Cultuur van Finland

In de sauna, door Pekka Halonen, 1925

De cultuur van Finland combineert inheems erfgoed, zoals bijvoorbeeld vertegenwoordigd door het land nationale talen Fins (a Uralisch taal) en Zweeds (a Germaans taal), de sauna, met gemeenschappelijk Noord- en Europese culturele aspecten. Vanwege zijn geschiedenis en geografische locatie is Finland beïnvloed door de aangrenzende gebieden, verschillende Finnic en Baltische volkeren en de voormalige dominante machten van Zweden en Rusland. De Finse cultuur is gebouwd op de relatief ascetische milieurealiteit, traditionele middelen van bestaan ​​en erfgoed van egalitarisme (bijv. Everyman heeft gelijk, universeel kiesrecht) en het traditioneel wijdverbreide ideaal van zelfvoorziening (bijvoorbeeld overwegend landelijke levensstijl en modern zomerhuisjes).

Er zijn culturele verschillen tussen verschillende Regio's van Finland, vooral kleine verschillen in dialect. Minderheden, waarvan sommige een status hebben die door de staat wordt erkend, zoals de Sami, Zweedse sprekende Finnen, Romani, Joden, en Tatars, handhaven hun culturele identiteiten in Finland. Veel Finnen zijn emotioneel verbonden met het platteland en de natuur, omdat grootschalige verstedelijking een relatief recent fenomeen is.

Historisch overzicht

Prehistorisch rode oker Geschilderde rockkunst van elanden, menselijke figuren en boten in Astuvansalmi, Finland vanaf ca. 3800–2200 v.Chr.

De Scandinavisch ijskap bedekt het grootste deel van Noord -Europa. Na de recessie rond 8000 voor Christus begonnen mensen aan te komen in wat vandaag Finland is, met een meerderheid die vermoedelijk vanuit het zuiden en oosten reed. Recente archeologische vondsten onthullen ook de aanwezigheid van de noordwestelijke Komsa -cultuur in Noord -Finland om zo oud te zijn als de vroegste ontdekkingen aan de Noorse kust.[1]

Wat vandaag is Finland behoorde tot het noordoosten Kunda -cultuur tot ongeveer 5000 v.Chr. Kam de keramische cultuur Van ongeveer 4200 - 2000 voor Christus. De Kiukainen -cultuur verscheen rond 1200 voor Christus aan de zuidwestelijke kust van Finland.

Van 1100 tot 1200 begon de kroon van Zweden Finland op te nemen. Echter, Novgorod Ook probeerde het controle te krijgen. Verschillende oorlogen vonden plaats tussen 1400 en 1700, waar Finland vocht tegen Zweden, Novgorod, de Groothertogdom van Moskou, en keizerlijke Rusland. In 1721, de Nystad Peace Treaty werd ondertekend en beëindigde de Zweedse dominantie in de Baltische regio. In 1809 werd Finland bijgevoegd door Rusland. Van 1809 tot 1917, Finland was een Groothertogdom met de Russische tsaar als de constitutionele monarch.[2] In het zuidoosten Finland, de regio van Karelia, waar de meeste Russo-Zweedse conflicten plaatsvonden, werd beïnvloed door beide culturen terwijl ze perifeer bleven aan beide epicentres van macht. De verzen in het nationale epos van Finland, de Calevala, komen voornamelijk af van Karelia en Ingria.

De 19e eeuw bracht een gevoel van nationale romantiek en nationalisme in heel Europa. Het nationalisme van Finland groeide ook, vormde culturele identiteit en maakte de controle over het land een prioriteit. Expressie van de Finse identiteit door de Universitaire docent, A. I. ARWIDSSON (1791–1858), werd een vaak geciteerde Fennoman Credo: "Zweden zijn we niet, Russen die we niet willen worden, laten we daarom Finnen zijn."[a][3][4] Nationalisme verhoogde en resulteerde in een onafhankelijkheidsverklaring uit Rusland op 6 december 1917, Finse onafhankelijkheidsdag. Nationalisten hebben met name de leden van de Zweedse sprekers van een andere (Zweedse) natie niet overwogen; In feite kwamen veel fennomanen uit Zweedse sprekende families.

Etnische groepen en talen

Finse volksdansers in een postkaart uit 1907 verzonden vanuit Mustamäki, Finland
Een boerenmeisje en een vrouw in traditionele kleding uit Ruokolahti, Oost -Finland, zoals afgebeeld door Severin Falkman in 1882

Finnen

De meerderheid etnische groep van Finland is de Finnen. De meeste Finnen spreken Fins als hun moedertaal. De Finse taal is geen Indo-Europese taal. Het is van de Uralische taal familie. Finnen worden traditioneel verdeeld in subgroepen (heimo) op basis van hun dialect, maar deze groeperingen hebben slechts een klein belang vanwege de 20e-eeuwse verstedelijking en interne migratie.

Zweedse sprekende Finnen

De grootste subcultuur in Finland is de Zweedse sprekende Finnen. De politieke partij Zweedse mensenfeest (Svenska Folkpartiet), heeft traditioneel een klein maar belangrijk onderdeel van de Zweedse-Finse cultuur gehad. De dagelijkse krant Hufvudstadsbladet ('Capital City Paper') is de grootste Zweedse dagelijkse krant in Finland en heeft zijn hoofdkantoor in Helsinki. De Zweedse minderheid is het doelwit geweest van intimidatie en discriminatie in Finland. Ze worden nog steeds beschouwd als de hogere klasse in Finland, vooral in Helsinki, en hebben bijnamen verdiend, zoals "Svenska Talande Bättre Folk" ('Zweeds sprekende betere mensen'). Zweedse-finns worden soms ook wel "ankkalampi" genoemd (Ankdammen of 'The Duck Pond') vanwege hun relatief kleine aantal waar iedereen elkaar kent. Tegenwoordig zijn de meeste verschillen echter vervaagd (hoewel rijke, krachtige Zweedse-sprekende families nog steeds bestaan) vanwege gemengde huwelijken en interculturele homogenisatie en communicatie. De Zweedse-Finse groep heeft unieke tradities die verschillen van de reguliere Finse sprekende, maar leeft niet in een andere samenleving. De groep heeft verschillende oorsprong, zowel van taalomschakeling als van immigratie.

Sami

De Lapland regio van het noorden houdt de Sami bevolking. Tot ongeveer 1500 waren de Sami voornamelijk vissers en trappers, meestal in een combinatie, die een nomadische levensstijl leidde die werd bepaald door de migraties van het rendier. Traditioneel hielden Sami -mensen zich bezig met vissen, vangen en hoeden rendier. Ze hebben traditioneel hun samenlevingen anders georganiseerd dan de Finnen vanwege hun nomadische levensstijl. Hun moedertaal is niet Fins, maar een van de drie Sami -talen gesproken in Finland. De moderne tijd hebben echter de meeste Sami naar stedelijke gebieden gebracht, waar ze zich assimileren naar de reguliere samenleving en Fins spreken. 10% van Sami blijft hoeden in Noord -Finland. Momenteel zijn de Sami een minderheid van 5% in hun geboorteland Finse Lapland.

Romani

Drie Fins Romani vrouwen in Helsinki, Finland, in de jaren dertig.

