Verzoening

Adolf Hitler groet Britse premier Neville Chamberlain aan het begin van de Slechte godesberg vergadering op 24 september 1938, waar Hitler annexatie eiste van Tsjechische grensgebieden zonder vertraging (zie Godesberg memorandum)

Verzoening In een internationale context is een diplomatiek beleid om politieke, materiële of territoriale concessies te doen aan een agressieve stroom Om conflicten te voorkomen.[1] De term wordt meestal toegepast op de buitenlands beleid van de Britse regeringen van Eerste ministers Ramsay MacDonald (in functie: 1929–1935), Stanley Baldwin (in functie: 1935-1937) en (met name) Neville Chamberlain (in functie: 1937-1940) tegenover nazi Duitsland (vanaf 1933) en Fascistisch Italië (opgericht in 1922)[2] tussen 1935 en 1939. Onder Brits Druk, verzoening van het nazisme en het fascisme speelden ook een rol in Frans buitenlands beleid van de periode, maar was altijd veel minder populair dan in de Verenigd Koninkrijk.[3]

Aan het begin van de jaren dertig werden sweeting concessies algemeen als wenselijk beschouwd - anti-oorlog reactie op het trauma van Eerste Wereldoorlog (1914–1918), Tweede gedachten over de waargenomen wraakzuchtige behandeling door sommigen Duitsland in 1919 Verdrag van Versailles, en een perceptie dat fascisme was een nuttige vorm van anticommunisme. Tegen de tijd van de Münchenpact—Berekend op 30 september 1938 tussen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië - werd het beleid tegengewerkt door de Arbeiderspartij, door een paar Conservatief Dissenters zoals toekomstige premier Winston Churchill, Staatssecretaris van oorlog Duff Cooper, en toekomstige premier Anthony Eden. Appeasement werd sterk ondersteund door de Britse hogere klasse, inclusief royalty, grote zaken (Gebaseerd in de Stad Londen), de huis van Afgevaardigden, en media zoals de BBC en De tijden.[4]

Naarmate alarm groeide over de opkomst van het fascisme in Europa, nam Chamberlain zijn toevlucht tot pogingen tot nieuws censuur te beheersen publieke opinie.[5] Hij kondigde vol vertrouwen aan na München dat hij had gewaarborgd "Vrede voor onze tijd".[6]

Academici, politici en diplomaten hebben al meer dan tachtig jaar intens over het verzoeningsbeleid van de jaren dertig gedebatteerd. De beoordelingen van de historici zijn variërend van veroordeling ("Les van München") om Hitler's Duitsland te laten groeien, tot het oordeel dat Duitsland zo sterk was dat het misschien een oorlog won en dat uitstel van een confrontatie in de beste belangen van hun land was.

Geschiedenis

Falen van collectieve beveiliging

Appeasement -beleid, het beleid om Hitler en Mussolini te sussen, op dat moment gezamenlijk opererend, in 1937 en 1938 door voortdurende concessies die zijn toegekend in de hoop een verzadigingspunt te bereiken wanneer de dictators bereid zouden zijn toe te treden tot internationale samenwerking. ... Het eindigde toen Hitler Tsjechoslowakije in beslag nam op 15 maart 1939, in strijd met zijn beloften in München, en premier Chamberlain, die eerder voor de verzorging had verdedigd, een beleid van verzet tegen verdere Duitse agressie.

-Walter Theimer (ed.), Het Penguin Political Dictionary, 1939

Het appeasementbeleid van Chamberlain is ontstaan ​​uit het falen van de Volkenbond en het falen van Collectieve beveiliging. De League of Nations werd opgericht in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog I In de hoop dat internationale samenwerking en collectieve weerstand tegen agressie een nieuwe oorlog kunnen voorkomen. Leden van de Liga hadden recht op de hulp van andere leden als ze werden aangevallen. Het beleid van collectieve veiligheid liep parallel met maatregelen om internationale ontwapening te bereiken en waar mogelijk moest worden gebaseerd economische sancties tegen een agressor. Het leek niet effectief te zijn wanneer het werd geconfronteerd met de agressie van dictators, met name die van Duitsland Remilitarisering van het Rijnland, en Italiaans leider Benito Mussolini's invasie van Abessinië.

Invasie van Manchuria

In september 1931, de Empire of Japan, een lid van de Volkenbond, binnengevallen Manchuria in Noordoost -China, beweren dat de bevolking niet alleen was Chinese maar was een multi-etnische regio. De de Republiek China deed een beroep op de Volkenbond en de Verenigde Staten voor hulp. De Raad van de League vroeg de partijen zich terug te trekken naar hun oorspronkelijke functies om een ​​vreedzame regeling toe te staan. De Verenigde Staten deden hen aan hun plicht onder de Kellogg - Briand Pact vreedzaam aangelegen zijn. Japan was niet afgeschrikt en ging verder met het bezetten van heel Manchuria. De Liga stelde een onderzoekscommissie op die Japan veroordeelde, de League die het rapport in februari 1933 naar behoren heeft overgenomen. In reactie daarop nam Japan ontslag uit de competitie en zette zijn vooruitgang voort in China; Noch de competitie, noch de Verenigde Staten hebben actie ondernomen. De VS hebben echter de Stimson doctrine en weigerde de verovering van Japan te erkennen, die een rol speelde bij het verschuiven van het Amerikaanse beleid om China te bevoordelen boven Japan in de late jaren 1930.[7] Sommige historici, zoals David Thomson, beweerden dat de "inactiviteit en ineffectiviteit van de competitie in het Verre Oosten alle aanmoediging verleende aan Europese agressors die soortgelijke daden van opstand hebben gepland".[8]

Anglo-Duitse marineovereenkomst

In dit pact van 1935, de Verenigd Koninkrijk toegestaan nazi Duitsland om het opnieuw op te bouwen marine, inclusief zijn U-boten, ondanks dat Hitler de Verdrag van Versailles.

Abyssinia -crisis

Keizer Haile Selassie van Ethiopië, circa 1942

Italiaanse premier Benito Mussolini had imperiale ambities in Abessinië. Italië was al in het bezit van buurland Eritrea en Somalië. In december 1934 was er een botsing tussen Royal Italiaans leger en Imperial Ethiopisch leger troepen bij Walwal, nabij de grens tussen Brits en Italiaans Somaliland, waarin Italiaanse troepen bezit namen van het betwiste grondgebied en waarin 150 Abessijnen en 50 Italianen werden gedood. Toen Italië verontschuldigingen en compensatie van Abessinië eiste, deed Abyssinia een beroep op de competitie, keizer Haile Selassie beroemd aantrekkelijk persoonlijk voor de vergadering in Genève. De competitie haalde beide partijen over om een ​​schikking te zoeken onder de Italo-Ethiopisch verdrag van 1928 Maar Italië vervolgde troepenbewegingen en Abyssinia sprak de competitie opnieuw aan. In oktober 1935 lanceerde Mussolini een aanval op Abyssinia. De Liga verklaarde Italië als agressor en opgelegde sancties, maar kolen en olie werden niet opgenomen; Het blokkeren van deze zou, zo werd gedacht, de oorlog uitlokken. Albanië, Oostenrijk, en Hongarije weigerde sancties toe te passen; Duitsland en de Verenigde Staten waren niet in de competitie. Desondanks de Italiaanse economie leed. De competitie overwoog om de Suezkanaal Ook, die de armen naar Abessinia zou hebben gestopt, maar denkend dat het een te hard zou zijn, deden ze dat niet.[9]

Eerder, in april 1935, was Italië toegetreden tot Groot -Brittannië en Frankrijk uit protest tegen De herbewapening van Duitsland. Frankrijk wilde Mussolini plaatsen om hem weg te houden van een alliantie met Duitsland. Groot -Brittannië stond minder vijandig tegenover Duitsland en stelde het tempo in bij het opleggen van sancties en verplaatste een marinevloot naar de Mediterraan Maar in november 1935, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Sir Samuel Hoare en de Franse premier, Pierre Laval, had geheime discussies waarin zij stemde ermee in om tweederde van Abyssinia toe te geven aan Italië. De pers lekte echter de inhoud van de discussies en een publiek protest dwong Hoare en Laval af te treden. In mei 1936, niet afgeschrikt door sancties, is Italië gevangen genomen Addis Ababa, de Abessijnse hoofdstad, en verkondigd Victor Emmanuel III de keizer van Ethiopië. In juli verliet de competitie sancties. Deze aflevering, waarin sancties onvolledig waren en gemakkelijk leek te worden opgegeven, waardoor de competitie ernstig in diskrediet werd gebracht.

Remilitarisatie van het Rijnland

Britse premier Stanley Baldwin

Onder de Versailles -regeling, de Rijnland was gedemilitariseerd. Duitsland accepteerde deze regeling onder de Locarno -verdragen van 1925. Hitler beweerde dat het Duitsland bedreigde en op 7 maart 1936 stuurde hij de Wehrmacht in de Rijnland. Hij gokte op Groot -Brittannië, raakte niet betrokken, maar wist niet zeker hoe Frankrijk zou reageren. De actie werd tegengewerkt door veel van zijn adviseurs. Zijn officieren hadden bevelen om zich terug te trekken als ze het Franse verzet tegenkwamen. Frankrijk Raadpleegde Groot -Brittannië en diende protesten bij de competitie, maar ondernam geen actie. premier Stanley Baldwin Zei dat Groot -Brittannië de krachten ontbrak om haar garanties aan Frankrijk te ondersteunen en dat de publieke opinie het in elk geval niet zou toestaan. In Groot -Brittannië werd gedacht dat de Duitsers slechts "hun eigen achtertuin" binnenliepen. Hugh Dalton, a Arbeiderspartij MP die meestal stuwte verzet tegen Duitsland pleitte, zei dat noch het Britse volk noch arbeid militaire of economische sancties zouden ondersteunen.[9] In de Raad van de Liga, alleen de Sovjet Unie voorgestelde sancties tegen Duitsland. Hitler werd uitgenodigd om te onderhandelen. Hij stelde een niet-agressiepact met de westerse mogendheden. Op de vraag om details antwoordde hij niet. Hitler's bezetting van het Rijnland had hem overgehaald dat de internationale gemeenschap hem niet zou weerstaan ​​en Duitsland in een krachtige strategische positie zou brengen.

Spaanse Burgeroorlog

Veel historici beweren dat het Britse beleid van niet-interventie een product was anti-communist houding. Scott Ramsay (2019) beweert in plaats daarvan dat Groot -Brittannië heeft aangetoond "welwillende neutraliteit". Het was eenvoudigweg zijn weddenschappen omscheden en vermeden om de ene of de andere kant de voorkeur te geven. Het doel was dat Groot -Brittannië in een Europese oorlog de 'welwillende neutraliteit' zou genieten van welke partij dan ook in Spanje won.[10]

Gedrag van Appeasement, 1937–1939

Seyss-inkwart en Hitler in Wenen, maart 1938

In 1937 Stanley Baldwin nam ontslag toen premier en Neville Chamberlain het overnamen. Chamberlain streefde een beleid van verzoening en herbewapening na.[11] De reputatie van Chamberlain voor verzoening berust grotendeels op zijn onderhandelingen met Hitler over Tsjechoslowakije in 1938.

