ziekte van Alzheimer

ziekte van Alzheimer
Brain-ALZH.png
Diagram van een normaal brein vergeleken met de hersenen van een persoon met Alzheimer
Uitspraak
 • ˈAltshʌɪməz
Specialiteit Neurologie
Symptomen Geheugenverlies, Problemen met taal, desoriëntatie, stemmingswisselingen[1][2]
Complicaties Uitdroging en longontsteking in het terminale stadium[3]
Gebruikelijk begin Meer dan 65 jaar oud[4]
Looptijd Langetermijn[2]
Oorzaken Slecht begrepen[1]
Risicofactoren Genetica, hoofdwonden, depressie, hypertensie[1]
Diagnostische methode Gebaseerd op symptomen en cognitieve testen Na het uitsluiten van andere mogelijke oorzaken[5]
Differentiale diagnose Normale veroudering,[1] Lewy Body Dementia,[6] Trisomie 21.[7]
Medicatie Acetylcholinesteraseremmers, NMDA -receptorantagonisten (klein voordeel)[8]
Prognose Levensverwachting 3-9 jaar[9]
Frequentie 50 miljoen (2020)[10]

ziekte van Alzheimer (ADVERTENTIE) is een neurodegeneratieve ziekte Dat begint meestal langzaam en verergert geleidelijk.[2] Het is de oorzaak van 60-70% van de gevallen van Dementie.[2][11] Het meest voorkomende vroege symptoom is moeilijkheid in Recente gebeurtenissen herinneren.[1] Naarmate de ziekte vordert, kunnen de symptomen omvatten Problemen met taal, desoriëntatie (inclusief gemakkelijk te verdwalen), stemmingswisselingen, verlies van motivatie, zichzelf verwaarlozen, en Gedragsproblemen.[2] Naarmate de toestand van een persoon afneemt, trekken ze zich vaak terug uit familie en samenleving.[12] Geleidelijk gaan lichamelijke functies verloren, wat uiteindelijk tot de dood leidt.[13] Hoewel de snelheid van progressie kan variëren, is de typische levensverwachting na de diagnose drie tot negen jaar.[9][14]

De oorzaak van de ziekte van Alzheimer wordt slecht begrepen.[12] Er zijn veel milieu en genetisch risicofactoren geassocieerd met de ontwikkeling ervan.De sterkste genetische risicofactor is van een allel van ApoE.[15][16] Andere risicofactoren zijn een geschiedenis van hoofd wond, klinische depressie, en hoge bloeddruk.[1] Het ziekteproces wordt grotendeels geassocieerd met amyloïde plaques, neurofibrillaire klittenen verlies van neuronale verbindingen in de brein.[13] Een waarschijnlijke diagnose is gebaseerd op de geschiedenis van de ziekte en cognitieve testen met medische beeldvorming en bloedtesten om andere mogelijke oorzaken uit te sluiten.[5] De eerste symptomen worden vaak aangezien voor normale veroudering.[12] Onderzoek van hersenweefsel is nodig voor een duidelijke diagnose, maar dit kan alleen plaatsvinden na de dood.[13] Mooi zo voeding, lichamelijke activiteit, en sociaal boeien Het is bekend dat ze in het algemeen van voordeel zijn bij veroudering, en deze kunnen helpen bij het verminderen van het risico op cognitieve achteruitgang en Alzheimer;In 2019 waren klinische proeven aan de gang om naar deze mogelijkheden te kijken.[13] Er zijn geen medicijnen of supplementen waarvan is aangetoond dat ze het risico verminderen.[17]

Geen behandelingen stoppen of keren de progressie om, hoewel sommige de symptomen tijdelijk kunnen verbeteren.[2] Getroffen mensen vertrouwen in toenemende mate op anderen voor hulp, waardoor ze vaak een last leggen op de verzorger.[18] De druk kan sociale, psychologische, fysieke en economische elementen omvatten.[18] Oefeningsprogramma's kunnen gunstig zijn met betrekking tot Activiteiten van het dagelijks leven en kan mogelijk de resultaten verbeteren.[19] Gedragsproblemen of psychose Vanwege dementie worden vaak behandeld met antipsychotica, maar dit wordt meestal niet aanbevolen, omdat er weinig voordeel is en een verhoogd risico op vroege dood.[20][21]

Vanaf 2020 waren er wereldwijd ongeveer 50 miljoen mensen met de ziekte van Alzheimer.[10] Het begint meestal bij mensen ouder dan 65 jaar, hoewel tot 10% van de gevallen dat wel zijn vroegtijdig beïnvloeden die in hun dertig tot midden jaren 60.[13][4] Het treft ongeveer 6% van de mensen van 65 jaar en ouder,[12] en vrouwen vaker dan mannen.[22] De ziekte is vernoemd naar de Duitse psychiater en patholoog Alois Alzheimer, die het voor het eerst beschreef in 1906.[23] De financiële last van Alzheimer voor de samenleving is groot, met een geschatte wereldwijde jaarlijkse kosten van US $ 1 biljoen.[10] De ziekte van Alzheimer is momenteel gerangschikt als de zevende leiding doodsoorzaak in de Verenigde Staten.[24]

Tekenen en symptomen

Het verloop van de Alzheimer wordt over het algemeen beschreven in drie fasen, met een progressief patroon van cognitief en functioneel beperking.[25][13] De drie fasen worden beschreven als vroeg of mild, midden of matig en laat of ernstig.[25][13] Het is bekend dat de ziekte zich richt op de zeepaardje die geassocieerd is met geheugen, en dit is verantwoordelijk voor de eerste symptomen van geheugenstoornissen.Naarmate de ziekte vordert, neemt ook de mate van geheugenstoornissen toe.[13]

Eerste symptomen

Fasen van atrofie In Alzheimer

De eerste symptomen worden vaak ten onrechte toegeschreven aan veroudering of spanning.[26] Gedetailleerd neuropsychologisch testen kan milde cognitieve problemen tot acht jaar onthullen voordat een persoon voldoet aan de klinische criteria voor diagnose van de ziekte van Alzheimer.[27] Deze vroege symptomen kunnen het meest complexe beïnvloeden Activiteiten van het dagelijks leven.[28] Het meest opvallende tekort is Kortetermijngeheugen Verlies, dat als moeilijk is om recent geleerde feiten en onvermogen te onthouden om nieuwe informatie te verwerven.[27]

Subtiele problemen met de uitvoerende functies van aandacht, planning, flexibiliteit, en abstract denken, of beperkingen in semantisch geheugen (geheugen van betekenissen en conceptrelaties) kan ook symptomatisch zijn voor de vroege stadia van de ziekte van Alzheimer.[27] Apathie en depressie is in dit stadium te zien, waarbij apathie overblijft als het meest aanhoudende symptoom tijdens de ziekte.[29][30] Milde cognitieve stoornissen (MCI) blijkt vaak een overgangsfase te zijn tussen normale veroudering en Dementie.MCI kan een verscheidenheid aan symptomen presenteren, en wanneer geheugenverlies het overheersende symptoom is, wordt het genoemd Amnestische MCI en wordt vaak gezien als een prodromaal Stadium van de ziekte van Alzheimer.[31] Amnestische MCI heeft een kans groter dan 90% om geassocieerd te worden met Alzheimer.[32]

Vroege fase

Bij mensen met de ziekte van Alzheimer leidt de toenemende beperking van leren en geheugen uiteindelijk tot een definitieve diagnose.In een klein percentage, moeilijkheden met taal, uitvoerende functies, perceptie (Agnosia), of uitvoering van bewegingen (apraxie) zijn prominenter dan geheugenproblemen.[33] De ziekte van Alzheimer heeft geen invloed op alle geheugencapaciteiten. Oudere herinneringen van het leven van de persoon (Episodisch geheugen), feiten geleerd (semantisch geheugen), en impliciet geheugen (De herinnering aan het lichaam over hoe dingen te doen, zoals het gebruik van een vork om te eten of hoe te drinken uit een glas) worden in mindere mate beïnvloed dan nieuwe feiten of herinneringen.[34][35]

Taalproblemen worden voornamelijk gekenmerkt door een krimpende vocabulaire en verminderd woord vloeiendheid, wat leidt tot een algemene verarming van mondelinge en geschreven taal.[33][36] In deze fase is de persoon met Alzheimer meestal in staat om basisideeën adequaat te communiceren.[33][36][37] Tijdens het optreden Fijne motortaken zoals schrijven, tekenen of aankleden, bepaalde bewegingscoördinatie en planningsproblemen (apraxia) kunnen aanwezig zijn, maar ze zijn vaak onopgemerkt.[33] Naarmate de ziekte vordert, kunnen mensen met de ziekte van Alzheimer vaak veel taken blijven uitvoeren, maar hebben mogelijk hulp of toezicht nodig met de meest cognitief veeleisende activiteiten.[33]

Middelste podium

Progressieve verslechtering belemmert uiteindelijk de onafhankelijkheid, waarbij proefpersonen niet in staat zijn om de meest voorkomende activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren.[33] Spraakproblemen worden duidelijk vanwege een onvermogen om Denk aan woordenschat, wat leidt tot frequente onjuiste woordenvervangingen (parafasie).Lees- en schrijfvaardigheden gaan ook geleidelijk verloren.[33][37] Complexe motorsequenties worden minder gecoördineerd naarmate de tijd verstrijkt en de ziekte van Alzheimer vordert, dus het risico op dalen neemt toe.[33] Tijdens deze fase verergeren geheugenproblemen en kan de persoon nauwe familieleden niet herkennen.[33] Lange termijn geheugen, die voorheen intact was, wordt aangetast.[33]

Gedrag en neuropsychiatrisch Veranderingen komen vaker voor.Veel voorkomende manifestaties zijn rondzwervend, prikkelbaarheid en emotionele labiliteit, leidend tot huilende, uitbarstingen van niet -bedreven agressie, of weerstand tegen zorgverlening.[33] Zonsondergang kan ook verschijnen.[38] Ongeveer 30% van de mensen met de ziekte van Alzheimer ontwikkelt zich Illusionaire verkeerde identificaties en andere misleidend symptomen.[33] Proefpersonen verliezen ook inzicht in hun ziekteproces en beperkingen (anosognosie).[33] Urine -incontinentie kan zich ontwikkelen.[33] Deze symptomen creëren spanning voor familieleden en zorgverleners, die kunnen worden verminderd door de persoon van te verplaatsen thuiszorg de andere langdurige zorginstellingen.[33][39]

Laat stadium

Een normaal brein aan de linkerkant en een late fase Alzheimer's hersenen aan de rechterkant

Tijdens de laatste fase, bekend als het laat-stadium of ernstige stadium, is er volledige afhankelijkheid van zorgverleners.[13][25][33] Taal wordt gereduceerd tot eenvoudige zinnen of zelfs enkele woorden, wat uiteindelijk leidt tot volledig spraakverlies.[33][37] Ondanks het verlies van verbale taalvaardigheden, kunnen mensen emotionele signalen vaak begrijpen en retourneren.Hoewel agressiviteit nog steeds aanwezig kan zijn, extreem apathie en uitputting zijn veel vaker voorkomende symptomen.Mensen met de ziekte van Alzheimer zullen uiteindelijk zelfs niet in staat zijn om zelfs de eenvoudigste taken onafhankelijk uit te voeren; spiermassa en mobiliteit verslechtert tot het punt waar ze bedlegerig zijn en niet in staat zijn om zichzelf te voeden.De doodsoorzaak is meestal een externe factor, zoals infectie van drukzweren of longontsteking, niet de ziekte zelf.[33]

Oorzaken

Eiwitten werken niet normaal.Dit verstoort het werk van de beïnvloede hersencellen die zijn beïnvloed en activeert een giftige cascade, wat uiteindelijk leidt tot celdood en latere hersenkrimping.[40]

Aangenomen wordt dat de ziekte van Alzheimer optrad wanneer abnormale hoeveelheden amyloïde bèta (Ap), extracellulair accumuleren als amyloïde plaques en tau eiwitten, of intracellulair als neurofibrillaire klitten, vorm in de hersenen, die neuronaal functioneren en connectiviteit beïnvloeden, wat resulteert in een progressief verlies van hersenfunctie.[41][42] Dit veranderde eiwitklaringvermogen is leeftijdsgerelateerd, gereguleerd door hersencholesterol,[43] en geassocieerd met andere neurodegeneratieve ziekten.[44][45]

Vooruitgang in hersenbeeldvormingstechnieken stellen onderzoekers in staat om de ontwikkeling en verspreiding van abnormale amyloïde en tau -eiwitten in de levende hersenen te zien, evenals veranderingen in de hersenstructuur en -functie.[24] Beta-amyloïde is een fragment van een groter eiwit.Wanneer deze fragmenten samen clusteren, verschijnt een toxisch effect op neuronen en verstoren ze cel-tot-celcommunicatie.Grotere afzettingen genaamd amyloïde plaques worden dus verder gevormd.[40]

Tau -eiwitten zijn verantwoordelijk in het interne ondersteunings- en transportsysteem van Neuron om voedingsstoffen en andere essentiële materialen te vervoeren.Bij de ziekte van Alzheimer wordt de vorm van tau -eiwitten veranderd en organiseren ze zich dus in structuren die neurofibrillaire klitten worden genoemd.De klitten verstoren het transportsysteem en zijn giftig voor cellen.

De oorzaak van de meeste gevallen van Alzheimer is nog steeds meestal onbekend,[10] behalve 1-2% van de gevallen waarin deterministische genetische verschillen zijn geïdentificeerd.[15] Verschillende concurreren hypothesen proberen de onderliggende oorzaak uit te leggen;De twee overheersende hypothesen zijn de amyloïde bèta (Ap) hypothese en de cholinerge hypothese.[10]

De oudste hypothese, waarop de meeste medicijntherapieën zijn gebaseerd, is de cholinerge hypothese, die voorstelt dat de ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door een verminderde synthese van de neurotransmitter acetylcholine.[10] Het verlies van cholinerge neuronen genoteerd in de limbisch systeem en hersenschors, is een belangrijk kenmerk in de voortgang van Alzheimer.[31] De 1991 amyloïde hypothese gepostuleerd dat extracellulaire amyloïde bèta (Aβ) afzettingen de fundamentele oorzaak van de ziekte zijn.[46][47] Ondersteuning voor dit postulaat komt van de locatie van het gen voor de amyloïde voorloper -eiwit (App) op Chromosoom 21, samen met het feit dat mensen met Trisomie 21 (Down syndroom) die een extra hebben Gene Copy Bijna universeel vertonen op zijn minst de vroegste symptomen van de ziekte van Alzheimer op de leeftijd van 40 jaar.[7] Een specifiek isovorm van apolipoproteïne, APOE4, is een belangrijke genetische risicofactor voor de ziekte van Alzheimer.[11] Hoewel apolipoproteïnen de afbraak van bèta -amyloïde verbeteren, zijn sommige isovormen niet erg effectief bij deze taak (zoals ApoE4), wat leidt tot overtollige amyloïde opbouw in de hersenen.[48]

Genetisch

Slechts 1-2% van de gevallen van Alzheimer is geërfd (autosomaal dominant).Deze typen staan bekend als Vroege aanvang van familiale ziekte van Alzheimer, kan een heel vroeg begin hebben en een snellere progressiesnelheid.[15] Vroege aanvang van familiale ziekte van Alzheimer kan worden toegeschreven aan mutaties in een van de drie genen: die coderen Amyloïde-beta-voorlopproteïne (App) en presenilines Psen1 en Psen2.[32] De meeste mutaties in de app en presenilinegenen verhogen de productie van een klein eiwit genaamd amyloïde bèta (Ap) 42, het belangrijkste onderdeel van amyloïde plaques.[49] Sommige van de mutaties veranderen alleen de verhouding tussen Aβ42 en de andere belangrijke vormen - met name Aβ40 - zonder het verhogen van de Aβ42 -niveaus.[50] Twee andere genen geassocieerd met autosomaal dominante ziekte van Alzheimer zijn ABCA7 en Sorl1.[51]

De meeste gevallen van Alzheimer worden niet geërfd en worden de sporadische ziekte van Alzheimer genoemd, waarbij omgevings- en genetische verschillen kunnen werken als risicofactoren.De meeste gevallen van sporadische ziekte van Alzheimer in tegenstelling tot de ziekte van familiale Alzheimer zijn de ziekte van Alzheimer op de late aanvang (belasting) die zich na de leeftijd van 65 jaar ontwikkelen.Minder dan 5% van de sporadische ziekte van Alzheimer heeft een eerder begin.[15] De sterkste genetische risicofactor voor de ziekte van sporadische Alzheimer is ApoEε4.[16] Apoeε4 is een van de vier allelen van Apolipoproteïne E (ApoE).APOE speelt een belangrijke rol in lipide-bindende eiwitten in lipoproteïne-deeltjes en het Epsilon4-allel verstoort deze functie.[52] Tussen 40 en 80% van de mensen met de ziekte van Alzheimer bezitten ten minste één ApoEε4 -allel.[53] Het ApoEε4 -allel verhoogt het risico van de ziekte met drie keer in heterozygoten en met 15 keer in homozygoten.[54] Zoals veel menselijke ziekten, resulteren milieu -effecten en genetische modificatoren in onvolledig doordringen.Bepaalde Nigeriaanse populaties tonen bijvoorbeeld niet de relatie tussen dosis ApoEε4 en incidentie of leeftijd-aanval voor de ziekte van Alzheimer die wordt gezien in andere menselijke populaties.[55][56]

Allelen in de Trem2 gen zijn geassocieerd met een 3 tot 5 keer hoger risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer.[57]

Een Japanse stamboom van de ziekte van familiale Alzheimer bleek geassocieerd te zijn met een deletiemutatie van codon 693 van APP.[58] Deze mutatie en de associatie met de ziekte van Alzheimer werd voor het eerst gemeld in 2008,[59] en staat bekend als de Osaka -mutatie.Alleen homozygoten met deze mutatie hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer.Deze mutatie versnelt Ap -oligomerisatie, maar de eiwitten vormen niet de amyloïde fibrillen die aggregeren in amyloïde plaques, wat suggereert dat het de Aβ -oligomerisatie is in plaats van de fibrillen die de oorzaak van deze ziekte kunnen zijn.Muizen die deze mutatie tot uitdrukking brengen, hebben alle gebruikelijke pathologieën van de ziekte van Alzheimer.[60]

Andere hypothesen

Bij de ziekte van Alzheimer leiden veranderingen in tau -eiwit tot de desintegratie van microtubuli in hersencellen.

