Advertentie

Advertentie
PvdA - Ad Melkert2002.jpg
Ad Melkert in 2002
Lid van het sociale
en Economische Raad
Aangenomen ambt
1 april 2019
Stoel Mariëtte Hamer
Lid van de
Raad van State
Aangenomen ambt
20 januari 2016
Onderdirecteur Piet Hein Donner
(2016–2018)
Thom de Graaf
(vanaf 2018)
Speciale vertegenwoordiger voor de
Verenigde Naties in Irak
In het kantoor
7 juli 2009 - 1 oktober 2011
Secretaris-generaal Ban ki-moon
Voorafgegaan door Staffan de Mistura
Opgevolgd door Martin Kobler
Associate beheerder
van de Verenigde Naties
Ontwikkelingsprogramma
In het kantoor
1 maart 2006 - 7 juli 2009
Beheerder Kemal Derviş (2006–2006)
Helen Clark (2009)
Voorafgegaan door Zéphirin Diabré
Opgevolgd door Rebeca Grynspan
Leider van de Labour Party
In het kantoor
15 december 2001 - 16 mei 2002
Voorafgegaan door Wim Kok
Opgevolgd door Wouter Bos
Parlementaire leider in de
Huis van Afgevaardigden
In het kantoor
13 juli 1998 - 16 mei 2002
Voorafgegaan door Jacques Wallage
Opgevolgd door Jeltje van Nieuwenhoven
Parlementaire groep Arbeiderspartij
Minister van Sociale Zaken
en werk
In het kantoor
22 augustus 1994 - 3 augustus 1998
premier Wim Kok
Voorafgegaan door Bert de Vries
Opgevolgd door Klaas de Vries
Lid van het huis
van vertegenwoordigers
In het kantoor
19 mei 1998 - 17 oktober 2002
In het kantoor
3 juni 1986 - 22 augustus 1994
Parlementaire groep Arbeiderspartij
Persoonlijke gegevens
Geboren
Adrianus Petrus Wilhelmus Melkert

12 februari 1956 (Leeftijd 66)
Gouda, Nederland
Politieke partij Arbeiderspartij (uit 1982)
Ander politiek
aansluitingen
Politieke partij van radicalen
(1974–1981)
Kinderen 2 dochters
Woonplaats (s) Den Haag, Nederland
Alma mater Universiteit van Amsterdam
(B.Soc.Sc, MSSC)
Bezigheid Politicus · Diplomaat · Ambtenaar · Bedrijfsdirecteur · Non -profit directeur · Handelsvereniging · Activist

Adrianus Petrus Wilhelmus "AD" Melkert (Nederlands:[ˈMɛlkərt] (luister); geboren op 12 februari 1956) is een Nederlandse politicus en diplomaat van de Arbeiderspartij (PVDA) die heeft gediend als een Lid van de Raad van Staat sinds 20 januari 2016.

Melkert studeerde Politieke wetenschap bij de Universiteit van Amsterdam het verkrijgen van een Master of Social Science rang. Melkert werkte als een politieke activist voor de jeugdstak van de Europese Gemeenschap in Brussel van juli 1981 tot maart 1984 en als non -profit directeur van de liefdadigheid Oxfam novib van maart 1984 tot juni 1986. na de Verkiezing van 1986 Melkert werd gekozen als een Lid van het Huis van Afgevaardigden en diende als een frontbanker en woordvoerder voor Ontwikkelingssamenwerking en de Omgeving. Na de Verkiezing van 1994 Melkert werd aangesteld als Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Kabinet kok i aantasten op 22 augustus 1994. na de Verkiezing van 1998 Melkert keerde terug naar het Huis van Afgevaardigden op 19 mei 1998 en weigerde te dienen in het nieuwe kabinet en werd geselecteerd als Parlementaire leider op 13 juli 1998. Kort voor een komende verkiezing Partijleider Wim Kok kondigde zijn pensionering aan en Melkert kondigde zijn kandidatuur aan om hem op te volgen als leider en werd op 15 december 2001 geselecteerd als zijn opvolger.

Voor de Verkiezing van 2002 Melkert diende als Lijsttrekker (Topkandidaat) maar leed een grote nederlaag en stapte af als leider en parlementaire leider op 16 mei 2002, maar bleef in het Huis van Afgevaardigden dienen als een backbencher. In oktober 2002 werd Melkert genomineerd als uitvoerend directeur van de Wereldbankgroep en de Internationaal Monetair Fonds dienend tot maart 2006 toen hij werd genomineerd als geassocieerd beheerder van de Verenigde Naties Ontwikkelings Programma (UNDP) diende tot juli 2009 toen hij werd benoemd als de Speciale vertegenwoordiger voor de Verenigde Naties in Irak Dienend tot zijn ontslag in oktober 2011.