Anschluss

Wanneer de Duitse Keizerrijk en Oostenrijks-Hongaarse rijk werden opgebroken in 1918, Oostenrijk bleef achter als een staartstaat met de tijdelijke aangenomen naam Deutschösterreich ("Duits-Austria"), met de overgrote meerderheid van de Oostenrijkse Duitsers willen lid worden van Duitsland. De overwinnaarsovereenkomsten van echter Eerste Wereldoorlog (Verdrag van Versailles en de Verdrag van Saint-Germain) Strikt verboden de unie tussen Oostenrijk en Duitsland, evenals de naam "Duits-Austria", die terugkeerde naar "Oostenrijk" na de opkomst van de Eerste Republiek Oostenrijk in september 1919. De constituties van beide Weimar Republiek en de Eerste Oostenrijkse Republiek inclusief het doel van eenwording, dat werd ondersteund door democratische partijen. De opkomst van Hitler dempte echter het enthousiasme van de Oostenrijkse regering voor een dergelijk plan. Hitler, een Oostenrijker bij de geboorte, was een Pan-Duitse vanaf zeer jonge leeftijd en een pan-Duitse visie van een Groter Duits Reich Vanaf het begin van zijn carrière in de politiek. Zei hij in mijn kamp (1924) dat hij een unie van zijn geboorteland Oostenrijk met Duitsland zou proberen, op welke manier dan ook en indien nodig met geweld. Begin 1938 had Hitler zijn macht in Duitsland geconsolideerd en was hij klaar om dit lang gehouden plan te implementeren.

De Oostenrijkse kanselier Kurt Schuschnigg wenste banden na te streven met Italië, maar wendde zich tot Tsjechoslowakije, Joegoslavië en Roemenië (de Kleine Entente). Op deze Hitler nam Hitler een gewelddadige uitzondering. In januari 1938 de Oostenrijkse nazi -partij een poging tot een Putsch, waarna sommigen gevangen zaten. Hitler riep Schuschnigg op Berchtesgaden in februari en eiste, met de dreiging van militaire actie, dat hij de Oostenrijkse nazi's gevangen liet en hen toestond om deel te nemen aan de regering. Schuschnigg voldeed en benoemd Arthur Seyss-inkwart, een pro-nazi-advocaat, zoals minister van Binnenlandse Zaken. Om Hitler te voorkomen en de onafhankelijkheid van Oostenrijk te behouden, heeft Schuschnigg een plebisciet over de kwestie voor 13 maart. Hitler eiste dat de volksraadpleging werd geannuleerd. De Duitse propaganda -ministerie Perslijst meldt dat rellen in Oostenrijk hadden uitgeschakeld en dat grote delen van de Oostenrijkse bevolking Duitse troepen opriepen om de orde te herstellen. Op 11 maart stuurde Hitler een ultimatum naar Schuschnigg en eiste dat hij alle macht overhandigde aan de Oostenrijkse nazi's of een invasie onder ogen. De Britse ambassadeur in Berlijn, Nevile Henderson, registreerde een protest met de Duitse regering tegen het gebruik van dwang tegen Oostenrijk. Schuschnigg, zich realiserend dat noch Frankrijk noch het Verenigd Koninkrijk hem actief zou steunen, nam ontslag ten gunste van Seyss-inkarts, die vervolgens een beroep deed op Duitse troepen om de orde te herstellen. Op 12 maart de Duits Wehrmacht stak de Oostenrijkse grens over. Ze ontmoetten geen weerstand en werden begroet door de Oostenrijkers te juichen. Deze invasie was de eerste belangrijke test van de machines van de Wehrmacht. Oostenrijk werd de Duitse provincie van Struikgewas, met Seyss-inkarts als gouverneur. Een volksraadpleging werd gehouden op 10 april en registreerde officieel een steun van 99,73% van de kiezers.[12]

Hoewel de overwinning Bondgenoten van de Eerste Wereldoorlog I had de unie van Oostenrijk en Duitsland verboden, hun reactie op de anschluss was mild.[13] Zelfs de sterkste stemmen tegen annexatie, met name die van Fascistisch Italië, Frankrijk en Groot -Brittannië (de "Stresa front") werden niet met geweld ondersteund. In de Tweede Kamer Chamberlain zei dat "het moeilijke feit is dat niets had kunnen arresteren wat er daadwerkelijk is gebeurd [in Oostenrijk] tenzij dit land en andere landen bereid waren om geweld te gebruiken."[14] De Amerikaanse reactie was vergelijkbaar. De internationale reactie op de gebeurtenissen van 12 maart 1938 bracht Hitler ertoe te concluderen dat hij nog agressievere tactieken kon gebruiken in zijn plan om het Derde Rijk uit te breiden. De Anschluss maakte de weg vrij voor München in september 1938 omdat het de waarschijnlijke non-respons van Groot-Brittannië en Frankrijk op toekomstige Duitse agressie aangaf.

München

Hoe vreselijk, fantastisch, ongelooflijk het is dat we greppels moeten graven en hier gasmaskers moeten proberen vanwege een ruzie in een verre land tussen mensen van wie we niets weten.

-Neville Chamberlain, 27 september 1938, 20.00 uur Radio -uitzending, op de weigering van Tsjechoslowaak om nazi -eisen te accepteren om grensgebieden af ​​te staan ​​naar Duitsland.
Van links naar rechts: Kamerheer, Daladier, Hitler, Mussolini, en Ciano Afgebeeld voordat de Overeenkomst van München werd ondertekend, die de grensgebieden Tsjechoslowaak aan Duitsland gaf.

Onder de nederzetting van de Versailles, Tsjechoslowakije is gecreëerd met het grondgebied van het Tsjechische deel min of meer overeenkomend met de Tsjechische kroonlanden zoals ze van binnen hadden bestaan Oostenrijk-Hongarije en voordien. Het omvatte Bohemen, Moravië, en Slowakije en had grensgebieden met een meerderheid-Duitse bevolking bekend als de Sudetenland en gebieden met een aanzienlijk aantal andere etnische minderheden (met name Hongaren, Palen, en Ruthenes). In april 1938, de Sudeten Duitse partij, geleid door Konrad Henlein, geagiteerd voor autonomie en dreigde vervolgens in de woorden van Henlein: "directe actie om de Sudeten Duitsers binnen de grenzen van het Reich ".[15] Een internationale crisis volgde.

Frankrijk en Groot -Brittannië adviseerden de Tsjechische acceptatie van Sudeten -autonomie. De Tsjechische regering weigerde en beval een gedeeltelijke mobilisatie in verwachting van Duitse agressie. Lord Runciman werd door Chamberlain gestuurd bemiddelen in Praag en haalde de Tsjechische regering over om autonomie te verlenen. Duitsland escaleerde het geschil, de Duitse pers met verhalen van vermeende Tsjechische wreedheden tegen Sudeten Duitsers en Hitler bestelde 750.000 troepen naar de Duits-Czech-grens. In augustus brak Henlein onderhandelingen af ​​met de Tsjechische autoriteiten. Bij een Nazi Party Rally in Neurenberg Op 12 september hield Hitler een toespraak die Tsjechoslowakije aanviel[16] En er was een toename van geweld door Sudeten nazi's tegen Tsjechische en joodse doelen.

Chamberlain, geconfronteerd met het vooruitzicht van een Duitse invasie, vloog naar Berchtesgaden op 15 september om rechtstreeks met Hitler te onderhandelen. Hitler eiste nu dat Chamberlain niet alleen Sudeten zelfbestuur in Tsjechoslowakije accepteerde, maar de absorptie van het Sudeten landt in Duitsland. Chamberlain raakte ervan overtuigd dat weigering tot oorlog zou leiden. De geografie van Europa was zodanig dat Groot -Brittannië en Frankrijk de Duitse bezetting van het Sudetenland alleen konden voorkomen door de invasie van Duitsland.[17] Chamberlain keerde daarom terug naar Groot -Brittannië en stemde ermee in de eisen van Hitler. Groot -Brittannië en Frankrijk vertelden de Tsjechische president Edvard Beneš dat hij al het territorium aan Duitsland moet overhandigen met een Duitse meerderheid. Hitler verhoogde zijn agressie tegen Tsjechoslowakije en beval de oprichting van een Sudeten Duitse paramilitaire organisatie, die overgingen met het uitvoeren van terroristische aanvallen op Tsjechische doelen.

Duitse annexatie van het Sudetenland

Op 22 september vloog Chamberlain naar Slechte godesberg voor zijn tweede ontmoeting met Hitler. Hij zei dat hij bereid was om de cession van het Sudetenland naar Duitsland te accepteren. Hij schrok van het antwoord van Hitler: Hitler zei dat de cessie van Sudetenland niet genoeg was en dat Tsjechoslowakije (die hij had beschreven als een "frauduleuze staat") volledig moeten worden verbroken. Later op de dag resilde Hitler en zei dat hij bereid was om de Cession van het Sudetenland tegen 1 oktober te accepteren. Op 24 september gaf Duitsland de Godesberg memorandum, eisende cessie op 28 september of oorlog. De Tsjechen verwierpen deze eisen, Frankrijk bestelde mobilisatie en Groot -Brittannië mobiliseerde de zijn Marine.

Britse premier Neville Chamberlain, landen op Heston Aerodrome op 30 september 1938 na zijn ontmoeting met Hitler bij München. In zijn hand heeft hij het vredesakkoord tussen Groot -Brittannië en Duitsland.