Een andere nomadische groep is de Finse Zigeuners die sinds de 17e eeuw bestaan. Eeuwenlang waren zigeunermannen paardenhandelaren, terwijl ze in het naoorlogse tijdperk zich richten op paardenfokkerijen en handelen in auto's en schroot. Vrouwen houden zich traditioneel bezig met het vertellen van fortuinen en handwerk. Gypsies zijn het doelwit geweest van intimidatie en discriminatie in Finland. "Een permanente adviescommissie voor Gypsy Affairs werd opgericht in 1968, en in 1970 werd rassendiscriminatie verboden door een aanvulling op het Wetboek van Wet. of de politie. "[5] Tegenwoordig wordt financiële hulp geboden om de levensstandaard te verbeteren voor 5.000 - 6.000 Finse zigeuners.

Sociale overtuigingen

Geslachtsgelijkheid

Na het onderzoeken van de positie van vrouwen over de hele wereld, het in Washington gevestigde Bevolkingscrisiscomité Meldde in 1988 dat Finland, iets achter de top in Zweden en vlak voor de Verenigde Staten, een van de allerbeste plaatsen was waar een vrouw kon leven. De groep kwam tot deze conclusie na het onderzoeken van de gezondheids-, educatieve, economische en juridische omstandigheden die van invloed zijn op het leven van vrouwen.

In vergelijking met vrouwen van andere landen hadden Finse vrouwen, die in het midden van de jaren tachtig iets meer dan 50 procent van de bevolking goed hadden, een bevoorrechte plaats. Ze waren de eerste in Europa die de franchise verkreeg, en tegen de jaren tachtig vormden ze routinematig ongeveer een derde van het lidmaatschap van de Eduskunta (Parlement) en bekleed verschillende ministeriële functies. In de jaren tachtig werkte ongeveer 75 procent van de volwassen vrouwen buiten het huis; Ze vormden ongeveer 48 procent van het personeelsbestand. De Finse vrouwen waren zo goed opgeleid als hun mannelijke tegenhangers, en in sommige gevallen was het aantal vrouwen dat op universitair niveau studeerde bijvoorbeeld iets voor het aantal mannen. Naast een groeiend welzijnssysteem, dat sindsdien Tweede Wereldoorlog was gekomen om hen substantiële hulp te bieden op het gebied van vruchtbaarheid en opvoeding, vrouwen hadden opmerkelijke wettelijke winsten gemaakt die hen dichter bij volledige gelijkheid met mannen brachten.

In 1972 de Raad voor gelijkheid[Fi] werd opgericht om wetgevers te adviseren over methoden voor het realiseren van volledige juridische gelijkheid voor vrouwen. In 1983 regelde de wetgeving dat beide ouders gelijke rechten zouden hebben voor de voogdij over hun kinderen. Een jaar later kregen vrouwen gelijke rechten op de oprichting van de nationaliteit van hun kinderen. Voortaan zou elk kind geboren uit een Finse vrouw Fins burgerschap hebben. Na een zeer verhit nationaal debat werd in 1985 wetgeving aangenomen die vrouwen een gelijk recht gaf om te beslissen welke achternaam of achternamen zij en hun kinderen zouden gebruiken. Deze vorderingen werden afgedekt door de handeling naar gelijkheid tussen vrouwen en mannen[Fi] Dat werd begin 1987 van kracht die discriminatie op basis van seks verbieden en beschermen tegen deze discriminatie. Zodra deze wetten waren aangenomen, ondertekenden de Finse autoriteiten de Verenigde Naties Verdrag inzake de eliminatie van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (Cedaw) in 1986.

In verschillende gebieden beweerde de kleine feministische beweging van het land echter dat de omstandigheden waarin Finse vrouwen leefden moesten worden verbeterd. Het meest opvallende was het verschil in lonen. Hoewel vrouwen iets minder dan de helft van het personeelsbestand vormden en een traditie hadden om buiten het huis te werken, verdienden ze slechts ongeveer tweederde van het loon dat aan mannen werd betaald. Beroepen waarin vrouwen overheersten, zoals die van retail- en kantoorpersoneel, werden slecht betaald in tegenstelling tot die waarin mannen de meerderheid vormden. Ondanks de gelijke educatieve verworvenheden van de seksen, en ondanks een samenleving waar seksuele differentiatie een kleinere rol speelde dan in veel andere landen, was beroepsscheiding in Finland gemarkeerd. In enkele van de twintig meest voorkomende beroepen waren de twee seksen gelijkelijk vertegenwoordigd. Alleen in beroepen met betrekking tot landbouw, bosbouw, en schoolonderwijs was een ruwe pariteit benaderd, en slechts 6 procent van de Finnen werkte in banen waar 40 tot 60 procent van de werknemers van het andere geslacht waren. Studies hebben ook aangetoond dat gelijke opleidingsniveaus niet - in elke categorie van training - het loon van vrouwen hebben achtergelaten bij het achterblijven van degenen die aan mannen werden betaald. Vrouwen hadden de neiging om lagere posities in te nemen, terwijl mannen vaker supervisors of managers waren. Dit was overal het geval, hetzij op scholen of universiteiten, in het bedrijfsleven, in het ambtenarenapparaat of de politiek op zowel lokaal niveau als op nationaal niveau.

Naast het innemen van een secundaire positie op de werkplek, hadden vrouwen langere werkdagen omdat ze een groter deel van de huishoudelijke taken uitvoerden dan mannen. Gemiddeld was hun werkweek buiten het huis enkele uren korter dan mannen omdat een groter aantal van hen slechts parttime in dienst was of in de servicesector werkte, waar uren korter waren dan in fabricage. Studies hebben echter gebleken dat vrouwen ongeveer twee keer zoveel tijd aan huishoudelijk werk hebben doorgebracht als mannen - ongeveer drie uur en veertig minuten per dag, vergeleken met een uur en vijftig minuten voor mannen. Mannen deden twee keer zoveel huishoudelijke reparaties en ongeveer een gelijke hoeveelheid winkelen, maar ze wijdden slechts een derde tot een vierde evenveel tijd aan schoonmaken, koken en de zorg voor kinderen. Gezien het feit dat het grootste deel van de familie-klusjes voor vrouwen viel, en dat ze vijf keer meer kans hadden dan mannen om een ​​eenouderfamilie te leiden, trof de tekortkomingen van het kinderdagverzorgingssysteem van Finland vrouwen meer dan mannen. De gelijkheidswet die in 1987 van kracht werd, heeft het land toegewijd om volledige gelijkheid voor vrouwen te bereiken. In de late jaren tachtig was er een tijdschema met een lijst met specifieke doelen die in de rest van de 20e eeuw moesten worden bereikt. De nadruk lag op gelijkheid voor iedereen, in plaats van bescherming voor vrouwen. Er werden niet alleen inspanningen geleverd om vrouwen in beroepen te plaatsen die door mannen worden gedomineerd, maar ook om mannen naar velden te brengen die traditioneel tot de vrouwensfeer behoren, zoals kinderopvang en basisschoolonderwijs. Een ander doel was dat vrouwen een gelijkwaardig deel van de besluitvormingsposities innemen.[6]

Sinds de Equality Act van 1986 zijn er een aantal updates gemaakt. De meest recente, de non-discriminatiewet aangenomen in 2015, verbood discriminatie op basis van genderidentiteit of geslachtsuitdrukking en een vereiste voor gendergelijkheidsplan werd uitgebreid tot uitgebreide scholen en werkgevers. Het maakte ook loonschepen, nauwkeuriger, een nationaal niet-discriminatie- en gelijkheidstribunaal[Fi] werd opgericht, en de onafhankelijke positie van de ombudsman voor gelijkheid[Fi] werd versterkt. Het is verduidelijkt dat in de gelijkheidswet de uitdrukking 'genderidentiteit' verwijst naar de ervaring van een individu met zijn eigen geslacht, door kleding, gedrag of op andere manieren.