Melkert bleef actief in de politiek en werd in december 2015 genomineerd als een Lid van de Raad van Staat op 20 januari 2016. Melkert werd ook actief in de privaat en openbare sectoren als een bedrijfs- en non-profit directeur en diende namens de overheid verschillende staatscommissies en raden, en werkt sinds december 2018 als voorzitter van de Dutch Hospitals Association als voorzitter van de Dutch Hospitals Association en werd een Lid van de sociale en economische raad voor de Industrie en werkgeversconfederatie (VNO-NCW) in april 2019.

Biografie

Vroege leven

Adrianus Petrus Wilhelmus Melkert werd geboren in een rooms-katholiek Familie uit de middenklasse in Gouderak, een klein dorp in de provincie Zuid -Holland. Zijn vader was een kapper. Melkert woonde een rooms-katholiek basisschool in Venster Tot 1968, waarna hij zijn studies voortzette in het Cohornhert Gymnasium in Gouda, een staatsschool die gespecialiseerd is in de kunst. In het laatste jaar van zijn voortgezet onderwijs werkte hij voor een greengrocer op de lokale markt. Melkert studeerde in 1974 af en ging verder studeren politieke wetenschap bij de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze periode werd hij actief binnen de radicale linkse christen Politieke partij van radicalen (PPR) partij en diende als lid van de raad van bestuur van de jeugdorganisatie van de PPR tussen 1978 en 1980. Hij werd lid van de algemene raad van de Nederlandse tak van de Europese beweging, de voorzitter van de voorzitter Raad van Europese nationale jeugdcommissies en de voorzitter van het Nederlandse platform voor internationaal jeugdwerk. In 1979 werd hij gekozen in de partijraad van de PPR en was hij 3e kandidaat op de lijst van de PPR voor de 1979 Europese parlementsverkiezingen. Hij studeerde af in 1981 en ontving de Nederlandse Society for International Relations Prize voor Best Master's Scriptie van 1981, waarvan het onderwerp behandelde met het buitenlands beleid van de Den Uyl Cabinet.

In 1981 werd hij algemeen secretaris van het Youth Forum van de Europese Gemeenschap in Brussel. In deze hoedanigheid woonde hij een illegale jeugdconferentie bij in Chili, toen geregeerd door Pinochet. Ondertussen waren spanningen binnen de PPR geëscaleerd. Melkert was lid van de zogenaamde, 'blues' of 'Godebald'-groep radicalen, die de voorkeur gaven aan een nauwere samenwerking met de sociaal-democraten Arbeiderspartij (PVDA) en het sociaal-liberale Democraten 66 (D66) Feest. Het conflict eindigde in 1981. De 'Reds', die de voorkeur gaven aan een nauwere samenwerking met de linkse socialist Pacifistische socialistische partij (PSP) partij en de communist Communistische Partij van Nederland (CPN) partij, en de 'Greens', die een onafhankelijke groene partij begunstigden, bundelden hun krachten. Veel 'blues', waaronder Melkert, verlieten de PPR voor de PVDA. In 1984 werd hij directeur van internationale zaken bij Oxfam novib, de Nederlandse tak van Oxfamen verhuisd naar Den Haag. Hij werd ook lid van het bestuur van de lokale PVDA -vestiging. In 1986 publiceerde hij een boek over internationale ontwikkeling in Nederland getiteld: De volgende minister: ontwikkelingssamenwerking met het kabinet, 1965 - 19?

Politiek

In 1996 werd Melkert gekozen in het Huis van Afgevaardigden. In de beginjaren was hij de woordvoerder van de partij over buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en milieuzaken.

Na de verkiezingen van 1989 nam hij de functie van financiële woordvoerder van de PVDA en werd hij de primaire woordvoerder van de partij in de debatten over de nationale begroting. Tussen 1990 en 1994 was hij vice-voorzitter van het Parlementscomité voor financiën.

Als parlementslid nam Melkert ook deel aan verschillende besturen van maatschappelijke organisaties. Hij was lid van de Board of Advisers of the Foundation for Communication on Development Samenwerking, voorzitter van de Foundation for Development Samenwerking Almere-Port Sudan en vice-voorzitter van het Atlantische commissie. Ook schreef hij een column in de regiokrant, De goo- en eemlander, dat bedekte hilversum en de Almere -regio.

In 1994 werd Melkert de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid in het eerste kabinet van premier, Wim Kok. Hij hield de verantwoordelijkheid voor een van de belangrijkste doelen, die, in de woorden van degenen die het kabinet hebben gevormd, was: Werkgelegenheid, dienstverband, dienstverband. Als minister stond Melkert bekend om zijn werkethiek. Elke vrijdag vulde hij de kar van een postman, die hij specifiek voor dat doel had gekocht, met dossiers. Bij zijn terugkeer naar het werk zouden de volgende maandag alle dossiers zijn gelezen. Zijn werkethiek was ook merkbaar in de enorme hoeveelheid beleid en wetten die hij tijdens zijn ambtstermijn als minister heeft geïnitieerd.