Op 26 september hield Hitler een toespraak op de Sportpalast in Berlijn, waarin hij beweerde dat het Sudetenland 'de laatste territoriale eis was die ik moet doen in Europa',[18] en gaf Tsjechoslowakije een deadline van 28 september om 14:00 uur om het grondgebied af te staan ​​aan Duitsland of oorlog te onder ogen.[19]

In deze sfeer van het groeiende conflict haalde Mussolini Hitler over om het geschil te geven aan een conferentie van vier krachten en op 29 september 1938, Hitler, Chamberlain, Daladier (De Franse premier) en Mussolini ontmoetten elkaar in München. Tsjechoslowakije was geen partij bij deze gesprekken, noch de Sovjet -Unie. De vier bevoegdheden waren het erover eens dat Duitsland zijn bezetting van het Sudetenland zou voltooien, maar dat een internationale commissie andere betwiste gebieden zou overwegen. Tsjechoslowakije werd verteld dat als het zich niet zou onderwerpen, het alleen zou staan. Op verzoek van Chamberlain tekende Hitler gemakkelijk een vredesverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Chamberlain keerde terug naar Groot -Brittannië en beloofde "Vrede voor onze tijd". Voor München, president Franklin D. Roosevelt stuurde een telegram naar Chamberlain en zei "Goodman" en vertelde daarna de Amerikaanse ambassadeur in Rome William Phillips, "Ik ben niet een beetje overstuur over het eindresultaat."[20]

First Vienna Award, Duitse annexatie van Bohemen en Moravië

Als gevolg van de annexatie van het Sudetenland verloor Tsjechoslowakije 800.000 burgers, een groot deel van zijn industrie en zijn bergverdedigingen in het westen. Het liet de rest van Tsjechoslowakije zwak en machteloos om de daaropvolgende bezetting te weerstaan. In de daaropvolgende maanden werd Tsjechoslowakije opgebroken en hield op te staan ​​toen Duitsland het Sudetenland, Hongarije van Slowakije, bij annexeerde, inclusief Karpaten Rutheniaen Polen Zaolzie. Op 15 maart 1939, de Duits Wehrmacht verhuisd naar de rest van Tsjechoslowakije en van Praagse kasteel, Riep Hitler uit Bohemen en Moravië de Protectoraat van Bohemen en Moravië, het voltooien van de Duitse bezetting van Tsjechoslowakije. Een onafhankelijke Slowakije werd gecreëerd onder een Pro-nazi poppenregering.

In maart 1939 voorzag Chamberlain een mogelijke ontwapeningsconferentie tussen zichzelf, Edouard Daladier, Adolf Hitler, Benito Mussolini en Joseph Stalin; zijn Home Secretaris, Samuel Hoare, zei: "Deze vijf mannen, samenwerken in Europa en gezegend in hun inspanningen door de President van de Verenigde Staten van Amerika, zou zichzelf eeuwige weldoeners van het menselijk ras kunnen maken. "[21]

In feite hadden de Britten en Fransen door de onderhandelingen over München hun bondgenoot Tsjechoslowakije onder druk gezet om een ​​deel van zijn grondgebied af te staan ​​aan een vijandige buur om de vrede te behouden. Winston Churchill vergeleken de onderhandelingen op Berchtesgarten, Slechte godesberg en München Voor een man die £ 1 eist, dan, wanneer het wordt aangeboden, die £ 2 eist, dan wanneer het wordt geweigerd om zich te vestigen voor £ 1,17S.6d.[22] Britse leiders zetten zich in op het Pact van München, ondanks hun bewustzijn van de kwetsbaarheid van Hitler op dat moment. In augustus 1938, generaal Ludwig Beck een bericht doorgegeven aan Heer Halifax uitleggend dat het grootste deel van de Duitse algemeen staf waren een coup tegen de Fuhrer, maar zou alleen aanvallen met "bewijs dat Engeland zal vechten als Tsjechoslowakije wordt aangevallen". Toen Chamberlain het nieuws ontving, verwierp hij het uit de hand. In september ontvingen de Britten de verzekering dat het aanbod van de algemene staf om de staatsgreep te lanceren nog steeds stond, met belangrijke particuliere sector, politie en legerondersteuning, hoewel Beck zijn functie had neergelegd.[23] Chamberlain gaf uiteindelijk af aan alle eisen van Hitler in München omdat hij geloofde dat Groot -Brittannië en nazi -Duitsland "de twee pijlers waren van Europese vrede en steunberen tegen het communisme".[24][25]

Tsjechoslowakije had een moderne, goed voorbereide militaire en Hitler, bij het betreden Praag, gaf toe dat een oorlog Duitsland veel bloed zou hebben gekost[26][22] Maar de beslissing van Frankrijk en Groot -Brittannië om Tsjechoslowakije niet te verdedigen in het geval van oorlog (en de uitsluiting van de vergelijking van de Sovjet -Unie, die Chamberlain wantrouwde) betekende dat de uitkomst onzeker zou zijn geweest.[22] Dit evenement vormt het grootste deel van wat bekend werd als München verraad (Tsjechisch: Mnichovská zrada) in Tsjechoslowakije en de rest van Oost -Europa,[27] Omdat het Tsjechische standpunt was dat Groot -Brittannië en Frankrijk hen onder druk zetten om territorium te afstaan ​​om een ​​grote oorlog te voorkomen waarbij het Westen betrokken zou zijn. Het westerse standpunt is dat ze onder druk werden gezet om Tsjechoslowakije te redden van totale vernietiging.

Duitse annexatie van de regio Klaipėda in Litouwen

Geruchten hadden de Litouwse regering bereikt die Duitsland specifieke plannen hadden om Klaipėda over te nemen. Op 12 maart vertegenwoordigde minister van Buitenlandse Zaken Urbšys Litouwen bij de kroning van Paus Pius XII in Rome. Bij zijn terugkeer naar Litouwen stopte hij in Berlijn in de hoop de groeiende geruchten te verduidelijken.[28] Op 20 maart, slechts vijf dagen na de Nazi -bezetting van Tsjechoslowakije, Ribbentrop stemde ermee in om Urbšys te ontmoeten, maar niet met Kazys Škirpa, die werd gevraagd om in een andere kamer te wachten. Het gesprek duurde ongeveer 40 minuten.[29] Ribbentrop eiste de terugkeer van Klaipėda naar Duitsland en bedreigde militaire actie. Urbšys gaf het verbale ultimatum door aan de Litouwse regering. Omdat het ultimatum nooit schriftelijk is vastgelegd en geen formele deadline bevatte, hebben sommige historici het belang ervan gebagatelliseerd en het beschrijven als een "set van eisen" in plaats van als een ultimatum.[30] Er werd echter duidelijk gemaakt dat kracht zou worden gebruikt als Litouwen weerstaat, en het werd gewaarschuwd om geen hulp van andere naties te zoeken. Hoewel er geen duidelijke deadline werd gegeven, kreeg Litouwen te horen dat hij een snelle beslissing moest nemen en dat eventuele botsingen of Duitse slachtoffers onvermijdelijk een reactie van het Duitse leger zouden veroorzaken.[29]

Litouwen informeerde stiekem de ondertekenaars van de Klaipėda -conventie Over deze eisen, omdat technisch gezien Litouwen Klaipėda niet kon overdragen zonder de goedkeuring van de ondertekenaars.[31] Italië en Japan steunden Duitsland in deze kwestie, terwijl het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk sympathie uitten voor Litouwen, maar ervoor kozen geen materiële hulp te bieden. Ze volgden een goed gepubliceerd beleid van Hitler sussen. Het VK behandelde de kwestie op dezelfde manier als het had behandeld Sudeten -crisis en maakte geen plannen om Litouwen te helpen of de andere Baltische staten Als ze werden aangevallen door Duitsland.[32] De Sovjet -Unie, hoewel hij in principe Litouwen steunde, wilde op dat moment zijn relaties met Duitsland niet verstoren, omdat het overweegt een pact met de nazi's.[29] Zonder enige materiële internationale steun had Litouwen geen andere keuze dan het ultimatum te accepteren. De Litouwse diplomatie kenmerkte de concessie als een "noodzakelijk kwaad" dat Litouwen in staat zou stellen zijn onafhankelijkheid te behouden en de hoop handhaafde dat het slechts een tijdelijke terugtocht was.[28]

Uitbraak van de Tweede Wereldoorlog en de nepoorlog

Tegen augustus 1939 was Hitler ervan overtuigd dat de Democratische Naties nooit een effectieve oppositie tegen hem zouden opstellen. Hij uitte zijn minachting voor hen in een toespraak die hij hield aan zijn hoofdcommandanten: "Onze vijanden hebben leiders die onder het gemiddelde zijn. Geen persoonlijkheden. Geen meesters, geen actie mannen ... Onze vijanden zijn kleine fry. Ik zag ze in München . "[33]

Op 1 september 1939, Duitse troepen viel Polen binnen; Groot -Brittannië en Frankrijk sloten zich aan bij de oorlog tegen Duitsland, maar wekte aanvankelijk ernstige militaire betrokkenheid af tijdens de periode die bekend staat als de Foney War. Volgens de Duitse invasie van Noorwegen, de mening keerde tegen Chamberlain's gedrag van de oorlog; Hij nam ontslag na de Noorwegen debat in de British House of Commons, en op 10 mei 1940 Winston Churchill werd premier. In juli, na de Val van Frankrijk, toen Groot -Brittannië bijna alleen stond tegen Duitsland, bood Hitler vrede aan. Sommige politici binnen en buiten de regering waren bereid het aanbod te overwegen, maar Churchill zou dat niet doen.[34] Chamberlain stierf op 9 november van hetzelfde jaar. Churchill bracht een eerbetoon aan hem waarin hij zei: "Wat er nog meer over deze verschrikkelijke, enorme jaren kan zeggen, we kunnen er zeker van zijn dat Neville Chamberlain met perfecte oprechtheid heeft gehandeld volgens zijn lichten en streefde tot het uiterste van zijn capaciteit en autoriteit, die krachtig waren, om de wereld te redden van de vreselijke, verwoestende strijd waarin we nu betrokken zijn. "[35]

Houding ten opzichte van appeasement

Aangezien het beleid van verzoening geen oorlog kon voorkomen, werden degenen die het bepleitten snel bekritiseerd. Appeasement werd gezien als iets dat moest worden vermeden door mensen met verantwoordelijkheid voor de diplomatie van Groot -Brittannië of een ander democratisch land. Daarentegen werden de weinigen die tegen de aspeasement opvielen, gezien als "stemmen in de wildernis waarvan de wijze raadgevingen grotendeels werden genegeerd, met bijna catastrofale gevolgen voor de natie in 1939-40".[36] Meer recent hebben historici echter in twijfel getrokken van de nauwkeurigheid van dit eenvoudige onderscheid tussen supeasers en anti-appeasers. "Weinig supeasers waren echt voorbereid om vrede te zoeken tegen elke prijs; er waren weinig of geen anti-Appeasers voorbereid op Groot-Brittannië om een ​​standpunt in te stellen tegen agressie, ongeacht de omstandigheden en waar de locatie waar het plaatsvond."[36]

De fouten van de Grote Oorlog vermijden

Het beleid van Chamberlain zette in veel opzichten het beleid van MacDonald en Baldwin voort en was populair tot het falen van de Overeenkomst van München om Hitler in Tsjechoslowakije te stoppen. "Appeasement" was een respectabele term geweest tussen 1919 en 1937 om het nastreven van vrede aan te duiden.[37] Velen geloofden na de Eerste Wereldoorlog dat oorlogen per ongeluk werden gestart, in welk geval de Volkenbond kon ze voorkomen, of dat ze werden veroorzaakt door grootschalige bewapening, in welk geval ontwapening was de remedie, of dat ze werden veroorzaakt door nationale grieven, in welk geval de grieven vreedzaam moeten worden hersteld.[9] Velen dachten dat de nederzetting van Versailles onrechtvaardig was geweest, dat de Duitse minderheden hadden recht op zelfbeschikking en dat Duitsland recht had op gelijkheid in bewapening.

