. (2009)."Arabisch".In Comrie, Bernard (ed.). 'S werelds belangrijkste talen (PDF) (2e ed.).Abingdon, Oxfordshire: Routledge.pp. 560–577. ISBN 978-0-415-35339-7.
 • Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian (1996). Het geluid van de talen van de wereld. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19815-6.
 • Mitchell, T. F. (1990). Arabisch uitspreken. Vol. I. Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-815151-9.
 • Thelwall, Robin;Sa'Adeddin, M. Akram (1999)."Arabisch". Handboek van de International Phonetic Association. Cambridge University Press. pp. 51–54.