  • In 1995 startte hij een plan om 40.000 werklozen op lange termijn in dienst te nemen. Ze zouden een zogenaamde, Melkert-job, meestal in de publieke sector, b.v. tram dirigent, conciërge op de middelbare school enz. Deze banen werden gesubsidieerd door de nationale overheid.
  • In 1995 publiceerde Melkert ook een notitie, De andere kant van Nederland, waarin hij verschillende plannen voorstelde om stille armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Dit leidde tot de wet van 1997: Preventie en bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Het veranderde de sociale zekerheid en de ouderdomspensioenwetten, waardoor gemeenten meer manieren hebben om speciale sociale voordelen te bieden aan de armste burgers.
  • In hetzelfde jaar schreef hij ook de notitie, Flexibiliteit en zekerheid, waarin voorstellen voor een meer Flexibele arbeidsmarkt zijn gemaakt.
  • In 1997, in samenwerking met Frank de Grave, de VVD (liberale) staatssecretaris van sociale zaken, publiceerde hij de notitie, Werken aan beveiliging, waarin de toekomst van het socialezekerheidssysteem werd onderzocht. Het omvatte plannen om de manier waarop oude pensioenen werden gefinancierd te hervormen.
  • In hetzelfde jaar begon hij ook een Witte reinigingsmiddelen Plan, dat het inhuren van schoonmakers stimuleerde door personen met de extra verantwoordelijkheid om belastingen en sociale voordelen te betalen. Het plan was bedoeld om de werkloosheid van de minst opgeleide en de informele economie te bestrijden.
  • Bovendien verenigde hij alle arbeidswetten, zoals het jeugdwerkrecht, evenals de 'Job-Pools' in één werkactivering die werkzoekende, die gemeenten meer mogelijkheden bood om de langdurige werklozen op de lange termijn te gebruiken.

Als minister van Sociale Zaken kwam hij vaak in conflict met de VVD's (People's Party for Freedom and Democracy) minister van Financiën, Gerrit Zalm.

Na de algemene verkiezingen van 1998 waarin Melkert de vijfde rangschikkende kandidaat van de PVDA was, werd hij leider van de PVDA in het parlement. Hij was ook voorzitter van het Parlementscomité voor informatie- en beveiligingsdiensten. Tijdens zijn menstruatie als voorzitter werd de partijdiscipline aangescherpt. De afbeelding van de PVDA leek arrogant. Een conflictsituatie tussen Melkert en Rob van Gijzel, een populaire PVDA -parlementslid, met betrekking tot de functie van woordvoerder van fraude in de bouwsector, resulteerde in het verlaten van het parlement van Van Gijzel. Ondanks bezorgdheid over het beleid van Melkert om de socialistische partij te marginaliseren en te isoleren, werd hij gezien als een competente politicus en werd hij aangewezen om premier, Wim Kok, die officieel met pensioen ging als leider van de PVDA in 2001.

Speciale representatieve advertentie Melkert en Vice -president van de Verenigde Staten Joe Biden in de Roosevelt Room bij de witte Huis op 5 januari 2010.

Verkiezingen van 2002

Er werd algemeen verwacht dat de verkiezingen voornamelijk zouden draaien om de vraag of de Labour Party of de Volkspartij voor vrijheid en democratie (Vvd) zou de grootste partij worden en dat ofwel Melkert of de Leider van de Volkspartij voor vrijheid en democratie Hans Dijkstal zouden de volgende worden premier. Melkert en Dijkstal waren de voorlopers van in de vroege stadia van de campagne, maar de onverwachte komst van de voormalige sociologieprofessor Pim Fortuyn van de Leefbare Nederland (Ln) partij en later de PIM Fortuyn -lijst (LPF) Partij draaide de peilingen.