Overheids opvattingen

Appeasement werd geaccepteerd door de meeste van degenen die verantwoordelijk zijn voor het Britse buitenlands beleid in de jaren dertig, door toonaangevende journalisten en academici en door leden van de koninklijke familie, zoals King Edward VIII en zijn opvolger, George VI.[36] Anticommunisme werd soms erkend als een beslissende factor, omdat massale arbeidsonrest in Groot -Brittannië opdook en nieuws over Stalin's bloedige zuiveringen stoorde het Westen. Een veel voorkomende slogan uit de hogere klasse was "beter Hitlerisme dan Communisme".[38] (In Frankrijk hoorden de rechtsbuiten soms om 'betere Hitler te zingen dan Blum, "verwijzend naar hun Socialistisch premier Léon Blum destijds.)[39] Anticommunisme was een motiv van een nauwe bondgenoot van Chamberlain, Lord Halifax. Na een bezoek aan Göring en Hitler in Duitsland in 1936 en 1937 ontmoette, zei hij: "Nationalisme en racialisme is een krachtige kracht, maar ik kan niet voelen dat het ofwel onnatuurlijk of immoreel is! Ik kan zelf niet twijfelen dat deze kerels echte haters zijn voor het communisme, enz .! En ik durf te zeggen dat als we in hun positie waren, we hetzelfde kunnen voelen! "[40]

De meeste conservatieve parlementsleden waren ook voorstander, hoewel Churchill zei dat hun aanhangers waren verdeeld en in 1936 leidde hij een delegatie van leidende conservatieve politici om Baldwin hun alarm te uiten over de snelheid van de Duitse herbewapening en het feit dat Groot -Brittannië achterop raakte.[22] Baldwin verwierp hun gevoel van urgentie en verklaarde dat hij Groot -Brittannië tot oorlog zou brengen met iemand "voor de League of Nations of iemand anders", en dat als er een gevechten in Europa zouden worden ", ik zou graag de bolshies en nazi's willen zien het doen."[41] Onder conservatieven was Churchill ongebruikelijk door te geloven dat Duitsland de vrijheid en democratie bedreigde, dat de Britse herboordder sneller zou moeten doorgaan en dat Duitsland zich zou verzetten tegen Tsjechoslowakije. Zijn kritiek op Hitler begon vanaf het begin van het decennium, maar Churchill was traag aan te vallen fascisme Over het algemeen vanwege zijn eigen vitriolische oppositie tegen communisten, "internationale joden", en socialisme over het algemeen.[42] Churchill's aanhoudende waarschuwingen voor het fascisme begon pas in 1938 na Hitler's Ally, Francisco Franco, decimeerde de links in Spanje.[43]

De week voor München waarschuwde Churchill: "De verdeling van Tsjechoslowakije onder druk uit het VK en Frankrijk komt neer op de volledige overgave van de westerse democratieën aan de nazi -dreiging van geweld. . "[22] Hij en enkele andere conservatieven die weigerden te stemmen voor de regeling in München werden aangevallen door hun lokale kiesdistrictspartijen.[22] Churchill's daaropvolgende leiderschap van Groot -Brittannië echter tijdens de oorlog en zijn rol bij het creëren van de naoorlogse consensus Tegen Appeasement heeft de neiging om het feit te verdoezelen dat "zijn hedendaagse kritiek op totalitaire regimes anders dan Duitsland van Hitler op zijn best gedempt was".[36] Pas in mei 1938 begon hij "consequent om zijn steun van de Nationale regeringHet gedrag van buitenlands beleid in de divisie lobby's van het Lagerhuis ", en hij lijkt" te zijn overtuigd door de Sudeten Duitse leider, Henlein, in het voorjaar van 1938, dat een bevredigende regeling zou kunnen worden bereikt als Groot -Brittannië erin slaagde Overtuig de Tsjechische regering om concessies te doen aan de Duitse minderheid ".[36]

Militaire uitzichten

In Groot -Brittannië de Koninklijke Marine over het algemeen de voorkeur voor verzoening. In het Italiaans Abyssinia -crisis van 1937 was het ervan overtuigd dat het gemakkelijk de Royal Italiaanse marine in open oorlogvoering. Het gaf echter de voorkeur aan appeasement omdat het geen grote fractie van zijn marinebestending wilde binden aan de Middellandse Zee, waardoor zijn posities tegen Duitsland en Japan verzwakken.[44] In 1938 keurde de Royal Navy verzoening over München goed omdat het berekende dat Groot -Brittannië op dat moment de politieke en militaire middelen ontbrak om in te grijpen en toch een imperiaal defensievermogen te behouden.[45][46]

De publieke opinie in Groot -Brittannië in de jaren dertig was bang voor het vooruitzicht van Duits terreurbombardementen van Britse steden, zoals ze waren begonnen te doen in de Eerste Wereldoorlog. De media benadrukten de gevaren, en de algemene consensus was dat verdediging onmogelijk was en, zoals premier Stanley Baldwin in 1932 had gezegd ""De bommenwerper zal er altijd doorheen komen. "[47] echter, de Koninklijke luchtmacht Had twee belangrijke wapensystemen in de maak - beter interceptors (Orkanen en Spitfires) En in het bijzonder radar. Deze beloofden het Duitse bombardement offensief tegen te gaan. Ze waren echter nog niet klaar, zodat verzoening nodig was om een ​​vertraging te veroorzaken.[48][49] Specifiek met betrekking tot de jagers, waarschuwde de RAF de regering in oktober 1938 dat de Duits Luftwaffe Bombers zouden waarschijnlijk doorkomen: "De situatie ... zal zeker de komende twaalf maanden onbevredigend zijn."[50]

In Frankrijk, de Armée de L'Air Intelligentie -sectie onderzocht de kracht van de Luftwaffe. Het besloot de Duits Achtervolgvliegtuigen achtervolgen en bommenwerpers waren de beste ter wereld en dat de nazi's 1000 oorlogsvliegtuigen per maand produceerden. Ze zagen beslissende Duits luchtsuperioriteit, dus de luchtmacht was pessimistisch over zijn vermogen om Tsjechoslowakije in 1938 te verdedigen. Guy La Chambre, de minister van Civilian Air, heeft de regering optimistisch geïnformeerd dat de luchtmacht in staat was om de Luftwaffe te stoppen. Echter, algemeen Joseph Vuillemin, stafchef van de luchtmacht, waarschuwde dat zijn arm veel inferieur was. Hij verzette zich consequent tegen de oorlog met Duitsland.[51]

Oppositiepartijen

De Arbeiderspartij tegen de fascistische dictators in principe, maar tot het einde van de jaren dertig was het ook tegen de herbewapening en had het een significante pacifist vleugel.[52][53] In 1935 zijn pacifistische leider George Lansbury nam ontslag na een partijresolutie ten gunste van sancties tegen Italië, waaraan hij zich verzette. Hij werd vervangen door Clement Attlee, die in eerste instantie zich verzetten tegen herbewapening, pleiten voor de afschaffing van nationale bewapening en een wereld vredeshandhaving onder leiding van de Volkenbond.[54] Met de stijgende dreiging van echter nazi Duitsland, en de ineffectiviteit van de Volkenbond, verloor dit beleid uiteindelijk de geloofwaardigheid en in 1937 Ernest Bevin en Hugh Dalton overtuigde de partij om de herbewapening te ondersteunen[55] en verzet zich verzoening.[56]

Een paar aan de linkerkant zeiden dat Chamberlain uitkeek naar een oorlog tussen Duitsland en de Sovjet Unie.[9] De leider van de Labour Party Clement Attlee beweerde in één politieke toespraak in 1937 dat de Nationale regering was aangesloten bij de Duitse herbergen "vanwege zijn haat tegen Rusland".[52] Britse communisten, volgens de partijlijn gedefinieerd door Joseph Stalin,[57] betoogde dat verzoening een pro-fascistisch beleid was geweest en dat de Britse heersende klasse de voorkeur had gegeven aan het fascisme boven het socialisme. De Communist MP Willie Gallacher zei dat "veel prominente vertegenwoordigers van de conservatieve partij, spreken voor krachtige geland en financiële belangen in het land, Hitler en het Duitse leger zou verwelkomen als zij geloofden dat dit het enige alternatief was voor de oprichting van het socialisme in dit land."[58]

Publieke opinie

De Britse publieke opinie was sterk tegen oorlog en herbewapening aan het begin van de jaren dertig, hoewel dit halverwege het decennium begon te verschuiven. Bij een debat bij de Oxford Union Society In 1933 keurde een groep studenten een motie door met de tekst dat ze niet zouden vechten voor koning en land, wat sommigen in Duitsland overtuigde dat Groot -Brittannië nooit oorlog zou voeren.[22] Baldwin vertelde de Tweede Kamer Dat hij in 1933 niet in staat was om een ​​beleid van herbewapening na te streven vanwege het sterke pacifistische sentiment in het land.[22] In 1935 reageerde elf miljoen op de Volkenbond "Vrede"Door ondersteuning te beloven voor de vermindering van bewapening door internationale overeenkomst.[22] Aan de andere kant bleek uit dezelfde enquête ook dat 58,7% van de Britse kiezers de voorkeur gaf aan "collectieve militaire sancties" tegen agressors en de publieke reactie op de Hoare-Laval Pact Met Mussolini was extreem ongunstig.[59] Zelfs de linkse vleugel van de pacifistische beweging begon snel te draaien met het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog In 1936 begonnen veel vredesballoters zich aan te melden voor de Internationale brigades Om Hitler's Ally te bestrijden Francisco Franco. Op het hoogtepunt van het Spaanse conflict in 1937 had de meerderheid van de jonge pacifisten hun opvattingen aangepast om te accepteren dat oorlog een legitieme reactie op agressie en fascisme zou kunnen zijn.[60][61]