Familie structuur

Het Finse gezinsleven wordt meestal gezien als gecentreerd op de nucleaire familie, liever dan de uitgebreide familie. Er zijn meestal een of twee kinderen in een gezin. Traditioneel waren mannen de loondiensten en bleven vrouwen in het huis en zorgden ze voor kinderen. Sinds de Tweede Wereldoorlog, Genderrollen zijn veranderd. Tegenwoordig zijn zowel mannen als vrouwen dubbele lonen. Het welzijnssysteem zorgt voor genereus ouderschapsverlof met op inkomsten gebaseerde voordelen.[7][] Finse ouders hebben de optie om gedeeltelijk of totale verlof te nemen waar ze recht op hebben. Een meerderheid van de moeders kiest ervoor om langer verlof te nemen, tot een jaar. Het scheidingspercentage van Finland is 51% van de huwelijken die worden opgelost (Statistics Finland, bijgewerkt 5/07). Samenwonen is ook gebruikelijk. Finland heeft het hoogste aandeel van de kwart lifers (die van in de twintig) die dat hebben gedaan verliet het nest (d.w.z. niet langer bij ouders wonen) in Europa.[8]

Etiquette

Finse mensen zijn stereotiep als zeer erg introvert, weinig interesse hebben in koetjes en kalfjes, en zeer beschermend zijn voor hun persoonlijke ruimte. Dit was het onderwerp van een boek uit 2005 Finland: Cultureel Lone Wolf door Richard Lewis. In oktober 2018, de BBC publiceerde een artikel over dit onderwerp.[9]

Economische gelijkheid

De Finse samenleving moedigt gelijkheid en liberalisme aan met een populaire toewijding aan de idealen van de welvaartsstaat; ontmoedigend verschil van rijkdom en divisie in sociale klassen. Everyman heeft gelijk (Ministerie van Milieu, 1999) is een filosofie die uit de oudheid wordt overgedragen. Alle burgers hebben toegang tot openbare en particuliere gronden voor agrarische activiteiten of vrije tijd. Finnen waarderen dicht bij de natuur; De landbouwwortels zijn ingebed in de landelijke levensstijl. Finnen zijn ook nationalistisch, in tegenstelling tot zelfidentificatie met etniciteit of clan.

Met de opkomst van de hervorming maakte de verplichte onderwijswet onderwijs een civielrecht en beschikbaar voor alle burgers, behalve voor het hoger onderwijs, dat gratis is, en toelating is strikt gebaseerd op testscores. De overtuigingen van de Finnen zijn toekomstige werkgelegenheidsbeveiliging die het hoger onderwijs in de steeds meer technologische wereld van vandaag noodzakelijk maken.[10]

Geloof

Voorafgaand aan de Christianisatie van Finland in de 11e eeuw, Fins heidendom was de primaire religie. Song Magic en berenaanbidding waren onderscheidende tekens van de oude religie. Er bestaat een eigentijdse heropleving van het geloofssysteem, genaamd Suomenusko.

Het christendom kwam de Finse cultuur binnen in de 12e eeuw.[11] Net als in 2016 behoort 72,8% van de Finnen tot de Evangelische Lutherse kerk[12] en 1,1% behoren tot de Finse orthodoxe kerk.[13]

Vakanties en festivals

Een zomerhuisje (mökki) op een Lake Island

Finse feestdagen zijn vergelijkbaar met de West -christen kalender en Protestant tradities. Vakantie en tradities zijn een mix van de duizendjarige christelijke aanwezigheid en overblijfselen van weleer Finse heidense tradities.

Opmerkelijk hiervan is Juhannus, de Finse midzomer. Een meerderheid van Finnen trekt zich terug naar Summer Cottages (mökki) op een van de vele meren van Finland. Afhankelijk van de regio viert een vreugdevuur om middernacht de zomer zonnewende, en in Een land, de Zweedse-oorspronkelijke traditie van dansen rond de Meiboom is geobserveerd. De Midsummer -tradities omvatten ook verschillende versies van het combineren van magie en folklore in de festiviteiten. Midsummer Day is ook Vlagdag in Finland.

Midsummer Bonfire (kokko) in Mäntsälä

De Finse kerst, Joulu, volgt tradities van kerstbomen en de Adventkalenders. Vakanties beginnen op 23 december. Gift geven vindt plaats op kerstavond met een bezoek van Joulupukki (Kerstman, Kerstman). Traditionele maaltijden worden meestal alleen op Kerstmis gegeten, gevolgd door sauna. Kerstdag is gereserveerd voor een "rustige dag"[14] En de vakantie eindigt na de 26e, St. Stephen's Day (tapaninpäivä).

Pasen is een combinatie van christelijke en heidense gewoonten. Beide op Palmzondag of de heilige zaterdag, kinderen kleden zich als heksen (NOITA) en ga van deur tot deur, weggeven gele narcis versierde takken van wilg in ruil voor snoep. Dit is vergelijkbaar met de viering van Halloween in sommige landen (zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). Het verbranden van paasvuren is een heidense gewoonte bedoeld om heksen op afstand te houden.

Studenten op de Esplanadi van Helsinki die hun petten duren Vappu

Vappu, of May Day is een nationale feestdag, een evenement voor Finnen om de lente nadrukkelijk te verwelkomen na enkele maanden van weinig daglicht. Het kan worden vergeleken met Mardi Gras met parades en feesten. Traditioneel begint het evenement aan de vooravond van Vappu door voormalige en huidige studenten die hun aantrekken studentenkappen (afstudeercap).

De Finse Independence Day is 6 december en een nationale feestdag.

Feestdagen

Alle officiële feestdagen in Finland worden opgericht door handelingen parlement. De officiële feestdagen kunnen worden onderverdeeld in christelijke en seculiere feestdagen. De belangrijkste christelijke feestdagen zijn Kerstmis, Openbaring, Pasen, Ascension Day, Pinksteren, en Allerheiligen. De seculiere feestdagen zijn nieuwjaarsdag, mei dag, Midzomerdag, en de Onafhankelijkheidsdag. Kerstmis is de meest uitgebreid gevierde vakantie: meestal zijn minstens 24 tot 26 december vakantie.