De Tau -hypothese stelt dat voor tau -eiwit Afwijkingen initiëren de ziektecascade.[47] In dit model, gehyperfosforyleerd Tau begint te combineren met andere draden van tau als Gepaarde spiraalvormige filamenten.Uiteindelijk vormen ze zich neurofibrillaire klitten in zenuwcellichamen.[61] Wanneer dit gebeurt, de microtubuli Desintegreer, vernietigt de structuur van de cel cytoskelet die het transportsysteem van het neuron instort.[62]

Een aantal studies verbindt de verkeerd gevouwen amyloïde bèta- en tau -eiwitten geassocieerd met de pathologie van de ziekte van Alzheimer, zoals tot stand brengen oxidatieve stress Dat leidt tot chronische ontsteking.[63] Aanhoudende ontsteking (neuro -ontsteking) is ook een kenmerk van andere neurodegeneratieve ziekten, waaronder de ziekte van Parkinson, en ALS.[64] Spirochete infecties zijn ook gekoppeld aan dementie.[10] DNA -schade zich ophopen in advertentie -hersenen; reactieve zuurstofsoorten kan de belangrijkste bron zijn van deze DNA -schade.[65]

Slaapstoornissen worden gezien als een mogelijke risicofactor voor ontsteking bij de ziekte van Alzheimer.Slaapproblemen zijn gezien als gevolg van de ziekte van Alzheimer, maar studies suggereren dat ze in plaats daarvan een causale factor kunnen zijn.Men denkt dat slaapstoornissen worden gekoppeld aan aanhoudende ontsteking.[66] Het mobiele homeostase van biometalen zoals ionisch koper, ijzer en zink wordt verstoord bij de ziekte van Alzheimer, hoewel het onduidelijk blijft of dit wordt geproduceerd door of de veranderingen in eiwitten veroorzaakt.[10][67] Roken is een significante risicofactor van Alzheimer.[1] Systemische markers van de aangeboren immuunsysteem zijn risicofactoren voor de ziekte van Alzheimer in de late aanvang.[68] Blootstelling aan luchtvervuiling kan een bijdragende factor zijn voor de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer.[10]

Eén hypothese stelt dat disfunctie van oligodendrocyten en hun bijbehorende myeline tijdens veroudering draagt bij aan axonschade, die vervolgens amyloïde productie en tau hyper-fosforylering veroorzaakt als bijwerking.[69][70]

Retrogenese is een medische hypothese dat net zoals de foetus een proces van doorloopt neurologische ontwikkeling beginnend met neurulatie en eindigen met myelinisatie, de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer gaan door een omgekeerde neurodegeneratie proces beginnen met demyelinisatie en dood van axonen (witte stof) en eindigend met de dood van grijze stof.[71] Evenzo is de hypothese dat als baby's door staten van gaan van cognitieve ontwikkeling, mensen met de ziekte van Alzheimer gaan door het omgekeerde proces van progressief cognitieve beperking.[72]

De associatie met coeliakie is onduidelijk, met een studie van 2019 die in het algemeen geen toename van dementie bevindt bij mensen met CD, terwijl een beoordeling van 2018 een associatie vond met verschillende soorten dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer.[73][74]

Pathofysiologie

Histopathologisch afbeeldingen van de ziekte van Alzheimer, in de CA3 -gebied van de hippocampus, met een amyloïde plaque (rechtsboven), neurofibrillaire klitten (linksonder) en Granulovacuolaire degeneratie -lichamen (middenonder)

Neuropathologie

De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door verlies van neuronen en synapsen in de hersenschors en bepaalde subcorticale regio's.Dit verlies resulteert in bruto atrofie van de getroffen regio's, inclusief degeneratie in de temporale kwab en pariëtale kwaben delen van de frontale cortex en cingulate gyrus.[75] Degeneratie is ook aanwezig in hersenstamkernen, met name de Locus Coeruleus in de pijpen.[76] Studies gebruiken MRI en HUISDIER hebben verminderingen in de grootte van specifieke hersengebieden gedocumenteerd bij mensen met de ziekte van Alzheimer terwijl ze vorderden met milde cognitieve stoornissen naar de ziekte van Alzheimer, en in vergelijking met vergelijkbare beelden van gezonde oudere volwassenen.[77][78]

Beide Ap plaques en neurofibrillaire klitten zijn duidelijk zichtbaar door microscopie in hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer,[79] vooral in de zeepaardje.[80] De ziekte van Alzheimer kan echter optreden zonder neurofibrillaire klitten in de neocortex.[81] Plaques zijn meestal dicht onoplosbaar afzettingen van bèta-amyloïde peptide en cellulair materiaal buiten en rond neuronen.Tangles (neurofibrillaire klitten) zijn aggregaten van de microtubule-geassocieerde eiwittau die gehyperfosforyleerd zijn geworden en zich in de cellen zelf ophoopt.Hoewel veel oudere personen als gevolg van veroudering enkele plaquettes en klitten ontwikkelen, hebben de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer een groter aantal in specifieke hersengebieden zoals de temporele kwab.[82] Lewy lichamen zijn niet zeldzaam in de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer.[83]

Biochemie

Enzymen werken op de app (Amyloid-Beta Precursor Protein) en snijden deze in fragmenten.Het beta-amyloïde fragment is cruciaal bij de vorming van amyloïde plaques bij de ziekte van Alzheimer.

De ziekte van Alzheimer is geïdentificeerd als een eiwit verkeerd vouwen van ziekte, a proteopathie, veroorzaakt door de accumulatie van abnormaal gevouwen amyloïde bèta eiwit in amyloïde plaques, en tau -eiwit in neurofibrillaire klitten in de hersenen.[84] Plaques bestaan uit klein peptiden, 39–43aminozuren in lengte, amyloïde bèta (Ap) genoemd.Amyloïde bèta is een fragment van de grotere Amyloïde-beta-voorlopproteïne (App) a transmembraaneiwit Dat dringt door het membraan van de neuron door.APP is van cruciaal belang voor de groei van de neuron, overleving en herstel na de verwonding.[85][86] Bij de ziekte van Alzheimer, gamma -secretase en Beta -secretase handelen samen in een proteolytisch proces waardoor APP wordt verdeeld in kleinere fragmenten.[87] Een van deze fragmenten geeft aanleiding tot fibrillen van amyloïde bèta, die vervolgens klonten vormen die buiten neuronen afzetten in dichte formaties die bekend staan als bekend als amyloïde plaques.[79][88]

De ziekte van Alzheimer wordt ook beschouwd als een tauopathie vanwege abnormale aggregatie van de tau -eiwit.Elk neuron heeft een cytoskelet, een interne ondersteuningsstructuur die gedeeltelijk bestaat uit structuren die worden genoemd microtubuli.Deze microtubuli werken als sporen, leiden voedingsstoffen en moleculen van het lichaam van de cel naar de uiteinden van de axon en terug.Een eiwit genoemd tau stabiliseert de microtubuli wanneer gefosforyleerd, en wordt daarom een microtubule-geassocieerd eiwit.Bij de ziekte van Alzheimer ondergaat Tau chemische veranderingen en wordt gehyperfosforyleerd;Het begint dan te combineren met andere threads, waardoor het maakt neurofibrillaire klitten en het transportsysteem van het neuron uiteenvallen.[89] Pathogene tau kan ook door neuronale dood veroorzaken transponeerbaar element ontregeling.[90]

Ziektemechanisme

Precies hoe de productie van productie en aggregatie van het bèta-amyloïde peptide aanleiding geeft tot de pathologie van de ziekte van Alzheimer is niet bekend.[91][92] De amyloïde hypothese wijst traditioneel op de accumulatie van beta-amyloïde peptiden als de centrale gebeurtenis die neuron degeneratie veroorzaakt.Accumulatie van geaggregeerd amyloïde fibrillen, waarvan wordt aangenomen dat het de giftige vorm is van het eiwit dat verantwoordelijk is voor het verstoren van de cel calcium ion homeostase, induceert Geprogrammeerde celdood (apoptose).[93] Het is ook bekend dat eenβ Selectief opgebouwd in de mitochondria In de cellen van door Alzheimer getroffen hersenen, en het remt ook bepaalde enzym functies en het gebruik van glucose door neuronen.[94]

Verschillende ontstekingsprocessen en cytokines Kan ook een rol spelen in de pathologie van de ziekte van Alzheimer. Ontsteking is een algemene marker van zakdoek Schade bij elke ziekte en kan secundair zijn aan weefselschade bij de ziekte van Alzheimer of een marker voor een immunologische respons.[95] Er is steeds meer bewijs van een sterke interactie tussen de neuronen en de immunologische mechanismen in de hersenen.Obesitas en systemische ontsteking kunnen interfereren met immunologische processen die de ziekteprogressie bevorderen.[96]

Veranderingen in de verdeling van verschillende neurotrofe factoren en in de uitdrukking van hun receptoren zoals de van hersenen afgeleide neurotrofe factor (BDNF) zijn beschreven bij de ziekte van Alzheimer.[97][98]

Diagnose

PET-scan van de hersenen van een persoon met de ziekte van Alzheimer die een functieverlies vertoont in de temporale kwab

De ziekte van Alzheimer kan slechts definitief worden gediagnosticeerd met autopsiebevindingen;Bij afwezigheid van autopsie zijn klinische diagnoses van AD "mogelijk" of "waarschijnlijk", gebaseerd op andere bevindingen.[99][100][101] Tot 23% van de klinisch gediagnosticeerde AD kan verkeerd worden gediagnosticeerd en kan pathologie hebben die een andere aandoening suggereert met symptomen die die van AD nabootsen.[100]

AD wordt meestal klinisch gediagnosticeerd op basis van die van de persoon medische geschiedenis, geschiedenis van familieleden en gedragsobservaties.De aanwezigheid van kenmerk neurologisch en neuropsychologisch functies en de afwezigheid van alternatieve voorwaarden ondersteunt de diagnose.[moet worden bijgewerkt][102][103] Geavanceerd medische beeldvorming met computertomografie (CT) of magnetische resonantie beeldvorming (MRI), en met Single-Photon emissie computertomografie (Spect) of positronemissietomografie (PET), kan worden gebruikt om andere cerebrale pathologie of subtypen van dementie uit te sluiten.[104] Bovendien kan het de conversie voorspellen van prodromaal Stadia (milde cognitieve stoornissen) voor de ziekte van Alzheimer.[105] FDA-goedgekeurd radiofarmaceutisch diagnostische middelen die in PET worden gebruikt voor de ziekte van Alzheimer zijn florbetapir (2012), flutemetamol (2013), Florbetaben (2014), en flortaucipir (2020).[106] Omdat veel verzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten deze procedure niet dekken, is het gebruik ervan in de klinische praktijk grotendeels beperkt tot klinische proeven vanaf 2018.[107]

Beoordeling van intellectueel functioneren Het opnemen van geheugentesten kan de toestand van de ziekte verder karakteriseren.[1] Medische organisaties hebben diagnostische criteria gecreëerd om het diagnostische proces voor het beoefenen van artsen te verlichten en te standaardiseren.Definitieve diagnose kan alleen worden bevestigd met post-mortem Evaluaties wanneer hersenmateriaal beschikbaar is en kan worden onderzocht histologisch voor seniele plaques en neurofibrillaire klitten.[107][108]

Criteria

Er zijn drie sets criteria voor de klinische diagnoses van het spectrum van de ziekte van Alzheimer: de vijfde editie van 2013 van de Diagnostische en statistische handleiding voor geestelijke aandoeningen (DSM-5); de National Institute on Aging-Alzheimer's Association (NIA-AA) definitie zoals herzien in 2011;en de criteria van de internationale werkgroep zoals herzien in 2010.[32][107] Drie brede tijdsperioden, die tientallen jaren kunnen omvatten, definiëren de progressie van de ziekte van Alzheimer van de preklinische fase, tot Milde cognitieve stoornissen (MCI), gevolgd door de ziekte van Alzheimer.[109]

Acht intellectuele domeinen worden meestal aangetast in advertentie-geheugen, taal, perceptuele vaardigheden, aandacht, motor vaardigheden, oriëntatie, probleemoplossing en uitvoerend functioneel Vaardigheden, zoals vermeld in de vierde tekstherziening van de DSM (DSM-IV-TR).[110]

De DSM-5 Definieert criteria voor waarschijnlijke of mogelijke Alzheimer voor zowel belangrijke als milde neurocognitieve stoornis.[111][112][101] Grote of milde neurocognitieve stoornis moet aanwezig zijn, samen met ten minste één cognitief tekort voor een diagnose van waarschijnlijke of mogelijke AD.[111][113] Voor een belangrijke neurocognitieve stoornis als gevolg van de ziekte van Alzheimer, kan de waarschijnlijke ziekte van Alzheimer worden gediagnosticeerd als het individu genetisch bewijs heeft van Alzheimer[114] of als twee of meer verworven cognitieve tekorten, en een functionele handicap die niet van een andere aandoening is, aanwezig zijn.[115] Anders kan de mogelijke ziekte van Alzheimer worden gediagnosticeerd omdat de diagnose een atypische route volgt.[116] Voor een milde neurocognitieve stoornis als gevolg van de ziekte van Alzheimer kan de ziekte van Alzheimer worden gediagnosticeerd als er genetisch bewijs is, terwijl mogelijke ziekte van Alzheimer kan worden voldaan als al het volgende aanwezig is: geen genetisch bewijs, afnemen in zowel leren als geheugen, twee of meer cognitief, twee of meer cognitief, twee of meer cognitief, twee of meer cognitieftekorten en een functionele handicap niet van een andere aandoening.[111][117]

De NIA-AA-criteria worden voornamelijk gebruikt in onderzoek in plaats van in klinische beoordelingen.[118] Ze definiëren de ziekte van Alzheimer door drie belangrijke fasen: preklinische, milde cognitieve stoornissen (MCI) en de dementie van Alzheimer.[119][120] De diagnose in het preklinische stadium is complex en richt zich op asymptomatische individuen;[120][121] De laatste twee fasen beschrijven personen die symptomen ervaren.[120] De kernklinische criteria voor MCI worden gebruikt samen met de identificatie van biomarkers,[122] Voornamelijk die voor neuronaal letsel (voornamelijk met tau-gerelateerde) en amyloïde bèta-afzetting.[118][120] De kernklinische criteria zelf berust op de aanwezigheid van cognitieve stoornissen[120] zonder de aanwezigheid van comorbiditeiten.[123][124] De derde fase is verdeeld in waarschijnlijke en mogelijke ziekte van de ziekte van Alzheimer.[124] Bij waarschijnlijke dementie van de ziekte van Alzheimer is er een gestage beperking van cognitie in de loop van de tijd en een geheugengerelateerde of niet-geheugengerelateerde cognitieve disfunctie.[124] Bij mogelijke dementie van de ziekte van Alzheimer is een andere causale ziekte zoals cerebrovasculaire aandoeningen aanwezig.[124]

Technieken

Cognitieve tests zoals de Mini -mentaal staatsexamen (MMSE) kan helpen bij de diagnose van de ziekte van Alzheimer.In deze testinstructies worden gegeven om tekeningen te kopiëren, zoals die worden getoond, onthoud enkele woorden, lees en trek getallen serieel af.

Neuropsychologische tests inclusief cognitieve tests zoals de Mini -mentaal staatsexamen (MMSE), de Montreal Cognitive Assessment (MOCA) en de mini-COG worden veel gebruikt om te helpen bij de diagnose van de cognitieve stoornissen in AD.[125] Deze tests zijn misschien niet altijd nauwkeurig, omdat ze geen gevoeligheid voor milde cognitieve stoornissen hebben en kunnen worden bevooroordeeld door taal- of aandachtsproblemen;[125] Meer uitgebreide testarrays zijn noodzakelijk voor een hoge betrouwbaarheid van de resultaten, met name in de vroegste stadia van de ziekte.[126][127]

Verdere neurologische onderzoeken zijn cruciaal in de differentiale diagnose van de ziekte van Alzheimer en andere ziekten.[26] Interviews met familieleden worden gebruikt bij de beoordeling;Zorgverleners kunnen belangrijke informatie verstrekken over dagelijkse levensmiddelen en over de afname van de persoon mentale functie.[128] Het standpunt van een verzorger is vooral belangrijk, omdat een persoon met de ziekte van Alzheimer vaak is niet op de hoogte van hun tekorten.[129] Vele malen hebben gezinnen problemen bij de detectie van initiële dementiesymptomen en kunnen ze mogelijk geen nauwkeurige informatie communiceren aan een arts.[130]

Aanvullende testen kunnen andere potentieel behandelbare diagnoses uitsluiten en helpen om verkeerde diagnoses te voorkomen.[131] Veel voorkomende aanvullende tests omvatten bloedtesten, Schildklierfunctietests, evenals tests om vitamine te beoordelen B12 Niveaus, sluit neurosyfilis uit en sluit metabole problemen uit (inclusief tests voor nierfunctie, elektrolytspiegels en voor diabetes).[131] MRI- of CT -scans kunnen ook worden gebruikt om andere mogelijke oorzaken van de symptomen uit te sluiten - inclusief tumoren of beroertes.[125] Delirium en depressie kan gebruikelijk zijn bij individuen en zijn belangrijk om uit te sluiten.[132]

Psychologische tests voor depressie worden gebruikt, omdat depressie gelijktijdig kan zijn met de ziekte van Alzheimer (zie Depressie van de ziekte van Alzheimer), een vroeg teken van cognitieve stoornissen,[133] of zelfs de oorzaak.[134][135]

Vanwege de lage nauwkeurigheid wordt de C-PIB-PET-scan niet aanbevolen als een vroeg diagnostisch hulpmiddel of voor het voorspellen van de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer wanneer mensen tekenen van milde cognitieve stoornissen (MCI) vertonen.[136] Het gebruik van 18F-FDG PET-scans, als een enkele test, om mensen te identificeren die de ziekte van Alzheimer kunnen ontwikkelen, wordt niet ondersteund door bewijsmateriaal.[137]

Preventie

Intellectuele activiteiten zoals spelen schaken Of regelmatige sociale interactie is gekoppeld aan een verminderd risico op de ziekte van Alzheimer in epidemiologische studies, hoewel er geen causaal verband is gevonden.