Tsjechoslowakije ging de meeste mensen niet in op half september 1938, toen ze bezwaar maakten tegen een kleine democratische staat die werd gepest.[9][15] Desalniettemin was de eerste reactie van het Britse publiek op de Overeenkomst van München over het algemeen gunstig.[9] Toen Chamberlain in 1938 naar München vertrok, juichte het hele huis van commons hem luidruchtig toe. Op 30 september, bij zijn terugkeer naar Groot -Brittannië, hield Chamberlain zijn beroemde "vrede voor onze tijd" toespraak voor opgetogen menigten. Hij werd uitgenodigd door de Koninklijke familie op het balkon om Buckingham paleis Voordat hij zich aan het parlement had gemeld. De overeenkomst werd alleen door het grootste deel van de pers ondersteund Reynold's nieuws en de Dagelijkse werker afwijken van.[9] In het parlement verzette de Labour Party zich tegen de overeenkomst. Sommige conservatieven onthielden zich in de stemming. De enige MP die de oorlog bepleitte, was echter de conservatief Duff Cooper, die ontslag had genomen uit de regering uit protest tegen de overeenkomst.[9]

Rol van de media

Positief mening over verzoening werd gedeeltelijk gevormd door Mediamanipulatie. De Duitse correspondent voor de Times of London, Norman ebbutt, beschuldigd dat zijn aanhoudende rapporten over nazi -militarisme werden onderdrukt door zijn redacteur Geoffrey Dawson. Historici zoals Richard Cockett, William Shirer, en Frank McDonough hebben de claim bevestigd.[62][63] en merkte ook de links tussen De waarnemer De resultaten van een oktober 1938 opinieonderzoek waaruit bleek dat 86% van het publiek geloofde dat Hitler loog over zijn toekomstige territoriale ambities werd gecensureerd van de Nieuws kroniek Op het laatste moment door de uitgever, die loyaal was aan Chamberlain.[64] Voor de weinige journalisten die uitdagende vragen stelden over appeasement - voornamelijk leden van de buitenlandse pers - bevroor Chamberlain ze vaak uit of intimideerden ze. Op de vraag op persconferenties over Hitler's misbruik van Joden en andere minderheidsgroepen, ging hij zo ver dat hij deze rapporten aan de kaak stelde als "Joods-communistische propaganda".[65]

De directe manipulatie van de BBC van Chamberlain was volgehouden en grof.[66] Bijvoorbeeld, Heer Halifax vertelden radioproducenten om Hitler en Mussolini niet te beledigen, en ze hebben gehuld door censurering anti-fascist commentaar gemaakt door arbeid en Populair front Parlementsleden. De BBC onderdrukte ook het feit dat 15.000 mensen tegen de premier protesteerden Trafalgar Square Toen hij in 1938 uit München terugkeerde (10.000 meer dan verwelkomde hem bij 10 Downing Street).[67] De BBC -radioproducenten bleven het nieuws van het nieuws censureren Joodse vervolging Zelfs nadat de oorlog uitbrak, toen Chamberlain nog steeds werd vastgehouden Hoop op een snelle wapenstilstand en wilde de sfeer niet opduiken.[68] Net zo Richard Cockett dat is genoteerd:

[Chamberlain] had met succes aangetoond hoe een regering in een democratie de pers in opmerkelijke mate zou kunnen beïnvloeden en beheersen. Het gevaar hierin voor Chamberlain was dat hij er de voorkeur aan gaf dat hij een dergelijke invloed uitoefende, en zo in toenemende mate zijn boeiende pers vergiste voor een echte publieke opinie ... de waarheid was dat hij door de pers te beheersen alleen maar ervoor zorgde dat de pers was was niet in staat om de publieke opinie weer te geven.[69]

De journalist Shiela Grant Duff's pinguïn Speciaal, Europa en de Tsjechen werd gepubliceerd en gedistribueerd aan elke MP op de dag dat Chamberlain terugkwam uit München. Haar boek was een levendige verdediging van de Tsjechische natie en een gedetailleerde kritiek op het Britse beleid, waarmee de behoefte aan oorlog wordt geconfronteerd indien nodig. Het was invloedrijk en veel gelezen. Hoewel ze pleitte tegen het beleid van "vrede tegen bijna elke prijs"[70] Ze nam dat niet de persoonlijke toon Schuldige mannen moest twee jaar later nemen.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog

Zodra Duitsland Polen binnenviel, ontstoken Tweede Wereldoorlog, consensus was dat verzoening verantwoordelijk was. De Labour MP Hugh Dalton het beleid geïdentificeerd met rijke mensen in de stad Londen, conservatieven en leden van de peerage die zacht waren op Hitler.[71] De benoeming van Churchill als premier na de Noorwegen debat Harded advies tegen appeasement en moedigde de zoektocht aan naar de verantwoordelijken. Drie Britse journalisten, Michael Foot, Frank Owen en Peter Howard, schrijven onder de naam "Cato" in hun boek Schuldige mannen, riep op tot de verwijdering uit het ambt van 15 openbare cijfers die zij verantwoordelijk hadden, inclusief Chamberlain. Het boek definieerde verzoening als de "opzettelijke overgave van kleine naties in het licht van Hitler's flagrante pesten". Het was haastig geschreven en heeft weinig claims op historische beurs,[72] maar Schuldige mannen Vlakte daaropvolgend denken over verzoening en er wordt gezegd[73][74] dat het heeft bijgedragen aan de nederlaag van de conservatieven in de 1945 Algemene verkiezing.

De verandering in de betekenis van "appeasement" nadat München later door de historicus was samengevat David Dilks: "Het woord in zijn normale betekenis kent de Pacific -afwikkeling van geschillen aan; in de betekenis die meestal wordt toegepast op de periode van Neville Chamberlain ['s] premiership, is het gaan aangeven iets sinister, de toekenning van angst of lafheid van ongerechtvaardigde concessies in opdracht om tijdelijke vrede te kopen op kosten van iemand anders. "[75]

Na de Tweede Wereldoorlog: historici

Churchill's boek De verzamelstorm, gepubliceerd in 1948, een soortgelijk oordeel Schuldige mannen, hoewel op matige tonen. Dit boek en het gezag van Churchill bevestigden de orthodoxe visie.

Historici hebben vervolgens op verschillende manieren het beleid van Chamberlain uitgelegd. Men zou kunnen zeggen dat hij oprecht geloofde dat de doelstellingen van Hitler en Mussolini beperkt waren en dat de regeling van hun grieven de wereld zou beschermen tegen oorlog; Voor veiligheid moeten militaire en luchtmacht worden versterkt. Velen hebben deze overtuiging als misleidend beoordeeld, omdat de eisen van de dictators niet beperkt waren en de verzoening hen tijd gaf om meer kracht te krijgen.

Een van de eerste afwijkende meningen van de heersende kritiek op verzoening werd gedaan door John F. Kennedy In zijn 1940 Harvard College stelling Waarom Engeland sliep, waarin hij betoogde dat verzoening nodig was omdat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk onvoorbereid waren op een wereldoorlog.[76][77]

In 1961 werd de weergave van appeasement als vermijdbare fout en lafheid op dezelfde manier op zijn kop gezet door A.J.P. Taylor in zijn boek De oorsprong van de Tweede Wereldoorlog. Taylor betoogde dat Hitler geen blauwdruk had voor oorlog en zich veel gedroeg zoals elke andere Duitse leider misschien had gedaan. Appeasement was een actief beleid en geen passieve beleid; Hitler toestaan ​​om te consolideren was een beleid dat werd geïmplementeerd door "mannen geconfronteerd met echte problemen en hun best doen in de omstandigheden van hun tijd". Taylor zei dat verzoening zou moeten worden gezien als een rationele reactie op een onvoorspelbare leider, geschikt voor de tijd zowel diplomatiek als politiek.

Zijn visie is bijvoorbeeld gedeeld door andere historici Paul Kennedy, die destijds zegt over de keuzes waarmee politici werden geconfronteerd: "Elke cursus bracht zijn deel van nadelen: er was alleen een keuze uit kwaden. De crisis in de Britse wereldwijde positie was tegen die tijd zodanig dat het in het laatste redmiddel was, Onoplosbaar, in de zin dat er geen goede of juiste oplossing was. "[78] Martin Gilbert heeft een soortgelijk beeld uitgesproken: "Onderaan was de oude verzoening een stemming van hoop, Victoriaans in zijn optimisme, Burkean in zijn overtuiging dat samenlevingen evolueerden van slecht naar goed en dat voortgang kan alleen ten goede zijn. De nieuwe verzoening was een stemming van angst, Hobbesiaans In zijn aandringen op het doorslikken van het slechte om een ​​overblijfsel van het goede te behouden, pessimistisch in zijn overtuiging dat het nazisme er was om te blijven en, hoe verschrikkelijk het ook zou kunnen zijn, zou moeten worden aanvaard als een manier van leven waarmee Groot -Brittannië zou moeten handelen. "[79]

De argumenten in Taylor Oorsprong van de Tweede Wereldoorlog (soms beschreven als "revisionist"[9][80]) werden destijds door veel historici afgewezen en beoordelingen van zijn boek in Groot -Brittannië en de Verenigde Staten waren over het algemeen kritisch. Desondanks werd hij geprezen voor sommige van zijn inzichten. Door aan te tonen dat verzoening een populair beleid was en dat er na 1933 continuïteit was in het Britse buitenlands beleid, verbrijzelde hij de gemeenschappelijke kijk op de sweetsers als een kleine, gedegenereerde kliek die de Britse regering op mysterieuze wijze had gekaapt ergens in de jaren dertig en die had uitgevoerd en die had uitgevoerd hun beleid in het licht van massale publieke weerstand; en door de leiders van de jaren 1930 af te beelden als echte mensen die proberen echte problemen aan te pakken, maakte hij de eerste stappen om de acties van de supilers uit te leggen in plaats van ze alleen maar te veroordelen.