Sauna

A rooksauna (Savusauna) in Enonkoski
Vrouwen in de sauna met Vihtas.[15]

Sauna is een soort droog stoombad dat op grote schaal wordt beoefend in Finland. Het woord is van proto-Finse oorsprong (gevonden in Finnic en Sámi-talen) dateren van 7.000 jaar.[16] Het doel van de sauna is om te baden, en de hitte (droog of stoom) opent poriën in de huid en reinigt het lichaam grondig. Ceder of berkentakken kunnen langs het lichaam worden getikt om de bloedcirculatie te stimuleren. De sauna kalmeert pijnlijk en pijnlijke spieren. De Finnen gebruiken vaak en hebben de sauna gebruikt om te herstellen van harde fysieke arbeid. De saunacultuur dicteert ingetogen spraak en tijd om de geest te kalmeren. Sauna is niet gehaast omdat het essentieel is voor spiritueel leven. De structuur van de sauna begon als een klein blokgebouw dat gedeeltelijk in de aarde werd begraven. EEN "rooksauna"werd gebruikt om vlees te genezen in pre-industriële jaren en om te baden of een steriele omgeving voor de bevalling, maar deze traditie is afgenomen ten gunste van een moderne uitvinding, de continu verwarmde sauna, die heter, schoner en sneller is omhoog. In de Finse sauna's wordt de temperatuur ingesteld op ongeveer 60-100 ° C (soms tot 120 ° C) en kleine hoeveelheden water die op rotsen bovenop de fornuis wordt gestoomd, die een warmtegensatie produceert. Sommige finnen geven de voorkeur aan de " droge sauna "Het gebruik van zeer weinig stoom of geen. Traditionele sauna omvat het proces van transpirerend en koelen meerdere keren. Een deel van het koelproces is een duik in het meer voordat hij terugkeert naar de sauna voor een extra zweet.

Stoombaden maken ook elders deel uit van de Europese traditie, maar de sauna heeft het beste overleefd in Finland, naast Zweden, de Baltische staten, Rusland, Noorwegen en delen van de Verenigde Staten en Canada. Bovendien hebben bijna alle Finse huizen hun eigen sauna of in appartementhuizen met meerdere artikelen, een timeshare -sauna. Openbare sauna's waren voorheen gebruikelijk, maar de traditie is afgenomen wanneer sauna's bijna overal zijn gebouwd (particuliere huizen, gemeentelijke zwemhallen, hotels, hoofdkantoor, sportscholen, enz.).

Literatuur

Calevala. Het nationale epos van Finland. Vertaald door John Martin Crawford, 1888

Hoewel er sindsdien kan worden gezegd Mikael Agricola vertaald de Nieuwe Testament in het Fins in de 16e eeuw als gevolg van de protestante Reformatie, Er werden weinig opmerkelijke literatuurwerken geschreven tot de 19e eeuw, die het begin van een Finse nationaal zag Romantische beweging. Dit heeft gevraagd Elias Lönnrot om Finse en Karelische volkspoëzie te verzamelen en te regelen en te publiceren als Calevala, het Finse nationaal episch. Het tijdperk zag een opkomst van dichters en romanschrijvers die in het Fins schreven, met name Aleksis Kivi en Eino Leino. Juhani aho werd genomineerd voor de Nobelprijs in de literatuur twaalf keer.[17]

Nadat Finland onafhankelijk werd, was er een opkomst van modernistische schrijvers, het meest beroemd Mika Waltari. Frans Eemil Sillanpäää werd toegekend Nobelprijs in de literatuur In 1939, tot nu toe, de enige Nobelprijswinnende Finse auteur. De Tweede Wereldoorlog leidde tot een terugkeer naar meer nationale belangen in vergelijking met een meer internationale gedachtegang, gekenmerkt door Väinö Linna. Literatuur in het moderne Finland bevindt zich in een gezonde staat, met rechercheurverhalen die een bepaalde bloei van populariteit genieten. Ilkka remt, een Finse auteur van thrillers, is erg populair. Juha Vuorinen heeft de Kultapokkari ('Golden Paperback') prijs ontvangen voor zijn humoristische boeken en heeft in totaal meer dan twee miljoen boeken in Finland verkocht.[18]

Beeldende Kunsten

Innovatieve functionalistische bewegingen hebben een onderscheiden ontwerp van meubels, keramiek, glas en textiel en de Finse architectuur. Het Finse ontwerp combineert lokale artistieke thema's met tools en materialen aangepast aan veeleisende noordelijke omstandigheden.[19] Veel kunstenaars en architecten, van Akseli Gallen-Kallela tot Alvar Aalto, hebben tijdens hun carrière meubels en servies ontworpen.

Krachten, vormen, kleuren en texturen van het noordelijke landschap en de menselijke relatie tot de natuur zijn sterk beïnvloed, ook schilderen, beeldhouwkunst en andere kunstvormen. Dit is met name duidelijk in de representatieve romantisch nationalisme Dat bloeide aan het einde van de 19e eeuw.[19]

Abstracte kunstbewegingen wonnen pas in de jaren vijftig voet aan de grond. Wanneer Sam Vanni's monumentale schilderij Contrapunctus[Fi] (1959) won de concurrentie voor muurschildering in Helsinki, abstracte kunst werd beschouwd als geaccepteerd en gevestigd in Finland.[20] In de afgelopen jaren hebben grafische kunstenaars echter geëxperimenteerd met innovatieve processen van beeldproductie en multimedia -technologieën om nieuwe vormen van kunst te creëren die soms dienen als kritiek op de samenleving en technologie.[19]

De Finse hedendaagse kunstscene werd veel zichtbaarder dan voorheen met de oprichting van Kiasma, het Museum of Contemporary Art in Helsinki in 1998.[21]

Architectuur

De architectuur van Finland heeft een opmerkelijke geschiedenis van meer dan 800 jaar. Als een land van overheersende bossen bood hout het natuurlijke bouwmateriaal voor zowel huisvesting als openbare gebouwen tot de 20e eeuw. De beperktere geschiedenis van stenen gebouwen vóór de 19e eeuw werd echter gerealiseerd in verschillende stenen kerken, kastelen en forten. De Finse architectuur heeft internationaal aanzienlijk bijgedragen aan verschillende stijlen, zoals Judendstil (of Art Nouveau), Noordse classicisme en Functionalisme.

Drie van 's werelds meest genoteerde cijfers in de architectuurgeschiedenis waren Finnen; ELILE SAARINEN was een grote invloed op Art Nouveau -architectuur, met gebouwen als de Helsinki Central Railway Station en, na zijn emigratie naar de VS, de Cranbrook Academy of Art in Michigan. Zijn zoon, Eero Saarinen, hoewel geboren in Finland ook wordt beschouwd als een Amerikaanse architect, en aanzienlijke stukken architectuur gecreëerd in de VS, inclusief de TWA -vluchtcentrum op Kennedy Airport van New York en de Gateway boog in St. Louis. De werken van Finland's meest genoteerde modernistische architect, Alvar Aalto, beschouwd als een van de belangrijkste figuren in de wereldgeschiedenis van de moderne architectuur, heeft een aanzienlijke wereldwijde invloed gehad; Hij speelde een belangrijke rol bij functionalistische architectuur naar Finland, maar maakte ook zijn reputatie voor het ontwikkelen van een meer organische stijl van modernistische architectuur. Onder zijn beroemdste gebouwen zijn Viipuri -bibliotheek, Vyborg en de Bakker slaapzaal bij Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, ONS. Aalto is ook beroemd om zijn werk in meubels (bijvoorbeeld de paimio -stoel[Fi]) en glaswerk (bijv. Savoy -vaas).