Er zijn geen ziektemodificerende behandelingen Beschikbaar om de ziekte van Alzheimer te genezen en daarom heeft AD -onderzoek gericht op interventies om het begin en de progressie te voorkomen.[138] Er is geen bewijs dat een bepaalde maatregel ondersteunt bij het voorkomen van Alzheimer,[1] en studies van maatregelen om het begin of de progressie te voorkomen, hebben inconsistente resultaten opgeleverd.Epidemiologische studies hebben relaties voorgesteld tussen de kans op het ontwikkelen van AD en aanpasbare factoren, zoals medicijnen, levensstijl en dieet.Er zijn enkele uitdagingen bij het bepalen of interventies voor de ziekte van Alzheimer fungeren als een primaire preventiemethode, waardoor de ziekte zelf wordt voorkomen, of een secundaire preventiemethode, waarbij de vroege stadia van de ziekte worden geïdentificeerd.[17] Deze uitdagingen omvatten de duur van de interventie, verschillende stadia van ziekten waarbij de interventie begint, en gebrek aan standaardisatie van inclusiecriteria met betrekking tot biomarkers die specifiek zijn voor de ziekte van Alzheimer.[17] Verder onderzoek is nodig om factoren te bepalen die kunnen helpen bij het voorkomen van de ziekte van Alzheimer.[17]

Medicatie

Cardiovasculaire risicofactoren, zoals hypercholesterolemie, hypertensie, diabetes, en roken, worden geassocieerd met een hoger risico op begin en verergerd AD.[139][140] Het gebruik van statines verlagen cholesterol kan van voordeel zijn in Alzheimer.[141] Antihypertensieve en antidiabetische medicijnen bij personen zonder openlijke cognitieve stoornissen kunnen het risico op dementie verminderen door de cerebrovasculaire pathologie te beïnvloeden.[1][142] Meer onderzoek is nodig om de relatie met de ziekte van Alzheimer specifiek te onderzoeken;Verduidelijking van de directe rol die medicijnen spelen versus andere gelijktijdige levensstijlveranderingen (dieet, lichaamsbeweging, roken) is nodig.[1]

Depressie wordt geassocieerd met een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer;Management met antidepressiva kan een preventieve maatregel bieden.[143]

Historisch gezien langdurig gebruik van steroïdeloze ontstekingsremmers (NSAID's) werden verondersteld geassocieerd te worden met een verminderde kans op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer bij het verminderen van ontstekingen;NSAID's lijken echter niet nuttig te zijn als behandeling.[107] Omdat vrouwen een hogere incidentie van de ziekte van Alzheimer hebben dan mannen, werd bovendien gedacht dat oestrogeengebrek tijdens de menopauze een risicofactor was.Er is echter een gebrek aan bewijs om dat aan te tonen Hormoonvervangingstherapie (HRT) in de menopauze vermindert het risico op cognitieve achteruitgang.[144]

Levensstijl

Bepaalde levensstijlactiviteiten, zoals fysieke en cognitieve oefeningen, hoger onderwijs en beroepsmatig, het roken van sigaretten, stress, slaap en het beheer van andere comorbiditeiten, waaronder diabetes en hypertensie, kunnen het risico op het ontwikkelen van Alzheimer beïnvloeden.[143]

Lichïsige oefening wordt geassocieerd met een verlaagde dementiepercentage,[145] en is effectief bij het verminderen van de ernst van de symptomen bij mensen met AD.[146] Geheugen- en cognitieve functies kunnen worden verbeterd met aerobe oefeningen, waaronder stevig wandelen driemaal per week gedurende veertig minuten.[147] Het kan ook neuroplasticiteit van de hersenen veroorzaken.[148] Deelnemen aan mentale oefeningen, zoals lezen, kruiswoordpuzzels en schaken, hebben aangetoond dat het preventief is.[143]

Hoger onderwijs en beroepsmatig, en deelname aan vrijetijdsactiviteiten, dragen bij aan een verminderd risico op het ontwikkelen van Alzheimer,[149] of om het begin van de symptomen uit te stellen.Dit is compatibel met de cognitieve reserve Theorie, waarin stelt dat sommige levenservaringen resulteren in efficiënter neuraal functioneren en biedt het individu een cognitieve reserve die het begin van dementie -manifestaties vertraagt.[149] Opleiding vertraagt het begin van de ziekte van Alzheimer zonder de duur van de ziekte te veranderen.[150]

Stoping in roken kan het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer verminderen, met name bij degenen die dragen ApoE ɛ4 allel.[151][143] De verhoogde oxidatieve stress veroorzaakt door roken resulteert in stroomafwaartse inflammatoire of neurodegeneratieve processen die het risico op het ontwikkelen van AD kunnen verhogen.[152] Vermijden van roken, counseling en farmacotherapieën om te stoppen met roken worden gebruikt, en het vermijden van tabaksrook van het milieu wordt aanbevolen.[143]

De ziekte van Alzheimer wordt geassocieerd met slaapstoornissen, maar de precieze relatie is onduidelijk.[153][154] Er werd ooit gedacht dat naarmate mensen ouder worden, het risico op het ontwikkelen van slaapstoornissen en AD onafhankelijk toeneemt, maar onderzoek onderzoekt of slaapstoornissen de prevalentie van AD kunnen vergroten.[153] Een theorie is dat de mechanismen om de klaring van giftige stoffen te vergroten, inclusief Ap, zijn actief tijdens de slaap.[153][155] Met verminderde slaap verhoogt een persoon de AP -productie en vermindert de Ap -klaring, wat resulteert in Ap -accumulatie.[156][153][154] Het ontvangen van voldoende slaap (ongeveer 7-8 uur) elke nacht is een potentiële levensstijlinterventie geworden om de ontwikkeling van AD te voorkomen.[143]

Stress is een risicofactor voor de ontwikkeling van Alzheimer.[143] Het mechanisme waarmee stress iemand predisponeert voor de ontwikkeling van Alzheimer is onduidelijk, maar er wordt gesuggereerd dat levenslange stressoren het epigenoom van een persoon kunnen beïnvloeden, wat leidt tot een overexpressie of onderdrukking van specifieke genen.[157] Hoewel de relatie tussen stress en Alzheimer onduidelijk is, kunnen strategieën om stress te verminderen en de geest te ontspannen nuttige strategieën zijn bij het voorkomen van de progressie of de ziekte van Alzheimer.[158] Meditatie is bijvoorbeeld een nuttige verandering van levensstijl om cognitie en welzijn te ondersteunen, hoewel verder onderzoek nodig is om effecten op lange termijn te beoordelen.[148]

Beheer

Er is geen remedie voor de ziekte van Alzheimer;Beschikbare behandelingen bieden relatief kleine symptomatische voordelen, maar blijven bestaan palliatief in de natuur.[10][159] Behandelingen kunnen worden onderverdeeld in farmaceutische, psychosociale en zorgverlening.

Farmaceutisch

Driedimensionaal moleculair model van donepezil, een acetylcholinesteraseremmer gebruikt bij de behandeling van de ziektesymptomen van Alzheimer
Moleculaire structuur van memantine, een medicijn goedgekeurd voor gevorderde symptomen van de ziekte van Alzheimer

Medicijnen die worden gebruikt om de cognitieve problemen van de ziekte van Alzheimer te behandelen, zijn onder meer: vier acetylcholinesteraseremmers (tacrine, rivastigmine, galantamine, en donepezil) en memantine, een NMDA -receptorantagonist.De acetylcholinesteraseremmers zijn bedoeld voor mensen met milde tot ernstige Alzheimer, terwijl memantine bedoeld is voor mensen met matige of ernstige ziekte van Alzheimer.[107] Het voordeel van het gebruik ervan is klein.[160][161][162][11]

Vermindering van de activiteit van de cholinerge Neuronen is een bekend kenmerk van de ziekte van Alzheimer.[163] Acetylcholinesterase -remmers worden gebruikt om de snelheid te verlagen waarmee acetylcholine (ACh) wordt afgebroken, waardoor de concentratie van ACh in de hersenen wordt verhoogd en het verlies van ACh veroorzaakt door de dood van cholinerge neuronen.[164] Er zijn aanwijzingen voor de werkzaamheid van deze medicijnen bij milde tot matige ziekte van Alzheimer,[165][160] en enig bewijs voor het gebruik ervan in de geavanceerde fase.[160] Het gebruik van deze medicijnen in Milde cognitieve stoornissen heeft geen effect aangetoond in een vertraging van het begin van de ziekte van Alzheimer.[166] De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid en braken, beide zijn gekoppeld aan cholinerge overmaat.Deze bijwerkingen ontstaan bij ongeveer 10-20% van de gebruikers, zijn mild tot matig van ernst en kunnen worden beheerd door langzaam aan te passen aan medicatiedoses.[167] Minder veel voorkomende secundaire effecten zijn spier krampen, verlaagd hartslag (bradycardie), verlaagd trek en gewicht, en toegenomen maagzuur productie.[165]

Glutamaat is een excitatory neurotransmitter van de zenuwstelsel, hoewel overmatige hoeveelheden in de brein kan leiden tot cel overlijden door een proces dat wordt genoemd excitotoxiciteit die bestaat uit de overstimulatie van glutamaat receptoren.Excitotoxiciteit treedt niet alleen op bij de ziekte van Alzheimer, maar ook bij andere neurologische ziekten zoals zoals ziekte van Parkinson en multiple sclerose.[168] Memantine is een niet -competitief NMDA -receptorantagonist voor het eerst gebruikt als een anti-influenza tussenpersoon.Het werkt op de glutamatergisch systeem door te blokkeren NMDA -receptoren en het remmen van hun overstimulatie door glutamaat.[168][169] Van memantine is aangetoond dat het een klein voordeel heeft bij de behandeling van matige tot ernstige ziekte van Alzheimer.[170] Gerapporteerde bijwerkingen met memantine zijn zeldzaam en mild, inclusief hallucinaties, verwardheid, duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid.[171][172] De combinatie van memantine en donepezil[173] is aangetoond dat het "van is" statistisch significant maar klinisch marginale effectiviteit ".[174]

Een uittreksel van Ginkgo biloba bekend als EGB 761 is veel gebruikt voor de behandeling van Alzheimer en andere neuropsychiatrische aandoeningen.[175] Het gebruik ervan is goedgekeurd in heel Europa.[176] De World Federation of Biological Psychiatry Richtlijnen vermeldt EGB 761 met hetzelfde bewijs van bewijs (niveau B) gegeven aan acetylcholinesteraseremmers en memantine.EGB 761 is de enige die verbetering van de symptomen vertoonde bij zowel de ziekte van Alzheimer als vasculaire dementie.EGB 761 wordt gezien als in staat zijn om een belangrijke rol te spelen op zichzelf of als een add-on, vooral wanneer andere therapieën niet effectief blijken te zijn.[175] EGB 761 wordt als neuroprotectief gezien;Het is een vrije radicale scavenger, verbetert de mitochondriale functie en moduleert serotonine en dopamine -niveaus.Veel onderzoeken naar het gebruik ervan bij milde tot matige dementie hebben aangetoond dat het de cognitieve functie, activiteiten van het dagelijks leven en neuropsychiatrische symptomen aanzienlijk verbeteren.Het gebruik ervan is echter niet aangetoond dat het de progressie naar dementie verhindert.[175]

Atypische antipsychotica zijn bescheiden nuttig bij het verminderen agressie en psychose bij mensen met de ziekte van Alzheimer, maar hun voordelen worden gecompenseerd door ernstige nadelige effecten, zoals hartinfarct, bewegingsproblemen of cognitieve achteruitgang.[177] Bij gebruik op de lange termijn is aangetoond dat ze associëren met verhoogde sterfte.[178] Het stoppen van antipsychotisch gebruik in deze groep mensen lijkt veilig te zijn.[179]

Proeven voor Lecanamab hebben veelbelovende resultaten aangetoond bij het behandelen van mensen met cognitieve stoornissen en milde of vroege aanvang van Alzheimer[180].Vroege onderzoeken hebben een significante vertraging van de progressie van de ziekte aangetoond.Trials hebben een afname van 27% aangetoond in de achteruitgang van mensen met de ziekte van Alzheimer.

Psychosociaal

Psychosociaal Interventies worden gebruikt als een aanvulling op farmaceutische behandeling en kunnen worden geclassificeerd in gedrags-, emotie-, cognitie- of stimulatie-georiënteerde benaderingen.[moet worden bijgewerkt][181]

Gedragsinterventies Probeer de antecedenten en gevolgen van probleemgedrag te identificeren en te verminderen.Deze benadering heeft geen succes aangetoond bij het verbeteren van het algehele functioneren,[182] maar kan helpen om specifiek probleemgedrag te verminderen, zoals incontinentie.[183] Er is een gebrek aan gegevens van hoge kwaliteit over de effectiviteit van deze technieken bij andere gedragsproblemen zoals dwalen.[184][185] Muziektherapie is effectief bij het verminderen van gedrags- en psychologische symptomen.[186]

Emotiegerichte interventies omvatten Herinneringstherapie, validatietherapie, ondersteunend psychotherapie, Sensorische integratie, ook wel genoemd snoezelen, en Gesimuleerde aanwezigheidstherapie.Een Cochrane Review heeft geen bewijs gevonden dat dit effectief is.[187] Reminiscence Therapy (RT) omvat de discussie over ervaringen uit het verleden individueel of in groep, vaak met behulp van foto's, huishoudelijke artikelen, muziek- en geluidsopnamen of andere bekende items uit het verleden.Uit een beoordeling van de effectiviteit van RT uit 2018 bleek dat effecten inconsistent waren, klein van omvang en van twijfelachtige klinische betekenis en gevarieerd door instelling.[188] Gesimuleerde aanwezigheidstherapie (SPT) is gebaseerd op gehechtheidstheorieën en omvat het spelen van een opname met stemmen van de dichtstbijzijnde familieleden van de persoon met de ziekte van Alzheimer.Er is gedeeltelijk bewijs dat aangeeft dat SPT kan verminderen uitdagend gedrag.[189]

Het doel van cognitiegerichte behandelingen, waaronder realiteitsoriëntatie en cognitieve omscholing, is de vermindering van Cognitieve tekorten.Reality Orientation bestaat uit de presentatie van informatie over tijd, plaats of persoon om het begrip van de persoon over zijn omgeving en zijn of haar plaats erin te verlichten.Aan de andere kant probeert de cognitieve omscholing een verminderde capaciteiten te verbeteren door mentale vaardigheden uit te oefenen.Beide hebben enige werkzaamheid aangetoond die cognitieve capaciteiten verbeteren.[190]

Stimulatiegerichte behandelingen omvatten kunst, muziek en huisdier therapieën, oefening, en elk ander soort vrijetijdsactiviteiten.Stimulatie heeft een bescheiden ondersteuning voor het verbeteren van gedrag, stemming en, in mindere mate, functie.Niettemin, hoe belangrijk deze effecten ook zijn, de belangrijkste ondersteuning voor het gebruik van stimulatietherapieën is de verandering in de routine van de persoon.[181]

Zorgverlening

Aangezien Alzheimer geen remedie heeft en het geleidelijk mensen niet in staat maakt om aan hun eigen behoeften te voldoen, is zorgverlening in wezen de behandeling en moet in de loop van de ziekte zorgvuldig worden beheerd.

Tijdens de vroege en matige stadia kunnen wijzigingen in de levensomgeving en levensstijl toenemen veiligheid en verminder de lasterlast.[191][192] Voorbeelden van dergelijke wijzigingen zijn de naleving van vereenvoudigde routines, het plaatsen van veiligheidsloten, het labelen van huishoudelijke artikelen om de persoon met de ziekte of het gebruik van gewijzigde dagelijkse levensobjecten te cuepl.[181][193][194] Als eten problematisch wordt, moet voedsel in kleinere stukken worden bereid of zelfs gezuiverd.[195] Wanneer slikproblemen ontstaan, het gebruik van voedingsbuizen kan vereist zijn.In dergelijke gevallen is de medische werkzaamheid en ethiek van voortdurende voeding een belangrijke overweging van de zorgverleners en familieleden.[196][197] Het gebruik van fysieke beperkingen wordt zelden aangegeven in een stadium van de ziekte, hoewel er situaties zijn waarin ze nodig zijn om schade aan de persoon met de ziekte van Alzheimer of zijn verzorgers te voorkomen.[181]

Tijdens de laatste fasen van de ziekte is de behandeling gericht op het verlichten van ongemak tot de dood, vaak met behulp van hospice.[198]

Eetpatroon

Dieet kan een wijzigbare risicofactor zijn voor de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer.De Mediterraans diëet, en de Dash -dieet worden beide geassocieerd met minder cognitieve achteruitgang.Een andere benadering is geweest om elementen van beide diëten op te nemen in een die bekend is als de Mind dieet.[199] Studies van individuele voedingscomponenten, mineralen en supplementen zijn tegenstrijdig over de vraag of ze AD of cognitieve achteruitgang voorkomen.[199][200][201]

Prognose

De vroege stadia van de ziekte van Alzheimer zijn moeilijk te diagnosticeren.Een definitieve diagnose wordt meestal gesteld zodra cognitieve stoornissen dagelijkse activiteiten in gevaar brengen, hoewel de persoon nog steeds onafhankelijk kan leven.De symptomen zullen voortkomen uit milde cognitieve problemen, zoals geheugenverlies door toenemende stadia van cognitieve en niet-cognitieve stoornissen, waardoor elke mogelijkheid van onafhankelijk leven wordt geëlimineerd, vooral in de late stadia van de ziekte.[33]

Levensverwachting van mensen met de ziekte van Alzheimer is verminderd.[202] De normale levensverwachting voor 60 tot 70 jaar oud is 23 tot 15 jaar;Voor 90 jaar oud is het 4,5 jaar.[203] Na de diagnose van de ziekte van Alzheimer varieert het van 7 tot 10 jaar voor mensen in de jaren 60 en vroege jaren 70 (een verlies van 13 tot 8 jaar), tot slechts ongeveer 3 jaar of minder (een verlies van 1,5 jaar) voor mensen in hun jaren 90.[202]

Minder dan 3% van de mensen leeft meer dan veertien jaar.[204] Ziekte kenmerken significant geassocieerd met verminderde overleving zijn een verhoogde ernst van cognitieve stoornissen, verminderd functioneel niveau, geschiedenis van vallen en verstoringen in het neurologische onderzoek.Andere toevallige ziekten zoals hart problemen, diabetesof geschiedenis van alcohol misbruik zijn ook gerelateerd aan verkorte overleving.[205][206][207] Terwijl de vroegere leeftijd bij aanvang hoe hoger de totale overlevingsjaren, is de levensverwachting vooral verminderd in vergelijking met de gezonde bevolking bij degenen die jonger zijn.[208] Mannen hebben een minder gunstige overlevingsprognose dan vrouwen.[204][3]

Longontsteking en uitdroging zijn de meest voorkomende onmiddellijke doodsoorzaken gebracht door de ziekte van Alzheimer, terwijl kanker is een minder frequente doodsoorzaak dan in de algemene bevolking.[3]

Epidemiologie

Twee hoofdmaatregelen worden gebruikt in epidemiologisch Studies: incidentie en prevalentie. Incidentie is het aantal nieuwe gevallen per eenheid van persoon die risico loopt (meestal het aantal nieuwe gevallen per duizend persoonsjaren);terwijl prevalentie is het totale aantal gevallen van de ziekte in de bevolking op elk moment.