In het begin van de jaren negentig, een nieuwe theorie van appeasement, ook wel "contra-revisionist" genoemd,[80] Als historici naar voren kwamen, voerden ze aan dat verzoening waarschijnlijk de enige keuze was voor de Britse regering in de jaren dertig, maar dat deze slecht werd geïmplementeerd, te laat werd uitgevoerd en niet sterk genoeg werd gehandhaafd om Hitler te beperken. Appeasement werd beschouwd als een levensvatbaar beleid, gezien de spanningen waarmee het Britse rijk werd geconfronteerd bij het recupereren van de Eerste Wereldoorlog, en naar verluidt van Chamberlain zou een beleid hebben aangenomen dat geschikt is voor de culturele en politieke behoeften van Groot -Brittannië. Frank McDonough is een toonaangevende voorstander van deze visie op het verzoening en beschrijft zijn boek Neville Chamberlain, Appeasement en de British Road to War[81] als een "postrevisionist" -studie.[82] Appasement was een strategie voor crisisbeheer die op zoek was naar een vreedzame regeling van Hitler's grieven. "De slechtste fout van Chamberlain", zegt McDonough, "moest geloven dat hij Hitler op de gele bakstenen weg naar vrede kon marcheren toen Hitler in werkelijkheid heel stevig op weg naar de oorlog marcheerde." Hij heeft revisionistische historici bekritiseerd omdat ze zich concentreerden op de motivaties van Chamberlain in plaats van hoe het verzoening in de praktijk werkte - als een "bruikbaar beleid" om met Hitler om te gaan. James P. Levy pleiten tegen de regelrechte veroordeling van appeasement. "Wetende wat Hitler later deed," schrijft hij, "veroordelen de critici van Appeasement de mannen die probeerden de vrede in de jaren dertig te behouden, mannen die niet konden weten wat later zou komen ... De politieke leiders die verantwoordelijk zijn voor verzoening, hielden velen Fouten. Ze waren niet onberispelijk. Maar wat ze probeerden was logisch, rationeel en humaan. "[83]

Het uitzicht op Chamberlain die samenwerkt met Hitler om Rusland aan te vallen, is echter volharden, met name op het uiterste terecht.[84] In 1999, Christopher Hitchens schreef dat Chamberlain 'een koude berekening had gemaakt dat Hitler opnieuw moest worden bewapend ... deels om zijn' stoere 'oplossing aan te moedigen voor de Bolsjewist probleem in het oosten ".[39] Hoewel bewust bemoedigende oorlog met Stalin niet algemeen wordt aanvaard als een motief van de Downing Street Appeasers, er is een historische consensus dat het anticommunisme centraal stond in de aantrekkingskracht van Appeasement voor de conservatieve elite.[38] Net zo Antony Beevor Schrijft: "Het beleid van verzoening was niet de uitvinding van Neville Chamberlin. De wortels lagen uit angst voor het bolsjewisme. Algemene staking van 1926 en de depressie maakte de mogelijkheid van revolutie een zeer reële zorg voor conservatieve politici. Als gevolg hiervan hadden ze gemengde gevoelens tegenover de Duitse en Italiaanse regimes die de communisten en socialisten in hun eigen land hadden verpletterd. "[85]

Na de Tweede Wereldoorlog: politici

Staatslieden in de naoorlogse jaren hebben vaak hun verzet tegen verzoening verwezen als een rechtvaardiging voor vaste, soms gewapende, actie in internationale betrekkingen.

Amerikaanse president Harry S. Truman aldus legde zijn beslissing uit om de Koreaanse oorlog In 1950, de Britse premier Anthony Eden zijn confrontatie van Egyptische President Gamal Abdel Nasser in de Suez -crisis van 1956, Amerikaanse president John F. Kennedy zijn "quarantaine" van Cuba In 1962, Amerikaanse president Lyndon B. Johnson zijn weerstand tot communisme in Indo-China In de jaren zestig, Amerikaanse president Ronald Reagan zijn luchtstaking Aan Libië in 1986, en Amerikaanse president Donald Trump zijn drone -aanval te vermoorden Qassim Soleimani in 2020.[86][87]

Na de Viet Minh won de Battle of Dien Bien Phu In 1954, Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower Schreef in een brief aan de Britse premier Churchill: "We hebben Hirohito, Mussolini en Hitler niet gestopt door niet te handelen in eenheid en in de tijd. Dat betekende het begin van vele jaren van grimmige tragedie en wanhopig gevaar. Moge het niet zijn dat onze naties zijn dat onze naties niet zijn dat onze naties zijn dat onze naties niet zijn. Heb je iets van die les geleerd? " Evenzo, president Lyndon B. Johnson zei ter verdediging van de Vietnamese oorlog, "Alles wat ik wist over de geschiedenis vertelde me dat als ik uit Vietnam kwam en laat Ho Chi Minh door de straten lopen Saigon, dan zou ik precies doen wat Chamberlain deed in de Tweede Wereldoorlog. Ik zou een grote dikke beloning geven aan agressie. "[77]

Tijdens de Cubaanse raketten crisis, Amerikaanse stafchef Curtis Lemay en verschillende haviken binnen de Kennedy -administratie die de voorkeur gaven aan een luchtaanval op Sovjet -nucleaire raketten in Cuba, vergeleken de aarzeling van Kennedy om dit te doen om dit te doen. Dit was gedeeltelijk een prik bij de vader van Kennedy Joseph P. Kennedy SR., die de voorkeur had gegeven Amerikaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk en later een onderhandelde overgave aan nazi -Duitsland tijdens de Mei 1940 War Cabinet Crisis en de Battle of Britain.[88][77]

Tijdens de Koude Oorlog, de "lessen" van appeasement werden aangehaald door prominente conservatieve bondgenoten van Reagan, die aanspoorden dat Reagan assertief was in "terugrollen"Sovjet-gesteunde regimes over de hele wereld. De Heritage Foundation's Michael Johns, bijvoorbeeld, schreef in 1987 dat "zeven jaar na de aankomst van Ronald Reagan in Washington, de regering van de Verenigde Staten en haar bondgenoten nog steeds worden gedomineerd door de cultuur van verzoening die in 1938 naar Neville Chamberlain naar München dreef."[89] Sommige conservatieven vergeleken Reagan zelfs met Chamberlain na zijn terugtrekking van de Multinationale kracht in Libanon volgens de 1983 Beiroet Barracks Bombing.[77]

Britse premier Margaret Thatcher riep het voorbeeld van Churchill op tijdens de Falklands War van 1982: "Wanneer de Amerikaanse staatssecretaris, Alexander Haig, drong er bij haar op aan om een ​​compromis te bereiken met de Argentines Ze klopte scherp op de tafel en vertelde hem, nadrukkelijk dat dit de tafel was waar Neville Chamberlain in 1938 zat en sprak over de Tsjechen als een verre mensen over wie we zo weinig kennen '. "[90] Thatcher, samen met de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Brent Scowcroft, soortgelijke argumenten aangevoerd na de 1990 Iraakse invasie van Koeweit en de planning voor de Perzische Golfoorlog.[77] Het spook van appeasement werd verhoogd in discussies over de Joegoslavische oorlogen van de jaren negentig.[91]

Amerikaanse president George W. Bush en de Britse premier Tony Blair citeerde ook de waarschuwingen van Churchill over de Duitse herbewapening om hun actie te rechtvaardigen in de aanloop naar de 2003 Irakoorlog.[92]

In 2013, Obama -regering Ambtenaren zoals staatssecretaris John Kerry en minister van Defensie Chuck Hagel beweerde dat een mislukking van de Verenigde Staten om in te grijpen in de Syrische burgeroorlog na de Ghouta Chemical Attack 2013 zou een daad van verzoening zijn tegenover Bashar al-Assad.[77]

In mei 2008 waarschuwde president Bush tegen "het valse comfort van verzoening" bij het omgaan met Iran en zijn President, Mahmoud Ahmadinejad.[93] Tegenstanders van president Barack Obama Later bekritiseerde de Gezamenlijk uitgebreid actieplan als een daad van verzoening met Iran.[94][95] staatssecretaris Mike Pompeo Later verklaarde dat de Het buitenlandse beleid van Trump was "proberen te corrigeren voor wat de Obama -administratie van Iran was."[87]

Nederlandse politicus Ayaan Hirsi Ali vereist een confronterend beleid op Europees niveau om te voldoen aan de dreiging van radicale islamen vergelijkt beleid van niet-confrontatie met Neville Chamberlain's Appeasement van Hitler.[96]

Tibetaanse separatisten Overweeg het beleid van het Westen tegenover China met betrekking tot Tibet als verzoening.[97]

Sommige commentatoren suggereerden dat sommigen NAVO Landen hebben het beleid van verzoening gevolgd tegenover Vladimir Poetin's Rusland door de steun van de Oekraïense democratie door middel van militaire operaties tijdens de 2022 Russische invasie van Oekraïne.[98][99][100][101]