Muziek

Volksmuziek

Veel van de volksmuziek van Finland wordt beïnvloed door traditionele Karelisch melodieën en teksten, zoals bestaande in de Calevala. Karelische cultuur wordt gezien als de puurste uitdrukking van de Finnic mythen en overtuigingen, minder beïnvloed door Germaans invloed, in tegenstelling tot de positie van Finland tussen het oosten en het westen. Fins volksmuziek heeft een Roots Revival in de afgelopen decennia en is deel uit geworden van populaire muziek, bijvoorbeeld de groep Värttinä.

Sami -muziek

De mensen in Noord -Finland, Zweden en Noorwegen, de Sami, zijn vooral bekend om zeer spirituele liedjes genaamd Joik. Hetzelfde woord verwijst soms naar lavlu of vuelie Nummers, hoewel dit technisch onjuist is.

Klassiek en opera

De Finse componist Jean Sibelius (1865–1957), een significant figuur in de geschiedenis van klassieke muziek.

De eerste Finse opera is geschreven door de Duitse componist Fredrik Pacius in 1852. Pacius schreef ook Maamme/vårt land (Ons land), Finlands Nationaal volkslied. In de jaren 1890 Finse nationalisme gebaseerd op de Calevala verspreiden, en Jean Sibelius werd beroemd om zijn vocale symfonie Kullervo. Hij ontving al snel een subsidie ​​om te studeren runo Zangers in Karelia en vervolgden zijn opkomst als de eerste prominente Finse muzikant. In 1899 componeerde hij Finlandia, die zijn belangrijke rol speelde in Finland die onafhankelijkheid won. Hij blijft een van de populairste nationale figuren van Finland en is een symbool van de natie.

Tegenwoordig heeft Finland een zeer levendige klassieke muziekscene. De Finse klassieke muziek bestaat slechts ongeveer honderd jaar, en veel van de belangrijke componisten leven nog, zoals Magnus Lindberg, Kaija Saariaho, Aulis Sallinen, en Einojuhani Rautavaara. De componisten worden vergezeld door een groot aantal grote geleiders zoals Sakari Oramo, Mikko Franck, Esa-Pekka Salonen, Osmo vänskä, Juka-Pekka Saraste, Susanna Mälkki, en Leif Segerstam. Sommige van de internationaal geprezen Finse klassieke muzikanten zijn dat Karita Mattila, Soile Isokoski, Kari Kriikku, Pekka Kuusisto, Réka Szilvay, en Linda Brava.

Populaire muziek

Moderne Finse populaire muziek omvat een gerenommeerde Heavy metal muziek scène, gemeen met andere Scandinavie, evenals een aantal prominente rockbands, heuphop artiesten, popmuziek en dans muziek handelingen zoals Bomfunk MCS, Darude en Waldo's mensen.Jazz speelt ook een rol in de Finse muziekscene. Sommige belangrijke jazzmuzikanten zijn de broers Heikki en Pekka Sarmanto, Juka Linkola, Keith Hall (VK), Esko Linnavalli en Vladimir Schafranov (Rusland). Er zijn talloze jazzclubs in Finland, zoals Storyville, de Hot Tomato en Umo Jazz Club (Umo is het acroniem voor Uuden Musiikin Orkesteri, wat het "nieuwe muziekorkest betekent). Finse elektronische muziek zoals de Sähkö -opnames Recordlabel geniet van ondergrondse toejuiching. Iskelmä (direct bedacht van het Duitse woord Schutter, betekenis raken) is een traditioneel Fins woord voor een licht populair nummer. Finse populaire muziek bevat ook verschillende soorten dans muziek; tango, een stijl van Argentijnse muziek, is ook populair. Een van de meest productieve componisten van populaire muziek was Toivo Kärki, en de beroemdste zangeres Olavi Virta (1915–1972). Onder de tekstschrijver, Sauvo Puhtila[Fi] (1928–2014), Reino Helismaa (stierf 1965) en Veikko "Vexi" Salmi zijn enkele van de meest opvallende schrijvers. De componist en bandleider Jimi Tenor staat bekend om zijn merk retro-funk muziek.

Dans muziek

Opmerkelijke Finse dans- en elektronische muziekartiesten omvatten Jori Hulkkonen, Darude, JS16, DJ Proteus[Fi], Fanu, DJ -uitlaat[Fi], trance duo Super8 & Tab en DJ Orkidea. Finse dansmuziek staat ook bekend om Suomisaundi, een soort freestyle psychedelische trance die rond het midden van de jaren negentig in Finland is ontstaan.

Rock en heavy metal muziek

Apocalyptica's Perttu kivilaakso Metal Music Live spelen.

De Finse rockmuziekscene is ontstaan ​​in de jaren zestig, ontwikkeld door artiesten als Blues -sectie en Kirka. In de jaren zeventig begonnen Finse rockmuzikanten hun eigen muziek te schrijven in plaats van internationale hits te vertalen naar het Fins. In het decennium sommigen progressieve rots groepen, zoals Tasavallan Presidentti en Wigwam, respecteerde respect in het buitenland, maar slaagde er niet in een commerciële doorbraak te maken buiten Finland. Dit was ook het lot van de Rock and Roll groep, Hurriganes. De Finse punkscene produceerde een aantal internationaal gerespecteerde namen, waaronder Terveet kädet in 1980. Hanoi Rocks was een baanbrekende jaren tachtig Glam -rots handelen die misschien een dieper cijfer heeft achtergelaten in de geschiedenis van de populaire muziek dan elke andere Finse groep door invloed te zijn op groepen zoals zoals Geweren n 'rozen.

In de jaren 1990 begon Finse rock- en metalmuziek internationale bekendheid te krijgen met dergelijke bands als De 69 ogen, Amorfis, Kinderen van Bodom, Ensiferum, Noordelijk, Winter zon, HEM, Gespietst Nazarene, Lordi, Negatief, Nachtwissel, The Rasmus, Veroordeeld, Sonata arctica, Stratovarius, en Tarja Turunen, een solo -artiest, die populair is voor het combineren van klassieke muziek met metal/rock. Eind jaren negentig de cellometaal groep Apocalyptica gespeeld Metallica Cover -versies als cello kwartetto's en wereldwijd een half miljoen records verkocht. Sommige van de meest nationale populaire rockgroepen van het Finland zijn dat CMX en Eppu Normaali. Finland hielp ook bij Volksmetaal Muziek meer populariteit, door bands zoals zoals Turisa's en Fintroll.

In de jaren 2000 begonnen de Finse rockbands internationaal goed te verkopen. The Rasmus Eindelijk in de jaren 2000 gevangen genomen Europa (en andere plaatsen, zoals Zuid -Amerika). Hun album uit 2003 Dode letters Wereldwijd 1,5 miljoen eenheden verkocht en hebben ze acht goud- en vijf platina -albums verkocht aanwijzingen. Maar tot nu toe is de meest succesvolle Finse band in de Verenigde Staten geweest HEM; Ze waren de eerste band uit Finland die ooit een album verkoopde dat goud werd gecertificeerd door de RIAA. Onlangs, de Finse Hard Rock/Heavy Metal Band Lordi won de 2006 Eurovisie Songteding Met een record van 292 punten, waardoor Finland zijn allereerste overwinning ooit kreeg. Rockbands zoals De 69 ogen en Indica Geniet van cultus volgen in het buitenland.

Tuska Open Air Metal Festival, een van de grootste openlucht heavy metal muziekfestivals ter wereld, wordt jaarlijks gehouden Kaisaniemi, Helsinki.[22] Ruisrock en Provinsirock zijn de beroemdste rockfestivals in Finland.