Sterfgevallen per miljoen personen in 2012 als gevolg van dementieën, waaronder de ziekte van Alzheimer
 0–4
 5–8
 9–10
 11–13
 14–17
 18–24
 25–45
 46–114
 115–375
 376–1266

Wat betreft incidentie, cohort Longitudinale studies (Studies waarbij een ziektevrije populatie in de loop van de jaren wordt gevolgd) bieden tarieven tussen 10 en 15 per duizend persoonsjaren voor alle dementieën en 5-8 voor de ziekte van Alzheimer,[209][210] Wat betekent dat de helft van de gevallen van nieuwe dementie elk jaar de ziekte van Alzheimer zijn.De vooruitgang van de leeftijd is een primaire risicofactor voor de ziekte en de incidentiepercentages zijn niet gelijk voor alle leeftijden: om de 5 jaar na de leeftijd van 65 jaar is het risico om de ziekte te verwerven ongeveer verdubbelt, van 3 tot maar liefst 69 per duizend persoonsjaren.[209][210] Vrouwtjes met de ziekte van Alzheimer komen vaker voor dan mannen, maar dit verschil is waarschijnlijk te wijten aan de langere levensduur van vrouwen.Wanneer aangepast voor de leeftijd, worden beide geslachten beïnvloed door Alzheimer met gelijke snelheden.[11] In de Verenigde Staten was het risico om te sterven aan de ziekte van Alzheimer in 2010 26% hoger bij de niet-Spaanse blanke bevolking dan bij de niet-Spaanse zwarte bevolking, en de Spaanse bevolking had een 30% lager risico dan het niet-Spaanse blankbevolking.[211]

De prevalentie van de ziekte van Alzheimer bij populaties is afhankelijk van factoren zoals incidentie en overleving.Omdat de incidentie van de ziekte van Alzheimer toeneemt met de leeftijd, hangt de prevalentie af van de gemiddelde leeftijd van de bevolking waarvoor prevalentie wordt gegeven.In de Verenigde Staten in 2020 werd de prevalentie van de dementie van Alzheimer geschat op 5,3% voor die in de leeftijdsgroep van 60-74, met het tarief dat toeneemt tot 13,8% in de 74-84 groep en tot 34,6% in die groter dan 85.[212] De prevalentiepercentages in sommige minder ontwikkelde regio's over de hele wereld zijn lager.[213][214] Naarmate de incidentie en prevalentie gestaag toenemen, wordt de prevalentie zelf naar verwachting tegen 2050.[verduidelijking nodig][215] Vanaf 2020 hebben 50 miljoen mensen wereldwijd AD, waarbij dit aantal naar verwachting in 2050 zal toenemen tot 152 miljoen.[10]

Geschiedenis

De patiënt van Alois Alzheimer Auguste afschrikt in 1902. Hare was het eerste beschreven geval van wat bekend werd als de ziekte van Alzheimer.

De Oude Grieks en Romeins filosofen en artsen bijbehorende ouderdom met toenemende Dementie.[23] Het was pas in 1901 dat Duits psychiater Alois Alzheimer identificeerde het eerste geval van wat bekend werd als de ziekte van Alzheimer, vernoemd naar hem, in een vijftigjarige vrouw die hij belde Auguste D.Hij volgde haar zaak totdat ze stierf in 1906 toen hij er voor het eerst publiekelijk over meldde.[216] Gedurende de komende vijf jaar werden elf soortgelijke gevallen gemeld in de medische literatuur, sommigen van hen gebruiken al de term de ziekte van Alzheimer.[23] De ziekte werd voor het eerst beschreven als een onderscheidende ziekte door Emil Kraepelin Na het onderdrukken van enkele van de klinische (wanen en hallucinaties) en pathologische kenmerken (arteriosclerotische veranderingen) in het oorspronkelijke rapport van Auguste D.[217] Hij omvatte ziekte van Alzheimer, ook genoemd preseniel Dementie door kraepelin, als een subtype van Seniele dementie In de achtste editie van hem Leerboek van psychiatrie, gepubliceerd op 15 juli, 1910.[218]

Gedurende het grootste deel van de 20e eeuw was de diagnose van de ziekte van Alzheimer gereserveerd voor personen tussen de 45 en 65 jaar die symptomen van dementie ontwikkelden.De terminologie veranderde na 1977 toen een conferentie over de ziekte van Alzheimer concludeerde dat de klinische en pathologisch Manifestaties van preseniele en seniele dementie waren bijna identiek, hoewel de auteurs ook eraan toevoegden dat dit niet de mogelijkheid uitsluit dat ze verschillende oorzaken hadden.[219] Dit leidde uiteindelijk tot de diagnose van ziekte van Alzheimer onafhankelijk van leeftijd.[220] De voorwaarde Seniele dementie van het type Alzheimer (SDAT) werd een tijdje gebruikt om de aandoening bij die ouder dan 65 te beschrijven, waarbij de klassieke ziekte van Alzheimer werd gebruikt om degenen die jonger waren te beschrijven.Uiteindelijk werd de term de ziekte van Alzheimer formeel aangenomen in de medische nomenclatuur om individuen van alle leeftijden te beschrijven met een karakteristiek gemeenschappelijk symptoompatroon, ziekteverloop en neuropathologie.[221]

De Nationaal Instituut voor neurologische en communicatieve stoornissen en beroerte (Nincds) en de Alzheimer's Disease and Reled Disorders Association (Adrda, nu bekend als de Alzheimer's Association) het meest gebruikte vastgestelde Nincds-Adrda Alzheimer's criteria voor diagnose in 1984,[222] In 2007 uitgebreid bijgewerkt.[223][131] Deze criteria vereisen dat de aanwezigheid van cognitieve beperking, en een vermoedelijk dementiesyndroom, worden bevestigd door neuropsychologisch testen voor een klinische diagnose van mogelijke of waarschijnlijke ziekte van Alzheimer.EEN histopathologisch Bevestiging inclusief een microscopisch onderzoek van hersen weefsel is vereist voor een definitieve diagnose.Mooi zo statistische betrouwbaarheid en Geldigheid zijn aangetoond tussen de diagnostische criteria en definitieve histopathologische bevestiging.[224]

Maatschappij en cultuur

Sociale kosten

Dementie, en met name de ziekte van Alzheimer, kan een van de duurste ziekten voor samenlevingen wereldwijd zijn.[225] Naarmate de bevolking ouder wordt, zullen deze kosten waarschijnlijk stijgen en een belangrijk worden sociaal probleem en economische last.[226] De kosten in verband met AD omvatten directe en indirecte medische kosten, die variëren tussen landen, afhankelijk van de sociale zorg voor een persoon met AD.[225][227][228] Directe kosten zijn onder meer doktersbezoeken, ziekenhuiszorg, medische behandelingen, Verpleeghuiszorg, gespecialiseerde apparatuur en huishoudelijke uitgaven.[225][226] Indirecte kosten omvatten de kosten van informele zorg en het verlies in productiviteit van informele zorgverleners.[226]

In de Verenigde Staten vanaf 2019, informele (familie) zorg wordt naar schatting bijna driekwart zorg voor mensen met AD voor een bedrag van US $ 234 miljard per jaar en ongeveer 18,5 miljard uur zorg.[225] De kosten voor de samenleving wereldwijd om voor personen met AD te zorgen, zullen naar verwachting bijna tienvoudig toenemen en tegen 2050 ongeveer US $ 9,1 biljoen bereiken.[227]

De kosten voor mensen met ernstigere dementie of gedragsverstoringen zijn hoger en zijn gerelateerd aan de extra zorgverlening om fysieke zorg te bieden.[228]

Zorglast

De rol van de hoofd verzorger wordt vaak genomen door de echtgenoot of een naast familielid.[229] De ziekte van Alzheimer staat erom bekend een grote last te leggen verzorgers waaronder sociale, psychologische, fysieke of economische aspecten.[18][230][231] Thuiszorg heeft meestal de voorkeur van mensen met de ziekte van Alzheimer en hun families.[232] Deze optie vertraagt of elimineert ook de behoefte aan professionelere en kostbare zorgniveaus.[232][233] Niettemin heeft tweederde van de verpleeghuisbewoners dementieën.[181]

Dementie Zorgverleners zijn onderworpen aan hoge percentages fysieke en geestelijk aandoeningen.[234] Factoren geassocieerd met grotere psychosociale problemen van de primaire zorgverleners zijn onder meer een getroffen persoon thuis, de verzorger is een echtgenoot, eisen gedrag van de verzorgde persoon zoals depressie, gedragsstoornissen, hallucinaties, slaapproblemen of wandelverstoringen en sociale onthouding.[235][236] Wat de economische problemen betreft, geven mantelzorgers vaak tijd op van het werk om gemiddeld 47 uur per week door te brengen met de persoon met de ziekte van Alzheimer, terwijl de kosten van zorg voor hen hoog zijn.Directe en indirecte kosten van zorg voor iemand met het gemiddelde van Alzheimer tussen $ 18.000 en $ 77.500 per jaar in de Verenigde Staten, afhankelijk van het onderzoek.[237][229]

Cognitieve gedragstherapie en de leer van copingstrategieën individueel of in groep hebben hun werkzaamheid aangetoond bij het verbeteren van de psychologische gezondheid van de zorgverleners.[18][238]

Media

De ziekte van Alzheimer is afgebeeld in films zoals: Iris (2001), gebaseerd op John Bayley's memoires van zijn vrouw Iris Murdoch;[239] Het notitieboekje (2004), gebaseerd op Nicholas Sparks'1996 roman met dezelfde naam;[240] Een moment om te onthouden (2004); Thanmathra (2005);[241] Herinneringen aan morgen (Ashita no Kioku) (2006), gebaseerd op de gelijknamige roman van Hiroshi Ogiwara;[242] Weg van haar (2006), gebaseerd op Alice Munro's kort verhaal De beer kwam over de berg;[243] Nog steeds Alice (2014), ongeveer een Columbia University Professor die de ziekte van Alzheimer vroeg in het begin heeft gebaseerd, gebaseerd op Lisa Genova's 2007 roman met dezelfde naam en met Julianne Moore In de titelrol.Documentaires over de ziekte van Alzheimer omvatten Malcolm en Barbara: A Love Story (1999) en Malcolm en Barbara: Love's Farewell (2007), beide met Malcolm Pointon.[244][245][246]

De ziekte van Alzheimer is ook in muziek afgebeeld door de Engelse muzikant de verzorger in releases zoals Aanhoudende herhaling van zinnen (2008), Een lege gelukzaligheid voorbij deze wereld (2011), en Overal aan het einde van de tijd (2016–2019).[247][248][249] Schilderijen van de stoornis zijn onder meer The Late Works van American Artist WILLIAM UTERMOHLEN, die van 1995 tot 2000 zelfportretten trok als een experiment om zijn ziekte door kunst te tonen.[250][251]

Onderzoeksrichtingen

Aanvullend onderzoek naar het levensstijleffect kan inzicht geven in neuroimaging biomarkers en een beter begrip van de mechanismen die zowel de ziekte van Alzheimer als de vroege AD van het begin veroorzaken.[252]

Behandeling en preventie

Er is voortdurend onderzoek naar de rol van specifieke medicijnen bij het verminderen van de prevalentie (primaire preventie) en/of progressie (secundaire preventie) van de ziekte van Alzheimer.[253] De onderzoeksproeven die medicijnen onderzoeken, hebben over het algemeen invloed Ap plaques, ontsteking, ApoE, Neurotransmitter -receptoren, neurogenese, epigenetische regulatoren, groeifactoren en hormonen.[253][254][255] Deze studies hebben geleid tot een beter begrip van de ziekte, maar niemand identificeerde een preventiestrategie.[253][254]

Er worden antilichamen ontwikkeld die het vermogen kunnen veranderen om het ziekteverloop te veranderen door zich te richten op amyloïde bèta, zoals donanemab en aducanumab.Aducanumab werd goedgekeurd door de FDA in 2021, maar het gebruik en de effectiviteit ervan blijft onduidelijk en controversieel.[256] Hoewel het ontving FDA goedkeuring, aducanumab Kan geen effectiviteit vertonen bij mensen die al de symptomen van Alzheimer hadden.[257]