Zie ook

Referenties

 1. ^ "WW2 | Sky History UK TV Channel". www.history.co.uk. Gearchiveerd van het origineel op 4 april 2013.
 2. ^ Robert Mallett, "De Anglo -Italiaanse oorlogshandelsonderhandelingen, smokkelwaarcontrole en het falen om Mussolini te sussen, 1939–40." Diplomatie en statecraft 8.1 (1997): 137–67.
 3. ^ Hucker, Daniel (2011). Publieke opinie en het einde van het verzoening in Groot -Brittannië en Frankrijk. Londen: Routledge (gepubliceerd 2016). ISBN 9781317073543. Opgehaald 12 oktober 2020.
 4. ^ Andrew Roberts, "'Appeasement' Review: wat dachten ze? De establishment van Groot -Brittannië ging samen rond Appeasement en ontblootte zijn tanden naar degenen die zich ertegen durfden", Wall Street Journal 1 november 2019).
 5. ^ Frank McDonough (1998). Neville Chamberlain, Appeasement en de British Road to War. Manchester omhoog. p. 114. ISBN 9780719048326.Vergelijken: Frank McDonough (1998). Neville Chamberlain, Appeasement en de British Road to War. Manchester omhoog. p. 124. ISBN 9780719048326. Over het algemeen probeerde de Chamberlain-regering redacteuren over te halen om een ​​informeel zelfcensuur te exploiteren. [...] Redacteuren van leidende nationale kranten werden gevraagd om de inspanningen van Chamberlain om een ​​vreedzame regeling te krijgen te ondersteunen en kritische commentaar te voorkomen. Toch zorgde de vrijheid van de pers ervoor dat de totale overheidscontrole nooit haalbaar was en dat de kritische opmerking bleef verschijnen.
  De druk van de overheid om de kritiek op verzoening op BBC -radio te beperken, was veel succesvoller. De radiodekking van het buitenlands beleid tijdens de inter-oorlogsjaren was ernstig beperkt door een combinatie van discrete druk, zelfcensuur en begeleiding van Downing Street en het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 6. ^ Jacht, De ingingen van het westen p. 861.
 7. ^ Clauss, E. M. (1970). "The Roosevelt Administration en Manchukuo, 1933? 1941". De historicus. 32 (4): 595–611. doen:10.1111/j.1540-6563.1970.tb00380.x.
 8. ^ Thomson, David (1957) Europa sinds Napoleon, Londen: Longans Green & Co. p. 691
 9. ^ a b c d e f g h i Taylor, A.J.P., Engelse geschiedenis, 1914–1945, 1965
 10. ^ Scott Ramsay. "Zorgen voor welwillende neutraliteit: de verzoening van de Britse regering van generaal Franco tijdens de Spaanse burgeroorlog, 1936–1939". Internationale geschiedenisoverzicht 41: 3 (2019): 604–623. Doi: https://doi.org/10.1080/070753332.2018.1428211.
 11. ^ Mujtaba Haider Zaidi "Chamberlain en Hitler vs. Pakistan en Taliban" The Frontier Post krant, 3 juli 2013 URL: [1]
 12. ^ Richard J. Evans, Het derde Rijk aan de macht (2006) pp. 646–58
 13. ^ Alfred D. Low, De Anschluss -beweging 1931–1938 en de grote krachten (1985)
 14. ^ Shirer, William L. (1984). Twentieth Century Journey, Volume 2, The Nightmare Years: 1930–1940. Boston: Little Brown and Company. pp.308. ISBN 0-316-78703-5.
 15. ^ a b Grant Duff 1938.
 16. ^ Donald Cameron Watt, Hoe oorlog kwam: de onmiddellijke oorsprong van de Tweede Wereldoorlog (1989) Ch. 2
 17. ^ A. J. P. Taylor, Engelse geschiedenis, 1914–1945, p. 415
 18. ^ Domarus, Max; Hitler, Adolf (1990). Hitler: Speeches and Proclamations, 1932–1945: The Chronicle of a Dictatorhip. p. 1393.
 19. ^ Corvaja, Santi en Miller, Robert L. (2008) Hitler & Mussolini: The Secret Meetings. New York: Enigma Books. ISBN9781929631421. p.73
 20. ^ Het Versailles -verdrag en zijn erfenis: het falen van de Wilsonian Vision, door Norman A. Graebner, Edward M. Bennett
 21. ^ International: Peace Week, Tijd Magazine, 20 maart 1939
 22. ^ a b c d e f g h i Winston Churchill, De verzamelstorm, 1948
 23. ^ Jones, Nigel (1 januari 2008). Countdown to Valkyrie: The July Plot om Hitler te vermoorden. Casemate Publishers. ISBN 9781848325081 - via Google Books.
 24. ^ "Tijdlijn in München". Internationale Churchill Society. 14 februari 2015.
 25. ^ Shaw, Louise Grace (17 juni 2013). De Britse politieke elite en de Sovjetunie. Routledge. ISBN 9781135761271 - via Google Books.
 26. ^ Grant Duff 1938, p. 137.
 27. ^ František Halas, Torzo naděje (1938), gedicht "Zpěv úzkosti","Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon, Čí ruce ho rozhoupaly, Francie sladká hrdý Albion, a my jsme je milovali"
 28. ^ a b Eidintas, Alfonsas; Vytautas žalys; Alfred Erich Senn (september 1999). Ed. Edvardas Tuskenis (ed.). Litouwen in de Europese politiek: The Years of the First Republic, 1918–1940 (Paperback ed.). New York: St. Martin's Press. pp. 161–166. ISBN 0-312-22458-3.
 29. ^ a b c Skirius, Juozas (2002). "Klaipėdos krašto aneksija 1939–1940 m.". Gimtoji Istorija. Nuo 7 Iki 12 Klasės (in Litouws). Vilnius: Elektroninės Leidybos namai. ISBN 9986-9216-9-4. Gearchiveerd van het origineel op 26 februari 2008. Opgehaald 14 maart 2008.
 30. ^ Gerutis, Albertas (1984). "Onafhankelijke Litouwen". In Ed. Albertas Gerutis (ed.). Litouwen: 700 jaar. Vertaald door Algirdas Budreckis (6e ed.). New York: MEELLAND BOEKEN. pp. 247–249. ISBN 0-87141-028-1. LCC 75-80057.
 31. ^ "Litouwen stemt ermee in om Memel aan Reich op te geven nadat Berlijn de snelheid vraagt ​​om" botsingen "te vermijden"". New York Times: 2. 22 maart 1939.
 32. ^ Hiden, John; Thomas Lane (1992). De Baltische en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Cambridge University Press. pp. 31–32. ISBN 0-521-53120-9. Opgehaald 28 juni 2010.
 33. ^ Hitler's toespraak tot de commandanten (22 augustus 1939), Duitse geschiedenis in documenten en afbeeldingen (GHDI), Germanhistorydocs.ghi-dc.org
 34. ^ Richard Overy, "Burgers op de frontlinie", De Tweede Wereldoorlog - Dag 2: The Blitz, The Guardian/The Observer, september 2009
 35. ^ "Neville Chamberlain". Internationale Churchill Society. 12 november 1940. Gearchiveerd van het origineel op 2 juli 2010.
 36. ^ a b c d e "Oxford Dictionary of National Biography".
 37. ^ Medlicott, W.N., Review of "The Roots of Appeasement" door M.Gilbert (1966), in De Engelse historische recensie, Vol. 83, nr. 327 (april 1968), p. 430
 38. ^ a b ""Een evaluatie van de redenen voor het Britse beleid van Appeasement, 1936–1938" BBC -geschiedenis ".
 39. ^ a b "Hitler voorstellen". IJdelheid beurs. 16 februari 1999.
 40. ^ Andrew Roberts, The Holy Fox. The Life of Lord Halifax (Phoenix, 1997), p. 282.
 41. ^ Gilbert, Martin (1981). Winston Churchill, de wildernisjaren. Macmillan. p. 161. ISBN 0-333-32564-8.
 42. ^ ""The Creeds of the Devil": Churchill tussen de twee totalitarisme, 1917-1945 (1 van 3) ". Internationale Churchill Society. 1 september 2009.
 43. ^ ""The Creeds of the Devil": Churchill tussen de twee totalitarisme, 1917-1945 (2 van 3) ". Internationale Churchill Society. 13 mei 2015.
 44. ^ Arthur Marder, "The Royal Navy and the Ethiopische crisis van 1935–36." American Historical Review 75.5 (1970): 1327–1356. online
 45. ^ G. A. H. Gordon, "The Admiralty and Appeasement." Marinegeschiedenis 5.2 (1991): 44+.
 46. ^ Joseph Maiolo, The Royal Navy and Nazi Duitsland, 1933–39: A Study in Appeasement and the Origins of the Tweede Wereldoorlog (1998).
 47. ^ John Terraine, "The Spectre of the Bomber," Geschiedenis vandaag (1982) 32#4 pp. 6–9.
 48. ^ Zara Steiner, The Triumph of the Dark: European International History 1933–1939 (2011) pp 606–9, 772.
 49. ^ Walter Kaiser, "Een case study in de relatie tussen de geschiedenis van technologie en algemene geschiedenis: British Radar Technology en Neville Chamberlain's Appeasement Policy." Icoon (1996) 2: 29–52. online
 50. ^ N. H. Gibbs, Grote strategie. Vol. 1 1976) p 598.
 51. ^ Peter Jackson, 'La Perception de la Puissance Aérienne Allemande et Son beïnvloeden Sur la Politique extérieure française hanger Les Crises Internationales de 1938 à 1939', Revue Historique des Armées, 4 (1994), pp. 76–87
 52. ^ a b Toye, Richard (2001), "De Labour Party and the Economics of Rewament, 1935–1939" (PDF), De Britse geschiedenis van de twintigste eeuw, 12 (3): 303–326, doen:10.1093/tcbh/12.3.303, HDL:10036/26952
 53. ^ Rhiannon Vickers, De Labour Party and the World: The Evolution of Labour's buitenlands beleid, Manchester University Press, 2003, hoofdstuk 5
 54. ^ "Verdediging". Parlementaire debatten (Hansard). Vol. 299. Commons. 11 maart 1935. Col. 35-174. Opgehaald 20 maart 2013.
 55. ^ A.J.Davies, Om een ​​nieuw Jeruzalem te bouwen: de British Labour Party van Keir Hardie tot Tony Blair, Abacus, 1996
 56. ^ Clem Attlee: A Biography van Francis Beckett, Richard Cohen Books, ISBN1-86066-101-7
 57. ^ Teddy J. Uldricks, "Russische historici evalueren de oorsprong van de Tweede Wereldoorlog," Geschiedenis en geheugen Deel 21, nummer 2, herfst/winter 2009, pp. 60–82 (in Project Muse)
 58. ^ Willie Gallacher, De uitverkorene paar, Lawrence en Wisart, 1940
 59. ^ Brose, Eric Dorn (14 september 2005). Een geschiedenis van Europa in de twintigste eeuw. Oxford Universiteit krant. ISBN 978-0-19-513571-8 - via Google Books.
 60. ^ A, Rosenstone, Robert (14 september 1969). Kruistocht van links. Transactievublanters. ISBN 9781412820806 - via Google Books.
 61. ^ Richard Overy, "Afscheid van pacifisme: halverwege de jaren dertig stemden vele miljoenen Britten overweldigend tegen elke terugkeer naar conflict. Maar gebeurtenissen in Spanje veranderden de publieke opinie" History Today, Vol. 59, nr. 8, augustus 2009
 62. ^ Gossen, David J. (14 september 1994). ""Public Opinion", Appeasement en The Times: Manipulatie van toestemming in de jaren 1930 " - via open.library.ubc.ca.
 63. ^ "Twilight of Truth: Chamberlain, Appeasement and the Manipulation of the Press | Richard Cockett". Richard Cockett. Opgehaald 2 november 2017.
 64. ^ Olson, Lynne (29 april 2008). Lastige jonge mannen: de rebellen die Churchill aan de macht brachten en hielpen Engeland te redden. Farrar, Straus en Giroux. ISBN 9781429923644 - via Google Books.
 65. ^ Olson, Lynne (2008) Lastige jonge mannen: de rebellen die Churchill aan de macht brachten en hielpen Engeland te redden New York: Farrar, Straus en Giroux. pp. 120–22]
 66. ^ Deacon, David (1 januari 2012). "Een stilerend effect? ​​De BBC en de Spaanse burgeroorlog (1936-1939)". doen:10.1080/13688804.2012.663866. S2CID 142206339 - via repository.lboro.ac.uk. {{}}: Cite Journal vereist |journal= (helpen)
 67. ^ McDonough, Frank (1998) Neville Chamberlain, Appeasement en de British Road to War Manchester: Manchester University Press. pp. 124–33]
 68. ^ Olson, Lynne (2008)Lastige jonge mannen: de rebellen die Churchill aan de macht brachten en hielpen Engeland te redden New York: Farrar, Straus en Giroux. p. 258
 69. ^ Geciteerd in Caputi, Robert J. (2000) Neville Chamberlain en Appeasement Susquehanna University Press, pp. 168–69
 70. ^ Grant Duff 1938, p. 201.
 71. ^ Dalton, H. Hitler's oorlog, Londen, Penguin Books, 1940
 72. ^ "Oxford Dictionary of National Biography".
 73. ^ David Willets en Richard Forsdyke, Na de aardverschuiving, Londen: Centre for Policy Studies, 1999
 74. ^ "Hal G.P. Colebatch," Epitaph for a Liar ", Amerikaanse toeschouwer, 3.8.10 ". Gearchiveerd van het origineel op 17 oktober 2011.
 75. ^ Dilks, D. N., "Appeasement Revisited", Journal of Contemporary History, 1972
 76. ^ Kennedy, John F. (2016). Waarom Engeland sliep. ISBN 978-1-4408-4990-9. Oclc 929588770.
 77. ^ a b c d e f Shachtman, Tom. "Het is tijd om 'München' te verlaten". Buitenlands beleid. Opgehaald 1 mei 2021.
 78. ^ Kennedy, Paul M. (1983). Strategie en diplomatie, 1870–1945: Acht studies. Londen: George Allen & Unwin. ISBN 0-00-686165-2.
 79. ^ Gilbert, M., De wortels van de appeasement, 1968
 80. ^ a b Dimuccio, R.A.B., "The Study of Appeasement in International Relations: Polemics, Paradigms en Problemen", Journal of Peace Research, Vol. 35, nr. 2, maart 1998
 81. ^ Frank McDonough, Neville Chamberlain, Appeasement en de British Road to War, Manchester University Press, 1998
 82. ^ Zie bijvoorbeeld McDonough, F., Brown, R. en Smith, D., Hitler, Chamberlain en Appeasement, 2002
 83. ^ James P. Levy, Appeasement en Rewament: Groot -Brittannië, 1936–1939, Rowman en Littlefield, 2006
 84. ^ Zie bijvoorbeeld Clement Leibovitz en Alvin Finkel, In onze tijd: de Chamberlain -Hitler -collusie, Maandelijkse beoordelingspers, 1997 ISBN0-85345-999-1
 85. ^ Beevor, Antony (1 juni 2006). The Battle for Spanje: de Spaanse burgeroorlog 1936-1939. Pinguïn. ISBN 9781101201206 - via Google Books.
 86. ^ Beck, R.J., "München's lessen heroverwogen", Internationale veiligheid, Vol. 14, nr. 2, (herfst, 1989), pp. 161–91
 87. ^ a b Cummings, William. "Secretaris van de staat Pompeo geeft de huidige spanning de schuld aan Iran over 'Obama Administration's Appeasement'". VS VANDAAG. Opgehaald 18 oktober 2020.
 88. ^ Dobbs, Michael (2008). Eén minuut tot middernacht: Kennedy, Khroesjtsjov en Castro op de rand van nucleaire oorlog (1e ed.). New York. ISBN 978-1-4000-4358-3. Oclc 176951842.
 89. ^ "Vrede in onze tijd: de geest van München leeft voort", door Michael Johns, Beleidsbeoordeling, Zomer 1987.
 90. ^ Harris, Kenneth (1988). Thatcher. Weidenfeld & Nicolson. p. 135. ISBN 0-00-637457-3.
 91. ^ Vuilliamy, E., "Bosnia: The Crime of Appeasement", Internationale zaken , 1998, pp. 73–91 jaar: 1998
 92. ^ "Appeasement: The Gathering Storm (leraren oefeningen)". Churchill College Cambridge.
 93. ^ Thomas, E., "The Mythology of München", Newsweek, 23 juni 2008, vol. 151, nummer 25, pp. 22–26
 94. ^ Loyola, Mario (12 januari 2020). "Obama had nooit Iran moeten bewegen". De Atlantische Oceaan. Opgehaald 18 oktober 2020.
 95. ^ Picard, Joe (25 augustus 2015). "Iran sussen?". De heuvel. Opgehaald 18 oktober 2020.
 96. ^ (in het Nederlands) Confrontatie, Geen Verzoening, De Volkskrant, 8 april 2006, Kopieer hier
 97. ^ Penny McRae, "West Apeas China op Tibet, zegt PM-in-Exile", AFP, 15 september 2009
 98. ^ "Poetin in Oekraïne zou rampzalig zijn voor de Europese veiligheid". Atlantische raad. 6 januari 2022. Opgehaald 5 maart 2022.
 99. ^ Lewis, Simon; Melander, Ingrid (4 maart 2022). "NAVO verwerpt Oekraïne no-fly zone, ongelukkig Zelenskiy zegt dat dit meer bombardementen betekent". Reuters. Opgehaald 5 maart 2022.
 100. ^ "Het Westen kent de kosten van appeasement. We kunnen geen enkele optie uitsluiten voor het stoppen van Poetin | Ian Bond". De voogd. 22 februari 2022. Opgehaald 5 maart 2022.
 101. ^ Bella, Timothy (25 mei 2022). "Kissinger zegt dat Oekraïne het territorium van Rusland moet afstaan ​​om de oorlog te beëindigen". The Washington Post.