Entertainment en games

Finland heeft een aantal soap -opera's en reality -series televisie, zoals Salatut Elämät en IJdel elämää.

Madventures is een zeer populaire Televisieserie van Finse reisdocumentaire.

Schetsen zijn een populaire vorm van humor in Finland. Komedie heeft een sterke weergave, met enkele voorbeelden van populaire kunstenaars die zijn Kari Ketonen, Ville Mylyrinne[Fi], Ali Jahangiri, André Wickström, Ismo Leikola, Krisse Salminen en Pirjo Heikkilä[Fi].

In 2014 werd Ismo Leikola uitgeroepen tot de "grappigste persoon ter wereld" in een stand-up comedy-competitie van gehouden door LACH FACTORY in de Verenigde Staten.[23]

YouTube video's en videoblogs hebben hun publiek gevonden in de tweede helft van de jaren 2010. Tubecon YouTube -evenement verzamelt duizenden fans om de meest populaire Finse YouTube -makers te ontmoeten.[24]

Games worden erkend als een vorm van cultuur in Finland. Professionele game -ontwikkeling heeft een sterke basis in het onderwijs, in 2015 zijn er meer dan 20 onderwijsinstellingen die game -educatie bieden op alle opleidingsniveaus. De eerste commerciële Finse digitale game werd gepubliceerd in 1979 en de eerste wereldwijd gedistribueerde game in 1986.[25] In 2009, Boze vogels van Rovio Entertainment werd de grote hit. Rovio is een Fins ontwikkelaar, uitgeverij, distributeur van videospellen en is een entertainmentbedrijf met hoofdkantoor Espoo, Finland.[26]

Het gooiende spel van Mölkky ontstaan ​​in Finland.

Oplossing Entertainment werden opgericht in Espoo, opmerkelijk voor het maken van games zoals Max Payne, Alan Wake, Kwantumpauze en Controle.

Bioscoop

Erkki Karu, een van de pioniers van de Finse bioscoop, met cinematograaf Eino Kari in 1927

Finland heeft een groei film industrie met een aantal beroemde regisseurs zoals Aki Kaurismäki, Timo Koivusalo, Aleksi Mäkelä en Klaus Härö. Hollywood -filmregisseur/producent Renny Harlin (geboren Lauri Mauritz Harjola) werd geboren in Finland.

Media en communicatie

Finland is een van de meest geavanceerde informatiesamenlevingen ter wereld. Er zijn 200 kranten; 320 populaire tijdschriften, 2.100 professionele tijdschriften en 67 commerciële radiostations, met één landelijke, zes nationale Radiokanalen voor openbare dienstverlening (drie in het Fins, twee in het Zweeds, één in Sami); digitale radio heeft drie kanalen. Vier National analoge televisie kanalen (twee openbare diensten en twee commerciële) werden volledig vervangen door vijf openbare diensten en drie commerciële digitale televisie Kanalen op 1 september 2007.

Linus Torvalds, een beroemd Fennoswede software -ingenieur, het best bekend om het initiëren van de ontwikkeling van de Linux -kernel

Breedband Access is een wettelijk recht en tegen 2015 was meer dan 93% van de bevolking online.[27]

In 2015 las 95%van de FINN's een krant (in druk of online) minstens eenmaal per week - wat de hoogste waarde was in landen vergeleken met Reuters (inclusief Denemarken (87%) UK (73%) en de VS (56%) (56%) .[28] De meest gelezen krant in Finland is Helsingin Sanomat, met een circulatie van 267.000.[29] De mediagroep Sanoma achter Helsingin Sanomat publiceert ook de krant Aamulehti, tabloid Ilta-sanomat en op de handel georiënteerd Taloussanomat. Het is ook eigenaar van de Nelonen televisiekanaal.[30] De grootste aandeelhouders van Sanoma zijn Aatos erkko's Family Foundation en Antti Herlin.[31] De andere grote uitgever Alma Media publiceert bijna dertig tijdschriften, waaronder tabloid Iltalehti en op de handel georiënteerd Kauppalehti.[32] Finland staat bovenaan de wereldwijd Pers Freedom Index lijst elk jaar sinds de publicatie van de eerste index door Verslaggevers zonder grenzen in 2002.[33]

In 2015 waren er 765 openbare bibliotheken, die meer dan 49 miljoen keer werden bezocht. Meer dan 10.000 boeken en 46 dagelijks (4-7 keer per week) kranten werden gepubliceerd. 311 bioscopen toonden 202 nieuwe films.[29]

Het nationale omroepbedrijf van Finland Yle is een onafhankelijk bedrijf in staatsbezit. Het heeft vijf televisiekanalen en 13 radiokanalen in twee nationale talen. Yle wordt gefinancierd via een televisielicentie en particuliere televisie -uitzendkosten. De voortdurende transformatie naar digitale tv -uitzending is aan de gang - analoge uitzendingen zijn eind februari 2008 op het terrestrische netwerk op 31 augustus 2007 op kabel gestopt. Het meest populaire televisiekanaal MTV3 en het meest populaire radiokanaal Radio nova zijn eigendom van Noordse uitzending (Kontiger en Proventus).

De mensen van Finland zijn gewend aan technologie- en informatiediensten. Het aantal mobiele telefoonabonnees en het aantal internetverbindingen per hoofd van de bevolking in Finland is een van de hoogste ter wereld. Volgens het ministerie van Transport en Communicatie overschreed de penetratie van de Finse mobiele telefoons al in augustus 1998-eerste ter wereld-en tegen december 1998 overtroffen het aantal abonnementen met mobiele telefoons in de loop van de line-telefoonverbindingen. Eind juni 2007 waren er 5,78 miljoen mobiele telefoonabonnementen, of 109 procent van de bevolking.[34]

Een andere snelgroeiende sector is het gebruik van internet. Finland had meer dan 1,52 miljoen breedband Internetverbindingen eind juni 2007 (ongeveer 287 per 1.000 inwoners).[34] De Finnen zijn niet alleen verbonden; Het zijn zware gebruikers van internetdiensten. Alle Finse scholen en openbare bibliotheken zijn al jaren verbonden met internet.

Finland is ook internationaal bekend om major demoscene prestaties, met name vanwege Montage, de grootste jaarlijkse demo -partij.

Keuken

Karjalanpiirakka, een traditioneel Fins gebak.

Traditioneel Finse keuken is een combinatie van Europese, Fennoscandiaans en West -Russisch elementen; Tafelmanieren zijn Europees. Het eten is over het algemeen eenvoudig, fris en gezond. Vlees, bessen, Melk en grondgroenten zijn typische ingrediënten, terwijl kruiden niet gebruikelijk zijn vanwege hun historische onbeschikbaarheid. In de afgelopen jaren varieerde Fins voedsel vaak van regio tot regio, met name tussen het westen en het oosten. In dorpen aan de kust en het meer was vissen een belangrijk kenmerk van koken, terwijl in de oostelijke en ook noordelijke regio's, groenten en game vaker voorkomen. In het Fins Lapland, rendier was ook belangrijk. Het prototypische ontbijt is havermout of andere voedsel in continentale stijl zoals brood. Lunch is meestal een volledige warme maaltijd, geserveerd door een kantine op werkplekken. Het diner wordt thuis rond 17.00 tot 18.00 uur gegeten, en het is ook gebruikelijk om later op de avond te zijn.