Referenties

 1. ^ a b c d e f g h i j k Knopman DS, Amieva H, Petersen RC, et al.(Mei 2021). "Ziekte van Alzheimer". Nat rev dis primers. 7 (1): 33. doen:10.1038/S41572-021-00269-Y. PMC 8574196. Pmid 33986301.
 2. ^ a b c d e f "Dementie fact sheet".Wereldgezondheidsorganisatie.September 2020.
 3. ^ a b c Ganguli M, Dodge HH, Shen C, Pandav RS, Dekosky St (mei 2005). "Alzheimer ziekte en mortaliteit: een 15-jarige epidemiologische studie". Archives of Neurology. 62 (5): 779–784. doen:10.1001/Archneur.62.5.779. Pmid 15883266.
 4. ^ a b Mendez MF (november 2012). "De ziekte van Alzheimer vroege aan het begin: niet-amnestische subtypen en Type 2-advertentie". Archives of Medical Research. 43 (8): 677–685. doen:10.1016/j.arcmed.2012.11.009. PMC 3532551. Pmid 23178565.
 5. ^ a b "Dementie diagnose en beoordeling" (PDF).National Institute for Health and Care Excellence (Nice).Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 5 december 2014. Opgehaald 30 november 2014.
 6. ^ Gomperts SN (april 2016). "Lewy Body Dementia's: dementie met Lewy Bodies en Parkinson Disease Dementia". Continuüm (Opnieuw bekijken). 22 (2 dementie): 435–463. doen:10.1212/con.00000000000003099. PMC 5390937. Pmid 27042903.
 7. ^ a b Lott It, Head E (maart 2019). "Dementie in het syndroom van Down: unieke inzichten voor onderzoek van de ziekte van Alzheimer". Nat Rev Neurol. 15 (3): 135–147. doen:10.1038/S41582-018-0132-6. PMC 8061428. Pmid 30733618.
 8. ^ Commissie de la transparentie (juni 2012)."Geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer: het beste vermeden. Geen therapeutisch voordeel" [Geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer: het beste vermeden.Geen therapeutisch voordeel]. Prescire International. 21 (128): 150. Pmid 22822592.
 9. ^ a b Querfurth HW, Laferla FM (januari 2010)."Ziekte van Alzheimer". The New England Journal of Medicine. 362 (4): 329–344. doen:10.1056/nejmra0909142. Pmid 20107219. S2CID 205115756.
 10. ^ a b c d e f g h i j k Breijyeh Z, Karaman R (december 2020). "Uitgebreide beoordeling over de ziekte van Alzheimer: oorzaken en behandeling". Moleculen (Opnieuw bekijken). 25 (24): 5789. doen:10.3390/Molecules25245789. PMC 7764106. Pmid 33302541.
 11. ^ a b c d Simon RP, Greenberg DA, Aminoff MJ (2018). Klinische neurologie (Tenth ed.).[New York]: McGraw Hill.p.111. ISBN 978-1-259-86173-4. Oclc 1012400314.
 12. ^ a b c d Burns A, Iliffe S (februari 2009)."Ziekte van Alzheimer". BMJ. 338: B158. doen:10.1136/bmj.b158. Pmid 19196745. S2CID 8570146.
 13. ^ a b c d e f g h i "Alzheimer Disease Fact Sheet". National Institute on Aging. Opgehaald 25 januari 2021.
 14. ^ Todd S, Barr S, Roberts M, Passmore AP (november 2013)."Overleving in dementie en voorspellers van sterfte: een overzicht". International Journal of Geriatric Psychiatry. 28 (11): 1109–1124. doen:10.1002/gps.3946. Pmid 23526458. S2CID 25445595.
 15. ^ a b c d Long JM, Holtzman DM (oktober 2019). "De ziekte van Alzheimer: een update over pathobiologie en behandelingsstrategieën". Cel. 179 (2): 312–339. doen:10.1016/j.cell.2019.09.001. PMC 6778042. Pmid 31564456.
 16. ^ a b "Studie onthult hoe ApoE4 -gen het risico op dementie kan verhogen". National Institute on Aging. Opgehaald 17 maart 2021.
 17. ^ a b c d HSU D, Marshall GA (2017). "Primaire en secundaire preventieproeven bij de ziekte van Alzheimer: terugkijken, vooruitgaan". Curr Alzheimer Res. 14 (4): 426–440. doen:10.2174/1567205013666160930112125. PMC 5329133. Pmid 27697063.
 18. ^ a b c d Thompson CA, Spilsbury K, Hall J, Birks Y, Barnes C, Adamson J (juli 2007). "Systematische review van informatie en ondersteuning interventies voor zorgverleners van mensen met dementie". BMC Geriatrics. 7: 18. doen:10.1186/1471-2318-7-18. PMC 1951962. Pmid 17662119.
 19. ^ Forbes D, Forbes SC, Blake CM, Thiessen EJ, Forbes S (april 2015). "Oefeningsprogramma's voor mensen met dementie". De Cochrane -database van systematische beoordelingen (Ingediend manuscript). 132 (4): CD006489. doen:10.1002/14651858.cd006489.pub4. PMC 9426996. Pmid 25874613.
 20. ^ National Institute for Health and Clinical Excellence. "Lage dosis antipsychotica bij mensen met dementie".National Institute for Health and Care Excellence (Nice).Gearchiveerd van het origineel op 5 december 2014. Opgehaald 29 november 2014.
 21. ^ "Informatie voor professionals in de gezondheidszorg: conventionele antipsychotica".US Food and Drug Administration.16 juni 2008. Gearchiveerd van het origineel Op 29 november 2014. Opgehaald 29 november 2014.
 22. ^ Zhu D, Montagne A, Zhao Z (juni 2021). "Alzheimer's pathogene mechanismen en onderliggende sekseverschil". Cell Mol Life Sci. 78 (11): 4907–4920. doen:10.1007/S00018-021-03830-W. PMC 8720296. Pmid 33844047.
 23. ^ a b c Berchtold NC, Cotman CW (1998)."Evolutie in de conceptualisatie van dementie en de ziekte van Alzheimer: Grieks-Romeinse periode tot de jaren zestig". Neurobiologie van veroudering. 19 (3): 173–189. doen:10.1016/s0197-4580 (98) 00052-9. Pmid 9661992. S2CID 24808582.
 24. ^ a b "Alzheimer Disease Fact Sheet". National Institute on Aging. Opgehaald 23 maart 2022.
 25. ^ a b c "De ziekte van Alzheimer - symptomen". NHS.UK. 10 mei 2018.
 26. ^ a b Waldemar G, Dubois B, Emre M, et al.(Januari 2007). "Aanbevelingen voor de diagnose en het beheer van de ziekte van Alzheimer en andere aandoeningen geassocieerd met dementie: EFNS -richtlijn". European Journal of Neurology. 14 (1): E1-26. doen:10.1111/j.1468-1331.2006.01605.x. Pmid 17222085. S2CID 2725064.
 27. ^ a b c Bäckman L, Jones S, Berger AK, Laukka EJ, Small BJ (september 2004). "Meerdere cognitieve tekorten tijdens de overgang naar de ziekte van Alzheimer". Journal of Internal Medicine. 256 (3): 195–204. doen:10.1111/j.1365-2796.2004.01386.x. Pmid 15324363. S2CID 37005854.
 28. ^ Nygård L (2003)."Instrumentele activiteiten van het dagelijkse leven: een opstapje naar de diagnose van de ziekte van Alzheimer bij personen met milde cognitieve stoornissen?". Acta Neurologica Scandinavica.Supplementum. 179 (S179): 42–46. doen:10.1034/j.1600-0404.107.s179.8.x. Pmid 12603250. S2CID 25313065.
 29. ^ Deardorff WJ, Grossberg GT (2019)."Gedrags- en psychologische symptomen in de dementie van Alzheimer en vasculaire dementie". Handboek van klinische neurologie. 165: 5–32. doen:10.1016/B978-0-444-64012-3.00002-2. ISBN 978-0444640123. Pmid 31727229. S2CID 208037448.
 30. ^ Murray ED, Buttner N, Price BH (2012)."Depressie en psychose in neurologische praktijk".In Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J (red.). Bradley's neurologie in de klinische praktijk (6e ed.).Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders. ISBN 978-1-4377-0434-1.
 31. ^ a b Petersen RC, Lopez O, Armstrong MJ, Getchius TS, Ganguli M, Gloss D, et al.(Januari 2018). "Samenvatting van de praktijkrichtlijn update: milde cognitieve stoornissen: rapport van de richtlijnontwikkeling, verspreiding en implementatie subcommissie van de American Academy of Neurology". Neurologie. 90 (3): 126–135. doen:10.1212/wnl.0000000000004826. PMC 5772157. Pmid 29282327.
 32. ^ a b c Atri A (maart 2019)."Het klinische spectrum van de ziekte van Alzheimer: diagnose en management". De medische klinieken van Noord -Amerika (Opnieuw bekijken). 103 (2): 263–293. doen:10.1016/j.mcna.2018.10.009. Pmid 30704681. S2CID 73432842.
 33. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Förstl H, Kurz A (1999)."Klinische kenmerken van de ziekte van Alzheimer". Europese archieven van psychiatrie en klinische neurowetenschappen. 249 (6): 288–290. doen:10.1007/S004060050101. Pmid 10653284. S2CID 26142779.
 34. ^ Carlesimo GA, Oscar-Berman M (juni 1992)."Geheugentekorten bij de patiënten van Alzheimer: een uitgebreide beoordeling". Neuropsychologie review. 3 (2): 119–169. doen:10.1007/BF01108841. Pmid 1300219. S2CID 19548915.
 35. ^ Jelicic M, Bonebakker AE, Bonke B (1995)."Impliciete geheugenprestaties van patiënten met de ziekte van Alzheimer: een kort overzicht". Internationale psychogeriatriek. 7 (3): 385–392. doen:10.1017/s1041610295002134. Pmid 8821346. S2CID 9419442.
 36. ^ a b Taler V, Phillips NA (juli 2008)."Taalprestaties bij de ziekte van Alzheimer en milde cognitieve stoornissen: een vergelijkende beoordeling". Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 30 (5): 501–556. doen:10.1080/13803390701550128. Pmid 18569251. S2CID 37153159.
 37. ^ a b c Frank Em (september 1994)."Effect van de ziekte van Alzheimer op de communicatiefunctie". Journal of the South Carolina Medical Association. 90 (9): 417–423. Pmid 7967534.
 38. ^ Volicer L, Harper DG, Manning BC, Goldstein R, Satlin A (mei 2001)."Zonsondergang en circadiane ritmes bij de ziekte van Alzheimer". The American Journal of Psychiatry. 158 (5): 704–711. doen:10.1176/appi.ajp.158.5.704. Pmid 11329390. S2CID 10492607.
 39. ^ Gold DP, Reis MF, Markiewicz D, Andres D (januari 1995)."Wanneer thuiszorg eindigt: een longitudinale studie van resultaten voor zorgverleners van familieleden met dementie". Journal of the American Geriatrics Society. 43 (1): 10–16. doen:10.1111/j.1532-5415.1995.tb06235.x. Pmid 7806732. S2CID 29847950.
 40. ^ a b "De ziekte van Alzheimer - symptomen en oorzaken". Mayo Clinic. Opgehaald 23 maart 2022.
 41. ^ De ziekte van Alzheimer - Oorzaken (NHS)
 42. ^ Tackenberg C, Kulic L, Nitsch RM (2020). "Familiale Alzheimer's ziektemutaties op positie 22 van de amyloïde β-peptidensequentie beïnvloeden differentieel synaptisch verlies, tau-fosforylering en neuronale celdood in een ex vivo-systeem". PLOS One. 15 (9): E0239584. Bibcode:2020PLOSO..1539584T. doen:10.1371/journal.pone.0239584. PMC 7510992. Pmid 32966331.
 43. ^ Wang H, Kulas JA, Wang C, Holtzman DM, Ferris HA, Hansen SB (augustus 2021). "Regulatie van bèta-amyloïde productie in neuronen door astrocyten-afgeleide cholesterol". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 118 (33): E2102191118. doen:10.1073/pnas.2102191118. ISSN 0027-8424. PMC 8379952. Pmid 34385305. S2CID 236998499.
 44. ^ Vilchez D, Saez I, Dillin A (december 2014). "De rol van eiwitklaringmechanismen bij het verouderen van organisme en leeftijdsgebonden ziekten". Natuurcommunicatie. 5: 5659. Bibcode:2014NATCO ... 5.5659V. doen:10.1038/ncomms6659. Pmid 25482515.
 45. ^ Jacobson M, McCarthy N (2002). Apoptose.Oxford, Ox: Oxford University Press.p.290. ISBN 0199638497.
 46. ^ Hardy J, Allsop D (oktober 1991)."Amyloïde afzetting als de centrale gebeurtenis in de etiologie van de ziekte van Alzheimer". Trends in farmacologische wetenschappen. 12 (10): 383–388. doen:10.1016/0165-6147 (91) 90609-V. Pmid 1763432.
 47. ^ a b Mudher A, Lovestone S (januari 2002)."Alzheimer's Disease-Do-tauisten en baptisten schudden eindelijk handen?". Trends in neurowetenschappen. 25 (1): 22–26. doen:10.1016/s0166-2236 (00) 02031-2. Pmid 11801334. S2CID 37380445.
 48. ^ Polvikoski T, Sulkava R, Haltia M, Kainulainen K, Vuorio A, Verkkoniemi A, et al.(November 1995)."Apolipoproteïne E, dementie en corticale afzetting van beta-amyloïde eiwit". The New England Journal of Medicine. 333 (19): 1242–1247. doen:10.1056/nejm19951109331902. Pmid 7566000.
 49. ^ Selkoe DJ (juni 1999). "Het vertalen van celbiologie in therapeutische vooruitgang bij de ziekte van Alzheimer". Natuur. 399 (6738 Suppl): A23 - A31. doen:10.1038/19866. Pmid 10392577. S2CID 42287088.
 50. ^ Borchelt DR, Thinakaran G, Eckman CB, Lee MK, Davenport F, Ratovitsky T, et al.(November 1996). "Familiale Alzheimer-ziekte-gekoppelde preseniline 1 varianten verhogen ABETA1-42/1-40 verhouding in vitro en in vivo". Neuron. 17 (5): 1005-1013. doen:10.1016/S0896-6273 (00) 80230-5. Pmid 8938131. S2CID 18315650.
 51. ^ Kim JH (december 2018). "Genetica van de ziekte van Alzheimer". Dementie en neurocognitieve stoornissen. 17 (4): 131–136. doen:10.12779/dnd.2018.17.4.131. PMC 6425887. Pmid 30906402.
 52. ^ Perea JR, Bolós M, Avila J (oktober 2020). "Microglia bij de ziekte van Alzheimer in de context van tau -pathologie". Biomoleculen. 10 (10): 1439. doen:10.3390/BIOM10101439. PMC 7602223. Pmid 33066368.
 53. ^ Mahley RW, Weisgraber KH, Huang Y (april 2006). "Apolipoproteïne E4: een oorzakelijke factor en therapeutisch doelwit bij neuropathologie, inclusief de ziekte van Alzheimer". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 103 (15): 5644–5651. Bibcode:2006pnas..103.5644m. doen:10.1073/pnas.0600549103. PMC 1414631. Pmid 16567625.
 54. ^ Blennow K, De Leon MJ, Zetterberg H (juli 2006)."Ziekte van Alzheimer". Lancet. 368 (9533): 387–403. doen:10.1016/s0140-6736 (06) 69113-7. Pmid 16876668. S2CID 47544338.
 55. ^ Hall K, Murrell J, Ogunniyi A, Deeg M, Baiyewu O, Gao S, et al.(Januari 2006). "Cholesterol, ApoE -genotype en de ziekte van Alzheimer: een epidemiologische studie van de Nigeriaanse Yoruba". Neurologie. 66 (2): 223–227. doen:10.1212/01.wnl.0000194507.39504.17. PMC 2860622. Pmid 16434658.
 56. ^ Gureje O, Ogunniyi A, Baiyewu O, Price B, Unverzagt FW, Evans RM, et al.(Januari 2006). "APOE EPSILON4 wordt niet geassocieerd met de ziekte van Alzheimer bij oudere Nigerianen". Annals of Neurology. 59 (1): 182–185. doen:10.1002/ana.20694. PMC 2855121. Pmid 16278853.
 57. ^ Carmona S, Zahs K, Wu E, Dakin K, Bras J, Guerreiro R (augustus 2018). "De rol van Trem2 bij de ziekte van Alzheimer en andere neurodegeneratieve aandoeningen". Lancet Neurol. 17 (8): 721–730. doen:10.1016/S1474-4422 (18) 30232-1. Pmid 30033062. S2CID 51706988.
 58. ^ Tomiyama T (juli 2010)."[Betrokkenheid van beta-amyloïde bij de etiologie van de ziekte van Alzheimer]". Hersenen en zenuw = shinkei kenkyu no shinpo. 62 (7): 691–699. Pmid 20675873.
 59. ^ Tomiyama T, Nagata T, Shimada H, Teraoka R, Fukushima A, Kanemitsu H, et al.(Maart 2008)."Een nieuwe amyloïde bèta-variant die de voorkeur geeft aan oligomerisatie in dementie van het type Alzheimer". Annals of Neurology. 63 (3): 377–387. doen:10.1002/ana.21321. Pmid 18300294. S2CID 42311988.
 60. ^ Tomiyama T, Shimada H (februari 2020). "APP OSAKA-mutatie in de ontdekking van de ziekte-ins van familiale Alzheimer, zijn fenotypes en het mechanisme van recessieve overerving". International Journal of Molecular Sciences. 21 (4): 1413. doen:10.3390/ijms21041413. PMC 7073033. Pmid 32093100.
 61. ^ Goedert M, Spillantini MG, Crowther RA (juli 1991)."Tau -eiwitten en neurofibrillaire degeneratie". Hersenpathologie. 1 (4): 279–286. doen:10.1111/j.1750-3639.1991.tb00671.x. Pmid 1669718. S2CID 33331924.
 62. ^ Iqbal K, Alonso A, Chen S, Chohan MO, El-Akkad E, Gong CX, et al.(Januari 2005). "Tau -pathologie bij de ziekte van Alzheimer en andere tauopathieën". Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Moleculaire basis van ziekte. 1739 (2–3): 198–210. doen:10.1016/j.bbadis.2004.09.008. Pmid 15615638.
 63. ^ Sinyor B, Mineo J, Ochner C (juni 2020). "De ziekte van Alzheimer, ontsteking en de rol van antioxidanten". Journal of Alzheimer's Disease Reports. 4 (1): 175–183. doen:10.3233/ADR-200171. PMC 7369138. Pmid 32715278.
 64. ^ Kinney JW, Bemiller SM, Murtishaw AS, Leisgang AM, Salazar AM, Lamb BT (2018). "Ontsteking als een centraal mechanisme bij de ziekte van Alzheimer". Alzheimer en dementie. 4: 575–590. doen:10.1016/j.trci.2018.06.014. PMC 6214864. Pmid 30406177.
 65. ^ Lin X, Kapoor A, Gu Y, Chow MJ, Peng J, Zhao K, Tang D (februari 2020). "Bijdragen van DNA -schade aan de ziekte van Alzheimer". Int J mol sci. 21 (5): 1666. doen:10.3390/ijms21051666. PMC 7084447. Pmid 32121304.
 66. ^ Irwin MR, Vitiello MV (maart 2019)."Implicaties van slaapstoornissen en ontsteking voor de ziekte van Alzheimer". Het Lancet. Neurologie. 18 (3): 296–306. doen:10.1016/S1474-4422 (18) 30450-2. Pmid 30661858. S2CID 58546748.
 67. ^ Huat TJ, Camats-Perna J, Newcombe EA, Valmas N, Kitazawa M, Medeiros R (april 2019). "Metal Toxiciteit linkt naar de ziekte van Alzheimer en neuro -ontsteking". J Mol Biol. 431 (9): 1843–1868. doen:10.1016/j.jmb.2019.01.018. PMC 6475603. Pmid 30664867.
 68. ^ Eikelenboom P, Van Exel E, Hoozemans JJ, Veerhuis R, Rozemuller AJ, Van Gool WA (2010)."Neuro -inflammatie - een vroege gebeurtenis in zowel de geschiedenis als de pathogenese van de ziekte van Alzheimer". Neuro-dageneratieve ziekten. 7 (1–3): 38–41. doen:10.1159/000283480. Pmid 20160456. S2CID 40048333.
 69. ^ Bartzokis G (augustus 2011). "De ziekte van Alzheimer als homeostatische reacties op leeftijdsgebonden myeline-afbraak". Neurobiologie van veroudering. 32 (8): 1341–1371. doen:10.1016/j.neurobiolaging.2009.08.007. PMC 3128664. Pmid 19775776.