Fortuyn verschoof de verkiezingskwesties van Zaken zoals gewoonlijk tot Immigratie en integratie beleid, Gezondheidszorg hervorming en de staat van de Publieke sector. Fortuyn gaf de problemen de schuld van de problemen in het land aan de Paarse kasten (waarin zowel Melkert als Dijkstal als ministers dienden) en Melkert en Dijkstal afbeelden als twee bureaucraten die geen contact hadden met de zorgen van de kiezer. Tijdens de verkiezingen beschuldigde Fortuyn Melkert van de demonisatie van zijn karakter en persoonlijke integriteit. In verschillende televisiedebatten tussen Melkert en Fortuyn werd het duidelijk dat Melkert geen partij was voor Fortuyn's nogal onconventionele, hoewel zeer charismatische debatstijl. In het nu beruchte debat in de nacht toen de resultaten van de gemeentelijke verkiezingen van 2002 werden uitgezonden, maakte Fortuyn, nadat hij net de verkiezingen in Rotterdam had gewonnen, een levendige, enthousiast mate van ongemak. De onverenigbaarheid van de twee mannen domineerde de rest van de verkiezingscampagne. In een één-op-één debat tijdens het programma, Netwerk, hun enorm verschillende stijlen werden opnieuw gemarkeerd. Op elke vraag van de gastheer reageerde Melkert met een gedetailleerde manier van handelen. Met betrekking tot de plannen van Fortuyn eiste Melkert 'voetnoten!', Wat impliceert dat de bijdrage van zijn tegenstander onrealistisch was en verstoken van detail. Er waren mensen die dit als arrogantie van zijn kant zagen. Er werden stappen ondernomen om de mogelijkheid van een negatief, bureaucratisch beeld te herstellen en er werd onthuld dat Melkert een fervent volgeling was van Feyenoord Football Club en genoten van culinaire bezigheden: een kookboek werd gepubliceerd op zijn persoonlijke website. In mei 2006 onthulde Melkert aan de politicus-omgezet-televisie persoonlijkheid, Paul Rosenmöller, dat misschien door te verankerd te zijn in de grenzen van de regeringstoren, zijn houding enigszins betuttelend was tegengekomen: iets dat de kiezer niet aansprak.

Op 6 mei 2002 negen dagen voordat de verkiezingsfortuyn was vermoord door een 32-jarige milieuactivist. in Hilversum. Een paar relatief kleine rellen braken uit in Den Haag, waar Melkert destijds was en hem aanspoorde snel te vertrekken uit de stad. Na het ontvangen van doodsbedreigingen, waaronder een geladen pistool per post, gingen hij en zijn gezin tijdelijk ondergedoken. De PVDA van Melkert verloor bijna de helft van zijn stoelen en daalde van 45 tot 23 in het 150 zetelhuis van vertegenwoordigers. De partij viel van de 1e tot de 4e plaats. Melkert nam ontslag als politieke leider op de verkiezingsavond en werd vervangen door voormalig spreker van het Huis van Afgevaardigden, Jeltje van Nieuwenhoven. Melkert bleef daarna korte tijd in het parlement. Zijn laatste grote parlementaire debat was over de staat van de Europese Unie.

Wereldbank en de Verenigde Naties

In november 2002 werd Melkert benoemd tot uitvoerend directeur van de Wereldbank. In april 2005 was hij een serieuze kandidaat voor de functie van beheerder van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). Het ging echter naar de Turkse econoom en politicus, Kemel Dervis. In januari 2006 werd Melkert benoemd tot geassocieerd beheerder van de UNDP. In 2009 werd Melkert benoemd tot speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in Irak. Hij was een kandidaat om te slagen Juan Somavía net zo Directeur-generaal van de internationale arbeidsorganisatie maar verloren van Guy Ryder.[1]

Decoraties

Eer
Lintbalk Eer Land Datum Opmerking
Order of Orange-Nassau ribbon - Officer.svg Officier van de Orange van Orange-Nassau Nederland 30 oktober 1998

Referenties

  1. ^ (in het Nederlands) Melkert Geen Topman Bij ILO, Nrs, 28 mei 2012

Externe links

Partij politieke kantoren
Voorafgegaan door Parlementaire leider van de
Arbeiderspartij in de
Huis van Afgevaardigden

1998–2002
Opgevolgd door
Plaatsvervangend leider van
de Labour Party

1998–2001
Opgevolgd door
Opgevolgd door
Voorafgegaan door Leider van de Labour Party
2001–2002
Opgevolgd door
Voorafgegaan door Lijsttrekker van de
Arbeiderspartij

2002
Opgevolgd door
Politieke kantoren
Voorafgegaan door Minister van Sociale Zaken
en werk

1994–1998
Opgevolgd door
Diplomatieke berichten
Voorafgegaan door
Pieter sterk
Uitvoerend directeur van de
Wereldbankgroep

2002–2006
Opgevolgd door
Uitvoerend directeur voor
Benelux, Israël en Oost -Europa
van de Internationaal Monetair Fonds

2002–2006
Voorafgegaan door Associate administrator van de
Verenigde Naties Ontwikkelings Programma

2006–2009
Opgevolgd door
Voorafgegaan door Speciale vertegenwoordiger voor de
Hulp van de Verenigde Naties
Missie voor Irak

2009–2011
Opgevolgd door
Zakelijke posities
Voorafgegaan door Voorzitter van de
Uitvoerende raad van de
Ziekenhuizenvereniging

2018 - aanwezig
Zittend
Sportposities
Voorafgegaan door
Hui Wang
Voorzitter van de
Raad van Toezicht
van ADO DEN HAAG

2018 - aanwezig
Zittend