Moderne Finse keuken combineert landtarief en haute keuken met eigentijdse continentale kookstijl. Tegenwoordig zijn kruiden een prominent ingrediënt in veel moderne Fins recepten, na de afgelopen decennia uit het Oosten en het westen te zijn geadopteerd.

Sport

Verschillende sportevenementen zijn populair in Finland. Pesäpallo (Doet denken aan honkbal) is de nationale sport van Finland, hoewel de meest populaire sporten in Finland in termen van media -berichtgeving en publieksbezoek zijn Formule een, ijshockey, Track and Field, Amerikaans voetbal en harnas racen. In termen van daadwerkelijk sporten, zijn de meest populaire in termen van mensen die zijn geregistreerd bij een club voetbal en paardrijden.

De Fins nationaal ijshockeyteam wordt beschouwd als een van de beste ter wereld en heeft de Wereldkampioenschappen vier keer gewonnen in 1995, 2011, 2019 en 2022. In de afgelopen eeuw is er een rivaliteit geweest in de sport tussen Finland en Zweden, meestal in ijshockey en atletiek (Finland-Sweden Athletics International). Jari Kurri en Teemu Selänne Zijn de twee in Fin geboren ijshockeyspelers die 500 doelpunten hebben gescoord in hun NHL carrières. Association Football is ook populair in Finland, met de Nationaal voetbalteam Onlangs in aanmerking komen voor de European Football Championships 2021, hun eerste grote internationale toernooi. Jari Litmanen en Sami Hyypiä zijn de meest internationaal gerenommeerde van de Finse voetbalspelers.

In 2011 kunstschaatser Kiira Korpi werd op de 4e plaats gerangschikt in de wereld.

Ten opzichte van de bevolking is Finland een topland ter wereld geweest in Auto -racen, gemeten door internationaal succes. Finland heeft er drie geproduceerd Formule een Wereld KampioenenKeke Rosberg (Williams, 1982), Mika Häkkinen (McLaren, 1998 en 1999) en Kimi Räikkönen (Ferrari, 2007). Samen met Räikkönen is de andere Finse Formule 1 -coureur die momenteel actief is Valtteri Bottas. Andere opmerkelijke Finse Grand Prix -stuurprogramma's zijn onder meer Leo Kinnunen, JJ Lehto, Mika Salo en Heikki Kovalainen. Finland heeft ook het grootste deel van 's werelds beste geproduceerd rally stuurprogramma's, waaronder de ex-WRC Wereldkampioen bestuurders Marcus Grönholm, Juha Kankkunen, Hannu Mikkola, Tommi Mäkinen, Timo Salonen en Ari vatanen. De enige Fin die een racen Wereldkampioenschap, Jarno Saarinen, werd gedood in 1973 tijdens het racen.

Janne Ahonen wordt beschouwd als een van de beste en meest succesvolle momenteel actieve ski -jumpers.

Tussen wintersport, Finland is het meest succesvolle land in ski springen, met voormalige ski -jumper Matti Nykänen aantoonbaar de beste ooit in die sport zijn. Met name won hij vijf Olympische medailles (vier goud) en negen wereldkampioenschappen medailles (vijf goud). Onder de momenteel actieve Finse ski -jumpers, Janne Ahonen is het meest succesvol geweest. Kalle Palander is een bekend Alpine skiën Winnaar, die het Wereldkampioenschap en Crystal Ball won (twee keer, in Kitzbühel). Tanja Poutiainen heeft een Olympic gewonnen zilveren medaille voor alpine skiën, evenals meerdere FIS World Cup -races.

Enkele van de meest opvallende atleten uit het verleden zijn Hannes Kolehmainen (1890–1966), Paavo Nurmi (1897–1973) en Ville Ritola (1896–1982) die achttien won goud en zeven zilveren Olympische medailles in de jaren 1910 en 1920. Ze worden ook beschouwd als de eerste van een generatie Great Fins midden- en lange afstand lopers (en vervolgens, andere geweldig Finse sporters) vaak de "Vliegende Finnen". Nog een langeafstandsloper, Lasse Virén (geboren 1949), won in totaal vier gouden medailles tijdens de 1972 en 1976 Zomer Olympische Spelen.

Ook in het verleden, Riku Kiri, Jouko Ahola en Janne Virtanen zijn de beste geweest krachtatleten in het land, deelnemen aan de 'S werelds sterkste man concurrentie tussen 1993 en 2000.

De 1952 Zomer Olympische Spelen, officieel bekend als de Games van de XV Olympiade, werden gehouden in 1952 in Helsinki, Finland. Andere opmerkelijke sportevenementen in Finland zijn onder meer de 1983 en Wereldkampioenschappen 2005 in atletiek, onder andere.

Enkele van de meest populaire recreatieve sporten en activiteiten omvatten vloerbal, Noordse wandeling, rennen, fietsen en skiën.

Internationale zaken

Finnen zijn comfortabel en bedreven in het werken in internationale contexten, indien bijzonder gereserveerd in houding. Veel Finse bedrijven doen zaken in de Noordse en Baltische regio, evenals wereldwijd. Er is een sterke traditie van professionele zakelijke etiquette, meer gericht op het opbouwen van relaties en effectieve communicatie dan op oppervlakkige protocollen en ze spreken liever duidelijk en open; Ze hebben echter geen persoonlijke relaties nodig om zaken te doen.[35] Veel grote bedrijven, zoals Nokia, Teken actief personeel van over de hele wereld en kan Engels gebruiken als hun huistaal.[36] Omdat Engels een vereist onderwerp is, is de meerderheid van de Finnen (70%) vloeiend zijn voor sociale en professionele omgevingen. Het hosten van internationale conferenties is een belangrijk onderdeel van de economie van Helsinki.

Lijst met culturele aspecten

Hieronder worden enkele kenmerken van de Finishness vermeld. De term "Fin'sheid" wordt vaak de nationale identiteit van de Finnen en zijn cultuur.

A triptiek door Akseli Gallen-Kallela, het weergeven van de Aino -verhaal van Calevala op drie ruiten.
Fins meisje een figuur van nationale personificatie Symboliseren Finland
Vliegende Finnen Een bijnaam gegeven aan opmerkelijke Finse sporters (afkomstig van Olympische medaillewinnaar Hannes Kolehmainen))
IJszwemmen Zwemmen in een waterlichaam met een bevroren korst ijs
Joulupukki Kerstman Kerstmis/Santa Claus
Kalakukko Traditioneel Savonisch eten
Calevala de nationaal episch van Finland, en Finse mythologie in het algemeen
Kantele Traditioneel muziekinstrument
Karelische pasteitjes traditionele pasteitjes uit de regio van Karelia
Koskenkorva Finse wodka
Latijns bastion Finland heeft een reputatie als een bastion van enthousiasme voor het Latijn, dankzij factoren als de nationale omroep Yle's output van Nuntii Latini, een korte wekelijkse nieuwsservice in het Latijn (van 1989 tot de dienst werd gesloten in juni 2019) en academisch Juka Ammondt's vertaling van nummers door Elvis Presley in het Latijn.[37][38]
Mämmi Traditioneel paasvoedsel
Mustamakkara traditionele bloedworst van Tampeer
Noordse wandeling Een recreatieve sport die voor het eerst populair werd in Finland
Perkele Zweerwoord (zie Finse godslastering))
Puukko Traditionele Finse stijl Woodcraft Belt-mes
Reilu meininki eerlijk handelen
Sahti traditioneel bier
Salmiakki zoute zoethout
Sauna een Finse nationale instelling (zie ook Finse sauna))
Sibelius Een van de meest populaire nationale figuren (componist van het symfonische gedicht Finlandia))
Sisu wil, vastberadenheid, doorzettingsvermogen, mentale kracht
Talkoot vrijwilligerswerk

Zie ook

Aantekeningen

 1. ^ Zweedse vorm: "Svenskar äro vi icke längre, ryssar vilja vi icke Bli, låt oss Alltså Bli Finnar." Finse vorm: "Ruotsalaisia ​​Emme Ole, Venäläisiksi Emme Tule, Olkaamme Siis Suomalaisia".