Verder lezen

 • Adams, R.J.Q., Britse politiek en buitenlands beleid in het tijdperk van Apeasement, 1935-1939 (1993)
 • Alexandroff A. en Rosecrance R., "Afschrikking in 1939", " Wereldpolitiek 29#3 (1977), pp. 404–24.
 • Beck R.J., "München's lessen heroverwogen" in Internationale veiligheid, 14, 1989
 • Bouverie, Tim. Appeasement: Chamberlain, Hitler, Churchill en The Road to War (2019) Online beoordeling
 • Cameron Watt, Donald. Hoe oorlog kwam: onmiddellijke oorsprong van de Tweede Wereldoorlog, 1938–39 (1990)
 • Doer P.W., Brits buitenlands beleid 1919–39 (1988)
 • Duroselle, Jean-Baptiste. Frankrijk en de nazi -dreiging: de ineenstorting van de Franse diplomatie 1932–1939 (2004); vertaling van zijn zeer invloedrijke La Décadence, 1932–1939 (1979)
 • Dutton D., Neville Chamberlain
 • Faber, David. München, 1938: Appeasement en Tweede Wereldoorlog II (2009) fragment en tekst zoeken
 • Boer Alan. Britse buitenlandse en keizerlijke zaken 1919–39 (2000), leerboek
 • Fileing, Keith. Het leven van Neville Chamberlain (1947) online
 • Gilbert, Martin, Winston Churchill, de wildernisjaren. (Macmillan, 1981).
 • Goddard, Stacie E. "The Retoric of Appeasement: Hitler's Legitimation and British Foreign Policy, 1938–39." Beveiligingstudies 24.1 (2015): 95–130.
 • Grant Duff, Sheila (1938). Europa en de Tsjechen. Londen: Penguin.{{}}: CS1 onderhoud: ref duplicates standaard (link)
 • Hill C., Kabinetsbeslissingen over buitenlands beleid: de Britse ervaring, oktober 1938 - juni 1941, (1991).
 • Hucker, Daniel. Publieke opinie en het einde van het appeasement in Groot -Brittannië en Frankrijk. (Routledge, 2016).
 • Jenkins Roy, Baldwin New York: HarperCollins (1987)
 • Johns, Michael, "Vrede in onze tijd: de geest van München leeft voort", Beleidsbeoordeling Magazine, zomer 1987
 • Levy J., Appeasement en Rewament: Groot -Brittannië, 1936–1939, 2006
 • McDonough, F., Neville Chamberlain, Appeasement en de British Road to War (Manchester UP, 1998)
 • Mommsen W.J. en Kettenacker L. (eds), De fascistische uitdaging en het beleid van sloot, Londen, George Allen & Unwin, 1983 ISBN0-04-940068-1.
 • Murray, Williamson. "München, 1938: De militaire confrontatie." Journal of Strategic Studies (1979) 2#3 pp. 282–302.
 • Neville P., Hitler en Appeasement: de Britse poging om de Tweede Wereldoorlog te voorkomen, 2005
 • Oxford Dictionary of National Biography, voorstanders en critici van verzoening
 • Parker, R.A.C. Chamberlain and Appeasement: British Policy and the Coming of the Tweede Wereldoorlog (Macmillan, 1993)
 • Peden G. C., "Een kwestie van timing: de economische achtergrond van het Britse buitenlands beleid, 1937–1939," Geschiedenis, 69, 1984
 • Post G., Dilemma's van Appeasement: British Disfrece and Defense, 1934–1937, Cornell Up, 1993.
 • Ramsay, Scott. "Zorgen voor welwillende neutraliteit: de verzoening van de Britse regering van generaal Franco tijdens de Spaanse burgeroorlog, 1936–1939". Internationale geschiedenisoverzicht 41: 3 (2019): 604–623. Doi: Zorgen voor welwillende neutraliteit: de verzoening van de Britse regering van generaal Franco tijdens de Spaanse burgeroorlog, 1936–1939. Online beoordeling in H-Diplo
 • Record, Jeffrey. Oorlog doen, denkende geschiedenis: München, Vietnam en presidentieel gebruik van geweld van Korea tot Kosovo (Naval Institute Press, 2002).
 • Riggs, Bruce Timothy. "Geoffrey Dawson, redacteur van" The Times "(Londen), en zijn bijdrage aan de Appeasement Movement" (PhD Dissertation, U of North Texas, 1993) online, bibliografie pp. 229–33.
 • Roberts, Andrew. 'The Holy Fox': A Biography of Lord Halifax (1991) online

Historiografie

 • Barros, Andrew, Talbot C. Imlay, Evan Resnick, Norrin M. Ripsman en Jack S. Levy. "Debatteren van de Britse besluitvorming over nazi-Duitsland in de jaren dertig." Internationale veiligheid 34#1 (2009): 173–98. online.
 • Cole, Robert A. "Apeasing Hitler: The München Crisis of 1938: A Teaching and Learning Resource," New England Journal of History (2010) 66#2 pp. 1–30.
 • Dimuccio, Ralph BA. "De studie van verzoening in internationale betrekkingen: polemiek, paradigma's en problemen." Journal of Peace Research 35.2 (1998): 245–259.
 • Finney, Patrick. "The Romance of Decline: The Historiography of Appeasement and British National Identity." Electronic Journal of International History 1 (2000). online; Uitgebreide evaluatie van de beurs
 • Hughes, R. Gerald. "The Ghosts of Appeasement: Groot -Brittannië en de erfenis van de Overeenkomst van München." Journal of Contemporary History (2013) 48#4 pp. 688–716.
 • Record, Jeffrey. "Appeasement heroverwogen - onderzoek naar de mythologie van de jaren dertig" (Strategic Studies Institute, 2005) online
 • Roi, Michael. "Inleiding: Appeasement: het beleid en de beleidsmakers heroverwegen." Diplomatie en statecraft 19.3 (2008): 383–390.
 • Strang, G. Bruce. "De geest van Ulysses? Ideologie en Britse verzoening in de jaren dertig." Diplomatie en statecraft 19.3 (2008): 481–526.
 • Van Tol, David. "History Extension 2019: Case study van de geschiedenis construeren: Appeasement." Onderwijsgeschiedenis 51.3 (2017): 35+.
 • Walker, Stephen G. "Het oplossen van de appeasementpuzzel: strijdende historische interpretaties van de Britse diplomatie in de jaren dertig." British Journal of International Studies 6#3 (1980): 219–46. online.
 • Watt, D. C. "The Historiography of Appeasement", in Crisis en controverse: essays ter ere van A. J. P. Taylor, ed. A. Sked en C. Cook (Londen, 1976)

Externe links

 • Media gerelateerd aan appeasement bij Wikimedia Commons