Misvatting van de enkele oorzaak

De misvatting van de enkele oorzaak, ook gekend als Complexe oorzaak, causale vereenvoudiging[1], causaal reductionisme, en Vermindering van de misvatting,[2] is een informele misvatting van twijfelachtige oorzaak Dat gebeurt wanneer wordt aangenomen dat er een enkele, eenvoudige oorzaak is van een uitkomst terwijl het in werkelijkheid mogelijk is veroorzaakt door een aantal slechts gezamenlijk voldoende oorzaken.

Fallacy van de enkele oorzaak kan logisch worden gereduceerd tot: "x veroorzaakt y; daarom was x de enige oorzaak van y" (hoewel A, B, C ... enz. Ook bijgedragen aan Y.)[2]

Causale te vereenvoudiging is een specifiek soort van vals dilemma waar conjunct -mogelijkheden worden genegeerd. Met andere woorden, de mogelijke oorzaken worden verondersteld "A of B of C" te zijn wanneer "A en B en C" of "A en B en niet C" (etc.) niet in aanmerking worden genomen; d.w.z. het 'of' is niet exclusief.

Zie ook

Referenties

  1. ^ "R. Paul Wilson op: The Overtimplation Fallacy". Casino.org. Opgehaald 25 maart 2022.
  2. ^ a b "Causaal reductionisme". Opgehaald 6 oktober 2012.