 70. ^ Cai Z, Xiao M (2016)."Oligodendrocyten en de ziekte van Alzheimer". The International Journal of Neuroscience. 126 (2): 97-104. doen:10.3109/00207454.2015.1025778. Pmid 26000818. S2CID 21448714.
 71. ^ Alves GS, Oertel Knöchel V, Knöchel C, Carvalho AF, Pantel J, Engelhardt E, Laks J (2015). "Integratie van retroogenesetheorie in de ziektepathologie van Alzheimer: inzicht uit DTI-TBSS-onderzoek naar de microstructurele integriteit van de witte stof". Biomed Research International. 2015: 291658. doen:10.1155/2015/291658. PMC 4320890. Pmid 25685779.
 72. ^ Reisberg B, Franssen EH, Hasan SM, Monteiro I, Boksay I, Souren LE, et al.(1999)."Retrogenese: klinische, fysiologische en pathologische mechanismen in hersenveroudering, Alzheimer en andere dementerende processen". Europese archieven van psychiatrie en klinische neurowetenschappen. 249 (3): 28–36. doen:10.1007/PL00014170. Pmid 10654097. S2CID 23410069.
 73. ^ Zis P, Hadjivassiliou M (februari 2019). "Behandeling van neurologische manifestaties van glutengevoeligheid en coeliakie". Huidige behandelingsopties in neurologie. 21 (3): 10. doen:10.1007/s11940-019-0552-7. Pmid 30806821. S2CID 73466457.
 74. ^ Makhlouf S, Messelmani M, Zaouali J, Mrissa R (maart 2018)."Cognitieve stoornissen bij coeliakie en niet-coeliakie glutengevoeligheid: beoordeling van literatuur over de belangrijkste cognitieve stoornissen, de beeldvorming en het effect van glutenvrij dieet". Acta Neurologica Belgica (Opnieuw bekijken). 118 (1): 21–27. doen:10.1007/S13760-017-0870-Z. Pmid 29247390. S2CID 3943047.
 75. ^ Wenk GL (2003)."Neuropathologische veranderingen bij de ziekte van Alzheimer". The Journal of Clinical Psychiatry. 64 (Suppl 9): 7-10. Pmid 12934968.
 76. ^ Braak H, del Tredici K (december 2012)."Waar, wanneer en in welke vorm begint de ziekte van sporadische Alzheimer?". Huidige mening in neurologie. 25 (6): 708–714. doen:10.1097/wco.0b013e32835a3432. Pmid 23160422.
 77. ^ Desikan RS, Cabral HJ, Hess CP, Dillon WP, Glastonbury CM, Weiner MW, et al.(Augustus 2009). "Geautomatiseerde MRI -maatregelen identificeren personen met een milde cognitieve stoornissen en de ziekte van Alzheimer". Brein. 132 (PT 8): 2048–2057. doen:10.1093/Brain/AWP123. PMC 2714061. Pmid 19460794.
 78. ^ Moan R (juli 2009). "MRI -software IDS nauwkeurig preklinische ziekte van Alzheimer". Diagnostische beeldvorming.
 79. ^ a b Tiraboschi P, Hansen LA, Thal LJ, Corey-Bloom J (juni 2004)."Het belang van neuritische plaques en klitten op de ontwikkeling en evolutie van AD". Neurologie. 62 (11): 1984–1989. doen:10.1212/01.WNL.0000129697.01779.0A. Pmid 15184601. S2CID 25017332.
 80. ^ Deture MA, Dickson DW (augustus 2019). "De neuropathologische diagnose van de ziekte van Alzheimer". Moleculaire neurodegeneratie. 14 (1): 32. doen:10.1186/s13024-019-0333-5. PMC 6679484. Pmid 31375134.
 81. ^ Tiraboschi P, Sabbagh MN, Hansen LA, Salmon DP, Merkes A, Gamst A, et al.(April 2004)."Alzheimer ziekte zonder neocorticale neurofibrillaire klitten:" een tweede blik "". Neurologie. 62 (7): 1141–1147. doen:10.1212/01.wnl.0000118212.41542.e7. Pmid 15079014. S2CID 22832110.
 82. ^ Bouras C, Hof PR, Giannakopoulos P, Michel JP, Morrison JH (1994)."Regionale verdeling van neurofibrillaire klitten en seniele plaques in de hersenschors van oudere patiënten: een kwantitatieve evaluatie van een autopsiepopulatie van een jaar uit een geriatrisch ziekenhuis". Hersenschors. 4 (2): 138–150. doen:10.1093/cercor/4.2.138. Pmid 8038565.
 83. ^ Kotzbauer PT, Trojanowsk JQ, Lee VM (oktober 2001)."Lewy Body Pathology bij de ziekte van Alzheimer". Journal of Molecular Neuroscience. 17 (2): 225–232. doen:10.1385/jmn: 17: 2: 225. Pmid 11816795. S2CID 44407971.
 84. ^ Hashimoto M, Rockenstein E, Crews L, Maslih E (2003)."Rol van eiwitaggregatie bij mitochondriale disfunctie en neurodegeneratie bij de ziekten van Alzheimer en Parkinson". Neuromoleculaire geneeskunde. 4 (1–2): 21–36. doen:10.1385/nmm: 4: 1-2: 21. Pmid 14528050. S2CID 20760249.
 85. ^ Priller C, Bauer T, Mitteregger G, Krebs B, Kretzschmar HA, Herms J (juli 2006). "Synapsvorming en functie wordt gemoduleerd door het amyloïde voorloperseiwit". The Journal of Neuroscience. 26 (27): 7212–7221. doen:10.1523/jneurosci.1450-06.2006. PMC 6673945. Pmid 16822978.
 86. ^ Turner PR, O'Connor K, Tate WP, Abraham WC (mei 2003)."Rollen van amyloïde voorloper -eiwit en zijn fragmenten bij het reguleren van neurale activiteit, plasticiteit en geheugen". Vooruitgang in neurobiologie. 70 (1): 1–32. doen:10.1016/s0301-0082 (03) 00089-3. Pmid 12927332. S2CID 25376584.
 87. ^ Hooper NM (april 2005)."Rollen van proteolyse en lipidenvlotten bij de verwerking van het amyloïde voorloper -eiwit en prioneiwit". Biochemical Society -transacties. 33 (PT 2): 335–338. doen:10.1042/BST0330335. Pmid 15787600. S2CID 14269634.
 88. ^ Ohnishi S, Takano K (maart 2004)."Amyloïde fibrillen vanuit het gezichtspunt van het vouwen van eiwitten". Cellulaire en moleculaire levenswetenschappen. 61 (5): 511–524. doen:10.1007/S00018-003-3264-8. Pmid 15004691. S2CID 25739126.
 89. ^ Hernández F, Avila J (september 2007)."Tauopathies". Cellulaire en moleculaire levenswetenschappen. 64 (17): 2219–2233. doen:10.1007/S00018-007-7220-X. Pmid 17604998.
 90. ^ Sun W, Samimi H, Gamez M, Zare H, Frost B (augustus 2018). "Pathogene door tau geïnduceerde piRNA-uitputting bevordert neuronale dood door transponeerbare element dysregulatie in neurodegeneratieve tauopathieën". Nature Neuroscience. 21 (8): 1038-1048. doen:10.1038/S41593-018-0194-1. PMC 6095477. Pmid 30038280.
 91. ^ Van Broeck B, Van Broeckhoven C, Kumar-Singh S (2007)."Huidige inzichten in moleculaire mechanismen van de ziekte van Alzheimer en hun implicaties voor therapeutische benaderingen". Neuro-dageneratieve ziekten. 4 (5): 349–365. doen:10.1159/000105156. Pmid 17622778. S2CID 7949658.
 92. ^ Huang Y, Mucke L (maart 2012). "Alzheimer -mechanismen en therapeutische strategieën". Cel. 148 (6): 1204–1222. doen:10.1016/j.cell.2012.02.040. PMC 3319071. Pmid 22424230.
 93. ^ Yankner BA, Duffy LK, Kirschner DA (oktober 1990)."Neurotrofe en neurotoxische effecten van amyloïde bèta -eiwit: omkering door tachykinine neuropeptiden". Wetenschap. 250 (4978): 279–282. Bibcode:1990sci ... 250..279y. doen:10.1126/science.2218531. Pmid 2218531.
 94. ^ Chen X, Yan SD (december 2006)."Mitochondriale ABETA: een mogelijke oorzaak van metabole disfunctie bij de ziekte van Alzheimer". Iubmb leven. 58 (12): 686–694. doen:10.1080/15216540601047767. Pmid 17424907. S2CID 85423830.
 95. ^ Greig NH, Mattson MP, Perry T, Chan SL, Giordano T, Sambamurti K, et al.(December 2004). "Nieuwe therapeutische strategieën en kandidaten voor geneesmiddelen voor neurodegeneratieve ziekten: p53 en TNF-alfa-remmers en GLP-1-receptoragonisten". Annals van de New York Academy of Sciences. 1035: 290–315. doen:10.1196/annals.1332.018. Pmid 15681814. S2CID 84659695.
 96. ^ Heneka MT, Carson MJ, El Khoury J, Landreth GE, Brosseron F, Feinstein DL, et al.(April 2015). "Neuro -ontsteking bij de ziekte van Alzheimer". Het Lancet. Neurologie. 14 (4): 388–405. doen:10.1016/S1474-4422 (15) 70016-5. PMC 5909703. Pmid 25792098.
 97. ^ Tapia-Arancibia L, Aliaga E, Silhol M, Arancibia S (november 2008)."Nieuwe inzichten in BDNF -functie van de hersenen bij de normale veroudering en de ziekte van Alzheimer". Reviews van hersenonderzoek. 59 (1): 201–220. doen:10.1016/j.brainresrev.2008.07.007. HDL:10533/142174. Pmid 18708092. S2CID 6589846.
 98. ^ Schindowski K, Belarbi K, Buée L (februari 2008). "Neurotrofe factoren bij de ziekte van Alzheimer: rol van axonaal transport". Genen, hersenen en gedrag. 7 (Suppl 1): 43–56. doen:10.1111/j.1601-183x.2007.00378.x. PMC 2228393. Pmid 18184369.
 99. ^ Khan S, Barve KH, Kumar MS (2020). "Recente vooruitgang in pathogenese, diagnostiek en behandeling van de ziekte van Alzheimer". Curr Neuropharmacol. 18 (11): 1106–1125. doen:10.2174/1570159x18666200528142429. PMC 7709159. Pmid 32484110.
 100. ^ a b Gauthreaux K, Bonnett TA, Besser LM, et al.(Mei 2020). "Concordantie van klinische Alzheimer -diagnose en neuropathologische kenmerken bij autopsie". J Neuropathol Exp Neurol. 79 (5): 465–473. doen:10.1093/jnen/nlaa014. PMC 7160616. Pmid 32186726.
 101. ^ a b Sachdev PS, Blacker D, Blazer DG, Ganguli M, Jeste DV, Paulsen JS, Petersen RC (november 2014). "Het classificeren van neurocognitieve aandoeningen: de DSM-5-benadering". Natuurrecensies. Neurologie. 10 (11): 634–642. doen:10.1038/nrneurol.2014.181. Pmid 25266297. S2CID 20635070.
 102. ^ Mendez MF (2006). "De nauwkeurige diagnose van vroege dementie". International Journal of Psychiatry in Medicine. 36 (4): 401–412. doen:10.2190/Q6J4-R143-P630-KW41. Pmid 17407994. S2CID 43715976.
 103. ^ Klafki HW, Staufenbiel M, Kornhuber J, Wiltfang J (november 2006). "Therapeutische benaderingen van de ziekte van Alzheimer". Brein. 129 (PT 11): 2840–2855. doen:10.1093/brain/awl280. Pmid 17018549.
 104. ^ Dementie: snelle referentiegids (PDF).London, Verenigd Koninkrijk) National Institute for Health and Clinical Excellence. 2006. ISBN 978-1-84629-312-2. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 27 februari 2008. Opgehaald 22 februari 2008.
 105. ^ Schroeter ML, Stein T, Maslowski N, Neumann J (oktober 2009). "Neurale correlaten van de ziekte van Alzheimer en milde cognitieve stoornissen: een systematische en kwantitatieve meta-analyse waarbij 1351 patiënten betrokken zijn". Neuroimage. 47 (4): 1196–1206. doen:10.1016/j.neuroimage.2009.05.037. PMC 2730171. Pmid 19463961.
 106. ^ Jie CV, Treyer V, Schibli R, Mu L (januari 2021). "Tauvid: de eerste door de FDA goedgekeurde PET Tracer voor beeldvormende tau-pathologie bij de ziekte van Alzheimer". Geneesmiddelen. 14 (2): 110. doen:10.3390/ph14020110. PMC 7911942. Pmid 33573211.
 107. ^ a b c d e Weller J, Budson A (2018). "Huidig begrip van de diagnose en behandeling van de ziekte van Alzheimer". F1000Research (Opnieuw bekijken). 7: 1161. doen:10.12688/F1000Research.14506.1. PMC 6073093. Pmid 30135715.
 108. ^ Silva MV, Loures CM, Alves LC, De Souza LC, Borges KB, Carvalho MD (mei 2019). "De ziekte van Alzheimer: risicofactoren en mogelijk beschermende maatregelen". Journal of Biomedical Science. 26 (1): 33. doen:10.1186/s12929-019-0524-y. PMC 6507104. Pmid 31072403.
 109. ^ Hane FT, Robinson M, Lee By, Bai O, Leonenko Z, Albert MS (2017). "Recente vooruitgang in het onderzoek van de ziekte van Alzheimer, deel 3: diagnose en behandeling". Journal of Alzheimer's Disease (Opnieuw bekijken). 57 (3): 645–665. doen:10.3233/JAD-160907. PMC 5389048. Pmid 28269772.
 110. ^ Diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen: DSM-IV-TR (4e tekstrevisie ed.).Washington, DC: American Psychiatric Association.2000. ISBN 978-0-89042-025-6.
 111. ^ a b c Diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen: DSM-5.Washington, D.C: American Psychiatric Association.2013. p.611. ISBN 978-0890425558.
 112. ^ Sachs-Ericson N, Blazer DG (januari 2015)."De nieuwe DSM-5-diagnose van een milde neurocognitieve stoornis en de relatie tot onderzoek in milde cognitieve stoornissen". Ouder worden en geestelijke gezondheid. 19 (1): 2–12. doen:10.1080/13607863.2014.920303. Pmid 24914889. S2CID 46244321.
 113. ^ Stokin GB, Krell-Roesch J, Petersen RC, Geda Ye (2015). "Milde neurocognitieve stoornis: een oude wijn in een nieuwe fles". Harvard Review of Psychiatry (Opnieuw bekijken). 23 (5): 368–376. doen:10.1097/hrp.0000000000000084. PMC 4894762. Pmid 26332219.
 114. ^ Sperry L, Carlson J, Sauerheber J, Sperry J, eds.(2014). Psychopathologie en psychotherapie: DSM-5 diagnose, casusconceptualisatie en behandeling (3 ed.).New York: Routledge.pp. 342–343. doen:10.4324/9780203772287. ISBN 978-0-203-77228-7.
 115. ^ Fink HA, Hemmy LS, Linskens EJ, et al.(2020). Diagnose en behandeling van klinische Alzheimer-type dementie: een systematische review.AHRQ Vergelijkende effectiviteitsrecensies.Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (VS). Pmid 32369312.
 116. ^ Stokin GB, Krell-Roesch J, Petersen RC, Geda Ye (september 2015). "Milde neurocognitieve stoornis: een oude wijn in een nieuwe fles". Harvard Review of Psychiatry. Wolters Kluwer Health. 23 (5): 368–376. doen:10.1097/hrp.0000000000000084. PMC 4894762. Pmid 26332219.
 117. ^ Bradfield Ni, Ames D (april 2020). "Milde cognitieve stoornissen: verhalende beoordeling van taxonomieën en systematische review van hun voorspelling van incident Alzheimer's Disease Dementia". BJPsych Bulletin (Opnieuw bekijken). 44 (2): 67–74. doen:10.1192/bjb.2019.77. PMC 7283119. Pmid 31724527.
 118. ^ a b Vega JN, Newhouse PA (oktober 2014). "Milde cognitieve stoornissen: diagnose, longitudinaal verloop en opkomende behandelingen". Huidige psychiatrische rapporten. SpringerLink. 16 (10): 490. doen:10.1007/s11920-014-0490-8. PMC 4169219. Pmid 25160795.
 119. ^ Parnetti L, Chipi E, Salvadori N, D'Andrea K, Eusebi P (januari 2019). "Prevalentie en risico op progressie van preklinische ziektes van Alzheimer: een systematische review en meta-analyse". Alzheimer's Research & Therapy. Springer -natuur. 11 (1): 7. doen:10.1186/S13195-018-0459-7. PMC 6334406. Pmid 30646955.
 120. ^ a b c d e Jack CR, Bennett DA, Blennow K, Carrillo MC, Dunn B, Haeberlein SB, et al.(April 2018). "NIA-AA Research Framework: Naar een biologische definitie van de ziekte van Alzheimer". Alzheimer en dementie. Wiley online bibliotheek. 14 (4): 535–562. doen:10.1016/j.jalz.2018.02.018. PMC 5958625. Pmid 29653606.
 121. ^ Sperling RA, Aisen PS, Beckett LA, Bennett DA, Craft S, Fagan AM, et al.(Mei 2011). "Op zoek naar de preklinische stadia van de ziekte van Alzheimer: aanbevelingen van het National Institute on Aging-Alzheimer's Association Workgroups on Diagnostic Richtlijnen voor de ziekte van Alzheimer". Alzheimer en dementie. Wiley online bibliotheek. 7 (3): 280–292. doen:10.1016/j.jalz.2011.03.003. PMC 3220946. Pmid 21514248.
 122. ^ Cheng YW, Chen TF, Chiu MJ (16 februari 2017). "Van milde cognitieve stoornissen tot subjectieve cognitieve achteruitgang: conceptuele en methodologische evolutie". Neuropsychiatrische ziekte en behandeling.Dove Medical Press Limited. 13: 491–498. doen:10.2147/NDT.S123428. PMC 5317337. Pmid 28243102.
 123. ^ Albert MS, DeKosky ST, Dickson D, Dubois B, Feldman HH, Fox NC, et al.(Mei 2011). "De diagnose van milde cognitieve stoornissen als gevolg van de ziekte van Alzheimer: aanbevelingen van het National Institute on Aging-Alzheimer's Association Workgroups on Diagnostic Richtlijnen voor de ziekte van Alzheimer". Alzheimer en dementie. Wiley online bibliotheek. 7 (3): 270–279. doen:10.1016/j.jalz.2011.03.008. PMC 3312027. Pmid 21514249.
 124. ^ a b c d Chertkow H, Feldman HH, Jacova C, Massoud F (juli 2013). "Definities van dementie en predementie -toestanden bij de ziekte van Alzheimer en vasculaire cognitieve stoornissen: consensus van de Canadese conferentie over de diagnose van dementie". Alzheimer's Research & Therapy. BMC. 5 (Suppl 1): S2. doen:10.1186/alzrt198. PMC 3981054. Pmid 24565215.
 125. ^ a b c Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW (2021). Huidige medische diagnose en behandeling (Sixtieth ed.).New York: McGraw Hill.p.1760. ISBN 978-1-260-46986-8. Oclc 1195972209.
 126. ^ Tombaugh TN, McIntyre NJ (september 1992)."Het mini-mentale staatsexamen: een uitgebreide beoordeling". Journal of the American Geriatrics Society. 40 (9): 922–935. doen:10.1111/j.1532-5415.1992.tb01992.x. Pmid 1512391. S2CID 25169596.
 127. ^ Pasquier F (januari 1999)."Vroege diagnose van dementie: neuropsychologie". Journal of Neurology. 246 (1): 6-15. doen:10.1007/S004150050299. Pmid 9987708. S2CID 2108587.
 128. ^ Harvey PD, Moriarty PJ, Kleinman L, Coyne K, Sadowsky CH, Chen M, Mirski DF (2005)."De validatie van een zorgverlener beoordeling van dementie: de dementie ernstschaal". De ziekte van Alzheimer en bijbehorende aandoeningen. 19 (4): 186–194. doen:10.1097/01.wad.0000189034.43203.60. Pmid 16327345. S2CID 20238911.
 129. ^ Antoine C, Antoine P, Guermonprez P, Frigard B (2004)."[Bewustzijn van tekorten en anosognosie bij de ziekte van Alzheimer]". L'Ecéfale (in het Frans). 30 (6): 570–577. doen:10.1016/S0013-7006 (04) 95472-3. Pmid 15738860.
 130. ^ Cruz VT, Pais J, Teixeira A, Nunes B (2004)."[De eerste symptomen van de ziekte van Alzheimer: zorgverlener perceptie]". Acta Médica Portuguesa (in het Portugees). 17 (6): 435–444. Pmid 16197855.
 131. ^ a b c Stern SD (2020). Symptoom voor de diagnose: een evidence-based gids.Adam S. Cifu, Diane Altkorn (4e ed.).[New York].pp. 209–210. ISBN 978-1260121117. Oclc 1121597721.