Referenties

 1. ^ Mensen, materiële cultuur en milieu in de noordelijke procedure van de 22e Noordse archeologische conferentie, Universiteit van Oulu, 18-23 augustus 2004 uitgegeven door Vesa-Pekka Herva Gummerus Kirjapaino [1]
 2. ^ "Geschiedenis van Finland: een selectie van gebeurtenissen en documenten". histdoc.net.
 3. ^ "Kieli Ja Identiteetti - Käsikirjasto 9". neba.finlit.fi (in het Fins). SKS. Opgehaald 18 april, 2021.
 4. ^ Tarkiainen, Kari (15 maart 2021). "Arwidsson, Adolf Ivar (1791–1858)". Kansallisbiografia (in het Fins). Opgehaald 18 april, 2021.
 5. ^ "Finland - zigeuners", De Library of Congress Country Studies; CIA World Factbook
 6. ^ Tekst van PD Bron: US Library of Congress: Een landelijke studie: Finland, Library of Congress Call Number DL1012 .A74 1990.
 7. ^ Leitner, A. & Wroblewski, A., 2006
 8. ^ Joutsenniemi, Kaisla, et al. "Woonarrangementen en geestelijke gezondheid in Finland." Journal of Epidemiology & Community Health 60.6 (2006): 468–475.
 9. ^ Studarus, Laura (17 oktober 2018). "Hoe de Finse overleven zonder praatjes". Opgehaald 15 november, 2019.
 10. ^ Kyrö, M. en Nyyssölä, K. (2006) 'Attitudes ten opzichte van onderwijs in Finland en andere Noordse landen'. European Journal of Education. 41 (59–70). Beschikbaar via: Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1465-3435.2006.00246.x/full
 11. ^ Fins Gearchiveerd 23 februari 2009, op de Wayback -machine
 12. ^ "Kirkon Jäsenmäärän Lasku Hidastui - Jäseniä Juuri alle Neljä Miljoonaa" (in het Fins). Lutherse kerk in Finland. Opgehaald 4 september, 2016.
 13. ^ "Bevolking". Statistieken Finland. Opgehaald 4 september, 2016.
 14. ^ Salokorpi, Sinikka. "Een tijd van traditie". Finland Promotion Board. Opgehaald 19 augustus, 2012.
 15. ^ Helsinkiläinen Sauna. Nationaal archief. Opgehaald 12 maart, 2022.
 16. ^ Helamaa, Erkki; Pentikäinen, Juha (november 2001). "Sauna - een Finse nationale instelling". Virtueel Finland. Gearchiveerd van het origineel op 9 februari 2008.
 17. ^ "Nominatiedatabase". www.nobelprize.org. Opgehaald 24 januari, 2017.
 18. ^ Spåra, Sami (31 maart 2017). "50 vuotta täyttänyt juha vuorinen ei vieläkään saa tunnustusta kirjailijana -" näytöt eivät riitä "". iltalehti.fi. Opgehaald 12 mei, 2017.
 19. ^ a b c Järvenpää, Robert. "Cultuur van Finland". Landen en hun culturen - wereldcultuur Encyclopedia. Advameg. Opgehaald 3 september, 2016.
 20. ^ Heinänen, Seija. "Kuvataide Suomessa 1950– JA 1960-Luvuilla". Ehtiihän pariisiin (in het Fins). Kunstmuseum in Jyväskylä. Opgehaald 25 oktober, 2015.
 21. ^ "#FOCUSFINLAND: Uw spoedcursus over de hedendaagse kunstscène van Finland". Artsy. 2014. Opgehaald 25 oktober, 2015.
 22. ^ "Tuska Open Air Metal Festival". Gearchiveerd van het origineel op 1 september 2008. Opgehaald 25 juli, 2007.
 23. ^ Bennett, Steve. "Ontmoet de grappigste persoon ter wereld: Nieuws 2014: Chortle: The UK Comedy Guide". www.chortle.co.uk.
 24. ^ "Tubecon op tänä vuonna isompi kuin Koskaan-luvassa ennennäkemätön hydrauliikkaprässi-liveshow". yle.fi.
 25. ^ "De game -industrie van Finland" (PDF). Tekes. Gearchiveerd van het origineel (PDF) Op 14 oktober 2016. Opgehaald 4 september, 2016.
 26. ^ WAUTERS, Robin (21 december 2012). "Inside the Nest: Wat is er na 3 jaar van boze vogels voor Rovio?". Het volgende web. Opgehaald 4 september, 2016.
 27. ^ "Finland Country Profile: Media". BBC. Opgehaald 4 september, 2016.
 28. ^ "Mediaan Käyttö" (in het Fins). Sanomalehtien Liitto. Opgehaald 4 september, 2016.
 29. ^ a b "Cultuur en de media". Statistieken Finland. Opgehaald 4 september, 2016.
 30. ^ "Bedrijfseenheden". Sanoma. Opgehaald 4 september, 2016.
 31. ^ "Grote aandeelhouders". Sanoma. Opgehaald 4 september, 2016.
 32. ^ "Alma in het kort". Alma Media. Opgehaald 4 september, 2016.
 33. ^ "Wereldwijde Press Freedom Index 2016". Verslaggevers zonder grenzen. Opgehaald 4 september, 2016.
 34. ^ a b "Marktbeoordeling 2/2007" (PDF). Finse Communications Regulatory Authority (Ficora). 31 augustus 2007. Gearchiveerd van het origineel (PDF) Op 25 september 2007. Opgehaald 2007-09-04.
 35. ^ "Finland - taal, cultuur, douane en etiquette". Opgehaald 23 augustus, 2020.
 36. ^ "Een gids voor Finse douane en manieren". Finland.fi. 19 maart 2015. Opgehaald 23 augustus, 2020.
 37. ^ "Finland maakt Latijn de koning". BBC nieuws. 24 oktober 2006.
 38. ^ "Finse omroep eindigt Latin News Bulletins". RTÉ NIEUWS. 24 juni 2019. Opgehaald 25 juni, 2019. Finland heeft zich op andere manieren onderscheiden als een bastion van de taal van de Romeinen en is de thuisbasis van de academische Juka Ammondt, die het repertoire van Elvis Presley in het Latijn vertaalde.

Bibliografie

 • The World Book Encyclopedia (1990). Finland (Vol. 7) P 117.

Externe links