 132. ^ Jha A, Mukhopadhaya K (2021). De ziekte van Alzheimer: diagnose en behandelingsgids.Cham, Zwitserland: Springer.p.32. ISBN 978-3-030-56739-2. Oclc 1202472277.
 133. ^ Sun X, Steffens DC, Au R, Folstein M, Summergrad P, Yee J, et al.(Mei 2008). "Amyloïde-geassocieerde depressie: een prodromale depressie van de ziekte van Alzheimer?". Archives of General Psychiatry. 65 (5): 542–550. doen:10.1001/archpsyc.65.5.542. PMC 3042807. Pmid 18458206.
 134. ^ Geldmacher DS, Whitehouse PJ (mei 1997)."Differentiële diagnose van de ziekte van Alzheimer". Neurologie. 48 (5 Suppl 6): S2 - S9. doen:10.1212/wnl.48.5_suppl_6.2s. Pmid 9153154. S2CID 30018544.
 135. ^ Potter GG, Steffens DC (mei 2007)."Bijdrage van depressie aan cognitieve stoornissen en dementie bij oudere volwassenen". De neuroloog. 13 (3): 105–117. doen:10.1097/01.nrl.0000252947.15389.A9. Pmid 17495754. S2CID 24569198.
 136. ^ Zhang S, Smailagic N, Hyde C, Noel-Storr AH, Takwoingi Y, McShane R, Feng J (juli 2014). "(11) C-PIB-PET voor de vroege diagnose van de dementie van de ziekte van Alzheimer en andere dementieën bij mensen met milde cognitieve stoornissen (MCI)". De Cochrane -database van systematische beoordelingen (7): CD010386. doen:10.1002/14651858.cd010386.pub2. PMC 6464750. Pmid 25052054.
 137. ^ Smailagic N, Vacante M, Hyde C, Martin S, Ukoumunne O, Sachtpekidis C (januari 2015). "18F-FDG PET voor de vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer en andere dementieën bij mensen met milde cognitieve stoornissen (MCI) ". De Cochrane -database van systematische beoordelingen. 1: CD010632. doen:10.1002/14651858.cd010632.pub2. PMC 7081123. Pmid 25629415.
 138. ^ Viña J, Sanz-Ros J (oktober 2018)."De ziekte van Alzheimer: alleen preventie is logisch". European Journal of Clinical Investigation. 48 (10): E13005. doen:10.1111/eci.13005. Pmid 30028503. S2CID 51703879.
 139. ^ Patterson C, Feightner JW, Garcia A, Hsiung GY, Macknight C, Sadovnick AD (februari 2008). "Diagnose en behandeling van dementie: 1. Risicobeoordeling en primaire preventie van de ziekte van Alzheimer". CMAJ. 178 (5): 548–556. doen:10.1503/cmaj.070796. PMC 2244657. Pmid 18299540.
 140. ^ Rosendorff C, Beeri MS, Silverman JM (2007)."Cardiovasculaire risicofactoren voor de ziekte van Alzheimer". The American Journal of Geriatric Cardiology. 16 (3): 143–149. doen:10.1111/j.1076-7460.2007.06696.x. Pmid 17483665.
 141. ^ Chu CS, Tseng PT, Stubbs B, et al.(April 2018). "Gebruik van statines en het risico op dementie en milde cognitieve stoornissen: een systematische review en meta-analyse". Wetenschappelijke rapporten. 8 (1): 5804. Bibcode:2018NATSR ... 8.5804C. doen:10.1038/S41598-018-24248-8. PMC 5895617. Pmid 29643479.
 142. ^ Ungvari Z, Toth P, Tarantini S, et al.(Oktober 2021). "Hypertensie-geïnduceerde cognitieve stoornissen: van pathofysiologie tot volksgezondheid". Nat Rev Nephrol. 17 (10): 639–654. doen:10.1038/S41581-021-00430-6. PMC 8202227. Pmid 34127835.
 143. ^ a b c d e f g Yu JT, Xu W, Tan CC, et al.(November 2020). "Evidence-based preventie van de ziekte van Alzheimer: systematische review en meta-analyse van 243 observationele prospectieve studies en 153 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken". J Neurol Neurosurg Psychiatry. 91 (11): 1201–1209. doen:10.1136/jnnp-2019-321913. PMC 7569385. Pmid 32690803.
 144. ^ Lethaby A, Hogervorst E, Richards M, Yesufu A, Yaffe K (januari 2008). "Hormoonvervangingstherapie voor cognitieve functie bij postmenopauzale vrouwen". Cochrane Database Syst Rev (1): CD003122. doen:10.1002/14651858.cd003122.pub2. PMC 6599876. Pmid 18254016.
 145. ^ Cheng St (september 2016). "Cognitieve reserve en de preventie van dementie: de rol van fysieke en cognitieve activiteiten". Huidige psychiatrische rapporten (Opnieuw bekijken). 18 (9): 85. doen:10.1007/s11920-016-0721-2. PMC 4969323. Pmid 27481112.
 146. ^ Farina N, Rusted J, Tabet N (januari 2014)."Het effect van trainingsinterventies op de cognitieve uitkomst bij de ziekte van Alzheimer: een systematische review". Internationale psychogeriatriek (Opnieuw bekijken). 26 (1): 9–18. doen:10.1017/s1041610213001385. Pmid 23962667. S2CID 24936334.
 147. ^ Barnard ND, Bush AI, Ceccarelli A, et al.(September 2014)."Richtlijnen voor de voeding en levensstijl voor het voorkomen van de ziekte van Alzheimer". Neurobiologie van veroudering (Opnieuw bekijken). 35 (Suppl 2): S74 - S78. doen:10.1016/j.neurobiolaging.2014.03.033. Pmid 24913896. S2CID 8265377.
 148. ^ a b Bhatti GK, Reddy AP, Reddy PH, Bhatti JS (2019). "Lifestyle-modificaties en voedingsinterventies bij veroudering-geassocieerde cognitieve achteruitgang en de ziekte van Alzheimer". Frontiers in verouderende neurowetenschappen (Opnieuw bekijken). 11: 369. doen:10.3389/fnagi.2019.00369. PMC 6966236. Pmid 31998117.
 149. ^ a b Viña J, Sanz-Ros J (oktober 2018)."De ziekte van Alzheimer: alleen preventie is logisch". European Journal of Clinical Investigation (Opnieuw bekijken). 48 (10): E13005. doen:10.1111/eci.13005. Pmid 30028503. S2CID 51703879.
 150. ^ Imtiaz B, Tolppanen AM, Kivipelto M, Soininen H (april 2014)."Toekomstige richtingen bij de ziekte van Alzheimer van risicofactoren tot preventie". Biochemische farmacologie (Opnieuw bekijken). 88 (4): 661–670. doen:10.1016/j.bcp.2014.01.003. Pmid 24418410.
 151. ^ Imtiaz B, Tolppanen AM, Kivipelto M, Soininen H (april 2014)."Toekomstige richtingen bij de ziekte van Alzheimer van risicofactoren tot preventie". Biochem Pharmacol. 88 (4): 661–70. doen:10.1016/j.bcp.2014.01.003. Pmid 24418410.
 152. ^ Kivipelto M, Mangialasche F, Ngandu T (november 2018)."Lifestyle -interventies om cognitieve stoornissen, dementie en de ziekte van Alzheimer te voorkomen". Nat Rev Neurol. 14 (11): 653–666. doen:10.1038/S41582-018-0070-3. Pmid 30291317. S2CID 52925352.
 153. ^ a b c d Borges CR, Poyares D, Piovezan R, Nitrini R, Brucki S (november 2019)."De ziekte van Alzheimer en slaapstoornissen: een overzicht". ARQ Neuropsiatr. 77 (11): 815–824. doen:10.1590/0004-282x20190149. Pmid 31826138. S2CID 209327994.
 154. ^ a b Uddin MS, Tewari D, Mamun AA, et al.(Juli 2020)."Circadiane en slaapdisfunctie bij de ziekte van Alzheimer". Aging Res Rev. 60: 101046. doen:10.1016/j.arr.2020.101046. Pmid 32171783. S2CID 212729131.
 155. ^ Rasmussen MK, Mestre H, Nedergaard M (november 2018). "De glymfatische route bij neurologische aandoeningen". Lancet Neurol. 17 (11): 1016-1024. doen:10.1016/S1474-4422 (18) 30318-1. PMC 6261373. Pmid 30353860.
 156. ^ Irwin MR, Vitiello MV (maart 2019)."Implicaties van slaapstoornissen en ontsteking voor de ziekte van Alzheimer". Lancet Neurol. 18 (3): 296–306. doen:10.1016/S1474-4422 (18) 30450-2. Pmid 30661858. S2CID 58546748.
 157. ^ Hampel H, Vergallo A, Aguilar LF, et al.(April 2018). "Precisie -farmacologie voor de ziekte van Alzheimer". Pharmacol Res. 130: 331–365. doen:10.1016/j.phrs.2018.02.014. PMC 8505114. Pmid 29458203.
 158. ^ Chen Y, Zhang J, Zhang T, et al.(Maart 2020). "Meditatiebehandeling van de ziekte van Alzheimer en milde cognitieve stoornissen: een protocol voor systematische review". Geneeskunde (Baltimore). 99 (10): E19313. doen:10.1097/md.0000000000019313. PMC 7478420. Pmid 32150066.
 159. ^ Drislane F, Hovauimian A, Tarulli A, Boegle AK, McIiduff C, Caplan LR (2019). Blueprints neurologie (Vijfde ed.).Philadelphia: Wolters Kluwer.p.146. ISBN 978-1-4963-8739-4. Oclc 1048659425.
 160. ^ a b c Birks JS, Harvey RJ (juni 2018). "Donepezil voor dementie als gevolg van de ziekte van Alzheimer". De Cochrane -database van systematische beoordelingen. 2018 (6): CD001190. doen:10.1002/14651858.cd001190.pub3. PMC 6513124. Pmid 29923184.
 161. ^ Fink HA, Linskens EJ, MacDonald R, et al.(Mei 2020)."Voordelen en schade van geneesmiddelen op recept en supplementen voor de behandeling van klinische Alzheimer-type dementie". Annals of Internal Medicine. 172 (10): 656–668. doen:10.7326/M19-3887. Pmid 32340037. S2CID 216595473.
 162. ^ Berkowitz A (2017). Klinische neurologie en neuroanatomie: een op lokalisatie gebaseerde benadering.New York: McGraw Hill.p.236. ISBN 978-1-259-83440-0. Oclc 948547621.
 163. ^ Geula C, Mesulam MM (1995)."Cholinesterasen en de pathologie van de ziekte van Alzheimer". De ziekte van Alzheimer en bijbehorende aandoeningen. 9 (Suppl 2): 23–28. doen:10.1097/00002093-199501002-00005. Pmid 8534419.
 164. ^ Stahl SM (november 2000)."De nieuwe cholinesteraseremmers voor de ziekte van Alzheimer, deel 2: illustreren van hun werkingsmechanismen". The Journal of Clinical Psychiatry. 61 (11): 813–814. doen:10.4088/jcp.v61n1101. Pmid 11105732.
 165. ^ a b Birks J (januari 2006). Birks J (ed.). "Cholinesteraseremmers voor de ziekte van Alzheimer". De Cochrane -database van systematische beoordelingen. 2016 (1): CD005593. doen:10.1002/14651858.CD005593. PMC 9006343. Pmid 16437532.
 166. ^ Raschetti R, Albanese E, Vanacore N, Maggini M (november 2007). "Cholinesteraseremmers bij milde cognitieve stoornissen: een systematische review van gerandomiseerde onderzoeken". PLOS -medicijn. 4 (11): E338. doen:10.1371/journal.pmed.0040338. PMC 2082649. Pmid 18044984.
 167. ^ Alldredge BK, Corelli RL, Ernst ME, Guglielmo BJ, Jacobson PA, Kradjan WA, Williams BR (2013). Toegepaste therapeutica: het klinische gebruik van drugs (10e ed.).Baltimore: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.p.2385. ISBN 978-1-60913-713-7.
 168. ^ a b Lipton SA (februari 2006)."Paradigmaverschuiving in neuroprotectie door NMDA -receptorblokkade: memantine en verder". Natuurrecensies. Drugsontdekking. 5 (2): 160–170. doen:10.1038/nrd1958. Pmid 16424917. S2CID 21379258.
 169. ^ "Memantine".US National Library of Medicine (Medline).4 januari 2004. Gearchiveerd Van het origineel op 22 februari 2010. Opgehaald 3 februari 2010.
 170. ^ McShane R, Westby MJ, Roberts E, Minakaran N, Schneider L, Farrimond LE, et al.(Maart 2019). "Memantine voor dementie". De Cochrane -database van systematische beoordelingen. 3 (3): CD003154. doen:10.1002/14651858.cd003154.pub6. PMC 6425228. Pmid 30891742.
 171. ^ "Namenda-memantine hydrochloride tablet Namenda-memantine hydrochloride kit". Dailymed. 15 november 2018. Opgehaald 20 februari 2022.
 172. ^ "Namenda XR- memantine hydrochloride-capsule, uitgebreide release Namenda XR-memantine hydrochloride kit". Dailymed. 15 november 2019. Opgehaald 20 februari 2022.
 173. ^ "Namzarisch-memantine hydrochloride en donepezil hydrochloride capsule namzarisch memantine hydrochloride en donepezil hydrochloride kit". Dailymed. 22 januari 2019. Opgehaald 20 februari 2022.
 174. ^ Raina P, Santaguida P, Ismaila A, Patterson C, Cowan D, Levine M, et al.(Maart 2008)."Effectiviteit van cholinesteraseremmers en memantine voor de behandeling van dementie: bewijsmateriaal voor een klinische praktijkrichtlijn". Annals of Internal Medicine. 148 (5): 379–397. doen:10.7326/0003-4819-148-5-200803040-00009. Pmid 18316756. S2CID 22235353.
 175. ^ a b c Kandiah N, Ong PA, Yuda T, Ng LL, Mamun K, Merchant RA, et al.(Februari 2019). "Behandeling van dementie en milde cognitieve stoornissen met of zonder cerebrovasculaire aandoeningen: consensus van deskundigen over het gebruik van Ginkgo biloba -extract, EGB 761". CNS Neuroscience & Therapeutics. 25 (2): 288–298. doen:10.1111/cns.13095. PMC 6488894. Pmid 30648358.
 176. ^ McKeage K, Lyseng-Williamson KA (2018). "Ginkgo biloba Extract EGB 761 in de symptomatische behandeling van milde tot matige dementie: een profiel van het gebruik ervan ". Perspectieven voor drugs en therapie. 34 (8): 358–366. doen:10.1007/S40267-018-0537-8. PMC 6267544. Pmid 30546253.
 177. ^ Ballard C, Waite J (januari 2006).Ballard CG (ed.)."De effectiviteit van atypische antipsychotica voor de behandeling van agressie en psychose bij de ziekte van Alzheimer". De Cochrane -database van systematische beoordelingen (1): CD003476. doen:10.1002/14651858.cd003476.pub2. Pmid 16437455.
 178. ^ Ballard C, Hanney ML, Theodoulou M, Douglas S, McShane R, Kossakowski K, et al.(Februari 2009)."De dementie-antipsychotische terugtrekkingstudie (DART-AD): langdurige follow-up van een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie". Het Lancet. Neurologie. 8 (2): 151–157. doen:10.1016/s1474-4422 (08) 70295-3. Pmid 19138567. S2CID 23000439. Zien Samenvatting, Januari 2009.
 179. ^ Declercq T, Petrovic M, Azermai M, Vander Stichele R, De Sutter AI, Van Driel ML, Christiaens T (maart 2013)."Intrekking versus voortzetting van chronische antipsychotische geneesmiddelen voor gedrags- en psychologische symptomen bij ouderen met dementie". De Cochrane -database van systematische beoordelingen. 3 (3): CD007726. doen:10.1002/14651858.cd007726.pub2. HDL:1854/LU-3109108. Pmid 23543555.
 180. ^ "Lecanemab Bevestigende fase 3 Clarity AD -studie voldaan aan het primaire eindpunt, wat een zeer statistisch significante vermindering van de klinische achteruitgang van de grote wereldwijde klinische studie van 1.795 deelnemers met vroege Alzheimer's Disease | Nieuwsafgifte : 2022 aantoont". Eisai Co., Ltd. Opgehaald 4 november 2022.
 181. ^ a b c d e [moet worden bijgewerkt] Rabins PV, Blacker D, Rovner BW, et al.(Stuurcomité voor praktijkrichtlijnen) (december 2007)."Richtlijn van de Amerikaanse psychiatrische vereniging voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Alzheimer en andere dementieën. Tweede editie". The American Journal of Psychiatry. 164 (12 Suppl): 5–56. Pmid 18340692.
 182. ^ Bottino CM, Carvalho IA, Alvarez AM, Avila R, Zukauskas PR, Bustamante SE, et al.(December 2005)."Cognitieve revalidatie gecombineerd met medicijnbehandeling bij patiënten met de ziekte van Alzheimer: een pilotstudie". Klinische revalidatie. 19 (8): 861–869. doen:10.1191/0269215505CR911OA. Pmid 16323385. S2CID 21290731.
 183. ^ Doody Rs, Stevens JC, Beck C, Dubinsky RM, Kaye JA, Gwyther L, et al.(Mei 2001). "Practice Parameter: Management of Dementia (een evidence-based review). Verslag van de Subcommissie Quality Standards van de American Academy of Neurology". Neurologie. 56 (9): 1154–1166. doen:10.1212/wnl.56.9.1154. Pmid 11342679. S2CID 10711725.
 184. ^ Hermans DG, Htay UH, McShane R (januari 2007). "Niet-farmacologische interventies voor het dwalen van mensen met dementie in de binnenlandse omgeving". De Cochrane -database van systematische beoordelingen. 2010 (1): CD005994. doen:10.1002/14651858.cd005994.pub2. PMC 6669244. Pmid 17253573.
 185. ^ Robinson L, Hutchings D, Dickinson HO, Corner L, Beyer F, Finch T, et al.(Januari 2007)."Effectiviteit en aanvaardbaarheid van niet-farmacologische interventies om rondzwerven in dementie te verminderen: een systematische review". International Journal of Geriatric Psychiatry. 22 (1): 9–22. doen:10.1002/gps.1643. Pmid 17096455. S2CID 45660235.
 186. ^ Abraha I, Rimland JM, Trotta FM, Dell'aquila G, Cruz-Jentoft A, Petrovic M, et al.(Maart 2017). "Systematische review van systematische beoordelingen van niet-farmacologische interventies om gedragsstoornissen bij oudere patiënten met dementie te behandelen. De senator-opopreeks". Bmj open. 7 (3): E012759. doen:10.1136/BMJOPEN-2016-012759. PMC 5372076. Pmid 28302633.
 187. ^ Chung JC, Lai CK, Chung PM, French HP (2002). "Snoezelen voor dementie". De Cochrane -database van systematische beoordelingen. 2010 (4): CD003152. doen:10.1002/14651858.CD003152. PMC 9002239. Pmid 12519587.
 188. ^ Woods B, O'Philbin L, Farrell EM, Spector AE, Orrell M (maart 2018). "Reminiscence -therapie voor dementie". De Cochrane -database van systematische beoordelingen. 2018 (3): CD001120. doen:10.1002/14651858.cd001120.pub3. PMC 6494367. Pmid 29493789.
 189. ^ Zetteler J (november 2008)."Effectiviteit van gesimuleerde aanwezigheidstherapie voor personen met dementie: een systematische review en meta-analyse". Ouder worden en geestelijke gezondheid. 12 (6): 779–785. doen:10.1080/13607860802380631. Pmid 19023729. S2CID 39529938.
 190. ^ Spector A, Thorgimsen L, Woods B, Royan L, Davies S, Butterworth M, Orrell M (september 2003). "Werkzaamheid van een evidence-based cognitief stimulatietherapieprogramma voor mensen met dementie: gerandomiseerde gecontroleerde studie". Het British Journal of Psychiatry. 183 (3): 248–254. doen:10.1192/bjp.183.3.248. Pmid 12948999.
 191. ^ Gitlin LN, Corcoran M, Winter L, Boyce A, Hauck WW (februari 2001). "Een gerandomiseerde, gecontroleerde studie van een thuisomgeving van het huis: effect op de werkzaamheid en overstuur bij zorgverleners en op de dagelijkse functie van personen met dementie". De gerontoloog. 41 (1): 4–14. doen:10.1093/geront/41.1.4. Pmid 11220813.
 192. ^ Gitlin LN, Hauck WW, Dennis MP, Winter L (maart 2005). "Onderhoud van de effecten van het programma voor het bouwen van vaardigheden in het huis voor mantelzorgers en personen met de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen". De tijdschriften van gerontologie.Serie A, biologische wetenschappen en medische wetenschappen. 60 (3): 368–374. doen:10.1093/Gerona/60.3.368. Pmid 15860476.
 193. ^ "Behandeling van gedrags- en psychiatrische symptomen".Alzheimer's Association.2006. Gearchiveerd van het origineel op 25 september 2006. Opgehaald 25 september 2006.
 194. ^ Dunne TE, Neargarder SA, Cipolloni PB, Cronin-Golomb A (augustus 2004)."Visueel contrast verbetert de voedsel- en vloeibare inname bij de ziekte van gevorderde Alzheimer". Klinische voeding. 23 (4): 533–538. doen:10.1016/j.clnu.2003.09.015. Pmid 15297089.
 195. ^ Dudek SB (2007). Voedingsbenodigdheden voor verpleegkundige praktijk.Hagerstown, Maryland: Lippincott Williams & Wilkins.p.360. ISBN 978-0-7817-6651-7. Opgehaald 19 augustus 2008.
 196. ^ Dennehy C (2006)."Analyse van de rechten van patiënten: dementie en PEG -invoeging". British Journal of Nursing. 15 (1): 18–20. doen:10.12968/bjon.2006.15.1.20303. Pmid 16415742.
 197. ^ Chernoff R (april 2006)."Patiënten met buis voeden met dementie". Voeding in de klinische praktijk. 21 (2): 142–146. doen:10.1177/0115426506021002142. Pmid 16556924. S2CID 20841502.
 198. ^ Shega JW, Levin a, Hougham GW, Cox-Hayley D, Luchins D, Hanrahan P, et al.(April 2003)."Palliatieve uitmuntendheid in Alzheimer Care -inspanningen (vrede): een programmabeschrijving". Journal of Palliative Medicine. 6 (2): 315–320. doen:10.1089/109662103764978641. Pmid 12854952. S2CID 6072807.
 199. ^ a b Dominguez LJ, Barbagallo M (juni 2018). "Voedingspreventie van cognitieve achteruitgang en dementie". Acta Bio-Medica. 89 (2): 276–290. doen:10.23750/ABM.V89I2.7401. PMC 6179018. Pmid 29957766.
 200. ^ Hu N, Yu JT, Tan L, Wang YL, Sun L, Tan L (2013). "Voeding en het risico op de ziekte van Alzheimer". Biomed Research International (Opnieuw bekijken). 2013: 524820. doen:10.1155/2013/524820. PMC 3705810. Pmid 23865055.
 201. ^ Bhatti GK, Reddy AP, Reddy PH, Bhatti JS (2019). "Lifestyle-modificaties en voedingsinterventies bij veroudering-geassocieerde cognitieve achteruitgang en de ziekte van Alzheimer". VOORGEVOEGING NUROSCI. 11: 369. doen:10.3389/fnagi.2019.00369. PMC 6966236. Pmid 31998117.
 202. ^ a b Zanetti O, Solerte SB, Cantoni F (2009)."Levensverwachting bij de ziekte van Alzheimer (AD)". Archives of Gerontology and Geriatrics. 49 (Suppl 1): 237–243. doen:10.1016/j.archger.2009.09.035. Pmid 19836639.
 203. ^ "Life Tables in de Verenigde Staten, 2017" (PDF). National Vital Statistics Reports, CDC. Opgehaald 10 juni 2021.
 204. ^ a b Mölsä PK, Marttila RJ, Rinne UK (maart 1995)."Langdurige overleving en voorspellers van sterfte bij de ziekte van Alzheimer en dementie met meerdere infarct". Acta Neurologica Scandinavica. 91 (3): 159–164. doen:10.1111/j.1600-0404.1995.tb00426.x. Pmid 7793228. S2CID 19724937.
 205. ^ Bowen JD, Malter AD, Sheppard L, Kukull WA, McCormick WC, Teri L, Larson EB (augustus 1996)."Voorspellers van sterfte bij patiënten met de gediagnosticeerde waarschijnlijke ziekte van Alzheimer". Neurologie. 47 (2): 433–439. doen:10.1212/wnl.47.2.433. Pmid 8757016. S2CID 24961809.
 206. ^ Larson EB, Shadlen MF, Wang L, McCormick WC, Bowen JD, Teri L, Kukull WA (april 2004)."Overleving na de initiële diagnose van de ziekte van Alzheimer". Annals of Internal Medicine. 140 (7): 501–509. doen:10.7326/0003-4819-140-7-200404060-00008. Pmid 15068977. S2CID 27410149.
 207. ^ Jagger C, Clarke M, Stone A (januari 1995)."Voorspellers van overleving met de ziekte van Alzheimer: een op de gemeenschap gebaseerde studie". Psychologische geneeskunde. 25 (1): 171–177. doen:10.1017/S0033291700028191. Pmid 7792352. S2CID 34066330.
 208. ^ Dodge HH, Shen C, Pandav R, Dekosky ST, Ganguli M (februari 2003). "Functionele overgangen en actieve levensverwachting geassocieerd met de ziekte van Alzheimer". Archives of Neurology. 60 (2): 253–259. doen:10.1001/Archneur.60.2.253. Pmid 12580712.
 209. ^ a b Bermejo-Pareja F, Benito-León J, Vega S, Medrano MJ, Román GC (januari 2008)."Incidentie en subtypen van dementie in drie oudere populaties van centraal Spanje". Journal of the Neurological Sciences. 264 (1–2): 63–72. doen:10.1016/j.jns.2007.07.021. Pmid 17727890. S2CID 34341344.
 210. ^ a b Di Carlo A, Baldereschi M, Amaducci L, Lepore V, Bracco L, Maggi S, et al.(Januari 2002)."Incidentie van dementie, de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie in Italië. De ILSA -studie". Journal of the American Geriatrics Society. 50 (1): 41–48. doen:10.1046/j.1532-5415.2002.50006.x. Pmid 12028245. S2CID 22576935.
 211. ^ Tejada-Vera B. (2013). Sterfte door de ziekte van Alzheimer in de Verenigde Staten: gegevens voor 2000 en 2010. Hyattsville, MD: Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services, centrum voor ziektecontrole en Preventie, Nationaal Centrum voor gezondheidsstatistieken.
 212. ^ Rajan KB, Weuve J, Barnes LL, Mcaninch EA, Wilson RS, Evans DA (mei 2021). "Populatieschatting van mensen met klinische ziekte van Alzheimer en milde cognitieve stoornissen in de Verenigde Staten (2020-2060)". Alzheimer en dementie. 17 (12): 1966–1975. doen:10.1002/alz.12362. PMC 9013315. Pmid 34043283. S2CID 235215290.
 213. ^ Rizzi L, Rosset I, Roriz-Cruz M (2014). "Globale epidemiologie van dementie: Alzheimer en vasculaire typen". Biomed res int. 2014: 908915. doen:10.1155/2014/908915. PMC 4095986. Pmid 25089278.
 214. ^ Ferri CP, Prince M, Brayne C, Brodaty H, Fratiglioni L, Ganguli M, et al.(December 2005). "Wereldwijde prevalentie van dementie: een Delphi -consensusonderzoek". Lancet. 366 (9503): 2112–2117. doen:10.1016/s0140-6736 (05) 67889-0. PMC 2850264. Pmid 16360788.
 215. ^ Li F, Qin W, Zhu M, Jia J (1 januari 2021)."Modelgebaseerde projectie van dementieprevalentie in China en wereldwijd: 2020-2050". Journal of Alzheimer's Disease. IOS Press. 82 (4): 1823–1831. doen:10.3233/JAD-2110493. Pmid 34219732. S2CID 235735045.
 216. ^ Auguste D.:
  • Alzheimer A (1907)."Über eine eigenartige Erkrankung der hirnrinde" [over een bijzondere ziekte van de hersenschors]. Allgemeine Zeitschrift für psychiatrie und Psychisch-Gerichtlich Medizin (In het Duits). 64 (1–2): 146–148.
  • .Vertaald door H. Greenson."Over een eigenaardige ziekte van de hersenschors door Alois Alzheimer, 1907 (vertaald door L. Jarvik en H. Greenson)". De ziekte van Alzheimer en bijbehorende aandoeningen. 1 (1): 3–8.1987. Pmid 3331112.
  • Maurer U, Maurer K (2003). Alzheimer: het leven van een arts en de carrière van een ziekte.New York: Columbia University Press.p.270. ISBN 978-0-231-11896-5.
 217. ^ Berrios GE (1990)."De ziekte van Alzheimer: een conceptuele geschiedenis". Int.J. Geriatr.Psychiatrie. 5 (6): 355–365. doen:10.1002/gps.930050603. S2CID 145155424.
 218. ^ Kraepelin Emil (2007). Klinische psychiatrie: een leerboek voor studenten en artsen (herdruk).Vertaald door Diefendorf A. Ross.Kessinger Publishing.p.568. ISBN 978-1-4325-0833-3.
 219. ^ Katzman R, Terry RD, Bick KL, eds.(1978). De ziekte van Alzheimer: seniele dementie en aanverwante aandoeningen.New York: Raven Press.p.595. ISBN 978-0-89004-225-0.
 220. ^ Boller F, Forbes MM (juni 1998)."Geschiedenis van dementie en dementie in de geschiedenis: een overzicht". Journal of the Neurological Sciences. 158 (2): 125–133. doen:10.1016/S0022-510X (98) 00128-2. Pmid 9702682. S2CID 42399340.
 221. ^ Amaducci LA, Rocca WA, Schoenberg BS (november 1986)."Oorsprong van het onderscheid tussen de ziekte van Alzheimer en seniele dementie: hoe geschiedenis nosologie kan verduidelijken". Neurologie. 36 (11): 1497–1499. doen:10.1212/wnl.36.11.1497. Pmid 3531918. S2CID 7689479.
 222. ^ McKhann G, Drachman D, Folstein M, Katzman R, Price D, Stadlan EM (juli 1984). "Klinische diagnose van de ziekte van Alzheimer: rapport van de NINCDS-ADRDA-werkgroep onder auspiciën van de Task Force Department of Health and Human Services over de ziekte van Alzheimer". Neurologie. 34 (7): 939–944. doen:10.1212/wnl.34.7.939. Pmid 6610841. S2CID 11646075.
 223. ^ Dubois B, Feldman HH, Jacova C, Dekosky ST, Barberger-Gateau P, Cummings J, et al.(Augustus 2007)."Onderzoekscriteria voor de diagnose van de ziekte van Alzheimer: het herzien van de NINCDS-ADRDA-criteria". Het Lancet. Neurologie. 6 (8): 734–746. doen:10.1016/s1474-4422 (07) 70178-3. Pmid 17616482. S2CID 7356809.
 224. ^ Blacker D, Albert MS, Bassett SS, Go RC, Harrell LE, Folstein MF (december 1994)."Betrouwbaarheid en validiteit van NINCDS-ADRDA-criteria voor de ziekte van Alzheimer. Het National Institute of Mental Health Genetics Initiative". Archives of Neurology. 51 (12): 1198–1204. doen:10.1001/Archneur.1994.00540240042014. Pmid 7986174.
 225. ^ a b c d El-Hayek YH, Wiley RE, Khoury CP, et al.(2019). "Tip van de ijsberg: beoordeling van de wereldwijde sociaaleconomische kosten van de ziekte van Alzheimer en aanverwante dementieën en strategische implicaties voor belanghebbenden". J Alzheimers Dis. 70 (2): 323–341. doen:10.3233/JAD-190426. PMC 6700654. Pmid 31256142.
 226. ^ a b c Wong W (augustus 2020). "Economische last van de ziekte van Alzheimer en beheerde zorgoverwegingen". Am J Manag Care. 26 (8 Suppl): S177 - S183. doen:10.37765/ajmc.2020.88482. Pmid 32840331. S2CID 221308149.
 227. ^ a b Tahami Monfared AA, Byrnes MJ, White LA, Zhang Q (februari 2022). "De humanistische en economische last van de ziekte van Alzheimer". Neurol ther. 11 (2): 525–551. doen:10.1007/S40120-022-00335-X. PMC 9095804. Pmid 35192176. S2CID 247014076.
 228. ^ a b Kosaner Kließ M, Martins R, Connolly MP (2021). "Major Cost Drivers bij het beoordelen van de economische last van de ziekte van Alzheimer: een gestructureerde, snelle beoordeling". J Vorige Alzheimers Dis. 8 (3): 362–370. doen:10.14283/jpad.2021.17. Pmid 34101795. S2CID 233403683.
 229. ^ a b "De MetLife -studie van de ziekte van Alzheimer: de zorgervaring" (PDF).MetLife Mature Market Institute.Augustus 2006. Gearchiveerd van het origineel (PDF) Op 8 januari 2011. Opgehaald 5 februari 2011.
 230. ^ Schneider J, Murray J, Banerjee S, Mann A (augustus 1999)."Eurocare: een cross-nationale studie van co-ingezeten echtgenootverzorgers voor mensen met de ziekte van Alzheimer: I-factoren geassocieerd met verzorgingslast". International Journal of Geriatric Psychiatry. 14 (8): 651–661. doen:10.1002/(SICI) 1099-1166 (199908) 14: 8 <651 :: aid-gps992> 3.0.co; 2-b. Pmid 10489656. S2CID 27346798.
 231. ^ Murray J, Schneider J, Banerjee S, Mann A (augustus 1999)."Eurocare: een cross-nationale studie van co-ingezeten echtgenootverzorgers voor mensen met de ziekte van Alzheimer: II-een kwalitatieve analyse van de ervaring van zorg". International Journal of Geriatric Psychiatry. 14 (8): 662–667. doen:10.1002/(SICI) 1099-1166 (199908) 14: 8 <662 :: AID-GPS993> 3.0.co; 2-4. Pmid 10489657. S2CID 41741923.
 232. ^ a b Zhu CW, Sano M (2006). "Economische overwegingen bij het beheer van de ziekte van Alzheimer". Klinische interventies bij veroudering. 1 (2): 143–154. doen:10.2147/ciia.2006.1.2.143. PMC 2695165. Pmid 18044111.
 233. ^ Gaugler JE, Kane RL, Kane RA, nieuwkomer R (april 2005). "Vroege op de gemeenschap gebaseerde servicegebruik en de effecten ervan op institutionalisering bij zorgverlening". De gerontoloog. 45 (2): 177–185. doen:10.1093/geront/45.2.177. Pmid 15799982.
 234. ^ Ritchie K, Lovestone S (november 2002)."De dementie". Lancet. 360 (9347): 1759–1766. doen:10.1016/s0140-6736 (02) 11667-9. Pmid 12480441. S2CID 21404062.
 235. ^ Brodaty H, Hadzi-Pavlovic D (september 1990)."Psychosociale effecten op verzorgers van leven met personen met dementie". The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 24 (3): 351–361. doen:10.3109/00048679009077702. Pmid 2241719. S2CID 11788466.
 236. ^ Donaldson C, Tarrier N, Burns A (april 1998)."Determinanten van verzorgingsstress bij de ziekte van Alzheimer". International Journal of Geriatric Psychiatry. 13 (4): 248–256. doen:10.1002/(SICI) 1099-1166 (199804) 13: 4 <248 :: aid-gps770> 3.0.co; 2-0. Pmid 9646153. S2CID 22187694.
 237. ^ Moore MJ, Zhu CW, Clipp EC (juli 2001). "Informele kosten van dementiezorg: schattingen van de nationale longitudinale verzorgerstudie". De tijdschriften van gerontologie.Serie B, psychologische wetenschappen en sociale wetenschappen. 56 (4): S219 - S228. doen:10.1093/geronb/56.4.s219. Pmid 11445614.
 238. ^ Pusey H, Richards D (mei 2001)."Een systematische review van de effectiviteit van psychosociale interventies voor verzorgers van mensen met dementie". Ouder worden en geestelijke gezondheid. 5 (2): 107–119. doen:10.1080/13607860120038302. Pmid 11511058. S2CID 32517015.
 239. ^ Bayley J (2000). Iris: een memoires van Iris Murdoch. Londen: Abacus. ISBN 978-0-349-11215-2. Oclc 41960006.
 240. ^ Sparks N (1996). Het notitieboekje.Thorndike, Maine: Thorndike Press.p.268. ISBN 978-0-7862-0821-0.
 241. ^ "Thanmathra".Webindia123.com.Gearchiveerd van het origineel Op 6 november 2007. Opgehaald 24 januari 2008.
 242. ^ Ogiwara H (2004). Ashita no kioku (in het Japans).Tōkyō: Kōbunsha. ISBN 978-4-334-92446-1. Oclc 57352130.
 243. ^ Munro A (2001). Haatschip, vriendschap, verkering, liefdeship, huwelijk: verhalen. New York: A.A. Knopf. ISBN 978-0-375-41300-1. Oclc 46929223.
 244. ^ "Malcolm en Barbara: A Love Story".Dfgdocs.Gearchiveerd van het origineel op 24 mei 2008. Opgehaald 24 januari 2008.
 245. ^ "Malcolm en Barbara: A Love Story".BBC Cambridgeshire.Gearchiveerd van het origineel Op 10 november 2012. Opgehaald 2 maart 2008.
 246. ^ Plunkett J (7 augustus 2007). "De filmmaker van Alzheimer om ITV-advocaten onder ogen te zien". Londen: Guardian Media. Gearchiveerd van het origineel Op 15 januari 2008. Opgehaald 24 januari 2008.
 247. ^ "De verzorger: Aanhoudende herhaling van zinnen". Feit. 26 augustus 2009. Gearchiveerd Van het origineel op 15 april 2021. Opgehaald 9 april 2021.
 248. ^ Powell M (14 juni 2011). "De verzorger: Een lege gelukzaligheid voorbij deze wereld Albumrecensie ". Hooivork. Gearchiveerd Van het origineel op 18 juni 2011. Opgehaald 19 februari 2021.
 249. ^ Ezra M (23 oktober 2020). "Waarom luisteren Tiktok -tieners naar een album over dementie?". The New York Times. Gearchiveerd Van het origineel op 23 oktober 2020. Opgehaald 21 april 2021.
 250. ^ Gerrard N (19 juli 2015). "Woorden falen ons: dementie en de kunst". De voogd. Gearchiveerd Van het origineel op 19 juli 2015. Opgehaald 14 juni 2021.
 251. ^ Grady D (24 oktober 2006). "Zelfportretten beschrijven een afdaling naar de Alzheimer". The New York Times. Gearchiveerd Van het origineel op 24 oktober 2006. Opgehaald 14 juni 2021.
 252. ^ Arenaza-Urquiko EM, Wirth M, Chételat G (10 augustus 2015). "Cognitieve reserve en levensstijl: op weg naar preklinische ziekte van Alzheimer". Frontiers in verouderende neurowetenschappen. 7: 134. doen:10.3389/fnagi.2015.00134. PMC 4530312. Pmid 26321944.
 253. ^ a b c McDade E, Llibre-Guerra JJ, Holtzman DM, Morris JC, Bateman RJ (juli 2021). "De geïnformeerde routekaart tot preventie van de ziekte van Alzheimer: een oproep tot wapens". Mol neurodegener. 16 (1): 49. doen:10.1186/s13024-021-00467-y. PMC 8293489. Pmid 34289882.
 254. ^ a b Lemche E (november 2018). "Stress en epigenetica in het vroege leven in de dementie van Alzheimer in de late aanvang: een systematische review". Curr Genomics. 19 (7): 522–602. doen:10.2174/1389202919666171229145156. PMC 6194433. Pmid 30386171.
 255. ^ Galle SA, Geraedts IK, Deijen JB, Milden MV, Drent ML (2020)."De onderlinge relatie tussen insulineachtige groeifactor 1, apolipoproteïne E ε4, levensstijlfactoren en het verouderende lichaam en de hersenen". J Vorige Alzheimers Dis. 7 (4): 265–273. doen:10.14283/jpad.2020.11. Pmid 32920629. S2CID 214784366.
 256. ^ Dag, Gregory S.;SCARMEAS, Nikolaos;Dubinsky, Richard;Coerver, Katherine;Mostacero, Anitra;West, Brooks;Wessels, Scott R.;Armstrong, Melissa J. (23 februari 2022). "Aducanumab -gebruik bij symptomatisch bewijs van de ziekte van Alzheimer in focus". Neurologie. 98 (15): 619–631. doen:10.1212/wnl.0000000000200176. ISSN 0028-3878.
 257. ^ Abyadeh M, Gupta V, Gupta V, et al.(December 2021). "Vergelijkende analyse van aducanumab, zagotenemab en pioglitazon als gerichte behandelingsstrategieën voor de ziekte van Alzheimer". Verouderende dis. 12 (8): 1964–1976. doen:10.14336/ad.2021.0719. PMC 8612603. Pmid 34881080.

Verder lezen

Externe links